CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, March 6, 2023

YOUTUBE 31 : CHƯƠNG VI , QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

 CHƯƠNG VI , QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

TÁC GỈA JOSEPH PHẠM, BÚT DANH CHÍNH KHÍ VIỆT.

 VỀ TÊN ĐẠI SỨ HOA KỲ TẠI VIỆT NAM, ÔNG TED OSIUS!!!

(79) Chính Khi Việt: Quyền 7: Thế giới đáng đoi mặt với cuộc tấn công lớn nhất vào sự thật 0031 - YouTube


2/ Sau khi Hoa Kỳ, một đồng minh TỰ NGUYỆN của Việt Nam Cộng Hoà,  qua bàn tay của Lucien Conein,  một tên  CIA có máu mặt  ở Saigon, dùng 40 ngàn USD để trả công cho lũ cẩu nô tài phản quốc,  giúp chúng tìm cách chặt đi cái xương sống  và bộ óc của một Miền Nam với những khẩu hiệu xây dựng ban đầu là Trường Học Không Học Phí, Bệnh Viện Không Viện Phí, Xã Hội Không Tham Nhũng… nên chỉ một thời gian rất ngắn  Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà đã nổi bật lên trong khối ASEAN (kể cả Đại Hàn – Singapour mà ngày nay họ đã vượt lên trên Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa phải cả vài chục năm mới bằng cái hiện tại của hai nước đó).Đó là công  lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Ngài Cố Vấn Ngô Đình Nhu và tất cả những người cộng sự đắc lực  của Người, cũng như đại đa số nhân dân Việt Nam thực sự yêu nước và muốn  rang nước Việt Nam là của Người Việt Nam!  Không khuất phục trước bạo lực, không để cho ngoại bang can thiệp vào công cuộc giữ nước và dựng nước của mình.

Nền Đệ Nhị VNCH ra đời là do Hoa Kỳ điều khiển, phục vụ cho nước cờ chiến lược vì quyền lợi riêng của Mỹ, thông qua bè lũ cẩu nô tài và các tổ chức khác mà Chính Khí Việt đã đề cập ở trên.  Sơ lược như vậy để bạn đọc và Ngài Ted Osius, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thấy được công cuộc PHỤC QUỐC của người Việt Nam rất là khó khăn. 
 
KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO???

=== Cái khó thứ nhất là những thành phần chống lại tập đoàn việt gian bán nước, giết dân, tay sai cho Nga Xô và Tàu bành trướng, kể cả cho Hoa Kỳ và các thế lực tài phiệt khác, đã không được những người hoạch định đường lối chính sách của Chính Quyền Miền Nam Đệ Nhị lúc đó phổ biến một cách sâu rộng  đến với  những người Việt Nam yêu nước, vì thế đại đa số người dân bị mơ hồ, không phân biệt được kẻ thù và đi tìm chỗ dựa là “Đồng Minh Dấu Mặt Của Kẻ Thù”!!!  Một thời gian rất dài những nhà tuyên truyền, nghiên cứu, nói chung là ngành Chiến Tranh Chính Trị của Việt Nam Cộng Hoà Đệ Nhị, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của tên Trung Tướng Trần Văn Trung, con rể của mụ Tuần Chi – Đào Thị Xuân Yến, nguyên là “Bồ Bản Sứ” của thằng khâm sứ Thực Dân Pháp, rồi trở thành vợ bán chính thức của tên ác tăng Đôn Hậu.  Không những đã không nhìn thấy được cái bản chất việt gian của tập đoàn csVNcho nên không xác định được đối với việt gian cộng sản thì phải làm gì, cũng như  phải làm cách nào để cho Người Dân Việt Nam Cộng Hoà nói riêng, người Việt Nam không cộng sản nói chung, hiểu biết tường tận cái tội danh của chúng chính là “Việt Gian, Phản Quốc” từ lúc được Nga Xô cho ra đời! Cũng như bản chất và những nét đặc thù của bọn chúng trong mọi hoạt động, kể cả ngôn ngữ sử dụng, cách chơi chữ nghĩa của bọn chúng, nói chung.

