CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, April 6, 2023

YOUTUBE 55: CHƯƠNG X, QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

CHƯƠNG X , QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"


TÁC GỈA JOSEPH PHẠM, BÚT DANH CHÍNH KHÍ VIỆT.


  3. "CỦNG CỐ ĐỘC LẬP" "BẢO VỆ TỰ DO"  và "XÂY DỰNG DÂN CHỦ"

 
 


Củng cố độc lập vừa là  chính sách  vừa là  phương pháp điều hành đất nước của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Trong mệnh đề này, tuy ngắn gọn nhưng bao hàm một sự khẳng định về Nhiệm Vụ của người dân Việt Nam nói chung đối với Tiền Đồ của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam, qua việc Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà thực sự là một chính phủ Vì Dân, Vì Nước để khẳng định mình có trách nhiệm phục vụ dân ý. 


Trước hết mệnh đề khẳng định rằng Việt Nam Cộng Hoà là một đất nước đã có độc lập, nghĩa là sự hình thành Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà không phải theo ý muốn của các thế lực Duy Tiền gợi ý và áp đặt, hoặc nó là một tổ chức Tự Phong.  Bởi vì sự khẳng định việc có độc lập đó đã chứng minh rằng Chính Phủ của Cụ Ngô Đình Diệm là chính phủ Duy Nhất từ 1945 trên toàn cõi Việt Nam  là một chính phủ có sự nối tiếp liên tục và kế thừa những Chính Phủ hợp pháp trước đây của Việt Nam, những triều đại phong kiến trước đây của Việt Nam mà triều đại gần nhất là triều đại Nhà Nguyễn Gia Long kéo dài cho tới Hoàng Đế Bảo Đại.  Từ vị trí đó Hoàng Đế Bảo Đại với danh xưng mới là Quốc Trưởng của Việt Nam đã được chính phủ Cộng Hoà thực dân Pháp trao trả lại đất nước Việt Nam cho Người.

  Xét về tình hình khó khăn của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam lúc đó, xét về tài đức và sự tín nhiệm của toàn Dân Tộc nên đích thân Quốc Trưởng Bảo Đại sau nhiều suy tư chọn lọc đã cung kính mời Cụ Ngô Đình Diệm ra gánh vác việc nước.  Điều đó khẳng định chính phủ của Cụ Ngô Đình Diệm là một chính phủ hoàn toàn có tính CHÍNH DANH và có TÍNH KẾ THỪA LIÊN TỤC. Cho nên sự khẳng định Việt Nam Cộng Hoà có độc  lập có nghĩa là như vậy.


Tuy nhiên trong mệnh đề cũng có hai tiếng “CỦNG CỐ”, nghĩa là Chính Phủ của Cụ Ngô Đình Diệm  đã có viễn kiến chính trị lâu dài để hiểu rõ hoàn cảnh của Việt Nam lúc đó cần phải CỦNG CỐ nền độc lập của mình là một Chính Sách ưu tiên hàng đầu.  Bởi vì khi nói đến củng cố độc lập cũng có nghĩa là nói đến củng cố sự độc lập của Toàn Dân,  có nghĩa người dân được độc lập trong suy nghĩ và nhận xét của thực tế để lựa chọn những thành phần tham gia vào chính phủ Cụ Ngô Đình Diệm. Như vậy là chính bản thân người dân Việt Nam đã khẳng định mình có trách nhiệm ủng hộ tuyệt đối chính phủ của Cụ Ngô Đình Diệm để bảo vệ độc lập tự do cho ngay chính bản thân mình.


Vì thế, mệnh đề tiếp sau Cụ Ngô Đình Diệm mới đặt ra vấn đề là phải “Bảo Vệ Tự Do”.  Mà “bảo vệ tự do” đúng với ý nghĩa của tự do thực sự thì phải “Xây Dựng Dân Chủ” mỹ mãn tận gốc, nghĩa là dân chủ của toàn dân Việt Nam.


Chính vì thế chỉ có Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà mới có chính sách Chiêu Hồi, cũng như chính sách thành lập các ấp dân sinh.


Hiện nay có tình trạng là, để đánh phá những chính sách vì dân, vì nước đó của Chính Phủ Cụ Ngô Đình Diệm, tập đoàn VGCS đã sử dụng lũ mà chúng tôi gọi là Hội Cờ Đỏ truyền thông của VGCS và cái gọi là: Các tổ chức  hoặc các nhóm: “Tinh Thần Ngô Đình Diệm” (?)để mượn việc đề cao Cụ Ngô Đình Diệm nhằm HỀ HOÁ vai trò của Cụ Ngô Đình Diệm và tinh thân tư tưởng của Người!!!


