CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, August 1, 2022

(BÀI 9) TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI CỦA THẰNG TỘI ĐỒ HỒ CHÍ MINH

 

(BÀI 9) TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI CỦA THẰNG TỘI ĐỒ HỒ CHÍ MINH

Sách Giáo Khoa Của Cái Gọi Là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!!!

Có một vài bạn đọc Website Chính Khí Việt trên facebook đã đề nghị Chính Khí Việt tìm hiểu thêm về các sách giáo khoa của VGCS, và có đưa ra một vài links cho Chính Khí Việt tham khảo, nhằm mục đích giúp Chính Khí Việt tiếp tục bóc mẽ lũ trí thức ngựa VGCS đã tiếp nối phương thức “trồng người trăm năm” của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh.

1 Trên Báo Việt Nam Net

 2. Trên Báo Pháp Luật

 


                     

Để không phụ lòng quý bạn  đọc webisite Chính Khí Việt, Chính Khí Việt xin đưa ra đây một thí dụ trong hằng chục thí dụ liên quan đến việc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo của cái gọi là “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” đã cố tình xuyên tạc và đầu độc học sinh Việt Nam như thế nào?

Tin từ báo chí “lề phải"  của VIỆT GIAN CỘNG SẢN như hình ảnh dẫn chứng, đã cho biết trong một bài học của sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp 5 và sách Hướng Dẫn học Tiếng Việt lớp 5 tập 2A (sách thử nghiệm) đã có một việc đúng là “giáo dục VGCS” theo định hướng “Vì lợi ích trăm năm  trồng người” của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh”.  Cho nên câu chuyện về  Đức Phù Đổng Thiên Vương đã được Bộ giáo dục đào tạo của nguỵ quyền Việt Gian Cộng Sản đã cho viết để đào tạo ra loại “trí thức tương lai xã hội chủ nghĩa” như sau:

 

Trích:

“Nghe chuyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi thường tưởng tượng đến một trang nam nhi, sức vóc khác người, nhưng tâm hồn còn thô sơ và giản dị như tâm hồn tất cả mọi người thời xưa.  Tráng Sĩ  ấy gặp lúc Quốc gia lâm nguy đã xông pha ra trận, đem sức khoẻ mà đánh tan giặc, nhưng bị thương nặng.  Tuy thế người trai làng Phù Đổng  vẫn còn ăn một bữa cơm rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào, giấu kín nỗi đau của mình mà chết.” (hết trích)

 

Sách giáo khoa dậy cho lớp 5 phổ thông mà  "câu không ra câu, cú không ra cú"  thì  không biết "thày" soạn sách của cái gọi Bộ Giáo Dục của chúng như thế nào? “Thày/ Cô” nào soạn sách mà trình độ như thế này thì học trò “xã hội chủ nghĩa” sẽ  như thế nào đây?  Phải chăng là học kiểu câu giờ để chờ đến ngày gia nhập vào Tàu đại hán bành trướng thì sẽ học tiếng Quan Thoại (tức tiếng Bắc Kinh) cho tiện sổ sách chăng???  Hay còn đang đợi thằng Giáo Sư Bùi Hiển đang ngu hóa giới trí thức trong phương cách hoán đổi chữ “quốc ngữ” theo kiểu;

 


.

Sách giáo khoa mà không dám nói thẳng ra là Đức Phù Đổng Thiên Vương đã đánh tan giặc nhà Ân bên Tàu, mà chúng chỉ dám nói tiếng “giặc” không thôi là cái gì vậy???

 

Còn việc viết rằng Đức Phù Đổng Thiên Vương “bị thương nặng” (sic), phải chăng là một lối hạ thấp vai trò của Đức Phù Đổng Thiên Vương trong lòng người dân Việt Nam chăng???    Nói một cách khác là bị giặc nhà Ân của Tàu đánh cho phải “bị thương nặng”  chăng!!!???  Truyền thuyết dân gian có điều đó không???

Việc ăn một bữa cơm rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, hai chi tiết này chẳng có gì quan trọng!

Điều quan trọng là bút nô Việt Gian Cộng Sản lại hư cấu rằng, Đức Phù Đổng Thiên Vương: “ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào, giấu kín nỗi đau của mình mà chết” (sic)

 

Đã “giấu kín” (sic) thì làm sao lũ Việt Gian Cộng Sản chúng bay lại biết được??? Đúng là nghề nói láo không còn chút liêm sỉ.  Hoàn toàn là mẫu mực của những tên việt gian từ móng chân cho tới đỉnh đầu, từ thằng Đảng viên VGCS trong thời kỳ dự bị cho đến thằng tội đồ Hồ Chí Minh!

 

Lũ bút nô Việt Gian Cộng Sản xuyên tạc truyền thuyết của Dân Tộc Việt Nam rằng Đức Phù Đổng Thiên Vương bị thương nặng, vào rừng cây âm u rồi chết, có nghĩa là không hề thắng được giặc Nhà Ân bên Tàu như truyền thuyết dân gian?  Bởi vì giặc thì về nước (không nghe nói bị bắt hay bị giết ra sao), còn Đức Phù Đổng thì chết trong rừng âm u!!!???