=== Khi ra tới hải ngoại, sau biến cố Quốc Hận 30- 4-1975,  những người Việt Tỵ Nạn VGCS  chúng ta,  mỗi lần biểu tình chống sự xuất hiện của các tên đại diện tập đoàn VGCS, thí dụ như thằng Phan Văn Khải lần đầu tiên tới Hoa Kỳ chẳng hạn, thì kẻ nào đã đưa ra cụm chữ “DÀN CHÀO”.   Cụm chữ “dàn chào” được sử dụng trong việc biểu tình chống thằng thủ tướng nguỵ quyền VGCS đó có nghĩa như thế nào? Dù có u mê đến  đâu cũng không thể nghĩ rằng “dàn chào” là câu chữ thích đáng để xử dụng trong việc  chống lại kẻ thù của Dân Tộc.  Nếu những người trong nước chỉ nghe được rằng Cộng Đồng Người Việt đã tổ chức “dàn chào”  những tên VGCS, thì thử hỏi  những người Việt Nam bị trị trong nước làm sao có thể hiểu rằng  thằng việt gian Phan Văn Khải bị cộng đồng người Việt Seattle biểu tình chống đối!!!  Họ cứ ngỡ rằng  thằng Phan Văn Khải đã được  người Việt ở Seattle “dàn chào”.  Tất nhiên khi nói tới “dàn chào” là nói tới sự ủng hộ, là nói tới  sự hân hạnh mừng rỡ đón tiếp long trọng bọn chúng.  Việc sử dụng chữ nghĩa không đúng chỗ MỚI LÀ NGU, và còn là HÈN bởi vì đã ra tới hải ngoại rồi mà vẫn còn rụt rè nước đôi, ngỏ một cánh cửa để có thể đi đêm với VGCS!!! Và từ đó những kẻ nào đã đưa ra cái luận điệu “tẩy chay ngôn ngữ “ của VGCS, mà cái ngôn ngữ đó đang được sử dụng bởi chính những người dân bị trị Việt NamNhư thế làm sao có thể giao lưu hai chiều bằng ngôn ngữ giữa người nô lệ Việt Nam bị bưng bít mọi thông tin, với Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS đã có điều kiện cập nhật thông tin để chuyển tải những thông tin trung thực tương đối, nhằm thức tỉnh người dân nô lệ Việt Nam, cũng như phá bỏ chính sách bưng bít thông tin của tập đoàn VGCS?

Lại còn một số đưa ra lập luận là phải sử dụng một cách có VĂN HOÁ đối với những tên VGCS???  Trong khi đó, nếu họ đã ra tới hải ngoại mà không biết rằng ngay từ trước 1945, tập đoàn VGCS đã gọi những người Việt Nam không cộng sản là gì, và chúng đã đưa ra cái cương lĩnh hành động bất di, bất dịch là: “Trí Phú Địa Hào, Đào tận Gốc Trốc Tận Rễ”!  Sau này chúng đã thấy rằng chính 4 tầng lớp đó đã tạo ra uy tín và USD cho chúng, cho nên chúng thay cái hành động “Đào Tận Gốc – Trốc Tận Rễ” thành “Tẩy Não”, cải tạo thành Nô Lệ Đỏ để phục vụ cho đường lối Việt Gian Hoá toàn dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước!

Những hình ảnh mà ai cũng có thể thấy được cả bộ mặt lẫn những lời phát biểu của lũ trí thức đã được cải tạo thành “Nô Lệ Đỏ hay là Trí Nô” của VGCS, đã được sai bảo để đóng vai Dân Chủ Cuội, Đấu Tranh Cuội, Xã Hội Dân Sự Độc Lập Cuội, và “lãnh tụ” các tổ chức, hội đoàn, đảng phái chính trị, cá nhân trong vai trò Đặc Công Đỏ, cũng như những tên đang thực hiện vai trò Việt Gian cho các thế lực Duy Lợi Phương Tây, để làm hai việc: Thứ nhất, việc quan trọng hàng đầu là đoàn ngũ hoá những người Việt Nam bị trị trong nước, những người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại, từng bước đi vào MÊ LỘ để cuối cùng là Công Dân của cái gọi là “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, mà nội dung thực là Nô Lệ Đỏ ở trong và ngoài nước nhằm kiếm USD cho tập đoàn VGCS.  Thứ hai là giúp cho những chính  khách Phương Tây, đại diện cho các thế lực duy lợi để đóng vai trò ĐỐI KHÁNG có cầu chứng,  nhằm từng bước thành một lực lượng mới của VGCS, để cho ra đời cái gọi là  ĐẢNG ĐỐI LẬP phục vụ cho vở kịch Đa Nguyên Dổm.

