CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, March 29, 2023

YOUTUBE 53 CHƯƠNG X, QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

 CHƯƠNG X , QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"


TÁC GỈA JOSEPH PHẠM, BÚT DANH CHÍNH KHÍ VIỆT.


 2. NỐI CHÍ  TỔNG THỐNG ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ CON ĐƯỜNG NÀO CHO  NGƯỜI VIỆT NAM HÔM NAY! 

CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC:TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM
 Chính Khí Việt
KÍNH DÂNG LÊN ANH LINH NGÔ TỔNG THỐNG và TẤT CẢ NHỮNG VỊ ĐÃ ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA NGÔ TỔNG THỐNG HY  SINH VÀ SẴN SÀNG HY SINH TẤT CẢ ĐỂ  NỐI CHÍ TỔNG THỐNG TRÊN  CON ĐƯỜNG  TỔ  QUỐC - DANH DỰ -TRÁCH NHIỆM
THẾ HỆ HẬU DUỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU TỔ  QUỐC, YÊU DÂN TỘC, YÊU TỰ DO,  CÔNG BẰNG VÀ  HOÀ  BÌNH.(228) Chính Khi Việt: Quyền 7: Thế giới đáng đoi mặt với cuộc tấn công lớn nhất vào sự thật 0053 - YouTube

Một trong những nguyên nhân thất bại của  cuộc  khởi nghĩa  là do tên đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh  đã vô cùng thâm độc đã giúp thực dân Pháp trong việc nó báo cho mật thám thực dân Pháp về cuộc khởi nghĩa sắp diễn ra của các anh hùng Việt Nam Quốc Đảng.

                Sự việc  được tóm tắt như sau:
                Để  chuẩn bị cho cuộc  khởi nghĩa vũ trang,  Đảng Trưởng Nguyễn Thái Học  đã cử  ba  cán bộ  của Việt Nam Quốc Dân Đảng qua  Thái Lan  tìm cách mua  súng đạn.  Thời  ký  đó  bọn Hoàng Văn Hoan và Nguyễn Đức Quỳ là  đảng viên cộng sản đang hoạt động ở Thai Lan.  Ba  cán  bộ  VNQDĐ đã liên lạc  với chúng, vừa  lúc đó  Hồ Chí  Minh sang Thái Lan  được  Hoan  và Quỳ  cho biết sự  việc  nói trên.  Hồ  đã căn dặn bọn Hoan và  Qùy  không được  liên lạc  với VNQDĐ vì  rất  nguy hiểm cho tổ  chức (tức tổ chức việt gian cộng sản của chúng).
                Như vậy việc  Ba  Cán Bộ  của VNQDĐ  sang Thái Lan  mua  súng chỉ  có 3  người biết  là Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Đức Quỳ  và  Hồ Chí  Minh.
          Biết người của VNQDĐ mua  súng ở Thái Lan,  Hồ  vội vã rời Thái Lan.

Ba Cán Bộ VNQDĐ cũng rời Thái Lan  và  vừa ra khỏi biên giới Thái thì đã có mật thám Pháp chờ  bắt.  Chúng mang về  tra khảo mới biết là VNQDĐ  đang âm thầm tổ  chức  vũ trang khởi nghĩa và  có  sự tham gia  khởi nghĩa  của binh sĩ  người Việt Nam trong quân lính của thực dân Pháp.  Chúng vội cho lệnh tước vũ khí  của  binh lính người Việt  và  ra “lệnh cấm trại”, nghĩa là  không được rời doanh trại.  Cùng lúc  thực  dân Pháp  cho lệnh khám xét khắp nơi, lùng sục  dấu vết của  tổ  chức Việt Nam Quốc Dân Đảng, đặc  biệt là  các  cấp lãnh đạo chỉ  huy then chốt.  Vì  lý  do đó  Đảng Trưởng Nguyễn Thái  Học  đã  công bố lệnh Khởi nghĩa  SAI  với kế hoạch ban đầu.  Tức kế  hoạch ban đầu là sẽ khởi nghĩa vào đêm 12 tháng 2, 1930 nhưng phải chuyển sang  vào 15 tháng 2, 1930.
 Anh Hùng Nguyễn Thái Học
Đảng Trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng
                Câu hỏi được  đặt ra  là  làm sao mật thám  thực  dân Pháp lại biết để  chờ đón sẵn ở  biên giới Thái Lan  và bắt gọn cả  Ba Cán Bộ của Việt Nam Quốc Dân Đảng được cử  đi mua  súng đạn?
                Với hành động bán nhà Ái Quốc Phan Bội Châu cho mật thám thực dân Pháp  năm 1925 của  đại  đại việt gian Hồ Chí  Minh và  việc sau khi biết có Ba Cán Bộ VNQDĐ đang ở Thái Lan  mua  súng đạn do Hoàng Văn Hoan và  Nguyễn Đức Quỳ  báo cáo, việt gian Hồ  Chí  Minh  vội vã  rời Thái Lan và  rồi sau đó mật thám thực  dân Pháp nằm chờ  sẵn, bắt  gọn Ba cán Bộ  VNQDĐ,  thì  dù  có kém thông minh đến đâu cũng phải  thấy:
-         KẺ BÁO  CHO MẬT THÁM THỰC DÂN PHÁP  CHÍNH LÀ  TÊN ĐẠI TỘI ĐỒ, ĐẠI VIỆT GIAN  HỒ  CHÍ MINH.
(Có thể tham khảo cuốn “Giọt Nước Trong Biển Cả” của Hoàng Văn Hoan và hồi ký  “Tôi Theo Đảng” của Nguyễn Đức Quỳ. Năm 1954  khi ngụy quyền VGCS  Hồ Chí Minh vào Hà NộiNguyễn Đức Quỳ  được Hồ cho giữ chức Thường Vụ Đảng Đoàn kiêm Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa  mà  tên việt gian Hoàng Minh Giám làm Bộ Trưởng. Bí Thư Đảng Đoàn kiêm thường trực Thứ Nhất là Lê Liêm; về  sau Lê Liêm qua Bộ Giáo Dục và Hà Huy Giáp, từ  Bộ Giáo Dục thay chỗ Lê Liêm, hắn còn được chỉ định làm Bí Thư Đảng Đoàn của Hội Liên Hiệp Văn Học  Nghệ Thuật, và  còn làm Phó Ban Tuyên Huấn Trung Ương;  vợ  hắn là Hà Thị Chí là Thứ  Trưởng Bộ Công Nghiệp Nhẹ ).
Sau khi mật báo cho thực dân Pháp  về  cuộc khởi nghĩa vũ trang (có sự kết hợp với  binh lính Việt Nam trong binh lính của thực dân Pháp) của VNQDĐ do Đảng Trưởng VNQDĐ Nguyễn Thái Học  trực tiếp lãnh đạo,  Hồ  Chí Minh lại một lần nữa  chứng tỏ bản chất việt gian làm tay sai cho chủ nghĩa  Thực Dân Đỏ Nga Xô Viết.
Lần Thứ Nhất  hắn bán nhà Ái Quốc Phan Bội Châu vào năm 1925;
Lần Thứ Hai hắn bán  cuộc khởi nghĩa 1930  của VNQDĐ
Những hành động trên của  tên đại việt gian Hồ Chí Minh chứng tỏ  rõ ràng rằng đầu óc hắn rất căm thù  Tổ Quốc, Nhân Dân và  Truyền Thống Dân Tộc  Việt Nam.  Cho nên lá thư đại việt gian Hồ Chí Minh viết  gởi cho Nga Xô Viết năm 1929, là  việc làm có suy nghĩ chín chắn, và  quyết tâm thực thi việc phục  vụ cho cái TƯ DUY VIỆT  GIAN ĐÓ.
Sáu tháng sau cuộc khởi nghĩa vũ trang chống lại thực dân Pháp  của Anh Hùng Nguyễn Thái  Học, Đảng Cộng Sản Đông Dương (danh xưng mới do Nga Xô Viết đặt cho) cố gắng đẻ  ra cái gọi là “Xô Viết Nghệ  Tĩnh", khởi đầu từ 12 tháng 9 1930  tồn tại khoảng  bốn  tháng (?). 
Để  làm gì?
                    Làm một cuộc tuyên truyền bằng các phương tiện truyền thông báo chí các loại để xóa  mờ đi  tiếng vang  Cuộc Khởi Nghĩa Vũ Trang của Việt Nam Quốc Dân Đảng do nhà Đại Ái Quốc Nguyễn Thái  Học trực tiếp lãnh đạo.
2              Dùng máu xương của người Việt Nam làm lễ vật “mừng kính” Nga Xo Viết vì chúng đã được Nga Xô Viết trao cho những nhiệm vụ to lớn hơn, đó là được quyền xâm lược cả Lào và Miên  để  biến Hai Nước này thành THUỘC ĐỊA ĐỎ  cho Nga Xô Viết.
           Chứng minh với tập đoàn  cầm quyền Nga Xô Viết về  khả  năng tổ chức, tinh thần hy sinh và  điều quan trọng nhất là,  vì  quyền lợi mở  rộng Thuộc Địa Đỏ của Nga Xô Viết, đại việt gian Hồ Chí Minh  và bè lũ  việt gian trong tổ chức do Nga Xô Viết đào tạo, huấn luyện ban cho cái tên Đảng Cộng Sản Đông Dương,sẵn sàng đưa người dân Việt Nam vào chỗ chết;  sẵn sàng dùng những tên lưu manh làng xã địa phương và những tên lưu manh thành thị để làm những  việc “trời không dung, đất không tha”; khiến tổ tiên người Việt Nam phải đau lòng; người Việt yêu nước phải căm phẫn;  đó là  việc  chúng thi hành những  chính sách do đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh và  toàn băng đảng việt gian cộng sản được Nga Xô Viết đặt tên cho là đảng Cộng Sản Đông Dương, để chúng đồng một lòng đưa  ra khẩu hiệu  cho hành động  là:
                TRÍ, PHÚ, ĐỊA, HÀO –
ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC  TÃN RỄ!!!
4              Tạo cớ  cho  thực dân Pháp tàn sát, bắt bớ vô tội vạ  nhân công không lương (vì là tù nhân) đi  khai  rừng, phá núi, làm đường, giúp cho thực dân tiếm đoạt thêm những vùng khai hóa mới  thành các đồn điền,  lâm trường,… đồng thời bọn tham quan, cẩu quan trong Triều Đình Nhà Nguyễn lúc bấy giờ tha hồ vơ vét qua  xử án , chạy án,  cướp ruộng vườn, gia súc, nhà cửa  và công khai MUA BÁN các chức sắc Hào, Lý  trong làng xã.  Những nông dân mất  ruộng đất vì chạy án, để mình và gia đình không bị liên lụy vào tội tham gia Xô Viết, đả trở thành những nhân công lao động rẻ  mạt, đến làm nhân công ở  các nhà máy  ở  khu vực  mới với đồng lương chết đói, hoặc  trở thành tá điền trong các đồn điền, hoặc gia nhập hàng ngũ  công nhân cạo mủ  cao su  ở các công ty cao su, hoặc các hầm mỏ của thực dân Pháp.
5              Đấy  cũng chỉ là  một cách mà  VGCS  mượn  bàn tay thực dân  Pháp "Vô Sản Hóa"  hơn nữa  người dân Việt Nam,  để  khi nắm  được thời cơ, băng đảng việt gian có tên Đảng Cộng Sản Đông Dương  sẽ dễ dàng  lợi dụng, dẫn dắt những con người “cùng khổ”  đói ăn đó  làm cái việc  gọi là  CÁCH MẠNG VÔ SẢN, tiến  tới cái  bánh vẽ  xã hội cộng sản không có người bóc lột người, bình đẳng “làm theo  năng lực, hưởng theo nhu câu!!!” và khi đã bị đoàn ngũ hóa  giống như  con chó bị xích cổ,  khi hối lại thì đã qúa muộn  đành phải  cắn răng chấp nhận công thức: “Làm Hêt Năng Lực, Hưởng Xương Thừa Canh Cặn!!!”

