CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, February 28, 2023

YOUTUBE 23: CHƯƠNG V, QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

 

CHƯƠNG V, QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

TÁC GỈA JOSEPH PHẠM, BÚT DANH CHÍNH KHÍ VIỆT.


Vụ ông Thăng: TBT Trọng 'chọn đúng đối tượng'

  • Tiến sỹ Lê Trung Tĩnh
  • Gửi đến BBC từ Gloucestershire, Anh Quốc
Hai ông Nguyễn Phú Trọng và Đinh La Thăng
Chụp lại hình ảnh,

Hai ông Nguyễn Phú Trọng và Đinh La Thăng đại diện cho hai cách hành xử chính trị khác hẳn nhau


(48) Chính Khi Việt: Quyền 7: Thế giới đang đoi mặt với cuộc tấn công lớn nhất vào sự thật 0023 - YouTubeTRƯƠNG CHI TÂN THỜI TRÊN BẾN SÔNG THAMES

Ngày 12-12-2017, BBC - Tiếng Việt đưa một bài có tên “Vụ Ông Thăng: TBT Trọng ‘chọn đúng đối tượng’” (sic).  BBC - Tiếng Việt giới thiệu tác giả của bài viết là Tiến Sĩ Lê Trung Tĩnh, gửi đến BBC từ Gloucestershire, Anh Quốc. (http://www.bbc.com/vietnamese/forum-42322656)

 

Chính Khí Việt xin phân tích bài của Lê Trung Tĩnh để chia sẻ với quý bạn đọc một BÚT NÔ ĐỎ, đã sử dụng BBC - Tiếng Việt để phổ biến một số thông tin gây hoả mù. Đặc biệt Lê Trung Tĩnh đã thổi tên Đinh La Thăng cũng như thằng Nguyễn Phú Trọng lên tận mây xanh, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến SỰ THẬT!

 

Sau khi viết câu mở đầu rằng: “Trong nền chính trị độc đảng của Việt Nam, ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Phú Trọng nổi lên như những đại diện cho những cách hành xử chính trị khác hẳn nhau.” (sic)

 

Tiếp theo hắn đã ca ngợi tên việt gian ăn cắp Đinh La Thăng rằng: “Ông Đinh La Thăng thể hiện hình ảnh của mình trên báo chí như một người dám nghĩ, dám làm và dám kiểm tra” (sic)???

 

Hắn còn  viết: “Dĩ nhiên không ai tin hết vào những chuyện kể lại như trên. Tuy nhiên những chuyện này phần nào giống với cách mà ông Thăng thể hiện trên báo chí từ nhiều năm nay. Nên có lẽ đó cũng là cách thức mà ông Thăng, hay dạng lãnh đạo giống như ông mà một tiêu biểu khác là ông Nguyễn Tấn Dũng, tiếp cận với công việc, chính trị, với người dân.” (sic)!!!

 

Làm mấy dòng cho mực trơn ngòi bút, Lê Trung Tĩnh lại bốc thơm hai thằng tội đồ đại việt gian là Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng như sau:

 

“Đó là bộc trực, dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện để làm hài lòng dân chúng. Và dĩ nhiên những cái dám đó cũng sẽ dẫn đến cái phải dám chịu trách nhiệm, vì đã dám làm và thể hiện thì trách nhiệm được ghi lại trên mặt báo, không giấu đi đâu được.” (sic).

 

Quý bạn đọc đã thấy ngòi bút của Bút Nô Đỏ Lê Trung Tĩnh này chưa?

 

Nó trộn lẫn cả thực lẫn giả, đó là không phải chỉ hai thằng Dũng và  Thăng mà là toàn bộ tập đoàn CSVN, từ khi chưa cướp được bộ máy nhà nước ở Việt Nam, đã DÁM NGHĨ, DÁM LÀM cái việc phát động cái gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, để công khai LÀM VIỆT GIAN cho chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist và chúng còn DÁM NGHĨ đến chuyện tiêu diệt Bốn tầng lớp rường cột của Việt Nam bằng việc DÁM đưa ra khẩu hiệu Trí Phú Địa Hào – Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ, cũng như DÁM ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC TẬN RỄ  4 tầng lớp rường cột đó ngay trên mảnh đất  Nghệ An và Hà Tĩnh!!!

 

Nên nhớ rằng, đất nước Việt Nam đã từng bị xâm lược và đô hộ bởi lũ Tàu, Pháp, Nhật, nhưng chưa có một bọn xâm lược nào DÁM NGHĨ VÀ DÁM LÀM những việc như tập đoàn CSVN đã làm với chính NHÂN DÂN MÌNH để phục vụ chính sách mở rộng thuộc địa đỏ cho ngoại bang là Nga Xô Viết!

 

Những đứa trong tổ chức VGCS như vậy mà học tới tiến sĩ, lại sinh sống ở nước ngoài, vậy mà cái tên Lê Trung Tĩnh này dám tặng cho bọn chúng hai tiếng BỘC TRỰC.   Thử hỏi dám nghĩ và dám viết như vậy để thể hiện việc làm hài lòng VGCS và BBC Tiếng Việt, trong lúc nó đang sống ở Anh Quốc, thì xin hỏi NÓ ĂN CÁI GÌ VẬY mà có BỘ MẶT DẦY NHƯ DA TÊ GIÁC để công khai chạy tội cho những thằng VGCS chóp bu?