Việt Gian Cộng Sản sẽ chấp nhận cái đảng đối lập đó để lừa đảo lực lượng Nô Lệ Đỏ ở trong nước.  Còn các thế lực duy lợi Phương Tây, thì dựa vào lũ Đảng Đối Lập Đó để đánh lừa chính những Công Dân nước họ, là những người không biết rằng họ đang đóng thuế để cho một số những chính khách đóng gói các sản phẩm “Nhân Quyền, Tự Do” nhằm dễ dàng sử dụng những nô lệ đỏ, như ở Việt Nam chẳng hạn, mơ hồ mà theo lũ đảng phái đối lập dổm, ngày đêm cầu khẩn lũ duy lợi đến bóc lột mình bằng những phương pháp hiện đại nhưng lại chết nhanh hơn!!!

Chính Khí Việt không hề tưởng tượng nói bậy, nhưng CKV căn cứ vào việc trước khi thằng đại tội đồ Nguyễn Phú Trọng Mỹ Du thì ngày 15 tháng 6, 2015thằng đặc công đỏ Bùi Tín đã viết một bài có tên “Một Hội Nghị Dân Tộc Rất Nên Đặt Ra Lúc Này” (sic).  Và ngày 4 tháng 7, 2015, nhân kỷ niệm một năm hoạt động của “Hội Nhà Báo Độc Lập VN” của thằng Phạm Chí Dũng, đài BBC tiếng Việt, đã có một bài, với đầu đề: “Khi Nào Xã Hội Dân Sự Độc Lập Được ‘THAM CHÍNH’?” (sic).

Như thế là tập đoàn VGCS, thì có sự nuôi dưỡng bởi Tàu bành trướng. Mà cũng còn có các thế lực Duy Lợi Quốc Tế cầu chứng cho chúng là Đại Diện Chân Chính của Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam (???) Có nghĩa là, nhìn thấy ở những tên “phản quốc, giết dân, bán nước – tức Việt Gian” thành Người Việt Nam…là tác giả của một Hiến pháp “thuộc loại tiến bộ” trên thế giới về vấn đề thực hiện Nhân Quyền” (???) Nghĩa là “BẠN” như chữ nghĩa mà Ngài Đại Sứ Ted Osius đã sử dụng!!!

Còn lũ VGCS khoác tấm áo “Dân Chủ”  cuội, “Đối Lập” cuội, “Xã Hội Dân Sư Độc Lâp“ cuội, dù bọn chúng chỉ có một nhúm độ 150 đứa, thế mà dám ngoác mồm nhận đại diện cho hơn 80 triệu người Nô Lệ Đỏ Việt Nam. Bọn này còn cuội hơn tập đoàn VGCS với trò hề “Đảng Cử, Dân Bắt Buộc Phải Bầu”!!!  Còn lũ cuội này thì vẫn đóng trò hề bậc siêu hơn là “Đảng Cử, Quốc Tế cố tình MÙ để bầu”!!!???