Chỉ xin đưa ra vài thí dụ: Nếu quý bạn đọc vào trang  Hồn Việt UK Online do Nguyễn Đức Chung làm chủ thì sẽ thấy chúng lưu manh và bỉ ổi như thế nào. Riêng việc trong ngày lễ Tưởng Niệm lần thứ 45 ngày Cụ Ngô Đình Diệm bị  thảm sát, chúng đã cho bà Trần Lệ Tuyền lên để giảng dạy cho tất cả giáo dân giáo xứ Birmingham, Anh Quốc.  Cũng như Nguyễn Đức Chung cùng với thằng lưu manh trốn quân dịch ở Bình Định xưa kia là thằng chó nhảy bàn độc Ngô Ngọc Hiếu từ London tới để làm trò khỉ. Chúng nói gì, chúng đã làm những gì  xin quý bạn đọc vào xem những youtube do chính chúng tự quay và tung lên quảng bá trên internet.
(xin bấm vào link này để xem phần bình luận của chị Phong Lan, chương trình Kỷ Nguyên 2000 và Chính Khí Việt về sự kiện này: https://www.youtube.com/watch?v=6Tpjc8TJT4M&t=80s


Mỗi tụi truyền thông cờ đỏ, tuỳ theo cách thức  và quan niệm của chúng, do tên đứng đầu trang mạng đưa ra, như trang Ba Cây Trúc chẳng hạn, chúng đã làm gì, chúng đã đưa các loạt bài như thế nào đều có hình ảnh minh chứng.

 
Và đây là những hình vẽ do Ba Cây Trúc phỉ báng Giáo Lý và Tín Lý của Giáo Hội Công Giáo:


 
(Hình 1)


(Chú Thích H1: Xin hỏi có một Nữ Tu -thuộc các Dòng Tu bên Công Giáo-  nào lai mặc áo lòi cả vú ra như thế này?)


 

(Hình 2)
 
(Chú Thích H2Chúa Chết Vì CỨU CHUỘC toàn thể Loài Người, chứ chúa không chết vì "CHỐNG CÁI ÁC")
 
 (Hình 3)
(Chú Thích H3: Đức Giáo Hoàng nào nói câu nói trên mà Ba Cây Trúc dám Phỉ Báng Cả Giáo Hoàng???)
 
 (Hình 4)
(Chú Thích H4: phỉ báng 1 Đức Giám Mục của Công Giáo "mê lá đa" của Trần Kiều Ngọc; nếu chỉ nêu  tên của Ông Giám Mục thì còn có thể châm chước được vì Ngài không mặc Áo Lễ)
 
 (Hình 5)
(Chú Thích H5: CHÚ Ý "NƯỚC THÁNH" CHỈ CÓ NGƯỜI CÔNG GIÁO DÙNG ĐỂ THANH TẨY MÌNH TRƯỚC KHI THAM DỰ THÁNH  LỄ MISA)
(Hình 6)
 
( Chú Thích H6: Có vị Linh Mục nào trong Toà Giải Tội lại có thể nói rằng: "nói láo hoặc làm chứng dối CHẲNG CÓ TỘI TÌNH CHI"  không?  Đây là một cách Ba Cây Trúc phỉ báng Bí Tích Giải Tội, là một trong 7 Bí Tích Quan Trọng Nhất của Giáo Hội)
 
 (Hình 7)
(Chú Thích H7: Trong bức hình này với lời đối thoại cho thấy Ba Cây Trúc muốn tiêu diệt công giáo về sự đóng góp của Giáo Dân trong các việc công ích và mục vụ, để sử dụng số tiền đó cho thân nhân các vị Linh Mục đi sắm sửa quần áo??? )
 
(Hình 8)
(Chú Thích H8:Xin hỏi "Bản Năng" nào của "Công Giáo là 'yêu kẻ ĐÂM MÌNH' và cam chịu"; xin chú ý đến  cụm chữ "CỠI LÊN BÀ" và "ĐÂM MÌNH" LÀ HOÀN TOÀN MANG TÍNH CHẤT  DUNG TỤC CỦA THẾ GIAN" THẾ MÀ LŨ BA CÂY TRÚC LẠI SỬ DỤNG TRONG VIỆC BÔI BÁC CÔNG GIÁO!!!)
 
(Hình 9)
(Chú Thích H9: Ba Cây Trúc với Lê Hùng, Nguyễn Kim Khánh, JB Trường Sơn... PHỈ BÁNG "THÁNH GIÁ"  bằng biểu tượng  búa liềm và chúng còn đem so sánh lời bịa đặt của chúng gán cho Trần Kiều Ngọc với LỜI TRỐI TRĂNG CỦA CHÚA đối với  THÁNH GIOAN "NÀY LÀ MẸ CON".   Đồng thời chúng còn hỗn láo để tấm hình bẩn thỉu này ngay bên cạnh hình Ngô Tổng Thống!!!)


