CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, May 15, 2023

Cần Hiểu Lại Nội Dung “NGU DÂN”

 Cần Hiểu Lại Nội Dung “NGU DÂN”

 Ảnh của Ngoc Bui.


Dường như không ít người nghĩ rằng muốn chống lại CHÍNH SÁCH “ngu dân” thì phải nâng cao “dân trí”.  Nghĩa là đặt trọng tâm vào việc nâng cao kiến thức về khoa học, kỹ thuật. Điều đó chỉ đúng có một nửa mà   khổ nỗi nửa đó  lại  không phải là nửa chính.

Nửa chính của Nâng cao dân trí là  phải tạo điều kiện cho mọi người dân xác định được  chỗ đứng của mình trong xã hội và trách nhiệm của mình đóng góp cho xã hội như thế nào CHO ĐÚNG.

Đó là góp phần làm cho  xã hội thăng tiến trên cơ sở nền tảng của các thế hệ trước đã xây dựng nên.  Mình được hưởng những thành quả đó của Tiền Nhân thì mình cũng phải có TRÁCH NHIỆM  bảo vệ những thành quả đó cho chính thế hệ của mình mà còn phải để lại cho thế hệ tiếp nối, tối thiểu cũng đụợc như  mình  đang có, không được  mất mát.

Nói một cách khác là phải có Trách Nhiệm với TỔ QUỐC,  có Trách Nhiệm với Tiền Nhân (quá khứ), có Trách Nhiệm với bản thân (hiện tại) và có Trách Nhiệm với hậu duệ (tương lai).

Một người dù là luật sư, kỹ sư, bác sĩ hay một nhà hoạt động chính trị mà không thấy cái Trách Nhiệm của mình, cái đối tượng hàng đầu mà mình phải bảo vệ và góp phần làm cho tốt đẹp hơn lên là TỔ QUỐC, mà chỉ nghĩ đến việc sử dụng  mớ kiến thức chuyên môn của mình để có được một đời sống vật chất “no cơm, ấm cật” hơn người, thì thực ra họ đã “trục xuất” khái niệm “TỔ QUỐC” trong đầu họ rồi!  Loại người như thế làm sao có thể gọi là có trình độ dân trí cao được???
Điển hình như Cù Huy Hà Vũ mới đây đặt câu hỏi Tổ Quốc Là Gì?

Gia Đình là một tế bào của Tổ Quốc như một phần xương máu của cơ thể người ta vậy.  Có rất nhiều trường hợp gia đình CÒN mà  Tổ Quốc thì bị mất.  Thực ra, xét cho  cùng, trường hợp như thế thì những gia đình đó cũng đã, hoặc sẽ bị xoá bỏ.  Những thành viên trong  gia đình không còn Tổ Quốc đó sẽ có thể trở thành công dân của một quốc gia nào đó mà họ định cư.  Muốn thế nào thì họ cũng trở thành hoặc một thứ lạc loài, nếu như còn giữ được một vài mặt nào đó mang tính truyền thống đặc thù; hoặc họ sẽ bị hoà tan (melting pot) vì tỉ lệ lai căng chỉ cần vài thế hệ là ngay hình hài nòi giống cũng mất luôn!  Cuối cùng cái kết thúc  của các gia đình kiểu như vậy sẽ bị hoà tan và biến mất tại nơi họ định cư, y như những bình nước  sông lênh đênh trên mặt đại dương, sau một thời gian bình bị vỡ sẽ chẳng còn lại vết tích gì của những ngụm nước  sông ngọt nữa!

Chính sách ngu dân của mọi thế lực xâm lược đều như vậy.  Thí dụ như thời thực dân Pháp, tầng lớp người có bằng cấp chuyên môn về một ngành nào đó thường bị ngộ nhận cho là họ có “dân trí” cao.  Nhưng thực ra họ là những nạn nhân đầu tiên của chính sách ngu dân vì họ là những người tiếp xúc đầu tiên với chính sách ngu dân để trở thành công cụ bản xứ  của thế lực xâm lược nhằm mở rộng địa bàn cho việc  thực thi chính sách ngu dân!!!

Không ít người trong số đó đã có nguồn gốc Việt, đang sinh sống ngay trên tổ quốc Việt Nam của mình mà lại làm đơn tự nguyện xin vào quốc tịch Pháp!!!???

Còn những kẻ khác không có khả năng và phương tiện xin làm công dân của nước Phú Lãng Xa thì cố gắng gượng ép, gò mình sống  như  kiểu Pháp.  Tất cả những việc đó đã được phản ảnh trung thực trong dòng văn học hiện thực của Việt Nam thời đó.  Học trò ở bậc tiểu học, dù thời đó đại đa số còn mặc áo dài đen, quần trắng, nhưng  vẫn theo nhịp thước của thày giáo mà đồng thanh “Nous sommes  Gaulois”  (chúng tôi là người Gô – Loa)!!!???