=== Một thí dụ gần đây nhất là những đảng phái, cũng như những ngòi bút  bình luận, tự cho mình là “Chống Cộng” đều không hiểu về cách sử dụng chữ nghĩa của tập đoàn VGCS, cho nên khi đọc tin tức của phía VGCS đưa ra, họ cứ bình luận rối rít ra cái vẻ là am tường thời cuộc và theo dõi khít khao mọi biến chuyển đang xảy ra trong nước, cũng như tình hình quốc tế liên quan,  nhưng thực ra họ chỉ là kẻ BÌNH LOẠN, tạo hoả mù và gây nhiễu loạn thông tin mà thôi!   Trong số này, có những ngòi bút là tay sai VGVS, có những ngòi bút  thực sự là những người có tấm lòng “chống cộng” nhưng do tính tự mãn và xa rời thực tế, cho nên họ nhất định cố giữ trong đầu óc rằng: hễ là cộng sản thì phải NGU, phải  RĂNG ĐEN MÃ TẤU,  đít chúng PHẢI ĐỎ, và ĐUÔI của chúng phải DÀI… Họ chỉ nhìn chúng qua hình ảnh những thằng Nguỵ Quân VGCS  Sinh Bắc  Tử Nam những ngày đầu khi chúng bước chân vào Saigon với những lối ứng xử rừng rú và những câu nói không giống con giáp nào. Cũng thế, lũ Nguỵ Quân VGCS  trong sinh hoạt hằng ngày,  trước những tiện nghi bình thường của tất cả những người dân Việt Nam Cộng Hoà,  thì chúng lại lúng túng, ngỡ ngàng!!!  Điều này có khác  gì chúng ta trong những ngày đầu định cư tại các nước Phương Tây sau tháng 4, 1975.  Khôi hài, cười ra nước mắt  khi có một số không ít  chúng ta, đi siêu thị đã  vác  những thức ăn dành  cho chó về để … ăn, nhưng vẫn cứ nghĩ rằng đó là loại THỊT CHÓ ĐÓNG HỘP!!!

Tập đoàn VGCS không ngu, nhưng bản chất của chúng là sống bằng  lừa đảo, sống bằng gian dối, sống bằng tàn bạo không tính người, sống bằng những thủ đoạn lưu manh.  Đã thế chúng lại được sự góp sức khuyển mã của lũ gọi là Trí Nô trong và ngoài nước, cũng như những thế lực duy lợi quốc tế chống lưng!

Nói chúng lưu manh, nói chúng lừa đảo là đúng, nhưng nói chúng ngu thì giải thích làm sao về những việc cụ thể như “mang lương thực 10 ngày” để vào tù hằng mười mấy năm trời! Nói chúng ngu  thì làm sao giải thích được những sự kiện của những người không những không  cho mình là ngu như chúng, ngược lại còn là những nhà đại trí thức tên tuổi, khoa bảng đầy mình…mà cứ hết lần này sang lần khác, bị chúng lừa đảo đến thân bại danh liệt, nhà cửa ly tan, vợ con ly tán, rất nhiều triệu người PHẢI BỎ MẠNG, và những người còn sót lại trong trận chiến,  KHÔNG CHO MÌNH LÀ NGU, lại VUI VẺ làm cái việc không mấy VUI VẺ là “Hành Trình Đến Tự Do”, được thằng TNS do chỉ định Ngô Thanh Hải đề xướng thành Đạo Luật S-219, và dĩ nhiên qua cái bắt tay với thằng việt gian Nguyễn Thanh Sơn, trong tấm hình dưới đây đã cho chúng ta biết kẻ chủ mưu trong cái gọi là Đạo Luật S-219 là lũ nào???!!! 
 
3/ Xin đưa thêm một thí dụ nữa là cách đây vài ngày thằng đại tội đồ Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố một câu,  nhân khi nó tới dự Đại Hội Thi Đua của lũ nguỵ quân VGCS. Nó đã phát biểu rằng: “Quân đội ở Việt Nam ‘phải tuyệt  đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Hiến pháp của nước  Cộng hoà XHCN Việt Nam,…’” (sic )   Nghe nó nói như thế mà dư luận đã bùng lên,  tán hươu tán vượn cho là thằng Nguyễn Tấn Dũng  lần đầu tiên đã  dám  đi ngược lại kinh điển và tôn chỉ của lũ nguỵ quân VGCS là “Trung Với Đảng” (sic).


