CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, February 17, 2023

YOUTUBE 17: CHƯƠNG IV: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

CHƯƠNG IV, QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"(91) Chính Khi Việt: Quyền 7: Thế giới đang đoi mặt với cuộc tấn công lớn nhất vào sự thật 0017 - YouTube


 Nội dung của Nghị Quyết 6 có hai phần chính yếu:

1/ Về phía Bắc Việt Nam: tập đoàn VGCS quyết tâm xây dựng cái gọi là Chủ Nghĩa Xã Hội với những chính sách là những mỹ tự thay cho cái khẩu hiệu của Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 là: “Trí Phú Địa Hào, Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ” bằng  cái gọi là những cuộc  “CÁCH MẠNG” long trời lở đất: Cải cách ruộng đất; cách mạng văn hoá tư tưởng; chỉnh đốn tổ chức; cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và cuối cùng là xây dựng các mô hình hợp tác xã về nông nghiệp, tiểu thương, tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp…  Nghĩa là toàn dân bị VÔ SẢN HOÁ TUYỆT ĐỐI.  Cùng với việc Vô Sản Hoá toàn dân là việc chúng quản lý lương thực, thực phẩm (tức chế độ tem phiếu). Xin xem hình bằng chứng cụ thể dưới đây:
 
 
 
 
Còn chế độ quản lý hộ khẩu, chúng cho thành lập các tổ dân phố và trong mỗi tổ dân phố như thế đều có từ một đến hai thằng công an phụ trách.  Chúng sử dụng “nửa hợp pháp, nửa bất hợp pháp” bằng cách cho thành lập tổ y tế của tổ dân phố để lấy cớ phun thuốc diệt gián trừ chuột để chúng lùng xục khắp các phòng, các xó xỉnh cũa mỗi (hộ) gia đình.  Chúng còn lập tổ “hoà giải dân phố” để lợi dụng lúc gia đình có xích mích với nhau, chúng sẽ tới “đâm bị thóc, chọc bị gạo” nhằm khai thác các thông tin  về mỗi thành viên  trong gia đình, lợi dụng sự nóng giận của các đối tượng lúc đó có thể ăn nói thiếu suy nghĩ, chửi bới, và bịa đặt những chuyện không thực để đấu tố lẫn nhau!!!
VGCS luôn coi trọng các đoàn thể Thanh, Thiếu Niên, Nhi Đồng để lợi dụng tìm hiểu về mọi hoạt động của mỗi gia đình trong mỗi ngày. Mục đích chính của VGCS là làm sao cho nội bộ một gia đình cũng phải cảnh giác lẫn nhau, không dám tâm sự gì quá giới hạn để có thể bị đi tù cải tạo!!! Nhất là sau khi theo lệnh Hồ đại việt gianthằng Trường Chinh, nhân danh chủ tịch quốc hội đã ký lệnh tập trung cải tạo “những thành phần không thích hợp với chủ nghĩa xã hội” (sic).
Kể từ đó nỗi lo sợ của người dân không chỉ ở ngoài đường phố mà nó còn nằm ngay chính trong gia đình mình.  Vì thế, vè ghế đá đã tổng kết bằng câu:
“Chăm làm vẫn đói,
Hay nói, đi tù
Giả ngu, thì sống!!!"

Tóm lại cả xã hội đều phải “GIẢ VỜ NGU”, cuối cùng vì thời gian quá dài, một số không nhỏ đã trở thành “NGU THẬT”!!! 
Sau khi tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh thấy rằng chính sách “NGU DÂN” của chúng có hiệu quả tốt đẹp, vì thế để chuẩn bi cho bước tiếp nối bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, Lào và Cam Bốt, chúng cho ra đời hai đạo luật:
·        Đạo luật thứ nhất là: “Luật hôn nhân và gia đình”.  Nội dung và mục tiêu chính của đạo luật này là lôi người phụ nữ ra khỏi tổ ấm gia đình để thay thế cho nam giới mà chúng đang chuẩn bị đưa đi làm nô binh đỏ.  Vì thế, từ cái gọi là “Luật Hôn Nhân và Gia Đình” mới đẻ ra phong trào “3 Đảm Đang”: Đảm đang việc nước, đảm đang việc nhà, và đảm đang việc xã hội!!!
 