VÀI  NGỘ NHẬN VỀ XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 1930-1931


                  Các nhà  máy ở khu vực bến Thuỷ (Vinh, Nghệ An) có khoảng  gần 4,000 công nhân.  Theo kế hoạch, bè lũ việt gian do Nga Xô Viết  trong lốt Đảng Cộng Sản Đông Dương, kích động công nhân biểu tình ngày  mùng 1 tháng 5, số lượng công nhân tham gia  khoảng chừng hơn 400.  Mục  đích là  làm cuộc  Xô Viết Nghệ Tĩnh  ngay ngày hôm biểu tình đó nhưng không thành công vì  công nhân không hưởng ứng cho nên chúng phải lùi lại  đến tận ngày 12 tháng 9, 1930 vận động để  nông dân ở  năm xã chung quanh Vinh (thủ phủ  của Nghệ An) khoảng độ 200 người  đi xin giảm thuế.  Nghĩa  là  với số  công nhân nói  trên chỉ  còn lại chừng độ một hai trăm người tiếp tục  đi theo việt gian cộng sản, cùng với khoảng 200 người là  những nông dân nghèo khổ,  mà  chúng đã  biến thành cái gọi là cuộc  nổi dậy của  Xô Viết ở trong một xã.  (Nên lưu ý, mỗi xã  chỉ có khoảng 40 người kể cả đàn bà và thiếu niên!)
  Lũ  đảng viên của  cái gọi là  Đảng Cộng Sản Đông Dương  tập  trung vào một vài xã và tổ chức chém giết  các hào lý  của  xã,  chém giết các nhà  nông  gọi là vừa  đủ ăn  và các hương sư, thủ từ giữ đền , cùng với các sư sãi  nhà chùa.  Chúng cướp lúa gạo, gia  súc, xóa  giấy nợ , chặt đầu người này đâm tiết người kia  và  gõ  trống  mõ  phèng la để  ăn mừng cái gọi là “Chính Quyền Xô Viết Công Nông”  (không có  binh,không có  lính tham gia như cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc  Dân Đảng).  Chúng cướp bóc, giết người chẵng cần xét xử.  Chỉ  cần một tên xướng lên, thì cả  bọn hùa nhau giết người, cướp của  và  sau đó chúng tổ  chức  nhậu nhẹt ăn mừng chiến thắng,  thật  đúng là  một lũ cướp ngày. 
  Từ  đó  chúng lan ra một vài xã,  rồi lên đến một vài huyện lỵ.Và  với sự đàn áp của thực dân Pháp. Vì không có  sự hưởng ứng của người dân địa phương nên chỉ  sau bốn tháng là  xẹp hết, mà VGCS  gọi đó là “THOÁI TRÀO”.
Sau này, cho đến tận hiện nay, VGCS vẫn thổi phồng cái gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, chỉ nhằm đề cao những cái không hề có thật, mà chỉ  là việc tự dối mình, dối người và các thế hệ sau mà thôi.
Gọi là Nghệ Tĩnh (2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh) nhưng thực ra “phong trào”  đó chỉ xuất hiện chưa qúa  5 huyện,  ở Thanh Chương là chính còn 4 huyện còn lại chỉ  xảy ra ở  vài xã hưởng ứng (còn lại  ở Hà  Tĩnh chỉ  có một  xã giáp giới  với Nghệ An mà thôi).
 Không thấy số đông công nhân hưởng ứng, một số quay lại hàng phục chủ nhà máy, một số  hoảng sợ bỏ trốn về nông thôn hoặc trốn đi các tỉnh khác,  thậm chí đã có một số vượt biên giới qua Lào, Miên và cả Thái Lan.  Một số  ít  khác lại bỏ  trốn lên tận Vân Nam bên Tàu.
 2    Sự  việc VGCS  rêu rao là tồn tại bốn tháng  của cái gọi là  “Xô Viết Nghệ Tĩnh” là  vì,  kể từ ngày 12 tháng 9, 1930,  là  ngày  mà  chúng kéo nông dân ra  và lôi kéo một số  công nhân để bắt đầu phá rối, rồi quay trở về xã giết người cướp của  và  đặt tên cho cuộc nổi dậy đó là lập chính quyền Xô Viết Công Nông.  Thoạt đầu, để lôi kéo những người công nhân thì  chúng nói rằng ra biểu tình bất bạo động để xin được giài quyết  về điều kiện làm việc cũng như xin tăng lương một cách ôn hòa.  Nhưng khi một số lưu manh ở nông thôn ra,  chúng đã biên cộc biểu tình “bất bạo động”  thành hành động cướp của giết người,  và thế  là một số  công nhân đã trót đi theo  đành  phải “đâm lao thì phải theo lao” vậy.
 Đầu tháng 9, 1930  cũng là ngày  mà thực dân Pháp nối tiếp công việc của  VGCS đang làm giở dang đó  là   việc  chúng chém giết, cướp bóc, hãm hiếp, cho đi tù lưu đày biệt xứ hàng  chục ngàn gia đình (chứ không phải người).  Xô Viết của thực dân đỏ Nga Xô  chỉ thị  cho VGCS thi hành trong vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh bị sụp đổ hoàn toàn chỉ còn lại xác  chết  rải rác  đầy đồng,  nhà  cửa bị đốt, làng mạc  vắng tanh.  Chỉ có  hằng ngàn  con qụa  bay về rỉa xác người và  kêu suốt ngày.  Huyện lỵ Thanh Chương là một điển hình từ  cái năm 1930 đó!!!
 3    Một điều cần lưu ý là sau khi Le Nin đẻ ra một tổ chức mới nhằm quản lý  đất nước ở  cấp “nhà nước”,  từ  đó chúng cho ra  đời Bộ Thuộc Địa  mang danh xưng Quốc Tế III, thì  bè lũ việt gian do Nga Xô trong lốt đảng Cộng Sản Đông Dương có thể  được coi là công cụ tự nguyện  trung thành nhất của Nga Xô Viết.  Và  chúng cũng là  tay sai bản xứ  đầu tiên thực thi mô hình Xô Viết trên đất nước Việt Nam  với một mục tiêu rõ ràng là: Tạo điều kiện dễ dàng nhất cho Nga Xô Viết cai trị vĩnh viễn, tiến tới sát nhập nhân dân và đất nước Việt Nam thành  một bộ phận của Liên Bang Nga  Xô Viết, làm  bàn  đạp ra toàn Đông Dương  và  sẽ mở  rộng  ra Đông Nam Á Châu. 
Thời kỳ  đó  VGCS chưa có kinh nghiệm về “chơi chữ” để mơ hồ hóa nhiệm vụ  thực  sự mà Nga Xô Viết  giao cho chúng, cho nên chúng đã nói rõ nhiệm vụ hàng đầu và lâu dài  của chúng  đối với người dân Việt Nam là: 
  “TRÍ, PHÚ,  ĐỊA,  HÀO 
 ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC TẬN RỄ”.
  Một đất nước, một cộng đồng mà thiếu bóng các tầng lớp Trí, Phú, Địa, Hào  thì còn lại  cái gì???   Ngoại trừ  làm lao nô và binh nô cho ngoại bang.  Ngoại  Bang  ở đây là  Liên Bang Xô Viết (và từ 1950  cho đến tận nay là cả Tàu bành trướng nữa).
  
