CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, June 20, 2022

CHƯƠNG II: Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG VGCS QUYỂN ĐẬP TAN “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH” Ở HẢI NGOẠI III

 

ĐẬP TAN “CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH” Ở HẢI NGOẠI (QUYỂN III)

CHƯƠNG II: Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG VGCS

Trong một nước có độc lập và dân chủ, thượng tôn pháp luật thì quyền của người dân được tôn trọng và bảo vệ bằng luật pháp. Việc thành lập các đảng phái khác nhau là biểu hiện của nền dân chủ, nghĩa là mỗi tổ chức đảng phái đại diện cho quyền lợi của một tầng lớp công dân, bảo đảm cho tiếng nói của tầng lớp đó có trọng lượng và giữ cho được sự công bằng trong mọi sinh hoạt xã hội của quốc gia đó.

Nhưng đối với tình hình trong và ngoài nước Việt Nam hiện nay của người dân Việt Nam bị trị thì hoàn toàn khác. Vì đất nước Việt Nam đang bị cai trị bởi một tập đoàn việt gian có tên Đảng cộng sản Việt Nam.

Từ khi được cho ra đời đến nay Đảng cộng sản Việt Nam lúc nào cũng làm VIỆT GIAN cho các thế lực ngoại bang để có thể tồn tại. Người dân Việt Nam và tập đoàn Cộng sản Việt Nam là hai thế lực đối lập mang tính đối kháng triệt tiêu nhau, không bao giờ có thể dung hoà được. Không còn chế độ VGCS thì Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam mới có độc lập, dân chủ, tự do, phồn vinh thực sự. Tóm lại là được quyền làm chủ bản thân và toàn thể những gì mà Tổ Tiên Việt Nam để lại.

Bộ máy nhà nước của VGCS chỉ thực thi có một nhiệm vụ duy nhất bất di bất dịch là BÓC LỘT TOÀN DIỆN VIỆT NAM, cả con người, lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo, tài nguyên, giúp cho các thế lực xâm lược Việt Nam khỏi phải nhúng tay vào máu. Sự ủng hộ của các thế lực xâm lược từng bộ phận hoặc toàn diện đối với nhân dân và đất nước Việt Nam dành cho tập đoàn VGCS tỉ lệ thuận với các món lợi vật chất và tinh thần, trước mắt hoặc lâu dài, mà chúng thâu lượm được.

Hiện nay, trên thực tế Việt Nam vẫn còn là một nước thuộc địa của đa quốc gia!

I. THUỘC ĐỊA ĐẶC BIỆT

Bởi vì:

1/ Người dân Việt Nam không có quyền làm chủ ngay cả bản thân chứ nói gì đến làm chủ Tổ Quốc.

2/ Người dân và đất nước Việt Nam bị cai trị tàn bạo, bị khai thác và bóc lột dã man bởi một tập đoàn việt gian, có sự trợ giúp của các thế lực xâm lược khác nhau tuỳ theo mối quan hệ với tập đoàn VGCS. Thí dụ như họ là đối tác chiến lược hay đối tác chiến lược ở tầm cao, hoặc đối tác chiến lược đặc biệt!

Nhân dân Việt Nam cần phải thấy được rằng tất cả các “đối tác” đó LÀ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI TÁC VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM NÓI CHUNG, DÙ Ở TRONG HAY NGOÀI NƯỚC.

3/ Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, nhân dân và đất nước Việt Nam đã bị xâm lược dưới nhiều triều đại phong kiến Tàu, cho đến thời quốc dân đảng Tàu thì Tôn Dật Tiên vẫn còn coi Việt Nam là “thuộc quốc” của Tàu. Tiếp đó đến thời Tàu Mao cho đến nay (2015) thì Việt Nam là vật sở hữu của chúng mà thôi!

4/ Từ khi tập đoàn VGCS cướp được bộ may nhà nước Việt Nam thì cái tính thuộc địa đặc biệt của Việt Nam không phải là bị một nước xâm lược, mà Việt Nam chịu sự xâm lược của đa quốc gia với mức độ và địa bàn xâm lược khác nhau. Nói cho dễ hiểu thì tập đoàn VGCS là KẺ BÁN NHÂN DÂN VÀ TỔ QUỐC VIỆT NAM; CÒN THẾ LỰC XÂM LƯỢC ĐA QUỐC GIA LÀ NHỮNG KẺ MUA NHỮNG THỨ CÓ LỢI CHO HỌ (trước mắt hoặc lâu dài) hoặc họ mới chỉ có thể mua được những thứ mà VGCS được chủ Tàu bành trướng cho phép!