Trong phần “Củng Cố Độc Lập” ở trên chúng tôi đã đề cập đến vấn đề “Bảo Vệ Tự Do” theo quan niệm của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm cùng với Chính Phủ của Người. Nhưng điều cốt lõi chính là việc Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm đã đặt ra vấn đề “XÂY DỰNG DÂN CHỦ”.
Muốn củng cố độc lập thật sự và vĩnh cửu thì lực lượng nào mới có thể  thực hiện được  việc đó?


Xin thưa rằng chỉ có đại đa số nhân dân Việt Nam là những người trong thực tế đã bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc Việt Nam.  Nhưng nó  chỉ có hiệu quả khi người dân được thừa nhận sự tự do trong suy nghĩ và hành động của mình. Nghĩa là người lãnh đạo chính phủ phải thực sự thực thi Trách Nhiệm làm công cụ của Nhân Dân để hiện thực hoá khát vọng mọi  tự do chính đáng của toàn dân, chứ không phải là sự ban phát tự do với tư cách mình là người nắm quyền cai trị đất nước.


Cho nên muốn làm được việc đó thì chỉ có một con đường phải “XÂY DỰNG DÂN CHỦ”.


Điều này cũng đã khẳng định sự sáng suốt của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm. Là người Việt Nam dù ở Phía Bắc hay ở Phía Nam đều CHƯA CÓ DÂN CHỦ. Nói cách khác ở Việt Nam từ thời phong kiến cho đến khi đất nước Việt Nam bị chia đôi một cách võ đoán bởi Hiệp Định Geneve 1954 Về Việt Nam, thì ở cả phía Bắc do cái gọi là “Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà”, công cụ của Đảng Lao Động Việt Nam (cũng tức là Đảng cộng sản Việt Nam của tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh).


Còn ở Phía Nam Việt Nam, tuy là có chính thể Việt Nam Cộng Hoà, nhưng vấn đề dân chủ cũng chưa có và nếu có cũng chưa được hiểu đúng với ý nghĩa của Cộng Hoà và Dân Chủ.  Bởi vì thời Phong Kiến dưới những triều đại có Minh Quân thì vì chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho Giáo cho nên vấn đề tự do và dân chủ chỉ dành cho những cá nhân cầm đầu trong các triều đình của chế độ phong kiến.  Nhà Vua tự nhận mình là CON TRỜI, nhưng tối thiểu nhà vua vẫn còn tôn trong người dân cho nên mới gọi người dân là “THẦN DÂN”.  So với tập đoàn Việt Gian Cộng Sản thì dù có mù trí tuệ cũng thấy được tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh cho tới nay, chúng khinh miệt nhân dân, chúng coi nhân dân chỉ là những đại gia súc biết nói mà thôi. Vì thế cái danh xưng mà chúng áp đặt cho toàn dân Việt Nam là “QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG”.


Quý bạn đọc có suy nghĩ gì về cái danh xưng đó?


Vì thế, chỉ có quan điểm chính trị VÌ DÂN của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô  Đình Diệm mới đặt vị trí của người dân Việt Nam là chủ nhân thực sự và duy nhất của Tổ Quốc Việt Nam và dù chính phủ nào, dùng danh xưng nào cũng chỉ là công cụ mà toàn dân Việt Nam sử dụng để bảo vệ vĩnh viễn quyền làm chủ của mình đối với Tổ Quốc Việt Nam.


Quan điểm đúng đắn đó không phải ai cũng có thể chấp nhận và ủng hộ, ngay cả các nước được gọi là Dân Chủ, Tự Do ở Phương Tây. Bởi vì ở những nước đó, chẳng cần phải quan sát nhiều quý bạn đọc cũng có thể thấy rõ ràng  cái chính phủ ở nước đó thực sự chỉ phục vụ cho các tập đoàn tài phiệt khác nhau và chính nó cũng coi nhân dân là một thứ tài sản làm ra tiền cho các tập đoàn tài phiệt có thế lực mà thôi. Lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ.


Đối với họ thì nhân dân Việt Nam cũng chỉ là đồng tiền biết nói. Cho nên đừng ngạc nhiên khi thấy họ đua nhau o bế, công nhận rất nhiệt tình cái tổ chức việt gian cộng sản bán nước buôn dân!!!