Nghe nó nói như thế mà BBC ban tiếng Việt, một cơ quan truyền thông nổi tiếng quốc tế lâu đời, cũng không sao hiểu nổi  câu đó của thằng đại tội đồ việt gian Nguyễn Tấn Dũng ý tứ là gì, cho nên mới viết đầu đề của bài báo trong bản tin là: “Quân Đội Việt Nam Trung Thành Với Tổ Quốc” (sic).Và một số không ít bút nô cũng như các dư luận viên của Dân Làm Báo, Facebook… đã ca ngợi  thằng  tội đồ Nguyễn Tấn Dũng và tưởng tượng ra rằng nó là một thằng cấp tiến, nó là một thằng “Gorbachev” của Việt Nam, nó là một thằng  ĐẠI DIỆN CHO “PHE CHÍNH  QUYỀN”   để chống lại “PHE ĐẢNG QUYỀN” của Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang… và nó cũng là một thằng có đường lối “Thân Mỹ… Thoát Trung”. (xin tham khảo thêm loạt bài: Ba Ếch Thân Mỹ  Bình Minh Phương Đông: Youtube BA ẾCH “THÂN MỸ”???!!! (từ bài 1 đến bài 3)

Thật là lãng nhách!!!

Chính Khí Việt xin được chia sẻ với quý bạn đọc về một số Bình Loạn đó.  Và xin phép quý bạn đọc cho Chính Khí Việt được thẳng thắn vạch ra việc chúng bình luận biến thành BÌNH LOẠN để làm mơ hồ mọi người với  tình hình đất nước đang trong cơn “dầu sôi,lửa bỏng” hiện nay.  Nếu là dư luận viên của VGCS,  thì đương nhiên cần thiết  phải cho chúng biết rằng,  Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS  đã  biết những mưu ma chước quỷ của lũ VGCS trong câu nói lưu manh của thằng đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng!!! (Đó là 40 năm trời mà Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn vẫn tồn tại và bè lũ như  tập đoàn Người Việt, SBTN,  Nguyễn Đình Thắng, lũ Việt Tân, với lũ cuội Cù Huy Hà Vũ, Đặng Chí Hùng, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Trần Khải Thanh Thuỷ, và những tên đầu hàng khi trong tù VGCS như thằng trung uý dổm Trương Minh Hoà, kẻ ăn cắp tài liệu và bịa tài liệu để có thể tiếp cận .... ông Đại Tá hám danh  Jack d’Espanol, thằng Lão Móc Nguyễn Văn Nghiêm, tức ký giả Vịt Trời, làm thơ ca ngợi đại tội đồ Hồ Chí Minh và chỉ có một ước vọng được làm con chó của cai tù VGCS (thử hỏi hai thằng Hoà và Nghiêm, có đúng là “chống cộng”  cuội không?) còn những thằng như Võ Văn Ái,  Toàn Phong  Nguyễn Xuân Vinh, Lý Đại Nguyên, Trần Phong Vũ,  Phan Nhật Nam, Lưu Trung Khảo, Chu Tất Tiến,  cũng như  những tụi cầm đầu các đảng phái ma trơi, ma bùn, các website Ba Cây Trúc, tinparis.net, Hồn Việt UK online… đã bị vạch mặt lộ nguyên hình tích!!! Sở dĩ chúng vẫn cù nhầy như “chó sủa trăng” vì chúng được nuôi để sủa, có thế thôi!!!

Điều chúng ta phải để ý là những kẻ đang cho những khúc xương thừa để  chúng gặm! Phải để ý những bàn tay ma quỷ đó,  để lật tẩy đúng lúc chúng đang  cầm bọc xương  chia cho lũ chó này!!!

4/ Sau khi đã “biết người biết ta” như vậy rồi, Chính Khí Việt xin được phân tích câu nói của thằng đại tội đồ Nguyễn Tấn Dũng như sau:

=== Đừng quên rằng câu nói của thằng đại tội đồ Nguyễn Tấn Dũng  chẳng có gì là sai với lập trường của tập đoàn VGCS, từ khi chúng được cho ra đời đến nay.  Và dĩ nhiên  lập trường đó sẽ vẫn còn tồn tại cho đến khi chúng hoàn toàn bị người dân Việt Nam tống chúng ra khỏi guồng máy cầm quyền trên quê hương đất nước Việt Nam mới thôi.

