CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, December 19, 2022

Việt Thường Những Việc Cần Làm ... Gấp- KN2000 08-06--2009

  LGT:  ĐỂ TƯỞNG NHỚ NGƯỜI THÀY  CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT, CHÚNG TÔI CHO ĐĂNG LẠI TIẾNG NÓI THÂN THƯƠNG CỦA NGƯỜI HẰNG CHỤC NĂM TRƯỚC KHI NÓI VỀ TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC!!!

 CHÚNG TÔI, TRONG THÁNG 12,  CHO ĐĂNG LẠI TOÀN BỘ NHỮNG AUDIO PHỎNG VẤN DO CHÍNH KHÍ VIỆT THỰC HIỆN, KY NGUYÊN 2000, VIỆT NAM EXODUS ... NHƯ MỘT NÉN HƯƠNG DÂNG LÊN ANH LINH CỦA NGƯỜI VỚI LÒNG TRI ÂN ĐẶC BIỆT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT.

MONG RẰNG VỚI HOÀI BẢO CỦA NGƯỜI LÀ CHÓNG NHÌN THẤY TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN PHẢI TAN RÃ, PHẢI CHỊU SỰ TRỪNG PHẠT ĐÍCH ĐÁNG CỦA NGƯỜI DÂN YÊU HÒA BÌNH, CHUỘNG TỰ DO, DÂN CHỦ, CÔNG BÌNH VÀ  BÁC ÁI ... VÌ THẾ NHỮNG THẰNG CHÓP BU VGCS  SAU ĐÂY, NHƯ THẰNG HỒ CHÍ MINH, LÊ DUẨN, VÕ NGUYÊN GIÁP, TRƯỜNG CHINH.... CHO ĐẾN NHỮNG THẰNG HIỆN NAY ĐANG TẠM THỜI NẮM GIỮ BỘ MÁY NGỤY QUYỀN, ĐẢNG QUYỀN NHƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, NGUYỄN XUÂN PHÚC, PHẠM MINH CHÍNH, VƯƠNG ĐÌNG HUỆ.... PHẢI CHÍNH THỨC CÚI ĐẦU CHỊU SỰ PHÁN XÉT CÔNG MINH CỦA TOÀN BỘ 96 TRIỆU NGƯỜI DÂN BI TRỊ (TRỪ 4 TRIỆU THẰNG ĐÃNG VIÊN VGCS)!!!

NHÂN ĐÂY CHÍNH KHÍ VIỆT CŨNG XIN TRI ÂN QUÝ THÂN HỮU ĐÃ LƯU TRỮ  NHỮNG TÀI LIỆU QUÝ BÁU NÀY  QUA NHIỀU HÌNH THỨC KHÁC NHAU NHƯ AUDIO, TỐC KÝ.... IN THÀNH SÁCH  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU  VỀ TẬP ĐOÀN VGCS TỪ THẬP NIÊN 1930, KHI CÁI ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN CỦA CHÚNG ĐƯỢC LŨ THỰC DÂN ĐỎ LENINIST CHO THÀNH LẬP VỚI CÁI TÊN DO CHÚNG ĐẶT LÀ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG, VỚI Ý ĐỒ CÔNG KHAI LÀ NHUỘM ĐỎ BA NƯỚC VIỆT - MIÊN - LÀO. 

CKV

NGÀY 01 THÁNG 12, 2022

Tuesday, June 9, 2009

Việt Thường Những Việc Cần Làm ... Gấp- KN2000 08-06--2009
Bài 1- Xin nhấn vào PLAY để nghe âm thanhBài 2- Xin nhấn vào PLAY


Những Việc Cần Làm .... Gấp
Kỷ Nguyên 2000 Phỏng vấn Nhà Báo Việt Thường ngày 08-06-2009


Thanh Minh Thiền Viện by Nguyen Ngoc Chinh.
Thanh Minh Thiền Viện có 2 thùng Cúng Dường Tam Bảo thật to,
dù "bỉểu tình tại gia" " bất tuân dân sự" 6 tháng cũng no đủ.GS Nguyễn Huệ Chi, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1938, (còn được biết đến với các bút danh: Phương Tri, Huệ Chi, Cánh Hồng, Hy Tuệ)
Năm 1994 ông được Hội Partage ở Pháp mời sang Pháp trình bày về văn hóa truyền thống của Việt Nam. Tại đây ông có dịp gặp gỡ Thiền sư Thích Nhất Hạnh. . Năm 2001, William Joiner Center thuộc Đại học Massachusetts mời ông và Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, sang Hoa Kỳ tham gia một chương trình nghiên cứu văn hóa Việt Nam người Việt tỵ Nạn việt gian Cộng Sản ở hải ngoại ( cái loa của đảng việt gian Cộng Sản )Tiến sĩ Lê Văn Hảo

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website