5/ Lý do tập đoàn VGCS có thể bán dân, bán nước cho nhiều khách hàng như vậy vì:

a) Trước hết tập đoàn cộng sản Việt Nam là tổ chức khoác áo chính trị, đội mũ cộng sản do ngoại bang (tức Nga Xô) tạo ra để có thể giết dân, buôn dân, bán nước. Nghĩa là tạo ra lũ VIỆT GIAN!

b) Kể từ sau 1975, khi cộng đồng người Việt tỵ nạn VGCS hình thành, hễ nơi nào có cộng đồng người việt tỵ nạn VGCS thì đều có bàn tay lèo lái của các thế lực chính trị, kinh tế bản xứ mau chóng chọn lọc để tìm ra một số lũ cơ hội chủ nghĩa, có căn cốt việt gian nhằm hình thành ra những tổ chức, hội đoàn, đảng phái “núp bóng cờ vàng” mặc “áo chộng cộng” để làm lực lượng xúc tác cho cuộc thương lượng làm ăn với VGCS có bài bản và lâu dài.

Vì Việt Nam hiện nay là một thuộc địa đặc biệt nên những người Việt Nam yêu nước cần tỉnh táo, dựa vào kinh nghiệm đánh đuổi quân xâm lược của Tổ Tiên để tìm ra một kế sách chống cuộc xâm lược đặc biệt này.

Trong những kế sách chống xâm lược thì bài học của Việt Nam đương đại, nhất thiết phải rút ra từ những kế sách xây dựng lòng tin, xây dựng cuộc sống, an dân và chống VGCS hữu hiệu với rất nhiều bằng chứng, vật chứng, nhân chứng cụ thể của cả người Việt Nam lẫn người ngoại quốc. Đó là đường lối mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã lãnh đạo nền Đệ Nhất VNCH thực thi một cách hiệu quả mà ngay những kẻ thù cũng KHÔNG THỂ CHỐI BỎ ĐƯỢC. Nhân dân Việt Nam bị trị cả trong và ngoài nước phải áp dụng linh hoạt đường lối của Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì mới có thể dành dược chiến thắng trong công cuộc giải trừ tập đoàn cộng sản Việt Gian!

LỰC LƯỢNG CHỐNG VGCS LÀ THÀNH PHẦN NÀO?

Căn cứ vào những diễn biến lịch sử của Việt Nam từ 1945 cho đến nay, nghĩa là khi tập đoàn VGCS núp trong cái áo Việt Minh để lưu manh lừa đảo cướp được bộ máy nhà nước Việt Nam từ chính phủ Trần Trọng Kim. Và sau đó, những đường lối chính sách việt gian cho Nga - Tàu của chúng được thi hành có bài bản mà Chính Khí Việt đã chia sẻ với quý bạn đọc ở những bài bình luận trước trong quyển “Về Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS”, xuất bản vào Lễ Giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm 2-11-2014.

Hiện nay chính sách được thực thi của tập đoàn VGCS là Hán hóa toàn bộ và toàn diện các tầng lớp nhân dân Việt Nam bị trị, không những thế chúng còn Hán hóa cả chính đảng VGCS của chúng với toàn bộ hệ thống chính trị đang vận hành phục vụ cho mục tiêu đó. Và chúng cũng Hán hóa mọi tài sản vật chất và tinh thần mà Tổ Tiên Việt Nam đã phải nhiều ngàn năm tạo dựng và định hình để truyền lại cho các thế hệ hậu duệ.

Ngoài ra tập đoàn việt gian, vì phải đối phó với sự thức tỉnh của mọi tầng lớp Nhân Dân Việt Nam trong và ngoài nước, trước sự giác ngộ thân phận nô lệ kiểu mới của Nhân Dân Thế Giới khát khao hòa bình, tự do, độc lập, công bằng xã hội, đã góp tiếng nói hoặc những bài học hành động vùng lên tự giải phóng cho bản thân và tổ quốc, để nhân dân Việt Nam bổ xung cho mọi hoạt động tự giải phóng của mình.