Theo chúng tôi, chúng ta không nên trách họ, bởi vì truớc khi có tư tưởng về dân chủ rất vĩ đại và rất đúng đắn của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm, thì các chính phủ thời Phong Kiến cũng như ở cả Phía Băc và Phía Nam Việt Nam đều cũng có  lối suy nghĩ như vậy.  Việt Nam từ Bến Hải đến Cà Mau là một minh chứng rất cụ thể!


Nhưng chúng ta cũng cần phải nhớ rằng điều cốt lõi mà thế giới Phương Tây o bế tập đoàn VGCS là vì chúng đã quản lý được bằng tất cả mưu ma chước quỷ đại đa số nhân dân Việt Nam và toàn bộ tài sản của Tổ Quốc Việt Nam. Có nghĩa là Phương Tây coi vấn đề tuyệt đối quan trọng là đại đa số nhân dân Việt Nam chứ không phải  5 triệu 5 thằng Đảng Viên của tập đoàn VGCS.


Chính vì thế, nếu toàn dân Việt Nam hiểu rõ ràng như vậy thì sẽ thấy rằng Nhân Dân Việt Nam đang nắm đằng chuôi của một con dáo sắc bén, còn tập đoàn VGCS chỉ nắm đằng lưỡi của con dao.  Việc chúng trang bị đến tận răng cho các lực lượng bảo vệ chúng cũng như tổ chức kiểm tra tư tưởng, lập trường chính trị của các sỹ quan, chiến sĩ nguỵ quân trong các lực lượng bảo vệ của chúng nó đã lộ ra một TỬ HUYỆT không thể nào bảo vệ hoặc che dấu được. Với những tài liệu công khai đó của chúng thì xin hỏi ngay cái lực lượng bảo vệ của chúng có phải là đất sét không mà không biết suy  nghĩ?  Đó là chưa nói đến vì tham tiền, tham quyền, tham danh lợi… nên tự thân bọn chúng đã như một lũ CHÓ tranh xương. Nói một cách khác chúng không có đồng nhất hành động mà chỉ muốn cho mình ăn ốc để kẻ khác đổ vỏ mà thôi! Còn về phía nhân dân Việt Nam thì hiện có một thuận lợi rất lớn, đó là hầu hết đã thấy được bộ mặt Việt Gian, Bán Nước, Giết Dân của tập đoàn VGCS.  Hầu hết nhân dân Việt Nam dù là ở những cộng đồng nhỏ, từ nhóm cho tới làng xã, cho đến các công nhân ở các nhà máy, đã đoàn kết với nhau để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Đó chính là những quả bom tấn, khi gặp thời cơ thuận lợi sẽ nổ dây chuyền và nếu không đánh sập toàn bộ thì cũng làm chao đảo nghiêng ngả sức mạnh của 5 triệu 5 thằng đảng viên VGCS!!! Bấy giờ chính những chính phủ Phương Tây đã o bế tập đoàn VGCS sẽ nhanh chóng giúp nhân dân Việt Nam ban cho cái xác đang dãy chết của tập đoàn VGCS một phát súng ân huệ. Và họ sẽ còn nhanh chóng hơn cả wifi để giúp đỡ nhân dân Việt Nam thành lập một chính phủ Dân Chủ, Tự Do, Tôn Trọng Luật Pháp và Bao Dung (vốn là một thuộc tính truyền thống của nhân dân Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của mình).


Mong rằng quý bạn đọc hãy bớt bàn về những chuyện vô bổ, chưa có lợi thiết thực cho nhân dân và tổ quốc Việt Nam trong lúc này. Hãy thưc hiện tư tưởng và lập trường chính trị Vì Dân của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm, đã được chứng minh cụ thể rằng không phải ngẫu nhiên mà có cái lập trường chính trị Vì  Dân.  Nó đã được thai nghén và nghiên cứu cẩn thận trong cụm chữ “CẦN LAO, NHÂN VỊ”.  Nghĩa là phục vụ cho những người đã, và chỉ có họ mới thực hiện được  việc DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC VĨNH VIỄN.   Còn Nhân Vị nó còn có một nghĩa nữa là làm cho toàn thể nhân dân Việt Nam xứng đáng là một người và là một chủ nhân thực sự của Tổ Quốc Việt Nam.

