CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, May 6, 2023

(Bài 2) "CHỊ DOÃN" TÂN THỜI: DƯƠNG THU HƯƠNG

 "CHỊ DOÃN" TÂN THỜI

(Phần 2)
 

"Chính Sách NGU DÂN Của Việt Gian Cộng Sản"
Dương Thu Hương
 
 
3/ Không bao giời có cái gọi là “Chủ Nghĩa Ngu Dân”  như  “đầm củ khoai” Dương Thu Hương đặt ra, cũng như “chủ nghĩa Hồ Chí Minh” và “Thánh Hồ”  do Trần Khuê (cũng là một cựu Thanh Niên Xung Phong) bịa ra và được bút nô Tưởng Năng Tiến bái lạy phục sát đất!?

“Ngu Dân” là một CHÍNH SÁCH, là một THỦ ĐOẠN từ xưa đến nay của bất kỳ thế lực xâm lược nào. “Chính Sách Ngu Dân” được thực thi qua nhiều biện pháp như kinh tế, giáo dục, tín ngưỡng, tuyên truyền thông tin, văn hoá văn nghệ…

Lịch sử Việt Nam đã cho thấy nhiều dẫn chứng cụ thể về chính sách ngu dân và tác hại của nó khi Việt Nam bị xâm lược cai trị bởi các triều đại Tàu Đại Hán bành trướng cho đến tận hiện nay.

Nó (chính sách ngu dân)  rất thâm độc và tinh vi cũng như gây ra rất nhiều hậu quả cực kỳ tai hại một cách toàn diện cho Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam trên mọi bình diện mà chắc chắn phải nhiều thế hệ sau này mới có thể khắc phục được. 

Thực dân Pháp và ngay Phát Xít Nhật cũng thế.  Phát Xít Nhật chỉ chiếm lĩnh Việt Nam trong vòng 5 năm (từ 1940-1945) nhưng chỉ một thí dụ về biện pháp kinh tế, chúng đã làm cho gần 2 triệu nông dân Miền Bắc Việt Nam bị chết đói năm Ất Dậu (1945).  Nghĩa là còn hơn con số  dân Nhật bị chết ở Hiroshima và Nagasaki vì hai quả bom nguyên tử của Mỹ!  Chắc chắc cái chết đó không kinh hoàng và đau khổ, lay lất kéo dài như nạn nhân bị đói năm 1945 của nông dân Việt Nam do thực dân Pháp, Phát Xít Nhật và du kích Việt Gian Cộng Sản cấu kết với nhau gây ra!  Và, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã lợi dụng cái âm mưu đó để làm nẩy nở trên những xác người nông dân Việt Nam (chết đói) đó để củng cố tổ chức của chúng cũng như củng cố chính sách ngu dân của Nga Xô do tập đoàn Việt Gian Cộng Sản trực tiếp thực thi một cách tàn bạo và toàn diện!   Đó là công khai hoá chính sách ngu dân qua khẩu hiệu hành động mà cũng là cương lĩnh chính trị của chúng từ 1930 cho đến tận nay.  Cái khẩu hiệu đó là “Trí Phú Địa Hào – Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ” của 1930-1931 ở Nghệ Tĩnh và đã hồi phục để tiếp tục được cho thực thi một cách tàn bạo và công khai ở Miền Bắc Việt Nam sau Đại Hội 2 của VGCS (1951).  Và sau 1975 thì chúng thực thi ra toàn cõi Việt Nam.  Cái chính sách công khai và tàn bạo đó được sử dụng qua những biện  pháp có tên là Cải cách Ruộng Đất, Chỉnh Đốn Tổ Chức, Cách Mạng Văn Hoá Tư Tưởng, Cải Tạo Công Thương Nghiệp Tư Bản Tư Doanh và Hợp Tác Hoá mọi hoạt động sản xuất và phân phối trên cả nước Việt Nam.