=== Sau câu mà có những kẻ cho là độc đáo của thằng đại tội đồ Nguyễn Tấn Dũng như vậy, họ lại không biết rằng ở bên dưới nó đã viết những cái gì? Rõ ràng nó  đã giải thích lại cái quan điểm của tất cả những thằng VGCS , với tất cả những thế  hệ cầm đầu tiền nhiệm của tổ chức VGCS  nói chung.

=== Xin nhắc lại câu nói của thằng đại tội đồ Nguyễn Tấn Dũng như sau: “Quân Đội ở Việt nam phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN…” (sic)

Rõ ràng như thế mà vẫn có thằng –dù nó thừa biết là nó đang đưa tin vịt- nhưng với bản chất là một dư luận viên tay sai của VGCS, nên nó vẫn tiếp tục bình loạn nhằm tạo hoả mù, khiến mọi người lại đánh vào trận địa giả, thí dụ như trên Việt Nam Exodus của tên thợ nổ, chính khách bình loạn gia “đèn xanh, đèn đỏ” (tức chờ Mỹ bật đèn xanh hay đèn đỏ) đã đưa lên trên trang mạng của mình.  Có những đứa còn  bất lương đến mức độ là chỉ trích đến câu “phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc” mà bỏ đi phần rất quan trọng,  đó là “với Hiến Pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam”.  Đối với những đứa đưa tin kiểu này thì rõ ràng chúng đã tự bộc lộ thân phận của chúng là ai, và mục đích của chúng đang phục vụ cho thế lực nào???

Đám dư luận viên bất lương này khi dấu chữ  “trung thành  với ‘Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN…”  đã khiến cho mọi người khi đọc những câu nửa vời kia sẽ tưởng rằng  thằng  đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng đã có những thay đổi.  Khốn nạn hơn nữa là chúng đã tung cái tin thằng đại tội đồ Nguyễn Tấn Dũng kết hợp với thằng Trần Đại Quang để làm một cuộc đảo chánh, sát cánh cùng Hoa Kỳ  để … THOÁT TRUNG.  Và với trò lưu manh này chúng cố tình đầu độc người Việt không cộng sản là tên đại tội đồ Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang cùng với thằng Đỗ Bá Tỵ…  sau khi giải tán “Đảng Quyền” do thằng đại việt gian Trọng Không Lú cầm đầu, chúng  sẽ mau chóng thành lập Tổng Thống Chế ở Việt Nam.

Câu nói của thằng đại tội đồ Nguyễn Tấn Dũng là một câu –cho dù kẻ đó mới học tiếng Việt Nam-  thì đều hiểu rằng câu nói đó có thể viết tách ra như sau:

a/ Quân đội ở Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

b/ Quân đội ở Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với dân tộc của nước Cộng hoà Xã  Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

c/ Quân đội ở Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Nếu hiểu được như trên thì xin quý bạn đọc thử nghĩ xem nó có khác gì với câu “Quân đội ở Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Đảng”.   Cho nên thằng đại tội đồ Nguyễn Tấn Dũng là một thằng hết sức lưu manh, lưu manh hơn cả những thằng tiền nhiệm của nó đã phát biểu trước đây. (bởi vì nó đã tập hợp được lũ trí nô VGCS có qua lại với ông chủ của nó là Tàu bành trướng!)

Khi nguỵ quân VGCS phải trung thành với Tổ quốc  Cộng  hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,  thì cái nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là cái gì vậy?  Như thế vẫn có thể chưa được rõ nghĩa lắm,  nên thằng đại tội đồ Nguyễn Tấn Dũng chơi luôn một câu kế tiếp như sau:  khi “Quân đội ở Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với  Dân tộc của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”?  Nội dung câu này đã cho  thấy  nguỵ quân VGCS chỉ trung thành và bảo vệ các sắc dân Việt Nam  phải chấp nhận cái chế độ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, là cái nhà tù vĩ đại để cầm giữ và bó buộc những nô lệ đỏ Việt Nam là TÀI SẢN RIÊNG CỦA CHÚNG (như người Nô Lệ Da Đen với các điền chủ Da Trắng ở Miền Nam Hoa Kỳ xưa kia vậy).