TÍNH ƯU VIỆT CỦA NỀN ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ
 
-
 -oalt
 
Saigon 1960 - Nữ sinh Trưng Vương diễn hành trong ngày Phụ Nữ http://namrom64.blogspot.com/2013/06/hinh-xua-ngay-phu-nu-3031960-tai-sai.html

1/ Nếu so sánh các bộ máy cầm quyền ở cả Nam và Bắc Việt Nam từ 1945 cho đến nay là 2014, thì dù có mù cũng không thể nào phủ nhận được nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà của Tổng Thống Ngô Đình Diệm là duy nhất phục vụ cho Nhân Dân và Tổ Quốc Việt NamLần đầu tiên những mầm mống dân chủ, nhân quyền, công bằng xã hội, tự do tôn giáo, y tế toàn dân, giáo dục toàn dân theo tinh thần bảo tồn truyền thống trên cơ sở tiếp thu sự hiện đại của nền văn minh thế giới một cách có chọn lọc. Tự do tư tưởng cả trong học thuật, văn hoá, văn học, nghệ thuật…  Những thành tích Việt Nam Hoá xã hội vốn còn đầy rác rưởi của thực dân Pháp, của suy thoái cuối đời Nhà Nguyễn, vốn thực chất là công cụ của thực dân Pháp.

Vấn đề quốc phòng cũng đã thực sự được quan tâm như xây dựng Trường Võ Bị Đà Lạt. Quân Đội được chính quy hoá theo hướng hiện đại và được xác định mục tiêu cao cả và duy nhất là “TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM”, hoàn toàn khác biệt với nguỵ quân VGCS là “TRUNG VỚI ĐẢNG” (VGCS).  Nghĩa là nguỵ quân VGCS không có nhiệm vụ bảo vệ Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam!
 
Về kinh tế đã thực hiện hữu sản hoá tất cả các tầng lớp nhân dân Việt Nam.  Đã bước đầu hạn chế một số ngành nghề đối với người mang quốc tịch nước ngoài, hạn chế sự lũng đoạn nền kinh tế của Việt Nam.

Nói chung mục tiêu đề ra cho mọi hoạt động xã hội trên mọi lãnh vực  của chính trị là bảo đảm cho Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam giữ được độc lập thực sự, có tự do thực sự, đang xây dựng công bằng thực sự trong chính sách đối nội cũng như đối ngoại, từ đó bảo đảm cho một Việt Nam hội nhập với thế giới trong tư thế bình đẳng, cùng có lợi chứ không phải là tay sai, tà lọt như tập đoàn VGCS từ thời tên đại tội đồ Hồ Chí Minh cho đến nay là bè lũ hậu duệ của hắn!
 
2/ CHÚ Ý:  Nhưng có một điều quan trọng nhất là Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà được Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo đã COI TRỌNG SINH MẠNG VÀ TRÍ TUỆ CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM.  Không chỉ vì tinh thần Nhân Vị mà còn hiểu sâu sắc rằng nếu Việt Nam không có những người Việt Nam và Trí Tuệ Việt Nam thì đất nước, biển đảo, núi rừng của Việt Nam có cũng như không, sẽ tồn tại trong mọi biến tướng của chủ nghĩa thực dân như một thứ nô lệ đời này qua đời khác!
alt
Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra Bản tuyên cáo vào ngày 17 tháng 4 năm 1963 mở đầu chiến dịch Chiêu hồi.
 
ĐÓ LÀ CHÍNH SÁCH CHIÊU HỒI. Phải có lòng tin vào Nhân Dân, phải có trách nhiệm với Tổ Quốc Việt Nam, không chỉ đối với Tổ Tiên trong lịch sử dựng nước và giữ nước bằng trí tuệ, xương máu, hạnh phúc cá nhân của nhiều đời, mà còn thấy trách nhiệm với những thế hệ tương lai của Việt Nam.
Nếu như tập đoàn Việt Gian Cộng Sản tận diệt bốn tầng lớp rường cột của Việt Nam ngay từ khi cái tổ chức việt gian của chúng được Nga Xô cho ra đời năm 1930.  Và từ đó chưa bao giờ chúng ngưng nghỉ cái tội ác với ngàn thế hệ Tiền Bối  và  các thế hệ tương lai cho đến khi chúng bị tiêu diệt, thì hệ quả tội việt gian bán nước buôn dân của chúng vẫn để lại nhiều gánh nặng cho nhiều thế hệ phải quét sạch lại ngôi nhà Tổ Quốc Việt Nam,  hàn gắn lại những vết thương chia rẽ trong nhân dân Việt Nam và lấy lại niềm tin của Cộng Đồng Quốc Tế để trở thành những đối tác bình đẳng chứ không phải sự “tôn trọng, bình đẳng” giả tạo của lũ con buôn chính trị và niềm tin bị  hạn chế trong mối quan hệ CHỦ - TỚ như hiện nay tập đoàn VGCS đối với các cái gọi là “đối tác” của chúng!?
Dưới Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, những người bị lầm đường lạc lối đã theo VGCS làm Cán Nô - Binh Nô cho tập đoàn VGCS, tay sai của Nga Xô và Tàu Mao xâm lược Việt Nam đã được giúp đỡ để hiểu rõ đúng sai, được cho tiếp tục đi học và đi thi (ngay tên Lê Hiếu Đằng, lúc sắp chết cũng phải công khai thừa nhận điều này), được cho học nghề, được ưu đãi kiếm việc làm để tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đó là trách nhiệm chung và cũng là tài sản chung của người Việt Nam.  Và, nên nhớ rằng ngay những kẻ ám sát và làm phản mà Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm cũng vẫn cho xử công bằng theo Pháp Luật.
 