Cũng từ sau 1975, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản  thực thi chính sách ngu dân trên cả nước Việt Nam, ồ ạt, toàn diện và một cách triệt để, tinh vi, lưu manh và đã gây ra sự tàn phá cực kỳ khủng khiếp cho Nhân Dân Việt Nam cả trong và ngoài nước.  Nó tác động rất lớn đến sự thủ tiêu nền độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo và tài nguyên của Tổ Quốc Việt Nam, kể cả những truyền thống mọi mặt của người Việt từ vật thể đến phi vật thể.  Đặc biệt là  LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC bị băng hoại nặng nề! Không ít người Việt Nam khi ra  nước ngoài đã trốn tránh cái gốc là Người Việt của mình.  Tuổi trẻ Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước đều thích làm người Đại Hàn, Nhật, Tàu, từ ăn mặc, trang điểm cho đến thưởng thức văn nghệ!  Lại thêm những tên bút nô Việt Gian Cộng Sản ở ngoài nước như Đỗ Thông Minh ở Nhật, Phan Nhật Nam ở Mỹ còn ra mặt công khai viết bài, viết sách NGUYỀN RỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM!  Phê phán những tính xấu để điều chỉnh LÀ ĐÚNG, nhưng nếu không tìm ra nguyên nhân cũng như nhận thức được những ĐỨC TÍNH TỐT ĐẸP KHÁC của Nhân Dân Việt Nam, thì chúng thật ra chỉ là kẻ a dua hoặc tự nguyện hoặc vô thức theo các thế lực thực thi chính sách ngu dân lên đầu người dân Việt Nam, cho đến nay vẫn bị thống trị bởi ngoại bang thông qua tập đoàn Việt Gian Cộng Sản một cách bài bản với những lộ trình được hoạch định tỉ mi, tinh vi và lưu manh tàn bạo.  Hậu quả là có nhiều người mang hình hài Việt Nam nhưng  xét về mặt tinh thần họ  đã bị Hán Hoá, Nga Hoá, Nhật Hoá, Mỹ Hoá, Pháp Hoá, Đức Hoá… thậm chí cả  Thái Lan Hoá….!!!

CHÚ Ý:

Chính sách ngu dân mà tập đoàn Việt Gian Cộng Sản thực thi trên cả nước Việt Nam hiện nay từ sau cái gọi là tạ tội với tàu bành trướng, “mở cửa và đổi mới” đã có nhiều hậu quả tai hại gia tăng với cấp số nhân với tụi đại Hán bành trướng, tụi thực dân Pháp, Phát Xít Nhật, thực dân đỏ Nga Xô và các thế lực Duy Lợi phối hợp thành sức tàn phá cộng hưởng.

Từ sau 1975, đạo quân thực thi chính sách ngu dân của Việt Gian Cộng Sản đã được bổ xung thêm một cách công khai sư đoàn Việt Gian Cộng Sản Ấn Quang với sư phân công rõ ràng phần "người  dân ở hải ngoại”  là chính, do lũ đầu trọc mang danh xưng mới là GHPGVNTN có các tư lệnh đại lưu manh là Quảng Độ - Võ Văn Ái – Trí Lãng – Giác Đẳng,  cùng những tổ đặc nhiệm như Nhật Hạnh- Hằng Trường- Quảng Thanh;  Viên Lý – Chánh Lạc- Viên Huy- Viên Thành..;  một số  việt gian khoác áo chùng thâm như Phan Khắc Từ, Huỳnh Công Minh, Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Vương Đình Bích…; của Hoà Hảo với ác quỷ Lê Quang Liêm…  đồng thời chúng cho biên chế lại lũ du sinh phản chiến mà đơn vị gốc là Cao Trào Nhân Bản của Việt Gian nòi Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Quốc Quân, thêm lũ Nguyễn Gia Kiển, Nguyễn Ngọc Bích, anh em Chu Chỉ Nam cùng với lũ gọi là sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ  “ăn cơm Việt Nam Cộng Hoà thờ ma Việt Gian Cộng Sản” như tụi anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Huỳnh Tấn mẫm, Tiêu Dao Bảo Cự, Kim Hạnh (sư mẫu của Huy Đức), Đỗ Ngọc Yến, Đỗ Quý Toàn, Phan Nhật Nam, Trần Phong Vũ, Đỗ Thông Minh  cùng với những bút nô trong nhà tù VGCS  đã được tẩy não tốt như Vũ Ánh, Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn (tên cúng cơm là Nguyễn Văn Nghiêm), Chu Tất Tiến, Trương Minh Hoà, Hà Văn Sơn,  Trần Dạ Từ, Tưởng Năng Tiến…