 

Sau khi nêu lên một số việc về tình trạng tham nhũng ở CHXHCNVN một cách rất mơ hồ, tên BÚT NÔ ĐỎ Lê Trung Tĩnh lại TRIỂN LÃM  CÁI BỘ MẶT CỦA HẮN khi hắn ngoáy bút viết rằng:

 

Những điều nói trên không nhằm bênh vực cho ông Thăng hay hạ thấp sự nguy hại và vô đạo đức của tham nhũng. Người viết không có lý do chính trị, đạo đức hay tình cảm gì để làm điều đó.” (sic)

 

Không hiểu tên Bút Nô này căn cứ vào đâu mà DÁM nghĩ rằng nó có thể BÊNH VỰC cho thằng việt gian Đinh La Thăng qua bài viết của nó được BBC Tiếng Việt đưa lên???

 

Không thể tin được BBC Tiếng Việt lại có thể chấp nhận bài viết này của tên bút nô Lê Trung Tĩnh, khi nó KHẲNG ĐỊNH rằng nó,  “Người viết không có lý do chính trị, đạo đức hay tình cảm gì để làm điều đó.” (sic)

 

Vậy ta hỏi tên Lê Trung Tĩnh rằng, ngươi viết một bài bình luận chính trị, nội dung là chạy tội và đề cao những thằng VGCS  là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng… nói riêng và cho toàn Đảng VGCS nói chung một cách công khai trên BBC Tiếng Việt như vậy mà ngươi DÁM khẳng định rằng KHÔNG CÓ LÝ DO CHÍNH TRỊ là thế nào đây??? Rồi ngươi lại cũng viết rằng KHÔNG CÓ LÝ DO ĐẠO ĐỨC HAY TÌNH CẢM, thì buộc lòng ta phải hiểu rằng ngươi viết vì lý do:   TIỀN, TIỀN, TIỀN.     Ai chi tiền thì thiên hạ đều biết cả, vì chính cái trình độ TIẾN SĨ của ngươi đã lòi cái đuôi dài thòng ra rồi đó!!!

 

Chú Ý 1: Sau đây là lý luận của tên tiến sĩ  bút nô Lê Trung Tĩnh.  Hắn đã viết: “Ông Thăng nằm trong guồng máy độc đảngông tạo ra luật chơi, ông thi hành luật chơi đó rất tốt cho đến khi ông mắc một số sai lầm trong luật chơi đó và ông ấy bị bắt.” (sic)

 

Đọc đến đoạn này, chắc hầu hết quý bạn đọc đã thấy sự DỐT NÁT THẢM HẠI về hiểu biết các tổ chức Cộng Sản nói chung và đặc biệt là Việt Gian Cộng Sản nói riêng!!!

 

Thừa nhận ở trong GUỒNG MÁY ĐỘC ĐẢNG mà thằng Việt Gian ăn cắp Đinh La Thăng lại có thể tạo ra luật chơi, và còn thi hành luật chơi đó RẤT TỐT thì Chính Khí Việt ta thực không tài nào hiểu nổi!

 

-         Trước hết thằng việt gian Đinh La Thăng tạo ra luật chơi riêng thời kỳ nào của nó trong quá trình làm việc? và thời kỳ nào nó thi hành luật chơi đó… RẤT TỐT??? Thế rồi, trong luật chơi đó nó sai lầm ở vấn đề nào???

 

Vậy, một lần nữa ta hỏi Lê Trung Tĩnh nhà ngươi có hiểu sự vận hành của Đảng VGCS không???   Tĩnh, ngươi có hiểu cách tổ chức của chúng như thế nào không??? Và ngươi có hiểu công thức của luật chơi của chúng là “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là như thế nào không?  Và tại sao nó phải gắn cụm chữ “nhân dân làm chủ” là CHỦ CÁI GÌ, đồng thời KẾT QUẢ VIỆC LÀM CHỦ được gì và mất gì???

 

Chính Khí Việt thừa biết cái thứ như ngươi thì làm sao có thể hiểu được về mặt lý luận, chứ chưa nói  về mặt  thi hành trong thực tế. Tuy nhiên ta hào phóng hỏi ngươi, là muốn cho những kẻ trong BBC Ban Tiếng Việt chọn bài này của ngươi đưa lên, có lẽ còn mơ hồ về VGCS hoặc nhúc nhích một tí cho gần VGCS hơn nhưng lại không muốn cho nhân dân Việt Nam yêu nước thấy khoảng cách quá lộ liễu!!!

Sau khi đi một đường kèn đám ma thê thảm cho việc ngã ngựa của việt gian Đinh La Thăng (theo Lê Trung Tĩnh thì nó là con người BỘC TRỰC), Lê Trung Tĩnh bắt đầu lươn lẹo tung hoả mù.  Hắn đã  viết như sau: “Nhiều người nói (là bao nhiêu người, cá nhân hay tổ chức nào thống kê?- CKV) ông Thăng bị bắt mặc dầu ông ấy mị dân, dân túy bằng những chiêu thức đánh bóng tên tuổi của mình. Thật ra ông Thăng bị bắt bởi một hay những người còn mị dân, dân túy hơn ông ấy nhiều, hay ít nhất là đã mị đúng chỗ, đúng nơi trong tình hình Việt Nam hiện tại.

 

Những người bắt ông đã vận dụng câu chuyện chống tham nhũng một cách thuần thục và thuyết phục.

 

…..Tuy nhiên nếu thật sự nghiêm túc, chúng ta có thể thấy ông Nguyễn Phú Trọng là một chính trị gia đúng nghĩa, lão luyện, và trong chừng mực định nghĩa giành cho chính trị gia, là một người làm chính trị chuyên nghiệp.” (sic) (Chính Khí Việt: là VG bán nước mà gọi là chính trị gia đúng nghĩa, lại còn lão luyện nữa. Oh là la.  Nó chỉ có chuyên nghiệp làm việt gian bán nước, buôn dân, giết dân mà thôi!)