Nói chủ nghĩa thực dân đỏ Nga Xô Viết  tinh vi và  tàn bạo nhất   trong lịch sử  nhân loại là nằm  trong khẩu hiệu hành động nói trên của bè lũ VGCS từ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931,   cho đến  tận hiện nay (2013) và  sẽ còn tiếp  diẽn cho tới  khi chúng hoàn toàn bị loại bỏ.
  Phong kiến Tàu cho đến  thực dân Pháp, Phát Xít Nhật cũng từng có hành động như bắt cống các nhà  Nho, Thày Thuốc,  Thợ cao tay của các ngành nghề,  nhưng chúng chưa  dám làm cái  việc:  trí, phú, địa, hào; đào tận gốc, trốc tận rễ.   Riêng tụi Tàu  từ khi đội lốt “cộng sản”  để  thực thi “chủ nghĩa  đại hán bành trướng”   thì chúng KHÔNG   “đào tận gốc, trốc tận rễ” mà chúng đã và đang hán hóa:  cả tổ quốc  Việt Nam và  mọi sắc  dân sống trên đất nước  Việt Nam, đã có  công đoàn kết  dựng nước  và  giữ nước trong suốt  chiều dài  lịch sử Việt Nam từ khi chúng ta còn chưa có lịch sử thành văn.
CẦN HIỂU ĐÚNG NỘI DUNG CỦA :
 TRÍ, PHÚ, ĐỊA, HÀO ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC TẬN RỄ
Chỉ  khi nào hiểu đúng nội dung khẩu hiệu: Trí, Phú, Địa, Hào – Đào Tận Gốc, trốc tận rễ  được  VGCS  thực thi liên tục  từ cái gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh  1930-1931 cho đến hiện nay  và  tiếp tục  như thế  cho đến ngày cả tổ  chức việt gian của  chúng bị loại bỏ  khỏi Việt Nam, thì chúng ta  mới thấy hết tội ác của  chúng, mới  có thể hiểu được vì  sao chúng được  sự tiếp tay của các  chính quyền  các  nước trên thế giới (cần phân biệt chính quyền  với người dân các  nước đó).  Đồng thời chúng ta mới  hiểu được trách  nhiệm  sơ đẳng nhất  của mỗi nguời dân Việt Nam.  Và,  trước  Quốc Nạn  này,  làm sao toàn dân Việt Nam có thể đoàn kết mọi sắc dân, mọi cộng đồng, mọi thành phần xã hội, cả  trong và  ngoài Việt Nam,  cũng như làm thế nào để nhân dân yêu tự do,  yêu dân chủ, độc lập, hoà  bình, hạnh  phúc, công bằng, văn minh trên toàn thế giới  bảo vệ  và  giúp nhân  dân Việt Nam  PHỤC QUỐC, XÂY  DỰNG ĐẤT  NƯỚC VIỆT NAM  thành một đối  tác ổn định tin cậy được  và  có tinh thần quốc tế cao cả, bảo vệ mối  quan hệ đôi bên cùng có  lợi  trong hợp tác trên mọi lãnh vực,  quyết làm trọn mọi nhiệm vụ quốc tế phân công với tinh thần trách nhiệm cao nhất. 


4. Chúng ta cần lưu ý đến việc quyết tâm tiêu diệt Việt Nam của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh trong cụm chữ:
“ĐÀO TẬN GỐC TRỐC TẬN RỄ”
Và đối chiếu với những chính sách được  thực  thi sau khi chúng lừa  đảo  cướp  được  chính quyền bộ máy nhà  nước ở Việt Nam vào năm  1945, cũng như những  việc  làm của  chúng sau khi Nga Xô Viết cho tổ  chức  việt gian  của  chúng ra  đời.
Nếu  mở  đầu là  bán nhà  Ái Quốc  Phan Bội Châu, năm 1925, cho thực dân Pháp, do tên đại tội đồ  Hồ  Chí Minh thực hiện mà  không phải  được  sự  đồng lõa  của  toàn thể  đảng cộng sản Đông Dương việt gian của  chúng,  vậy thì  tại sao  trước  một tội  ác lớn lao đó  mà  Hồ  vẫn được  bọn chúng suy tôn làm lãnh tụ  số một? 


 


Chính  tên việt gian Hà Huy Tập, kẻ  đã có  những báo  cáo vể  những sai sót của  Hồ,thế nhưng với tư  cách Tổng Bí Thư  1935, Hà  Huy Tập  đọc  báo  cáo chính trị lần Thứ  Nhất của  cái  tổ  chức việt gian mang tên  Đảng Cộng Sản Đông Dương, ở  Ma Cao (Tàu)  trong đó  hắn có  đọc bản kết  án “tên Bảo Đại, Phan  Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng… là  bọn việt gian” (SIC)!!!???  
Nên nhớ bản  báo  cáo  đó  do  Hà  Huy Tập đọc và  được  thông qua  nhưng không một  đứa  nào  dám phản đối. Không những thế  nó  vẫn được  duy trì  trong tuyển tập “Văn Kiện Đảng” (việt gian) do nhà  xuất bản chính trị  quốc gia (in lần thứ  1).
Xin được  đặt câu hỏi:
Nếu một  đảng chính trị  tự  đóng cho mình cái nhãn “cách mạng giải phóng đất nước và dân tộc  khỏi ách thống trị của  thực dân Pháp”  sao chúng lại dám  “Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ”  bốn giai  tầng rường cột của nước nhà;    bán nhà  Ái Quốc của  Dân Tộc đã được  khẳng  định và  được  đặt tên ở  các đường phố  Hà  Nội, Huế, Saigon  và  nhiều  đô thị  của Việt Nam  suốt  từ  thời kỳ VGCS còn rúc đầu bên Tàu, bên Nga Xô Viết,  trong cái lỗ hang pac pó (Cao Bằng)…  Vì vậy việc bán các  nhà  yêu nước là  các cụ Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học và  các  lãnh tụ  Việt Nam Quốc Dân Đảng…  cho thực dân Pháp  để  chúng tiêu diệt tàn bạo,  thì  chúng ta phải gọi cho đúng cái tên của  “tổ  chức”  đó  là  gì???  Quan  điểm lập trường của  chúng rất ăn khớp  và  tung hứng với lũ thực dân Pháp để  tiêu diệt những cá  nhân và  tổ  chức yêu nước  của  Việt Nam.  Vậy  chúng ta  phải gọi  chúng là  gì???
Tưởng cũng nên nhớ  rằng cái  tội toa  rập với thực dân Pháp nhằm tiêu diệt những người mà  chính chúng  cũng phải thừa  nhận qua các  bài viết của lũ “sử  nô”  bọn chúng, đó  là những cá  nhân và  đảng phái  của người Việt Nam yêu nước (ngay tận 2013 này), và  với sự  khẳng định của  toàn thể  đảng viên của  chúng,  mà  không một ai phản bác  kể  từ  sau  báo cáo  chính trị  của  tên việt gian Hà  Huy Tập vào năm 1935.
Vậy xin hỏi quý  cụ  và  quý  bạn đọc  cả  trong và  ngoài nước Việt Nam; kể cả  những học  giả  quốc  tế, nhất là  những người làm chính trị,  viết sử, hoặc  làm truyền thông, hãy tìm  một cái  tên thích hợp cho  bọn chúng, căn cứ qua hành động và  tư duy của  bọn chúng dùm,  vì  lịch sử  đã trải qua hơn 80 năm  rồi đấy.
5              Nên nhớ  rằng việc  cộng tác  cùng thực  dân Pháp  và  các thế lực  ngoại quốc khác như  Tàu Tưởng (Tưởng Giới Thạch)  để  tiêu diệt những cá  nhân và  tổ  chức  của  người Việt Nam không cùng lập trường làm  việt gian cho Nga Xô Viết của tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh trong lốt  ĐảngCộng Sản Đông Dương còn tiếp diễn cho đến sau khi Tàu Tưởng phải rút khỏi Việt Nam (1946)  Vì quân của Tưởng đã để  lại vũ khí  tước từ Phát Xít Nhật  giao cho tổ  chức việt gian Hồ Chí Minh và  thực dân Pháp, thì  không chỉ  tổ  chức việt gian Hồ  Chí Minh lùng bắt những người Việt Nam không  chấp nhận làm việt gian mà  còn  huấn luyện về  quân sự cho lực lượng vũ trang của  tập đoàn  việt gian Hồ Chí Minh, giúp chúng làm trọn vẹn hơn nữa  trong cái gọi là “tiêu thổ  kháng chiến”, để  chúng nhanh chóng hoàn thành bước đi của việt gian đầu tiên là “Vô Sản Hóa Toàn Dân”;  cùng  chúng phá  các Chùa, Đền, Thành Hoàng, Nhà Thờ, Đình Làng… Đó  là bước đầu xóa bỏ  truyền thống văn hóa, biết ơn tiền bối  đã có  công giữ nước và dựng nước; phá  bỏ  nền kiến trúc đặc  thù  của Việt Nam và  sinh  hoạt tâm linh, vốn là  một điều hết hết quan trọng  của người Việt Nam  trong giáo dục,  nếp sống  gia đình và  xã hội lành mạnh, đạo đức…
6              Từ  đó  cho thấy:
                a) Đào tận gốc, trốc  tận rễ  tầng lớp TRÍ trong xã hội không có nghĩa  là  giết chết  về  mặt thể  lý (thân xác) mà  thôi .  Vấn đề quan trọng nhất là  xóa  bỏ  nền tảng văn hóa  đặc thù  của  các  sắc dân anh em  sống  hoà  đồng trong Tổ Quốc việt Nam; thoái hóa  tầng lớp trí thức  thành trí  nô (hay trí thức ngựa  như Nhà  Báo Việt Thường đặt cho họ)* ,  chấp nhận sống  hèn, vô liêm sỉ,  run sợ  trước cường quyền  bạo lực; hoa mắt trước tiền tài, danh vọng (ảo).  Điều đặc  biệt cần quan tâm là  trong đầu óc họ  không còn khái niệm “Tổ Quốc và Dân Tộc”  họ  hành động  vô trách  nhiệm với các thế  hệ ông cha, với chính bản thân họ và  các  thế hệ nối tiếp.
Xin quý  bạn đọc  cứ  nhìn và  quan sát các hoạt động của tầng lớp trí thức  diễn ra  trong  ngoài Việt Nam, xem con số  hành xử  có  trí tuệ  và  đúng là tầng lớp  ưu tú của  đất nước  dân tộc  có  phải chỉ  là một con số hết sức khiêm nhường!!!