(Để hiểu rõ hơn về cái gọi là "Luật Gia Đình" của VGCS như thế nào, xin bấm vào link dưới đây để đọc  toàn bài: "Phụ Nữ Việt Nam Dưới Sự Thống Trị Của Việt Gian Cộng Sản" của Nhà Báo Việt Thường)
 
 
·        Đạo luật thứ hai là:  “Luật nghĩa vụ quân sự”.  Nội dung của đạo luật này là  làm thế nào để có thể biến toàn dân Việt Nam thành binh nô đỏ.  Về tổ chức, có binh nô đỏ chính quy; có lực lượng gọi là tự vệ ở thành thị và các cơ quan; bất kể ai đã  là cán bộ công nhân viên đều phải theo học quân sự vào một số giờ làm việc trong tuần. Ngoài ra mỗi năm phải học tập quân sự chung, với thời hạn là ba tháng, tuỳ cơ quan chúng có thể chia ra làm hai hoặc ba lần để cho công việc thường xuyên vẫn không bị ảnh hưởng nhiều.  Đối với sinh viên, học sinh của những năm cuối ở bậc trung học, cũng đều phải học tập quân sự như đã nói ở phần trên. Điểm tập quân sự đối với cán bộ công nhân viên được coi là một tiêu chuẩn quan trọng trong thi đua, lên lương hoặc lên bậc. Điểm quân sự đối với sinh viên học sinh được cộng vào với điểm lên lớp.

Ở nông thôn, cái lực lượng binh nô đỏ đó có danh xưng là “Dân Quân, Du Kích”!

Ngoài ra, chúng cũng kết hợp xây dựng một đội ngũ tập trung gọi là Thanh Niên Xung Phong.  Đơn vị này có nghĩa vụ hoạt động chung với công binh về giao thông vận tải, canh giữ và bảo vệ kho tàng suốt từ miền Bắc suôi Nam trên con đường gọi là “Trường Sơn” (chúng còn gọi là Đường mòn Hồ Chí Minh), nhằm tiếp vận cho nô binh đỏ xâm nhập vào Việt Nam Cộng Hoà.

·        Cần lưu ý rằng, ngoài lực lượng vũ trang ra, tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh cũng chuẩn bị nhân sự -được tập trung- để luyện thêm cho các nhân viên thương nghiệp, thuế vụ, y tế, bưu chính, giáo dục, văn hoá thông tin, cũng như chúng cho thành lập các đội văn công có tên gọi là “Văn Công Giải Phóng”….  Trong đó, có một lực lượng tối quan trọng.  Đó là chúng tuyển những thanh niên Nam Nữ học về kinh bổn của Phật Giáo, để thâm nhập vào VNCH hoạt động trong các chùa với phong trào gọi là Phật Tử Quyết Tử (nhưng thực sự chúng là nô binh đỏ, bởi vì chúng cũng đã được học về quân sự), điển hình nhất là tập đoàn ma đạo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của Đôn Hậu - Huyền Quang - Quảng Độ!!!

2/ Đối với Miền Nam Việt Nam, tức lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hoà, thì Nghị Quyết 6, Khoá 2 của VGCS đã chỉ thị rõ ràng:

·        Miền Nam vẫn tiếp tục được lãnh đạo để làm cách mạng “phản phong, phản đế”.

·        Phải sắp xếp tổ chức để bảo đảm an toàn cho cán bộ hoạt động, theo phương thức “nửa hợp pháp, nửa không hợp pháp”.

·        Phải thay đổi chỗ ở và địa bàn hoạt động cho cán bộ.

Trước mắt là tích cực vận động quần chúng chống “nguỵ quyền” (tức chính phủ VNCH) và “can thiệp Mỹ”.

Với ba nội dung nói trên, sự hoạt động của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà như thế nào chắc phần lớn quý bạn đọc đã biết.
Tuy nhiên, có những việc cho đến nay vẫn chưa ai đặc biệt chú ý về việc tập đoàn VGCS sử dụng lũ bút nô, kể cả những ngòi bút và các hãng thông tấn nước ngoài để bôi nhọ chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hoà Đệ Nhất. 
Xin đưa một dẫn chứng cụ thể: Đó là vụ tù cộng sản hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà bị bắt giam tại nhà tù Phú Lợi mà VGCS đã cùng với một số cơ quan thông tin ngoại quốc tuyên truyền ầm ĩ rằng bọn chúng bị đầu độc và chúng còn đưa ra cả nhân chứng (dổm). 

