CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, November 28, 2022

(BÀI 59) Nguyễn Bình: Tìm hiểu chữ Nhân Vị trong Chủ Nghĩa Nhân Vị

 Tìm hiểu chữ Nhân Vị trong Chủ Nghĩa Nhân Vị 

Nguyễn Bình

 

 

Chủ Nghĩa Nhân Vị và Cộng Sản

 

Trên căn bản nhận thức triết học, hai chủ nghĩa Nhân Vị và Cộng Sản hoàn toàn đối nghịch nhau. Chủ Nghĩa Cộng Sản vì đặt bản trên ý hệ duy vật nên dộc đoán. Nếu chẳng may người ta ép phải thi hành (cưởng hành), thì phải bù bằng công cụ chuyên chính vô sản để ép buộc, khủng bố mới có làm, vì cái làm đó không do tự nguyện, thường trái với bản tính con người, nên chỉ có làm bao lâu còn có sự khủng bố, ép buộc. Chủ nghĩa không có chữ nhân và nhân quyền thì bị chà đạp

 

Ngược lại, Chủ Nghĩa Nhân Vị là hệ thống triết lý đặt trên Tâm Linh Thái Hòa tức trên nhu yếu thâm sâu của con người, khỏi cần phải thúc đẩy từ ngoài. Vì thế Nhân Vị khác với Ý Thức Hệ Cộng sản thì khỏi nói: luôn luôn sống trên những lời hứa cuội kèm thêm chuyên chính, vì ý hệ là triết học xây trên ý niệm, không đủ sâu để khơi động nguồn nghị lực tâm hồn, đành phải dùng những trợ lực ngoại khởi

 

Một thí dụ sau đây sẽ làm sáng tỏ thêm bản chất đối nghịch giữa hai triết thuyết nầy. cộng sản chủ trương muốn giải phóng con người khỏi ách nộ lệ, không những phải đánh đuổi thực dân, đấu tranh giai cấp mà còn phải tiêu diệt cả tôn giáo. Vì tôn giáo là liều thuốc phiện.

 

Trong khi đó Miền Nam , người quốc gia tự do hành đạo vì Nhân Vị chủ trương “Trời – Người – Đất” là ba quyền lực lớn nhất trong vũ trụ.

 

Thay vì giải phóng con người khỏi nộ lệ thì "Chủ Nghĩa Xã Hội" lại đưa con người vào vòng nô lệ vật chất. Người cộng sản coi con người chỉ là cái máy. Ngược lại Chủ Nghĩa Nhân Vị chủ trương tôn trọng phẩm giá con người và phát triển nó đến mức độ cao nhất.

 

Chủ Nghĩa Nhân Vị và Xã Hội Việt Nam

 

Một ưu điểm nữa của Nhân Vị chính là giải pháp dân chủ hóa của nó rất phù hợp với đời sống của dân chúng và khung cảnh xã hội của miền Nam Việt Nam lúc vừa dành độc lập từ tay người Pháp. Lý tưởng thái hòa nền tảng của Chủ Nghĩa Nhân Vị cho phép các lãnh đạo rút tỉa kinh nghiệm xây dựng dân chủ của các nước đàn anh đi trước cũng như đúc kết một mô hình tổng hợp các ưu điểm về phương diện cơ cấu của các mô hình dân chủ có sẳn với nền dân chủ cổ truyền Việt nam. Hệ thống đạo đức cổ truyền Việt Nho và những giá trị tâm linh được đề cao trong Chủ Nghĩa Nhân Vị là sức mạnh nền tảng để tinh thần dân chủ nẩy nở và mau chóng phát triển.

 

Dân chủ là một chế độ đạo đức, rộng trong nhân dân và trong chính quyền.

Chế độ đạo đức ấy tóm gọn trong chữ Nhân.

 

 

Nguyễn Bình

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website