CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, March 2, 2023

YOUTUBE 26 : CHƯƠNG VI , QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

CHƯƠNG VI , QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

TÁC GỈA JOSEPH PHẠM, BÚT DANH CHÍNH KHÍ VIỆT.(54) Chính Khi Việt: Quyền 7: Thế giới đang đoi mặt với cuộc tấn công lớn nhất vào sự thật 0026 - YouTube


 2. TẬP ĐOÀN VGCS VỪA ĐÁNH TRỐNG VỪA ĂN CƯỚP MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN!


Đã đến lúc cần thiết Chính Khí Việt  xin phép quý bạn đọc website Chính Khí Việt. Net  để lôi cổ thằng đại VGCS có tên là VÕ VĂN THƯỞNG, Uỷ viên Chính trị bộ VGCS, Kiêm Bí thư Ban Bí thư Trung Ương VGCS, Phụ trách Trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương VGCS, và hôm nay hắn là thằng đương kim “chủ tịch nước” của cái gọi Cộng Hòa Xả Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!!!

Thằng đại việt gian Võ Văn Thưởng, bởi từ người xuống chó, nên nó đã  viết một bài có tên: “Chủ nghĩa dân tuý và những cảnh báo đối với Việt Nam” (sic).


Thằng đại việt gian Võ Văn Thưởng đã  viết một bài có tên: “Chủ nghĩa dân tuý và những cảnh báo đối với Việt Nam” (sic).


Muốn đọc toàn bài này, xin quý bạn đọc bấm vào 1 trong hai links dưới đây:
 
 
Với chức vụ như vậy, thằng đại việt gian cộng sản Võ Văn Thưởng này là kẻ phụ trách phần ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ của tập đoàn VGCS.


Cho nên CKV vạch mặt thằng đại VGCS Võ Văn Thưởng cũng tức là lôi cổ toàn bộ lũ chóp bu VGCS trong cái nhóm gọi là “BỘ CHÍNH TRỊ”.


Ta nói cho thằng đại VGCS Võ Văn Thưởng và đồng bọn trong cái gọi là BỘ CHÍNH TRỊ biết rằng vấn đề nào cũng có hai mặt.  Thí dụ trong chiến tranh, có chiến tranh xâm lược và có chiến tranh chống xâm lược, cho nên đối với CHỦ NGHĨA DÂN TUÝ cũng như vậy: Kẻ sử dụng chủ nghĩa dân tuý để vì dân, vì nước HAY để lừa dân và bán nước!


Ngươi tưởng rằng cái lũ VGCS chúng bay là không sử dụng đến chủ nghĩa dân tuý hoặc phương pháp dân tuý (tức MỊ DÂN) hay sao?


Ta giải thích cho ngươi hiểu như sau:


1/ Trước hết ngươi cần phải nhớ rằng, chính cái thằng tổ sư quan thày của mày là thằng Lenin, nó cũng đã tích cực dùng những phương pháp của chủ nghĩa dân tuý để lừa gạt một cách bỉ ổi nhất:


Ngươi thử nghĩ xem, khi chúng chuẩn bị cướp bộ máy nhà nước của Nga  Hoàng, thì chúng tuyên bố những điều như: Cách Mạng Vô Sản, nghĩa là, đây chính là một cuộc cách mạng của những người vô sản và vì những người vô sản.  Như vậy có phải là MỊ DÂN hay không?


Khi cướp được bộ máy nhà nước, chúng cho thành lập cái thể chế gọi là “XÔ VIẾT CÔNG NÔNG BINH”, có nghĩa chỉ dựa vào công nhân, nông dân (lớp dưới), tức Nông Nô hoặc bần nông) và BINH.  Trong nội dung đó, mày có thấy phương pháp dân tuý bộc lộ rất rõ ràng hay không???


Khi chúng đưa ra những định nghĩa:


-         Trong chế độ XHCN thì mọi người sẽ “LÀM THEO NĂNG LỰC, HƯỞNG THEO VIỆC LÀM”!?  và khi bước lên chế độ cộng sản THÌ mọi người “LÀM THEO NĂNG LỰC, HƯỞNG THEO NHU CẦU!!!???


Ta hỏi ngươi hai điều ta nêu lên, có phải là chúng đã SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÂN TUÝ , tức MỊ DÂN một cách lưu manh nhất không!!!???