Hôm nay Chính Khí Việt xin được dẫn chứng,  câu chuyện trên là  câu chuyện mà  chúng bịa đặt 100 phần 100 , nhưng tác hại của nó đã gây ra thiệt hại khá lớn cho uy tín của Việt Nam Cộng Hoà, Nền Đệ Nhất.Bởi vì cho đến nay mới có một ngòi bút dũng cảm vạch trần sự thật.  Đó là nhà báo Trần Đĩnh, tác giả Đèn Cù. Trong Đèn Cù - Người Việt Book 2014, tập 2, trang 41, nhà báo Trần Đĩnh viết như sau:
Trích nguyên văn:
Cũng bữa đó Y Linh cho hay vợ anh không bị vào tù Phú Lợi và nhà tù không bị bỏ thuốc độc như dạo nào ta tố rùm beng, và Y linh cũng không từng đến Trường múa Bắc Kinh lên khóc tố cáo tội ác của Diệm do ta hư cấu nên.  Cũng như gọi xa lộ Saigon mới xây lúc đó là sân bay cho máy bay Mỹ đỗ.  Cô ấy bị một cú kinh hoàng thật nhưng là thế này, Y linh nói.  Được điều ra R (Trung Ương Cục Miền Nam) để đi khỏi nhà không lộ tông tích, cô ấy gom vàng bạc, kim cương vào một mùi soa rồi gởi một cô bạn cùng ra Rờ. Đến chỗ hẹn, cô bạn mất tăm. Nghèo mới làm cách mạng, nay giầu rồi đi làm gì?” (hết trích)
Chỉ cần một dẫn chứng này cũng đủ lột mặt bọn làm công ăn lương Ban Tiếng Việt  Đài BBC của ông Lord Tony Hall .  Ở những chương sau, Chính Khí Việt sẽ lôi cổ đám trí thức, khoa bảng mà nhân viên Ban tiếng Việt của BBC đề cao nhằm lòe bịp giới thanh thiếu niên trẻ để chạy tội cho Hồ Đại Việt Gian cũng như tập đoàn VGCS như thế nào1/ CUỘI LÊ CÔNG ĐỊNH (TỨC LS. LÊ CÔNG ĐỊNH)

Nhân việc con mụ đại VGCS Nguyễn Thị Kim Ngân nói láo về việc biểu tình của nhân dân Việt Nam bị trị, Mặc Lâm của Đài RFA đã có cuộc phỏng vấn với cuội Lê Công Định về cái gọi là “Sắc Lệnh 31 của Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc dù được ban hành từ năm 1945 về quy định tổ chức cho dân chúng biểu tình tới nay vẫn chưa có một đạo luật nào thay thế hay bãi bỏ. Tuy nhiên người dân biểu tình vẫn tiếp tục bị ngăn cấm, BẤT KỂ SẮC LỆNH 31 VẪN CÒN HIỆU LỰC.  Mặc Lâm phỏng vấn LS Lê Công Định để biết thêm nội dung cũng như tính hợp hiến của sắc lệnh này” (sic).

CHÚ Ý 1: Nếu không phải là cuội thì  khi Mặc Lâm  nói rõ rằng Mạc Lâm chỉ muốn biết thêm về nội dung cũng như tính hợp hiến của Sắc lệnh 31 này nhưng cuội Lê Công Định lại bàn lan man sang những chuyện vớ vẩn khác, để xuyên tạc lịch sử trung thực, cung cấp thông tin dổm cho người đọc. Nổi bật nhất là việc hắn ca ngợi tên đại tội đồ, việt gian bán nước Hồ Chí Minh một cách đáng khinh!

CHÚ Ý 2: Chính Khí Việt xin được trích câu trả lời của cuội Lê Công Định:

Sắc lệnh 31 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành vào ngày 13 THÁNG 9 NĂM 1945, NGAY SAU KHI CHÍNH PHỦ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC THÀNH LẬP thì tôi thấy đây là một sắc lệnh hoàn toàn tiến bộ, nó phù hợp với tiêu chuẩn pháp lý và văn minh trên thế giới.” (sic)

Cuội Lê Công Định phải nhớ rằng, Chính phủ Hồ Chí Minh lúc đó  chỉ là một "CHÍNH PHỦ LÂM THỜI".   Cuội Lê Công Định đừng giở  trò nói bậy rằng đó là "Chính phủ Hồ Chí Minh"? Là một luật sư, tại sao lại cố tình quên đi hai chữ "LÂM THỜI"?