Nghĩa là tuy dòng giống Người Việt từ ngàn đời và đang sống trên đất Việt, nhưng trên thực tế họ đã thủ tiêu  hữu thức hay vô thức cái “TRÁCH NHIỆM VỚI TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁI DANH DỰ LÀ NGƯỜI TIẾP NỐI SỰ NGHIỆP CỦA CHA ÔNG TRONG CÔNG CUỘC DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC”.

Mục tiêu cốt lõi của chính sách ngu dân là ở chỗ đó: Cắt bỏ những gắn bó của người dân với Tổ Quốc, với Dân Tộc và các truyền thống văn hóa, sinh hoạt xã hội đặc thù của họ!!!

HẬU QUẢ

So với các thế lực xâm lược khác đối với Việt Nam, thí dụ như Tàu phong kiến, thực dân Pháp, Phát Xít Nhật, thì sau khi dùng sức mạnh quân sự xâm lược và đặt ách cai trị chúng mới đào tạo ra những người gốc Việt Nam thành công cụ để phối hợp với chúng nhằm thực thi chính sách ngu dân.

Còn đối với thực dân đỏ Nga Xô – Tàu bành trướng thì làm theo một phương thức mới khác hẳn.  Đó là chúng tập hợp những tên Việt Nam gốc Việt  để tẩy não chúng, nghĩa là Nga Xô hóa hoặc Hán hóa chúng trước.  Tổ chức cho chúng tồn tại trong vỏ bọc “đảng chính trị”, huấn luyện,  vạch kế hoạch, cung cấp cho chúng mọi phương tiện để chúng  thực thi chính sách ngu dân của Nga Xô – Tàu bành trướng trong toàn thể  các tầng lớp nhân dân Việt Nam.  Rồi sau đó bằng mọi thủ đoạn phải cướp cho được bộ máy nhà nước Việt Nam làm công cụ tiếp tục thực thi một cách toàn diện chính sách ngu dân mang nhãn hiệu Nga Xô và Tàu bành trướng!

Nếu từ 1930 đến 1945, tập đoàn Việt Gian Cộng sản  đã thành công trong thực thi chính sách “ngu dân đỏ” đó trong một bộ phận cá nhân, nhóm hay tầng lớp nào đó trong nhân dân Việt Nam, thì nhờ  lừa đảo cướp được bộ máy nhà nước  của Việt Nam mà “chính sách ngu dân đỏ” đã  được phát triển mạnh mẽ có tính nhảy vọt về số lượng trong mọi tầng lớp người Việt Nam (kể cả tôn giáo, đó là các sư sãi Việt Nam bắt  đầu thêm chữ THÍCH vào đạo danh của mình) trong cả nước.  Sự biểu hiện cụ thể đó còn là từ chỗ thực thi kế hoạch “ẩn mình” bằng việc công khai tuyên bố giải tán “Đảng cộng sản Đông Dương”  đến chỗ cho phục hồi và công khai ra mắt trong danh xưng mới là “Đảng lao động Việt Nam” vào năm 1951!

Tiếp ngay sau đó tập đoàn VGCS nhanh chóng cho thực thi cái gọi là “4 cuộc cách mạng”  mà mục tiêu chính là đặt lên hàng đầu tiêu chuẩn “chất lượng” đối với việc thực thi “chính sách ngu dân đỏ”,  bằng cách tiêu diệt toàn bộ những đảng viên cộng sản Đông Dương gia nhập lúc chúng mở rộng cửa đảng với cái mồi câu yêu nước là “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” để thay thế bằng lớp đảng viên cộng sản mới được kết nạp, đã tự nguyện nuốt cái bả “ngu dân đỏ”.  Mà, điều quan trọng nhất là khước từ khái niệm “Tổ Quốc Việt Nam” , thay vào đó là “Tổ Quốc Liên Bang Nga Xô Viết” và “Anh Hai tàu cộng bành trướng” núi liền núi, sông liền  sông, Hồ Chí Minh –Mao Trạnh Đông!!!
Mao Trạch Đông

Cho nên nếu để ý kỹ thì sẽ thấy ngay sau khi tập đoàn Đảng cộng sản Đông Dương tái xuất với danh xưng  “Đảng lao Động Việt Nam” thì qua Cải Cách Ruộng Đất chúng đã tiêu diệt những người Việt Nam yêu nước dù là trong hay ngoài đảng VGCS, các tổ chức, hội đoàn, đảng phái không cộng sản và các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là người theo tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo…, tập đoàn VGCS cho thực thi ngay cái gọi là Cách Mạng Văn Hóa Tư Tưởng.  Nghĩa là thực thi “chính sách ngu dân đỏ” đối với tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học kỹ thuật, đặc biệt với những người làm khoa học xã hội.  Mục đích là tiêu diệt những phần tử chống lại “vòng kim cô  của chính sách ngu dân đỏ”,  thực thi có  bài bản “chính sách ngu dân đỏ” đối với  số còn lại nhằm biến họ thành công cụ đắc lực để thực thi “chính sách ngu dân đỏ” ra toàn xã hội Việt Nam.

