CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, November 2, 2022

(BÀI 33) Văn Tế Cố TT Ngô Đình Diệm

 Văn Tế Cố TT Ngô Đình Diệm

(Nhân dịp 51 năm tưởng niệm tại hải ngoại – 2014)*************
Duy hải ngoại, ngày Mồng Hai tháng Mười Một, năm 2014 – Giáp Ngọ, quốc lịch bốn ngàn tám trăm chín mươi hai (4893); Chánh tế [chỉ ghi tên họ chánh tế, không ghi title/titre] kiêm vì bằng hửu, huynh đệ đồng bào, trẻ già trai gái, nhân ngày Húy Nhật, quỳ trước linh đài, dập đầu khải tấu:
Âm Dương hoán dịch;
Thiên Địa tuần hoàn.
Nhớ linh xưa:
Tiên Rồng khai quốc, dựng nước thiên thu;
Hồng Lạc an dân, mở mang vạn thế.
Phủ Cam đất cũ, âm thầm khởi nghiệp mười lăm năm ra công đổ sức, mở lối dân quyền;
Gia Định miền xưa, uy dũng chuyên tâm, suốt chín năm tận lực miệt mài, phục hưng nhân vị. 
Chiến lược kia con cháu phát huy;
Nhân dũng nầy giống nòi mến mộ.
Bao năm quốc thổ an bình, miền Nam Việt sáng ngời Đông Á; Mấy lúc quân dân thịnh vượng, nền Cộng Hòa nức tiếng năm Châu.
Trên Cao Nguyên cương thổ, ruộng rẩy dinh điền tươi tốt quanh năm; Dưới Cửu Long chín khúc, đồng lúa nuôi dân gạo thừa xuất cảng.
Trong giữ gìn quốc thể, ngoài bình đẳng lân bang; Chẳng cho phép Tây, Tàu đồng hóa; Vững chủ quyền giao hảo đồng bang.
Hùng cứ phương Nam;
Oai danh đất Viêt.
Giữa nguy nàn, nhất thống quân binh ban hành ước pháp lập nước Cộng Hòa;
Trong gian hiểm, kết hợp toàn dân lập nền chính vận tạo thế Quốc Gia.
Kế thế hưng bang, nối chí Lý, Trần, Lê, Nguyễn, bao anh hùng vào sanh ra tử, giữ cho cõi giang sơn bền vững vẹn toàn;
Vun bồi xã tắc, noi gương Trưng, Triệu, Ngô, Đinh, lắm hào kiệt trùng trùng khí thế, dựng nên bao công nghiệp uy dũng vang lừng. 
Sóng phế hưng dù đảo lộn, trời Nam còn riêng cõi, chim Việt vẫn chung bầy, tâm hào kiệt ngập tràn quốc thổ;
Nền xã tắc dẫu an nguy, đất Việt vẫn vẹn toàn, cành Nam thêm anh túc, đức nhân hòa sáng tỏa cổ kim.
Lấy sức toàn dân vận trù quyết sách, phá giặc nội xâm Lê-Mác tà gian;
Đem tài cả nước khai dụng đấu tranh, giải thể gian nhân Hồ-Mao giặc dữ.
Bởi chưng:
Loài phản phúc quên gương Hồng Lạc, cõng rắn cắn gà nhà, luồn cúi Mỹ bang, mê đắm bả vinh hoa, rắp tâm lật đổ chính tình, khuấy đục chính trường chỉ vì tư lợi;
Lũ cuồng nô ăn phải bả Mác-Lê, cầu Tàu giết đồng hương, cấu kết Mỹ-Hoa, đành lòng mưu sát minh quân, tranh giành quyền lực làm đảo điên xã tắc một thời.
Nên:
Rồng thiên gãy cánh, dinh lũy tan tành, đành tuẩn quốc một lòng huynh đệ; Hào kiệt sa cơ, vận nước bi ai, đồng hiến thân tựu nghĩa.
Than ôi! chốn Nam bang thiên địa thảm sầu, phường võ dõng được thời thính chính, gây nhiểu nhương loạn lạc, lợi cho lũ siêu cường xâu xé nhà Nam.
Thế đó! ngoài Bắc địa Hồ binh hớn hở, lũ Hồ-Mao vùng dậy lăng xăng, tạo rối ren khủng bố, toa rập bọn ngoại bang mượn cớ điều quân vào nước Việt.
Cho nên, thế sự rối ren đến hồi mất nước;
Cộng nô hà chính áp bức dân lành.
Bởi đâu nên nỗi !!!.
Nay cúi xin;
Chí sĩ anh linh về đây chứng giám, tạ công đức anh hào, nước nhà xin sạch bóng hung nô;
Hào kiệt thấu tình nhậm lễ niệm hương, nền thịnh trị nhân hòa, cơ đồ nguyện giữ gìn vạn đại.
Nay, lòng thành tưởng niệm, kính dâng lễ bạc, duy khiết duy tinh, trước đài tưởng niệm bái lạy tiên linh, lai lâm chứng giám, ban ân phù hộ, Việt Nam thái bình.
Đồng khấu bách bái,
Cung duy thượng hương.
Đan Tâm phụng soạn cho Âu Châu 2014.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website