Cũng như cộng sản Nga Xô là bố đẻ của lũ việt gian cộng sản chúng bay cũng đề cập đến cái gọi là “Thế Giới Đại Đồng”, như vậy ta hỏi ngươi trong cái gọi “THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG” đó thì ai là CHỦ NHÂN ÔNG, ai là kẻ LÀM CÔNG, hoặc NÔ LỆ?


Đảng cộng sản Nga Xô thời đó là ÔNG CHỦ  hay cái đảng cộng sản Đông Dương của chúng bay là ÔNG CHỦ, hay ngay cả ở mức thấp nhất Nga có coi lũ chúng bay như bạn hay đồng chí thực sự!!!???


Chưa nói đến việc Nga Xô nó tuyển những thằng có máu việt gian bán nước, giết dân như LŨ CHÚNG BAY để thành lập ra cái tổ chức mà nhiệm vụ là làm việt gian thờ Nga Xô.  Khi nó ra lệnh cho lũ chúng bay đổi tên từ Đảng Cộng Sản Việt Nam thành  Đảng Cộng Sản Đông Dương,  thì ngươi hãy suy nghĩ xem NÓ trong vai ÔNG CHỦ ra lệnh, hay tổ chức VGCS chúng bay vì muốn ăn thua với Nga Xô nên xí phần trước để trở thành ÔNG CHỦ của Bán Đảo Dông Dương???!!!


2/ Ta tạm điểm thêm những công việc mà tổ chức VGCS của chúng bay từ khi ra đời 1930 cho đến tận hôm nay, có bất kể việc nào, dù lớn dù nhỏ, mà cái tổ chức VGCS của chúng bay hoàn toàn chỉ sử dụng PHƯƠNG PHÁP của Chủ Nghĩa Dân Tuý hay không?


-         Ngay cai khẩu hiệu bán nước trong cái gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, là TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC TẬN RỄ,  thì ta hỏi ngươi cái khẩu hiệu đó có phải chúng vừa mang tính việt gian, vừa mang tính MỊ DÂN trắng trợn nhất.  Bởi vì chúng bay đã kích động việc chỉ dựa vào công nhân, bần cố nông và binh lính (tức là lính của thực dân Pháp với lính của Triều đình Nhà Nguyễn).


 


Tiếp sau đó, trong cái gọi là sự kiện 1945, thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh khiêm tốn và long trọng xin được ủng hộ từ phía các Vua, Quan Đại Thần, Quan Lớn cho đến Hào, Lý của Nhà Nguyễn. Rồi cũng chính nó xin được sự cộng tác của các Trí thức lớn, các nhân sĩ của Việt Nam thời đó.  Nó còn kêu gọi sự hợp tác từ những Đảng phái chính trị của Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam… cho đến lãnh đạo các tôn giáo…


Ngươi có thấy ĐỐI TƯỢNG được nó o bế hoàn toàn trái ngược với thời kỳ VGCS còn chưa cướp được Bộ Máy Nhà Nước ở Việt Nam lúc đó.  Cũng cần phải kể đến một hành động MỊ DÂN, lưu manh nhất của thời đó là Thằng Đại Tội Đồ VGCS Hồ Chí Minh đã cho lệnh giải tán Đảng Cộng Sản Đông Dương và chỉ còn nằm trong một tổ chức có tính chất nghiên cứu gọi là “Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Marx!!!??


-         Trong chiến tranh, thằng Đại tội đồ Hồ Chí Minh, nhờ sự ngu xuẩn của bè lũ Chính Trị Ba Xu, Cờ Bạc, Hoang Tưởng, Thuốc Phiện…như Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam…nên thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh đã ăn cắp được cái danh xưng VIỆT MINH,  cũng như ăn cắp được lực lượng Quân Đội Quốc Gia của chính phủ Liên Hiệp Kháng Pháp để rồi nó thay đổi nhiệm vụ và danh xưng cho cái quân đội đó. Từ chỗ Quân Đội Quốc Gia có nhiệm vụ Trung Với Nước - Hiếu Với Dân, bị đổi thành Quân Đội Nhân Dân CÓ NHIỆM VỤ  Trung Với Đảng. Việc nó cho hình thành hệ thống Đảng VGCS trong nguỵ quân và thành lập ra cái gọi là Tổng Cục Chính trị với khẩu hiệu “HỒNG HƠN CHUYÊN”, để bên cạnh chỉ huy mỗi đơn vị nguỵ quân VGCS một đứa gọi là CÁN BỘ CHÍNH TRỊ, hoặc CHÍNH UỶ, trên thực tế là kẻ có quyền hành nhất vì nó là đại diện cho Đảng VGCS.  Những thằng, những con đó đều phải có lý lịch là Công Nhân hoặc Bần Cố Nông!