Nên nhớ rằng  "Chính phủ lâm thời" lúc đó được thành lập xuất phát từ việc trà trộn vào cuộc biểu tình của người dân Hà Nội ủng hộ Chính Phủ Trần Trọng Kim,  nên chúng lợi dụng  bắn mấy phát súng lục để cướp micro và lèo lái cho đoàn biểu tình tiến vào phủ Khâm Sai Phan Kế Toại, với sự nằm vùng tiếp sức của con trai cả của Phan Kế Toại là hoạ sĩ Phan Kế An, một kẻ đã được móc nối vào tổ chức VGCS ở Hà Nội.  Nghĩa là cái "chính phủ lâm thời" đó mà chẳng ai biết nguồn cội của nó là từ đâu, đã lừa đảo để có thể chiếm được quyền lực của chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim.  Vì là một "chính phủ lâm thời" tự biên, tự diễn không qua bầu bán của người dân, cho nên đại việt gian Hồ Chí Minh mới phải vội vàng ký Sắc Lệnh 31, vào ngay ngày 13 tháng 9, 1945.  Xin tạm trích nội dung của Sắc Lệnh 31 đó như sau:
"

  SẮC LỆNH
 
Của Chủ tịch chính phủ Lâm Thời số 31 ngày 13 tháng 9 năm 1945.
 
Chủ tịch chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà
 
Xét vì tự do hội họp là một trong những nguyên tắc của chế độ Dân chủ Cộng hoà;
 
Nhưng trong tình thế đặc biệt hiện thời, cần phải xem xét, kiểm soát những cuộc biểu tình, để tránh những sự bất trắc có thể có ảnh hưởng đáng tiếc đến việc nội trị hay ngoại giao;
 
Sau khi hội đồng các bộ trưởng đã đồng ý;
 
Ra Sắc Lệnh:
 
Điều thứ nhất: Những cuộc biểu tình phải khai trình trước hai mươi bốn giờ với các Uy ban nhân dân sở tại trong thời kỳ này.
 
Điều thứ hai:  Ông Bộ trưởng nội vụ và các uỷ ban nhân dân Bắc Trung Nam bộ chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.
 
Hồ Chí Minh
(Đã ký) 

 
Cuội Lê Công Định hay mở mắt to ra mà đọc nội dung cái Sắc Lệnh 31 của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh mà Chính Khí Việt đã đưa ra ở trên, để có thấy cái Sắc Lệnh 31, ngày 13 tháng 9, năm 1945 là thằng đại việt gian Hồ Chí Minh sợ lại bị các đảng phái Quốc Gia phát hiện ra trò lừa đảo của nó và họ cũng sẽ sử dụng việc biểu tình của nhân dân để đòi hỏi trả lại Chính quyền cho Chính Phủ Trần Trọng Kim.  Cho nên nó mới ghi rõ ràng rằng: "Nhưng trong tình thế đặc biệt hiện thời, cần phải xem xét, kiểm soát những cuộc biểu tình, để tránh những sự bất trắc có thể có ảnh hưởng đáng tiếc đến việc nội trị hay ngoại giao;" (sic)  chứ làm gì có chuyện "Cụ Hồ" của cuội Lê Công Định "vẫn can đảm ký một sắc lệnh thừa nhận và đồng ý thực thi quyền biểu tình của người dân..." (sic) Đồng thời cũng cần phải lưu ý đến điều thứ nhất là: "Những cuộc biểu tình phải khai trình trước hai mươi bốn giờ với các Ủy ban nhân dân sở tại trong thời kỳ này" (sic). Cái gọi là Uỷ ban nhân dân của "chính phủ lâm thời" chỉ là một cơ quan của VGCS chứ không phải là đại diện của nhân dân và các đảng phai KHÔNG CỘNG SẢN lúc đó.  Vì đại việt gian  Hồ Chí Minh biết rằng chúng không được đa số nhân dân ủng hộ, cho nên mới cần phải được biết trước các cuộc biểu tình, để có thể có kế hoạch phá thối như trường hợp chúng đã phá cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim.