 

Sau khi bài báo này được đưa lên, người dân Việt Nam khắp nơi đã thắc mắc.  Thế là VGCS bèn trả lời chuyện đó là sự tưởng tượng của bút nô Nguyễn Đình Thi, năm 1944, với tư cách thành viên của “Hội văn hoá cứu quốc” đã nói chuyện với thanh niên Việt Nam.

Nên nhớ cái thằng bút nô Nguyễn Đình Thi có uy tín gì mà đưa ra để che đậy cái tội tập đoàn VGCS chúng bay đã sử dụng lũ bút nô để bôi đen, xuyên tạc truyền thống của Dân Tộc Việt Nam cũng như các Anh Hùng Dân Tộc đã là  năng lượng tạo ra HÀO KHÍ DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC TỪ NHIỀU NGÀN NĂM.

 Trong phần viết của sách giáo khoa VGCS, có nói đến Đức Phù Đổng Thiên Vương:  “tâm hồn còn THÔ SƠ và giản dị như tâm hồn tất cả mọi người thời xưa” (sic)

Tâm hồn mà lại “thô sơ” thì đến thằng bố của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh là thằng Phó bảng Nguyễn Sinh sắc cũng không tài nào hiểu nổi!!!

 “Tâm hồn còn thô sơ và giản dị” (sic) cho nên Dân Tộc Việt Nam xưa và những người Việt Nam yêu nước hiện nay mới khắc trong tâm khảm của mình bốn tiếng “TỔ QUỐC – DÂN TỘC”.  Họ không hề  TƯỞNG TƯỢNG  nổi đến việc đưa Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam vào lòng của TÀU BÀNH TRƯỚNG, dù là láng giềng của nhau nhiều ngàn năm, chứ không phải từ 1930 đến 2022  như lũ Việt Gian Cộng Sản.

 “Thô sơ và giản dị” (sic) nên người Việt Nam không có chuyện xâm lược nước mình, tàn sát dân nước mình do sự sai khiến của Nga Xô, Tàu bành trướng và các thế lực duy lợi khác!


Chính vì “thô sơ và giản dị” nên người dân Việt Nam mới dựng nước và giữ nước hằng mấy ngàn năm và đã định hình được BẢN SẮC VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA MÌNH.  Còn tập đoàn Việt Gian Cộng Sản chúng bay thì “không thô sơ và không giản dị” nên chúng bay, khi CƯỚP ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN từ năm 1946 – 1949, thì sang 1950 chúng bay đã rước LŨ TÀU XÂM LƯỢC VÀO VIỆT NAM và TÔN LÀ CỐ VẤN.  Đến năm 1951, tập đoàn VGCS chúng bay đã ghi rõ trong cương lĩnh chính trị của chúng bay là: “Lấy Chủ Nghĩa Mác Lê Nin – Stalin và Tư Tưởng Mao Trạnh Đông Làm Kim Chỉ Nam Cho Mọi Hành Động” (sic), từ đó chúng bay do “không thô sơ và không giản dị” cho nên chúng bay giết nhân dân Việt Nam bằng cách chôn nửa người rồi cho trâu kéo cày hoặc bừa, cày bừa cho đứt đầu, trong vụ Cải Cách Ruộng Đất!!! (xem phần tài liệu tham khảo)

 Vì “không thô sơ và không giản dị” nên tập đoàn Việt Gian Cộng Sản chúng bay đã nghĩ ra những kiểu giết người dân Việt Nam mà thí dụ điển hình nhất là vụ Mậu Thân Huế - 1968!!!

 Vì “không thô sơ và không giản dị” nên Việt Gian Cộng Sản chúng bay đã cho duy trì  miếu thờ Chệt Quan Vân Trường với ĐỨC THÁNH TRẦN ĐỨNG HẦU SAU LƯNG!!!  Còn “miếu thờ” của thằng đại tội đồ Lê Duẩn thì treo bảng đỏ chữ vàng: “TA ĐÁNH MỸ LÀ ĐÁNH CHO LIÊN XÔ VÀ CHO TRUNG QUỐC “ !!!???

(còn tiếp)

Chính Khí Việt

Ngày 01 Tháng 8, 2022Tài liệu Tham Khảo:

Hai bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin xin Chỉ thị để giết dân Việt Nam trong chiến dịch "Cải Cách Ruộng Đất" và xin vũ khí Nga để giết dân Việt.


Bức thư thứ 1
HoChiMinh Stalin


Bức thư thứ 1 

Nội dung tạm dịch:

Đồng chí Stalin thân mến:

Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San.

Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.

Gửi lời chào cộng sản.

Hồ Chí Minh, 31/10/1952

Nguồn tài liệu: Cục lưu trử quốc gia Nga:
------------------------------ ---------


Bức thư thứ 2

HoChiMinh Stalin
HoChiMinh Stalin


Thư thứ hai:

Đồng chí Stalin kính mến

Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.

- Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.

1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.

2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có ngừơi chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.

3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt rét) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm

4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau

(a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.

(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu

(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu

Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.

Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc tốt đẹp nhất

Hồ Chí Minh
đã ký


Quý vị để ý:

Trong bức thư thứ 2, Hồ Chí Minh ký tên Tàu.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website