CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, September 7, 2023

QUYỂN 7, CHƯƠNG II: THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

QUYỂN 7, CHƯƠNG II: THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

CHƯƠNG II: BBC- BAN TIẾNG VIỆT VÀ LŨ VĂN NÔ, TRÍ NÔ, NHÀ VĂN, NHÀ BÁO VGCS TRONG VÀ NGOÀI VIỆT NAM!

Lord Hall nói ông sẽ dùng tiếng nói được tin cậy của BBC để dẫn đường.

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Lord Hall nói ông sẽ dùng tiếng nói được tin cậy của BBC để dẫn đường.

Tổng Giám đốc BBC cảnh báo rằng thế giới đang đối mặt với "cuộc tấn công lớn nhất vào sự thật kể từ những năm 1930".

Lãnh đạo BBC nói: 'Tấn công vào sự thật là đánh vào nền dân chủ’ - BBC News Tiếng Việt

BBC- BAN TIẾNG VIỆT VÀ LŨ VĂN NÔ, TRÍ NÔ, NHÀ VĂN, NHÀ BÁO VGCS TRONG VÀ NGOÀI VIỆT NAM!

Theo bản tin của BBC – Ban Tiếng Việt, Tổng Giám Đốc của Đài BBC là Lord Tony Hall  nói rằng: “Tất cả những người tin vào tính chính trực của tin tức phải làm việc cùng nhau để xoay chuyển tình thế.” (sic)

Chúng tôi hoan nghênh và tình nguyện hưởng ứng lời ông kêu gọi. Vì thế bước đầu chúng tôi xin góp ý ngay trong bản tin Tiếng Việt của Đài BBC.

Trong phần đăng các bài viết cũng như phỏng vấn, Ban Việt Ngữ Đài BBC hầu hết đã không thực hiện được một chút mảy may nào ý kiến của ông. Để dẫn chứng cụ thể, chúng tôi xin đưa ra những tài liệu chứng minh rằng những nhân viên của ông trong Ban Tiếng Việt đài BBC hầu hết toàn đưa tin giả. Theo chúng tôi, những sự việc đó là:

1.    Do thiếu thông tin một cách trầm trọng, nên khi chọn bài để đăng cũng như chấp nhận bài của nhiều người gởi tới xin đăng, Ban Tiếng Việt BBC đã không hiểu những dữ kiện trong đó là THẬT hay GIẢ!

2.    Vừa qua, trong Chương I chúng tôi đã có những nhận xét về Tiến Sĩ Sophie Quinn Jugde trong việc tuyên truyền toàn tin giả về nhân vật VGCS Hồ Chí Minh. Trong đó chúng tôi  vẫn chưa đưa ra hết những tài liệu. Hôm nay, chúng tôi xin đưa ra thêm một tài liệu khác để thấy rằng sự nghiên cứu của bà Tiến Sĩ Sophie Quinn Jugde là KHÔNG NGHIÊM CHỈNH!

Phần tài liệu chúng tôi đưa ra là: Trong Văn Kiện Đảng Toàn Tập, in lần thứ 1, của VGCS, ở trang 225, Tập 1, tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh đã tuyên bố rõ ràng rằng: “NƯỚC NGA LÀ TỔ QUỐC CỦA CHÚNG TA...”

Như vậy xin hỏi, với câu khẳng định trên thì tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh có còn được coi là NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC nữa hay không?.   Thế mà những nhân viên của BCC đã trân trọng đưa bài của TS Sophie Quinn Jugde lần thứ 2.  Họ nghĩ gì mà đăng lại như vậy.  Phải chăng vì thiếu kiến thức hoặc họ đang lươn lẹo tìm cách nâng bi tô hồng đại việt gian Hồ Chí Minh cũng như tập đoàn VGCS?

Tóm lại những tên được Ban Biên Tập BBC Tiếng Việt chọn đăng hoặc phỏng vấn đều là những tên NÓI LÁO THƯỢNG THẶNG. Những việc làm của chúng rõ ràng là làm lợi cho tập đoàn VGCS.

Chính Khí Việt xin quý bạn đọc lưu ý cho rằng, những sách báo được cho in và phát hành công khai trong CHẾ ĐỘ NÔ LỆ ĐỎ HIỆN ĐẠI của Việt Gian Cộng Sản đều là sản phẩm phục vụ cho tập đoàn Việt Gian Cộng Sản trên mặt trận văn hóa, tư tưởng như các văn kiện của Việt Gian Cộng Sản đã công khai in trên giấy trắng mực đen.

Hiện tình thế giới có những thay đổi nên  tập đoàn Việt Gian Cộng Sản cũng đã và đang  thực thi những chính sách “uốn éo” để chúng có thể tồn tại ở thế thượng phong trong hoàn cảnh mới.  Vì thế mà chúng mới chơi trò “bắt cá hai tay”!  Nghĩa là, bất kể lãnh vực nào đặc biệt từ ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, tôn giáo, chính trị cũng như văn hoá tư tuởng và truyền thông… đều có “mặt chìm”  và  “mặt nổi”.   Cụ thể chúng áp dụng trong thông tin, báo chí là “LỀ PHẢI” và  “LỀ TRÁI”.   Về chính trị đã, đang và sẽ có những tổ chức, hội đoàn, đảng phái, cá nhân… được làm rùm beng  là “ĐỐI LẬP”, là “TỔ CHỨC DÂN SỰ ĐỘC LẬP”…,  những việc đó không chỉ được VGCS thực thi ở trong nước, mà tập đoàn VGCS đã thực thi từ lâu ở ngoài nước, cho đến nay chúng đã thấy đủ vững mạnh để công khai “trình làng” cái gọi là  “ĐẢNG BỘ NƯỚC NGOÀI”   giống như thời gian năm 1946, đại tội đồ Hồ Chí Minh cho giải tán  Đảng Cộng Sản Đông Dương, và khi đã nắm được lực lượng vũ trang, công an và số lượng đảng viên của chúng đã lớn mạnh thì đến năm 1951, cái tổ chức  Cộng Sản Đông Dương đó của chúng  đã công khai ra đời trong đại hội 2 của Đảng Cộng Sản Đông Dương với danh xưng mới là  Đảng Lao Động Việt Nam để thực thi công khai đường lối bolshevik hoá và Hán hoá  Việt Nam.

“Bắt Cá Hai Tay” là âm mưu chính trị của tập đoàn VGCS nhằm nhận được sự ủng hộ của mọi thế lực DUY LỢI!

Ai làm ăn công khai thì gặp gỡ với ngụy quyền Việt Gian Cộng Sản, tức Lề Phải.  Ai làm ăn ngầm thì trao đổi qua Lề Trái, tức các thứ cuội trong từng vấn đề của tương lai Việt Nam.

Cứ xem những tổ chức tự nhận và được Việt gian Cộng Sản công nhận là “Đối Lập, Độc Lập” sẽ rõ.  “Độc Lập” mà phải dựa vào thế lực này, bị gậy xin ăn, xin tiền thế lực kia, để có thể tồn tại mà “cảm hoá Việt Gian Cộng Sản” bằng hoà bình, bằng năn nỉ xin “mở cửa, đổi mới thực sự”, nghĩa là xin chúng thí bỏ cho chút gân thịt vụn nói chi đến những khúc xương hầm (ninh) cả ngày trong thùng nước lèo của món phở Việt Nam!

Thế là những người thực sự “độc lập đấu tranh” như Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, hai nhà lãnh đạo của Đảng Thăng Tiến, như nhà luật học Lê Chí Quang, như gia đình Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, … và các loại dân oan khác thì tù thật, đàn áp thật, chứ không phải như những màn bắt bớ tù đày trên sân khấu chính trị như trường hợp TS. Cù Huy Hà Vũ, TS ESL Nguyễn Quốc Quân, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… là  những  bằng chứng cụ thể  điển hình,  nhằm lựa chọn những  diễn viên có căn cốt việt gian để làm cầu treo giây cáp nối với quốc tế, hoặc làm cái súp- bắp xả hơi ở trong nước, tránh sự dồn nén của các loại nô lệ đỏ sẽ nổ như bom nguyên tử.    Và điều quan trọng khác nữa là các loại cuội trên mọi lãnh vực  của sinh hoạt xã hội Việt Nam đó đang mọc lông mọc cánh để có thể sẵn sàng lãnh đạo,  lèo lái sức mạnh của Nô Lệ Đỏ vùng lên đi vào cuộc việt dã (marathon)  hoà bình, khiến nhiều người không đủ sức chạy sẽ rơi rụng cho đến khi đoàn nô lệ đỏ gục ngã đến người cuối cùng,  bởi vì họ không thể theo kịp những nhà “đối lập” những nhà “dân chủ” ngồi máy bay xung phong vượt đại dương, ngồi công khai ở quán café Starbucks sang trọng để bàn chuyện chính trị, chính em với  người nước ngoài, cùng nhau hỉ hả cười toe toét  đến nỗi  có bao nhiêu cái răng đều chìa cả ra ngoài.  

Chúng tôi xin nêu tên vài đứa trong bọn này như sau:

Thứ 1 là tên văn nô Tô Hoài.

Tô Hoài vừa là văn nô cao cấp vừa là một đảng viên Việt Gian Cộng Sản trung kiên lãnh đạo các bút nô bán rẻ linh hồn cho ma quỷ để chiến đấu cho “sự nghiệp cách mạng của đảng” (tức VGCS) và “bác” (tức tên đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh)  trên mặt trận văn hóa tư tưởng” là dùng bút thay súng, câu chữ thay đạn để tiêu diệt tinh thần của nhân dân Việt Nam mà Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm đã tóm tắt trong 6 tiếng “Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm” trong tâm khảm mọi người để buộc họ phải thay thế bằng chấp nhận là “lính cụ hồ”, “dân cụ hồ”, “cháu ngoan bác hồ”, “ruộng đất cụ hồ”, “hạt muối cụ hồ”,  “thanh niên xung phong gái của bác hồ”,  “ao cá bác hồ”… và “tư tưởng – tác phong của bác hồ”….

Và, đối với việc mượn áo phật giáo  của tổ chức Phật Giáo Quốc Doanh, tức LỀ PHẢI và tổ chức của Việt Gian Cộng Sản Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ đã chết là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tức LỀ TRÁI đều đồng thuận tôn vinh tên đại VGCS  Hồ Chí Minh là “PHẬT” và đặt nó ngồi ngang với Phật Tổ Thích Ca trong Chùa!?

Chính Khí Việt xin chia sẻ với quý bạn đọc về những sự việc đã diễn ra công khai trong văn kiện của VGCS cũng như trong sinh hoạt của xã hội Việt Nam ở trong nước và với Cộng Đồng  Người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản, để có thể có chung một nhận đinh là: một văn nô như Tô Hoài với chỗ đứng của hắn trong thang bậc của tổ chức Việt Gian Cộng sản không bao giờ viết một cái gì đó mà không phục vụ một cách hiệu quả nhất cho đường lối chính trị của VGCS.  Và, nó đã được khẳng dịnh trong buổi tọa đàm về cuốn “Ba Người Khác” do hội Nhà Văn VGCS ở Hà Nội tổ chức, tại trụ sở Viện Văn Hoc vào ngày 22 tháng 12, 2006.  Những tham luận của các bút nô  VGCS, mỗi kẻ đứng ở  từng góc độ khác nhau nhưng cùng đồng loạt thổi kèn đu đủ, góp phần cho lũ tay sai trong và ngoài Việt Nam quảng bá vụ án về “Cải Cách ruộng Đất”, một tội ác biểu hiện đường lối việt gian, tay sai  Nga Xô  - Tàu bành trướng  của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh và tập đoàn VGCS qua cách nhìn của “Con Dế Mèn Tô Hoài”,  thì chỉ như một trận thư hùng của “võ sĩ bọ ngựa” (trong chuyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký).

Hay  nói như đại văn nô Nguyên Ngọc, từng là bí thư đảng đoàn VGCS của cái gọi là Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật của VGCS  mà nay hắn là chủ tịch  “Văn Đoàn Độc Lập” (một tổ chức xã hội dân sự cuội) phát biểu một cách thích thú rằng:

Trích: “Cách viết hay, độc đáo về Cải Cách Ruộng Đất.  Không viết về nông dân mà viết ba anh đội.  Hoá ra cái thảm kịch của  đất nước, xã hội là do ba cái anh lăng nhăng.  Những cây bút khác  viết về nông dân là nạn nhân, nhưng đây lại là thủ phạm.  Ba kẻ chẳng có kiến thức gì cả TỰ NHIÊN làm đảo lộn hết cả xã hội, cả mấy nghìn năm văn hóa” (hết trích).

Kết luận về cuốn Ba Người Khác, con chim đầu đàn của văn nghệ đỏ là Nguyên Ngọc viết: “Ở tuổi cao như thế mà anh đã cho ra một tiểu thuyết hàng đầu, xin chúc mừng anh” (sic). 

Còn  Tên Tưởng Năng Tiến kẻ đã viết sách để ca ngợi một ả đại úy công an chó ngao Việt Gian Cộng Sản. Tên cuốn sách là “Tỷ Tỷ Tạ Phong Tần” (tỷ tỷ là câu nói của Ba Tàu). Cuốn sách được phát hành có thể đã giúp nó kiếm thêm được chút cháo. Đùng một cái, Tạ Phong Tần được cho qua Mỹ, thế  là cuộc chửi nhau giữa ả Đại uý Công An Tạ Phong Tần với tên Bộ Đội Sao Vàng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (kẻ bị công an VGCS chặt cụt một  tay, nhưng lại mọc ra như đuôi thằn lằn!?), hai đứa cuội chửi nhau,  tự lật mặt nhau và  từ ĐỒNG CHÍ BIẾN THÀNH ĐỒNG CHOÉ, khiến cho cái mặt của Tưởng Năng Tiến bị lòi ra: một thằng cơ hội rẻ tiền!

Tưởng Năng Tiến còn ca ngợi Tuyển Tập Hồ Chí Minh và đặc biệt nó còn ca ngợi tiểu thuyết “Chuyện Ba Người Khác” của Tô Hoài, một tiểu thuyết được toàn thể văn nô VGCS thán phục ca ngợi vì đã xoá bỏ được tội ác của tập đoàn VGCS trong Cải Cách Ruộng Đất ở Bắc Việt Nam trước đây.  Còn nhiều vấn đề, nhưng chúng tôi xin tạm dừng ở đây về tên Tưởng Năng Tiến. (Xin bấm vào link dưới đây để tham khảo thêm phần dẫn chứng của Chính Khí Việt: http://www.chinhkhiviet.net/2015/02/chinh-khi-viet-chan-dung-mot-ten-au.html).  Chúng tôi sẽ trở lại Tô Hoài và 3 người khác ở phần sau.

Thứ 2 là tên Cù Huy Hà Vũ:

Ban Biên Tập Tiếng Việt, Đài BBC chẳng biết ăn cái giống gì mà lại cho đăng bài của tên đại cuội Cù Huy Hà Vũ.  Bài viết của nó chỉ toàn ca ngợi bố đẻ của nó là tên bút nô đỏ Cù Huy Cận.

Chúng tôi không cần phê phán nhiều về bài viết của nó mà chỉ nêu ra đây một thí dụ nhỏ giúp Ban Tiếng Việt Đài BBC một thông tin về Cù Huy Cận như sau:

Đó là bài báo “THƯƠNG NHỚ ANH HUY CẬN”, tác giả bài báo là GS Phan Cự Đệ, được đăng trên báo Nhân Dân của VGCS, ngày Thứ Sáu, 17/09/2010, 02:59:00, dịp Huy Cận bị tròng cổ xuống Hoả Ngục.  (https://nhandan.com.vn/vanhoa/item/13812802-.html) Phần đầu của bài báo xin trích nguyên văn như dưới đây:

“Năm 1962, tôi mời các nhà “thơ mới” họp ở 19 Lê Thánh Tông để xin ý kiến, chuẩn bị viết cuốn Phong trào thơ mới 1932-1945.  Hôm đó có mặt gần đủ các nhà “thơ mới”: Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Huy Thông, Tế Anh, Thanh Tịnh, Vũ Đình Liên, Nguyễn Xuân Sanh, Nam Trân, Anh Thơ, Vân Đài, Hằng Phương...Chờ đến 8 giờ 30 phút KHÔNG THẤY Huy Cận đến.  Mọi người đang sốt ruột thì nghe tiếng máy của chiếc Citroen cũ kỹ của thứ trưởng nổ phành phạch ở dưới sân, rồi thấy Huy Cận vừa thở vừa leo thang gác đi lên: “Xin Lỗi, Cận đến chậm. Nhưng Cận có quà kể chuyện cho các bạn. Sáng hôm nay Cận và Trần Văn Cẩn đưa anh Trường-Chinh đi xem triển lãm hội hoạ toàn quốc, anh Trường -Chinh đứng rất lâu và có vẻ xúc động khi xem bức tranh vẽ Sông Hồng. Anh nói với Cận: “Hồi hoạt động bí mật, mỗi lần cải trang qua đò sông Hồng sang Hà Nội, mình lại nhớ đến TRÀNG GIANG của Huy Cận.” Và giọng Huy Cận hưng phấn hẳn lên: “TRỜI ƠI! ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ TRONG THỜI KỲ NƯỚC SÔI LỬA BỎNG NGUY HIỂM NHƯ THẾ, MÀ MỖI LẦN QUA SÔNG HỒNG LẠI NHỚ ĐẾN TRÀNG GIANG CỦA HUY CẬN, đánh giá như thế thì TỪ HÔM NAY, CẬN NÀY CÓ THỂ CHẾT ĐƯỢC RỒI!” (SIC).