Cái chính sách ngu dân của Việt Gian Cộng Sản đã có hiệu quả thiết thực.  Như về chính trị các đảng phái lâu đời như Đại Việt Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt các hệ phái đã góp sức rất nhiều trong việc giật sập nền Đệ Nhất VNCH.  Bọn chúng đã thả tất cả lũ Việt Gian Cộng Sản cao cấp lẫn bình thường ra  cho chúng tiếp tục hoạt động phá hoại  ở Miền Nam Việt Nam; xoá bỏ những công trình  đầy hiệu quả trong việc ngăn chặn Việt Gian Cộng Sản nằm vùng và tụi tiếp tục thâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà; cũng như chúng cho phá bỏ   những công trình tạo ra bước đầu sự an toàn và phồn vinh của người Công Dân nước Việt Nam Cộng Hoà trong việc thực thi chính sách hữu sản hoá toàn dân cũng như tái phân phối công bằng xã hội và bảo vệ sự phát triển mọi mặt của công dân Việt Nam Cộng Hoà trong nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà!

Ra đến hải ngoại những đảng phái nói trên vẫn tiếp tục hoặc công khai hoặc úp mở việc chấp nhận làm một vệ tinh cho Việt Gian Cộng Sản ở nước ngoài!

Đặc biệt tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã từ chỗ cho người thâm nhập để lèo lái, đến trực tiếp chỉ đạo phối hợp mọi hoạt động của Việt Tân để phục vụ cho sự hoà bình xâm lược Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản.  Nhiều tổ chức hội đoàn, đảng phái lau nhau thi nhau ra đời lúc nhúc như rươi (dòi) từ gốc rạ bò lên.  5 mống cũng thành một tổ chức!  Ngay trong lực lượng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà cũng bị xé lẻ, mỗi nhóm mỗi ý kiến, vì hoàn cảnh mà bó đũa bị tách ra thành từng chiếc, nay mỗi chiếc đũa còn bị chẻ ra nhỏ hơn cây tăm!!!  Những mục tiêu bị xé lẻ như vậy thật dễ dàng cho tập đoàn Việt Gian Cộng Sản tiêu diệt, không phải cái thân xác mà là gột rửa trong đầu họ cái tôn chỉ TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM!  Khi cái tôn chỉ đó chỉ còn là đồ trang trí, giống cảnh mặc Quân Phục Việt Nam Cộng Hoà đứng trước Tượng Đài Việt Mỹ ở Nam California  không những không dám, lại còn bẳn gắt, đôi co, lý sự  để từ chối đạp lên lá cờ máu của Việt Gian Cộng Sản, hệt tên Việt Gian GIÀ  nằm vùng là Lý Đại Nguyên. Thử hỏi Mặc Quân Phục, Đeo Quân Hàm như đại tá Thuần, trung tá Nam  làm gì khi thái độ, lối hành xử được biểu hiện trên nét mặt đã vô cảm đến mức chẳng  còn một  chút liêm sỉ tối thiểu nào của con người  trước mặt  cô Lê Phương cũng có cha là sỹ quan, Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà!!! 

(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 10 Tháng 7, 2014

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website