Cách sắp xếp như vậy có phải là phương cách của chủ nghĩa Dân Tuý hay không?


-         Trong cái gọi là “Cải Cách Ruộng Đất”, thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh đã cho  tước bỏ quyền lực của cái chính quyền Nguỵ VGCS lúc đó, để thay thế bằng những kẻ được gọi là RỄ và BẤN CỐ NÔNG, mà hầu hết chúng còn chưa là Đảng Viên VGCS, để VU CÁO TRONG ĐẤU TỐ, XỬ ÁN TRONG ĐẤU TỐ và quyết định TỬ HÌNH ngay tại chỗ, tịch thu toàn bộ gia sản hay bỏ tù hoặc phát vãng đi nơi rừng thiêng nước độc toàn gia đình. Việc đề cao cái lũ gọi là RỄ và BẦN CỐ NÔNG như thế có phải là phương pháp MỊ DÂN của chủ nghĩa Dân Tuý không!!!???


-         Tất cả những cái gọi là các cuộc “CÁCH MẠNG” mà thằng VGCS đại tội đồ Hồ Chí Minh phát động đều sử dụng TRÒ MỊ DÂN BỈ ỔI MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN như con đấu tố Cha Mẹ, Vợ tố Chồnghọ hàng bạn bè vu cáo lẫn nhau.  Tất cả những đứa làm cái việc đấu tố vu cáo đó đều được khen thưởng và đề cao trong hệ thống tuyên truyền báo chí!

(không sợ tranh luận, đối thoại... VẬY MÀY và cả cái BỘ CHÍNH TRỊ CỦA LŨ CHÚNG MÀY  HÃY TRẢ LỜI CHO CKV TA BIẾT những điều ta vạch mặt mày ĐÚNG/SAI  NHƯ THẾ NÀO?)


3/ Khi xâm lược Việt Nam Cộng Hoà, Chính Khí Việt xin nhắc lại bài thơ mà thằng đại việt gian, đại tội đồ Hồ Chí Minh đã viết để cổ võ cho hai bên là nguỵ quân VGCS trong vai trò kẻ đi xâm lược và Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà trong vai trò chống xâm lược,  mà đỉnh điểm chính là vụ Tổng Tiến Công và Nổi Dậy Tết Mậu Thân 1968, nó đã viết:

VÀ: 

“Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

VÌ ĐỘC LẬP VÌ TỰ DO,

Đánh cho MỸ CÚT, đáng cho NGUỴ NHÀO

Tiến lên: CHIẾN SĨ, ĐỒNG BÀO

Bắc Nam xum họp XUÂN NÀO VUI HƠN!!!” (sic)

Này thằng đại việt gian Võ Văn Thưởng, chắc chắn nhà ngươi phải thuộc lòng bài thơ này!  Vậy mày có thấy thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh, vì quyền lợi của Nga – Tàu mà nó sẵn sàng kêu gọi Nguỵ quân việt gian cộng sản và tụi việt gian nằm vùng ở Phía Nam hãy tiêu diệt Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà để cho “Bắc Nam xum họp xuân nào vui hơn”(sic)! 

Chính Khí Việt hỏi ngươi và bè lũ việt gian cộng sản chúng bay rằng, số lượng người chết,  gốc tích là người Việt Nam của cả hai phía trong Mậu Thân 1968 là bao nhiêu người?  Lũ việt gian chúng bay có dám nói là chúng bay không biết không???  Kể cả thằng đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh? là thằng đã sáng tác ra bài thơ này!

Vì lũ chúng bay đều biết rất rõ, cho nên mới phải tổ chức ra lũ đặc công đỏ bao gồm những thằng Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần… để rửa bộ mặt đầy máu người Việt Nam cho thằng Hồ Chí Minh bằng việc buộc tội cho hai thằng Lê Duẩn và Lê Đức Thọ là kẻ chủ mưu và đã khống chế thằng Hồ đại việt gian!!!