Xin quý bạn đọc và Ban Biên Tập Tiếng Việt Đài BBC thử nghĩ xem câu nói của Cù Huy Cận đã quá đủ để kết luận bút nô đỏ này nó có đáng là người cầm bút không??? Ấy thế mà thằng con Cù Huy Hà Vũ cứ định vẽ mèo  thành cọp! Thật bỉ ổi và Thật đáng khinh bỉ!

Cũng qua BBC -Tiếng Việt, quý bạn đọc sẽ được thưởng thức bộ mặt thật của lũ trí nô VGCS, vì chúng đã tự lột mặt nạ.

Chính Khí Việt xin giới thiệu hai nhân vật, mà chắc chắn các thày bàn chính trị cũng như lũ đấu tranh cuội ai ai cũng đều biết đến.

Thứ 3 là Tên  Tương Lai, “giáo sư” Xã Hội Chủ Nghĩa, NÓI CHO RÕ HƠN, hắn chính là TRÍ NÔ ĐỎ!

Theo bản tin của BBC Tiếng Việt thì tên này là “nguyên viện trưởng Xã Hội Học Việt Nam”.  Ngày 2-9-2017, trên trang mạng xã hội, tên trí nô Tương Lai viết rằng:

Trích Nguyên Văn:

“Chọn hôm nay, về Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố trước thế giới và quốc dân đồng bào lý tưởng và mục tiêu chiến đấu nhằm xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thể hiện trong Hiến Pháp 1946 để đưa ra tuyên bố này là nhằm khẳng định lý tưởng và mục tiêu nhất quán của tôi, không hề là một quyết nhất thời bởi những nhân tố ngẫu nhiên”. (sic)

Hắn cũng viết rằng: “…’kiên trì dấn thân’ vào cuộc đấu tranh làm thay đổi thực trạng của hệ tư tưởng giáo điều, bảo thủ đang dìm đất nước trong trì trệ lạc hậu, và ‘nhẫn nhục tiếp tục ở lại trong Đảng’ thì sự hậu thuẫn trực tiếp của nhà cầm quyền Bắc Kinh đang thao túng Đảng, khiến Đảng này ‘không còn gì là Đảng của Hồ Chí Minh nữa’” (sic).

Nếu chúng ta trung thực với lịch sử thì sẽ thấy rằng: cái gọi “Tuyên ngôn Độc lập trước thế giới” của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 9, 1946, thì LÀM QUÁI GÌ CÓ CÁI GỌI LÀ TRƯỚC THẾ GIỚI, ngoại trừ có tên Đại uý Patty, nhân viên tình báo cơ quan OSS Mỹ, tiền thân của CIA!

Còn  gọi là nói “với quốc dân đồng bào”  -thì thực ra con số đến,  tụ họp ở Lễ đài, chính   là đại đa số người dân,  đến xem như xem một show biểu diễn nghệ thuật lạ tai lạ mắt mà thôi.  Và số người Hà Nội tụ tập là số ít, còn đa phần  từ Hải Dương, Hải Phòng, Hà Đông, Bắc Ninh, chứ làm gì có cái gọi là “quốc dân đồng bào”.  Có thể nói rằng hầu hết nông dân Miền Bắc Việt Nam còn đang đói mờ mắt, người sống sót có lẽ chỉ còn da bọc xương, số khác nữa thì đang sống dở,  chết dở với bệnh dịch Chấy - Rận.  Có lẽ khá đông ngây thơ hoan hỉ chính là các em thiếu nhi, nhi đồng đánh trống ếch đi tuần hành khắp đường phố.  Ngoài ra cũng cần nói đến một số các bà Kẻ Chợ đủ loại cũng có mặt, ngoài ra phải kể đến cái số gọi là Tư Sản, Thương Gia và số khác là học sinh… đến tụ họp ở đó,  cũng với cái tinh thần góp mặt khoe của, phô trương sự ăn chơi sành điệu giống như đi các chợ phiên, đấu xảo... chứ làm quái gì có ai biết đến  cái nghĩa “Dân chủ Cộng hoà” là  gì.  Ngay cả hai tiếng Hiến pháp cũng hoàn toàn xa lạ như tiếng lóng của các dân anh chị!  Cho nên đại tội đồ Hồ Chí Minh nó đọc thì nó nghe, trừ mấy thằng VGCS chóp bu có thể hiểu các khái niệm nói trên một cách mơ hồ.  Còn đại đa số người dân chẳng ai biết đến "Dân Chủ Cộng Hoà", "Hiến Pháp" là cái quái gì.   Họ chỉ quan tâm đến chuyện nhìn Hồ Chí Minh xem có đúng là mỗi mắt nó có hai con ngươi không, như bộ máy tuyên truyền của việt gian Hồ Chí Minh, điển hình như Xuân Thuỷ, Xuân Diệu… đã bịa chuyện rằng đại tội đồ Hồ Chí Minh rất giống tên Tàu trong chuyện Đông Chu Liệt Quốc, phải bỏ nước 20 năm trời mới trở về để trở thành Tấn Văn Công của nước Tấn, thời Đông Chu của Tàu.  Đó là Trùng Nhĩ  mà truyền thuyết cho là mắt hắn có 2 đồng tử"!!!

Đấy mới là yếu tố kích thích sự tò mò của “quốc dân đồng bào”.  Còn nội dung cái gọi là “Tuyên ngôn Độc lập” chắc chỉ có mình me sừ Patty là quan tâm, vì lời mở đầu đã chép nguyên văn trong tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.

Kể cả các đảng phái chính trị, lũ trí thức theo voi ăn bã mía cũng mù tịt y như các nhà tư sản, những người địa chủ. Bởi nên nhớ  rằng nếu quả thật họ không mù chính trị và thời sự thì tại sao họ không hề nhớ hoặc biết đến cái gọi là “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931” mà khẩu hiệu hành động của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh  là Trí Phú Địa Hào, Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ!  Và cũng nên nhớ khẩu hiệu đó đã được tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh đưa ra thực hành khiến cho không chỉ máu người trí thức, máu người nông dân, máu người địa chủ, máu người công nhân, máu của các nhà tư sản ở các tỉnh Nghệ Tĩnh đã bị cái gọi là Chính Phủ Xô Viết  Công Nông Binh, TÀN SÁT một cách VÔ CÙNG DÃ MAN NHƯ THẾ NÀO.  Sự việc đó tính đến năm 1946 mới có 15 năm, vậy mà 4 tầng lớp  “Trí Phú Địa Hào” đã quên hết, để lại đâm đầu theo một thằng đại việt gian cầm đầu cả cái tổ chức việt gian giết dân, bán nước đó.

Đó mới là sự thật lịch sử.

Quý bạn đọc cũng đừng quên rằng, vẫn còn có những thanh niên sinh viên, tuy chưa hiểu biết nhiều về VGCS, nhưng nhìn dáng điệu của bè lũ việt gian cộng sản ngày 2-9-1946, thì họ không những không theo mà còn đuổi đánh những thằng tay sai VGCS.

Chính Khí VIệt xin đưa ra dẫn chứng cụ thể.  Đó là trong Hồi Ký của văn nô Xuân Diệu (vừa là bác ruột vừa là bố nuôi của tên đại cuội Cù Huy Hà Vũ) đã thừa nhận rằng  hắn đã bị một số thanh niên bắt rồi quăng xe đạp của hắn xuống Hồ Hoàn Kiếm, và nếu không nhanh chân chắc hắn đã bị no đòn, chỉ vì hắn đã cầm lá cờ đỏ sao vàng của VGCS  vẫy lung tung ở Phố Hàng Khay (Hà Nội)!

Một thí dụ cụ thể khác là ngay bên dưới bài viết về tên đại cuội việt gian Tương Lai của BBC Tiếng Việt, có giới thiệu “Mời quý vị bấm vào đường dẫn này để nghe bình luận về việc Giáo sư  Tương Lai từ bỏ Đảng  Cộng Sản” (sic).   Trong bình luận, chính Trần Tiến  Đức (hiện đang ở Hungary) là con trai của Bác Sĩ Trần Duy Hưng, một trí thức đã đi theo tên đại tội đồ Hồ Chí Minh và được nó cho làm Thị trưởng Hà Nội. Trần Tiến Đức đã nói rằng: tuy là một trí thức, lại đi theo đại tội đồ  Hồ Chí Minh, nhưng Trần Duy Hưng vẫn rất mơ hồ KHÔNG BIẾT CỘNG SẢN là cái gì???

Đấy là một thí dụ về một trí thức đã theo Hồ việt gian, và tất nhiên cũng có mặt tại Lễ đài Ba Đình ngày 2-9-1946, nhưng có biết gì về cộng sản đâu,  thì thử hỏi tên Tương Lai khi hắn nói rằng: Hồ đại việt gian “nói với quốc dân đồng bào” về lý tưởng và xây dựng “một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” thì cái “quốc dân đồng bào” đó biết cái gì để đi theo tên Bài Tây Ba Lá Việt Gian Hồ Chí Minh.

Thật đúng như Chính Khí Việt đã khẳng định ở phần trên: họ đến tụ họp ở Ba Đình y  như họ đang đi chợ phiên vậy!!!

Tên VGCS Tương Lai viết tiếp: “Sự hậu thuẫn trực tiếp của nhà cầm quyền Bắc Kinh đang thao túng Đảng khiến Đảng này ‘không còn gì là Đảng của Hồ Chí Minh nữa’”. (sic)

Như vậy, tên trí nô đỏ Tương Lai hãy cho bạn đọc biết, cái mà ngươi gọi là “Đảng của Hồ Chí Minh” khác với Đảng VGCS hiện nay ở chỗ nào???

Dựa vào tài liệu chính thống của tổ chức VGCS lúc Hồ Chí Minh còn sống, hắn đã được lệnh thực dân đỏ Nga Xô trao cho nhiệm vụ tổ chức hợp nhất 3 nhóm VGCS ở Việt Nam theo cái gọi là Chủ Nghĩa Cộng Sản, hay nói cho chính xác hơn là Chủ Nghĩa Thực Dân Đỏ Leninist, thành một tổ chức duy nhất là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”! Nhưng chỉ sau một tháng, Nga Xô ra lệnh cho chúng đổi tên thành “Đảng Cộng Sản Đông Dương”!

Ngươi nguyên là “Viện trưởng Xã hội học” của VGCS, vậy ta hỏi ngươi đã hiểu như thế nào về việc đổi tên Đảng như vậy??? Và, ngươi có biết và hiểu về lá thư của tên đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh gửi cho Nga Xô cuối năm 1929, sau khi  Ba Nhóm VGCS ở Ba Kỳ của Việt Nam kết thúc Hội nghị Lâm Thời???  Đặc biệt trong lá thư đó tên đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh đã long trọng hứa với Nga Xô rằng tổ chức Đảng Cộng Sản Đông Dương sẽ cam đoan “Bolshevik hoá TOÀN ĐẢNG và Bolshevik hoá TOÀN DÂN (tức nhân dân của cả Ba Nước Việt Nam – Lào – Cam Bốt)! Ngươi cũng nên nhớ rằng Ban Chấp Hành Trung Ương của tổ chức VGCS Đông Dương cũng như toàn bộ Đảng viên của cái tổ chức Cộng Sản Đông Dương đó, lúc mới ra đời không hề có một thành viên nào là Người Lào hay người Cam Bốt!!!???

Để chào mừng việc được Nga Xô cho ra đời, làm công cụ để thực hiện việc mở rộng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist ra toàn cõi Đông Dương, chúng đã chọn để làm cái gọi là “Cách Mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 -1931”,  và cần lưu ý rằng cái gọi là “cuộc cách mạng” đó với khẩu hiệu “Trí Phú Địa Hào Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ” nhằm thiết lập một bộ máy cai trị có tên “Xô Viết Công, Nông, Binh”, nghĩa là mô hình của cơ quan quản lý xã hội của chủ nghĩa thực dân đỏ Nga Xô Leninist!!!

Cũng cần nhắc lại ở đây, kể từ khi Tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh CƯỚP được bộ máy nhà nước ở Việt Nam -trước khi xâm lược Việt Nam Cộng Hoà-   không một năm nào chúng không tổ chức TƯỞNG NIỆM cái gọi là “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931”.  Khi tên đại tội đồ việt gian Hồ Chí Minh còn sống, hắn cũng viết bài ca ngợi cái gọi là “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931”, cũng như có mặt tại Lễ Tưởng Niệm.   Và ngay tại chính Hà Nội cũng có đường phố Xô Viết Nghệ Tĩnh.  Hình ảnh của Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng được trưng bày trong cái gọi là “Bảo Tàng Cách Mạng” (sau 1975, chúng đã cho lập nhà Lưu Niệm Và Bảo Tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh).  Những tên VGCS chết trong vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh đều được vinh danh và tên tuổi của chúng cũng được VGCS đặt cho các đường phố!  Sau khi tiếp tục theo lệnh của Nga Xô (có thêm phần của Tàu bành trướng) thì tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh đã có Nghị Quyết 6 của Đại Hội II Việt Gian Cộng Sản (1951) vạch ra lộ trình bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Nga – Tàu vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà.  Khi tạm thời chiếm được ĐẤT ĐAI của Việt Nam Cộng Hoà (1975), thì tập đoàn VGCS đã lập tức tuân theo nguyện vọng của Hồ đại việt gian  là phải Trung Thành làm nhiệm vụ tiền tiêu trong việc mở rộng thuộc địa đỏ cho Nga – Tàu vào Việt Nam Cộng Hoà cũng như toàn bộ Lào và Cam Bốt.  Chúng đã vội vàng cho đổi tên  con đường rộng đẹp của Saigon (Việt Nam Cộng Hoà), là Đường Trần Quốc Toản THÀNH ĐƯỜNG “Xô Viết Nghệ Tĩnh”!!!???

Cần phải cho  tên VGCS Tương Lai biết rằng 2 tên đại việt gian mà ngươi GỤC ĐẦU, QUỲ GỐI TÔN THỜ, là 2 tên Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, khi đó là những đứa cầm đầu bộ máy Đảng việt gian cộng sản cũng như  nguỵ quyền VGCS ở Saigon, đã là những tên trực tiếp ra lệnh ĐỔI TÊN Đường Trần Quốc  Toản thành đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tưởng cũng nên nhắc cho ngươi nhớ, tên đại dâm ô và đại tham nhũng Võ Văn Kiệt là kẻ đã ký LỆNH NÂNG CAO lệnh của tên đại việt gian Trường Chinh về việc đưa đi tù cải tạo lao động khổ sai cũng như quản chế tại gia, tất cả đều vô thời hạn, đối với tất cả những người dân bị trị nào mà tập đoàn VGCS COI LÀ KHÔNG THÍCH HỢP VỚI CÁI GỌI LÀ CHẾ ĐỘ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà thời Hồ Chí Minh và KHÔNG THÍCH HỢP VỚI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA thời  Lê Duẩn!!!

Nhắc lại điều đó là MỘT THÍ DỤ để vạch bộ mặt đấu tranh CUỘI của ngươi ra trước công luận, bắt ngươi phải oẹ ra câu nói LÁO rằng: “Đảng này không còn gì là Đảng của Hồ Chí Minh nữa” (sic)

Xin phép quý bạn đọc để Chính Khí Việt chứng minh thêm cho tên VGCS Tương Lai, một thứ trí nô Xã Hội Chủ Nghĩa, cho hắn thấy cái “Đảng” VGCS hiện nay là hiện thân điều mà tên đại VGCS Hồ Chí Minh đã vạch lối chỉ đường cho chúng thực hiện.  Nó có chút khác biệt, Đảng CSVN hiện nay là việt gian trọn vẹn, bán nước cho Tàu bành trướng và các thế lực tài phiệt so với cái “Đảng” của Hồ Chí Minh (tức Đảng Lao Động Việt Nam)!

Giáo huấn cho VGCS GS Tương Lai ở đây cũng là chỉ dạy và vạch mặt lũ chiến hữu của ngươi trong các thứ CUỘI, nào là CÁCH MẠNG LÃO THÀNH; NÀO LÀ CÁC NHÀ ĐẤU TRANH CHO NHÂN QUYỀN, TỰ DO NGÔN LUẬN VÀ TỰ DO TÔN GIÁO; nào là CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ CUỘI (chỉ khác về tầm vóc nhỏ hơn so với CUỘI XÃ HỘI DÂN SỰ của VGCS).

Lũ ngươi hãy vảnh tai lên mà nghe những lời Chính Khí Việt ta gợi lại "bộ nhớ", tức trong ký ức của lũ các ngươi, dù trong đó chỉ còn một vài tế bào  không lành mạnh cũng có thể lãnh hội được:

a. Cái gọi là Cách Mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh với khẩu hiệu Trí Phú Địa Hào Đào Tận Gốc Trốc tận Rễ, không chỉ tại Nghệ Tĩnh là nơi được lựa chọn làm thí điểm, mà nó còn tiếp tục được phát triển cả chất lượng lẫn số lượng trong suốt thời gian tên đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh còn nắm quyền kiểm soát xã hội ở phía Bắc Việt Nam.