Sắc lệnh 31 này của thằng đại việt gian Hồ Chí Minh còn có một tính chất lưu manh khác  là chúng khẳng định chúng đang nắm việc quản lý xã hội lúc đó! Nhưng thực ra đó là láo khoét hoàn toàn, vì thế Hồ mới phải đi đêm với các "trí thức ngựa" cũng như các đảng phái mà lãnh tụ nghiện thuốc phiện như Nguyễn Hải Thần; cả ngày tụ họp đánh tổ tôm như "giáo Giảng" tức Vũ Hồng Khanh; và loại mơ hoảng như Nguyễn Tường Tam... để từ đó mới ra đời được cái gọi là Chính phủ liên hiệp!
 
 
NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT 1:


1/ Cuội Lê Công Định còn dám bịa ra câu chuyện như hắn đã trả lời Mặc Lâm như sau:

"Họ luôn luôn nói rằng việc thực  thi quyền biểu tình đó chờ sự quy định của luật pháp, cho nên bây giờ họ bắt dân phải chờ cho đến ngày Luật biểu tình ra đời nhưng họ quên một điều rất quan trọng, chúng ta quay trở lại với Sắc lệnh 31 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sắc lệnh này được ban hành vào ngày 13 tháng 9 năm 1945 tới giờ vẫn còn hiệu lực pháp lý và cho tới giờ VẪN CHƯA CÓ BẤT KỲ MỘT VĂN BẢN NÀO ĐÃ THAY THẾ HOẶC HUỶ BỎ NÓ cho nên về phương diện pháp lý sắc lệnh 31 của Cụ Hồ ký vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hôm nay. 

Nếu căn cứ vào sắc lệnh 31 thì tất cả người dân đều có quyền biểu tình và chỉ cần đăng ký hoặc thông báo trước cho UBNN sở tại 24 giờ trước khi cuộc biểu tình diễn ra, đơn giản là như vậy và ngoài ra chúng ta không cần phải làm điều gì khác hết." (sic)
Thật bỉ ổi một tên luật sư cuội, thế mà cũng có những thằng mù cả trong và ngoài nước, nhất là thằng đặc công đỏ Bùi Tín đã thổi hắn lên tận 9 tầng mây xanh.

Chính Khí Việt xin chia sẻ với quý bạn đọc về tên cuội Luật sư Lê Công Định này, nó đang làm nhiệm vụ gì, có phải nó muốn CHỈ ĐIỂM cho VGCS biết trước về các cuộc biểu tình (nếu có sự tham gia của người dân bị trị thực sự), cả 24 tiếng đồng hồ trước để... giăng bẫy bắt những người tổ chức các cuộc biểu tình?

2/  Xin chia sẻ với quý bạn đọc (kể cả Mặc Lâm của RFA) rằng:  Sắc Lệnh 31 của thằng đại việt gian Hồ Chí Minh đã bị huỷ bỏ ngay từ khi cuộc chiến tranh nổ ra vào tháng 12 năm 1946. 

Tuy không có văn bản chính thức, nhưng vì đang trong thời chiến cho nên người dân không được phép tụ họp đông người, ngoại trừ những cuộc tụ họp đó được triệu tập bởi hệ thống quản lý của bộ máy nhà nước của chính phủ Liên Hiệp Kháng Pháp, chính thức đứng ra tổ chức. 