3/ Trong khi đó tập đoàn VGCS từ Hồ Chí Minh cho đến lũ hiện nay đã giết một cách tàn bạo những người yêu nước, đã có công đóng góp rất lớn cho sự thành công của chúng. Thí dụ như tử hình bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long), tử hình kỹ sư Đào Đình Quang (bố vợ của tên VGCS Nguyễn Khánh Toàn); tịch thu tài sản của Trịnh Văn Bô (chủ ngôi nhà mà đại Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh ngồi cùng Patty, tình báo Mỹ và Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Giám, để soạn cái gọi là Tuyên Ngôn Độc Lập mùng 2 tháng 9, 1945)!!!  Cũng như những nhà tư sản khác đã góp tiền của, làm kinh tài cho tập đoàn VGCS như chủ nhân hãng Đồng Tháp, Phú Gia, Vạn Lợi, Tân Vinh, Phát Đạt, Cự Vương, Cự Phát, Cự Đà, Điện Cơ, Vạn Vân, Hồng Khê, Vũ Đỗ Long, Vũ Đỗ Thìn, Đức Minh,...  cho đến lưỡng khoa tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường, đã cúng cho tập đoàn VGCS từ 1944 ngôi villa ở đường Nguyễn Cảnh Chân Hà Nội, sau này làm nơi tiếp dân oan!
 
4/ Ngay cái điều mà Việt Gian Cộng Sản cùng tay sai và lũ trí thức ngựa ngoại quốc toa rập bịa đặt để tìm cớ ám sát Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm và những người cộng tác thân cận, rằng  Nền Đệ Nhất VNCH kỳ thị và đàn áp tôn giáo, tức lũ VGCS Ấn Quang trong băng Việt Gian Cộng Sản đó có cả tên ma tăng Việt Gian Cộng Sản tội đồ Quảng Độ aka Đặng Phúc Tuệ, mà nay hắn vẫn còn đang tiếp tục hoạt động, phục vụ cho quyền lợi ích kỷ của lũ VGCS và các ông bà chủ của chúng!
Như tập đoàn Việt Gian Cộng Sản  vẫn tuyên truyền rằng (cho đến tận nay) bộ máy  đàn áp, cảnh sát,  an ninh của nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà là khát máu, lùng sục hãm hại “những người yêu nước” (?), vậy sao lũ Việt Gian Cộng Sản  đầu trọc Ấn Quang không bị phát hiện, tù đày tra tấn.  Điều đó chứng minh rằng vì chúng núp trong tổ chức của Phật Giáo nên chúng được tự do hoạt động, phát triển gần như tuyệt đối, đến mức chúng sử dụng nơi chúng tu hành giả, làm nơi ẩn náu và chôn cất vũ khí của Việt Gian Cộng Sản  rất an toàn Vì Sao?  Vì  nếu Nền Đệ Nhất VNCH lùng sục và khám xét các chùa, kỳ thị theo dõi các tăng ni, phật tử như chúng đặt điều  bịa chuyện thì làm sao chúng lại có thể cộng tác với các lũ phản tướng và ngoại bang để hãm hại, lật đổ Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà.  Chính Phái đoàn Phật Giáo Quốc Tế đến tận nơi điều tra cũng không thể tìm ra bằng cớ về những sự bịa đặt nhà nghề đó của Việt Gian Cộng Sản thông qua lũ ma tăng Ấn Quang!?