Bọn ngươi, những đứa được gọi là “Trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa” có đứa nào không bị “Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ” đâu? Lũ ngươi cần lưu ý,  nghĩa “Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ” không phải chỉ là bị GIẾT CHẾT CON NGƯỜI về thể lý. Bị giết chết về tinh thần mới cực kỳ nguy hiểm, bởi vì cũng con người đó, dù còn sống nhưng đã tự nguyện bị giết chết về truyền thống dân tộc mới thật là sự hiểm độc của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh.  Một trí thức bị giết về thân xác đã là một thiệt hại cho nhân dân và tổ quốc Việt Nam.  Nhưng khi họ bị giết chết về mặt tinh thần, tư tưởng -tuy thân xác vẫn còn sống- nó mới nguy hiềm gấp hàng triệu lần!  Bởi vì tuy mang hình hài Người Việt Nam, nói tiếng Việt Nam nhưng mọi việc làm của chúng đều chỉ là tàn phá tiêu diệt Tổ quốc và Dân Tộc Việt Nam.  Đấy mới là sự thật của tội ác của chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist mà lũ gọi là ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN CHÚNG BAY chấp nhận làm VIỆT GIAN một cách nhanh nhẩu cho Nga Xô, khi Nga Xô sụp đổ thì nhanh chóng quay lại thần phục Tàu bành trướng.  Cả cuộc đời của những tên Đảng Viên VGCS chúng bay nói chung đều chỉ hoạt động theo mục tiêu GIẾT DÂN – BÁN NƯỚC.  Nhưng so với những đảng viên VGCS không phải là trí thức thì lũ VGCS được coi là TRÍ THỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA nói riêng và LŨ TRÍ THỨC làm tay sai cho VGCS nói chung (tức Trí Nô) thì lũ trí nô chúng bay mới là lũ nguy hiểm hơn cả.

 b. Xin đưa vài thí dụ cụ thể khác để cho lũ trí nô chúng bay -nếu muốn- cứ phản bác, ta sẽ dạy dỗ lũ chúng bay cách kỹ lưỡng hơn.

 -         Lấy thí dụ những tên trí nô (tức không phải là Đảng viên VCS) như tên Luật Sư Phan Anh, đã từng tham gia vào chính phủ của cụ Trần Trọng Kim, nhưng rồi lại đi theo tên đại tội đồ Hồ Chí Minh và đã được nó ban cái ghế Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.  Em trai nó là Phan Mỹ, (cử nhân Luật) là thư ký riêng trong ban thư ký của tên đại việt gian Phạm Văn Đồng.

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, cũng đi theo đại tội đồ Hồ Chí Minh và cũng từng lãnh đạo các đoàn đi dự Hội nghị Quốc tế trước và sau 1954. Trong sách của nó, trí nô Nguyễn Mạnh Tường (đã thú nhận), dù là nạn nhân của đại tội đồ Hồ Chí Minh, nhưng cũng là nạn nhân của sự MÙ LOÀ TRÍ TUỆ cùa chính hắn. Thời gian học ở Pháp, Nguyễn Mạnh Tường cũng khoe trong sách của hắn rằng “có nghiên cứu”  cái gọi là "Chủ Nghĩa Mác Lê Nin"! Khi về Việt Nam, ngay cuối 1944, không biết qua móc nối nào, Nguyễn Mạnh Tường đã tặng cho cái tổ chức Việt Minh dổm (dổm, vì Việt Minh thật là tổ chức do Cụ Hồ Học Lãm sáng lập từ 1936 tại Tàu) căn Biệt Thự ở phố Nguyễn Cảnh Chân, mà VGCS sau này dùng làm “Trụ Sở Tiếp Dân”, thời kỳ Dân Oan nổi lên rất nhiều ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng.  Nhưng trong sách của hằn, trí nô Nguyễn Mạnh Tường đã… CHỐI BỎ  sự thật này, nhưng hắn lại  lòi ra cái hèn về câu chuyện bị túng đói quá (mà cũng chắc là muốn gặp đại việt gian Phạm Văn Đồng để khóc than xin xỏ cái gì đó chăng) cho nên đã rất nhiều ngày “ăn chờ nằm chực” quanh quẩn sân quần vợt, gần văn phòng  đại việt gian Phạm Văn Đồng.  Trí nô Nguyễn Mạnh Tường cốt là xin  gặp Phan Mỹ (như đã đề cập ở trên) để xin… TIỀN.  Nhưng thật đáng buồn vì người đàn em (về Luật) thuở xưa đó đã LÁNH MẶT KHÔNG THÈM TIẾP!!!

Con người đầy tự cao, tự hào là lưỡng khoa Tiên Sĩ Nguyễn Mạnh Tường đó, đã bị khẩu hiệu “Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ” tầng lớp “TRÍ” của VGCS Hồ Chí Minh làm cho hèn hạ đến mức, gần sắp chết mới viết được một cuốn sách, nhưng trong sách lại đưa ra ý kiến rằng: “KHÔNG THÙ HẬN GÌ” !?

3/ Chính Khí Việt xin đưa thêm một thí dụ về vài tên Trí Nô khác đã biến thành Trí Thức Xã Hội Chủ Nghĩa, để cho lũ ngươi MỞ TO MẮT RA nhận xét về cái gọi là “Đảng của Hồ Chí Minh”.

Tên thứ nhất là “nhà thơ” Cù Huy Cận, bố đẻ của tên CUỘI Cù Huy Hà Vũ. Chính Khí Việt đã phân tích bài viết trích lại từ nguồn báo lề phải  của VGCS, trong đó đã tả lại cảnh thằng Trí Nô Xã Hội Chủ Nghĩa Cù Huy Cận đã run… run CẢM ĐỘNG khi biết thằng đại tội đồ Trường Chinh "đã chú ý đến một bài thơ của nó và có lời khen".  Thế là tên tội đồ, cha con là Việt Gian, đã rưng rưng rằng: câu khen của tên Trường Chinh làm cho nó có chết cũng nhắm mắt VUI LÒNG???

Riêng trong Hồi Ký của Xuân Diệu (vừa là Bác ruột vừa là Bố nuôi của tên Cuội họ Cù), nó đã viết ra lý do nào nó làm bài thơ “Ca Ngợi Chuyên Chính Vô Sản”.  Đó là do tên chó ngao ác ôn Trần Quốc Hoàn gọi điện thoại gợi ý và nó cảm động không kém Cù Huy Cận vì đã được đích thân tên chó ngao Trần Quốc Hoàn biết đến và tin cậy???

Ngay cái tên được gọi là thi sĩ, “con nai vàng ngơ ngác” Lưu Trọng Lư, đang cặp bồ với Nữ Diễn viên Đoàn tuồng Khu V, thanh sắc vẹn toàn, tên là Đàm Liên.  Thế mà khi tên đại tội đồ Phạm Văn Đồng, ý muốn biết mặt Đàm Liên. Thế là Lưu Trọng Lư cấp tốc đưa con bồ yêu quý của mình, DÂNG LÊN CHO THẰNG MÔI TRÂU PHẠM VĂN ĐỒNG….!!!

Và một điển hình rất đặc biệt nữa của trí nô XHCN là cha con tên đặc công đỏ Vũ Đình Huỳnh - Vũ Thư Hiên, bị đại tội đồ Hồ Chí Minh đối xử ra sao thì đã có rất nhiều người biết! Ấy vậy mà tên đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, tuy đã được tự do ở Phương Tây mà vẫn viết sách, viết báo, trả lời phỏng vấn… TỰ HÀO VÌ BỐ HẮN ĐÃ ĐƯỢC CHO LÀM TỚI CẤP ....“Vụ Trưởng vụ Lễ Tân”, thời kỳ trước năm 1954.  Nên nhớ giai đoạn đó chỉ có mỗi đại diện sứ quán Ba Tàu, mà nó cũng tự lo liệu, chứ đâu cần đến cái thứ “vụ trưởng… không văn phòng” của Bố Đẻ đặc công đỏ Vũ Thư Hiên!  Ngay như cấp trên của Vũ Đình Huỳnh là Nguyễn Cơ Thạch, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao của VGCS, cũng chỉ có mỗi việc…giặt quần áo cho đại sát thủ Võ Nguyên Giáp!!! (Nguồn từ tác phẩm Đèn Cù của Trần Đĩnh).

Thứ 4 Là tên Trí Nô Tuấn Khanh.

TRÍ NÔ TUẤN KHANH VỚI NHẬN XÉT VỀ NGÀY QUỐC HẬN 30/4/1975

NHẬN XÉT VỀ TRUYỀN THÔNG NƯỚC NGOÀI VÀ HỘI CỜ ĐỎ TRONG VÀ NGOÀI VN ĐANG LỢI DỤNG NGÀY 30/4 ĐỂ CHẠY TỘI CHO VGCS!!!

Đầu đề trên của Chính Khí Việt là mục tiêu mà những phần dưới đây sẽ được chứng minh rất cụ thể để khẳng định nhận xét của CKV là chính xác 100 phần 100.

Xin bắt đầu ngay bằng phân tích một bài viết có tên “Kỷ Niệm 30/4 'đang bớt đi phần hào nhoáng'?” http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-43939426

Ban Tiếng Việt – BBC với ba chữ viết tắt B, B, C đã được những người Việt Nam tỉnh táo trước thời cuộc đẻ ra không biết bao nhiêu kiểu về sự kết hợp giữa ba chữ viết tắt đó thành một cái tên, có những cái khôi hài và cũng có những cái là một câu chửi rất xác đáng!

Theo Chính Khí Việt, xin chia sẻ với quý bạn đọc trong và ngoài Việt Nam rằng phải chăng đặc điểm của nước Anh là SƯƠNG MÙ, cho nên tin tức thông qua Ban Tiếng Việt Đài BBC cũng làm cho cách đưa tin, mờ  mờ ảo ảo, để nếu chỉ nhìn bằng mắt,  không chịu suy nghĩ tìm ra cái sự thật toàn diện, thì chẳng thấy cái gì để có thể phân biệt trắng đen rõ ràng, giống như cách đưa tin của những người LÀM BÁO LƯƠNG THIỆN!

 Chính Khí Việt xin trích nguyên văn một đoạn của -cái tên gọi là-  “Nhạc Sĩ Tuấn Khanh”, đã trả lời BBC từ Saigon hôm nay 30-04 như sau:

Trích nguyên văn:

"Tôi nghĩ thói quen rầm rộ của Nhà nước kỷ niệm chiến thắng 30/4 đang ngày càng bớt đi phần hào nhoáng. Cùng với tốc độ của việc phát triển thông tin tự do, những lời tuyên bố và niềm tự hào về cuộc chiến Nam-Bắc của nhà nước cũng trở nên kỳ quái hơn."

"Nói một cách khác, sự tuyên truyền, ca ngợi như vào thập niên trước, nay đã phải rất thận trọng vì bất kỳ một sự quá lố hay nhắc lại những thành tích khống nào về bắn máy bay, diệt địch... gì đó sẽ nhanh chóng thành những đề tài cười đùa trên mạng xã hội, và mọi thứ nhanh chóng trở nên phản tác dụng."

Họ dùng những lễ hội tưng bừng như Festival Huế, pháo hoa Đà Nẵng để thu hút đám đông và sự tưng bừng nhưng hình như người dân không thấy các sự kiện này có liên hệ gì với ngày 30/4.

"Tôi nghĩ những nhà lãnh đạo hiện thời cũng biết và nhận ra điều bất cập này, nhưng về nguyên tắc của những người cộng sản, họ vẫn phải làm, thậm chí muối mặt mà làm trước khi tìm được chủ trương hay đường hướng mới."

"Tôi tin là chắc không lâu nữa, 30/4 sẽ được kỷ niệm, chỉ như một ngày tái lập hòa bình và thống nhất trên đất nước này. Có nghĩa là hình ảnh chiếc xe tăng và khái niệm giải phóng sẽ lỗi thời, nhường chỗ cho một khát vọng thay đổi và lòng nhân ái.

Việc đổi chỗ cho súng đạn bằng chim câu và hoa không khó, chỉ khó trong giai đoạn con người không hội đủ giá trị văn minh để nhận ra, rằng việc thích súng đạn và chiến thắng, không bao giờ là tử tế." (hết trích).

Từ những dẫn chứng trên, Tuấn Khanh đã nói như sau: “…sự tuyên truyền, ca ngợi như vào thập niên trước, nay đã phải rất thận trọng vì bất kỳ một sự quá lố hay nhắc lại những thành tích khống nào về bắn máy bay, diệt địch... gì đó sẽ nhanh chóng thành những đề tài cười đùa trên mạng xã hội, và mọi thứ nhanh chóng trở nên phản tác dụng." (sic)

Chính Khí Việt ta hỏi tên Tuấn Khanh rằng, ngươi đang sống tại Saigon thì ngươi có đọc báo của VGCS hay không mà ngươi lại dám trả lời BBC như vậy?

Xin phép với quý bạn đọc trong và ngoài Việt Nam để được vạch mặt tên cuội này về những lời nói láo trắng trợn của hắn:

-         Ngươi có biết rằng cả hơn một tháng trời, trên web điện tử của Nguỵ quân VGCS vẫn duy trì mãi việc chúng ca ngợi về “các thành tích” của chúng đã thay mặt lũ thực dân đỏ Nga – Tàu để giết nhân dân cả hai Miền Nam và Bắc Việt Nam.  Ta nói cả hai Miền là vì chúng đã cưỡng bức và bắt người Việt Nam ở phía Bắc phải vào đội quân đánh thê cho Nga – Tàu vì quyền lợi của các ông chủ của chúng như chính  Lê Duẩn đã khẳng định có ghi rõ  trên tấm biển của cái gọi là Miếu Thờ của tên đại việt gian tội đồ này.

-         Vì bị xâm lược cho nên Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà cũng đã phải hy sinh biết bao nhiêu người để bảo vệ nhân dân và đất đai của Việt Nam Cộng Hoà, đã được nhiều Hiệp Ước Quốc Tế xác nhận, mà ngay chính cả hai tên thực dân đỏ Nga – Tàu và tay sai của chúng là tụi VGCS cũng đều thò tay ký vào những HIệp Ước đó!!!

-         Khi nhà ngươi  nói rằng VGCS “thận trọng”, thì chúng thận trọng ở chỗ nào đây, khi mà ngày 27-04-18, ngay trên web Giáo Dục của VGCS cũng cho đăng một bài “Thành Lập Quân Đoàn Chủ Lực, Chuẩn Bị Cho Cuộc Tiến Công Nổi Dậy Mùa Xuân 1975” (http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Thanh-lap-quan-doan-chu-luc-chuan-bi-cho-cuoc-tien-cong-noi-day-mua-Xuan-1975-post185429.gd).

-         Ngày 29-04-2018, trên web của bọn chó ngao, tức “công an nhân dân” có đăng tin: “Lãnh Đạo TP HCM dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ” (sic) và trong bản tin này chúng còn đưa hình ảnh của tên đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng. Dũng đứng giữa ở hàng đầu trong tấm ảnh và tên của nó cũng được giới thiệu trước tiên rồi mới đến những đứa như Trương Hoà Bình và Nguyễn Thiện Nhân.

Chúng nó công  khai long trọng làm tưởng niệm và quảng bá trên các phương tiện truyền thông của chúng và chúng còn gọi những nguỵ quân VGCS đã tàn sát nhân dân Việt Nam “là ANH HÙNG LIỆT SĨ”!!!

Vậy ta hỏi Tuấn Khanh nhà ngươi xem, rằng Lịch sử Việt Nam từ ngàn xưa tới nay cũng như lịch sử các nước trên toàn thế giới có khi nào người ta gọi những thằng phản quốc giết dân phá nước là “ANH HÙNG LIỆT SĨ” không?

-         Ta tạm nêu nêu thêm vài  bài trên web Giáo Dục của VGCS đăng ngày 30-04-2018 này để Tuấn Khanh nhà ngươi được thấy rõ,  là đã có những bài viết chúng khoe thành tích làm binh nô cho Nga – Tàu xâm lược Việt Nam Cộng Hoà công khai, trong đó có bài: “TRUNG ĐOÀN 113 ĐẶC CÔNG VỚI CÁC LẦN ĐÁNH SÂN BAY BIÊN HOÀ VÀ TỔNG KHO LONG BÌNH” (SIC);  chúng cũng đưa bài của mấy tên Đại tá nguỵ quân VGCS sử dụng mọi web của VGCS để làm cái gọi là “khoe thành tích” của chúng, như bài của tên Đại tá nguỵ quân VGCS Nguyễn Huy Viện, có tên “Có Đại Đoàn Kết thì Tương Lai Chắc Chắn Sẽ Vẻ Vang” (sic).

-         Nhưng trước đó ngươi cũng phải thấy rằng chúng đã đưa những bài về các cuộc thay đổi chiến thuật… trong từng chiến dịch xâm lược VNCH của chúng; chúng cũng kể lể về công lao của các đoàn tàu biển của chúng đã có công trong cuộc xâm lược.

Chúng cũng chẳng “thận trọng” tí nào khi trên web Chó Ngao đưa bài tuyên dương và hình ảnh những tên chó ngao VGCS các loại đã được cho tổ chức thâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà và đã lập được “những thành tích lớn lao” như thế nào cho quyền lợi Nga – Tàu.  Chúng cũng đưa tin tên Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc Tô Lâm, Ngô Xuân Lịch… đã đến dâng hương cho tên đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh để ca ngợi nó đó đã dạy bảo chúng trở thành những tên BINH NÔ cho Nga – Tàu.  Chúng cũng hội họp và ca ngợi giữa các cựu binh và  chuyên gia của Nga, của Tàu, của Cuba và Bắc Triều Tiên đã tham gia vào việc Chiến Thắng trong cuộc xâm lược đỏ Mùa Xuân 75.  Đồng thời, chúng còn vinh danh những tên bút nô làm truyền thông báo chí, hoạt động điện ảnh, hoạt động ca múa thậm chí ngay cả hoạt động giáo dục lẫn y tế… được đi theo đạo quân xâm lược đỏ thâm nhập VNCH làm nên cái gọi là “Đại Thắng Mùa Xuân 1975”.

