CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, March 30, 2023

YOUTUBE 54 CHƯƠNG X, QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

 

CHƯƠNG X , QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"


TÁC GỈA JOSEPH PHẠM, BÚT DANH CHÍNH KHÍ VIỆT.


 2. NỐI CHÍ  TỔNG THỐNG ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ CON ĐƯỜNG NÀO CHO  NGƯỜI VIỆT NAM HÔM NAY! 

CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC:

TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM


(287) Chính Khi Việt: Quyền 7: Thế giới đáng đoi mặt với cuộc tấn công lớn nhất vào sự thật 0053 - YouTube


Không chỉ quản lý  thuốc phiện, Chu Văn Tấn  còn quản lý  mật ong ở những vùng  trồng thuốc phiện, vì  ong đó  hút  từ  các nhụy hoa  thuốc phiện nên  mật ong  đó rất đặc  biệt cho việc  ngâm thai nhi  con so  làm thuốc “Trường Sinh – Kích Dục”  cho lũ Trung Ương  VGCS . Chẳng rõ hiệu qủa  khoa  học  ra sao, nhưng  trong thực tế  cho thấy  những tên được  gọi là  lãnh đạo  chóp bu của  tập đoàn VGCS  đều  sống dai như Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Anh, Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vỉnh, Võ  Chí  Công, Hoàng Văn Hoan, Đỗ Mười, Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn,  Phùng Thế Tài, Chu Huy Mân…, trường hợp Đỗ Mười gần 90 tuổi mà còn làm cho người hầu  gái phình bụng!!!
b) Đào tận gốc, trốc tận rễ tất cả Trí, Phú, Địa, Hào, nên trong xã hội Việt Nam  dưới bàn tay việt gian cộng sản từ  Hồ Chí Minh  cho đến nay, chúng ta thấy:
                - Ở Bắc Việt Nam từ  1954, nghĩa  là  bắt đầu tập đoàn VGCS  Hồ Chí  Minh  được tạm quyền  quản lý Việt Nam  từ  vĩ tuyến 17 ra  phía  Bắc, mọi  hoạt động từ  công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp,  tài chánh, ngân hàng, lưu thông phân phối, tiểu thủ  công, giao thông vận tải cho đến  các phương tiện phục  vụ  dân sinh đều  nằm trọn trong tay tập đoàn  VGCS  Hồ  Chí Minh và  được  điều hành bằng bộ máy ngụy quyền thư lại của  VGCS  với phong cách “lãnh chúa tuyệt đối”, nghĩa  là  không theo công thức nào, không theo luật lệ nào, không theo văn bản pháp lý  nào.  Tất  cả tuỳ  theo ý thích cá nhân của tên VGCS đứng đầu những tổ  chức  đó, như  Bộ Trưởng, Chủ Nhiệm Ủy Ban,  Tổng cục trưởng,  tổng giám đốc của một công ty, chủ nhiệm hợp tác  xã mọi loại… Chính vì  thế  nên cái ngụy quyền VGCS đó  có  lúc có  tới 11 đứa  phó thủ tướng và  các bộ  tối thiểu  là  5 thứ trưởng; ở  cấp tổng cục, cục, vụ, viện, phòng, vân vân… cũng đều như thế  cả.
Bộ máy nhà  nước ngụy quyền VGCS  đã  cồng kềnh  lại thêm  sự chồng chéo  của tác tổ  chức ngoại vi của  tập đoàn VGCS.