 

-         Đọc xong đoạn này, Chính Khí Việt không biết nên buồn hay nên vui, vì một người có cái gốc Việt Nam  lại sinh sống ở một nước Phương Tây tiến bộ, văn minh là Anh Quốc, như Lê Trung Tĩnh, với cái bằng tiến sĩ (không biết có phải tiến sĩ Ba Đình không?) mà lại hoàn toàn chẳng hiểu cái gì về “Dân Tuý” và “Mị Dân”!!!

 

Trước hết ta nhắc nhở cho Tĩnh biết rằng, tập đoàn VGCS vốn được Nga Xô Viết sinh ra và cho tới nay tên cầm đầu cái tổ chức VGCS đó là thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng cùng toàn đảng việt gian của hắn, trong văn kiện thì Le Nin vẫn được chúng coi là BẬC THÀY và là KIM CHỈ NAM cho mọi hành động của chúng.

 

Cụ thể nhất là ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng 10 Nga vừa xong, thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng cầm đầu cả lũ VGCS đã dự meeting trọng thể để kỷ niệm Cách Mạnh Tháng 10 Nga, tiếp sau đó, cả lũ chúng nó kéo nhau ra dưới chân tượng Lenin để khoe thành tích khuyển mã của chúng đối với chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist.  Và cũng cần nhớ rằng, sau cái gọi Cách Mạng Tháng 10 Nga 1917, Lenin và đảng cộng sản Bolsevick của hắn đã tiêu diệt cái gọi là tư tưởng (hay chủ nghĩa) DÂN TUÝ như thế nào?  Ngươi có biết Ba-Ku-Nin, người lãnh đạo phong trào nông dân Nga, đã bị kết tội “Dân Tuý”  và đã bị chết thê thảm như thế nào không?

 

-         Thử hỏi hai thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng và Đinh La Thăng, chỉ trong đầu óc thôi, có dám nghĩ đến cái trò chơi “Dân Tuý, Mị Dân” như ngươi -vì thếu kiến thức- đã tự suy diễn ra???

 

-         Còn trong thực tế thì ngươi hãy tìm cho ta một thí dụ, rằng chúng “Dân Tuý và Mị Dân” qua sự việc nào???

 

Ta chỉ cho ngươi biết rằng những người làm chính trị, sử dụng trò “Dân Tuý, Mị Dân” được coi là họ dựa vào đa số quần chúng để đối lập lại với con số được gọi là tầng lớp trên trong xã hội.  Thí dụ ở Việt Nam (XNCN) hiện nay thì những người “Dân Tuý” phải dựa vào nhân dân Việt Nam bị trị, như trường hợp các loại Dân Oan để đấu lại những kẻ áp bức, bóc lột người dân, cụ thể là tập đoàn VGCS với toàn bộ hệ thống chính trị của chúng. 

 

Vậy Lê Trung Tĩnh, ngươi thử tìm xem không chỉ hai thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng và Đinh La Thăng mà thôi, cho dù ngay cả toàn đảng việt gian của chúng cũng như lũ gọi là TRÍ THỨC NGỰA, BÚT NÔ ĐỎ, XÃ HỘI DÂN SỰ, ĐẤU TRANH DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN CUỘI đã chống tầng lớp cai trị thực sự, cũng như bảo vệ người dân bị trị thực sự chưa???

 

-         Chỉ riêng về thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng cũng chưa đủ mà phải kể đến toàn bộ đảng việt gian cộng sản của chúng, đã đồng lòng thông qua cái gọi là Hiến Pháp 2013, thì đã đủ chứng minh lời ta viết rằng: Dưới thể chế gọi là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, là một tổ chức Việt Gian buôn dân bán nước, giết dân chuyên nghiệp, lại có cái nội dung của Hiến pháp 2013 của chúng, thì làm gì lại có chuyện “DÂN TUÝ  và MỊ DÂN” có thể xuất hiện được sao?

 

-         Hoạ chăng, chỉ có người ngoại quốc mới sử dụng chiêu thức “Dân Tuý và Mị Dân” để ru ngủ người dân bị trị chứ không phải là đứng về phía người dân bị trị, nhằm giúp cho tập đoàn VGCS quản lý và khai thác mồ hôi và trí tuệ, máu và nước mắt của họ để có thể làm ra nhiều của cải vật chất theo công thức Nhanh - Nhiều - Tốt - Rẻ  mà thôi!!!

 

Chú Ý 3:  Ta nhắc lại một số câu của thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng đã công khai phát biểu mà cả quốc tế, cả lũ gọi là đấu tranh cuội  trong và ngoài Việt Nam, chưa thấy đứa nào phân tích vạch ra sự thật.  Không dám vạch ra sự thật đã đành, bọn chúng lại còn tìm cách diễn dịch sai lệch và tung hoả mù để phục vụ cho lũ lưu manh VGCS buôn dân bán nước!

 

Ta trích vài câu của thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng, để cho Lê Trung Tĩnh và  đồng bọn thử bình luận xem.

 

Thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng đã nói:

 

1/ Quân đội nhân dân phải được sự lãnh đạo tuyệt đối và không chia sẻ với bất kể lực lượng nào, chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Đảng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội!?

 

2/ Công An là thanh bảo kiếm của Đảng!?

 

3/ Tại cuộc họp của Đại hội đoàn thanh niên cộng sản vào ngày 11-12-2017, tên đại việt gian Nguyễn Phú Trọng đã nói:

 

-         Đoàn thanh niên là đội quân dự bị của Đảng, LÀ NGƯỜI CHỦ TƯƠNG LAI, rường cột của nước nhà.