-         Chúng còn vinh danh cả những lũ gọi là Du Ca Phản Chiến, thành phần Thứ Ba Việt Gian đầu trọc, “Đội Quân Tóc Dài”… đã kết hợp với chúng trong cuộc chiến xâm lược đỏ, thậm chí chúng còn đặc biệt xét lại giải thưởng Hồ Chí Minh để tặng cho Nhạc Nô VGCS Phạm Tuyên đã sáng tác kịp thời bài “Như có Hồ trong ngày vui đại thắng”!

-         Chúng còn đề cao và cho tổ chức biểu diễn khắp nơi với sự có mặt của CA NÔ Khánh Ly, đi từ Nam ra Bắc biểu diễn!!!

-         Và đặc biệt Tuấn Khanh nhà ngươi có biết việc  đặc biệt rất khác mọi năm là, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, chúng đã cho lũ công dân XHCN của chúng cầm cờ đỏ sao vàng và cờ đỏ búa liềm ở ngay địa phận Đền Thờ Vua Hùng (Phú Thọ), gắn liền kỷ niệm của cái gọi “30-04” với tưởng niệm Ngày Quốc Tổ và đương nhiên lại có những bài viết gắn liền thành tích  giết dân bán nước của tên đặi tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh đó sao!!!

Thứ 5 là tên văn nô Tô Hoài và đồng bọn văn nô Xã Hội Chủ Nghĩa trong và ngoài nước!

giờ đây,  như đã thưa trước ở trên, Chính Khí Việt xin trở lại với tên văn nô Tô Hoài:

Tô Hoài vừa chết ngày 6 tháng 7, 2014. Không chỉ một số đài nước ngoài như BBC đưa tin, mà các báo, đài phát thanh của Việt Gian Cộng Sản cũng đưa tin một cách trang trọng. Đã có khá nhiều văn nô đã chia sẻ  với độc giả về một nhân vật vừa là đàn anh vừa là lãnh đạo của những văn nô trong nước  theo  đúng cung cách “tô hồng”  để “tiễn chân” Tô Hoài xuống hoả ngục gặp Hồ Đại Việt Gian.  Còn ở hải ngoại, một “nhà văn” đã được “Vũ Thư Hiên hóa”  là  Tưởng Năng Tiến đã vội chụp ống đu đủ thổi một bài “đêm qua cháu Tưởng Năng Tiến mơ gặp bác Hồ” để lấy khí thế,  cầm bút viết bài có tên “Tô Hoài & Ba Người Khác”. 

Trước hết “Ba Người Khác” là cuốn sách cuối cùng của văn nô VGCS  cao cấp Tô Hoài.  Có kẻ giới thiệu đó là “tiểu thuyết”.   Nhưng  “tiểu thuyết” là chuyện hư cấu, còn “Ba Người Khác” là câu chuyện kể về chính bản thân tác giả, tức Tô Hoài, cũng như các nhân vật trong chuyện đều  có thật,  rồi thời gian và địa danh trong câu chuyện cũng đều là có thật.  Cho  nên, theo Chính Khí Việt thì “Ba Người Khác”  chính là chuyện tự sự của Tô Hoài.  Có nghĩa là suy nghĩ và hành động của nhân vật chính trong chuyện  là Tô Hoài vậy.

Điều này rất quan trọng vì nó cho người đọc thấy rõ lòng trung thành và sự  hy sinh của Tô Hoài  cho đại tội ác giết dân bán nước của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản thuỷ chung từ đầu tới cuối cuộc đời một  văn nô tự nguyện, mà nó đã bộc lộ ra trong cuốn “Ba Người Khác”, tác phẩm cuối đời của Tô Hoài!

Từ nhận xét của đại văn nô Việt Gian Cộng Sản Nguyên Ngọc, một trong những đệ tử trung thành cẩn cẩn của Trần Khuê,  tác giả “chủ nghĩa Hồ Chí Minh”  và  “Thánh Hồ hơn cả Vua Hùng” là Tưởng Năng Tiến, đã viết như sau:

Trích:

“Không hiểu sao ý kiến của Nguyên Ngọc về ba anh đội, ba nhân vật chính trong tác phẩm của Tô Hoài, lại khiến tôi nhớ đến những nhân vật chính khác – những người đã có thời mà quyền lực nhất họ nhì trời – trên sân khấu chính trường ở Việt Nam: Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười…

"Thì cũng đều là cái thứ “lăng nhăng” và cũng chính là “thủ phạm” đã làm “đảo lộn hết cả xã hội” bằng nhiều chuyện kinh thiên động địa khác: Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp, Cải Tạo Công Thương Nghiệp, Học Tập Cải Tạo, Kinh Tế Mới … Toàn là những “cơn điên tập thể,” theo như cách nhìn của Phạm Xuân Nguyên.

"Cũng với cách nhìn này thì (cái được mệnh danh là) cuộc chiến Chống Đế Quốc Mỹ Xâm Lược hay Giải Phóng Miền Nam chỉ là một cơn điên vĩ đại, trong đó bao gồm rất nhiều những cơn điên nho nhỏ – chả hạn như cái cơn thảm sát, cả chục ngàn người, hồi Tết Mậu Thân." (hết trích)

Chính Khí Việt xin được lưu ý đến quý bạn đọc về một bộ mặt bút nô Việt Gian Cộng Sản điển hình ở hải ngoại đã được tuyển mộ bởi đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, là Tưởng Năng Tiến đã “bảo vệ, che dấu”  đại tội giết dân bán nước của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản như thế nào, qua ba đoạn mà Chính Khí Việt trích dẫn từ bài viết của Tưởng Năng Tiến.  Đó là:

-Tưởng Năng Tiến hoàn toàn gạt bỏ tên đại tội đồ Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh, coi như chỉ có   “những người đã có thời mà quyền lực nhất họ nhì trời – trên sân khấu chính trường ở Việt Nam: Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười…” (sic).

Đấy là biện pháp bảo vệ cho “UY TÍN” của Hồ Chí Minh và toàn đảng Việt Gian Cộng Sản, để trút hết tội lỗi lên đầu Ba Tên nói trên mà chúng chính là “học trò xuất sắc và trung thành của Hồ” mà tên đặc công đỏ Vũ Thư Hiên được đưa ra hải ngoại bán cho những người cả tin, thiếu hiểu biết về cách tổ chức và những hoạt động của tập đoàn Việt Gian Cộng  Sản.  Đặc biệt họ chưa kịp hoặc chưa từng có thời gian và điều kiện để tiếp cận các văn kiện của Việt Gian Cộng Sản từ khi nó được Nga Xô cho ra đời và sau đó có thêm sự tham gia nuôi dưỡng và sử dụng chúng làm con ngựa thành Troy trong lòng đất nước và nhân dân Việt Nam nói riêng, đất nước và nhân dân ba nước Việt – Miên – Lào nói chung.

Chỉ tính riêng từ Đại hội VGCS Lần 2, họp tại Việt Bắc 1951, để  tái xuất công khai dưới cái tên Đảng Lao Động Việt Nam, thì đại tội đồ Hồ Chí Minh được 100% phiếu bầu là Chủ Tịch Đảng Lao Động Việt Nam và là Uỷ Viên Bộ Chính Trị, kiêm Chủ Tịch Nhà Nước, Kiêm Thủ Tướng Chính Phủ và Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Phòng.

Sau 1956, Hồ Chí Minh thôi làm Thủ Tướng Chính Phủ trao cho Phạm Văn Đồng  còn Phạm Văn Đồng thì từ nhiệm chức Bộ Trưởng Ngoại Giao, trao cho Ung Văn Khiêm.

Ngoài việc thôi làm Thủ Tướng Chính Phủ, tên đại tội đồ Việt Gian Hồ Chí Minh vẫn giữ những chức vụ khác cho đến …hơi thở cuối cùng vào tháng 9, 1969!!!  Và, Lê Duẩn trở thành kẻ cầm đầu nhưng chưa phải là tuyệt đối vì hắn vẫn chỉ là “Bí Thư Thứ Nhất”!  Phải đến tận năm 1976, qua Đại Hội VGCS Lần 4, có Gorbachev  tới dự, Lê Duẩn mới được bầu làm “Tổng Bí Thư”,  kể từ đó cho đến chết hắn mới là kẻ quyền lực số 1 ở Việt Nam!

Như vậy, qua văn kiện của VGCS; qua Hồ Chí Minh Toàn Tập mà sau khi ra khỏi trại tù VGCS, Tưởng Năng Tiến đã mua đọc và đã khen rằng “Về nội dung - phải nói đây là một công trình đồ sộ, rất đáng đồng tiền bát gạo” (sic);  Rồi ngay trong chính Lịch Sử Đảng Việt Gian Cộng Sản cũng như Thông Sử Việt Nam do sử  nô Việt Gian Cộng Sản biên soạn đều cho thấy tên đại Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh mới là kẻ “quyền lực nhất họ nhì trời – trên sân khấu chính trường Việt Nam” (sic).

Sau 1956 thì Hồ Chí Minh thôi làm Thủ Tướng Chính Phủ trao cho Phạm Văn Đồng  còn Phạm Văn Đồng thì từ nhiệm chức Bộ Trưởng Ngoại Giao, trao cho Ung Văn Khiêm.

Ngoài việc thôi làm Thủ Tướng Chính Phủ, tên đại tội đồ Việt Gian Hồ Chí Minh vẫn giữ những chức vụ khác cho đến …hơi thở cuối cùng vào tháng 9, 1969!!!  Và, Lê Duẩn trở thành kẻ cầm đầu nhưng chưa phải là tuyệt đối vì hắn vẫn chỉ là “Bí Thư Thứ Nhất”!  Phải đến tận năm 1976, qua Đại Hội VGCS Lần 4, có Gorbachev  tới dự, Lê Duẩn mới được bầu làm “Tổng Bí Thư”,  kể từ đó cho đến chết hắn mới là kẻ quyền lực số 1 ở Việt Nam!

Như vậy, qua văn kiện của VGCS; qua Hồ Chí Minh Toàn Tập mà sau khi ra khỏi trại tù VGCS, Tưởng Năng Tiến đã mua đọc và đã khen rằng “Về nội dung - phải nói đây là một công trình đồ sộ, rất đáng đồng tiền bát gạo” (sic);  Rồi ngay trong chính Lịch Sử Đảng Việt Gian Cộng Sản cũng như Thông Sử Việt Nam do sử  nô Việt Gian Cộng Sản biên soạn đều cho thấy tên đại Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh mới là kẻ “quyền lực nhất họ nhì trời – trên sân khấu chính trường Việt Nam” (sic).

Chính Khí Việt chứng minh những sự kiện trên để cho thấy từ khi đọc được Hồ Chí Minh Toàn Tập lúc đang ở Đà Lạt, khi vượt biên tới Hoa Kỳ, làm đệ tử trung thành của đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, rồi ca ngợi Trần Khuê, tác giả “Chủ Nghĩa Hồ Chí Minh”  và “Thánh Hồ còn hơn Vua Hùng”  thì đến tháng 7, 2014, Tưởng Năng Tiến vẫn ngày càng dấn thân cho “sự ngiệp cách mạng vị đại của Lãnh Tụ Hồ Chí Minh” của Tưởng Năng Tiến!!! Và, hắn là một cây bút bất lương khi không có khả năng hoặc không dám dẫn chứng những điều hắn khẳng định qua các tài liệu chính thống, chỉ vì ngoan cố bảo vệ "thánh Hồ" của hắn mà thôi!

Khi Tưởng Năng Tiến bảo vệ tên đại Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh, Tưởng Năng Tiến còn là đệ tử của đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, cũng như thần tượng của Tưởng Năng Tiến là cựu Thanh Niên Xung Phong, là Giáo Sư “Hán-Nôm” tự phong  Trần Khuê, thì đương nhiên hắn phải múa bút đúng kiểu các sư phụ của hắn.  Nghĩa là lợi dụng mọi cơ hội làm mờ nhạt đi “tội ác có tổ chức, có tình toán cẩn thận và hành động tập thể, thống nhất” được biểu hiện công khai qua cái gọi là Nghị Quyết 15, Khoá 2 của VGCS, là  “vũ trang xâm lược” Việt Nam Cộng Hoà, mà đặc công đỏ Bùi Tín đã viết sách nói rằng tại Việt Nam Cộng Hoà cho ra sắc lệnh 10/59 để  “giết những người yêu nước” (sic) cho nên Việt Gian Cộng Sản mới phải ra cái Nghị Quyết 15, Khoá 2,  vào tháng 01, 1960!?  Cái lưu manh của Bùi Tín là hắn đã đảo ngược tài liệu: “Nghị Quyết 15, Khoá 2 của VGCS  ra đời tháng 01, 1959!  Vì thế, để đối phó với cái Nghị Quyết 15, Khoá 2 đó, đến tận tháng 10, năm 1959, Việt Nam Cộng Hoà mới có Sắc Lệnh 10/59!

Còn tên đặc công đỏ Vũ Thư Hiên viết trong cuốn “Đêm Giữa Ban Ngày”,  rằng: do Việt Nam Cộng Hoà dựa vào Sắc Lệnh 10/59, “để lê máy chém giết những người yêu nước nên nhân dân Miền Nam Việt Nam vùng lên, lúc đó Miền Bắc mới chìa tay ra giúp đỡ” (sic)!?

Mượn cớ viết về đại văn nô Tô Hoài, tên Tưởng Năng Tiến dám liều mạng như kiểu Lê Hùng chủ website Ba Cây Trúc nói láo hơn vẹm, để viết rằng: “cuộc chiến Chống Đế Quốc Mỹ Xâm Lược hay Giải Phóng Miền Nam chỉ là một cơn điên vĩ đại, trong đó bao gồm rất nhiều những cơn điên nho nhỏ – chả hạn như cái cơn thảm sát, cả chục ngàn người, hồi Tết Mậu Thân.” (sic)!?

Tính chất việt gian, tay sai của Việt Gian Cộng Sản nằm vùng tại hải ngoại, trong cái áo cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà để hoạt động trên mặt trận truyền thông của Tưởng Năng Tiến đã lộ rõ, không thể nào chối cãi được, trong đoạn trích nói trên là:

-Một cuộc tiêu diệt mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam không chấp nhận để bị bolshevik hoá theo khẩu hiệu hành động “Trí Phú Địa Hào, Đào Tận Gốc - Trốc Tận Rễ” nhằm phục vu cho sự xâm chiếm thuộc địa của Nga Xô và sau này thêm sự bành trướng chủ nghĩa đại Hán.  Những hoạt động “giết dân Việt Nam” đó của tập đoàn Việt Gian Cộng sản đã được thực thi từ 1930, khi mạnh khi yếu tuỳ theo tình hình trong và ngoài Việt Nam cùng với thực lực của chúng.  Nhưng cái mục tiêu đó chưa bao giờ chấm dứt mà chỉ ngày càng tinh vi, tàn bạo và nguy hiểm hơn bằng các biện pháp uyển chuyển theo tình hình thế giới và trong nước Việt Nam, cho đến nay vẫn tiếp diễn chưa biết đến lúc nào thôi, ngoại trừ tập đoàn Việt Gian Cộng sản bị loại khỏi bộ máy nhà nước của Việt Nam và mọi sinh hoạt chính trị trong một thời gian thích hợp mà những người Việt Nam yêu nước trên tinh thần nhân bản sẽ có quyết định với tư cách chủ nhân ông thực sự của Tổ Quốc Việt Nam.

Ấy thế mà bút nô Việt Gian  nằm vùng Tưởng Năng Tiến lại dám coi sự tiêu diệt các tầng lớp nhân dân Việt Nam chỉ là một “CƠN điên vĩ đại”.  Nó còn khả ố hơn nữa khi Tưởng Năng Tiến viết những lời này  để tự khoe là: “Tôi có giấy phép hành nghề tâm lý trị liệu, và kiếm cơm nhờ đó” (sic).  Vậy là hắn đủ kiến thức để biết rằng một kẻ sát nhân bị điên chắc chắn phải khác với kẻ sát nhân không bị điên.  Lại càng khác biệt hoàn toàn với tính cách lũ sát nhân có tính tập thể và có kể hoạch được tính toán tỉ mỉ tinh vi để giết người vô tội!?

Một điều lưu manh nữa của tên bút nô việt gian nằm vùng ở hải ngoại là Tưởng Năng Tiến khi hắn lập lờ viết rằng: “…trong đó bao gồm rất nhiều những CƠN ĐIÊN nho nhỏ - chẳng hạn như cái CƠN THẢM SÁT, cả chục ngàn người, hồi Tết Mậu Thân.” (sic).