Thí  dụ:   Chính phủ  ngụy quyền VGCS  có  các  bộ ngoại giao,  ngoại thương, nội thương, văn hóa, thông tin, giáo dục  vân vân… thì  ở  Trung Ương  đảng VGCS  cũng  có các ban  đối ngọai, ban kinh tế, ban tuyên huấn,  thông tin, giáo dục… để  hướng dẫn và  giám sát  các bộ trong cái gọi là  chính phủ  của ngụy quyền VGCS.   Đã thế, nó  còn rườm rà  tới mức  ngay  trong  phủ thủ tướng ngụy quyền VGCS  cũng có thêm các văn phòng như  Bộ Trưởng phủ  thủ tướng; bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng nội chính, theo dõi  bộ  công an và  bộ nội vụ;  bộ trưởng chủ nghiệm văn phòng khoa  giáo,  theo dõi khoa  học  kỹ thuật …;  bộ trưởng văn phòng tài mậu,  theo dõi về vấn đề  tài chánh   và mậu dịch  vân vân…
Tổ chức một bộ máy quản lý  18 triệu dân (dân số Bắc Việt Nam trong những năm 1954-1960), mà nó cồng kềnh đến mức mỗi đoàn thể ngoại vi cũng đủ thứ ban bệ, cục, vụ,  vân vân… như tổng công đoàn có  trường đại học công đoàn học tập chung, cũng co đủ  ban từ tổ chức, giáo dục, thi đua, văn hóa quần chúng cho đến cả tờ báo  riêng là tờ Lao Động và có nhà xuất bản riêng là nhà  xuất bản Lao Động… ; Hội Phụ Nữ; Hội Liên Hiệp Sinh Viên; Đoàn Thanh Niên Lao Động Hồ Chí Minh;  Ủy Ban Thiếu Niên Nhi Đồng; Hội Nông Dân; Liên Hiệp Hợp Tác Xã Tiểu Thủ Công và Thủ Công; Hội Đồng Hòa Bình Thế Giới; các  Hội Hữu Nghị như  Việt-Xô, Việt -Đức,  Việt –Pháp, Việt –Hoa, Việt Nam – Cuba … cũng đều có  một đống nhân sự ngồi chơi sơi nước.  Tất  cả  các hội đoàn nói trên lại nằm trong  sự quản lý  của  cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.  Và, bộ  máy quản lý  của  Mặt Trận Tổ  Quốc  cũng có  đầy đủ  ban bệ, cục, vụ, phòng…  Nó  cũng có  tờ  báo  riêng là tờ Cứu Quốc  và  nó còn quản lý mấy  tờ báo  khác  nữa  như Độc Lập của đảng Dân Chủ, Tổ Quốc của  đảng  Xã Hội; một tờ  của Hội Việt- Hoa và  một tờ  Chính Nghĩa  của  ban Tôn Giáo, và  vân vân…
            Trước  kia tầng lớp HÀO  là  những người trông coi về mặt hành chánh của toàn xã hội trước 1954, nay bị “đào tận gốc, trốc tận rễ”  nên bộ máy quản lý  xã hội của  tập đoàn VGCS  mới phình ra một cách phi thường  như vậy.  Tập đoàn VGCS có  vẻ như nhận thấy sai sót trong  giai đoạn đó, cho nên khi chúng phát động phong trào "tinh giản bộ máy nhà  nước, giảm biên chế, chống tham ô lãng phí, bảo đảm 8 giờ lao động vàng ngọc; đẩy mạnh phong trào dám nghĩ  dám làm, phát huy sang kiến, tiết kiệm nguyên vật liệu sản phẩm, hạn chế thấp nhất sản phẩm sai quy cách… "Những phong trào nổ như  pháo tết nói trên  được quảng bá rầm rộ trên  các phương tiện truyền thong đại chúng như báo chí, đài phát thanh, loa phóng thanh...nhất là  cùng lúc việt gian Hồ Chí Minh ra lệnh xây dựng “con người mới xã hội chủ nghĩa”,  với phong trào tìm các điển hình: “người tốt việc tốt”,  “người thực  việc thực”. Các báo  đều có mục tuyên dương các điển hình đó và  cá nhân nào đó đã  được báo  chí tuyên dương sẽ nhận “huy hiệu bác hồ” (SIC),   và  giấy khen  và dĩ nhiên nhân vật đó  được xem như   đã ló đầu, thoát  ra khỏi cái  “đám quần chúng nô lệ đỏ” thầm lặng  để  bước thẳng vào hàng ngũ“quan lại” ở cơ sở,  chúng có  thể  được cho đi đào tạo hoặc trong nước, hoặc gởi đi đào tạo ở những “nước bạn xã hội chủ nghĩa anh em”. 
