CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, August 6, 2022

CUỘC HỘI LUẬN VẠCH MẶT THẰNG CHUYÊN ĂN PHÂN NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

 CUỘC HỘI LUẬN VẠCH MẶT THẰNG CHUYÊN ĂN PHÂN NGUYỄN ĐÌNH THẮNG


Kính mời quý bạn đọc website Chính Khí Việt Net nghe lại buổi Hội Luận giữa Thiếu Tá Liên Thành, Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, Nhà Báo Lão Thành Việt Thường và MC Chính Khí Việt                      (1973) Hội luận của thiếu tá Liên Thành về Nguyễn Đình Thắng - YouTube                      Nhà Báo Lão Thành Việt Thường - Trần Hùng Văn (thời học sinh ở Hà Nội)


Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website