Nên nhớ rằng trong đó có cả Miền nam Việt Nam, dù sau đó đã thiết lập nhà nước Việt Nam Cộng Hoà, chúng để lại tụi nằm vùng và cho thâm nhập từ phương tây về công khai, hoặc tụi từ phía Bắc bí mật xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, để thực thi “chính sách  ngu dân đỏ”!!!

Vì thế mà thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm đã đưa ra chính sách hữu sản hoá toàn dân và tôn chỉ TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM.   Đó chính là biện pháp tiêu diệt mọi hậu quả của  CÁC CHINH SÁCH NGU DÂN TỪ CỦA THỰC DÂN PHÁP, PHÁT XÍT NHẬT CHO ĐẾN “CHÍNH SÁCH NGU DÂN ĐỎ” CỦA NGA XÔ- TÀU bành trướng.

Nếu không có lũ cẩu tướng phản tá và các đảng phái xôi thịt dám lừa đảo bằng việc  khoác áo “Quốc Gia”  để làm như hoàn toàn vì Tổ Quốc và Dân Tộc  Việt Nam, rồi cùng hợp tác với lũ ma tăng  Ấn Quang, không tu hành mà chỉ tụ tập bàn thảo để thực thi lộ trình bán nước, bán dân Việt Nam Cộng Hoà cho Nga Xô và Tàu bành trướng thông qua tập đoàn Việt Gian Cộng Sản, trực tiếp chỉ đạo!

Lại thêm lũ thảo khấu giáo gian là những tên mặc áo chùng thâm như Phan Khắc Từ, Vương Đình Bích, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan…cũng như lũ du sinh Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Gia Kiểng, 3 anh em Chu Chỉ Nam cùng lũ du sinh  phản chiến, nhà văn, nhà báo TỰ NGUYỆN thâu nhận  "chính sách ngu dân" của Nga Xô và Tàu bành trướng  do tập đoàn Việt Gian Cộng Sản thực thi để “quyết tâm” nhuộm đỏ cả nước Việt Nam, thì Hoa Kỳ  làm sao có thể lợi dụng nhân dân và  đất nước Việt Nam  để làm chiến trường thực thi chiến tranh cục bộ với Nga Xô  và Tàu bành trướng, nhằm đẩy sự liên minh của hai thế lực xâm  lược  đỏ đó  dần dần đi đến chỗ trở thành kẻ thù của nhau!

Nếu tụi nêu trên đặt Tổ Quốc  lên trên hết và làm tròn trách nhiệm với Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam  cũng như thế hệ hậu duệ.  Nếu chúng bảo vệ nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà thì không chỉ Nhân Dân Miền Nam sinh sống trong Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà  được hưởng mọi quyền tự do mà ngay nhân dân Việt Nam ở Miền Bắc  Việt Nam cũng có chỗ dựa vững chắc  để vùng lên thoát kiếp nô lệ đỏ.  Vai trò của Việt Nam trước thế giới sẽ hoàn toàn khác hẳn như hiện nay!

Cuộc ra đi tìm tự do sau 1975 là hậu quả của việc  “thả mồi bắt bóng”.   Chính chúng đã đóng góp đắc lực  cho việc xóa bỏ  cái chế độ xã hội  mà phải khó khăn lắm mới tiêu diệt được về cơ bản những nọc độc  chính sách ngu dân của thực dân Pháp để lại; của Phát Xít Nhật để lại; của những mầm “ngu dân đỏ” mà tập đoàn Việt Gian Cộng Sản  đã gieo trồng  ồ  ạt từ 1945 cho đến sau 1954 và chỉ bị ngưng lại, cũng như phải co cụm lại sau khi Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm trở thành người Lãnh Đạo cao nhất với sự ra đời  của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa và những chính sách hoàn toàn chỉ dựa trên  quyền lợi của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam mà thôi.

Chính Khí Việt muốn tóm lược như trên để có thể cùng quý bạn đọc  đồng thuận rằng Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam hiện nay, thực tế  vẫn là thuộc địa của Tàu bành trướng. Nếu như có sự ăn ké nào đó của các thế lực tài  phiệt quốc tế thì cũng chỉ là một âm mưu tinh vi buộc Việt Gian Cộng Sản và ông chủ Tàu bành trướng  của chúng phải thực thi trong hiện tình thế giới của thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu 4.0!