Chính cái “mục tiêu” tinh giản trong bộ máy nhà  nước  quá  phức tạp  đó  lại làm cho- bộ máy nhà nước  không những đã qúa  cồng kềnh-  còn phình to hơn  nữa. Vì lại đẻ  ra đủ  các  ban bệ, cụm vụ… để  hướng dẫn các phong trào nói trên,  từ trong cái gọi là “chính phủ”, cho đến  các  ban ngành hành chánh, các bộ  từ cấp tỉnh thành huyện xã, tổ dân phố; và tất nhiên ở  các  ban ngành của  đảng VGCS  và  các tổ  chức ngoại vi nằm trong cái gọi là  Mặt Trận Tổ Quốc!!!
                Trước 1975, kẻ đầu tiên được  việt gian Hồ Chí Minh chỉ  định lthi hành sắc lệnh này trong toàn bộ hệ thống  quản lý của tập đoàn VGCS  là  thằng hoạn lợn Đỗ Mười.  Sau khi làm xong  việc “Đào tận Gốc, Trốc Tận Rễ” tầng lớp PHÚ  của  xã hội phía Bắc Việt Nam, Đỗ Mười và  phó  của  hắn là Khuất Duy Tiến  đều bị bệnh điên. Cả hai được Hồ  cho qua Tàu  Cộng bành trướng  chữa  trị.   Sau hai năm ở  bên Tàu,  bệnh của Đỗ Mười tạm ổn định,  Hồ  cho gọi về  và  trao cho chức vụ nói trên.  Còn Khuất Duy Tiến  bị điên cho đến chết.
                Từ trò hề  “xây dựng con người mới xã  hội chủ nghĩa” , “người tốt việc tốt” , “người thật việc thật” của Hồ  đưa ra, đã có  biết bao chuyện khó tin có thật.  Xin đưa  vài thí  dụ để  chia sẻ  với quý  cụ và  quý bạn đọc  những âm mưu thâm độc  của tập đoàn việt gian cộng sản từ Hồ Chí Minh cho đến nay  và tai hại của nó  to lớn như thế nào đối với Dân Tộc  và   Tổ Quốc ra  sao cho mọi tầng lớp người dân trong  xã hội Việt Nam,  đến  mức   đại đa  số  đã và  đang tự nguyện thoái hóa  mình, thoái hoá  tầng lớp  mà mình muốn đạt tới.  Nói một cách khác  là người ta  đã vô thức tự nguyện “đào tận gốc, trốc tận rễ” bản thân và  giai tầng  xã hội mà  mình  là  một thành viên. 
Cái khẩu hiệu và mục tiêu hàng đầu khi Nga Xô Viết  là tuyển lựa nhân sự; huấn luyện cách gây nội chiến;  tổ chức  các phong trào yêu nước giả hiệu để  lôi cuốn người Quốc Gia yêu nước và tổ  chức xâm nhập theo lối minh cưu  vào các đảng phái yêu nước;  chu cấp tiền bạc và các  nhu cầu  khi còn hoạt động bí mật  cũng như công khai bằng cả hệ thống chính trị của Nga Xô Viết (sau đó có thêm sự trực tiếp lèo lái, chỉ  đạo và hỗ trợ của tàu Cộng đại hán bành trướng), và các chư hầu trong cái gọi là  phe “xã hội chủ nghĩa” chính là  việc  “Đào tận Gốc, Trốc Tận Rễ” các giai tầng “Trí Phú Địa Hào của Người Việt Nam”. Lý do nào phải nhận định  lại việc  quản lý bộ máy hành chánh  xã hội Việt Nam  qúa  cồng kềnh  khi vào tay tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh và  các phong trào như nêu trên lại có  khả năng tồn tại  cho đến tận ngày hôm nay?