 

Tại Đại hội của Cựu chiến binh VGCS khai mạc ngày hôm nay 14-12-2017, đại việt gian cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn bọn cựu nguỵ quân VGCS rằng:

 

“Nhiệm vụ chính trị hàng đầu của cựu chiến binh là bảo vệ các thành quả của Cách mạng”!?

 

KẾT LUẬN

 

Lê Trung Tĩnh, ngươi hãy thử tìm ý nghĩa những câu nói của thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng xem nó MỊ DÂN ở chỗ nào??? Về lính nguỵ và chó ngao công an VGCS thì cách khẳng định của nó như vậy có nghĩa là nó khuyến khích  nguỵ quân và chó ngao cứ việc tiêu diệt nhân dân bị trị một cách tàn nhẫn nhất nếu họ dám đòi thay đổi thân phận. Mọi chuyện có đưa ra công luận để cho quốc tế cũng thấy rằng pháp luật của ta nghiêm minh!  Nhưng đảng sẽ chỉ đạo đổi chỗ, đổi việc tốt hơn cho bọn lính nguỵ và chó ngao. (Nếu Lê Trung Tĩnh thắc mắc ta sẽ đưa dẫn chứng cụ thể cho coi).

 

Về câu nói đối với lũ cựu chiến binh VGCS thì ngươi có hiểu nó đã kêu gọi mấy thằng cựu nguỵ quân VGCS dù đã bạc đầu, rụng răng, mắt bị cùi nhãn… nhưng vẫn phải bảo vệ “CÁC THÀNH QUẢ CỦA CÁCH MẠNG”, tức là bảo vệ cái quyền LÀM CHỦ TUYỆT ĐỐI CẢ NHÂN DÂN VÀ TỔ QUỐC VIỆT NAM của tập đoàn VGCS , cũng như quyền của chúng được tự do BUÔN DÂN BÁN NƯỚC, GIẾT DÂN….

 

Còn đối với lũ gọi là Đoàn viên Thanh niên Cộng sản thì thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng công khai CHỈ ĐỊNH chúng làNGƯỜI CHỦ TƯƠNG LAI, RƯỜNG CỘT CỦA NƯỚC NHÀ”.   Điều này có nghĩa là đừng bao giờ nghĩ đến cái gọi là TỰ DO, NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ… cho người dân bị trị Việt Nam.  Lũ thanh niên cộng sản sẽ đương nhiên là NGƯỜI CHỦ TƯƠNG LAI, RƯỜNG CỘT của nước Việt Nam (XHCN) mà không cần có sự đồng thuận hay bầu bán của người dân Việt Nam bị trị, mặc dù là số đông trong xã hội.

 

Khi khẳng định đoàn thanh niên VGCS là NGƯỜI CHỦ TƯƠNG LAI thì cũng có nghĩa thằng đại việt gian Nguyễn Phú Trọng cùng với tập đoàn VGCS của hắn là NGƯỜI CHỦ HIỆN TẠI!!!

 

Lê Trung Tĩnh và đồng bọn đã có thể mở mắt ra được chưa???

Ngày xưa Trương Chi ở Việt Nam hát hay nhưng mặt mũi rất xấu xí nên đã chết thảm.

Nay nhà ngươi, Lê Trung Tĩnh dù có khuôn mặt dễ coi, nhưng CÁI TÂM XẤU XÍ thì dù có hát để bợ đỡ VGCS trên sóng sông Thames  hay đến đâu chăng nữa cũng chưa chắc gì đã được loài máu lạnh như tôm - cua -cá chú ý đến!!! Hãy tiếp tục nghiên cứu về Biển Đông, đừng có chuyển nghề sang thổi ống đu đủ mà làm nhục cho con cháu của ngươi!!!


Sunday, February 26, 2023

YOUTUBE 22: CHƯƠNG V, QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

CHƯƠNG V, QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

TÁC GỈA JOSEPH PHẠM, BÚT DANH CHÍNH KHÍ VIỆT.

1.     SUY NGHĨ VỀ BÀI "NGƯỜI CỘNG SẢN TỐT" hay NGƯỜI TỐT CHỌN NHẦM CỘNG SẢN”  CỦA TÁC GIẢ HỒ PHÚ BÔNG


(33) Chính Khi Việt: Quyền 7: Thế giới đang đoi mặt với cuộc tấn công lớn nhất vào sự thật 0021 - YouTube

Hồ Phú Bông đã viết với lời mở đầu như sau: "Nhân đọc 2 bài viết mới đây của quý anh Bùi Minh Quốc “Người Cộng sản chống Cộng” và Nguyễn Đình Cống “TÁC DỤNG PHỤ HAY TAI HỌA TẤT YẾU SINH RA TỪ CỘNG SẢN”, thấy 2 anh nhận xét khá giống nhau ở một điểm là người theo “cộng sản thuở ban đầu là tuyệt vời”! Họ là những người “yêu quê hương, đất nước”! Họ “hãnh diện được là đảng viên”.

Nhưng với thời gian, đặc biệt là sau khi cộng sản nắm trọn quyền lực, thì bản chất cộng sản thật tốt đẹp ban đầu đó đã bị “phản ứng phụ” (như “side effect” thuốc trị bệnh) làm đảo lộn. Bị tha hóa! Cái “phụ” nguy hiểm với bệnh nhân trở thành tác nhân “chính” nên gây ra đại họa! Đó là lý do dân tộc đang rơi vào thảm họa như hiện tại! Hai anh cũng dẫn chứng vài mẩu người đã sống/chết vì lý tưởng cộng sản và ca ngợi họ.” (sic)

 

Chính Khí Việt chưa đọc hai bài nói trên của Bùi Minh Quốc và  Nguyễn Đình Cống, cho nên trong bài nhận xét này, sẽ không đề cập đến Bùi Minh Quốc và Nguyễn Đình Cống. Có thể lần khác Chính Khí Việt sẽ có bài nhận xét sau.