Và, giả dụ mâu thuẫn  của các thế lực tài phiệt quốc tế với Tàu bành trướng buộc phải giải quyết bằng vũ lực thì chắc chắn lại tái diễn cuộc chiến tranh cục bộ như xưa mà toàn dân Việt Nam sẽ là nạn nhân, đất nước Việt Nam sẽ là chiến trường, chừng nào tập đoàn  VGCS vẫn còn nắm được bộ máy nhà nước Việt Nam.

Vì thế, Chính Khí Việt xin hỏi:

1/ Muốn thoát ách nô lệ của Tàu bành trướng và các tài phiệt quốc tế khác thì  phải dựa vào lực lượng nào ở trong nước và lực lượng nào ở ngoài nước?

a)      Ở ngoài nước đang có nhiều đảng phái, tổ chức, hội đoàn, cá nhân  mà hầu hết đều tuyên bố “chống cộng” rất… hăng hái!?  Nhưng xin hãy chứng minh xem đường lối hoạt động của họ như thế nào?  Nhân sự của họ ra sao?  Chỗ dựa của họ là  thế lực nào? Cuộc “chống cộng”  của họ đã  đạt được những gì?

Chỉ xin nhắc lại chuyện sau  1975, những người bỏ lại tất cả tài sản, mồ mả cha ông, vượt qua trăm chết một sống để sau khi, cứ 3 người  ra đi tới bến bờ tự do thì tối thiểu cũng  có một người nằm sâu dưới  lòng biển cả. Đó là chưa kể đến những nỗi kinh hoàng khi bị cướp tàu và bị hải tặc hãm hiếp, chưa kể đến rất nhiều trường hợp tàu thuyền dạt vào hoang đảo khiến người  sống phải ăn….thịt người chết!!!  Ấy thế mà khi hình thành Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản, bắt đầu có  chút dollars rủng rỉnh trong túi là bắt đầu dần quên đi những hiện thực kinh hoàng đó.
  
     Biết được điều đó,tập đoàn Việt Gian Cộng Sản bèn cho lũ đặc công đỏ theo ra hải ngoại để dẫn dụ lập "quỹ tình thương" và quay về Việt Nam ăn... “chùm khế ngọt”, vì như lời của đại VGCS Nguyễn Minh Triết là "Việt Nam có nhiều gái đẹp lắm....", bằng lộ trình của  “việc quyên quá khứ kinh hoàng, xoá bỏ hận thù với tập đoàn Việt Gian Cộng Sản mà chúng đã gây ra cho Tổ Quốc và Nhân  Dân Việt Nam cũng như gây ra cho chính bản thân  người tỵ nạn, để từ đó mà hoà giải với VGCS  và hoà hợp với chúng để  làm tăng thêm số lượng nô lệ đỏ cho chúng.  Nghĩa là thành một cộng đồng nô lệ đỏ  ở hải ngoại, tự đồng hóa mình thành những con bò sản xuất ra dolars (sơ sơ mỗi năm từ 10 -13 tỷ USD, và năm sau lại nhiều hơn năm trước) và không  dám đòi hỏi một điều kiện nào hoặc về chính trị hoặc về kinh  tế!?  Thật là  lũ “nuốt bả ngu dân đỏ” hơi bị quá nhiều!
Tập đoàn Việt Gian Cộng Sản  mới chỉ cho có hai tên đặc công đỏ là Bùi Tín và Vũ Thư Hiên xuất ngoại mà đã có hàng loạt tướng tá như kiểu  Trần Văn Đôn, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm … cho đến các đảng phái, hội đoàn, các văn nghệ sĩ đã bò rạp để hội thảo với chúng,  để suy tôn chúng như…lãnh tụ chỉ đường giắt lối cho được thành… cỏ đuôi chó!

Tiếp theo  việc lót đường của lũ đặc công đỏ này  và những tên  đi nằm vùng từ trước, Việt Gian Cộng Sản đã cho xuất ngoại tên tù hình sự từng là chủ động  điếm ở Hải Phòng được Việt Tân gởi vàng và USD về nuôi hằng năm trời.  Rồi cũng lại Việt Tân vận động hành lang cho hắn được sang sống ở Hoa Kỳ với tư cách là “tác giả” tập thơ… "Vô Đề”. 

 Chính hắn trong nhiều lần công khai diễn thuyết  về lý do đi tù, về học lực, về tình trạng sức khoẻ và gia cảnh … Nhưng lần nào cũng mâu thuẫn với lần trước.  Nếu chú ý thì sẽ thấy điều nổi bật là  không lần nào giống lần nào và chứng tỏ rằng  chính hắn cũng không biết nội dung tập thơ “Vô Đề” chứa  đựng những gì!?

Những điều lếu láo  hiển nhiên như vậy mà với đường lối kích động của Việt Tân và đồng bọn được gọi là “trí thức đầu óc” được cấu tạo lại  bởi  “chính sách ngu dân” của VGCS, đã “hồ hởi”  coi tên đạo thơ đó như  lãnh tụ tối cao của người Việt Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản, suốt từ khi hắn xuất ngoại năm 1995 cho đến tận nay là 2023.