Chính Khí Việt  xin được chia sẻ  với  quý  bạn đọc nhằm giải thích câu hỏi nói trên như sau:         A) VÌ LÀ MỘT TỔ  CHỨC  DO NGOẠI QUỐC (NƯỚC NGA XÔ VIẾT) TẠO RA  VÀ LÃNH ĐẠO MỌI HOẠT ĐỘNG  PHỤC  VỤ CHO CHIẾN LƯỢC  BÀNH TRƯỚNG CHỦ NGHĨA THỰC DÂN ĐỎ; SAU NÀY,  DO ĐIỀU KIỆN CÓ  CHUNG BIÊN GIỚI VỚI TÀU  VÀ  MỌI HOẠT  ĐỘNG ĐỀU NHỜ TÀU HUẤN LUYỆN, HỖ TRỢ, VIỆN TRỢ MỌI MẶT  CHO NÊN TẬP ĐOÀN VGCS HỒ CHÍ MINH CŨNG PHỤC  VỤ CHO TỤI TÀU KHỰA  ĐẠI HÁN BÀNH TRƯỚNG.  NÓI MỘT CÁCH KHÁC LÀ TẬP ĐOÀN VGCS  HỒ CHÍ MINH TỰ NGUYỆN HOẶC BẮT BUỘC  PHẢI TỰ NGUYỆN  LÀM VIỆT GIAN CHO CẢ NGA XÔ VIẾT (LÀ MẸ ĐẺ) VÀ TÀU KHỰA ĐẠI HÁN BÀNH TRƯỚNG (LÀ MẸ NUÔI) ĐỂ BIẾN NHÂN DÂN VÀ  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM THÀNH THUỘC  ĐỊA ĐỎ  VÀ NÔ LỆ ĐỎ CHO CẢ NGA XÔ VIẾT LẪN TÀU CỘNG ĐẠI HÁN BÀNH TRƯỚNG. 
Cho nên khẩu hiệu hành động được ghi chép trên giấy trắng mực  đen  được chính thức ra mắt với cái  lốt “Đảng Cộng Sản Đông Dương”,  trong vụ gọi là “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931”, tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh  cũng vẫn thực thi cái  khẩu hiệu đó  một cách rất trung thành, cho  đến tận ngày nay   Có  điều khác  với lúc ban đầu,  tức  thời  Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, là tập đoàn VGCS  vừa  bonshevik hóa toàn đảng (VGCS  Đông Dương)  và  bonshevik hóa toàn dân Việt Nam, thì  nay chúng cũng đồng thời Hán hóa đảng VGCS  của  chúng và  cũng vừa  hán hóa  toàn dân Việt Nam.  Nếu  tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh có  hai chủ nhân  thì  người dân Việt Nam bị trị  phải chịu đeo ba cái ách  trong hệ thống cai trị của VGCS. Đó là: Nga Xô Viết, Tàu Cộng bành trướng và VGCS  Hồ Chí minh.  Dưới ba ách cai trị nêu trên, người dân Việt Nam chỉ còn là:  kiếp nô lệ như  trâu ngựa. 
Còn bè lũ cầm quyền và toàn thể  tập đoàn  VGCS Hồ Chí Minh thì  đấm đá  nhau chính vì  cái ách một cổ  hai tròng:  Đó là  mâu thuẫn giữa  tụi thờ Nga Xô Viết  và lũ thờ  Tàu cộng đại hán bành trướng.  Điển hình là  vụ án thường được gọi Ià  “xét lại chống đảng làm gián điệp” và  vụ chém giết nhau bằng súng đạn năm 1979 giữa VGCS  và  Tàu khựa đại hán bành trướng.
Vì vậy không thể  xem những tên  cộng sản Việt Nam  chết ở hai chiến trường phía Tây Nam  và Phía  Bắc  trong những năm 1979 và  những năm tiếp theo sau đó là các “Liệt Sĩ - Tử Sĩ”.  Vì  chúng là  binh nô cho Nga Xô đánh Tàu Cộng  bành trướng  do  mâu thuẫn tranh chấp MỘNG  làm bá  chủ thế giới  giữa  tụi thực dân đỏ với nhau  mà thôi.  Nạn nhân thực  sự chính là  người dân Việt Nam,  còn lại  là  những kẻ  không chịu mở  mắt để  chọn đường  đi  cho  mình, nhất là  cuộc chiến đó xảy ra  sau 1975.
