CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, September 27, 2022

(Phần 3) "CHI DOÃN” TÂN THỜI: DƯƠNG THU HƯƠNG

 "CHI DOÃN” TÂN THỜI

 
(Phần 3)
Cần Hiểu Lại Nội Dung “NGU DÂN”

Dường như không ít người nghĩ rằng muốn chống lại sự “ngu dân” thì phải nâng cao “dân trí”. Nghĩa là đặt trọng tâm vào việc nâng cao kiến thức về khoa học, kỹ thuật. Điều đó chỉ đúng có một nửa mà không phải là nửa chính.

Nâng cao dân trí là phải tạo điều kiện cho mọi người dân xác định được chỗ đứng của mình trong xã hội và trách nhiệm của mình đóng góp cho xã hội như thế nào CHO ĐÚNG.

Đó là góp phần làm cho xã hội thăng tiến trên cơ sở nền tảng của các thế hệ trước đã xây dựng nên. Mình được hưởng những thành quả đó của Tiền Nhân thì mình cũng phải có TRÁCH NHIỆM bảo vệ những thành quả đó cho chính thế hệ của mình mà còn phải để lại cho thế hệ tiếp nối, tối thiểu cũng đụợc như mình đang có, không được mất mát.

Nói một cách khác là phải có Trách Nhiệm với TỔ QUỐCcó Trách Nhiệm với Tiền Nhân (quá khứ), có Trách Nhiệm với bản thân (hiện tại) và có Trách Nhiệm với hậu duệ (tương lai).
Một người dù là luật sư, kỹ sư, bác sĩ hay một nhà hoạt động chính trị mà không thấy  Trách Nhiệm của mình, đối tượng hàng đầu mà mình phải bảo vệ và góp phần làm cho tốt đẹp hơn lên là TỔ QUỐC, mà chỉ nghĩ đến việc sử dụng mớ kiến thức chuyên môn của mình để có được một đời sống vật chất “no cơm, ấm cật” hơn người, thì thực ra họ đã “trục xuất” khái niệm “TỔ QUỐC” trong đầu họ rồi! Loại người như thế làm sao có thể gọi là có trình độ dân trí cao được???

Gia Đình là một tế bào của Tổ Quốc như một phần xương máu của cơ thể người ta vậy. Có rất nhiều trường hợp gia đình CÒN mà Tổ Quốc thì bị mất. Thực ra, xét cho đến cùng trường hợp như thế thì cái gia đình đó cũng đã hoặc sẽ bị xoá bỏ. Những thành viên trong cái gia đình không còn Tổ Quốc đó sẽ có thể trở thành công dân của một quốc gia nào đó mà họ định cư. Muốn thế nào thì họ cũng trở thành hoặc một thứ lạc loài, nếu như còn giữ được một vài mặt nào đó mang tính truyền thống đặc thù; hoặc họ sẽ bị hoà tan (melting pot) vì tỉ lệ lai chỉ cần vài thế hệ là ngay hình hài nòi giống cũng mất luôn! Cuối cùng cái kết thúc của các gia đình kiểu như vậy sẽ bị hoà tan và biến mất tại nơi họ định cư, y như những bình nước sông lênh đênh trên đại dương, sau một thời gian bình bị vỡ sẽ chẳng còn lại vết tích gì của những ngụm nước sông ngọt nữa!

Chính sách ngu dân của mọi thế lực xâm lược đều như vậy. Thí dụ như thời thực dân Pháp, tầng lớp người có bằng cấp chuyên môn về một ngành nào đó thường bị ngộ nhận cho là họ có “dân trí” cao. Nhưng thực ra họ là những nạn nhân đầu tiên của chính sách ngu dân vì họ là những người tiếp xúc đầu tiên với chính sách ngu dân để trở thành công cụ bản xứ của thế lực xâm lược nhằm mở rộng địa bàn cho việc thực thi chính sách ngu dân!!!

Không ít người trong số đó đã có nguồn gốc Việt, đang sinh sống ngay trên tổ quốc Việt Nam của mình mà lại làm đơn tự nguyện xin vào quốc tịch Pháp!!!???
 
Còn những kẻ khác không có khả năng và phương tiện xin làm công dân của nước Phú Lãng Xa thì cố gắng gượng ép, gò mình sống như kiểu Pháp. Tất cả những việc đó đã được phản ảnh trung thực trong dòng văn học hiện thực của Việt Nam thời đó. Học trò ở cấp 1, dù thời đó đại đa số còn mặc áo dài đen, quần trắng, nhưng vẫn theo nhịp thước của thày giáo mà đồng thanh “Nous sommes Gaulois” (chúng tôi là người Gô – Loa)!!!???

Nghĩa là tuy dòng giống Người Việt từ ngàn đời và đang sống trên đất Việt, nhưng trên thực tế họ đã thủ tiêu hữu thức hay vô thức cái “TRÁCH NHIỆM VỚI TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁI DANH DỰ LÀ NGƯỜI TIẾP NỐI SỰ NGHIỆP CỦA CHA ÔNG TRONG CÔNG CUỘC DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC”.