Và sau cái gọi là tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh công khai trước cả trong và ngoài nước để ra mắt tổ chức VGCS của hắn, đó là "Đại Hội 2 Đảng Cộng Sản Đông Dương" 1951, trong danh xưng mới là "Đảng Lao Động Việt Nam".  Từ đó Chính phủ Liên Hiệp Kháng Pháp thực chất đã bị đảo chánh ngầm.   Đồng thời qua cái gọi là "Cách mạng ruộng đất" và "Chỉnh đốn tổ chức", thì tập đoàn VGCS đã nắm trọn vẹn bộ máy nhà nước đặc biệt công cụ chuyên chính của chúng  là LÍNH, CÔNG AN, TOÀ ÁN... Cho nên nội dung của Hiến pháp 1946 đã hoàn toàn bị vô hiệu hoá.   Thí dụ:  Trong Hiến pháp 1946 đã "công nhận các quyền cơ bản của công dân như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền khiếu nại tố cáo".  Cho nên,  nếu còn hiệu lực thì làm gì có chuyện đại việt gian Hồ Chí Minh thực thi cái gọi là "cách mạng ruộng đất", quy định sẽ cho giết, loại bỏ, tù khổ sai hoặc chung thân phát vãng 5% nhân số nông dân phía Bắc Việt Nam.  Sau 1954, đại tội đồ Hồ Chí Minh, qua cái gọi là "cách mạng văn hoá tư tưởng (nổi bật là sau vụ sửa sai cải cách ruộng đất và trấn áp nhóm Nhân văn giai phẩm), đại VGCS Hồ Chí Minh đã cho xoá bỏ Bộ Tư Pháp; huỷ bỏ Khoa Luật ở trường đại học; thiết lập hệ thống gọi là Toà án nhân dân và Viện Kiểm Sát Nhân dân ở các cấp và sẽ truy tố hoặc xét xử dựa theo "giai cấp", và những tên cầm đầu các cơ quan đó đều hoàn toàn mù tịt về luật pháp vì nhân sự của chúng phải là THÀNH PHẦN CỐT CÁN!!!  Thí dụ trong "cách mạng ruộng đất" thì những kẻ ngồi ghế chánh án khá nhiều mới độ 16 tuổi, mù chữ mà được quyền ra lệnh TỬ HÌNH tại chỗ... Còn khi vào thành thị sau năm 1954, thì là những đứa cốt cán và theo đúng thủ tục xét xử do tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh hướng dẫn là phải xử theo giữa việc kiện cáo của hai người thì bao giờ người tầng lớp trên phải thua kiện.  Còn kẻ nào là Đảng viên cộng sản và lưu manh thành thị thì  bao giờ cũng phải thắng kiện.  Đó là nguyên tắc có tên "TÍNH GIAI CẤP" TRONG XÉT XỬ của các Toà Án Nhân Dân các cấp!  Nói thẳng ra là kể từ đó, phía Bắc Việt Nam bị cai trị bằng Sắc Lệnh hoặc Khẩu Lệnh mà thôi.  Năm 1959, đại VGCS Hồ Chí Minh đã quăng Hiến pháp 1946 vào thùng rác để cho ra đời cái gọi là Hiến pháp 1959.  Nên nhớ Hiến pháp 1959 này ra đời là không tuân thủ quyền phúc quyết của nhân dân về hiến pháp đã được ghi rõ trong Hiến pháp 1946 (của Quốc Hội Đa Đảng) ở các điều 30, Chương III và điều 70, Chương VII.

Hiến pháp 1959 của VGCS là tự biên, tự diễn, tự thông qua và tự thi hành,  PHỦ ĐỊNH TOÀN BỘ HIẾN PHÁP 1946 và những sắc lệnh không có lợi cho việc BÁN NƯỚC GIẾT DÂN cho Nga - Tàu của VGCS.

Nội dung đã thay đổi hoàn toàn.  Thí dụ: Ở Hiến pháp 1946, Điều 1 Chương I, đã ghi:

"Nước Việt Nam là một nước Dân Chủ Cộng Hoà.
Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giầu nghèo, giai cấp, tôn giáo." (sic)

Đặc biệt không hề ghi việc nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà bị lãnh đạo đặc biệt của một đảng phái nào, vì thế mà nó phải bị khai tử!

Trong HIến Pháp 1959, VGCS cho ghi ở Chương I, Điều 4 như sau:

"Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đều thuộc về nhân dân. NHÂN DÂN SỬ DỤNG QUYỀN LỰC CỦA MÌNH THÔNG QUA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP DO NHÂN DÂN BẦU RA VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN.

QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC KHÁC ĐỀU THỰC HÀNH NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ." (sic)

Chính từ cái  "NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ"  này đã xoá bỏ sắc lệnh 31 ngày 13 tháng 9 năm 1945.  Bởi vì người dân bị trị muốn đi biểu tình là KHÔNG ĐƯỢC.  Việc biểu tình là do đại diện của nhân dân, tức lũ VGCS trong Quốc Hội hay Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan nhà nước khác... đại diện để quyết định đi biểu tình hay không biểu tình; và nội dung biểu tình là phải phù hợp với lợi ích... CỦA VGCS.