Chỉ có Quân Nhân QLVNCH hy sinh sinh mạng để  bảo vệ Tổ Quốc mới  xứng đáng được cái danh dự mang cái danh xưng đó.  Bởi vì, các  vị đó mới thực sự hy sinh mình VÌ LỢI ÍCH CỦA TỔ QUỐC  và NHÂN DÂN  Việt Nam.  Không thể  lẫn lộn  để  xếp chung với nhau  trong danh xưng “Liệt Sĩ - Tử Sĩ”  được. (chẳng hạn như tên việt gian Bút Nô Đỏ Phan Nhật Nam  đã đồng hóa  cái  chết của  Quân Nhân QLVNCH điển hình như Thiếu Tá  Nguỵ Văn Thà  cùng với cái chết của  lũ binh nô đỏ  VGCS  và coi đó  đều là  vì Tổ Quốc là  hoàn toàn SAI LẦM).  Suốt bốn năm trời (từ  1975 đến 1979) lóa mắt và tự hào là  kẻ chiến thắng, ngụy quân CGCS  không hề  có một chút động tâm, một chút tỉnh ngộ khi chứng kiến cảnh  Quân- Cán – Chính VNCH  bị  đưa  toàn bộ đi tù khổ  sai để bị hành hạ vì  đói rét,  bệnh tật, bị làm nhục và  biết bao người đã phải chết một cách  khốn khổ như vậy! Gia  đình, nhà cửa, vợ con bị tan nát, cuộc  sống không bằng súc vật; bị phân biệt đối xử,  bị cưỡng bức  đi các nơi rừng sâu, núi hiểm  được gọi  bằng mỹ từ  “kinh tế mới”, một hình thức giết lần, giết mòn!!!
Khi Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ thì  các giá  trị nhân văn, truyền thống, lịch sử  nếp sống văn minh…từ thành thị  đến nông thôn và kể  cả  nhừng vùng thuộc cao nguyên Trung Phần trong các sắc tộc  anh em dân tộc thiểu số cũng chịu chung một số phận.
Cộng đồng các  sắc dân thiểu số  của VNCH bị  khủng bố, chia cắt bằng việc chúng tổ chức cho người dân  phía Bắc  Việt Nam được phép ồ  ạt kéo vào,  tàn phá, cướp ruộng cướp rẫy…
Một kiểu cách mạng  Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 với khẩu hiệu “Trí Phú Địa Hào, Đào tận gốc, trốc tận rễ” được tái hiện một cách tinh vi và thâm độc hơn nhiều lần.
Thanh Niên Nam Nữ của Việt Nam Cộng Hòa  bắt đầu bị tập đoàn VGCS  bắt  buộc phải vào hàng ngũ binh nô trong mỹ từ “trúng tuyển nghĩa vụ, làm nghĩa  vụ  quốc tế” nhưng thực ra chỉ là một thứ “lê dương”  cho Nga Xô Viết để  chúng tiến hành cuộc xâm lược Cam-Bốt, một chư hầu của Tàu Cộng bành trướng, kéo theo cuộc  chiến ở phía  Bắc  với Tàu cộng bành trướng.
Xưa kia, Quân Lực VNCH  là lực lượng cốt yếu trong việc bảo vệ  Tổ Quốc và Người Dân Việt Nam; bảo vệ cuộc  sống an toàn cho mọi sinh hoạt xã hội từ  sản xuất đến văn hóa giáo  dục, khoa học, nghệ thuật, tín ngưỡng…  lực  lượng đó  đã là  cản lực mạnh nhất, nguy hiểm nhất  cho “sự nghiệp” làm việt gian  của tập đoàn cộng sản  Việt Nam, cho nên vì không thể  và  cũng không dám chém giết hết  lực lượng đó, nên chúng đã hành xử  như  đã thực thi thời kỳ trước 1975 ở  vĩ tuyến 17 trở ra phía Bắc.   Có nghĩa  là  chúng dùng đủ mọi phương pháp để thoái hóa cái lực lượng đó nhằm vô hiệu hóa  họ hoặc  sử dụng họ như  những thứ nô lệ tay sai trong mọi  bình diện sinh hoạt xã hội…
Ý  đồ đó của VGCS  không phải  là không có  chủ  điểm  của bọn chúng,  chúng  ta thử nhìn lại các thành phần HO ở hải ngoại hiện nay thì  sẽ thấy những loại đã đầu hàng trong nhà tù VGCS  như Vũ Ánh, Phan Nhật Nam, Nguyễn Tường Tâm, Phùng Ngọc  Sa  và  vân vân… thì  mới thấy hết được  những trò nham hiểm rất thâm độc  của  tập đoàn VGCS  trong việc “cải tạo” khiến cho một số những người nằm trong QLVNCH  cũng như Quân – Cán – Chính của VNCH  đã bị thoái hóa trở thành tay sai  gián tiếp hoặc  trực tiếp cho VGCS, hoặc  làm tất cả những điều  theo sự hướng dẫn của  cơ quan truyền thông mà VGCS  đã  gián tiếp hoặc trực tiếp mua chuộc  được.
b) Những nhận xét trên của Chính Khí Việt hoàn toàn là  sự thật  dựa vào tài liệu của  chính VGCS đưa ra mà ai ai cũng có thể tham khảo được,  và những ”người thật, việc thật”  cũng chính do báo chí  của tập đoàn VGCS  đăng tải hằng ngày.  Lẽ tất nhiên ai ai cũng có thể  tự do tra cứu dù ở trong hay ngoài nước Việt Nam.