Mục tiêu cốt lõi của chính sách ngu dân là ở chỗ đó: Cắt bỏ những gắn bó của người dân với Tổ Quốc, với Dân Tộc và các truyền thống văn hóa, sinh hoạt xã hội đặc thù của họ!!!
HẬU QUẢ
So với các thế lực xâm lược khác đối với Việt Nam, thí dụ như Tàu phong kiến, thực dân Pháp, Phát Xít Nhật, thì sau khi dùng sức mạnh quân sự xâm lược và đặt ách cai trị chúng mới đào tạo ra những người gốc Việt Nam thành công cụ để phối hợp với chúng nhằm thực thi chính sách ngu dân.

Còn đối với thực dân đỏ Nga Xô – Tàu bành trướng thì làm theo một phương thức mới khác hẳn. Đó là chúng tập hợp những tên Việt Nam gốc Việt để tẩy não chúng, nghĩa là Nga Xô hóa hoặc Hán hóa chúng trước. Tổ chức cho chúng tồn tại trong vỏ bọc “đảng chính trị”, huấn luyện, vạch kế hoạch, cung cấp cho chúng mọi phương tiện để  thực thi chính sách ngu dân của Nga Xô – Tàu bành trướng trong toàn thể các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Rồi sau đó bằng mọi thủ đoạn phải cướp cho được bộ máy nhà nước Việt Nam làm công cụ tiếp tục thực thi một cách toàn diện chính sách ngu dân mang nhãn hiệu Nga Xô và Tàu bành trướng!

Nếu từ 1930 đến 1945, tập đoàn Việt Gian Cộng sản đã thành công trong thực thi chính sách “ngu dân đỏ” đó trong một bộ phận cá nhân, nhóm hay tầng lớp nào đó trong nhân dân Việt Nam,  nhờ lừa đảo cướp được bộ máy nhà nước của Việt Nam mà “chính sách ngu dân đỏ” đã được phát triển mạnh mẽ có tính nhảy vọt về số lượng trong mọi tầng lớp người Việt Nam (kể cả tôn giáo) trong cả nước. Sự biểu hiện cụ thể đó là từ chỗ thực thi kế hoạch “ẩn mình” bằng việc công khai tuyên bố giải tán “Đảng cộng sản Đông Dương” đến chỗ cho phục hồi và công khai ra mắt trong danh xưng mới là “Đảng lao động Việt Nam” vào năm 1951!

Tiếp ngay sau đó tập đoàn VGCS nhanh chóng cho thực thi cái gọi là “4 cuộc cách mạng” mà mục tiêu chính là đặt lên hàng đầu tiêu chuẩn “chất lượng” đối với việc thực thi “chính sách ngu dân đỏ”, bằng cách tiêu diệt toàn bộ những đảng viên cộng sản Đông Dương gia nhập lúc chúng mở rộng cửa đảng với cái mồi câu yêu nước là “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” để thay thế bằng lớp đảng viên cộng sản mới được kết nạp, đã tự nguyện nuốt cái bả “ngu dân đỏ”. Mà, điều quan trọng nhất là khước từ khái niệm “Tổ Quốc Việt Nam” , thay vào đó là “Tổ Quốc Liên Bang Nga Xô Viết” và “Anh Hai tàu cộng bành trướng” núi liền núi, sông liền sông, Hồ Chí Minh –Mao Trạnh Đông!!!

Cho nên nếu để ý kỹ thì sẽ thấy ngay sau khi tập đoàn Đảng cộng sản Đông Dương tái xuất với danh xưng “Đảng lao Động Việt Nam” thì qua Cải Cách Ruộng Đất chúng đã tiêu diệt những người Việt Nam yêu nước dù là trong hay ngoài đảng VGCS, các tổ chức, hội đoàn, đảng phái không cộng sản và các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là người theo tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo…, tập đoàn VGCS cho thực thi ngay cái gọi là Cách Mạng Văn Hóa Tư Tưởng. Nghĩa là thực thi “chính sách ngu dân đỏ” đối với tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học kỹ thuật, đặc biệt với những người làm khoa học xã hội. Mục đích là tiêu diệt những phần tử chống lại “vòng kim cô của chính sách ngu dân đỏ”, thực thi có bài bản “chính sách ngu dân đỏ” đối với số còn lại nhằm biến họ thành công cụ đắc lực để thực thi “chính sách ngu dân đỏ” ra toàn xã hội Việt Nam.

Nên nhớ rằng trong đó có cả Miền nam Việt Nam, dù sau đó đã thiết lập nhà nước Việt Nam Cộng Hoà, chúng để lại tụi nằm vùng và cho thâm nhập từ phương tây về công khai, hoặc tụi từ phía Bắc bí mật xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, để thực thi “chính sách ngu dân đỏ”!!!

Vì thế mà thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm đã đưa ra chính sách hữu sản hoá toàn dân và tôn chỉ TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM. Đó chính là biện pháp tiêu diệt mọi hậu quả của CÁC CHINH SÁCH NGU DÂN TỪ CỦA THỰC DÂN PHÁP, PHÁT XÍT NHẬT CHO ĐẾN “CHÍNH SÁCH NGU DÂN ĐỎ” CỦA NGA XÔ- TÀU bành trướng.
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 12 Tháng 7, 2014

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website