CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, November 4, 2022

CẢM NGHĨ TRONG NGÀY

 CẢM NGHĨ TRONG NGÀY


(2) Giang Ngoc Tran | Facebook

Mặc dù học vấn và sự hiểu biết của tôi giói hạn và rất khiêm tốn nhưng tôi đã cố gắng trên 25 năm qua cặm cụi viết bài và dấn thân vào những nơi mà tôi nghĩ đã gây sự hiểu lầm không ít cho bạn bè tôi, học sinh của tôi và ngay cả nhựng người thân thuộc trong gia đình... để noi gương Thày Chí Thánh của tôi là Đức Kito, NHẰM cải hóa họ thành nhũng người hữu dụng cho gia đình cho xã hội mà họ đang sống...
Thầy Chí Thánh của tôi đã giao tiếp với tất cả mọi hạng người từ Đĩ Diếm, Thu Thuế, kẻ giả hình..... chỉ với một mục đích là cứu rỗi linh hồn họ....
Còn tôi, tôi tự hỏi nếu xã hội thời Chúa Giêsu mà có..... Chúa có vào đó không như lời một đứa học trò mới đặt câu hỏi cho tôi.... để đến bây giờ tôi phải chịu nhiều mất mát mà thực tế là sự thu hoạch của tôi chỉ là con số không to đùng....
Tôi tự vấn lương tâm 15 phút mỗi ngày để tìm ra câu trả lời,,,, nhưng câu trả lời vẫn cứ là NỖ LỰC ĐỜI NÀY rát có thể là công đức mai hậu khi tôi về với Thày Chí Thánh của tôi là Đức Giêsu Kito cho dù tôi có chịu nhiều điều tiếng mất mát và hiểu lầm từ bạn bè, học trò và ngay cả gia đình!!!!
Chính Khí Việt
Thích
Bình luận
Chia sẻ

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website