                Xin phép lưu ý đến  quý bạn đọc rằng:
-Chính trong quyển  ”Biên Niên Tiểu Sử Hồ Chí Minh do nhà  xuất bản chính trị quốc gia ở Hà Nội”   cho xuất bản năm 1993, thì Hồ  với tư cách chủ tịch của Chính Phủ Liên Hiệp ngày 06 tháng 01, 1946 đã ký sắc lệnh hợp nhất lực lượng vũ trang của các đảng phái trong Chính Phủ Liên Hiệp.
Lực lượng vũ trang hợp nhất đó được đặt tên là: “Quân Đội Quốc Gia Việt Nam”.  Sau đó trong lễ khai mạc  Lục Quân ở Sơn Tây, Hồ thay mặt chính phủ Liên Hiệp  tặng cờ cho trường Lục Quân  có thêu  tôn chỉ  của Quân Đội Quốc Gia là : TRUNG VỚI NƯỚC HIẾU VỚI DÂN.
Thế  nhưng khi Tàu Mao làm chủ lục địa năm 1949, thì Hồ  cũng nhân danh chủ tịch chính phủ Liên Hiệp, Hồ  cấp tốc luân phiên gởi các  đơn vị  Quân Đội Quốc Gia sang  Tàu Mao để được huấn luyện, trang bị và tổ chức lại theo  khuôn mẫu giống hệt quân lính Tàu cộng bành trướng, mà  điều quan trọng nhất là đã đưa Quân Đội  vào tay VGCS   để chúng  trực tiếp điều hành quản lý. Kể từ  đó, Hồ  cho đổi tên các lực lượng  vũ trang hợp nhất đó, sau  khi đã bị cưỡng bức “cộng sản hóa” (cải tạo)  trong quân trường của Tàu cộng, để trở thành cái gọi là  Quân Đội Nhân Dân (hay còn có tên là bộ đội cụ Hồ).  Và tôn chỉ  ban đầu TRUNG VỚI NƯỚC  HIẾU VỚI DÂN bị đổi thành TRUNG VỚI  ĐẢNG (VGCS), HIẾU VỚI DÂN, Nhiệm Vụ Nào Cũng  Hoàn Thành, Khó Khăn Nào Cũng Vượt Qua, Kẻ Thù Nào Cũng Đánh Thắng (tất nhiên là kẻ thù của đảng VGCS).
                Và từ   tôn chỉ  Trung Với Đảng được khẳng định rõ hơn trong cái tên gọi bộ đội cụ Hồ, mà  cái thằng cụ Hồ  đó,  nó đã khẳng  định trong lá thư  năm 1929 gởi cho Quốc Tế III, tức  Bộ Thuộc Địa của Nga Xô Viết  (có in trong văn kiện Đảng  (VGCS)- Nhà  xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, in lần thứ I) rằng Đảng VGCS  của hắn là một bộ phận của Nga Xô Viết và  chỉ tuân theo mọi chỉ thị của Nga Xô Viết mà thôi.  Và từ khởi thuỷ  bằng việc tên đại việt gian Hồ Chí Minh (năm 1925) bán Nhà Ái Quốc  Phan Bội Châu và năm 1930, bán cuộc Khởi Nghĩa Yên Bái của  Đảng Trưởng VNQDĐ, Anh Hùng Nguyễn Thái Học… để  rồi qua  cái gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 chúng tiêu diệt mọi giai tầng xã hội Việt Nam với khẩu hiệu Trí, Phú, Địa, Hào- Đào Tận Gốc,Trốc Tận Rễ.
Tiếp theo đó toàn là  những hành động buôn dân bán nước của  tập đoàn Hồ Chí Minh, từ  khi chúng cướp được  bộ máy nhà nước 1945  cho đến tận ngày hôm nay  .