GIẢI QUYẾT CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG XÂM LƯỢC

Chiến tranh trên đất nước Việt Nam nổ ra từ 1945 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.  Sự thật là Nhân Dân Việt Nam vẫn chưa được sống trong Hoà Bình, Độc Lập, Tự Do.  Móng vuốt của chủ nghĩa thực dân các mầu sắc khi thì cắm sâu móng nhọn, khi thì vờn trên thân xác Tổ Quốc và các tầng lớp Nhân Dân Việt Nam.  Máu xương, nhân phẩm, trí tuệ và tài nguyên của nhân dân Việt Nam vẫn bị  chảy ra khỏi đất nước Việt Nam!
Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ với vụ ám sát một cách lưu manh Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm chính là vì  nhiều đảng phái, hội đoàn trên cả Nam và Bắc Việt Nam  đã đặt quyền lợi đảng phái lên trên quyền lợi của Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam.  Những người lãnh đạo của các đảng phái, hội đoàn đó đều có điểm chung là chỉ muốn được ngoại bang  sử dụng, giúp họ được ngồi vào cái ghế chủ nhân và Tổ Quốc Việt Nam hệt như hiện nay vậy.  Họ chưa bao giời rút ra được các bài học lịch sử từ xa xưa cho đến sau Thế Chiến Lần Thứ 2!
Họ chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề tự lực cánh sinh là chính và việc cầu ngoại viện chỉ nên ở cái mức cần thiết trong một lãnh vực nào đó mà vẫn giữ được chủ quyền của mình Và, đừng bao giờ hy vọng tìm sự giúp đỡ không lấy lãi của các ngân hàng!
Chính vì thế mà cho đến tận hiện nay những trí nô, sử nô, bút nô của ngoại quốc trong cả ba phe, là  đã hoặc đang còn là cộng sản; là phe thế giới tự do (nhưng lại là tự do một chiều, vì chỉ thích xía vào chuyện nước khác);  Và phe thứ 3 là phe những nước đang chỗi dậy.  Loại trừ sử nô và bút nô Việt Gian Cộng Sản,  thì một lực lượng quan trọng nữa là lũ trí thức ngựa gốc Việt ở nước ngoài, đều có chung một cách nhìn về sự thật cuộc chiến ở Việt Nam.
Họ dẫn giải cuộc chiến đó là:
1/Chiến Tranh Quốc - Cộng.
Cái nội dung này của họ là muốn diễn giải rằng, cuộc chiến giữa những người “Quốc Gia” ở Phía Nam với tập đoàn Cộng Sản Việt Nam ở Phía Bắc, sau Hiệp Định Geneve 1954 Về Việt Nam.
Cách diễn giải như vậy là thiếu thông tin hoặc thiếu lương thiện của những người được coi là trí thức nói chung và sử gia nói riêng.
a)      Đối với Việt Nam, nếu nói đến chiến tranh “Quốc -Cộng”  thì tối thiểu cũng phải biết  điểm lại tình hình Việt Nam từ khi bắt đầu có sự xuất hiện chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam vào năm 1930.
Trước khi ra đời chính thức cho đến khi ra đời, tập đoàn cộng sản Việt Nam  đặt mục tiêu hàng đầu, vừa bằng hành động cụ thể, vừa đưa vào cương lĩnh chính trị của chúng là phải tiêu diệt không chỉ các đảng, phái, hội đoàn “Quốc Gia” mà ngay cả đến khái niệm “Quốc Gia”!
Do đó tên đại tội đồ Hồ Chí Minh đã BÁN Cụ Phan Bội Châu cho mật thám thực dân Pháp và cài người để CƯỚP tổ chức của Cụ Phan.  Đó là BÁN cuộc khởi nghĩa ở Yên Bái của anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học.  Đó là việc thực thi vụ Đào Tận Gốc - Trốc tận Rễ bốn tầng lớp rường cột của Quốc Gia Việt Nam, là Trí Phú Địa Hào trong vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931!   Bắt đầu thực thi kế hoạch xâm nhập vào tổ chức Phật Giáo, biến tổ chức đó thành công cụ đắc lực của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản. 
Với lá thư của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh gởi cho Nga Xô thừa nhận tổ chức cộng sản Việt Nam là một chi bộ của Nga Xô, chỉ tuân lệnh Nga Xô và hứa sẽ bolsevik hoá toàn đảng cộng sản Việt Nam để tiến tới bolsevik hóa toàn dân Việt Nam, đã đủ chứng minh rằng Đảng cộng sản Việt Nam là một công cụ  của Nga Xô trong âm mưu XÂM LƯỢC toàn Đông Dương.  Nghĩa là cái Đảng cộng sản Việt Nam đó  là một TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN.
