CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, November 13, 2022

HOAN HÔ THẰNG CHỆT THƯỢNG CỜ

 


Vào Th 6, 11 thg 11, 2022 vào lúc 16:17 <nmh5475@aol.com> đã viết:
HOAN HÔ ANH CHỆT THƯỢNG CỜ
(để góp dzui với các đồng chí chủ tịt lước DZiệt Cộng  sau khi được anh chệt dựng cờ đỏ sao vàng trên “cửa ải của đỉnh cao trí tuệ” )
 
 
 
Hoan hô ...cờ đỏ sao dzàng
Dựng trên ... "cửa ải" của nàng chệt non !
Ra anh chệt tinh con mắt thiệt
Biết đảng ta thiện chiến từ lâu
Ba dòng cách mạng ...chư hầu :
Đánh Tây, đuổi Mỹ, thờ Tàu, lạy Nga
Và đem đất Ông - Cha dâng chệt
Xem dân nhà y hệt ngựa trâu
Cướp dân, chỉ một đảng giàu
Và làm tôi chệt cúi đầu cong lưng
Vì thấy đảng qúa chừng ma giáo
Chệt giao cho địa đạo, canh phòng
Đảng ơi, cửa aỉ, kià trông !
Sao vàng cờ đỏ oai phong giữ... đồn !
Boác hồ chết mà khôn như sống
Thấy cờ bay, bác mộng như cờ ...
Đảng ta sướng ngẩn sướng ngơ
Hoan hô anh chệt ...thượng cờ tuyệt chiêu !!!
 

Tha Hương
 21.2.2010
 


--

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website