XIN ĐƯA RA ĐÂY  MỘT CHUYỆN CÓ THẬT 100%  ĐƯỢC  KỂ  LẠI QUA MỘT NHÂN CHỨNG HIỆN ĐANG CÒN SỐNG TẠI HẢI NGOẠI KỂ RẰNG,  CÁI NĂM  VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH VÀO HÀ NỘI  CƯỚP CHÍNH QUYỀN, THÌ  ĐÚNG NGÀY ĐẦU NĂM 1955, NGUỴ QUYỀN VGCS HÀ NỘI CHO TỔ  CHỨC MỘT CUỘC MEETING  ĐỂ TÊN VẨU PHẠM VĂN ĐỒNG ĐẾN CHÚC TẾT NGƯỜI HÀ NỘI, Ở  TRƯỚC CỬA NHÀ HÁT LỚN CỦA THÀNH PHỐ.  SAU KHI CHÚC  TẾT XONG, XEM NHƯ LÀ  PHI LỘ  CHO  BUỔI NÓI CHUYỆN, NHÂN DÂN HÀ NỘI CHÍNH THỐNG (KHÔNG KỂ BÈ LŨ VGCS  VÀ DÂN TỨ  XỨ  Ở  CÁC TỈNH KÉO VỀ)  PHẢI NÍN CƯỜI KHI  NGHE VIỆT GIAN PHẠM VĂN ĐỒNG “TOE  TOÉT MỘT CÁCH RẤT THẬT LÒNG”, ĐẠI Ý  ĐỒNG NÓI: “KHI ĐOÀN CHÚNG TÔI TỪ  GENEVE VỀ  LẠI VIỆT NAM QUA  NGẢ  MÚT CU (TỨC MẠC TƯ KHOA, NGA XÔ VIẾT), ĐẾN CHÀO ĐỒNG CHÍ  MALENCOV ( LÚC ĐÓ LÀ TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN BONSHEVIK NGA XÔ VIẾT) THÌ  ĐƯỢC  ĐỒNG CHÍ ẤY ÂN CẦN DẶN DÒ RẰNG, VIỆT NAM  CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ  CHỈ CẦN SĂN HỔ VÀ  TRỒNG CHUỐI, TẤT  CẢ BÁN CHO LIÊN XÔ LÀ  TẤT CẢ NHÂN DÂN VIỆT NAM (PHÍA BẮC)  ĐỦ  ĂN, ĐỦ  MẶC  RỒI!!!”