Trong việc  vinh danh tên đại tướng ngụy quân VGCS Võ Nguyên Giáp,  Chính Khí Việt xin được  chia sẻ  cùng quý   bạn đọc rằng, cái  mà lũ sử nô của VGCS  không chỉ  rêu rao - mà  chúng còn cẩn thận ghi trong thông sử  và  các văn kiện chính thống của bọn chúng là - chúng  đã “có công đánh Pháp,  đuổi Nhật”  để làm nên cái gọi là  “cách mạng tháng 8, 1945”.   
Sự  thật là thực dân Pháp đã bị Phát Xít Nhật làm cuộc đảo chánh trên cả Ba Nước Đông Dương.  Còn với Phát Xít Nhật lúc đó  đang nằm chờ quân đội đồng minh đến giải giới.  VÀ MỘT  SỰ THẬT KHÁC NỮA  LÀ:  nhân  việc tên đại việt gian Võ Nguyên Giáp chết, một kẻ thân cận với Giáp  trong những năm từ 1946 đến 1968 (sau đó  bị dính vào vụ án xét lại chống đảng), là Lê Trọng Nghĩa (92 tuổi), nguyên đại tá cục trưởng tình báo và  quân báo của ngụy quân VGCS  đã tiết lộ một bí mật.
Đó là  năm 1945, tên việt gian Võ Nguyên Giáp đã ra lệnh cho Giải Phóng Quân (VGCS) ngưng tấn công quân Phát Xít Nhật  và “TRỰC TIẾP GIAO HẢO  với quân  Quân Đội Nhật” (SIC), “nhờ đó Giải Phóng Quân VGCS vào  chiếm lĩnh Hà Nội” (SIC).  (Tài Liệu lấy từ bài “Tướng Giáp qua góc nhìn của nhà tình báo” VN Express, ngày 11 Tháng 10, 2013) (Tướng Giáp qua góc nhìn của nhà tình báo - VnExpress)
bacnghia2.jpg

Đại tá Lê Trọng Nghĩa - Nguyên Cục trưởng Tình báo và Quân báo. Ảnh: Phan Dương.


                Vậy là, lực lượng vũ trang của VGCS không có chuyện “đuổi Nhật” mà là  “GIAO HẢO VỚI NHẬT”  đem quân vào “CHIẾM LĨNH  HÀ NỘI”  (SIC).  Đó là bằng chứng VGCS tự nguyện khai ra là chúng đã bắt tay với Nhật  để CƯỚP bộ máy nhà nước  của nhân dân Việt Nam trong tay những người theo tôn chỉ “QUỐC GIA – DÂN TỘC , “chứ không Vô Tổ Quốc” như chúng. 
  


8. Những tóm tắt  sơ lược  nói  trên cho ta  cơ sở hợp lý để kết luận  về  sự cồng kềnh, chồng chéo,  dẵm chân lên nhau  trong bộ máy  quản lý của tập đoàn VGCS  áp  đặt lên mọi tầng lớp người dân Việt Nam trong mọi sinh hoạt xã hội: Từ sản xuất đến  lưu thông hàng hóa;  từ hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch đến hệ thống truyền thông báo chí; từ sinh hoạt tôn giáo, tâm linh đến giáo  dục  đào tạo; từ cơ sở truyền thống vật thể đến phi vật thể; từ an ninh quốc phòng đến  việc  đoàn ngũ hóa người dân trong các tổ chức  hội đoàn, đoàn thể  nhằm mục đích quản lý mọi hoạt động  sinh hoạt và  định hướng  mọi  hoạt động  sinh hoạt  của mọi tầng lớp thành phần xã hội  người Việt nói chung, đặc biệt người  Việt Tỵ Nạn VGCS  ở hải ngoại.  Cụ thể là cái cơ quan có tên là “Đảng Uỷ Cộng Sản Việt Nam  ở Nước Ngoài”  và “Uỷ Ban Người Việt Ở Nước Ngoài”. Cùng song song hoạt động với  toà lãnh sự, tổng lãnh sự và  Toà  Đại Sứ của VGCS  nước ngoài. 
