CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, September 30, 2022

(BÀI 6) HỘI CỜ ĐỎ LẠI TIẾP TỤC LỘ MẶT TAY SAI VGCS

  (BÀI 6) HỘI CỜ ĐỎ LẠI TIẾP TỤC LỘ MẶT TAY SAI VGCS

 

Trong vấn đề đã nêu ở bài 5, Chính Khí Việt xin chia sẻ thêm ý kiến với quý bạn bạn đọc trong và ngoài Việt Nam, bao gồm  những chuyên viên nước ngoài về chính trị đến lịch sử, là những giáo sư, tiến sĩ… đã có nhiều sách được xuất bản và được dư luận chú ý.


1.      Những tên họ ĐẾ, dù là Đế Quốc Mỹ, Đế Quốc Đỏ Nga, Đế Quốc Tàu Đại Hán Bành Trướng, trong thực tế họ đều là những kẻ đi xâm lược nước khác. Phương thức  thực thi kế sách xâm lược của họ có những điểm khác nhau, nhưng tất cả đều có một mục tiêu chung là dựa vào sức mạnh quân sự, kinh tế, kỹ thuật, văn hoá (mà người Việt Nam chúng ta từ các cụ Tổ Tiên đại diện cho tầng lớp cơ bản của nhân dân Việt Nam, đã gọi chúng là: “THỨ VĂN HOÁ ĐỒI TRUỴ CỦA TÂY PHƯƠNG”)  Đó là phương pháp MỀM, ít tốn kém (có khi còn có lời) để cải tạo người dân của nước bị xâm lược, biến họ thành “những kẻ đồi truỵ", bán cả linh hồn cũng như tổ quốc của mình!!!

2.      Một phương pháp rất quan trọng khác là PHẢI DỰA HOÀN TOÀN vào TÔN GIÁO, dù ngắn hạn hay dài hạn, đó là lấy ngắn nuôi dài. Kinh nghiệm ấy đối với Việt Nam chính là tổ chức Việt Gian đầu trọc, được VGCS  khai thác và thành lập trước khi chúng thành lập đảng một cách chinh thức. Song song với tổ chức Phật Giáo chính thống gồm những nhà Tu hành và Phật Tử đã có nhiều công lao lớn trong việc giữ nước, bảo tồn và phát triển lối sống cao đẹp và nền văn hoá vì dân vì nước.  Đặc biệt tu hành là nhằm loại bỏ những điều gọi là THAM, SÂN, SI, DÂM DỤC.  Còn tập đoàn VGCS, chúng coi THAM, SÂN, SI, DÂM DỤC là phương thức tuyệt hảo  nhằm THA HOÁ DÂN TỘC bị xâm lược và chúng dùng mọi nỗ lực để biến toàn dân tộc đó thành những tên việt gian sẵn sàng bán nước, tiêu diệt dân tộc của mình để làm tay sai cho các tên HỌ ĐẾ.  Thí dụ cụ thể như: trong lá thư của tên việt gian đại tội đồ Hồ Chí Minh đã hứa hẹn với Nga Xô rằng chúng là một bộ phận của Nga Xô (tức bán nước, bán dân). Nó còn thay mặt cho tập đoàn VGCS khẳng định rằng Nga Xô là Tổ Quốc của chúng!?

3.      Sau khi chúng chiếm xong Miền Nam Việt Nam và sau cái gọi là Đại Hội Đảng Cộng Sản Lần 3  vào năm 1976, Ban Lãnh Đạo mới VGCS, do tên Lê Duẩn cầm đầu đã đưa toàn bộ Bộ Chính trị mới sang thăm Nga Xô để thực hiện hai việc:

-          Khẳng định với Nga Xô rằng Nga Xô vẫn là Tổ Quốc của chúng (?)

-          Ký kết cái gọi là Hiệp Định “Hoà Bình và Hữu Nghị” (?) và xin được tham gia vào Hiệp Ước VARSOVIE (?) để thực hiện liên minh quân sự và kinh tế (COMMECOM) với Nga Xô và toàn khối Đông Âu, chư hầu của Nga Xô. Trong đó VGCS tuyên bố bảo vệ “THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG CỦA NGA XÔ”  là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng Cộng Sản Việt Gian.

Ngay từ lúc đó, tập đoàn VGCS đã cho tổng kết cái gọi là Chiến Thắng Mùa Xuân 1975 để thừa nhận ngoài lực lượng quân sự ra thì BINH ĐOÀN việt gian đầu trọc Ấn Quang với thằng Thích Trí Quang và đặc biệt là thằng trọc Lâm Văn Tuất aka Quảng Đức tự thiêu (?) đã trở thành phát súng lệnh mở đầu cho việc nổi dậy đồng loạt của tất cả mọi loại việt gian đầu trọc. Kể cả lũ sau này được đổi tên thành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do các tên Tăng Thống Đôn Hậu, Huyền Quang, Quảng Độ cầm đầu. Đặc biệt sau cái chết của tên tăng thống Quảng Độ thì hiện nay có hai tổ chức, một do thằng Không Tánh có tiền án đưa gái vào Khách Sạn cầm đầu được chúng biến tướng thành Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.Nhiệm vụ của thằng Trí Quang và phe Ấn Quang không còn nữa. Nhưng công lao của chúng rõ ràng đến nỗi VGCS phải thừa nhận qua tượng đài của thằng Lâm Văn Tuất aka Quảng Đức.  Tượng đài này còn có ý nghĩa  nhắc nhở các thế hệ VGCS sau này phải nhớ đến yếu tố cần quan tâm là LŨ VIỆT GIAN ĐẦU TRỌC. Nó quan trọng bởi vì nó tình nguyện cả phần linh hồn lẫn thể xác cho sự nghiệp của Việt Gian Cộng Sản.  Nó còn quan trọng hơn rất nhiều đối với tượng đài của lực lượng vũ trang VGCS, bởi vì trong thực tế nhiều người trong lực lượng vũ trang cứ tưởng rằng đi theo VGCS là cứu nước cứu dân, cho nên trong bọn họ đã có những người, dù ít dù nhiều cũng biểu lộ lòng thiếu tin tưởng vào sự dẫn dắt của tập đoàn VGCS.  Thí dụ: nếu như chúng ta xem cuốn tiểu thuyết của Bảo Ninh, rât nổi tiếng mà nhiều người cả trong và ngoài Việt Nam đều biết tiếng. Thế mà Bảo Ninh không viết gì thêm nữa, ông đã dành toàn bộ thời gian lầm lũi vào Trường Sơn cùng một số người để tìm hài cốt của đồng đội, lính tráng cũng như lũ thanh niên xung phong, dân công…

(bài viết này đã được tu chính những sai sót về văn phạm - CKV)

(còn tiếp)

Chính Khí Việt

07/13/2021

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website