Nói  đến đó Đồng vẩu tự  vỗ tay trước và  cười  mõm há  ra tới mang tai, trông rõ cả  mấy chiếc răng Hàm mạ vàng.  Thế  là Trần Duy Hưng, phó chủ tịch Uỷ Ban  Quân Quản Hà Nội lúc đó  rất  nhanh chóng  đứng dậy khô khẩu hiệu “Liên Bang Xô Viết, thành trì  cách mạng vô sản thế  giới  muôn năm” và  vân vân. 
Câu chuyện hài hước  đó,  ai ngờ  lại được  nguỵ quyền việt gian Hồ Chí Minh  nhanh chóng thực  hiện:
                Ủy Ban Nông Nghiệp trung ương được cho ra đời với Hoàng Anh, Ủy  viên Ban Bí Thư VGCS làm chủ  nhiệm  ủy ban.,  Hoàng Anh cho họp các chuyên viên về nông ngiệp, gồm các kỹ sư về nông nghiệp như Nghiêm Xuân Yêm; Thi Nô Cù Huy Cận (vì  tên này  cũng có  bằng kỹ sư nông nghiệp); Đoàn Trọng Truyến (kỹ sư nông nghiệp); tổng thư ký trường đại học nhân dân;  hiệu trưởng trường đại học kinh tế tài chánh;  chủ nhiệm ủy ban kinh tế - tài chánh của quốc hội VGCS…Ngoài những tên trên còn có  mặt tiến sĩ  Thái Văn Trừng, giáo  sư lưu dụng của  trường đại học Hà Nội, mà  cũng là  tác giả  quyển sách có tên “Về Hệ Thảm Thực Vật Ở Việt Nam” .
                 Với   tư cách Chủ Nhiệm Uỷ Ban Nông Nghiệp Trung Ương, Hoàng Anh phổ biến kế  hoạch thực  thi sáng kiến của hắn là  trồng chuối vào tất cả các đồi hoang  vùng Việt Bắc và Tây Bắc.
Cả  đám có  tên  ở  trên  đều  ngồi im không đứa nào dám mở  miệng  nói  được lấy  một câu kể cả  Thơ Nô  Cù  Huy Cân mà  Ngưu Ma Vương  Đặng Phúc Tuệ  gọi là “đại công thần của chế độ (nô lệ  đỏ)”.  Trong thâm tâm cả lũ nói  trên,  dù biết  rất  rõ ràng việc  đề  xướng của  thằng được gọi  là  Chủ Nhiệm Uỷ  Ban Nông Nông Nghiệp Trung Ương  Hoàng Anh,  là bất  khả  thi nếu  như không muốn nói là không tưởng.  Riêng  nhà trí thức Thái Văn Trừng có góp  ý  nhẹ nhàng  đại ý  là  bộ rễ của  cây chuối không thể thích nghi được trên đồi núi.  Vừa nghe  xong lời góp ý  nhẹ nhàng  Hoàng Anh chỉ mặt và  mắng  Giáo Sư Tiến Sĩ Thái Văn Trừng như tát nước
Kế hoạch trồng chuối của Hoành Anh trên đồi hoang vẫn cứ được tiến  hành, người dân, cán bộ, kể  cả  công an việt gian và ngụy quân việt gian cho đến cả  công nhân, nông dân, phải đi dân công (không lương,phải tự túc),  bị  bắt buộc  đi chồng chuối  để  bán cho Liên Xô…!!! Và khi chuối trồng đến đâu thì chỉ  sau vài ngày là  chuối… chết  hết đến  đó!
Chuyện kết thúc rất có hậu: Vì  chuối chết mà  chẳng ai bị khiển trách gì  cả.  Chỉ  có một chút thay đổi nhỏ  là Hoàng Anh thôi làm chủ nhiệm Uỷ Ban Nông Nghiệp Trung Ương  mà  lại lên chức sang làm Phó Thủ Tướng ngụy quyền Ba Đình, kiêm Bộ Trưởng Tài Chánh!!!
Tiến Sĩ Thái  Văn Trừng bị Hoàng Anh chửi như chửi chó  trong hội nghị  may mắn không bị  truy cứu  cái lý  lịch là “lưu dụng”, có lẽ nhờ  tác phẩm “Về  Hệ Thảm Thực Vật Ở  Việt Nam” của  ông được  Nga Xô chú  ý  tới,  và  qua  sứ  quán Nga Xô ở  Hà  Nội  trao cho ông bằng Tiến Sĩ  của  Nga Xô (không cần phải  qua Nga Xô nhận bằng)!!!
                Còn việc  săn  Hổ  theo gợi ý  của  Malencov với Phạm Văn Đồng cũng được  chấp hành nghiêm chỉnh.  Đó  là  thượng tướng ngụy quân VGCS là Chu Văn Tấn, Uỷ Viên Trung Ương VGCS; phó  chủ  tịch quốc hội việt gian; chủ tịch kiêm bí thư khu ủy  và  quân khu ủy khu tự trị Việt Bắc,  được  giao toàn quyền tổ  chức (độc  quyền săn hổ), có  cộng tác viên là  đại tá  ngụy quân VGCS  Hoàng Điền (cán bộ VGCS tập kết) giữ chức cục trưởng cục  kiểm tra lâm nghiệp!
Câu chuyện trồng chuối  như trên kết luận là  có  hậu, còn chuyện săn hổ  còn (hình như) có  hậu hơn  là  ở  chỗ sau đó  Chu Văn Tấn kiêm thêm chức “Trưởng Ban Bảo Vệ  Sức Khoẻ Cho Trung Ưong Đảng”  (VGCS),  nên  hắn  quản lý  luôn cả  các khu vực  trồng thuốc phiện. Sau này thuốc phiện còn được  dùng làm “vũ khí” để  đầu độc  xã hội Việt Nam Cộng Hòa  trong  cuộc  xâm lược toàn diện,  nghĩa  là  tha hóa  con người  để  dễ nô lệ đỏ  hoá.  Còn điều nữa  VGCS  còn dùng thuốc phiện bán lấy tiền của VNCH,  để  chi dùng cho các  hoạt động tình báo (giống như trò  gởi tiền cho thân nhân ở Việt Nam hiện nay),  khủng bố, nuôi dưỡng các  "phong trào" điển hình như  phong trào gìn giữ hoà  bình, dân chủ, du ca…  Hệt như hiện nay chúng dùng  qũy của NQ 36 nuôi  dưỡng các  đảng phái  ma trơi, chống cộng cuội, dân chủ cuội…
Trong quản lý  thuốc phiện, Chu Văn Tấn  còn quản lý  luôn cả  mật ong ở những vùng  trồng thuốc phiện, vì  ong đó  hút  từ  các nhụy hoa  thuốc phiện nên  mật ong  đó rất đặc  biệt cho việc cho việc  ngâm thai nhi  con so  làm thuốc “Trường Sinh – Kích Dục”  cho lũ Trung Ương  VGCS . Chẳng rõ hiệu qủa  khoa  học  ra sao, nhưng  trong thực tế  cho thấy  những tên được  gọi là  lãnh đạo  chóp bu của  tập đoàn VGCS  đều  sống dai như Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Anh, Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vỉnh, Võ  Chí  Công, Hoàng Văn Hoan, Đỗ Mười, Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn,  Phùng Thế Tài, Chu Huy Mân…, trường hợp Đỗ Mười gần 90 tuổi mà còn làm cho người hầu phình bụng!!!
b) Đào tận gốc, trốc tận rễ tất cả Trí, Phú, Địa, Hào, nên trong xã hội Việt Nam  dưới bàn tay việt gian cộng sản từ  Hồ Chí Minh  cho đến nay, chúng ta thấy:
                - Ở Bắc Việt Nam từ  1954, nghĩa  là  bắt đầu tập đoàn VGCS  Hồ Chí  Minh  được tạm quyền  quản lý Việt Nam  từ  vĩ tuyến 17 ra  phía  Bắc, mọi  hoạt động từ  công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp,  tài chánh, ngân hàng, lưu thông phân phối, tiểu thủ  công, giao thông vận tải cho đến  các phương tiện phục  vụ  dân sinh đều  nằm trọn trong tay tập đoàn  VGCS  Hồ  Chí Minh và  được  điều hành bằng bộ máy ngụy quyền thư lại của  VGCS  với phong cách “lãnh chúa tuyệt đối”, nghĩa  là  không theo công thức nào, không theo luật lệ nào, không theo văn bản pháp lý  nào.  Tất  cả tuỳ  theo ý thích cá nhân của tên VGCS đứng đầu những tổ  chức  đó, như  Bộ Trưởng, Chủ Nhiệm Ủy Ban,  Tổng cục trưởng,  tổng giám đốc của một công ty, chủ nhiệm hợp tác  xã mọi loại… Chính vì  thế  nên cái ngụy quyền VGCS đó  có  lúc có  tới 11 đứa  phó thủ tướng và  các bộ  tối thiểu  là  5 thứ trưởng; ở  cấp tổng cục, cục, vụ, viện, phòng, vân vân… cũng đều như thế  cả.