Ngòi bút văn nô việt gian Tưởng Năng Tiến điêu luyện chất Việt Gian Cộng Sản là ở chỗ:

- Khi Tưởng Năng Tiến viết: “cái cơn thảm sát, cả chục ngàn người, hồi Tết Mậu Thân” (sic).  Nhưng hắn lại CỐ TÌNH không viết nốt hai tiếng Ở HUẾ thì cần phải hiểu là NẠN NHÂN BỊ NGUỴ QUÂN VIỆT GIAN CỘNG SẢN TÀN SÁT TRÊN TOÀN LÃNH THỔ VIỆT NAM CỘNG HOÀ NĂM MẬU THÂN 1968 CHỈ CÓ “CHỤC NGÀN NGƯỜI” (SIC). Xin quý bạn đọc suy nghĩ  dùm xem tên Tưởng Năng Tiến này đã cho số liệu láo lếu đến mức độ nào về con số NẠN NHÂN của tập đoàn VGCS hồi Tết Mậu Thân 1968.  Nên nhớ rằng theo tài liệu của Thiếu Tá Liên Thành, Chỉ Huy Trưởng Cảnh sát Quốc Gia Thừa Thiên Huế, đã cho biết chỉ riêng tại thị xã Huế con số chính xác đã lên tới 6527 nạn nhân cộng thêm 1300 người bị mất tích!!!

Bài viết của văn nô Việt Gian Tưởng Năng Tiến được quảng bá trên Đàn Chim Việt, Dân Làm Báo…và ở blog cá nhân của hắn trên RFA, cũng có thể ở nhiều diễn đàn khác nữa.  Với cái áo cựu sỹ quan QLVNCH, nó sẽ tác hại như thế nào với các thế hệ trẻ Việt Nam đang bị lũ đấu tranh cuội nhồi nhét rằng “tuổi trẻ không có ân oán gì với quá khứ”.  Và, đặc  biệt những “sử giả”, trí thực ngựa ngoại quốc sẽ căn cứ vào đó để càng có thể công khai rửa bộ mặt bán nước, giết dân còn đẫm máu của các thế hệ Việt Gian Cộng Sản  để  có thể yêu cầu, gợi ý người dân Việt Nam bị trị ở trong và ngoài nước hãy để cho chúng sửa sai và hãy quên quá khứ, xoá bỏ hận thù cùng đoàn kết với chúng để cho chúng tiếp tục tồn tại (tất nhiên trên thế thượng phong tuyệt đối)!

Thí dụ cụ thể như TS Jonathan London, hiện là Phó GS về kinh tế chính trị học so sánh, đang giảng dạy ở Đại học Thành thị tại Hong Kong, đã hý hửng học được cụm chữ “Bên Thắng Cuộc, Bên Thua Cuộc”  để tránh cái sự thật là “Chiến tranh xâm lược của Nga Xô – Tàu bành trướng” thông qua tập đoàn Việt Gian Cộng Sản, của bút nô VGCS  Huy Đức!

HƯ CẤU HAY TỰ SỰ?

Trong Hội Luận về cuốn “Ba Người Khác” của Tô Hoài, đại văn nô Việt Gian Cộng Sản Nguyên Ngọc đã hướng dẫn dư luận một cách khôn khéo của một tên tuyên vận Việt Gian Cộng Sản  nhà nghề.  Đó là việc Nguyên Ngọc nhận xét:

Trích: “Về bút pháp, văn học chúng ta còn lâu lắm mới thoát ra bút pháp sử thi.  Tô Hoài đã thoát ra từ Cát Bụi Chân Ai, Chiều Chiều, nhưng đó là tự truyện, đến Ba Người Khác mới là hư cấu  Đó là bút pháp hiện đại, mỉa mai, dửng dưng, cười cợt, tạo nên sức mạnh của văn học” (hết trích).

Như Chính Khí Việt đã chia sẻ với quý bạn đọc rằng các nhân vật trong “Ba Người Khác” đều là “người thật, việc thật” như Huỳnh Cự, sau này khi bị Việt Gian Cộng Sản  biên chế vào đoàn nguỵ quân xâm lược Việt Nam Cộng Hoà, thì ông Huỳnh Cự đã xin được chiêu hồi và cho làm việc ở cơ quan chiêu hồi của Việt Nam Cộng Hoà ở Saigon, giống như Thượng Tá Tám Hà vậy.  Còn nhân vật có tên là Bối chính là Tô Hoài (là người kể chuyện), và từ chức vụ như Huỳnh Cự là đội trưởng, Tô Hoài (tức Bối) làm đội phó,  cho đến việc kể về đời tư của Bối cũng đều trùng khớp với thời hàn vi của Tô Hoài!

Cho nên “Ba Người Khác” phải được gọi là chuyện Tự Sự của Tô Hoài về giai đoạn hắn làm đội phó, đội cải cách ruộng đất của Việt Gian Cộng Sản.

Vậy tại sao đại văn nô Nguyên Ngọc lại liệt là “hư cấu”, nghĩa là  “BỊA như thật” chứ không phải sự thật là như thế?

Đó là vì đại văn nô Nguyên Ngọc từng là kẻ giữ chức vụ đảng Việt Gian Cộng Sản cao nhất (Bí thư đảng đoàn VGCS) của Hội Liên Hiệp Văn Học và Nghệ Thuật của Việt Gian Cộng Sản.  Cho nên nhãn quan của hắn là loại “chính trị là thống soái”.  Nghĩa là kiểu viết như thế của Tô Hoài có thể bị hiểu lầm là “tầm thường hoá cải cách ruộng đất của Việt Gian Cộng Sản”  và tự bộc lộ cái sự việc dâm dục lộ liễu bẩn thỉu của một “chiến sĩ trên mặt trận tuyên vận của Việt Gian Cộng Sản kỳ cựu” và giữ nhiều trọng trách trong bộ máy “tô hồng bôi đen” của Việt Gian Cộng Sản!

Nhưng tại sao hắn vẫn khen cuốn “Ba Người Khác” đó của Tô Hoài?

Bởi đại văn nô Nguyên Ngọc  hiểu rõ Tô Hoài là một kẻ một lòng một dạ trung thành với đảng Việt Gian Cộng Sản nên đã hy sinh mà tự lột bản chất dâm dục của mình, của các đồng chí và cái đám “Rễ”, “Cốt Cán” ra, khiến người đọc không thấy được cái âm mưu đích thực của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh và tập đoàn Việt Gian Cộng Sản trong cái gọi là Cải Cách Ruộng Đất!

Chính Khí Việt xin được phép nhắc lại cái gọi là Cải Cách Ruộng Đất là một trong bốn mục tiêu của biện pháp hành động với khẩu hiệu “Trí Phú Địa Hào - Đào tận Gốc, Trốc Tận Rễ” ngay khi tập đoàn VGCS vừa được Nga Xô cho chúng ra đời.  Phải triệt tiêu bốn tầng lớp rường cột đó của Việt Nam thì mới có thể nô lệ đỏ hoá Việt Nam bền vững thành một bộ phận của Nga Xô (sau này thêm Tàu bành trướng). 

Cuộc Cải cách Ruộng Đất của Việt Gian Cộng Sản mà Tô Hoài tham gia với tư cách là một đội phó với mục tiêu là đưa ra khẩu hiệu “Người cày Có Ruộng” làm miếng mồi để đoàn ngũ hoá nông dân, lái họ vào cuộc thanh trừng một cách nhiệt tình, không khoan nhượng các đảng phái, hội đoàn, cá nhân không phải là cộng sản (hay còn gọi là có tinh thần Quốc Gia, Dân Tộc); loại bỏ những đảng viên cộng sản gia nhập vì miếng mồi “quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh” ; những người bị lừa để tham gia trong cuộc chiến tranh được khoác cái áo “Liên Hiệp chống thực dân Pháp”,  nhưng không phải cho mục tiêu vì độc lập của Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam, mà vì cái nhiệm vụ tay sai cho lũ thực dân đỏ Nga Xô và Tàu đại Hán bành trướng vào ba nước Việt - Miên - Lào trên bán đảo Đông Dương.

Nghĩa là phải bolshevik hoá và hán hoá toàn đảng và toàn dân mà nôm na là việt gian hoá toàn đảng và nô lệ đỏ hoá toàn dân Việt Nam!

Tiếp theo Cải Cách Ruộng Đất là Sửa Sai Cải Cách Ruộng Đất và Hợp Tác Hoá nông nghiệp và tiểu công nghiệp,  và kể từ đó đồi núi, đất đai, ruộng vườn và công cụ sản xuất nông nghiệp, tiểu công nghiệp  đều bị tập trung  trọn vẹn vào tay của một chủ nhân duy nhất đó là tập đoàn VGCS, tay sai của Nga Xô và Tàu bành trướng.

Nông thôn Việt Nam đã bị chia làm hai tầng lớp rõ ràng.  Tập đoàn VGCS là chủ nhân ông tuyệt đối. Còn mọi tầng lớp nhân dân dù là bần cố nông, trung nông cho đến phú nông… đều là nô lệ đỏ cả tinh thần lẫn thể xác.  Và cái hậu quả của Cải Cách Ruộng Đất do tập đoàn Việt Gian Cộng sản Hồ Chí Minh thực thi  là toàn bộ đất đai, ruộng đồng, ao hồ đều là của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản nên chúng mới TỰ DO BÁN cho nước ngoài và tạo ra bao đau thương, oan khuất, chết chóc cho những người Việt Nam bị trị, điển hình là vụ gia đình ông Đoàn Văn Vươn đến nay đã bị đẩy ra khỏi trí nhớ của các nhà “dân chủ cuội”, “đối lập cuội” “Hội Nhà Báo Độc Lập”… cũng như các nhà hoạt động cho nhân quyền của Quốc Tế nói chung.  Vấn đề cụ thể trước mắt thì loạn thị không nhìn ra chỉ lo lèo lái “để đấu tranh ôn hoà theo đúng pháp luật của Việt Gian Cộng sản” vì sợ bạo lực có thể ảnh hưởng xấu đến tài sản cũng như “nhân quyền của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản”!?

Chính vì thế đại văn nô Tô Hoài chỉ mải mê mô tả các cảnh làm tình của cán bộ cải cách ruộng đất với rễ, cốt cán (trong đó có chính bản thân Tô Hoài và cả ông Huỳnh Cự) y như cảnh trong các động điếm hiện nay, và đại văn nô Nguyên Ngọc khen là “bút pháp hiện đại” (sic), nhưng vẫn chưa hiện đại bằng “thánh Hồ” của Tưởng Năng Tiến. Vì chính Nguyễn Khánh Toàn, chủ nhiệm Uỷ ban khoa học xã hội của nguỵ quyền Việt Gian Cộng sản, khi ở Nga Xô đã từng là GS của trường Đại học  Phương Đông và đã là thày dạy của đại Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh.  Khi nói đến tài “thuyết phục” của đại VGCS Hồ Chí Minh, Nguyễn Khánh Toàn đã nửa nạc nửa mỡ nói rằng: “Bác Hồ có đường lưỡi rất tuyệt vời”!

Và, như đại văn nô Nguyên Ngọc nhận xét “những cuốn khác viết về nông dân là nạn nhân, nhưng đây lại là thủ phạm.  Ba kẻ chẳng có kiến thức gì cả tự nhiên làm đảo lộn hết cả xã hội, cả mấy nghìn năm văn hoá” (sic).

Nhận xét trên của tên đại văn nô Nguyên Ngọc mà cũng là âm mưu thực sự của đại văn nô Tô Hoài, qua tự sự về chuyện mình trực tiếp tham gia Cải Cách Ruộng Đất cùng với sự cộng tác chặt chẽ của các “rễ bần cố nông”, đều là thủ phạm gây ra “thảm kịch của đất nước, xã hội” (sic) như đại văn nô Nguyên Ngọc nhận xét.  Nó hoàn toàn là sự bổ xung bằng một trong các loại hình văn học để minh giải cho đại sử nô VGCS Trần Quốc Vượng trong bài “Nỗi Ám Ảnh Của Quá Khứ”  đã có đoạn rằng: “Mô hình xã hội chủ nghĩa của Stalin hay kiểu Mao (Stalin Hoa hoá) dù đã ít nhiều Hồ hoá, Việt Nam hoá cũng tỏ ra không thành công là lỗi tại cái thực tiễn “bướng bỉnh” của một nước Việt Nam nhỏ bé - tiểu nông” (sic). Từ đó đại sử nô Trần Quốc Vượng đề nghị: “tóm một chữ thì không phải là chữ “ĐẤU” mà là chữ “HOÀ”:  hoà bình, hoà hợp, hoà thuận, hoà giải…” (sic)!!!

Nêu ra những đoạn trích trên, Chính Khí Việt chỉ mong được chia sẻ với quý bạn đọc dù ở những cương vị khác nhau, như văn nô, sử nô, dân chủ cuội, đối lập cuội, phản tỉnh cuội… tất cả bọn chúng đều qua “sản phẩm” của ngành nghề mình cùng hướng về mục tiêu là muốn chứng minh rằng cộng sản Việt Nam KHÔNG PHẢI LÀ VIỆT GIAN.  Đường lối chính trị của chúng là ĐÚNG, nhưng SAI LẦM là do cán bộ thi hành, người dân Việt Nam còn đầu óc “tiểu nông” (như Trần Quốc Vượng nhận xét), “dân trí còn thấp” (như nhận xét của Hà Sỉ Phu)!?

Vì thế đại văn nô Nguyên Ngọc mới giới thệu “Ba Người Khác” của đại văn nô Tô Hoài để bạn đọc lưu ý đến rằng trong cải cách ruộng đất của Việt Gian Cộng Sản thì NÔNG DÂN VIỆT NAM không phải là NẠN NHÂN như những ngộ nhận trước đây mà họ là THỦ PHẠM gây ra “đảo lộn hết cả xã hội, cả mấy ngàn năm văn hoá” (sic)!!!???

Tương tự Nguyên Ngọc, tên văn nô việt gian Tưởng Năng Tiến cũng cùng quan điểm với các đại bút nô Việt Gian Cộng Sản, trước hết là Tô Hoài, sau nữa là  tất cả những văn nô khác của Việt Gian Cộng Sản tham gia Hội Luận để quảng bá, khai mở tài năng “thay trắng đổi đen” của đại văn nô Tô Hoài trong cuốn tự sự “Ba Người Khác” về cải cách rưộng đất, một mục tiêu tạo điều kiện cho Nga Hoá và Hán Hoá Việt Nam, nay thì thêm thế lực Duy Lợi khác mà thôi!

Và đây mới là điểm tâm huyết và cũng là nhiệm vụ của “chiến sĩ VGCS trên mặt trận thông tin báo chí”,  văn nô Tưởng Năng Tiến trong áo khoác “cựu sĩ quan QLVNCH” đã lì lợm như Lê Hùng chủ website Ba Cây Trúc, khi bảo vệ, nâng bi, cũng như quảng bá và bảo vệ “Hiến Pháp Hoà Giải” của Hoàng Quỳnh vậy!!! Đó là điều văn nô Tưởng Năng Tiến kết luận:

Trích: “vấn đề không phải là để truy thù hay báo oán. Truyền thống văn hoá bao dung dân tộc Việt không cho phép bất cứ ai thực hiện điều đó.” (hết trích)

Kết luận  của Tưởng Năng Tiến trên đây có mục đích BẢO VỆ THỦ PHẠM LÀ TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN VỀ CÁC TỘI ÁC BÁN NƯỚC, GIẾT DÂN CỦA CHÚNG.  Tổ tiên Việt Nam ta đã gọi loại tội ác đó là tội ác “Trời Không Dung, Đất Không Tha”.  Và còn lưu manh tột độ khi hắn BỊA ra việc “truyền thống văn hoá bao dung của dân tộc Việt không cho phép bất cứ ai…” (sic)?

Văn hoá bao dung của dân tộc Việt là không vì tư thù cá nhân mà trả thù!  Đúng là như vậy và chắc chắn những người Việt Nam yêu nước chân chính cũng không bao giờ suy nghĩ như thế chứ đừng nói đến là sẽ hành xử như thế.

Văn hoá bao dung không phải là THA THỨ VÔ ĐIỀU KIỆN.  Mà là xét xử đúng theo luật pháp của người dân Việt Nam khi đã thực sự là chủ nhân ông của Tổ quốc Việt Nam, phù hợp với quan điểm pháp trị của thế giới văn minh.  Nghĩa là TỘI PHẠM thì phải đưa ra XÉT XỬ, nhưng được xét xử theo đúng trình tự tư pháp.  Được xét xử công khai có luật sư bào chữa, hoặc bị cáo tự bào chữa  trước toà.  Không thể có một thế lực nào tác động nhằm thay đổi hướng đúng đắn của công lý!

Cách suy nghĩ của văn nô Tưởng Năng Tiến rất đúng tiêu chuẩn “tuyên vận trung thành của Việt Gian Cộng Sản” khi Việt Gian Cộng Sản xây bia mộ cho quân xâm lược Tàu bành trướng trong trận 1979 và hương khói nghi ngút ngay trong lãnh thổ của Việt Nam!?  Còn binh nô của chúng thì bị Tàu bành trướng giết một cách tàn bạo thì bị bỏ mặc, vì nếu làm khác đi sẽ bị  Tàu bành trướng coi là nhắc nhở việc “truy thù hay báo oán” tụi Tàu xâm lược chăng??

Xin những ai còn “MÊ” và “NÂNG BI”  Tưởng Năng Tiến hãy nhìn lại bản mặt thật của tên đầu hàng hèn hạ Việt Gian Cộng Sản có tên Tưởng Năng Tiến mà Chính Khí Việt vừa lôi cổ hắn ra.