Dù hắn đã bị lôi xuống hỏa ngục  nhưng hệ luỵ  để lại chưa biết đến bao giờ mới gột sạch.
Tên Trần Phong Vũ thì vừa khóc vừa viết xong một cuốn sách về  “tên đạo thơ” này, được quảng cáo liên tục trên website Đàn Chim Việt  mà cha đẻ là tên đặc công đỏ Vũ Thư Hiên! kẻ mới được VGCS cho vinh quy về nước Tết Âm Lịch năm nay 2023!!!

Còn Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn  (tên thật là Nguyễn Văn Nghiêm), chủ  báo Tiếng Dân cùng đàn em là Trương Minh Hòa,  là kẻ nhớ và thuộc lòng nhiều thơ, nhất là thơ của CHỆT, đã từng làm thơ khi còn trong trại tù VGCS, đã hạ gục tên trùm thi nô Việt Gian Cộng Sản là Tố Hữu trong  việc so tài làm thơ ca ngợi tên đại tội đồ Hồ Chí Minh!  Thế mà so với tên  đạo thơ Nguyễn Chí Thiện,  Lão Móc cho rằng chẳng có ai xứng đáng như Nguyễn Chí Thiện  nên hắn đã đội Thiện lên làm “kim cương bất hoại”!

Xin hỏi một kẻ giữ vai tiên chỉ trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là Lão Móc Nguyễn Văn Nghiêm, có cả một quá khứ và hiện tại như vậy thì hắn sẽ lèo lái các ngòi bút và các website trịnh trọng đăng bài của hắn và các đệ tử của hắn đi theo con đường nào để … "nịnh tàu chống cộng”  hay là “chống đỡ cho cộng”???

Có thể khẳng định là chắc chắn hắn sẽ dẫn giắt mọi người đi vào “Chủ Nghĩa Ngu Dân”  như chữ nghĩa của mụ Thanh Niên Xung Phong Gái, mụ “đầm già củ khoai ” Dương Thu Hương, mà Lão Móc cũng tỏ ra rất khâm phục và thường trích dẫn câu chữ của mụ để…  dạy những đàn em “chống cộng cuội”  của hắn và chí hữu!

b)      Điều mà Chính Khí Việt mong muốn chia sẻ với quý bạn đọc là nên kết luận như thế nào cho đúng việc những cây bút tự nhận mình là “chống cộng” đang đóng vai trò những con rối nước  đấu đá nhau trong bàn tay diễn viên rối nước  lão luyện Việt Gian Cộng Sản?

Thí dụ như nhân vật “chống cộng” đã nêu ở trên:

- Tụi Việt Tân hợp tác với Việt Gian Cộng Sản để đưa tên Nguyễn Chí Thiện ra hải ngoại.   Việc làm đó của Việt Tân  đã được sự cổ suý hết mình của các tờ báo như Người Việt,  Việt Báo, SBTN, Đài Việt Nam Hải Ngoại của Ngô Ngọc Hùng – Dương Thanh Hiệp cũng như các đảng phái  đội lốt “quốc gia” như  Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Đại Việt  Quốc Dân Đảng, Liên Minh Dân Chủ, Quê Mẹ của Quảng Độ - Võ Văn Ái,  cho đến Toàn Phong  Nguyễn Xuân Vinh với tập thể Chiến SĨ VNCH bị hắn khống chế lũng đoạn.  Lại có những nhóm như Thọ Xương's chiken soup Nguyễn Ngọc Bích, Lai Thế Hùng  với cái tổ chức không ai bầu là Cộng Đồng Người  Việt Tự Do Châu Âu.    Những tên  có học vị kha khá  hoặc có tiếng trong Văn Đàn  như Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Mạnh Hùng,  Phan Nhật Nam, nhóm Uyên Thao, Trần Phong Vũ, Trần Gia Phụng….

- Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn,  tức Nguyễn Văn Nghiêm cùng đàn em  Trương Minh Hoà… ra rả chửi Việt Tân khủng khiếp lắm!  Nhưng tại sao CHÚNG LẠI CÓ THỂ CÙNG CHUNG LẬP  TRƯỜNG ĐỀ CAO VÀ BẢO VỆ  CON BÀI NGUYỄN CHÍ THIỆN CỦA VGCS ĐƯỢC ĐƯA RA HẢI NGOẠI  để sẽ làm một thứ “bố già” nhằm đoàn kết mọi tầng  lớp Người Việt Tỵ Nạn VGCS,  để dẫn giắt tất cả vào con đường “quên quá khứ, xoá bỏ hận thù  tiến tới hoà giải và hoà hợp dân tộc”  trong và ngoài Việt Nam nằm chung dưới sự cai trị của Việt Gian Cộng Sản.