Bộ máy nhà  nước ngụy quyền VGCS  đã  cồng kềnh  lại thêm  sự chồng chéo  của tác tổ  chức ngoại vi của  tập đoàn VGCS.
Thí  dụ:   Chính phủ  ngụy quyền VGCS  có  các  bộ ngoại giao,  ngoại thương, nội thương, văn hóa, thông tin, giáo dục  vân vân… thì  ở  Trung Ương  đảng VGCS  cũng  có các ban  đối ngọai, ban kinh tế, ban tuyên huấn,  thông tin, giáo dục… để  hướng dẫn và  giám sát  các bộ trong cái gọi là  chính phủ  của ngụy quyền VGCS.   Đã thế, nó  còn rườm rà  tới mức  ngay  trong  phủ thủ tướng ngụy quyền VGCS  cũng có thêm các văn phòng như  Bộ Trưởng phủ  thủ tướng; bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng nội chính, theo dõi cả bộ  công an và  bộ nội vụ;  bộ trưởng chủ nghiệm văn phòng khoa  giáo,  theo dõi khoa  học  kỹ thuật …;  bộ trưởng văn phòng tài mậu,  theo dõi về vấn đề  tài chánh   và mậu dịch  vân vân…
Tổ chức một bộ máy quản lý  18 triệu dân (dân số Bắc Việt Nam trong những năm 1954-1960), mà nó cồng kềnh đến mức mỗi đoàn thể ngoại vi cũng đủ thứ ban bệ, cục, vụ,  vân vân… như tổng công đoàn có  trường đại học công đoàn học tập chung, cũng co đủ  ban từ tổ chức, giáo dục, thi đua, văn hóa quần chúng cho đến cả tờ báo  riêng là tờ Lao Động và có nhà xuất bản riêng là nhà  xuất bản Lao Động… ; Hội Phụ Nữ; Hội Liên Hiệp Sinh Viên; Đoàn Thanh Niên Lao Động Hồ Chí Minh;  Ủy Ban Thiếu Niên Nhi Đồng; Hội Nông Dân; Liên Hiệp Hợp Tác Xã Tiểu Thủ Công và Thủ Công; Hội Đồng Hòa Bình Thế Giới; các  Hội Hữu Nghị như  Việt-Xô, Việt -Đức,  Việt –Pháp, Việt –Hoa, Việt Nam – Cuba … cũng đều có  một đống nhân sự ngồi chơi sơi nước.  Tất  cả  các hội đoàn nói trên lại nằm trong  sự quản lý  của  cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.  Và, bộ  máy quản lý  của  Mặt Trận Tổ  Quốc  cũng có  đầy đủ  ban bệ, cục, vụ, phòng… hệt như một thứ  “chính phủ” nhỏ.  Nó  cũng có  một tờ  báo  riêng là tờ Cứu Quốc  và  quản lý mấy  tờ báo  khác  nữa  như Độc Lập của đảng Dân Chủ, Tổ Quốc của  đảng  Xã Hội; một tờ  của Hội Việt- Hoa và  một tờ  Chính Nghĩa  của  ban Tôn Giáo, và  vân vân…
            Trước  kia tầng lớp HÀO  là  những người quản lý về mặt hành chánh của toàn xã hội trước 1954, nay bị “đào tận gốc, trốc tận rễ”  nên bộ máy quản lý  xã hội của  tập đoàn VGCS  mới phình ra một cách phi thường  như vậy.  Cho nên Tập đoàn VGCS có  vẻ như nhận thấy  giai đoạn đó khi chúng phát động phong trào tinh giản bộ máy nhà  nước, giảm biên chế, chống tham ô lãng phí, bảo đảm 8 giờ lao động vàng ngọc; đẩy mạnh phong trào dám nghĩ  dám làm, phát huy sang kiến, tiết kiệm nguyên vật liệu sản phẩm, hạn chế thấp nhất sản phẩm sai quy cách… những phong trào nổ như  pháo tết nói trên  được quảng bá rầm rộ trên  các phương tiện truyền thong đại chúng như báo chí, đài phát thanh, loa phóng thanh...nhất là  cùng lúc việt gian Hồ Chí Minh ra lệnh xây dựng “con người mới xã hội chủ nghĩa”,  với phong trào tìm các điển hình: “người tốt việc tốt”,  “người thực  việc thực”. Các báo  đều có mục tuyên dương các điển hình đó và  cá nhân nào đó đã  được báo  chí tuyên dương sẽ nhận “huy hiệu bác hồ” (SIC),   và một tờ giấy khen  và  nhân vật đó  được xem như là  đã ló đầu, thoát  ra khỏi “đám quần chúng nô lệ đỏ” thầm lặng  để  bước   vào thẳng vào hàng ngũ“quan lại” ở cơ sở,  có  thể  được đi đào tạo hoặc ngay trong nước, hoặc gởi đi đào tạo ở những “nước bạn”. 
Chính cái “mục tiêu” tinh giản trong bộ máy nhà  nước  quá  phức tạp  đó  lại làm cho- bộ máy nhà nước  không những đã qúa  cồng kềnh-  còn phình to hơn  nữa. Vì, lại đẻ  ra đủ  các  ban bệ, cụm vụ… để  hướng dẫn các phong trào nói trên,  tự trong cái gọi là “chính phủ”, cho đến  các  ban ngành hành chánh, các bộ  từ cấp tỉnh thành huyện xã, tổ dân phố; và tất nhiên ở  các  ban ngành của  đảng VGCS  và  các tổ  chức ngoại vi nằm trong cái gọi là  Mặt Trận Tổ Quốc và  ngay chính trong  cái Mặt Trận Tổ  Quốc đó!!!
                Trước 1975, kẻ đầu tiên được  việt gian Hồ Chí Minh chỉ  định làm cái việc  đó trong toàn bộ hệ thống  quản lý của tập đoàn VGCS  là  Đỗ Mười.  Sauk hi làm xong cái việc “Đào tận Gốc, Trốc Tận Rễ” tầng lớp PHÚ  của  xã hội phía Bắc Việt Nam, Đỗ Mười và  phó  của  hắn là Khuất Duy Tiến  đều bị bệnh điên. Cả hai được Hồ  cho qua Tàu  Cộng bành trướng  chữa  trị.   Sau hai năm ở  bên Tàu,  bệnh của Đỗ Mười tạm ổn định,  Hồ  cho gọi về  và  trao cho chức vụ nói trên.  Còn Khuất Duy Tiến  bị điên cho đến chết.
                Từ cái trò hề  “xây dựng con người mới xã  hội chủ nghĩa” , “người tốt việc tốt” , “người thật việc thật” của Hồ  đưa ra, đã có  biết bao chuyện khó tin mà  có thật.  Xin đưa  vài thí  dụ để  chia sẻ  với quý  cụ và  quý bạn đọc  những âm mưu thâm độc  của tập đoàn việt gian cộng sản từ Hồ Chí Minh cho đến nay  và tai hại của nó  to lớn như thế nào đối với Dân Tộc  và   Tổ Quốc ra  sao cho mọi tầng lớp người dân trong  xã hội Việt Nam,  đến  mức   đại đa  số  đã và  đang tự nguyện thoái hóa  mình, thoái hoá  cái tầng lớp  mà mình muốn đạt tới.  Nói một cách khác  là người ta  đã vô thức tự nguyện “đào tận gốc, trốc tận rễ” bản thân và  giai tầng  xã hội mà  mình  là  một thành viên. 
Cái khẩu hiệu và mục tiêu hàng đầu khi Nga Xô Viết  là tuyển lựa nhân sự; huấn luyện cách gây nội chiến;  tổ chức  các phong trào yêu nước giả hiệu để  lôi cuốn người Quốc Gia yêu nước và tổ  chức xâm nhập theo lối minh cưu  vào các đảng phái yêu nước;  chu cấp tiền bạc và các  nhu cầu  cả khi còn hoạt động bí mật  lẫn công khai bằng cả hệ thống chính trị của Nga Xô Viết (sau đó có thêm sự trực tiếp lèo lái, chỉ  đạo và hỗ trợ của tàu Cộng đại hán bành trướng), và các chư hầu trong cái gọi là  phe “xã hội chủ nghĩa” chính là  việc  “Đào tận Gốc, Trốc Tận Rễ” các giai tầng “Trí Phú Địa Hào của Người Việt Nam”.  Vậy tại sao lại phải nhận định rằng từ  việc  quản lý bộ máy hành chánh  xã hội Việt Nam  qúa  cồng kềnh  khi vào tay tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh và  các phong trào như nêu trên lại có  khả năng tồn tại  cho đến tận ngày hôm nay (2013) này?
Chính Khí Việt  xin được chia sẻ  với  quý  bạn đọc nhằm giải thích câu hỏi nói trên như sau:

         A) VÌ LÀ MỘT TỔ  CHỨC  DO NGOẠI QUỐC (NƯỚC NGA XÔ VIẾT) TẠO RA  VÀ LÃNH ĐẠO MỌI HOẠT ĐỘNG  PHỤC  VỤ CHO CHIẾN LƯỢC  BÀNH TRƯỚNG CHỦ NGHĨA THỰC DÂN ĐỎ; SAU NÀY,  DO ĐIỀU KIỆN CÓ  CHUNG BIÊN GIỚI VỚI TÀU  VÀ  MỌI HOẠT  ĐỘNG ĐỀU NHỜ TÀU HUẤN LUYỆN, HỖ TRỢ, VIỆN TRỢ MỌI MẶT  CHO NÊN TẬP ĐOÀN VGCS HỒ CHÍ MINH CŨNG PHỤC  VỤ CHO TỤI TÀU KHỰA  ĐẠI HÁN BÀNH TRƯỚNG.  NÓI MỘT CÁCH KHÁC LÀ TẬP ĐOÀN VGCS  HỒ CHÍ MINH TỰ NGUYỆN HOẶC BẮT BUỘC  PHẢI TỰ NGUYỆN  LÀM VIỆT GIAN CHO CẢ NGA XÔ VIẾT (LÀ MẸ ĐẺ) VÀ TÀU KHỰA ĐẠI HÁN BÀNH TRƯỚNG (LÀ MẸ NUÔI) ĐỂ BIẾN NHÂN DÂN VÀ  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM THÀNH THUỘC  ĐỊA ĐỎ  VÀ NÔ LỆ ĐỎ CHO CẢ NGA XÔ VIẾT LẪN TÀU CỘNG ĐẠI HÁN BÀNH TRƯỚNG. 
Cho nên cái khẩu hiệu hành động được ghi chép trên giấy trắng mực  đen  được chính thức ra mắt với cái  lốt “Đảng Cộng Sản Đông Dương”,  trong vụ gọi là “Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931”, tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh  cũng vẫn thực thi cái  khẩu hiệu đó  một cách rất trung thành, cho  đến tận ngày nay   Có  điều khác  với lúc ban đầu,  tức  thời  Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, là tập đoàn VGCS  vừa  bonshevik hóa toàn đảng (VGCS  Đông Dương)  và  bonshevik hóa toàn dân Việt Nam, thì  chúng cũng đồng thời Hán hóa đảng VGCS  của  chúng và  cũng vừa  hán hóa  toàn dân Việt Nam.  Nếu  tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh có  hai chủ nhân  thì  người dân Việt Nam bị trị  phải chịu đeo ba cái ách  trong hệ thống cai trị của VGCS. Đó là: Nga Xô Viết, Tàu Cộng bành trướng và VGCS  Hồ Chí minh.  Dưới ba ách cai trị nêu trên, người dân Việt Nam chỉ còn là:  kiếp nô lệ như  trâu ngựa. 
Còn bè lũ cầm quyền và toàn thể  tập đoàn  VGCS Hồ Chí Minh thì  đấm đá  nhau chính vì  cái ách một cổ  hai tròng:  Đó là  mâu thuẫn giữa  tụi thờ Nga Xô Viết  và lũ thờ  Tàu cộng đại hán bành trướng.  Điển hình là  vụ án thường được gọi Ià  “xét lại chống đảng làm gián điệp” và  vụ chém giết nhau bằng súng đạn năm 1979 giữa VGCS  và  Tàu khựa đại hán bành trướng.
Vì vậy không thể  coi những tên  cộng sản Việt Nam  chết ở hai chiến trường phía Tây Nam  và Phía  Bắc  trong những năm 1979 và  những năm tiếp theo sau đó là các “Liệt Sĩ - Tử Sĩ”.  Vì  chúng là  binh nô cho Nga Xô đánh Tàu Cộng  bành trướng  do  mâu thuẫn tranh chấp MỘNG  làm bá  chủ thế giới  giữa  tụi thực dân đỏ với nhau  mà thôi.  Nạn nhân thực  sự chính là  người dân Việt Nam,  còn lại  là  những kẻ  không chịu mở  mắt để  chọn đường  đi  cho  mình, nhất là  cuộc chiến đó xảy ra  sau 1975.
Chỉ có Quân Nhân QLVNCH hy sinh sinh mạng để  bảo vệ Tổ Quốc mới  xứng đáng được cái danh dự mang cái danh xưng đó.  Bởi vì, các  vị đó mới thực sự hy sinh mình VÌ LỢI ÍCH CỦA TỔ QUỐC  và NHÂN DÂN  Việt Nam.  Không thể  lẫn lộn  để  xếp chung với nhau  trong danh xưng “Liệt Sĩ - Tử Sĩ”  được. (Như tên việt gian Bút Nô Đỏ Phan Nhật Nam  đã đồng hóa  cái  chết của  Quân Nhân QLVNCH điển hình như Thiếu Tá  Nguỵ Văn Thà  cùng với cái chết của  lũ binh nô đỏ  VGCS  và coi đó  đều là  vì Tổ Quốc là  hoàn toàn SAI LẦM).  Suốt bốn năm trời (từ  1975 đến 1979) lóa mắt và tự hào là  kẻ chiến thắng, ngụy quân CGCS  không hề  có một chút động tâm, một chút tỉnh ngộ khi chứng kiến cảnh  Quân- Cán – Chính VNCH  bị  đưa  toàn bộ đi tù khổ  sai để bị hành hạ vì  đói rét,  bệnh tật, bị làm nhục và  biết bao người đã phải chết một cách  khốn khổ như vậy! Gia  đình, nhà cửa, vợ con bị tan nát, cuộc  sống không bằng súc vật; bị phân biệt đối xử,  bị cưỡng bức  đi các nơi rừng sâu, núi hiểm  được gọi  bằng mỹ từ  “kinh tế mới”, một hình thức giết lần, giết mòn!!!
Cả nước Việt Nam Cộng Hòa bị lật nhào  các giá  trị nhân văn, truyền thống, lịch sử  nếp sống văn minh…từ thành thị  đến nông thôn và kể  cả  nhừng vùng thuộc cao nguyên Trung Phần trong các sắc tộc  anh em dân tộc thiểu số.
Cộng đồng các  sắc dân thiểu số  của VNCH bị  khủng bố, chia cắt bằng cắt  bằng các làng xã Việt Nam phía Bắc  được VGCS  tổ chức ồ  ạt kéo vào,  tàn phá, cướp ruộng cướp rẫy…
Một kiểu cách mạng  Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 với khẩu hiệu “Trí Phú Địa Hào, Đào tận gốc, trốc tận rễ” được tái hiện một cách tinh vi và thâm độc hơn nhiều lần.
Thanh Niên Nam Nữ của Việt Nam Cộng Hòa  bắt đầu bị tập đoàn VGCS  bắt  buộc phải vào hàng ngũ binh nô trong mỹ từ “trúng tuyển nghĩa vụ, làm nghĩa  vụ  quốc tế” nhưng thực ra chỉ là một thứ “lê dương”  cho Nga Xô Viết để  chúng tiến hành cuộc xâm lược Cam-Bốt, một chư hầu của Tàu Cộng bành trướng, kéo theo cuộc  chiến ở phía  Bắc  với Tàu cộng bành trướng là điều tất nhiên.
Xưa kia, Quân Lực VNCH  là lực lượng cốt yếu trong việc bảo vệ  Tổ Quốc và Người Dân Việt Nam; bảo vệ cuộc  sống an toàn cho mọi sinh hoạt xã hội từ  sản xuất đến văn hóa giáo  dục, khoa học, nghệ thuật, tín ngưỡng…  lực  lượng đó  đã là  cản lực mạnh nhất, nguy hiểm nhất  cho “sự nghiệp” làm việt gian  của tập đoàn cộng sản  Việt Nam, cho nên vì không thể  và  cũng không dám chém giết hết  lực lượng đó, nên chúng đã hành xử  như  đã thực thi thời kỳ trước 1975 ở  vĩ tuyến 17 trở ra phía Bắc.   Có nghĩa  là  chúng dùng đủ mọi phương pháp để thoái hóa cái lực lượng đó nhằm vô hiệu hóa  họ hoặc  sử dụng họ như  những thứ nô lệ tay sai trong mọi  bình diện sinh hoạt xã hội…
Ý  đồ đó của VGCS  không phải  là không có  chủ  điểm  của bọn chúng,  chúng  ta thử nhìn lại các thành phần HO ở hải ngoại hiện nay thì  sẽ thấy những loại đã đầu hàng trong nhà tù VGCS  như Vũ Ánh, Phan Nhật Nam, Nguyễn Tường Tâm, Phùng Ngọc  Sa  và  vân vân… thì  mới thấy hết được  những trò nham hiểm rất thâm độc  của  tập đoàn VGCS  trong việc “cải tạo” khiến cho một số những người nằm trong QLVNCH  cũng như Quân – Cán – Chính của VNCH  đã bị thoái hóa trở thành tay sai  gián tiếp hoặc  trực tiếp cho VGCS, hoặc  làm tất cả những điều  theo sự hướng dẫn của  cơ quan truyền thông mà VGCS  đã  gián tiếp hoặc trực tiếp mua chuộc  được.
b) Những nhận xét trên của Chính Khí Việt hoàn toàn là  sự thật  dựa vào tài liệu của  chính VGCS đưa ra mà ai ai cũng có thể tham khảo được,  và những ”người thật, việc thật”  cũng chính do báo chí  của tập đoàn VGCS  đăng tải hằng ngày.  Lẽ tất nhiên ai ai cũng có thể  tự do tra cứu dù ở trong hay ngoài nước Việt Nam.
                Xin phép lưu ý đến quý cụ và quý bạn đọc rằng:
-Chính trong quyển  ”Biên Niên Tiểu Sử Hồ Chí Minh do nhà  xuất bản chính trị quốc gia ở Hà Nội”   cho xuất bản năm 1993, thì Hồ  với tư cách chủ tịch của Chính Phủ Liên Hiệp ngày 06 tháng 01, 1946 đã ký sắc lệnh hợp nhất lực lượng vũ trang của các đảng phái trong Chính Phủ Liên Hiệp.
Lực lượng vũ trang hợp nhất đó được đặt tên là: “Quân Đội Quốc Gia Việt Nam”.  Sau đó trong lễ khai mạc  Lục Quân ở Sơn Tây, Hồ thay mặt chính phủ Liên Hiệp  tặng cờ cho trường Lục Quân  có thêu  tôn chỉ  của Quân Đội Quốc Gia là : TRUNG VỚI NƯỚC HIẾU VỚI DÂN.
Thế  nhưng khi Tàu Mao làm chủ lục địa năm 1949, thì Hồ  cũng nhân danh chủ tịch chính phủ Liên Hiệp, Hồ  cấp tốc luân phiên gởi các  đơn vị  Quân Đội Quốc Gia sang  Tàu Mao để được huấn luyện, trang bị và tổ chức lại theo  khuôn mẫu giống hệt quân lính Tàu cộng bành trướng, mà  điều quan trọng nhất là đã đưa Quân Đội  vào tay VGCS   để chúng  trực tiếp điều hành quản lý. Kể từ  đó, Hồ  cho đổi tên các lực lượng  vũ trang hợp nhất đó, sau  khi đã bị cưỡng bức “cộng sản hóa” (cải tạo)  trong quân trường của Tàu cộng, để trở thành cái gọi là  Quân Đội Nhân Dân (hay còn có tên bộ đội cụ Hồ).  Và tôn chỉ  ban đầu làTRUNG VỚI NƯỚC  HIẾU VỚI DÂN bị đổi thành TRUNG VỚI  ĐẢNG(VGCS), HIẾU VỚI DÂN, Nhiệm Vụ Nào Cũng  Hoàn Thành, Khó Khăn Nào Cũng Vượt Qua, Kẻ Thù Nào Cũng Đánh Thắng (tất nhiên là kẻ thù của đảng VGCS).
                Và từ  cái tôn chỉ  Trung Với Đảng được khẳng định rõ hơn trong cái tên bộ đội cụ Hồ, mà  cái thằng cụ Hồ  đó,  nó đã khẳng  định trong lá thư  năm 1928 gởi cho Quốc Tế III, tức  Bộ Thuộc Địa của Nga Xô Viết  (có in trong văn kiện Đảng  (VGCS)- Nhà  xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, in lần thứ I) rằng Đảng VGCS  của hắn là một bộ phận của Nga Xô Viết và  chỉ tuân theo mọi chỉ thị của Nga Xô Viết mà thôi.  Và từ khởi thuỷ  bằng việc tên đại việt gian Hồ Chí Minh (năm 1925) bán Nhà Ái Quốc  Phan Bội Châu và năm 1930, bán cuộc Khởi Nghĩa Yên Bái của  Đảng Trưởng VNQDĐ, Anh Hùng Nguyễn Thái Học… để  rồi qua  cái gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 chúng tiêu diệt mọi giai tầng xã hội Việt Nam với khẩu hiệu Trí, Phú, Địa, Hào- Đào Tận Gốc,Trốc Tận Rễ.
Tiếp theo đó toàn là  hành động buôn dân bán nước của  tập đoàn Hồ Chí Minh, từ  khi chúng cướp được  bộ máy nhà nước 1945  cho đến tận ngày hôm nay  .
Trong việc  vinh danh tên đại tướng ngụy quân VGCS Võ Nguyên Giáp,  Chính Khí Việt xin được  chia sẻ  cùng quý   bạn đọc rằng, cái  mà lũ sử nô của VGCS  không chỉ  rêu rao việc- mà  chúng còn cẩn thận ghi trong thông sử  và  các văn kiện chính thống của bọn chúng rằng, - chúng  đã “có công đánh Pháp,  đuổi Nhật”  để làm nên cái gọi là  “cách mạng tháng 8, 1945”.   
Sự  thật là thực dân Pháp đã bị Phát Xít Nhật làm cuộc đảo chánh trên cả Ba Nước Đông Dương.  Còn với Phát Xít Nhật lúc đó  đang nằm chờ quân đội đồng minh đến giải giới.  VÀ MỘT  SỰ THẬT KHÁC NỮA  LÀ:  nhân  việc tên đại việt gian Võ Nguyên Giáp chết, một kẻ thân cận với Giáp  trong những năm từ 1946 đến 1968 (sau đó  bị dính vào vụ án xét lại chống đảng), là Lê Trọng Nghĩa (92 tuổi), nguyên đại tá cục trưởng tình báo và  quân báo của ngụy quân VGCS  đã tiết lộ một bí mật.
Đó là  năm 1945, tên việt gian Võ Nguyên Giáp đã ra lệnh cho Giải Phóng Quân (VGCS) ngưng tấn công quân Phát Xít Nhật  và “TRỰC TIẾP GIAO HẢO  với quân  Quân Đội Nhật” (SIC), “nhờ đó Giải Phóng Quân VGCS vào  chiếm lĩnh Hà Nội” (SIC).  (Tài Liệu lấy từ bài “Tướng Giáp qua góc nhìn của nhà tình báo” VN Express, ngày 11 Tháng 10, 2013) (Tướng Giáp qua góc nhìn của nhà tình báo - VnExpress)
                Vậy là, lực lượng vũ trang của VGCS không có chuyện “đuổi Nhật” mà là  “GIAO HẢO VỚI NHẬT”  đem quân vào “CHIẾM LĨNH  HÀ NỘI”  (SIC).  Đó là bằng chứng VGCS tự nguyện khai ra là chúng đã bắt tay với Nhật  để CƯỚP bộ máy nhà nước  của nhân dân Việt Nam trong tay những người theo tôn chỉ “QUỐC GIA – DÂN TỘC , “chứ không Vô Tổ Quốc” như chúng. 
  


