CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, September 30, 2022

(BÀI 4) HỘI CỜ ĐỎ LẠI TIẾP TỤC LỘ MẶT TAY SAI VGCS

 (BÀI 4) HỘI CỜ ĐỎ LẠI TIẾP TỤC LỘ MẶT TAY SAI VGCS


Ở bài thứ 3, Chính Khí Việt đã đưa ra những sự việc cụ thể để chứng minh rằng Chính phủ Hoa Kỳ đã CHÂN THÀNH giúp cho VGCS trở thành Ông Chủ Tuyệt Đối Cả Nam và Bắc Việt Nam!

Vậy ta thử đặt câu hỏi, việc giúp đỡ chân thành đó đã bắt đầu xuất hiện tự bao giờ?

Thành thực mà nói, nó đã được thực thi ngay từ sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, bởi Chính Phủ của Eisenhower .  Cụ thể là:

1/ Ngày 21 tháng 1, 1954, Eisenhower đã từng tuyên bố: Không thể để cho Đông Dương rơi vào tay Cộng Sản (?).  Tuy không hài lòng về những phương thức hành động của Pháp thực thi ở Việt Nam, nhưng vẫn yêu cầu Các Cố Vấn Đề Xuất Những Biện Pháp Khác.

2/ Tám ngày sau, tức 29/01/1954, các cố vấn hàng đầu của Eisemhower tiếp tục họp. Giám Đốc CIA  Allen Dulles giới thiệu Edward Lansdale (Đại tá Không Quân) qua Việt Nam làm việc.

3/ Tới Việt Nam, Lansdale được chi viện thêm nhân sự để trở thành một phái đoàn của CIA với cái tên “Phái Đoàn Quân Sự Saigon” (SMM), không làm việc với Pháp mà phái đoàn này làm việc thẳng với Bảo Đại.

4/ Ngày 1 Tháng 7, 1954, Landale được có thêm một cấp phó là Lucien Conein.  Tên này đã thâm nhập Bắc Việt Nam từ 9 năm trước khi hắn còn làm việc trong OSS,tiền thân của CIA sau này. 

5/ Sau Hiệp Định Geneve 1954, SNN, tức Phái Đoàn Quân Sự Saigon tìm chỗ dựa nơi Đảng Đại Việt và Việt Minh!

Tại Hà Nội. Lansdale đã gặp Bác Sĩ Phan Huy Quát để gợi ý với Quát rằng Quát nên gặp Bác Sĩ Đặng Văn Sung, là kẻ có quan hệ hôn nhân thông gia với Quát.  Nhưng điều quan trọng hơn cả là BS. Đặng Văn Sung còn là Tổng Bí Thư không chính thức của Đại Việt.  Chính vì lý do này khi BS Đặng Văn Sung BỊ ĐỘT TỬ  KHIẾN NHIỀU NGƯỜI NGHĨ RẰNG CHÍNH PHAN HUY QUÁT là THỦ PHẠM vì hắn dựa vào cái không chính thức  chức danh Tổng Bí Thư của BS Đặng Văn Sung. Phải hiểu rằng chiếm chức danh không chính thức dễ hơn việc chiếm chức danh chính thức.  Nghĩa là Phan Huy Quát muốn mình là tên việt gian có quyền hành nhất của Đại Việt để hắn có thể được Chính Phủ Mỹ dùng làm tên Cẩu Nô Tài phục vụ cho quyền lợi của Chính Phủ Mỹ!!!

Các chính phủ Mỹ tiếp theo đã phục vụ cho chính sách của Eisenhower như thế nào?

1/ Chính phủ của anh em John F. Kennedy là kẻ tổ chức và chịu trách nhiệm trong việc sử dụng lũ  phản tướng được sự giúp đỡ của các chuyên viên Đảo Chánh trong chính phủ Kennedy như các tên Henry Cabot Lodge và Bunker, có sự hỗ trợ của CIA là Lansdale và đặc biệt là tên Lucien Conein.

                                                           Edward Lansdale                                                         

                                                                 Lucien Conein

2/ Những chính phủ sau Kennedy vẫn tiếp tục con đường của các chính phủ trước mà Chính Khí Việt đã nói tới như ngày  8 tháng 3, 1965, Jonhson đã hạ lệnh đưa một đơn vi lớn Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ  đổ  bộ vào Đà Nẵng mà không hề có sự đồng ý hay ký kết nào giữa Chính phủ của Johnson với Chính phủ của Phan Huy Quát (cho dù tên Phan Huy Quát đã là cẩu nô tài của Chính Phủ My rồi!!).  Ngay sau đó Chính Phủ Mỹ đã cử  tướng William Westmoreland  làm tư lệnh MACV (US Military Assistant Command Vietnam) . Cho đến tận nhiệm kỳ của Tổng Thống George Bush (con),  Bush đã đến dự Hội Nghị lần đầu tại Việt Nam, mà Chính Khí Việt tin rằng cho đến tận 2021 này vẫn còn rất ít người biết được cái trò hề từ Bush cho đến các kẻ đến dự Hội Nghị đều chấp nhận một cách hỉ hả việc mặc quần áo thời các vua của Việt Nam xưa kia.  Đó là vì tên tội đồ đại VGCS Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch của cái gọi là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đứng giữa đã mặc chiếc áo Thụng Vàng là độc quyền của các Vua Việt Nam xưa kia.  Còn tất cả các quan khách, kể cả Bush, Putin, Hồ Cẩm Đào… đều nhất loạt mặc chiếc áo thụng màu sắc khác nhau!!!

(còn tiếp)

07/06/2021

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website