Ta đã đọc ý kiến của Nhà Báo Việt Thường, khi ông chứng minh câu chuyện này với những bằng chứng cụ thể lấy ra từ các tin tức và văn kiện của VGCS.  Cho nên ta hỏi mày, thằng Võ Văn Thưởng và Bộ Chính trị của chúng bay trong cuộc chém giết đó, có thấy thằng Nga hay thằng Tàu nào chết không??? Vì thế thằng đại việt gian Lê Duẩn đã khẳng định rằng lũ việt gian cộng cộng sản chúng mày “ĐÁNH MỸ LÀ ĐÁNH CHO LIÊN XÔ VÀ ĐÁNH CHO TRUNG QUỐC”.

Mày cũng thừa biết làm “đ...” gì có cái chuyện “Bắc Nam Xum Họp Xuân Nào Vui Hơn” (sic).

Và mày có thấy một cách rất rõ ràng chính cái phương pháp MỊ DÂN trong bài thơ của thằng đại việt gian, đại tội đồ Hồ Chí Minh hay không???

Kinh tởm nhất là bọn VGCS chúng bay đã dụ khị đến cả những THIẾU NIÊN sống trong lãnh thổ VNCH bị cưỡng bức và dụ dỗ để trở thành sát thủ khi miệng còn chưa hết hoi mùi sữa mẹ!

Ta đưa dẫn chứng cụ thể cho lũ chúng bay biết.  Đó là trên báo Nguỵ quân VGCS, ngày  (17-05-2018), có đăng một bài, có tên “TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU THIẾU NIÊN DŨNG SĨ DIỆT MỸ” (SIC).

Xin quý bạn đọc bấm vào link dưới đây để xem toàn bộ bản tin:


Tóm tắt nội dung bản tin nói trên, có hai điều cần nên lưu ý:

-         Chủ trì cuộc gặp mặt này là thằng Thượng tướng VGCS Lương Cường (Uỷ viên Ban bí thư Trung ương VGCS), Uỷ viên thường vụ Quân uỷ VGCS, giữ chức Chủ nhiệm tổng cụ chính trị nguỵ quân VGCS, nó đã nhắc lại lời của thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh rằng: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” (sic).

Tổ chức và khuyến khích trẻ em giết người mà thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh coi là “VIỆC NHỎ”(sic) thì quý bạn đọc nên hiểu như thế nào đây về cái tập đoàn VGCS  bán nước, giết dân???

-         Thằng Lương Cường còn căn dặn: “…các đồng chí trở về quê hương tiếp tục phấn đấu, PHÁT HUY CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước GÓP PHẦN GIỮ VỮNG, ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ XÃ HỘI tại địa phương. Tích cực  tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp MÃI MÃI LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG ĐỂ CÁC THẾ HỆ THANH NIÊN, THIẾU NIÊN học tập và noi theo” (sic).

Quý bạn đọc có thấy ngay chỉ trong một  đoạn ngắn này mà thằng Lương Cương cũng gọi việc “TRẺ EM GIẾT NGƯỜI là TẤM GƯƠNG SÁNG, là thực thi CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG”

Thật là kinh tởm bộ mặt VGCS lũ chúng bay!!!

Thằng Lương Cường còn kêu gọi cái lũ ranh con thích giết người PHẢI: “góp phần giữ vững ổn định chính trị tại địa phương.” (sic)  Chính với chủ trương như vậy cho nên tập đoàn VGCS mới thành lập tổ chức “Các Hội Cờ Đỏ” trong và ngoài Việt Nam!!!

4/ Cũng trên báo nguỵ quân VGCS ngày hôm nay, chúng đã trích hai câu kết trong một bài thơ dài của thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh, viết trên báo Nhân Dân VGCS ngày 15 tháng 5, 1962, số 2973. 

Và chúng dùng hai câu thơ đó làm đầu bài, có tên: “Quyết lòng gìn giữ giang san/Đồng bào Nam Việt muôn vàn văn minh” (sic).


Bài báo này của thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh chắc chắn mày thằng Võ Văn Thưởng phải đọc qua, thế thì mày có thấy thằng lãnh tụ tối cao của mày nó đã thực thi trò Mị Dân bằng thay trắng đổi đen một cách trợn hay không???