Tất cả tài liệu sử dụng trong bài viết này cũng như những bài khác của Chính Khí Việt ở những phần sau trong quyển này bao giờ cũng căn cứ vào bài viết trên giấy trắng mực đen của chúng, những kẻ mà Chính Khí Việt lôi chúng ra khỏi bóng tối!!!

Thứ 6 là tên du sinh phản chiến Nguyễn Đan Quế

NGUYỄN ĐAN QUẾ VÀ GIẢI NHÂN QUYỀN GWANGJU CỦA HÀN QUỐC

Ngày 21 -04-2016, Ban Tiếng Việt - Đài BBC đã đưa bài trả lời phỏng vấn của BBC với Cuội Nguyễn Đan Quế, sau khi hắn nhận được thông báo đã trúng giải nhân quyền Gwangju của Hàn Quốc, trị giá 50 ngàn USD. (xin click vào đây để nghe trọn bài:  http://www.bbc.com/…/2016/04/160421_nguyen_dan_que_gwangju_…)

Chính Khí Việt xin phép quý bạn đọc có lời bình như sau:

Được tin có giải thưởng nhân quyền Gwangju, từ bộ mặt “vui sao nước mắt lại trào” của Cuội Nguyễn Đan Quế ngày được Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Saigon báo tin được đề cử giải Nobel Hoà Bình, thì nay mồm Cuội Nguyễn Đan Quế cười tươi hơn hoa cứt lợn.

Hắn đã trả lời phỏng vấn của BBC – Ban Tiếng Việt như sau:

Trích: “Bản thân tôi rất vui mừng, có lẽ chuyện tôi nghĩ quan trọng và tôi thích thú hơn, vui mừng hơn là giải thưởng này sẽ mang lại cho phong trào dân chủ Việt Nam , phong trào đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ Việt Nam niềm vinh dự, kiêu hãnh để thúc đẩy mạnh mẽ -trong hiện tình xã hội Việt Nam hiện tại- ước vọng dân chủ cho Việt Nam”.

Qua câu trả lời trên của Cuội Nguyễn Đan Quế, Chính Khí Việt nghĩ rằng:

A. Vấn đề nhân quyền hiện nay là một vấn đề cực kỳ phức tạp. Nhưng nếu chúng ta lưu ý một chút thì sẽ thấy việc giải quyết vấn đề nhân quyền, cần phải phân biệt được là có hai chủ thể:

1. Chủ thể thứ nhất là tội đồ cướp đoạt nhân quyền;

2. Chủ thể thứ hai là nạn nhân bị cướp đoạt nhân quyền.

Nhìn vào tình hình Việt Nam hiện nay, nếu không muốn nói rằng, kể từ khi tập đoàn VGCS ra đời năm 1930, với danh xưng Đảng Cộng Sản Đông Dương, là cái tên do Nga Xô đặt cho. Cái tên đó đã bao hàm nhiệm vụ mà Nga Xô giao cho lũ VGCS thực thi, là bước đầu của sự bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist ra toàn Đông Dương. Phương pháp thực thi chủ nghĩa Leninist đó là đi theo phương cách của Stalin.

Điển hình của việc cướp đoạt nhân quyền đối với người dân Việt Nam mà tập đoàn trong danh xưng Đảng Cộng Sản Đông Dương thực thi theo lệnh chủ Nga Xô, chính là sự kiện được gọi là “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931" với mục tiêu “Trí Phú Địa Hào, Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ”. Mục tiêu cần phải làm này chính là để có thể thực thi được hiệu quả và duy trì được lâu dài điều mà thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh đã hứa với Nga Xô rằng: “Sẽ bolsevik toàn đảng tiến tới bolsevik toàn dân Việt Nam” trong lá thư năm 1929. Như vậy có nghĩa là hắn phải làm cho cái đảng gọi là Đảng Cộng Sản Đông Dương trở thành một tổ chức của những người ba nước Đông Dương tham gia vào tổ chức bán nước của họ, có tên gọi là Đảng Cộng Sản, trở thành những kẻ có quốc tịch Nga (Nga Xô). Còn việc bolsevik hoá toàn dân, nghĩa là cộng đồng những người ở ba nước Đông Dương trong thân phận người dân sẽ trở thành nô lệ đỏ cho Nga Xô (sau này thêm Tàu bành trướng). Những nô lệ đỏ này sẽ bị quản lý trực tiếp bởi tổ chức buôn dân bán nước núp dưới áo chính trị là Đảng Cộng Sản, hoặc với những danh xưng khác như Đảng Nhân Dân Cách Mạng, Đảng Lao Động…

Cho nên ở Việt Nam hiện nay thì hai thực thể trong phạm trù nhân quyền là:

a.    Cái gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam là tội phạm cướp đoạt nhân quyền của nhân dân Việt Nam.

b.    .Các thành phần khác của nhân dân Việt Nam không cộng sản là nạn nhân của cái gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam đã cướp đoạt nhân quyền của họ và đẩy họ thành các loại nô lệ đỏ: trí nô, binh nô, công nô, nông nô, giờ thì thêm cả những người sản xuất nhỏ gọi là thành phần tư doanh trong lãnh vực giao lưu thương nghiệp, tiểu thủ công...

Bây giờ ta thử đặt vấn đề cụ thể vào tên Cuội Nguyễn Đan Quế để xem nó thuộc thành phần nào trong hai chủ thể nêu trên?

Xin đừng quên rằng Cuội Nguyễn Đan Quế này, kể cả anh em nhà nó là tên BS Nguyễn Quốc Quân, hiện đang ở Virginia Hoa Kỳ, đều là những tên THUỘC LOẠI “ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN”. Việc này tiếp diễn ngày càng nguy hiểm cho nhân dân và đất nước Việt Nam và có thể chứng minh rằng nó, với những tội ác đối với dân tộc và tổ quốc Việt Nam có khi còn gấp hơn hằng nhiều sư đoàn VGCS, hoặc nhiều trung đoàn chó ngao cơ động. Nó không khác áo lính nguỵ cộng sản, cũng như không khoác áo cho ngao cơ động “bò vàng, bò xanh” VGCS, nhưng nó đã khoác chiếc áo dân chủ, nhân quyền cuội để có thể phục vụ VGCS một cách đắc lực nhất trong việc che dấu sự thật đối với nhân dân thế giới (chứ không phải đối với các chính phủ các nước trên thế giới).

Đồng thời với bản án tù dổm 20 năm nhưng cuối cùng chỉ có 8 năm 6 tháng trong điều kiện sống cứ như là đi du lịch ở miền sơn cước. Nào vợ con thăm nuôi cỗ bàn linh đình, tự do trò chuyện chụp ảnh làm lưu niệm, cũng như tự do thực hiện việc truyền giống “trong phòng giam”, như kiểu vợ chồng Đoàn Viết Hoạt, Cù Huy Hà Vũ... cũng vậy! Điều nguy hiểm nữa chúng ta cần phải nhìn thấy là với cái áo của nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, cũng như các thứ tự do, tên cuội Nguyễn Đan Quế đã đưa ra những đường lối chính trị ba rọi, nửa nạc nửa mỡ, thí dụ "lộ trình 9 điểm." Lộ trình này chính là lộ trình kêu gọi và cũng tạo điều kiện “chính danh dổm” cho các thế lực không lương thiện lắm để có thể che dấu nhân dân nước mình, nhằm công khai o bế tập đoàn VGCS. Nhất là với văn bằng bác sĩ -thằng Cuội Nguyễn Đan Quế này- ở trong nước thì tìm cách liên hiệp một số trí nô cuội, lũ ma tăng Ấn Quang, lũ áo chùng thâm và lũ mặc áo tôn giáo khác để che bộ mặt VGCS, nhằm thực hiện hai việc:

- Thứ nhất là tạo ra một lực lượng có tính chất tiêu biểu bao gồm nhiều thành phần trí phú, công nông, binh, những người hoạt động tôn giáo trong nội địa Việt Nam, đồng thời lôi kéo những thanh niên vì thiếu thông tin và nhẹ dạ nhưng thực tâm với chí hướng muốn lật đổ tập đoàn VGCS, bị rơi vào vòng tay của bè lũ Nguyễn Đan Quế. Qua thằng anh của đại Cuội Quế là BS Nguyễn Quốc Quân ở Hoa Kỳ, chúng lại làm thêm một thứ liên minh giữa người Việt trong nước với lũ cuội, đảng phái ma trơi, hội đoàn ma bùn để làm một “bánh xe thứ năm” của chiếc xe VGCS đang chuyển chở những thế lực tài phiệt quốc tế và ông chủ Tàu bành trướng của chúng.

Còn về phía những tổ chức nước ngoài như tổ chức “nhân quyền Gwangju” của Hàn Quốc, vừa xong sắp trao giải nhân quyền cho tên Cuội Nguyễn Đan Quế, trị giá 50 ngàn USD. Nghĩa là cũng sấp xỉ hơn kém bằng số tiền mà xưa kia đại uý Lucien Conein ban phát cho lũ cẩu nô tài phản tướng Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Đôn... để hợp tác với lũ Ấn Quang và lũ du sinh phản chiến, lũ du ca và thế lực thứ 3 cùng các đảng phái như Đại Việt của Hà Thúc Ký, Đại Việt Quốc Dân Đảng của Nguyễn Tường Tam, Quốc Dân Đảng của Vũ Hồng Khanh…phá tan Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà để có thể chuyển cuộc đấu tranh dưới sự lãnh đạo Anh Minh Của Ngô Tổng Thống nhằm tự lực cánh sinh là chính với sự hỗ trợ của các nước khác là quan trọng, nhằm chống lại cuộc chiến tranh xâm lược để bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist thông qua hai bộ máy nhà nước và Đảng cầm quyền Nga Xô và Tàu bành trướng sử dụng tập đoàn VGCS để thực thi cuộc vũ trang xâm lược đó. Sự lãnh đạo anh minh của Ngô Tổng Thống đã gây cho lũ tay sai của thực dân đỏ Nga Tàu những đòn chí mạng mà chính chúng, cả trước và cho đến hiện nay vẫn còn nhắc đến với đầy uất hận về Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà dưới sự lãnh đạo của Ngô Tổng Thống. Kể từ đó lũ cẩu nô tài trị giá chưa được 50 ngàn USD đã từ từ biến cuộc chiến tranh chống xâm lược của nhân dân Việt Nam nói chung cả Nam cả Bắc (bởi vì ở thời kỳ đó các thành phần bị trị phía bắc Việt Nam cũng nổi lên qua nhiều phong trào, nhưng đã bị ém nhẹm bởi VGCS, cộng với sự phớt lờ của các loại truyền thông quốc tế, cũng như việc bóp méo tô hồng sự việc). Trong tay điều khiển của lũ cẩu nô tài phản tưởng cũng như lũ chính trị vô đức vô tài, hám danh và cũng có mầm mống việt gian bán nước cho ngoại bang, cho nên chúng đã xoá bỏ tất cả thành quả của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà trong công cuộc chống lại sự xâm lược của thực dân đỏ Nga Tàu, thông qua tập đoàn VGCS. Chúng đã trở thành việt gian trong tay ngoại bang để thực thi cuộc chiến nhằm mặc cả đi tới thoả thuận phân chia quyền lợi trên bàn tiệc xương máu và tài nguyên của nhân dân và tổ quốc Việt Nam.

Tại sao Hàn Quốc lại tặng giải nhân quyền Gwangju cho tên tội đồ, tay sai trung thành của VGCS là Nguyễn Đan Quế?

Nếu tên Cuội Nguyễn Đan Quế chỉ cần còn có một tế bào liêm sỉ thì nó sẽ thấy rằng: giá trị 50 ngàn USD của nó do Hàn Quốc thí cho chỉ bằng 1/20 giá của một con chó ngao Tây Tạng. Và còn thua xa cả những sự viện trợ không phải của một tổ chức nhỏ bé như tổ chức nhân quyền Gwangju, mà của các tập đoàn tài phiệt Hàn Quốc, cũng như chính phủ Hàn Quốc đã viện trợ và hỗ trợ cho cái gọi là chính phủ nguỵ quyền VGCS.

Cũng như chính phủ Hàn Quốc thừa nhận cái tổ chức việt gian buôn dân bán nước giết dân khoác cái áo chính trị gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay thì phải hiểu như thế nào? Chưa cần nói đến những vẫn đề khác, thằng Cuội Nguyễn Đan Quế ở trong nước hiển nhiên phải biết những hãng như Toyota chẳng hạn, đã trang bị các loại xe đặc chủng từ Mô tô phân khối lớn cho tới xe Toyota hiệu Camry đặc chủng cho lũ chó ngao VGCS là bao nhiêu? Và tại sao đã khen ngợi và ủng hộ cuộc đấu tranh cho nhân quyền mà lại có thể trang bị cho cái lực lượng vốn là “thanh kiếm của Đảng”, để cướp đoạt nhân quyền của nhân dân Việt Nam? Tên Cuội Nguyễn Đan Quế với mảnh bằng BS, học lực tương đối khá, có thấy cái Đại Mâu Thuẫn ở chỗ này không???

Chưa nói đến là chính phủ Hàn Quốc còn cử người sang Việt Nam huấn luyện võ thuật cho lũ chó ngao VGCS, cũng như cho lũ chó ngao VGCS sang Hàn Quốc học tập và thực tập võ thuật, cho nên phải hiểu rằng đó là huấn luyện cho chó ngao VGCS, thanh bảo kiếm của đảng VGCS để TĂNG THÊM HIỆU QUẢ BĂM VẰM NHÂN QUYỀN của người dân VN? Thí dụ mới tuần trước đây, một con chó ngao VGCS đã dùng võ thuật học được để chỉ quật một cái làm cho một người bán hàng rong nghèo khổ đã bị “chấn thương sọ não”!

Cuội Nguyễn Đan Quế không thể chối là không biết rất nhiều tập đoàn kinh tế của ngoại quốc khi tới Việt Nam để chào hàng và đầu tư thì bao giờ cũng có cái khoản đến thăm mở miệng cười toe toét với bè lũ chó ngao VGCS từ con chó ngao đầu đàn là thằng Trần Đại Quang, nay là chủ tịch nước nguỵ quyền VGCS, cho đến những con chó ngao ở cấp thứ trưởng, uỷ viên thường vụ cái gọi là Đảng uỷ công an trung ương, tại sao lại như thế được nhỉ? Phải chăng vì như vậy mà bọn họ nếu xây dựng nhà máy thì cứ việc thoải mái xoá bỏ nhân quyền của người Việt Nam bị trị? Thí dụ trong một nhà máy, có hằng ngàn nữ công nhân mà chỉ có 2 nhà vệ sinh! Chủ tha hồ bắt làm thêm giờ, không trang bị bảo hiểm lao động tối thiểu; lờ đi không đóng góp bảo hiểm xã hội; nợ lương, quỵt lương... dài dài! Đặc biệt là mới đây, đúng vào lúc cuội Nguyễn Đan Quế toe toét cười vì được tin trung giải nhân quyền Gwangju, trị giá 50 ngàn USD, thì một tên chủ ngoại quốc đã cầm dao chém ba công nhân!!!

Không riêng Hàn Quốc với chính phủ của họ và các tập đoàn tài phiệt của họ đã giúp đỡ cho Việt Gian Cộng Sản nhiều điều rất to lớn:

- Hàn Quốc không có đảng cộng sản, cũng như chính phủ Hàn Quốc không phải là đại diện cho Đảng cộng sản Hàn Quốc (nếu có), nhưng khi họ long trọng đón tiếp thằng đại việt gian cộng sản Nguyễn Phú Trọng với tư cách của nó là Tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam, thì có nghĩa họ đã tặng không “tính chính danh và tính hợp pháp” cho Đảng cộng sản Việt Gian. Hành động đó là hành động đảo ngược chánh tà đối với nhân dân Việt Nam. Như thế cũng có nghĩa, họ đã “đồng minh” và “quan hệ” có tính chiến lược với tổ chức VGCS là thủ phạm cướp đoạt nhân quyền của đại đa số nhân dân Việt Nam. Đối với chính phủ những nước và các tổ chức của các nước khác, kể cả cái gọi là Liên Hiệp Quốc cũng thế. Khi họ đã gặp gỡ trân trọng chào mời thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng đến thăm thì thử hỏi họ có nên nói đến chuyện NHÂN QUYỀN của người dân Việt Nam bị trị hay không? Còn chính phủ, cơ quan quản lý của Đảng VGCS, được chễm trệ ngồi trên cái ghế thành viên của các cơ quan tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khác trên thế giới, thì hỏi rằng họ có nên "giả vờ" đóng kịch “Bảo Vệ Nhân Quyền” cho nhân dân bị trị Việt Nam nữa hay không?

Tên Cuội Nguyễn Đan Quế cũng như tất cả các tổ chức Cuội khác đều là những kẻ tự khoe mình “có ăn có học”, kẻ là bác sĩ, kẻ là luật sư, tiến sĩ; kẻ là những tướng lãnh cựu nguỵ quân VGCS; kẻ là những chuyên gia cố vấn về mọi mặt của nguỵ quyền VGCS, nghĩa là trên mặt nổi họ đều là những kẻ có ăn có học tới nơi tới chổn cả đấy!!! Như thế, thử hỏi họ có nhìn thấy cái mẫu thuẫn, mâu thuẫn đại mâu thuẫn đó không??? Mục đích của việc duy trì mâu thuẫn đó là gì?