Chính vì thế tập đoàn VGCS thấy cần thiết phải làm cái việc gọi là “mở cửa và đổi mới” với sự cho phép của mẫu quốc Tàu bành trướng của chúng. Nghĩa là tìm thêm ô dù cho sự tồn tại của chúng qua các thế lực duy lợi nước ngoài, cũng như những người gốc Việt đã bán rẻ lương tâm theo chủ nghĩa thực dụng tầm thường trong cộng đồng người Việt Tỵ Nạn.

Chính Khí Việt xin được lưu ý quý bạn đọc là, ngay từ khi được Nga Xô cho ra đời với các chỉ thị để thi hành nhiệm vụ VIỆT GIAN đạt được hiệu qủa cao nhất, thì tập đoàn cộng sản Đông Dương Hồ Chí Minh đã coi việc bôi nhọ, đánh phá những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái có xu hướng Quốc Gia Dân Tộc, kể cả ám sát hoặc mượn tay giặc Pháp để tiêu diệt, là một cách mở rộng thế và lực, tiến tới độc quyền trong quản lý bộ máy nhà nước Việt nam khi thời cơ thuận lợi.

Ngoài ra chúng còn phát triển các tổ chức chân rết ngoại vi bằng bí mật cho ra đời các đảng phái, các hội đoàn song song với việc chui vào các tổ chức, đảng phái không cộng sản để đoàn ngũ hóa quần chúng, lèo lái họ từ từ đi theo bước chân Việt Gian của chúng. Thí dụ như cho ra đời đảng Xã Hội Việt Nam; cài người vào đảng Dân Chủ Việt Nam; cài người vào các tổ chức, phong trào của Thanh Niên Học Sinh, Sinh Viên, của hướng đạo sinh; cài người vào các hội ái hữu của tiểu thương, của công nhân các ngành nghề, của hội truyền bá Quốc Ngữ… đặc biệt là hoạt động của Phật Giáo và Gia Đình Phật Tử.

Với những tóm lược khái quát nói trên cộng với những sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng về nguyên nhân sự tan rã của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa qua việc sát hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm và những người cộng tác, để cuối cùng đã đưa đến cái ngày gọi là 30 tháng 4, 1975 vì Việt Nam Cộng Hòa với cái gọi là nền Đệ Nhị được điều hành bởi lũ việt gian phản tướng, lũ đảng phái tham tiền hám danh; lũ tham nhũng; lũ sinh viên khát máu; lũ trí thức văn nghệ sỹ VONG BẢN, HOANG TƯỞNG; lũ du sinh việt gian cho cả VGCS lẫn lũ tư duy thực dân Phương Tây. Đặc biệt là lũ việt gian đầu trọc có tên gọi tập đoàn việt gian Ấn Quang và thêm một số việt gian mặc áo chùng thâm…

 Từ bài học qúa khứ và những diễn biến hiện nay, những thành phần hợp thành lực lượng nền tảng để chống VGCS , nhằm dành lại độc lập, tự do, công bằng, văn minh, hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam, ra khỏi ách nô lệ cho Tàu bành trướng và các thế lực xâm lược đa quốc gia, nhất định phải là:

1/ Những giai cấp bị nô lệ hóa tàn bạo nhất của cả nước Việt Nam, đó là nông dân, công nhân, các sắc dân ít người ở vùng cao, những người là tiểu thương, dân nghèo nông thôn và thành thị, thanh niên sinh viên thất nghiệp và những người dân oan các loại khác…

Đấy mới là những nạn nhân thực sự của chế độ VGCS, bị lường gạt và bóc lột, chà đạp nhân phẩm tàn bạo, nặng nề nhất. Họ chỉ có một con đường duy nhất là phải vùng lên nếu không muốn chết. Vì thế họ sẵn sàng chỉ có chính sinh mệnh của mình để góp vào cuộc đấu tranh MỘT MẤT MỘT CÒN VỚI TẬP ĐOÀN VGCS.

Điều còn thiếu ở họ là: vì trong thân phận tận cùng của xã hội, họ không có đầy đủ thông tin và cũng không có kiến thức về tập hợp sức mạnh mà họ có dư thừa vào một thời điểm nhất định để đồng loạt tạo ra sức công phá có tính quyết định. Họ cũng chưa hình dung được không phải việc giữ mảnh ruộng hoặc ngôi nhà của mình, hoặc công việc của mình là điều chủ yếu trong cuộc đấu tranh, mà phải biết việc đấu tranh có kết quả là đoàn kết những người chung số phận tấn công vào điểm yếu nhất của địch.