Đối với bài viết của Hồ Phú Bông, ngay từ những dòng đầu đã có những sai xót không nên có đối với một người cầm bút có trách nhiệm với bạn đọc.

Đó là Hồ Phú Bông đã viết như sau: “Thử, chỉ một ví dụ thôi, là sau chiến thắng Điện Biên phủ, đưa đến Hiệp định Geneve về Việt Nam chia đôi đất nước. Đảng cộng sản Việt Nam cai trị phía Bắc từ năm 1954. Ngay sau đó là chiến dịch Cải cách Ruộng đất “Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc, trốc tận rễ” thì những đảng viên “yêu nước”, đảng viên “tuyệt vời” đó có biết nội vụ hay không? Có đồng lõa với biến cố “long trời lở đất” đó hay không?” (sic)

Cái gọi là chiến dịch cải cách ruộng đất sau trận Điện Biên Phủ, thì tập đoàn VGCS không đưa ra khẩu hiệu “Trí Phú Địa Hào đào tận gốc trốc tận rễ” (sic).  Bởi chúng có kinh nghiệm suốt thời gian sau cái gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, lại thêm được sự dậy dỗ của các “cố vấn” Tàu bành trướng, cho nên chúng đã đổi thành “Cách Mạng Ruộng Đất”.

Những dòng viết sau Hồ Phú Bông đã giải thích và nêu lên  những tội ác của tập đoàn VGCS để phê phán những Đảng viên VGCS đã đồng loã với đường lối chính trị của VGCS. Sự phê phán đó đã bị xổ toẹt ngay lập tức khi Hồ Phú Bông đã viết những câu như sau: “Chỉ biết rằng những đảng viên cộng sản đã hy sinh trong cuộc chiến “chống Mỹ – Ngụy xâm lược”, “giải phóng đồng bào miền Nam khỏi áp bức, bóc lột…” cần phải được trân trọng cho dẫu đến hôm nay, nếu họ còn sống, họ có thức tỉnh hay không là điều không ai có thể khẳng định được. Nhưng vì họ đã chết, chết trên đường tranh đấu mà động cơ là lòng yêu nước (dù bị cộng sản lừa bịp) nên sự hy sinh là thiêng liêng, phải được trân trọng!

Máu xương họ đã thấm đẫm, đã hòa vào lòng đất Mẹ hoàn toàn khác với những nghĩa trang liệt sĩ “hoành tráng” được xây cất ồ ạt khắp nước mà không ai dám chắc những hài cốt được chôn trong hàng vạn ngôi mộ đó có đúng là xương cốt của họ hay không chứ chưa dám nói trong đó có chứa… xương thú vật!” (sic).

 

Chính đoạn viết này mới là nội dung mà Hồ Phú Bông muốn chuyển tải tới bạn đọc.  Nhưng vì trình độ viết và kiến thức của Hồ Phú Bông đều do cái lò VGCS đào tạo, hoặc tình nguyện được nhập tâm những sự giáo dục như vậy của VGCS cho nên Hồ Phú Bông đã hiện nguyên hình với cụm chữ “chống Mỹ – Ngụy xâm lược” (sic), “giải phóng đồng bào miền Nam khỏi áp bức, bóc lột…” (sic).

Đến nay đã là năm 2017, vậy mà ngòi bút của Hồ Phú Bông đã đổi trắng thay đen một cách rất BẤT LƯƠNG, cứ tưởng bạn đọc đều có bộ óc bò và hai đầu gối “Chú Tễu” giống như Hồ Phú Bông vậy.

Tại sao lại dùng ba chữ “Nguỵ xâm lược” khi mà Chính Quyền Việt Nam Cộng Hoà được tổ chức nên là dựa vào Hiến Pháp đã được toàn dân Việt Nam Cộng Hoà (loại trừ lũ Việt gian cộng sản nằm vùng) chấp nhận qua trưng cầu dân ý và được tự do bầu cử - ứng cử của một thể chế chính trị DÂN CHỦ VÀ TỰ DO.  Điều đó hoàn toàn khác 100% so với cái gọi là bộ máy nhà nước của tập đoàn VGCS là thực hiện chỉ thị xưa kia của Nga Xô, tiếp theo là của Tàu bành trướng.  Cái gọi là “giải phóng đồng bào Miền Nam khỏi áp bức bóc lột…”(sic) thì tại sao nhân dân Miền Nam lại phải bỏ chạy và bị đưa đi lưu đày  cho chết dần chết mòn trong các khu gọi là “Kinh Tế Mới”? và vân vân…. Cái ý mà Hồ Phú Bông viết rằng “Nguỵ Xâm Lược” nó lại đúng 100%  đối với phía Bắc Việt Nam.  Bởi vì Đảng Cộng Sản Việt Gian là do Nga Xô tuyển chọn và đào tạo thành CÔNG CỤ mở rộng chủ nghĩa Thực Dân Đỏ Leninist (sau này thêm Tàu bành trướng ké phần, và bây giờ là Tàu bành trướng mà thôi).