- Tên  Trương Minh Hoà và tinparis.net của  Chệt Hứa Vạng Thọ cũng ra công “CHỬI”  Nguyễn Chí Thiện, nhưng lại trân trọng đưa bài của Lão Móc, trong đó viết những lời trích dẫn của  Nguyễn Chí Thiện và ca ngợi là  “kim cương bất hoại”?  Thế mà tên an-ten cộng tác với  cai tù Việt Gian Cộng Sản để thủ tiêu Đại Uý  QLVNCH là Quách Dược Thanh là Trương Minh Hoà lại  làm thơ ca ngợi Lão Móc và Kiêm Ái  đăng ngay trên tinparis.net rằng:

“Đánh như Lão Móc kinh quân vẹm,
Đâm mấy thằng gian Kiêm Ái phang”!

Như thế thì xin hỏi bọn chúng đang mần "kịch bản" tuồng  của Việt Gian Cộng Sản soạn và đạo diễn hay chúng dùng bút để “chống cộng khỉ đỏ đít dài đuôi!?”

Chính vì những thí dụ như nêu trên  cho nên mụ “đầm già củ khoai”   Dương Thu Hương mới lên mặt kẻ cả  mà hạ bút rằng:  “Sức Mạnh Của Chủ Nghĩa  Ngu Dân”!  


LŨ BÚT NÔ PHỐI HỢP RA QUÂN


Để tăng thêm trọng lượng cho những lời mắng mỏ cái Cộng Đồng Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản đã bị lũ đầu hàng , hèn hạ tự nguyện nuốt những nọc độc “ngu dân đỏ qua các cái gọi là “tác phẩm văn học” của lũ văn nô Việt Gian Cộng Sản đóng vai phản tỉnh.  Cho nên mụ “đầm già củ khoai” Dương Thu Hương đánh liều viết theo kiểu “điếc không sợ súng”, rằng:

Trích:  “Khoảng cách giữa người với người có thể còn dài rộng hơn sông (có bằng sông Tô Lịch ở Hà Nội không, Chính Khí Việt hỏi mụ), sâu hơn vực thẳm, thế nên, dù trên địa hạt văn chương, tôi coi Albert Camus cao hơn hẳn Jean Paul Sartretôi vẫn phải công nhận câu nói nổi tiếng của Sartre là một nghiệm sinh có tính nhân loại, “tha nhân là địa ngục của ta”. (hết trích)

Mấy tên cầm bút lộn ngược ở hải ngoại kiểu như  Ngô Nhân Dụng, Đinh Quang Anh Thái ở báo Người Việt; Nguyễn Khoa Thái Anh, Huỳnh Kim Khánh, Uyên Thao, Phan Nhật Nam, Tuyết Mai, Du Tử Lê, Trần Dạ Từ, Nhật Tiến; lũ SBTN Trúc Hồ, Đỗ Phủ, Nam Lộc, Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Đình Thắng ,,, 

Khổ lắm!!!  nên biết rằng “đầm già củ khoai” này nhờ có chú ruột làm công tác đối ngoại ở Bộ văn hóa Việt Gian Cộng Sản (nhà báo Vĩnh Phúc ở đài BBC, khi về Việt Nam làm việc, đã được hắn đưa đón), nên khi được kết nạp vào Đảng Việt Gian Cộng Sản, có viết một chuyện ngắn được sử dụng và sau khi được chuyển ngành đã được chiếu cố cho về làm nhân viên hành chánh ở xưởng phim.  Với cái vốn sống thực từ cuộc đời “đắp đường tải đạn, làm bạn một đêm” lại có máu “văn công” của đại đội Thanh Niên Xung Phong nên như câu nói ở chế độ VGCS lúc đó là “má văn công, mông bộ đội”, có nghĩa văn công nữ nói chung rất dễ dãi trong chuyện…”ấy”, nhất là sống ở nơi khói lửa, cái tâm lý “sống thế đã” phát triển như bệnh dịch! Còn “mông bộ đội” là hay bị người yêu và vợ đá đít vì tương lai rõ ràng nhất là “Sinh Bắc, Tử Nam” !   Nếu sống sót trở về không bị bệnh tật thì tính nết cũng thay đổi hoàn toàn: hoặc thô bạo hung tợn, hoặc lầm lì nhẫn nhịn…

Được sự giúp đỡ của những văn nô ở xưởng phim nên “đầm già củ khoai” Dương Thu Hương được giới thiệu vào học tại trường viết văn của Việt Gian Cộng Sản, là trường có tên Nguyễn Du, mà giám đốc là bút nô Đồ Phồn (tên thật là Bùi Huy Phồn), đã từng nổi tiếng nhờ Tay chơi Hà Nội tặng cho hai câu thơ, viết lên bảng đen lúc nghỉ giải lao.  Hắn đã liều mạng đến dạy viết văn cho đàn anh của nó là  những Nguyễn Tuân, Quang Dũng, Thành Long, Đỗ Quang Tiến…

Hai câu thơ đó là:
“Khi vui đọc chuyện Đồ Phồn
Khi buồn lại giở cái…. ra chơi”

Hết giờ giải lao vào, thấy hai câu thơ trên bảng đen, Đồ Phồn giải tán buổi nói chuyện văn học  và … lặn mất tiêu!