Nếu căn cứ vào thí dụ của chính phủ Hàn Quốc và cái tổ chức nhân quyền Gwangju của Hàn Quốc thì sẽ thấy rằng:

Tay phải thì giúp đỡ tận tình cho lực lượng chó ngao VGCS hết mức có thể được;

Tay trái cầm cầm cục xương có tên giải thưởng này, giải thưởng nọ thí cho lũ Cuội đấu tranh dân chủ, nhân quyền… mà giá trị cũng giống như khúc xương thừa trên bàn tiệc máu xương của người dân Việt Nam bị trị mà thôi.

Việc làm như thế cũng chỉ nhằm có một mục tiêu duy nhất, đó là trả công cho lũ chó ngao VGCS, cái tổ chức VGCS và công cụ quản lý của nó là chính phủ nguỵ quyền VGCS, vừa là kẻ bán lao động Việt Nam rẻ mạt cho họ, dựa vào thứ luật pháp “tự biên tự diễn” mà chủ yếu nội dung là phân biệt rạch ròi rằng: tập đoàn VGCS và hệ thống chính trị của nó là ÔNG CHỦ của toàn bộ đất đai lẫn con người Việt Nam. Còn người Việt Nam bị trị hoàn toàn là NÔ LỆ chỉ có một thứ duy nhất được đưa ra bán tại thị trường, đó là SỨC LAO ĐỘNG của mình, các cơ phận nội tạng của mình (mà hiện nay VGCS vẫn cho tổ chức ngầm thông qua lũ Mafia côn đồ dao búa của chúng, để bán các nội tạng đó, đến mức báo chí lề phải của chúng cũng phải giả vờ đóng kịch tố giác, để ra cái điều ta đây trong sạch, theo khẩu hiệu “vừa đánh trống vừa ăn cướp”)!!!

Còn những giải theo kiểu “khúc xương thừa” thí cho lũ đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cuội, để chúng có chút uy tín “quốc tế”; để chúng có thể thủ vai cuội một cách xuất sắc trên sân khấu “đa quốc gia”, nhằm tập hợp những người nô lệ bị trị Việt Nam đi theo con đường đấu tranh mà chúng gọi là xông thẳng vào hố bùn đỏ của bauxite Tây Nguyên, hoặc vào bồn chất thải của Formosa Vũng Áng, hoặc đâm đầu vào những đập nước ở Miền Trung mà chuyện vỡ đập xảy ra hằng ngày như cơm bữa, để sớm thoát khỏi cảnh nô lệ trần gian trong cái “thiên đường xã hội chủ nghĩa”(!?), của tập đoàn VGCS trên đất nước Việt Nam!!!

Bọn bay cả đứa làm “từ thiện bảo vệ nhân quyền” lẫn kẻ “ăn mày – xin xỏ ngoại bang” để mua cho được cái áo đấu tranh cho tự do, dân chủ, và nhân quyền cho Việt Nam, đã được quốc tế cầu chứng bằng con mộc làm bằng củ khoai! Chỉ có những người Việt Nam bị trị và người Việt Nam yêu nước là những người bị nhiều thế lực bất lương liên minh bịt miệng họ. Cho nên những truyền thông chân chính có tính chất quyết định cho số phận của dân tộc và tổ quốc Việt Nam đã bị ngăn chặn hoặc xuyên tạc. Nhưng bàn tay bất lương dù có sự chung sức của cả ngàn, cả triệu đứa cũng không sao che nổi được mặt trời Chân Lý! Cho dù chúng có xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn đầy tính ngoan cố đi chăng nữa, thì cũng không thể nào xuyên tạc hết được, bởi vì chúng chỉ có thể vận dụng hệ thống truyền thông vật chất, chứ không bao giờ chúng có thể ngăn chặn được hệ thống truyền thông gọi là “truyền miệng” hoặc thơ văn, chuyện tiếu lâm, vè... của người dân Việt Nam bị trị. Những ưu điểm của “truyền thông dân gian”, đó là có sự sửa chữa đóng góp của tập thể những người Việt Nam yêu nước, cùng với những người Việt Nam đang trong thân phận nô lệ.

5/ Tên cuội đấu tranh nhân quyền Nguyễn Đan Quế, từng là một tên “Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản”, từng hợp tác ở “tầng cao chiến lược” và hợp tác “toàn diện và triệt để” với lũ VGCS núp trong áo ca sa, cạo trọc đầu để cộng tác với VGCS, bộ phận tiền tiêu của đế quốc đỏ Nga Xô và Đại hán bành trướng Tàu Cộng trong việc xâm lược Việt Nam. Bọn Cuội Nguyễn Đan Quế và lũ du sinh phản chiến khác như Nhất Hạnh- Võ Văn Ái, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Gia Kiểng, 3 anh em nhà họ Chu Chỉ Nam… cùng với cái gọi là thành phần thứ ba ở Miền Nam, cộng với lũ phản tướng cẩu nô tài, chính là một mũi giáp công trong lòng Việt Nam Cộng Hoà. Chúng đã giập sụp đổ Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, với đường lối chính sách ngăn chặn hữu hiệu sự xâm nhập của tập đoàn VGCS cả hoạt động công khai lẫn hoạt động nằm vùng, đã đem lại những thành quả rất khả quan cho việc củng cố độc lập, dân sinh no ấm, không chỉ về mặt quân sự, chính trị ngoại giao mà còn đặc biệt về Giáo Dục Không Học Phí – Ý Tế Không Viện Phí, Xã Hội Công Bằng Không Tham Nhũng, tự do, dân chủ…., trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn mà Lịch Sử Việt Nam trong nhiều ngàn năm chưa bao giờ từng xảy ra.

Tất cả những việc làm kể trên là nhằm giành giật lại nhân quyền thực sự cho người dân Việt Nam từ tay các thế lực xâm lược cũ và mới, cũng như ở thời kỳ đó, là đối với lũ xâm lược Nga Tàu mà mũi xung kích là tập đoàn VGCS và toàn bộ hệ thống chính trị của chúng.

Việc làm của bè lũ Nguyễn Đan Quế và lũ giặc trọc đầu Ấn Quang VGCS cùng các cẩu nô tài đã nhận tiền ngoại bang thí cho để giật sập Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, chính là TỘI ĐỒ đã góp sức rất lớn trong việc tước đoạt nhân quyền của toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung. Điều này chắc tên Cuội Xi lanh Nguyễn Đan Quế biết rõ hơn hết, cũng như hắn biết rất rõ ràng hơn ai hết về mục tiêu trốn trong chùa làm giặc VGCS của bè lũ Ấn Quang, trong đó có tên Ngưu Ma Vương Quảng Độ. Vậy Cuội Nguyễn Đan Quế suy nghĩ như thế nào về một thí dụ ta đưa ra dưới đây:

Đó là nội dung bài phỏng vấn và trả lời phỏng vấn giữa con Ỷ Lan vợ Võ Văn Ái. Ỷ Lan là phóng viên của đài Á Châu Tự Do (RFA) tại Paris Pháp Quốc. Còn Võ Văn Ái với chức vụ tự phong Chủ Tịch cái gọi là Bảo Vệ Quyền Làm Người của người Việt Nam (???). Ỷ Lan đã phỏng vấn Carl Gershman, Chủ tịch Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ (NED). (xin click vào link này để đọc trọn bài phỏng vấn http://www.rfa.org/…/interview-carl-gershman-yl-11202015123…)

Trích:

“Ỷ Lan: Thưa Ông Carl Gershman, ông đã ký tên vào Thư Ngỏ gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Obama xin can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Lý do gì khiến ông tham gia ký tên như thế?

Carl Gershman: Tôi nghĩ rằng ngài Thích Quảng Độ không riêng là một hình ảnh dũng cảm tại Việt Nam đã từng bao nhiêu năm tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo từ thập niên 60. Hòa thượng đã bị bắt giam từ năm 1963, và từ đó, không ngừng đấu tranh chẳng chút nào do dự. Hòa thượng là tiếng nói cao cả cho tự do tôn giáo, bảo vệ sự độc lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) thoát ly sự kiểm soát của nhà cầm quyền. Tôi nghĩ rằng Hòa thượng đứng lên tranh đấu không riêng cho Việt Nam, mà cho toàn thể thế giới. Rất, rất quan trọng để chúng ta đứng bên cạnh ngài. Hòa thượng đã từng được đề cử 9 lần làm ứng viên Giải Nobel Hòa bình, Hòa thượng còn đoạt nhiều giải Nhân quyền nổi danh khác, trong đó có giải “Tôn vinh nhà Dân chủ dũng cảm” của Phong Trào Dân chủ Thế giới. Hòa thượng là một anh hùng, ngài đứng lên bảo vệ các nguyên tắc dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Tôi nghĩ rằng chuyện tối khẩn mà Tổng Thống Hoa Kỳ phải nắm lấy cơ hội trong chuyến viếng thăm Châu Á này để đòi trả tự do cho Đức Tăng Thống” (sic)

Qua đoạn trả lời này đã cho chúng ta nhiều chứng cớ về cái gọi là “Cao Trào Nhân Bản” của tên Cuội Nguyễn Đan Quế, cũng như tổ chức của tên Ma Tăng Quảng Độ hoàn toàn là đồ dổm.

Tại sao lại có thể nhận định như vậy?

Đó là qua nội dung trả lời câu nói thứ nhất của Y Lan – Carl Gershman, chủ tịch của NED (cơ quan này đã thí không cho Võ Văn Ái khoản tài trợ hàng năm trên dưới 100 ngàn USD), đã cho thấy anh ta là một tay xuyên tạc lịch sử Việt Nam thuộc loại "Trần Huy Liệu", là tác giả “anh hùng Lê Văn Tám”, của VGCS và là kẻ đã từng giữ chức Bộ trưởng tuyên truyền của chính phủ VGCS Hồ Chí Minh, và hắn cũng là Viện trưởng đầu tiên của viện sử học của VGCS. Hắn có hai việc làm có thể coi là lưu manh côn đồ hạng nhất. Đó là khi Trần Huy Liệu vào Huế nhận Ấn Kiếm của Hoàng Đế Bảo Đại, hắn đã lợi dụng cơ hội để giết người con cả của Học Giả Phạm Quỳnh, là Phạm Giao và cướp vợ của Phạm Giao đem về làm vợ lẽ!? Chuyện thứ hai hắn cũng là kẻ thực thi đường lối của Cộng Sản nói chung và của cộng sản Việt Nam nói riêng về chính sách tô hồng bôi đen lịch sử, xoá bỏ sự thật, gia công nói láo viết láo để mơ hồ hoá nhằm tiến tới tẩy não người dân Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp trẻ. Đó là một trong những việc được gọi là “Vì sự nghiệp 100 năm trồng người” của tên đại tội đồ việt gian bán nước Hồ Chí Minh!

Thứ hai, nhân vật Carl Gershman ngoài việc giống Trần Huy Liệu, anh ta còn giống cả tên thổi kèn nâng bi Tố Hữu nữa. Nên nhớ  Tố Hữu cũng từng là Trưởng ban tuyên giáo trung ương của Đảng VGCS, tác giả của những bài thơ bốc thơm (không ai ngửi nổi) từ Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, cho đến Võ Nguyên Giáp… dưới tay hắn còn có những đệ tử cực kỳ trung thành, đó là cha ruột của cuội dân chủ Cù Huy Hà Vũ là Cù Huy Cận, và cha nuôi, đồng thời là bác ruột của Cù Huy Hà Vũ là Xuân Diệu. Dù sao thì hai đứa nói trên -vì nó là đảng viện VGCS, lại là tay sai dưới trướng của Hồ Chí Minh- cho nên còn có thể hiểu được việc làm “bưng bô, bốc thơm” của chúng. Nhưng một người như Carl Gershman, chắc chắn vị trí của anh ta phải “cao sang” hơn lũ nói trên rất nhiều, thế mà anh ta lại nhắm mắt, nhắm mũi, giả mù, giả điếc trước sự thật lịch sử đã được bật mí bởi rất nhiều người trong cuộc từ nhiều năm nay, để có thể -ở vào thời điểm 2016 - dùng hết chữ nghĩa có thể được để “bốc thơm - nâng bi” tên sát nhân không chớp mắt là Quảng Độ, nhẫn tâm nhìn “đồng đạo”, “đồng môn” của nó là Quảng Đức bị thiêu sống như THIÊU MỘT CON CHÓ VẬY. Và cho dù ma tăng Quảng Độ có là một trong số 13 thằng cầm đầu của Ấn Quang, nhưng nếu so với những loại như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng… thì  Quảng Độ chẳng là cái thớ gì. Thế thì xin hỏi -may mà sinh sau đẻ muộn- nếu không , khi đọc câu trả lời thứ nhất với Ỷ Lan của Carl Gershman, người Việt Nam ta cứ tưởng anh ta là thày dạy của Trần Huy Liệu và Tố Hữu về nghệ thuật thổi kèn! Và, nếu quả rằng con người thật của ma tăng Quảng Độ giống như Carl Gershman mô tả và kính phục thì đã có bao giờ cuội Nguyễn Đan Quế cũng như ma tăng Quảng Độ tuyên bố công khai hoặc khiếu nại với các Tổ Chức Bảo vệ Tôn Giáo của Liên Hiệp Quốc, cũng như chính phủ các nước khác và các tổ chức phi chính phủ, rằng VGCS đã đưa thằng đại dâm ô, đại tội đồ, bán nước giết dân là Hồ Chí Minh vào trong chùa ngồi trước cả Phật Tổ.

Đây là sự phỉ báng và vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng nhất, đặc biệt là đối với Phật Tử của Việt Nam nói riêng và Phật Tử của thế giới nói chung.

Có điều khuất tất nào và âm mưu gì trong việc thổi kèn ma tăng Ngưu Ma Vương Quảng Độ này không???

Trong câu hỏi và trả lời thứ tư của con Ỷ Lan - Gershman, xin trích nguyên văn như sau:

Trích:

“Ỷ Lan: Xin được hỏi một câu chót. Ông có lời gì gửi tới các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam hôm nay không?

Carl Gershman: Như chị biết, tôi muốn nói với họ rằng, dù khó khăn đến thế nào, họ không bao giờ bị bỏ quên. Tổ chức NED của chúng tôi đang hoạt động giúp đỡ các bloggers. Chúng tôi muốn tỏ tình liên đới với những ai đang thấy họ bị hiểm nguy bị bắt giữ. Họ không cô độc đâu, và tôi nghĩ rằng họ nên kỳ vọng vào tương lai. Bởi vì tôi tin rằng dân chủ đang tiến hành tại Đông Nam Á và Đông Á, và rằng với sự phát triển kinh tế đang mang lại những áp lực ngày càng lớn, rất lớn cho việc mở cửa chính trị, mà tôi nghĩ không nên mất niềm hy vọng. Tôi nghĩ rằng lịch sử đang đứng về phía họ, họ đang có tình liên đới của những bằng hữu phương Tây.” (sic)

Đối với ma tăng Quảng Độ, sự nhận xét của Carl Gershman là hoàn toàn phản bội quyền lợi của những phật tử chân chính, cũng như của người dân Việt Nam nói chung. Và cũng là sự bôi bác Phật Giáo trên toàn thế giới. Cho nên làm sao có thể tin được việc tổ chức NED mà Carl Gershman nắm túi tiền lại có thể giúp đỡ cho những người chân chính được, dù là bloogers, hay những người đấu tranh cho cái gọi là tự do dân chủ và nhân quyền của Việt Nam???

KẾT LUẬN:

Điều nguy hiểm nhất và thiếu lương thiện nhất là đúng vào dịp Quốc Hận của Việt Nam (30-04), việc trao cho những tên tội đồ có phần góp sức lớn lao trong việc tước đoạt nhân quyền của toàn dân Việt Nam nói chung, là tên cuội Nguyễn Đan Quế và ma tăng Quảng Độ (với những việc tâng bốc thiếu dẫn chứng cụ thể, chính xác của các nhân chứng và nạn nhân của VGCS), còn cho thấy đây là một việc làm khuất tất, vì đấy cũng là một kiểu xuyên tạc sự thật và bôi nhọ Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm.

Chính Khí việt viết bài này nhằm lột mặt những kẻ bất lương nêu trên và cũng là để dâng lên Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà nói riêng, cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam bị trị nói chung và đặc biệt dâng lên Anh Linh Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng với các tướng lãnh, binh sĩ của Nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà đã đi theo tôn chỉ Tổ Quốc – Danh Dự- Trách Nhiệm của Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm.

Discussion of Crooked Nguyen Dan Que's Korean Human Rights Award


On April 21, 2016, BBC Vietnamese language board had broadcasted an interview of crooked Nguyen Dan Que after news of his winning from Gwangju Korean Human Rights Award, a $50,000 USD prize was released. (please click here for a whole broadcasting: http://www.bbc.com/.../2016/04/160421_nguyen_dan_que_gwangju_)

Readers, please let Chinh Khi Viet to having some comments: After news of winning Gwangju from Saigon US General Consulate that day, crooked Nguyen Dan Que's face turned "emotional joy" amid his mouth wide opened like pig-shit flower as he answered BBC as following; extracting quote: "I'm myself very happy. I think probably I will be happier as it is more important that this award will bring honor and proud to the Human Rights and Democracy for Vietnam movement; in pressing forward democracy dream for Vietnam amid current social situation".