Đảng VGCS là một tổ chức mà Nga Xô dùng để  XÂM LƯỢC chính đất nước Việt Nam (tức bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist vào Việt Nam. Không những thế Nga Xô còn dùng nó để xâm lược (tức bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Leninist vào cả hai nước Lào và Cam Bốt!). Thử hỏi:  như thế có phải là cả Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam đều bị NGUỴ QUYỀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN XÂM LƯỢC cho Nga Xô và sau này thêm Tàu bành trướng, cho nên thằng Đại Việt Gian Lê Duẩn mới tự hào nói rằng: “Ta đánh Mỹ là đáng cho Liên Xô và cho Trung Quốc” (sic)!!!???  Là những tên đảng viên VGCS hy sinh cho Nga Xô và Tàu bành trướng mà Hồ Phú Bông lại có thể BẤT LƯƠNG đến mức KÊU GỌI rằng SỰ HY SINH CỦA CHÚNG cho QUYỀN LỢI CỦA NGA – TÀU trong việc nô lệ hoá nhân dân Việt Nam, xâm lược đất đai, tài nguyên, biển đảo, bầu trời của Tổ Quốc Việt Nam mà lại “cần phải được trân trọng cho dẫu đến hôm nay, nếu họ còn sống, họ có thức tỉnh hay không là điều không ai có thể khẳng định được. Nhưng vì họ đã chết, chết trên đường tranh đấu mà động cơ là lòng yêu nước (dù bị cộng sản lừa bịp) nên sự hy sinh là thiêng liêng, phải được trân trọng!

Máu xương họ đã thấm đẫm, đã hòa vào lòng đất Mẹ hoàn toàn khác với những nghĩa trang liệt sĩ “hoành tráng” được xây cất ồ ạt khắp nước mà không ai dám chắc những hài cốt được chôn trong hàng vạn ngôi mộ đó có đúng là xương cốt của họ hay không chứ chưa dám nói trong đó có chứa… xương thú vật!” (sic) !!!!

Chắc rằng, dù là người Việt Nam hay là người nước ngoài còn có chút tính người thì đều thấy Hồ Phú Bông là một bút nô cực kỳ trung thành của tập đoàn VGCS, cho dù hiện nay nó công khai cầm thẻ đảng việt gian cộng sản hay là còn dấu kín!

Chính Khí Việt có ba điều dạy cho tên bút nô Hồ Phú Bông:

1.    Khi ngươi mượn câu thơ của cuội Bùi Minh Quốc rằng: Chính ta đã ‘đúc nên chính cỗ máy này”(sic) (cỗ mày này có nghĩa là cái đảng VGCS cùng với nguỵ quyền của nó).  Thật tội nghiệp bọn bay làm sao lại có thể là những kẻ “đúc nên chính cỗ máy này” (sic)?  Bởi vì “cái cỗ mày này” là do Nga Xô Leninist tạo ra, sau này thêm chút cải tiến, cho phù hợp với tình hình trong và ngoài Việt Nam, của Tàu bành trướng!  Bọn bay chỉ là lũ có nhiệm vụ bảo trì thật tốt và bảo vệ thật an toàn cho “cỗ máy” mà tên của nó là “Công Cụ Bành Trướng Chủ Nghĩa Thực Dân Kiểu Mới của Nga – Tàu và một số chính phủ Tây Phương theo chủ nghĩa Duy Tiền!!!"

                2. Trình độ của Hồ Phú Bông rất kém cỏi.  Xin dẫn chứng cụ thể.  Đó là ngươi đã viết: "Điều nầy làm tôi nhớ đến hôm trao đổi với hai anh Huỳnh Nhật Tấn và Mai Thái Lĩnh. Hôm đó anh Huỳnh Nhật Tấn kể về một người thân trong gia đình, là giáo viên. Cô giáo đó nguyên là một người dạy tốt. Tư cách tốt. Được mọi người quý mến. Vì thế, những ngày đầu sau 30 tháng 4 năm 1975, trở thành “đối tượng đảng”. Rồi trở thành đảng viên. Điều lạ là ngay khi trở thành đảng viên thì thái độ của cô bỗng dưng đối khác hoàn toàn. “Có cái gì đó rất kỳ lạ, rất khó giải thích”! Đó là nhận xét của người trong gia đình!

    Bấy giờ cô giáo tân đảng viên chỉ có ca ngợi đảng. Phút chốc cô lột xác, khác biệt hoàn toàn với bản chất con người cũ bình thường của cô!" (sic)

 

Ngươi có hiểu tại sao con đảng viên đó lại khác biệt hoàn toàn với bản chất con người cũ bình thường của nó không??? Bởi vì khi tụi đảng viên VGCS từ phấn đấu cho đến khi được kết nạp thành đảng viên thì chúng đã phải chịu "tẩy não"  cùng với việc PHẢI CÓ một số hành động cụ thể chấp nhận việc tẩy não đó! Nghĩa là phải xoá bỏ toàn bộ cái “tính người” để thay thế bằng “TÍNH ÁC THÚ”.  Vì thế chúng mới có thể BÁN NƯỚC, GIẾT DÂN…một cách thoải mái.
 