Ngoài ra, để cho chắc ăn hơn,  Hiến pháp 1959 đã được VGCS cho ghi rõ ràng ở Chương I, điều 2:

"Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà...là một NƯỚC DÂN CHỦ NHÂN DÂN" (sic) 
Khi đã nói DÂN CHỦ NHÂN DÂN thì có nghĩa là chỉ dân chủ với nhân dân mà thôi.  Nội hàm của "Nhân Dân" theo quan điểm của VGCS là  SỰ LIÊN MINH CỦA NÔNG DÂN VỚI CÔNG NHÂN  là giai cấp TIỀN PHONG và ĐẢNG VGCS là đại diện ưu tú của giai cấp công nhân!!!


3/  Xin quý bạn đọc lưu ý, khi VGCS cho đổi một cách lưu manh từ "Dân Chủ Cộng Hoà" thành  "Dân Chủ Nhân Dân", thì phải hiểu sự thay đổi đó chính là sự khẳng định đất nước Việt Nam qua cái gọi là HIến pháp 1959 đã sử dụng chế độ "Dân Chủ Nhân Dân" là bước đầu của  chủ nghĩa xã hội (theo lý luận Lenin).  Vì thế trong Hiến pháp 1959 ở Chương II, Điều 9, VGCS đã cho ghi:

"Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tiến dần từ chế độ DÂN CHỦ NHÂN DÂN lên CHỦ NGHĨA XÃ HỘI bằng cách phát triển và CẢI TẠO nền kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội..." (sic)

Không còn gì rõ ràng hơn, vậy mà Cuội Lê Công Định, là một luật sư, tại sao CỐ TÌNH lờ đi cái chuyện này?

Chính Khí Việt xin được mở mắt cho cuội Lê Công Định biết rằng, Chủ nghĩa xã hội là sự gắn liền với quyền độc đảng lãnh đạo toàn diện mọi sinh hoạt cả vật chất lẫn tinh thần của nhân dân và đất nước Việt Nam. Sự khẳng định đó đã  buộc phải hiểu rằng trong cái gọi là "Xã hội chủ nghĩa" không bao giờ CHO PHÉP NGƯỜI DÂN ĐƯỢC BIỂU THỊ Ý KIẾN, HÀNH ĐỘNG, KỂ CẢ SUY NGHĨ TRONG ĐẦU NHỮNG GÌ KHÁC VỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TẬP ĐOÀN VGCS.  Nó lại còn được bổ xung bằng khái niệm "NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ TẬP TRUNG".

Vì thế mới có không ít những người tự coi mình là có nghiên cứu về Chủ Nghĩa Mác Lê Nin mà vẫn mơ hồ để nói hoặc viết rằng hiện nay tập đoàn VGCS thực thi "kinh tế thị trường" là chúng không còn LÀ CỘNG SẢN nữa, chúng dùng cái đuôi "theo định hướng xã hội chủ nghĩa" chỉ là một thứ che đậy mà thôi! 

Xin lưu ý đặc biệt tới quý bạn đọc, nếu những ai thực sự có nghiên cứu nghiêm chỉnh về cái gọi là Chủ Nghĩa Mác - Lê Nin thì phải thấy rằng, tập đoàn VGCS  khi sử dụng cái gọi là "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" chính là chúng đang thực thi cái luận điểm của Lenin  về "Tân Kinh Tế Chính Trị".  Nghĩa là bắt buộc phải xây dựng cái gọi là "Tư bản nhà nước". Hình ảnh cụ thể đó tại Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa chính là các tập đoàn kinh tế nhà nước, có sự gắn bó và cũng là nơi cho đời đủ loại 'ĐẠI GIA ĐỎ".  Thí dụ như con mụ Trương Thị Mỹ Lan, em ruột của thằng đại tội đồ Trương Tấn Sang; thằng Phùng Quang Hải, con trai thằng đại việt gian Phùng Quang Thanh; thằng Dũng lò vôi ở Bình Dương; con Nguyễn Thanh Phượng, cục cưng của  thằng đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng;  rồi những loại như Bầu  Đức, Bầu Đệ, Trầm Bê...

NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT 2

Mặc Lâm của RFA cũng đặt một câu hỏi cho cuội Lê Công Định như sau:

"Trong nhiều luật ban hành luôn có câu: 'Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định'.   Theo luật sư mục đích của đoạn văn này nhằm tới điều gì?" (sic)

Và cuội Lê Công Định đã trả lời rằng:

"Bởi vì họ quan niệm như thế này: Quốc hội ban hành Hiến pháp và luật là một lẽ nhưng thực thi lại là do chính phủ bằng những nghị định cấp Bộ, bằng những thông tư quy định thể thức thi hành thì họ sẽ dùng các Nghị định của chính phủ, thông tư của các bộ để một là hạn chế các quyền đã được công nhận trong Hiến pháp và trong Luật, hai là họ có khả năng tước đoạt luôn cả cái quyền đó chẳng hạn như luật biểu tình và lập hội," (sic)

Qua phần này, Chính Khí Việt xin chia sẻ với quý bạn đọc như sau:

1/ Cái gọi là Hiến pháp của VGCS, vì  là tự biên, tự diễn, tự thông qua và tự thi hành,  cho nên cần  nhớ rằng tất cả nội dung của cái gọi là Hiến pháp VGCS chỉ có một mục đích là bảo vệ mọi quyền lợi, kể cả quyền "LÀM VIỆT GIAN, GIẾT DÂN, BÁN NƯỚC" mà không một thế lực nào được phép chống lại, kể cả nhân dân Việt Nam bị trị cho tới chính phủ của các nước bất kể ở phương nào!

Chữ nghĩa mà tập đoàn VGCS sử dụng trong cái Hiến pháp của chúng hoàn toàn RẤT RÕ RÀNG, giấy trắng mực đen, nếu ai nghiêm chỉnh và có lòng yêu nước thực sự theo tôn chỉ Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm thì đều có thể nhận thấy được ngay.

Còn những lũ nuôi tư tưởng HOÀ GIẢI để  ĐƯỢC HOÀ HỢP  vào với lũ tay sai của VGCS; hoặc lũ đấu tranh cuội bằng bất kể hình thức nào, thì vì là công cụ của VGCS sử dụng để làm truyền thông ngoại giao và mơ hồ hoá nhân dân Việt Nam bị trị để không thấy được "AI LÀ THÙ - AI LÀ TA",  cho nên bị dẫn giắt vào trận địa giả để đấu tranh đến chết, từ đời cha đến đời con cái cháu chắt mà vẫn như "DÃ TRÀNG XE CÁT BIỂN ĐÔNG"!!!

Còn về những Nghị định cấp Bộ của VGCS, cũng như các quy định của các địa phương đang trong sự quản lý của VGCS có mục đích để thực thi phù hợp với từng địa phương, từng ngành riêng biệt và cũng chỉ có một mục đích là thực hiện trọn vẹn cái Hiến pháp của VGCS. Nói theo ngôn ngữ của VGCS là "thi hành theo tinh thần dám  nghĩ dám làm trong thực tế để mang lại hiệu quả cao nhất" cho việc TỒN TẠI CỦA ĐẢNG VGCS!


2/ Ngày Tổng thống Barack Obama tới nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cũng đã khen rằng "Hiến pháp 2013 của VGCS có ghi đầy đủ các quyền tự do..", nghĩa là kiểu như cuội Lê Công Định vậy và cũng nghĩ tới việc giúp đỡ, sửa đổi các đạo luật cho phù hợp... với thế giới văn minh.  Có điều khác biệt là ở chỗ cuội Lê Công Định sinh đẻ, lớn lên ăn học ở Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, lại được đi du học ngoại quốc trở thành luật sư mà có lối suy nghĩ hoàn toàn không phải của một người Việt Nam yêu nước chân chính. Đó là vì cái TÂM, cái TRÍ  của cuội Lê Công Định đã bị VIỆT GIAN HOÁ RỒI!

KẾT LUẬN

Qua việc này, một điều đáng buồn cho nhân dân Việt Nam là "thành phần trí thức được coi là ưu tú" dù được đào tạo ở trong hay ngoài nước đều phần lớn trở thành BỆNH NHÂN  mắc phải  bệnh Zika, khiến óc teo lại bằng trứng cút, không còn một chút trách nhiệm nào đối với Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam mà chỉ thành LŨ TRÍ THỨC NGỰA (loại dân trí cực kỳ thấp như con quạ, cứ tưởng mình nhặt được vài cái lông công ở ngoại quốc là tưởng mình thành con công rồi!!!)
Đáng Tiếc!  Đáng Tiếc!!  Đáng tiếc!!!

Nhưng nếu biết nuôi dưỡng tinh thần "Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm" thì đó lại là TOA THUỐC DUY NHẤT để chữa bệnh Zika chính trị!

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website