CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, October 13, 2022

(BÀI 13) PHẬT GIÁO DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

 

 (BÀI 13)

 PHẬT GIÁO DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆMTừ 1955 đến 1963, sự phát triển của Phật Giáo miền Nam không thua gì dưới thời Lý, Trần. Theo cuốn “Việt Nam Phật Giáo Sử Luận” tập 3 :
– Tổng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được chỉnh đốn, thành lập Hội Tịnh Độ Tông (1955), Hội Linh Sơn Phật Học (1955), Hội Bồ Đề Đạo Tràng (1957), Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy (1957), Hội Khất Sĩ Ni Giới (1958), Hội Phật Giáo Quan âm Phổ Tế (1959), Hội Việt Nam Phật Giáo Liên Hữu (1959), Hội Tứ Giáo Phật học (1961), Hội Phật Học Nguyên Thủy Ba Xuyên (1962), Hội Cư Sĩ Phật Đường Nam Tông (1962), Hội Phật Giáo Cổ Sơn Môn (1963), v.v…
– Nhiều tu viện, chùa và Phật Học Đường đã được xây dựng như tu viện Nguyễn Thiều ở Bình Định, tu viện Quảng Hương Già Lam, Chùa Xá Lợi, Phật Học Đường Phước Hòa ở Trà Vinh, Nhi Học Viện Tử Nghiêm ở Saigon, v.v…
– Các đại hội của Phật Giáo được mở ra liên tục như Đại Hội Tổng Giáo Hội Việt Nam kỳ II (1956) và kỳ III (1957), Đại Hội Ni Bộ Miền Nam ờ chùa Huê Lâm năm 1956, Đại Hội Giáo Hội Tăng Già Trung Việt kỳ III (1958), Đại Hội Giáo Hội Tăng Già Toàn Quốc kỳ III (1959), Đại Hội Hoằng Pháp Toàn Quốc (1960), v.v
– Nhiều tạp chí Phật Giáo ra đời như Phật Giáo Việt Nam, Liên Hoa, Văn Hóa, Từ Quang, v.v…

Trong cuốn “Phật Giáo tại Việt Nam” của cư sĩ Mai Thọ Truyền là Chủ Tịch Hội Phật Học Nam Việt, cho biết lúc ông Diệm lên cầm quyền, số chùa tại miền Nam là 2206 cái. Khi ông Diệm bị lật đổ, số chùa lên đến 4776 cái, tức đã tăng 2570 cái.
Trong cuốn “Our Vietnam Nightmare” của ký giả Marguerite Higgins ghi nhận rằng chính phủ Ngô Đình Diệm đã đóng góp 9 triệu đồng (tiền VNCH) để trùng tu và xây cất chùa chiền. Có tất cả 1295 ngôi chùa đã được trùng tu. Riêng chùa Xá Lợi, Tổng Thống đã tặng 2 triệu đồng và sau đó cho sử dụng thêm 7 lần tiền tổ chức giải đua ngựa để xây cất.

II. TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CÓ NGƯỢC ĐÃI PHẬT GIÁO?

“Việc cho rằng có sự đàn áp Phật Giáo là hoàn toàn bịa đặt. Ông Diệm đã cử nhiệm những viên chức cao cấp không căn cứ vào tín ngưỡng của họ. Trong 18 vị Bộ Trưởng có 5 theo Công Giáo, 5 theo Nho Giáo, và 8 theo Phật Giáo, kể cả Phó Tổng Thống và Bộ Trưởng Ngoại Giao. Trong 38 Tỉnh Trưởng thì có 12 người theo Công Giáo, 26 người theo Phật Giáo hay Nho Giáo. Trong 19 tướng lãnh, có 3 theo Công Giáo và 16 theo Cao Đài, Nho Giáo hay Phật Giáo. Ông Diệm đã miễn nghĩa vụ quân sự cho các tăng sĩ Phật Giáo, trong khi người Công Giáo và các tín đồ khác phải thi hành nghĩa vụ này. Không một Phật tử nào đã bị bắt vì hành đạo và không một bằng chứng đáng tin cậy nào có thể minh chứng ông Diệm đã đàn áp Phật Giáo”. (No More Vietnams by Richard Nixon, Arbor House, 1985, p. 65. )
Người có công rất nhiều trong việc bảo trợ cho Hội An Nam Phật Học ở Huế cũng đã phải lên tiếng cải chính những lời bịa đặt của nhóm Phật Giáo cực đoan miền Trung về sự đàn áp Phật Giáo, đó là Hoàng Đế Bảo Đại: “Khi các sư sãi, do Mỹ và tay sai của Việt Cộng điều động, bắt đầu lao mình vào những cuộc biểu tình, thì nhà cầm quyền phải đối phó lại. Nhưng Diệm Nhu là người Công Giáo, vì vậy sự đối phó của nhà cầm quyền bị coi là mang màu sắc tôn giáo.” (Bảo Đại, Le Dragon D annam, tr. 348)

III. TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CÓ ƯU ĐÃI CÔNG GIÁO?

– Không có một dấu vết nào trong lịch sử cho thấy dưới thời Pháp thuộc cũng như dưới thời chính phủ Ngô Đình Diệm và mọi chế độ trong lịch sử Việt Nam cho thấy nhà cầm quyền đã giúp đỡ kinh phí cho Công Giáo, sở dĩ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam thiết lập được nhiều cơ sở nhà thờ, trường học, bệnh viện, trại tế bần, cô nhi…là nhờ sự đóng góp của giáo dân Việt Nam và sự giúp đỡ của Giáo Triều Rôma cũng như của cộng đồng Công Giáo quốc tế. Giáo Hội Công Giáo đủ khả năng tự túc nên không cần nhờ đến Tổng Thống Diệm giúp đỡ về mặt kinh phí.
Trái lại, Phật Giáo Việt Nam đã được các chính quyền giúp đỡ về mọi mặt. Chính quyền thuộc địa Pháp đã cho các viên chức cao cấp đứng ra giúp phát triển đạo Phật. Triều đình Huế lúc nào cũng bảo trợ cho Phật Giáo. Chính phủ Ngô Đình Diệm đã giúp trùng tu hầu hết các chùa trên toàn quốc, cung cấp tiền xây chùa Xá Lợi. Chính phủ Nguyễn Khánh và Nguyễn Cao Kỳ cho đất và cho 60 triệu đồng (tiền VNCH) để xây Việt Nam Quốc Tự. Báo chí Phật Giáo cho biết chính quyền Cộng Sản hiện nay cũng đã góp phần lớn lao vào việc phát triển Phật Giáo
Nguồn: Sưu tầm

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website