 

Điều quan trọng là:  vì bị “tẩy não” cho nên điều bị tiêu huỷ chính là phần trí tuệ chứ không phải là thân xác để còn có thể chữa chạy được. Vì thế khi Hồ Phú Bông nhà ngươi lại đưa ra ý kiến rằng “Người tốt bị lầm lạc vì tin theo cộng sản! và đã lầm lạc, tiếp tay gây đại hoạ cho dân  tộc, thì phải ăn hăn xám hối, PHẢI CÔNG KHAI CHỐNG ĐẢNG ĐỂ CỨU NƯỚC!” (sic), đã là một người tốt bị lầm lạc vì tin theo cộng sản, có nghĩa là chúng nó đã là Đảng viên cộng sản rồi, mà chính ngươi đã chứng minh rằng: “không có ‘NGƯỜI CỘNG SẢN TỐT’” (sic) thì ngươi có phải là  thứ NHỔ RA RỒI LẠI LIẾM không. Tổ tiên ta đã gọi những kẻ theo mẫu Đảng viên VGCS là “LŨ MẶT NGƯỜI DẠ THÚ”.  Chẳng lẽ đến câu thông thường trong dân gian như thế mà ngươi lại không biết  để cam tâm  LÓT ĐƯỜNG kêu gọi “LŨ MẶT NGƯỜI DẠ THÚ”, tức VGCS  “HÃY CÔNG KHAI CHỐNG ĐẢNG ĐỂ CỨU  NƯỚC” (SIC) được sao???
 

3.    Câu sau đây ngươi viết: Do đó không có “người cộng sản tốt” mà chỉ có những người tốt bị lầm lạc vì tin theo cộng sản! Mà đã lầm lạc, tiếp tay gây đại họa cho dân tộc, thì phải ăn năn sám hối, phải công khai chống đảng để cứu nước!” (sic).

 

 

Cái kết luận này là âm mưu VGCS âm thầm tổ chức cho lũ VGCS mà bây giờ gọi là CHỐNG ĐỐI, sẽ chính thức được tập hợp để: “CỨU NƯỚC”…. CUỘI!

 


Thôi, bộ mặt đã bị lật tẩy rồi, Hồ Phú Bông nếu còn chút liêm sỉ THÍCH LÀM VIỆT GIAN bán nước thì cũng nên đổi tên đi và núp bụi rậm mà sủa để còn có chút cơm thừa để đớp và canh cặn để liếm!

2. ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN VIỆT NAM "LƯƠNG THIN!"

Khng đnh chng nhng có đng viê"lương thin"  trong tp đoàn VGCS, mà còn qu quyết đó là s đông!  Đó là quan đim ca lũ đc công đ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyn Minh Cn, Trn Khuê, Hoàng Minh Chính, Trn Đ, Nguyn Thanh Giang...Đó cũng là quan đim ca nhng k  như Nguyn Văn LýNgưu Ma Vương Qung ĐVõ Văn Ái cho đến các tin bi h hàng nhà “ngưu chân cong, basset chân lùn; ca Phan Văn Li, ca Nguyn Đan Quế K c nhng lũ như Toàn Phong Nguyn Xuân Vinh, nhà báo t do Tưởng Năng Tiến, nhà “lt hc Nguyn Tường Tâm, nhà văn thi ng đu đ Trn Phong Vũ, và ngay c thng ăn cp thơ alibaba Nguyn Chí Thin, k  đã khuyên mi người Vit T Nn nên gi vit gian cng sn là “hin huynh, hn còn vào núi hp Tiu Diên Hng (ba bên) phn khi, h hi đàm lun vi vit gian cng sTrn Đ qua  đin thoi vin liên, cũng như nhó“trí thc tr  Toronto do con m Lâm Thu Vân đã khóc lóc  khi thng VGCS, đi sát th Trn Đ,  b còng  vào ha ngc. Và, Trong điếu tang, c lũ “trí thc by nhy vô liêm s đó còn ni tiếc không được  đi theo Trn Đ  đ  “vinh d được làm…VIT GIANNghe nói”  con m này còn đang “đnh hướng vit gian”  cho con ca nó naTM CHƯA???

 

                Không ch Vit Nam mà trên toàn thế gii: Đông Tây Kim C, người ta có th  tìm được mt cô gái điếm sau mt ngày vào đng mà vn còn trinh nguyên, nhưng không bao gi  có th tìm ra được mt thng cng sn Vit Nam  nào lương thin. 

 

TI SAO?

 

Có th có mt gái điếm do hoàn cnh (như sng dưới s cai tr VGCS , b chúng được QUC T cõng đi ăn hết NHÂNQUYN ca dân, nên phình bng to như Xã X nói bài trước, không t đi được phi có người cõng, cho nên người dân b tr Vit Nam đã hát rng:

 

“Bng vit gian như cái thùng nu ph,

 

Bao  “NHÂN…QUYN ăn hết sch sành sanh)

  

NÊN: 

Cô gái điếm đó  do hoàn cảnh phải “nhập động”  may mắn gặp phải một thằng VGCS NÁT RƯỢU say mèm nên ngủ khò “quên ăn cái “NHÂN…” của  cô ta, vì thế sau một ngày nhập động mà  cô ta  vẫn“Chữ Trinh  Còn Chút Nhân…Quyền Bảo Kê!”

Còn bt k k nào mun tr thành “đng viên cng sn chúng đu phi t nguyn phn đu như sau:

                -Còn tuổi thanh niên thì phải phấn đấu thực thi mục tiêu “việt gian cho quốc tế” của tập đoàn VGCS  từ khi ra  đời 1930 cho đến nay.