Chinh Khi Viet would like to have comments on his answer:

1/ The human rights issue currently is a complicated issue. There are two subjects on this issue to be distinguished and to pay attention at:

A. First subject is criminal offense of human rights seizure,

B. Second subject is victims whose human rights were plundered.

Look at current situation in Vietnam, even from the birth of the communist clan in 1930 as the Indochina Communist Party; named by the Soviet for its role as first step on the expansion of red Leninism into Indochina; following the Stalin way to carry it out.

The typical event of human rights seizure was the so-called "Soviet Nghe Tinh 1930-1931"; carried out by Indochina Communist Party under order of Soviet boss. The goal of that event was "eliminating from the roots of intellectual, wealthy and land owner social classes". Great criminal Ho Chi Minh carried out this goal to maintain its long lasting effect as his promise in a letter to his boss Soviet in 1929 that "whole communist party and Vietnamese people to become Bolsheviks". His job was to make this Indochina Communist Party to become a political party of all three Indochina countries so people from these nations can put their own countries for sale and their own communist party members can get Soviet citizenship.

Transforming into bolsheviks of people from three Indochina countries meant changing them into red slaves of the Soviet (and expansionist China later). They must be ruled directly by a trading organization covered under political mask as communist party and other names such as People Revolution Party, Labor Party ... As of current situation in Vietnam, these two subjects in human rights issue are proved:

-The so-called Vietnam Communist Party is criminal who seized human rights of Vietnamese people.

- Other non-communist groups among Vietnamese people also are victims of the so-called Vietnam Communist Party which robbed their human rights; turned them into red slaves: slaved intellectuals, soldiers, workers and now including private businessmen of trading exchanges and small manual labor industries.

2/ Let try to categorize this crooked guy Nguyen Dan Que for which type of subjects he belonged to. Remember that he and his brother, doctor Nguyen Quoc Quan who is residing in Virginia, USA; both are "feeding with national foods; worshipping the communist ghost". This phenomenon is day by day more dangerous for Vietnam and its people. Their crimes to the fatherland and its people somehow should be more powerful than communist divisions or armor regiments. He don't wear either deceit communist army or "yellow and green" communist police uniforms, but he wears fake democracy and human right shirts to cover the truths from world population (not from their governments) with most effective results.

His fake 20 years sentence in the reality was 8 years and 6 months sentencing in the prison conditions as similar as for highland travelers. He got frequent visits from his family and ate big meals bringing to him. At every visit, he also had freedom to talk and take pictures for souvenir; even to sleep with his wife in his cell as same privileges as other prisoners Doan Viet Hoat, Cu Huy Ha Vu ...

Unfortunately, with his special privileges and his camouflage democracy and human right shirts, he handed out his "lean and fat pork meat" dangerous political struggle; such as "9 point road map" way. This road map made ways for fake "legitimate" unhealthy political powers to publicly curry favor of the communist clan and to give people his lies. With his doctorate certificate, this crooked Nguyen Dan Que tried to co-operate with fake slaved intellectuals, deceit monks of An Quang pagoda, black dress priests and other communists with camouflaged religious shirts. They alleged to carry out two duties:

First: Creating a typical political force that consisted of many social classes such as intellectuals, wealthy, workers, farmers, soldiers, religious activists (in Vietnam). They have to attract naive young people who truthfully wanted to overthrow the communist clan and finally ended up into prisons of Nguyen Dan Que. The communist clan also creates another alliance with Nguyen Dan Que's brother, doctor Nguyen Quoc Quan in the US. This alliance will unite people in Vietnam with fake fighters, political parties and associations oversea to make a "fifth wheel" of the communist wheel for loading of international capitalist powers and its expansionist China boss.

3/ The sum of $50,000USD from other world organizations like Gwangju Human Rights of Korea given to crooked Nguyen Dan Que has a similar value to the sum that Lucien Conein given to the slaved doggy traitorous generals such as Duong Van Minh, Tran Thien Khiem, To That Dinh, Mai Huu Xuan, Nguyen Van Thieu, Tran Van Don ... to buy their co-ordination with An Quang sect and anti-war students, strolling singers and the third political force. They collaborated with political parties such as Dai Viet of Ha Thuc Ky, Dai Viet Quoc Dan Party of Nguyen Tuong Tam, People Party of Vu Hong Khanh ... to destroy the First Republic of Vietnam. Their efforts were to eliminate the struggle of Ngo President against Viet communist aggression and its spreading of red Leninism for Soviet and expansionist China.

Under leadership of honorable President Ngo Dinh Diem, the communist clan got many deadly defeats that they have still drawn hates on the First Republic of Vietnam up to present days. After received $50,000 USD similar as their value, they eliminated all successes of the First Republic of Vietnam against Viet communist clan and its red colonialist Soviet, China. They became unpatriotic Viet crooks in the hands of foreign powers to carry out the war for a trade deal of Viet people's blood and their fatherland's resources on the negotiation table.

4/ Why Korea had bestowed its Gwangju Human Rights Award to crooked criminal Nguyen Dan Que, lackey of the communist? If still having a shameful body cell left, he must know that the sum of $50,000 USD given by Korea is just equally to 1/20 value of a Tibetan displaying dog; and - forget little Gwangju Human Rights group - far less than the sums from Korean capitalists and Korean government given to Viet communist crooked government as their international financial aid.

Among the recognition of Vietnam Communist Party from Korea, crooked Nguyen Dan Que living in Vietnam must know the contradiction in politic when capitalist such as Toyota company which has built special limited edition vehicles for communist clan such as large cylinder motorcycles, Camry models. Why amid praising and supporting of human rights struggles, they also equipped means to "communist party's sword" forces for seizing of Viet people's human rights? Does a doctorate Nguyen Dan Que find out this great contradiction?

 The Korean government also sent its physical self-defense art specialists to Vietnam for training of communist police or sent this "communist party's sword" force to Korea for training and practicing of this art in order to fatally crush the human rights of Vietnamese people. In recently last week, a doggy communist police caused a poor street seller's skull cracking with one Korean physical self-defense art beating!

Crooked Nguyen Dan Que couldn't able to deny his awareness of so many foreign economic groups went to open businesses in Vietnam. They had to begin with their wide opened smiles to the corrupted communist clan; leads by doggy Tran Dai Quang who is current head of the deceit communist country; down to others such as assistant ministers and commissioners of the so-called national police current affair of the communist party. With that procedure, they can build their mills without respect of being-ruled Vietnamese human rights.

For example: A company with only two restrooms for thousands of female workers. The owners are free to make requests of overtime works. There is no minimum safe labor equipments, no social insurances, salary delays or even elusion of salary pays ... all the time! A bold incident happened recently when a foreign owner assaulted three workers with his knife; right at the time a wide-smiled crooked Nguyen Dan Que received his good news of winning $50,000 USD Gwangju Human Right Prize!

Korea has given large helps to the communist regime with its capitalist groups. Korea neither is not a representative for Korean communist party (if existent) nor has no communist party but it solemnly welcomed great communist crooked Nguyen Phu Trong at his state visit as general secretary of Vietnam communist party. That meant it gave the legitimacy and legality to the crooked communist party. That was a contradiction in terms of just cause of Vietnamese people. And that meant it has been an "ally" with strategic "alliance" to Viet communist organization, a culprit who seized human rights of vast majority of Vietnamese people.

The same way applied to other nations and their organizations; including the so-called United Nations. When they invited great crooked Nguyen Phu Trong to their state visits, would they been mentioned human rights issue to being-ruled Vietnamese people? And when sitting on international positions of the United Nations and its other organizations, would the government of Viet communist party been pretended to play "human rights protection" to being-ruled Vietnamese anymore?

Crooked Nguyen Dan Que and other crooked organizations always show off their boasts of scholarships such as doctors, lawyers, Ph Ds, former deceit communist generals or all kinds of advisors and specialists ... let have questions of whether they have seen that big contradiction and the goal of maintaining it? Base on that example of the Korean government and the Korean Gwangju human rights organization, Korea has proved its one helpful hand to Viet doggy force as much as possible; and its other hand holding a piece of bone named this or that awards given to fake democracy and human rights clans. Those valueless awards are no doubt as similar as leftover pieces of bone on a party table of bloody being-ruled Vietnamese.

The only goal of those awards is just a pay back to the doggy communist clan. This is the communist organization with its deceit communist government who sold Viet labor force to them as cheapest sale price; using its "self ruling" to prove that this clan and its political system is the owner of both people and their whole land. And those being-ruled Vietnamese are just slaves whose merchandises for sale are just their own human labors and organs. The communists currently used to have organ trading through their violent thugs; as mass-producing as caused their own media to pretend honestly denouncing it; following their skillful tactic "robbers act as drummers".

Those "pieces of leftover bone" awards given to fake freedom, democracy and human rights activists are helping them a little "international prestige" to perform their perfectly acting on "multi-national" stage. They tried to rally those being-ruled Vietnamese for employment of their risky jobs at red muddy high land bauxite camps, Vung Ang Formosa waste-pipes or dams in central Vietnam. They faced deadly broken dams almost daily which surely would helped to get them out of the so-called "socialist paradise" of the communist clan in Vietnam!

They included "human rights protection activists" and "foreign aids beggars" who tried to buy the freedom, democracy and human rights international awards which were certified by yam seals. Patriotic and being-ruled Vietnamese are the most vulnerable human beings whose voices are gagged by alliances of immoral powers. Therefore, honestly and decisively medias for fatherland and its people's destiny have usually been barred or distorted. Those immoral guys wouldn't be able to cover the sun of genuine truths; even with thousands or millions of helpers. They would only employed their material media system to distort part of the truths bluntly and stubbornly but would never able to prevent the truths coming from populist media such as poetic or comic sayings, satirical folk-songs ... among being-slaved Vietnamese people. The superiority of populist media is its accuracy contributed by patriotic and slaved Vietnamese.

5/ Crooked human rights activist Nguyen Dan Que has been "feeding with national foods but worshiping on communist ghost"; collaborated with the communists by "high level strategy" and his "whole heart and strength" in his camouflaged shaven head and monk dress. That communist clan has been a vanguard to red empire Soviet and great Han expansive communist China in their aggression against Vietnam. Those crooked Nguyen Dan Que and other students abroad such as Nhat Hanh, Vo Van Ai, Doan Viet Hoat, Nguyen Gia Kieng, Chu Chi Nam brothers ..., the so-called South Vietnam third force, doggy slaved traitorous generals; all have made an internal armor advancing point against Republic of Vietnam. Together, they destroyed the First Republic of Vietnam which had effectively prevented the infiltration of communist troops; both in broad daylight and in secrecy.

That republic had succeeded in consolidation of national independence and livelihood; including military, politic, diplomatic and especially in free education and hospitality, freedom, fair and democratic society without corruption. It was the administration which made those recorded achievements in extremely difficult situations that had never ever happened in Vietnam history. Those great achievements helped to regain actually human rights for Vietnamese people from the hands of old and new aggression powers. At that time there were Soviet and Chinese aggressors with their Viet communist clan and political system as their vanguard.

Activities of Nguyen Dan Que clan, the shaven head communist An Quang clan and doggy slaves who traded First Republic of Vietnam for foreign money; all of them are criminals whose great crime is seizing of human rights from Vietnamese people in general. Crooked Nguyen Dan Que must know a lot better than anybody else about that crime and has known very well the activities of An Quang clan while using the pagoda as their hide-out; curved legs buffalo Quang Do included.

Tell me, Nguyen Dan Que, about your thoughts to an interview of Carl Gershman, Chairman of National Economy for Democracy (NED) by Y Lan. Y Lan is reporter of Radio of Free Asia in Paris, France. She also is a long-legs girl friend of basset Vo Van Ai who is self claimed Chairman of the so-called Human Rights Watch for Vietnam (??). Please click into this link to read whole interview clip: (http://www.rfa.org/.../interview-carl-gershman-yl-11202015123...). Excerpt:

-Y Lan: "Mr Carl Gershman, you signed on the open letter to US President Obama for help to release Most Venerable Thich Quang Do. What reason caused you to sign it?"

- Carl Gershman: "I think that Honorable Thich Quang Do is not only a courageous figure in Vietnam whose many years have been fighting for democracy, human rights and religious freedom from the decade of 1960s. He was jailed from 1963 and went on to continue his fighting without hesitation. He is the honorable voice for religious freedom and independence of the Vietnam United Buddhist Church; separated from the state. I think that he rose up to fight for not only Vietnam but for people all over the world. It is very, very important for us to stand with him. He has 9 times been promoted as a candidate for Nobel Peace Prize. He also won many famous human right awards; including World Democracy Movement's 'Promotion of Courageous Democracy' award. He is a hero. He stands up for protection of the principals of democracy, human rights and religious freedom. I think that it is most urgency for the US President to take this opportunity of his state visit to Asia to ask for the release of the Most Venerable". (sic)

This answer gave us many proofs of the so-called "Humanity High Movement" of crooked Nguyen Dan Que; as well as the organization of ghostly monk Quang Do; both are fake ones. Why is there such a comment like that?

It was the answer for Y Lan's first question by Carl Gershman, chairman of National Economy for Democracy (NED), a political organization which has given about 100,000 USD annual financial aid for Basset Vo Van Ai. This guy is a distortion maker of Vietnam history; as similar as Tran Huy Lieu, author of communist article "Hero Le Van Tam". Tran was Ho Chi Minh cabinet's minister of propaganda, and the first president of communist historical institution. He committed two most thuggish crimes.

Firstly, he exploited the opportunity to take over the imperial sword and official seal from former Emperor Bao Dai in Hue to kill the oldest son Pham Giao of scholar Pham Quynh and get the wife of the victim for himself as his second wife!? Secondly, he had his duty of carrying out the policy of the communist regimes; Vietnam communist regime in particular in distortion of history and truths. His deceit writings caused confusions and made Vietnamese people brainwashing; their youths in particular; following great criminal Ho Chi Minh's policy of "100 years' human planting".

The guy named Carl Gershman is a character as similar as Tran Huy Lieu and flatterer To Huu who was chief of communist party central educational board, author of (bad smelled) worshipped poems praising of Lenin Stalin, Mao Tse Tung, Ho Chi Minh; even Vo Nguyen Giap ... His absolute loyal subordinates included Cu Huy Can, father of crooked Cu Huy Ha Vu; and his own uncle, also his foster-father Xuan Dieu. It was easy to understand these two guys' duties for their flattered works because they were communist party members and subordinates of Ho Chi Minh.

But it is no reason for Carl Gershman whose positions should be much "higher" than them; yet he had blindly and deafly praised the murderer Quang Do with his all-out writing skill at this time 2016; in front of historical truths which were unveiled by many insiders for many years. Quang Do had watched conscienceless his colleague Quang Duc forced to be burned alive like dog burning! Quang Do is nothing in comparing with Ho Chi Minh, Truong Chinh, Le Duan, Pham Van Dong ...; even he was one of 13 leaders of An Quang sect.

Hence, with his answer to Y Lan's first question - fortunately except this younger generation - older generation Vietnamese must mistakenly think Carl Gershman would be mentor of Tran Huy Lieu and To Huu on flattering skill. And if Carl Gershman's description of crooked monk Quang Do is credible, have crooked Nguyen Dan Que and ghostly monk Quang Do had ever publicly proclaimed or complained to United Nations' religious protection or non-governmental organizations and other nations of Viet communist clan in its placing of great lewd murderer Ho Chi Minh statue in front of Buddha on pagoda altar?

This is the most defamation and violation of religious freedom; offended to Buddhists worldwide and Vietnamese Buddhists in particular. Is there any secret or allegation in flattering of ghost-king monk Quang Do?

For the fourth question from roguish Y Lan, Carl Gershman's answer was as following:

Excerpt:

-Y Lan: Let me ask you my last question; do you have any comment to activists for democracy today?

- Carl Gershman: As you have known, I would like to tell them that they will never be forgotten. Our NED organization is working to help bloggers. We want to show our co-ordinate sympathy to those have ever considering themselves in great danger or in detention. They are not being in abandonment at all. And I think they better need to hope for the future because I believe that the democracy is processing in Southeast Asia and East Asia. And the economic development is giving its pressure heavier day by day; a great pressure for political openness that I think they would rather not to lose hope on it. I think history is standing with their side and they are having co-ordinate sympathy from their friends in the West". (sic)

Carl Gershman's comments on ghostly monk Quang Do is an absolute betrayal to the benefits of faithful Buddhists and Vietnamese people; also a distortion to Buddhism worldwide as well. Therefore, how to depend on NED organization - which Carl Gershman is its financial holder - for helps; what ever they are bloggers or activists for the so-called Vietnam democracy and human rights??


Conclusion:


There was a most dangerous and immoral event happened on April 30th, Vietnam National Resentment Day. That was a ceremony which gave the human rights award to criminal individuals who gave their great efforts to seize human rights of Vietnamese people. They are crooked Nguyen Dan Que and ghost-monk Quang Do who were praised without actual and accurate proofs by their own victims and witnesses. That event also was a misbehavior and a type of distortion on the truths and discredited the First Republic of Vietnam under leadership of Honorable President Ngo Dinh Diem.


This article written by Chinh Khi Viet to unmask those immoral individuals mentioned above and also to contribute to military, public and governmental personnel of the Republic of Vietnam in particular; all being-ruled Vietnamese people in general. This especially is a contribution given to spiritual President Ngo Dinh Diem, his generals and troops of the First and Second Republic of Vietnam who have followed Honorable President Ngo Dinh Diem's motto "Fatherland - Honor - Responsibility".

CHÍNH KHÍ VIỆT (JOSEPH PHẠM)

206-631-1806


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website