8. Những tóm tắt  sơ lược  nói  trên cho ta  cơ sở hợp lý để kết luận  về  sự cồng kềnh, chồng chéo,  dẵm chân lên nhau  trong bộ máy  quản lý của tập đoàn VGCS  áp  đặt lên mọi tầng lớp người dân Việt Nam trong mọi sinh hoạt xã hội: Từ sản xuất đến  lưu thông hàng hóa;  từ hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch đến hệ thống truyền thông báo chí; từ sinh hoạt tôn giáo, tâm linh đến giáo  dục  đào tạo; từ cơ sở truyền thống vật thể đến phi vật thể; từ an ninh quốc phòng đến  việc  đoàn ngũ hóa người dân trong các tổ chức  hội đoàn, đoàn thể  nhằm mục đích quản lý mọi hoạt động  sinh hoạt và  định hướng  mọi  hoạt động  sinh hoạt  của mọi tầng lớp thành phần xã hội  người Việt nói chung, đặc biệt người  Việt Tỵ Nạn VGCS  ở hải ngoại.  Cụ thể là cái cơ quan có tên là “Đảng Uỷ Cộng Sản Việt Nam  ở Nước Ngoài”  và “Uỷ Ban Người Việt Ở Nước Ngoài”. Cùng song song hoạt động với  toà lãnh sự, tổng lãnh sự và  Toà  Đại Sứ của VGCS  nước ngoài. 
Chúng ta  cũng cần nhớ rằng lực lượng ngụy quân VGCS ở các cấp và  cái gọi là “công an nhân dân” cùng với cái gọi là “An Ninh Quốc Phòng, trật tự  trị an nhân dân”  mà VGCS  từng “ưu ái” trao nhiệm vụ  cho chúng là:
a)      Lính là  do đảng VGCS độc quyền quản lý, trực tiếp chỉ huy, lãnh đạo, có nhiệm vụ hàng  đầu là “BẢO VỆ ĐẢNG”  (VGCS);
b)      Công An là thanh kiếm”  của đảng VGCS , nghĩa là chủ  yếu để chém giết  người dân bị trị (vì VGCS  coi  nhân dân  là  kẻ thù như hình với bóng của  chúng);
c)       An Ninh nhân dân  là một thứ lính và công an VGCS  không mặc sắc phục nằm trong mọi đoàn thể  tổ chức  của người dân  mà  VGCS  đã  đoàn ngũ hóa, từ  thiếu nhi  cho đến phụ lão; từ  cán bộ hưu trí  cho đến  cựu chiến binh;  từ các  hội nhà văn  cho đến  các tổ chức tôn giáo… kể cả các loại băng đảng  chứa điếm,  mở  sòng bạc, trộm cướp, buôn bán ma tuý,  đòi nợ thuê, giết mướn … thậm chí  chúng còn nằm trong cả  những nhóm dân chủ  cuội,  phản tỉnh cuội, các phong trào chống cộng cuội cả trong và ngoài nước… như  Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Thanh Giang,  Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh...  Một số khác thì công khai kêu gọi   khai rõ tên tuổi, địa  chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại vân vân.. như  8406; Thăng Tiến;  và  đặc  biệt  là  nhóm mạo danh Phật trong danh xưng GHPGVNTN do  Ngưu Ma Vương Quảng Độ aka Đặng Phúc Tuệ (đã chết) cầm đầu.
Qua  sự trình bày của Chính Khí Việt  bên trên cho phép  CKV  kết luận rằng:
Để tự vệ trước những đòn sấm sét  của người dân bị trị Việt Nam và  vẫn có thể tiếp tục làm tròn  nhiệm vụ việt gian cho các mẫu quốc và  các  tập đoàn tài phiệt quốc tế, cho nên tập đoàn VGCS đã thực thi và  tiếp tục thực thi  xây dựng một bộ máy ngụy quyền cồng kềnh.  Bởi vỉ  đó là đường lối  mà  cũng là biện pháp để các tổ chức của chúng giám  sát lẫn nhau,  ngăn chặn sự thâm nhập  của các thành phần  không phải là  VGCS  tự nguyện (tức thế lực thù địch  với tội việt gian của tập đoàn cộng sản Việt Nam).
Nhưng việc mở  rộng bộ máy ngụy quyền cũng là  một cách thỏa hiệp chia  tiền và  quyền giữa các thế lực  phe nhóm làm việt gian cho các mẫu quốc  và  các  thế lực tài phiệt quốc tế Sự cồng kềnh, chồng chéo  đó của  các tổ  chức có nhiệm vụ khống chế lẫn nhau lại sẽ là những kẽ hở tốt nhất để  người dân bị trị Việt Nam có thể  tận dụng  những mối nối không bền vững đó để triệt tiêu chúng bằng tất cả  sự  sáng tạo mà  chỉ  có  người dân  bị trị  mới có thể  nhận ra được
Muốn làm được những việc nói trên, tất cả những người  Việt Nam yêu nước cần phải đoàn kết để thực hiện việc lấy lại quyền  làm chủ và quản lý  đât nước  từ tay lũ việt gian cộng sản, sử dụng bộ máy nhà nước  đó vào việc xây dựng một TỔ QUỐC VIỆT NAM thực  sự có độc lập và các sắc dân trong cộng đồng dân tộc Việt Nam  phải  thực  sự có tự do  trong mọi hoạt động của  mọi sinh hoạt  đặc thù của mình trong  cộng đồng dân tộc VIỆT NAM,  cả  về vật chất lẫn PHI VẬT CHẤT
Có như vậy chúng ta mới nối chí trong tinh thần TRI ÂN đối với vị lãnh tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm trong tôn chỉ mà Người đã đề ra, đó là TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM.
(Kết thúc 2 tháng với 61 bài Tưởng Niệm Húy Nhật Lần 59 Tổng Thống Anh Minh
Ngô Đình Diệm)
Chính Khí Việt (Joseph. l. Pham)
Ngày 30 Tháng 11 năm 2022.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website