Đấy chính là cái quần chúng bất hạnh, cần phải được góp ý kiến để họ trong cuộc sống lao động thực tế của mình biết làm cách nào để có thể lựa chọn liên minh thực sự chứ không phải bị lợi dụng bởi hoặc tập đoàn VGCS, hoặc những thế lực duy lợi khác nhằm sử dụng sức mạnh của họ để làm cuộc thương lượng, đổi chác với tập đoàn VGCS trong bàn tiệc xương máu, mồ hôi của chính họ.

2/ Những người thực lòng chiến đấu vì hiểu được quyền lợi bản thân phải gắn bó với Tổ Quốc là một thì cần thiết phải phổ biến cho nhau đừng bao giờ tin tưởng và đi theo bất kỳ một đảng phái nào đã tồn tại, đang tồn tại hoặc mới xuất hiện.

Bởi vì mỗi một khi có một đảng ra đời thì trước hết họ đặt quyền lợi đảng của họ là chính yếu. Ngay kể cả cái đảng đó chống VGCS thực lòng đi chăng nữa, thì cũng chỉ là muốn thay thế cái ghế chủ nhân ông của chúng. Và, cho đến nay mà nói vẫn chưa có một đảng phái nào mạnh như tập đoàn VGCS. Vì thế những đảng được coi là không cộng sản đó có thể là đảng chân rết của VGCS, hoặc đã bị VGCS lèo lái để đoàn ngũ hóa quần chúng để đi vào đấu tranh cuội. Hơn nữa, họ hầu hết là tay sai của các thế lực duy lợi ngoại quốc, lúc nào cũng sẵn sàng HOÀ GIẢI với VGCS. Theo họ để chống VGCS chẳng khác nào “tránh vỏ dưa dẫm phải vỏ dừa” . Nghĩa là theo tụi việt gian này để chống tụi việt gian kia thì làm sao đất nước Việt Nam và Nhân Dân Việt Nam lại có thể có Độc Lập Tự Do, Công Bằng Xã Hội… Nói cho rõ hơn là chống tập đoàn VGCS để theo các đảng việt gian, tay sai của các thế lực duy lợi khác thì thân phận người dân Việt Nam bị trị vẫn là nô lệ toàn diện và tuyệt đối.


Xin hãy nhìn vào thực tế của Việt Nam hiện nay để thấy có gì khác biệt giữa những tên chủ công ty xí nghiệp là Tây, Tàu bành trướng, Đài Loan, Hồng Kong, Đại Hàn, Ấn Độ, Nhật, Anh, Mỹ, Nga, Thái Lan, Singapore, "Việt Kiều yêu tiền hơn yêu nước”; công ty xí nghiệp của VGCS quản lý, của Bộ quốc phòng VGCS quản lý, của Bộ công an VGCS quản lý, của tư sản đỏ VGCS quản lý…RÕ RÀNG LÀ THÂN PHẬN NGƯỜI CÔNG NHÂN VẪN LÀ NÔ LỆ, NHÂN PHẨM BI CHÀ ĐẠP!?

3/ Lịch sử chống xâm lược của Tổ Tiên Việt Nam có một điểm chung là các lãnh tụ đều được Nhân Dân suy tôn như Lê Lợi, Quang Trung, Ngô Đình Diệm, chứ KHÔNG PHẢI DO NGOẠI BANG ÁP ĐẶT như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống… cho đến lũ việt gian phản tướng Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Văn Thiệu, Mai Hữu Xuân, Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn, Đỗ Mậu…. đều hoặc bị tống cổ khỏi Việt Nam, hoặc chúng chỉ đem lại thống khổ hơn nữa cho Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam, như ngày Quốc Hận 30-04-1975 kéo dài cho đến tận cuối năm (2015) vậy!!!

4/ Cao Trào vùng lên của Nhân Dân Việt Nam bị trị đã lan rộng ra cả nước. Cuộc đấu tranh đã phát triển theo cả số lượng lẫn chất lượng, với các cách chống tập đoàn VGCS thích hợp với từng địa phương. Có thể nói rằng cuộc đấu tranh của Nhân Dân Bắc Sơn Hà Tĩnh là một cuộc đấu tranh cần được phổ biến rộng rãi toàn quốc. Nó cho thấy những điểm yếu của VGCS dù có biết cũng không thể làm gì khác được.