Cũng như thế “Quân đội ở Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Hiến pháp của nước Cộng hoà XHCN Việt nam”.  Thử hỏi rằng những đứa đang ca ngợi thằng đại tội đồ Nguyễn Tấn Dũng xem chúng có hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN là cái gì không?   Và nó được ra đời theo kiểu gì? Phục vụ cho ai?

Trung thành với cái Hiến pháp  tự biên tự diễn của VGCS nghĩa là phải biến nội dung cái Hiến pháp đó thành hiện thực, Và cũng có nghĩa là sử dụng bạo lực bằng các thứ vũ khí tân tiến của các thế lực duy lợi quốc tế bán cho từ tiền đóng thuế của người dân Nô Lệ Đỏ Việt Nam, để cưỡng bức nô lệ đỏ Việt Nam thành TÀI SẢN, hay nói theo kiểu của Le Nin là: “Người Là Vốn Quý Nhất”, vì người nô lệ đỏ là một loại tư bản hàng đầu, đẻ ra các loại tư bản khác!

Cái tư bản hàng đầu đó mới là mục tiêu chiếm hữu của Tàu bành trướng và các thế lực duy lợi quốc tế!

Câu chuyện “Bảo Vệ Nhân Quyền” chỉ là mồi câu mà thôi! Quý bạn đọc thử nghĩ xem, cái thí dụ cụ thể mà Chính Khí Việt đưa ra dưới đây.

Đó là những nhà kinh tế thế giới đã đề cập đến việc nhiều nhà đầu tư quốc tế   đã rút vốn khỏi thị trường Tàu bành trướng vì hiện nay lương công nhân của Tàu bành trướng đã được nâng cao lên nhiều và chế độ bảo hiểm cho người công nhân cũng được cải thiện. Cho nên  LỢI NHUẬN DO BÓC LỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG TÀU ĐÃ KHÔNG CÒN HẤP DẪN NHƯ XƯA.  Cho nên họ đã chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa  với lập luận rằng: Ở Việt Nam hiện nay, 60% dân số là trong độ tuổi 35 tuổi trở xuống; công lao động cực kỳ rẻ mạt so với trên toàn thế giới; hằng 400 ngàn người Việt có bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ coi như là thất nghiệp, nhiều người trong số trí thức này phai đi làm bồi bàn cho các tiệm ăn, chạy xe ôm,  về quê  làm nông dân….

 Đã thế,  do có một bộ máy  chó ngao công an VGCS  hùng hậu, yêu nghề, được khuyến khích sử dụng bạo lực, lại có việc biên chế những lũ lưu manh, đầu gấu, đâm thuê chém mướn để làm cái việc hỗ trợ cho lực lương công an để sẵn sàng đâm chém, đánh chết công nhân nào dám chống đối lại chủ.   Tập đoàn chó ngao VGCS đó còn được trang bị đầy đủ những thứ gọi là công cụ hỗ trợ tối tân nhất.  Chúng còn được các tặng phẩm từ các tập đoàn kinh tế quốc tế lớn tặng không những thứ như xe hơi đặc chủng, xe mô tô đặc chủng... Chúng được quan tâm đến mức các hãng lớn của quốc tế khi đến VN thì việc đầu tiên là đến xin ra mắt và cười nịnh với những thằng chóp bu chó ngao công an VGCS từ hãng Boeing, Air Bus, Rolls Roys, Sam Sung, Toyota… Vì thế cho nên các hãng đó mới thích đầu tư vào Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, vì bớt những chi phí cho việc giải quyết chế độ an toàn lao động, bảo hiểm xã hội và vân vân.

Vấn đề an toàn đã có tiền thuế của chính nhân dân Việt Nam bị trị nuôi lũ chó ngao công an VGCS và lũ đầu gấu, cũng như nếu có tài sản bị hư hại do công nhân nổi dậy hoặc vì lý do nào khác nữa thì lại được tập đoàn VGCS lại lấy tiền thuế của nhân dân VN bị trị bồi thường. Thí dụ như vụ đình công ở Bình Dương, ở Vũng Áng, Hà Tĩnh trong cái lý do  Chống Tàu Xâm Lược, là một bằng chứng rất cụ thể!