                -Nếu qúa tui thanh niên thì phi là đoàn viên ca  mt đoàn th, hay mt t chc quan trng trong cơ cu t chc ca đng VGCS,  như công đoàn, nông hi, ph n, các t chc tôn giáo (xưa hot đng bí mt, nay thì  công khai cho VGCS đin hình như Tp Đoàn GHPGVNTN n Quang);  binh lính, công an  hi ngoi phi là thành viê“trí thc yêu vit gian cng sn, vit kiu yêu VGCS,  nhà báo, nhà văn, ngh sĩ “yêu vit gian cng sn.  Phi phn đu thc thi các ngh quyết cương lĩnh  chính tr ca đng VGCS, thí d như têLc Đà Hoàng Duy Hùng, Nguyn Phương Hùng  ngoài Vit Nam hoc như tên dân ch cui ăn cp xe đp bn gái là Nguyn Khc Toàn

Chúng còn phi phn đu có phn cung nhit hơn c lũ đng viên cng sn chính thc.  Chúng phi cn có người gii thiu, phi làm đơn t nguyn xin được gia nhp đng VGCS, phi tuyên th khi được  kết np là“TRUNG THÀNH VI ĐNG (vgcs) CHO ĐN HƠI TH CUI CÙNG,  phi BO V ĐNG (vgcs) CÒN HƠN BO V TÍNH MNG CA MÌNH VÀ GIA ĐÌNH; phi dn git mi người (còn chưa là đng viên) thành qun chúng tt (tc nô l đ) ca VGCS; phi tuân theo mi mnh lnh, ch th, ngh quyết cp trên và hot đng trong khuôn kh  cương lĩnh chính tr ca đng VGCS

Trước 1954, có th  có nhng đng viên VGCS  b la v cái mi yêu nước, quyết t  cho t quc quyết sinh !!! Nhưng  t Ci Cách Rung Đt  thì ht nhân trong đng cng sn (lúc đó có tên là Đng Lao Đng) các cp cơ s  cho ti huyn và tnh, cũng  như trong các cơ quan chuyên chính, cơ quan t chc , tuyên  huncho ti cp trung ương,  thì đu là vô sn lưu manh thành th và lưu manh nông thôn,  nhm bo đm khung nhân s ch cht ca đng VGCS là  thành ph“dc  vng thì ln, óc thì  teo” ch biế“vu cáo, đu t,  và ch co mc tiê“t khoái xã hi ch nghĩa và  d dàng chp nhn  thân phn VGCS vì đã T NGUYN ĂN  CÁI B BN PHƯƠNG VÔ SN  ĐU LÀ  ANH EM; PHI BO V LIÊN BANG XÔ VIT, thành trì  CÁCH MNG VÔ SN TH GII”; “VIT NAM TRUNG HOA  núi lin núi, sông lin sông: H Chí Minh Mao Trnh Đông!”  Vi “ông Satlin thì phi: Thương Cha (tthng c H đi vit gian) Thương Mt, Thương Ông (tc thng Stalin) Thương Mười  và  vân vân

 

Sau 1954 thì “cái ht nhân trong đng VGCS  đã bt đu nhen nhúm ch nghĩa vt cht, cơ hi, phe nhóm,  tc là thân Nga (xét li) thân Tàu (giáo điu). 

 

Sau 1975 cho đến nay thì ch nghĩa lưu manh, căn ct vit gian trong TOÀN TH  ĐNG VIÊN VGCS được  che  đy bng “mc áo vest, đeo cà vt (dù nóng hay lnh) đ  “m ca, đi mi,  t vit gian cho Nga Xô Tàu cng bành trướng, thì  nay thêm cá“thế lc tài phit quc tế ;  tư sn hóa TOÀN B đng viên VGCS bng tham nhũng t trên xung dưới, ăn cp tin thuế, vay n nước ngoài mà không biết bao nhiêu thế h  con, cháu Vit Nam mi tr  xong được; bán đo, bán bin, bán đt lin, bán tài nguyên, ưu đãi đc bit cơ quan chuyên chính Đi mi c đi tượng kết np đng bng ch trương công khai: các tín đ chc sc tôn giáo, người sc tc, tư sn ln nh“vit kiu yêu ch nghĩa xã hi (tc thích làm vit gian cho bt k thế lc nào).  Đc bit to ra mt loi đng viên mi là “lũ dân ch cui và lũ chng cng cui!!!

 

Mt đng được sinh ra đ làm vit gian.  Toàn b hot đng ca cái đng vit gian đó t khi ra đi đến nay là bán nước, giết dân.  Nói  cách khác, toàn b đng viên ca cái gi là đng cng sn Vit Nam, cũng như đi tượng s được kết np không ch có căn ct vit gian mà  phi có hành đng vit gian (cho bt c thế lc nào) c th  thì sm mun gì cũng thành đng viên cng sn, dù  chưa là đng viên chính thc  thì cũng được coi là cm tình viên ca đng vit gian cng sn!!!Đ  chng minh mt phn nh lp lun này, xin gii thiu đến quý c và quý bn đc  v cái t chc có têHi Cu Chiến Binh  VGCS, dù đã  “v hưu”  nhưng chúng vn rt tích cc nhm mt trước bao ti ác  giết dân, bán nước ca tp đoàn VGCS, đ làm mt con chó già dù đã rng hết răng, mt đã m, mũi đã khô (tc không còn thính na) nhưng vn ra công  tìm cách đánh hơi  “k thù” ca tp đoàn vit gian cng sn !!!

 

Ch riêng cái gi là Hi Cu Chiến Binh (tc hi chó sói già) ca VGCS Khánh Hòa thôi, mà thi gian va qua  đã đánh hơi, cung cp  cho công an VGCS tnh ti “9000 ngun tin liên quan đến an ninh trt t (SIC)!!!

 

                Cho nên không phi suy din: Là nếu khám xét nhng đa còn c bin bch rng trong đng VGVS  vn có đng viên cng s“lương thin thì  chc chn s tìm đượ“tm th đng viên”  VGCS ca chúng!!!

 

Tài Liu Tham Kho:

Hi CCB Khánh Hòa

Cung cp cho công an hơn 9.000 ngun tin liên quan đến an ninh trt t

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/42/42/273072/Default.aspx


LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI


 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website