Sự cấu kết có giới hạn của tập đoàn VGCS với các thế lực duy lợi ngoại quốc ở Phương Tây là nguyên nhân sự ra đời của các tổ chức chống cộng cuội, nhằm đoàn ngũ hóa người dân bị trị thành nhiều mảng để họ không thể tập trung được sức mạnh có tính tổng hợp, tạo ra đòn quyết định chộp lấy thời cơ đúng lúc, tấn công đúng yếu huyệt của tập đoàn VGCS, đã có bằng chứng thực tế.

Lãnh tụ Việt Nam phải do người dân Việt Nam được tự do bầu chứ không phải do ngoại bang chỉ định về Việt Nam. Như thế có khác gì kết án việt gian cộng sản về Nhân Quyền mà lại làm giống như VGCS là tước bỏ quyền làm chủ của người dân Việt Nam.

Khi một kẻ do ngoại bang nào đó giới thiệu thì bài học lịch sử đã cho thấy nó chính là việt gian cho ngoại bang đó vậy.

Thí dụ cụ thể: Khi xưa Nga Xô chỉ định những tên việt gian như Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập làm tổng bí thư VGCS. Thậm chí đến Nguyễn Thị Minh Khai cũng được đưa từ Nga Xô về tham gia ban chấp hành trung ương VGCS và giữ chức bí thư VGCS ở Saigon. Thực dân Pháp thì để tên chánh mật thám Marty nhận Võ Nguyên Giáp làm con nuôi và cho tiếp tục ăn học; ca ngợi những tên bút nô Cù Huy Cận và Xuân Diệu sau đó lại đào tạo con đẻ và con nuôi của hai tên đại việt gian đó là Cù Huy Hà Vũ!? Tàu Tưởng thì ủng hộ Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam… Tàu Mao thì đưa những tên tay sai trung thành như Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Chí Thanh, Lý Ban, Nguyễn Sơn, Chu Văn Tấn…. vào trung ương và bộ chính trị VGCS. Mỹ thì ủng hộ lũ việt gian phản tướng, sinh viên phản chiến…Nay thì có thêm mấy bộ mặt mới toanh là những tên việt gian cũ cho ra sơn kim nhũ lại như Nguyễn Đan Quế và mấy anh chị được đào tạo thành “việt gian văn minh” như: Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Huy Đức, Huỳnh Ngọc Chênh, Peter Lâm Bùi, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Trịnh Hội… 

5/ Có một chân lý tuyệt đối là không bao giờ có một chính quyền của một nước nào lại lựa chọn, đào tạo những người hoạt động chính trị mà không vì quyền lợi cụ thể nào đó của những tập đoàn kinh tế, chính trị, quốc phòng, văn hoá của nước họ lên hàng đầu.

Bài học này chỉ có loại “DUY DANH, DUY TIỀN, DUY GÁI” mới giả bộ ngây thơ như nhân vật Cậu Phước trong tác phẩm Số Đỏ của nhà văn tiên tri Vũ Trọng Phụng mà tập đoàn VGCS, năm 1954 đã ra lệnh cấm lưu hành tuyệt đối những tác phẩm của Ông. Vì những nhân vật của Vũ Trọng Phụng xây dựng từ 1940 về trước giống hệt tập đoàn VGCS từ chóp bu cho tới cấp cơ sở.

Cứ xem Nga Xô đào tạo và cho ra đời lũ Việt Gian Cộng Sản vì quyền lợi của ai? Rồi Tầu Tưởng hỗ trợ những Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Trương Trung Phụng để làm gì khi chúng tuyên bố rõ ràng kế hoạch “Hoa quân nhập Việt” ! Và, mấy tên nói trên bị Việt Gian cộng sản Hồ Chí Minh đá đít lại chạy về Tầu, y như lũ được gọi là “Xét Lại” của VGCS chạy qua Nga Xô vậy. Tàu Mao cũng thế, cho nên khi có mâu thuẫn Nga – Hoa ở đỉnh điểm, thì những tên Hoàng Văn Hoan đi chữa bệnh từ Đông Đức không chạy qua Nga Xô mà chạy về Bắc Kinh. Những tên khác chưa kịp đào tẩu thì bị VGCS bắt như Chu Văn Tấn, Lê Quảng Ba, Hoàng Sâm, Bằng Giang, Tạ Đình Đề (phó ty công an đường sắt VGCS) và trưởng Ga Hà Nội…