Xin hỏi quý vị bạn đọc xem,  nội hàm của vấn đề nhân quyền đương nhiên là phải có việc bảo vệ nhân quyền cho những tầng lớp lao động của Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung. Cơ sở để chứng minh kết quả của việc bảo vệ nhân quyền cho mọi tầng lớp lao động, trong đó có công nhân lao động LÀ:  lương của họ cao hay thấp, vấn đề an toàn lao động và bảo hiểm xã hội mới là chính yếu.  Thế mà đầu tư vào Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ vì đồng lương của công nhân ở đó rẻ mạt và bộ máy nguỵ quyền VGCS thì lại có các tổ chức như Tổng Liên Đoàn Lao Động, Công An VGCS… lại tìm mọi cách giữ cho được đồng lương của công nhân Việt Nam càng thấp càng tốt, lao động còn thua cái máy vì cái máy còn được bảo dưỡng định kỳ,  Còn người công nhân VN thì coi như đồ phế thải, kiệt sức thì hất ra khỏi công xưởng để thay thế bằng thế hệ con cháu trẻ,  khoẻ hơn. 

“Tiết lộ” lý do Samsung bỏ Hàn Quốc sang Việt Nam

Vì thế Chính Khí Việt xin phép chia sẻ với quý bạn đọc một sự việc cụ thể  trong muôn ngàn sự việc.  Đó là hãng SamSung của Đại Hàn đang đầu tư vào Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa khu vực nhà máy linh kiện điện tử, mà hàng sản xuất ra chủ yếu xuất sang Tàu bành trướng, vì lương công nhân ở Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa rất thấp so với Tàu bành trướng. Đồng thời hệ thống giao thông vận tải cả đường biển, đường sông, cả đường sắt lẫn hàng không đã được tập đoàn nguỵ quyền VGCS xây dựng thông thương với Tàu bành trướng tương đối hoàn chỉnh một cách thuận lợi những mặt hàng mà hãng Sam Sung sản xuất tại Việt Nam để bán cho Tàu bành trướng.

Câu chuyện “Bảo Vệ Nhân Quyền” (trong đó có nhân quyền cho giai cấp công nhân) và câu chuyện tìm nơi đầu tư là Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa vì ở đó “lương công nhân rẻ mạt”!  Thưa quý bạn đọc có thấy nó mâu thuẫn không???

5/ Cuối cùng xin đừng quên rằng, trước khi bè lũ Nguyễn Phú Trọng Mỹ Du, cũng như câu phát biểu của thằng đại tội đồ Nguyễn Tấn Dũng thì có hai chuyện xin quý bạn đọc lưu ý:

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng quà lưu niệm Trưởng đại diện Bộ An ninh Trung Quốc tại Việt Nam Uông Tế Châu. Ảnh Việt Hưnga/ Ngày 17 tháng 6, 2015,  Bộ công an VGCS đã phải đến để nhận chỉ thị của thằng Uông Tế Châu, là đại diện thường trực của Bộ an ninh Tàu bành trướng tại Việt Nam, tại trụ sở của hắn tại Hà Nội.

Có bao giờ quý bạn đọc thấy ngoài cơ quan sứ quán ra lại có cái gọi là Đại Diện Bộ An Ninh nữa không, như trường hợp giữa Việt Nam Cộng sản với Tàu bành trướng???

b/ Ngày 24 tháng 6, 2015, Tổng cục chính trị nguỵ quân VGCS đã đón tiếp tên tướng chệt Tiết Bảo Quốc, Chính uỷ của học viện chính trị Tây An để dạy dỗ về lập trường cho lũ nguỵ quân VGCS!?

Hai sự kiện quan trọng như thế này đáng ra phải là mối quan ngại cần phổ biến nhằm cảnh tỉnh Người Dân Bị Trị trong nước, thế nhưng cái đám gọi là Hội Nhà Báo Độc Lập, Lũ Đấu Tranh cho Dân Chủ - Nhân Quyền, lũ Xã Hội Dân Sự Độc Lập, lũ Việt Tân, lũ SBTN, tập đoàn Người Việt và các website mang hình thái "chống cộng" có lên tiếng về vấn đề vô cùng hệ trọng này không???

Thưa quý vị  như thế  đã rõ ràng chưa?0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website