Dù sao ta cũng chỉ bảo cho mày và cả cái Bộ Chính Trị cũa lũ chúng mày  biết, bởi trong xã luận của lũ Nguỵ quân VGCS chúng mày đã viết như sau:

Bài báo đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn và dã tâm của đế quốc Mỹ xâm lược bắt tay với bọn ác ôn Ngô Đình Diệm để giết hại, đàn áp nhân dân miền Nam Việt Nam; đồng thời, Bác ca ngợi tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, nhưng rất khoan hồng, nhân đạo, nhân văn trong đối xử với từ hàng binh địch của quân và dân miền Nam.” (sic) 

Lũ VGCS chúng mày có thấy THẰNG BÁC, ĐẠI VIỆT GIAN, ĐẠI TỘI ĐỒ HỒ CHÍ MINH của lũ chúng mày đã bao giờ nói được một NỬA câu ĐÚNG SỰ THẬT trong cả cuộc đời làm việt gian giết dân bán nước của nó không???

Nó đã rất khốn nạn khi gán ép MỸ BẮT TAY VỚI LÃNH TỤ ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM.  Nó lại còn LƯU MANH khi VU CÁO Đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà là “BỌN ÁC ÔN VÀ GIẾT HẠI, ĐÀN ÁP” nhân dân Miền Nam Việt Nam. 

Vậy tại sao nó lại không nêu rõ một số nhân chứng???

Và tại sao nó không dám nhận rằng những đứa bị VNCH Đệ Nhất bắt được là lũ VGCS nằm vùng, hoặc lũ VGCS kể cả nguỵ quân là từ PHÍA BẮC  vâng lệnh NGA – TÀU ĐỂ XÂM LƯỢC VIỆT NAM CỘNG HOÀ!!!

Nếu giết hại và đàn áo thì tại sao Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm lại cho thành lập hệ thống Ấp Chiến Lược, Ấp Dân Sinh cũng như TRANG BỊ VŨ KHÍ CHO NGƯỜI DÂN TRONG ẤP???

Nếu đàn áp nhân dân Miền Nam Việt Nam thì có nghĩa Chính Phủ Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà coi nhân dân Miền Nam Việt Nam là đối lập cần phải tiêu diệt, thế thì tại sao phải trang bị vũ khí cho họ??? (Ta chắc rằng nói một cách ngu xuẩn như vậy thì thằng BÁC ĐẠI DÂM Ô, ĐẠI VIỆT GIAN của lũ chúng mày KHÔNG ĂN CƠM MÀ CHỈ ĂN CỨT và  cái lưỡi của nó đang đi một đường tuyệt chiêu mà cả hai thằng đại việt gian cộng sản cao cấp đã từng tiết lộ.  Đó là Nguyễn Khánh Toàn, giáo sư trường Đại học Phương Đông của Nga, Viện sĩ Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội  Nga Xô, và cũng là Chủ nhiệm Uỷ Ban Khoa học Xã Hội của nguỵ quyền VGCS.  Thằng thứ hai là thằng Trần Huy Liệu, Viện trưởng đầu tiên Viện Lịch sử của nguỵ quyền VGCS  chúng mày đấy!!!

Lũ việt gian Bộ Chính Trị của mày có biết rằng, chính Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm đưa ra khẩu hiệu TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM, từ đó đưa ra các chính sách Giáo Dục Không Học Phí, Y Tế Không Viện Phí, Xã Hội Không Tham Nhũng từ khi NGƯỜtrực tiếp lãnh đạo Bộ Máy Nhà Nước của Việt Nam Cộng Hoà.  Cũng như chính Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm đã đưa ra chính sách chiêu hồi và đã giúp 300 ngàn cán binh nguỵ quân VGCS, đã thấy rõ bộ mặt việt gian bán nước giết dân của thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh, và cái đảng VGCS của nó. Cho nên không hình ảnh nào rõ rằng bằng khi thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh viết: “Bắc Nam Xum Họp Xuân Nào Vui Hơn” (sic) thì 300 ngàn chiêu hồi viên cùng với Quân Dân Cán Chính VNCH đã VUI trong máu và nước mắt như thế nào, mà ngay cả đến thằng Bố của mày là thằng đại việt gian dâm ô Võ Văn Kiệt cũng phải THỪA NHẬN có hàng triệu người buồn” là thế nào đây???

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website