Như thế có nghĩa là ngay từ 1930, Nga Xô thông qua tập đoàn Việt Gian Cộng sản để XÂM LƯỢC Việt Nam, âm thầm trong chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam nói riêng và ở Đông Dương nói chung.
b)      Diễn biến lịch sử của những năm 1945 cho đến 1954, cũng cần phải thấy đó là sự tiếp diễn của cuộc chiến XÂM LƯỢC VIỆT NAM của Nga Xô có thêm sự tham gia của Tàu bành trướng.
Vì thế tập đoàn Việt Gian Cộng Sản mới CƯỚP  quyền của Chính phủ Trần Trọng Kim bằng việc chúng công khai thừa nhận là CÁCH MẠNG THÁNG 8 1945!
Một số đảng phái gọi là “Quốc Gia”  do thiếu thông tin, ấu trĩ về chính trị, vô trách nhiệm với Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam không thấy rằng  cái gọi là “Cách Mạng Tháng 8” đó chính là sự công khai hóa cuộc chiến XÂM LƯỢC VIỆT NAM  thông qua công cụ Việt Gian Cộng Sản từ chiến thuật nằm vùng, hoạt động âm thầm đã nắm bắt thời cơ cùng sự mê muội của các đảng phái đó để  cướp lấy bộ máy nhà nước của Quốc Gia Việt Nam.
c)       Ngay sau khi được sự tiếp tay một cách chân thành của mấy lãnh đạo của các đảng phái gọi là “Quốc Gia” đó, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản nhanh chóng cho ra đời một lô cá đảng phái, hội đoàn“mặc áo Quốc Gia” mà vô thức gõ thanh la cầm cờ ma quỷ như các đảng Dân Chủ Việt Nam; Đảng Xã Hội Việt Nam; Nhi Đồng Cứu Quốc; Thanh Niên Cưú Quốc; Phụ Nữ Cứu Quốc; Phụ Lão Cứu Quốc; Công Nhân Cứu Quốc; Nông Dân Cứu Quốc… và đặc biệt là Phật Giáo Cứu Quốc!!!
Có thể nói là những tên Vũ Hồng Khanh. Nguyễn Tường Tam, Tạ Quang Bửu, Trần Huy Liệu (thời kỳ đó ít ai biết rằng tên này đã bỏ Việt Nam Quốc Dân Đảng để theo  Tập đoàn Việt Gian Cộng Sản), Thượng thư Bùi Bằng Đoàn, Khâm Sai Đại Thần Phan Kế Toại, Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường, Học Giả Nguyễn Văn Tố, Tổng Đốc Hồ Đắc Điềm; GS Bác Sĩ Hồ Đắc Di, Huynh trưởng Hướng Đạo Hoàng Đạo Thuý, các Giáo Sư như Trịnh Thục Viên, Phan Thị An, Đoàn Phú Tứ, Cù Huy Cận, Bác Sĩ  Vũ Văn Cẩn, Kỹ Sư  Nguyễn Xiển, Kỹ Sư  Nghiêm Xuân Yêm, Đỗ Đức Dục, Tôn Quang Phiệt, Đặng Thái Mai, Trương Tửu (còn có tên là Nguyễn Bách Khoa) Nữ Sĩ Hằng Phương, các Tri Phủ Dương Văn Đàm, con trai  cả Thượng Thư Dương Văn Am, Tạ Quang Đạm… kẻ  nọ nhìn người kia tham gia vào  một tổ chức việt gian một cách mù quáng kể cả Bảo Đại và Huỳnh Thúc Kháng đã từng bị VGCS  kết tội là “việt gian” ghi trong cương lĩnh chính trị  Đại Hội 1 của chúng tại Macao năm 1935.
Chỉ có Một Ngưởi Duy Nhất Không Tham Gia dù được tên đại việt gian cộng sản Hồ Chí Minhtrân trọng mời. Đó là Lãnh Tụ NGÔ ĐÌNH DIỆM của nhân dân Việt Nam!  Vì Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm biết rằng đằng sau những khẩu hiệu nổ như bắp rang đó nào là “cứu quốc”, nào là “đoàn kết”  là một tập đoàn dao búa, đâm thuê chém mướn cho giặc xâm lược đỏ đang ra mặt tranh nô lệ Việt Nam với thực dân Pháp!!!
Và cũng chỉ có Người Duy Nhất Là Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm của Việt Nam mới nhận thức được sâu sắc rằng Quốc Gia Việt Nam phải tự mình gánh trọng trách trong cuộc CHỐNG XÂM LƯỢC. Đảng Cộng sản Việt Nam và mạng lưới tay sai  chỉ là công cụ XÂM LƯỢC TRỰC TIẾP QUỐC GIA VIỆT NAM với các loại áo khoác, mặt nạ trá hình để che giấu căn cốt VIỆT GIAN  mà thôi.  Đó chính là xuất phát điểm sự ra đời các Ấp Chiến Lược, Ấp Dân Sinh, Khu Trù Mật… và Chính sách Chiêu Hồi để tẩy rửa nọc độc Viêt Gian Cộng Sản cho những Hồi Chánh Viên trở lại là một người Việt Nam chân chính.  Đấy là  một biểu hiện của việc ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN VIỆT NAM CHỐNG XÂM LƯỢC.  Và đó cũng chính là TÍNH ƯU VIỆT CỦA NỀN ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CÔNG HÒA CỦA CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM, TỔNG THỐNG ĐẦU TIÊN CỦA CỦA CẢ QUỐC GIA VIỆT NAM!


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website