Có ai ngờ giờ đây mụ “đầm già củ khoai” Dương Thu Hương, từ Paris lập lại cái “liều mạng” của thày Đồ Phồn của mụ, đề cập đến Camus với Sartre, là hai tác giả có nhiều tác phẩm thâm thuý, chỉ riêng cái vốn tiếng Pháp phải ở một trình độ nào  đó mới có thể đọc được chứ chưa nói đến, phải có đủ kiến thức mới có thể hiểu nổi những điều tác giả diễn đạt!

Mụ “đầm già củ khoai” Dương Thu Hương thản nhiên cao giọng  cũng vì nhiều năm được lũ nhà báo, văn nghệ sĩ, nhà hoạt động chính trị ở hải ngoại thích “quỳ và bò” trước mụ!
Và, sau cái trấn áp tư tưởng đó, mụ “đầm già củ khoai” mới nói ra cái nội dung chính trong bài viết của mụ.  Đó là:

1/  Trích: “Tôi biết rõ rằng, đối với nhóm Việt kiều này, cuộc chiến tranh chống Mỹ là cần thiết, là niềm kiêu hãnh, là đài vinh quang của dân tộc Việt Nam.  Đối với tôi, đó là sự lầm lẫn lớn nhất trong lịch sử, là cuộc chiến tranh ngu xuẩn nhất, tàn khốc nhất đã xảy ra trong một tình thế đen trắng lẫn lộn, các khiá niệm bị đánh tráo, kẻ tham gia cuộc chiến ở phía Bắc lầm lẫn do trói buộc bởi ngôn từ, kẻ tham chiến ở Phương Nam bị cuốn vào giòng chảy của cuộc Chiến tranh Lạnh, và cả hai bên đều bị đặt vào thế đã rồi” (hết trích)

a)    Trước hết Chính Khí Việt xin lưu ý quý bạn đọc rằng hai tiếng “Việt kiều” trong đoạn trích nói trên là Dương Thu Hương nói về  cái nhóm “Việt kiêu yêu nước” do tập đoàn Việt Gian Cộng Sản tổ chức ra từ lũ du sinh, phản chiến sau 1954, cùng với số sinh sống tại Pháp trước đó, thời của những BS Nguyễn Khắc Viện, GS Trần Đức Thảo, GS Hoàng Xuân Hãn, GS Nguyễn Hoán, GS Lê Văn Thiêm, GS Phạm Huy Thông, nhà sử học Lê Thành Khôi, GS Bửu Hội, BS Nguyễn  Ánh…

b)    Có thể nói rằng chỉ một đoạn trích ngắn gọn ở trên, mụ “đầm già củ khoai” Dương Thu Hương đã không uổng công được tập đoàn VGCS giao nhiệm vụ cho tên đại bút nô Việt Gian Cộng Sản Nguyễn Đình Thi trực tiếp lựa chọn, đào tạo để thành một đặc công đỏ của công an văn hóa và cho ra hoạt động công khai trong vỏ bọc là “một nhà văn nữ đối kháng”, dám chửi Hà Sĩ Phu, lúc đó đang được cho nổi bật với bài  viết, có tên “Đi theo tấm bảng chỉ đường…”  đến mức Việt Gian Cộng Sản phải cho một trí nô già là Trần Đức Thảo ra trận để so tài cao thấp trên báo Nhân dân.  Có nghĩa là Trần Đức Thảo đưọc cho giữ vai đại diện của tập đoàn VGCS trên mặt trận lý luận của chủ nghĩa Marx!

Không khác gì trường hợp của cựu Thanh Niên Xung Phong Trần Khuê với tác phẩm “Đối Thoại 2000” do đại VGCS  Lê Khả Phiêu sai tên “cò gái” (vì hắn sang Mỹ quảng cáo rằng Việt Nam có nhiều gái đẹp lắm) Nguyễn Minh Triết đến đặt bài!

Tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã phải cho con trai của Trường Chinh là Tiến Sĩ Đặng Xuân Kỳ, lúc đó là Uỷ Viên Trung Ương VGCS, hàm Giáo Sư, giữ chức trưởng ban lý luận trung ương kiêm viện trưởng học viện Hồ Chí Minh, để biếu tiền cho Trần Khuê với mấy lời khen là lúc nào cũng thích “tranh luận”!!!