Chúng ta  cũng cần nhớ rằng lực lượng ngụy quân VGCS ở các cấp và  cái gọi là “công an nhân dân” cùng với cái gọi là “An Ninh Quốc Phòng, trật tự  trị an nhân dân”  mà VGCS  từng “ưu ái” trao nhiệm vụ  cho chúng là:
a)      Lính là  do đảng VGCS độc quyền quản lý, trực tiếp chỉ huy, lãnh đạo, có nhiệm vụ hàng  đầu là “BẢO VỆ ĐẢNG”  (VGCS);
b)      Công An là thanh kiếm”  của đảng VGCS , nghĩa là chủ  yếu để chém giết  người dân bị trị (vì VGCS  coi  nhân dân  là  kẻ thù như hình với bóng của  chúng);
c)       An Ninh nhân dân  là một thứ lính và công an VGCS  không mặc sắc phục nằm trong mọi đoàn thể  tổ chức  của người dân  mà  VGCS  đã  đoàn ngũ hóa, từ  thiếu nhi  cho đến phụ lão; từ  cán bộ hưu trí  cho đến  cựu chiến binh;  từ các  hội nhà văn  cho đến  các tổ chức tôn giáo… kể cả các loại băng đảng  chứa điếm,  mở  sòng bạc, trộm cướp, buôn bán ma tuý,  đòi nợ thuê, giết mướn … thậm chí  chúng còn nằm trong cả  những nhóm dân chủ  cuội,  phản tỉnh cuội, các phong trào chống cộng cuội cả trong và ngoài nước… như  Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Thanh Giang,  Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh...  Một số khác thì công khai kêu gọi   khai rõ tên tuổi, địa  chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại vân vân.. như  8406; Thăng Tiến;  và  đặc  biệt  là  nhóm mạo danh Phật trong danh xưng GHPGVNTN do  Ngưu Ma Vương Quảng Độ aka Đặng Phúc Tuệ (đã chết) cầm đầu.
Qua  sự trình bày của Chính Khí Việt  bên trên cho phép  CKV  kết luận rằng:
Để tự vệ trước những đòn sấm sét  của người dân bị trị Việt Nam và  vẫn có thể tiếp tục làm tròn  nhiệm vụ việt gian cho các mẫu quốc và  các  tập đoàn tài phiệt quốc tế, cho nên tập đoàn VGCS đã thực thi và  tiếp tục thực thi  xây dựng một bộ máy ngụy quyền cồng kềnh.  Bởi vỉ  đó là đường lối  mà  cũng là biện pháp để các tổ chức của chúng giám  sát lẫn nhau,  ngăn chặn sự thâm nhập  của các thành phần  không phải là  VGCS  tự nguyện (tức thế lực thù địch  với tội việt gian của tập đoàn cộng sản Việt Nam).
Nhưng việc mở  rộng bộ máy ngụy quyền cũng là  một cách thỏa hiệp chia  tiền và  quyền giữa các thế lực  phe nhóm làm việt gian cho các mẫu quốc  và  các  thế lực tài phiệt quốc tế Sự cồng kềnh, chồng chéo  đó của  các tổ  chức có nhiệm vụ khống chế lẫn nhau lại sẽ là những kẽ hở tốt nhất để  người dân bị trị Việt Nam có thể  tận dụng  những mối nối không bền vững đó để triệt tiêu chúng bằng tất cả  sự  sáng tạo mà  chỉ  có  người dân  bị trị  mới có thể  nhận ra được
Muốn làm được những việc nói trên, tất cả những người  Việt Nam yêu nước cần phải đoàn kết để thực hiện việc lấy lại quyền  làm chủ và quản lý  đât nước  từ tay lũ việt gian cộng sản, sử dụng bộ máy nhà nước  đó vào việc xây dựng một TỔ QUỐC VIỆT NAM thực  sự có độc lập và các sắc dân trong cộng đồng dân tộc Việt Nam  phải  thực  sự có tự do  trong mọi hoạt động của  mọi sinh hoạt  đặc thù của mình trong  cộng đồng dân tộc VIỆT NAM,  cả  về vật chất lẫn PHI VẬT CHẤT
Có như vậy chúng ta mới nối chí trong tinh thần TRI ÂN đối với vị lãnh tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm trong tôn chỉ mà Người đã đề ra, đó là TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website