Sự tranh luận của đám đặc công đỏ “văn hóa văn nghệ” đó đã có tác dụng tung hoả mù từ đó cho đến nay, khiến những cá nhân, đảng phái, hội đoàn “lưng không xương sống, chân không xương bánh chè” nuốt chửng những thông tin ám khói đó và dưới áo khoác “người quốc gia” đã tự nguyện quảng bá những thông tin sai lệch tai hại đó cho người Việt Nam tỵ nạn cộng sản và người Việt trong nước (vì họ cứ nghĩ rằng những tổ chức, những cá nhân, đảng phái “quốc gia”  ấy là chống cộng thứ thiệt!)

Nhưng vào cái thời điểm này đáng ra những cá nhân, hội đoàn, đảng phái thực sự vì Trách Nhiệm với Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước,  phải thấy được những âm mưu nguy hiểm đang đưa Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam tiến sâu vào lộ trình cuối cùng để bị hoà tan vào với Tàu bành trướng, do sự phối hợp có sự chỉ đạo chặt chẽ của VGCS đối với sự ra đời ồ ạt của các tổ chức gọi là “Xã Hội Dân Sự”, các phát hiện mới về tên đại tội đồ Hồ Chí Minh, những ý kiến của các loại cuội trong nước với sự hưởng ứng của các loại chống cộng dổm ở hải ngoại!

Thí dụ như Hà Sĩ Phu có bài đăng trên website Ba Cây Trúc  của Lê Hùng ở Bỉ, với tên bài “Trằn Trọc Tháng Bảy”.  Bài viết của Hà Sĩ Phu nhằm chạy tội việt gian bán nước, giết dân của đại tội đồ Hồ Chí Minh chỉ là diễn ra trong một cơn “ác mộng”!  Hà Sĩ Phu coi đại VGCS  Hồ Chí Minh là “thằng anh cả say mộng gia trưởng, hão huyền, lừa đàn em để lén đi đánh bạc với lão hàng xóm tinh quái, bị thua bạc phải đem gán cả cái gia tài gấm vóc ấy, lại ngầm ký  mấy cái giao kèo hẳn hoi.” (sic)  Rồi cũng trong giấc mộng Hà Sĩ Phu cũng nói bóng nói gió một phần rất nhỏ những hiện thực của Việt Nam, bởi vì nó lộ liễu quá, không thể che dấu được.

Cái lưu manh của Hà Sĩ Phu là  hắn coi thằng đại Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh là  “anh cả” của “gia đình”.  Tức là nhân vật “trưởng thượng” của cả Việt Nam, trong đó có Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS.

Cái thứ hai là hắn coi việc thằng đại Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh bán nước cho Tàu bành trướng một cách tự nguyện, có bài bản hán hoá toàn diện và tuyệt đối mọi hoạt động cả tinh thần và  vật chất của Việt Nam chỉ là “say mộng gia trưởng, hão huyền, lừa đàn em đi đánh bạc” (sic) mà bị thua!  Như thế có nghĩa là một mình tên đại VGCS Hồ Chí Minh “lén đi đánh bạc với lão hàng xóm tinh quái” (sic).  Còn toàn bộ tập đoàn VGCS từ khi tên  đại VGCS Hồ Chí Minh còn sống cho đến nay là  VÔ TỘI  chăng???

Và cũng hệt luận điệu của mụ “đầm già củ khoai” Dương Thu Hương,  Hà Sĩ Phu cũng đổ tội cho lịch sử rằng: “lịch sử đưa đẩy hai nước Việt- Trung vào cùng một “đại gia đình cộng sản” là tạo cơ hội bằng vàng nhốt một con thỏ và con sói vào cùng một chuồng thành hai anh em ruột, chị em ruột” (sic).

Chính Khí Việt chỉ nêu ra một chút để chứng minh về bài “Sức Mạnh Của Chủ Nghĩa Ngu Dân” của ả Doãn Tân Thời - Dương Thu Hương và sẽ quay lại với Hà Sĩ Phu để vạch mặt một tên bút nô của tập đoàn VGCS đội lốt “đối lập”  để lừa đảo người dân Việt Nam trong và ngoài nước với những thông tin được nhuộm phẩm  đỏ thay cho những thông tin trung thực!

Còn tên bút nô đầu hàng VGCS một cách hèn hạ, trùm nâng bi, vừa mù thông tin vừa mù trí tuệ, thì hưởng ứng với cả Dương Thu Hương lẫn Hoàng Quỳnh và Lê Hùng về cái gọi là “Hiến Pháp Hoà Giải” hay  “Hiến Pháp Dung Thứ” bằng bài viết “Tô Hoài và Ba người khác”.  

(còn tiếp)

CKV - Joseph Phạm
Ngày 15-5-2023

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website