Sau này, nhóm Caravelle cũng tìm cách chạy qua Pháp, và tên phi công ném bom Dinh Độc Lập là Nguyễn Văn Cử (con trai của thủ lãnh Việt Nam Quốc Dân Đảng là Nguyễn Văn Lực) cũng định cư tại Pháp khi ra tù. Tên việt gian đầu trọc Nhất Hạnh cùng vợ là Cao Thị Ngọc Phượng (mụ trọc Chân Không) cũng thế, cho đến tên Lê Văn Hảo, Nguyễn Gia Kiểng,…. Ẩn núp tại Pháp còn có Võ Văn Ái, có trung tá tình báo tôn giáo vận VGCS là Trần Đăng Sơn cùng vợ là Hàn Giang Trần Lệ Tuyền cùng 5 con. Mụ này dịp 30 tháng 04 vừa qua đã được mời tới Luân Đôn để dạy dỗ cho những “việt kiều, việt tân, đại việt” chắc là yêu việt gian đầu trọc Quảng Đức vì tự thiêu để “bảo vệ đạo pháp” thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà chăng?

Nên nhớ tên trọc Quảng Đức và lũ ma tăng Ấn Quang là một trong Ba Mũi Giáp Công hợp tác với tập đoàn VGCS, là những tội phạm gây ra Quốc Hận 30 tháng 04. Và, phải chăng vì qua hơn 39 năm dài nên Ban Tổ Chức biểu tình ở Luân Đôn… quên?

Vì thế từ những tên như Quảng Độ, Nguyễn Quốc Quân (anh em của việt gian Nguyễn Đan Quế), bè lũ Việt Tân, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Chí Thiện, Trần Phong Vũ, Phan Nhật Nam, vợ chồng Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Ngọc Bích, Tốn Thất Đính, Trần Thiện Khiêm, Dương Hiếu Nghĩa, Phan Hoà Hiệp… đều lấy Nước Mỹ để… phối hợp với lũ đấu tranh cuội ở trong nước, cùng với lũ “lão thành cách mạng”, và “trí nô các loại của VGCS” để…. đánh võ mồm, bị gậy MUA HY VỌNG cho Người Dân Việt Nam bị trị ngồi ÔN HOÀ ĐẤU TRANH hoặc BIỂU TÌNH TẠI GIA để chờ trái sung NHÂN QUYỀN rụng xuống, hoặc chờ Lê Lợi, Nguyễn Trãi tái sanh để câu giờ cho VGCS dùng mỹ phẩm, đi mỹ viện sửa lại mọi thứ như cằm chẻ giống người Gaulois, mắt một mí hay khạc nhổ giống Tàu, mê nghệ thuật múa Ba Lê như Nga, túi đầy dollars cả ngày theo dõi thị trường chứng khoán như Mỹ! Thế là một vài thế hệ qua đi sẽ bị nhiễm cái quan điểm “lịch sử cứt gà sáp” là “tuổi trẻ không ân oán gì với quá khứ”. Các đường phố có tên mới, các trường Trung - Tiểu học có tên mới như “trường Nguyễn Tất Thành, trên đường Nguyễn tất Thành, thuộc thành phố Hồ Chí Minh”; hay trước công viên Lê Văn Tám ở Saigon là trường Mẫu Giáo Lê Văn Tám, gần đó có hai trường Mẫu Giáo “Đuốc Sống” ở hai bên phải và trái trường Lê Văn Tám. Các khu phố làng Tàu mọc như nấm khắp cả Việt Nam, rồi làng Nga, làng Đại Hàn… che khuất “xóm nghĩa địa” của người dân Việt Nam, “làng bốn không” (không điện, không nước ngọt, không trường học và không trạm y tế), rồi lại có “làng không chồng”, vân vân và vân vân !!!. Những ghetto so với nơi đó được coi là tiện nghi và văn minh hơn rất nhiều!!! Đó là hình ảnh thực về diện mạo sinh hoạt của người dân Việt Nam bị trị, kể từ khi “CẢ NƯỚC ĐƯỢC GIẢI PHÓNG”, được có đủ CÁC TOÀ ĐẠI SỨ của các nước tự coi mình là nước BẢO VỆ NHÂN QUYỂN cho …TOÀN THẾ GIỚI; cũng có đủ thứ văn phòng đại diện của tổ chức Liên Hiệp Quốc! Nhưng chưa bao giờ được thấy những hình ảnh đó triển lãm tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc?! Chỉ thấy các cậu mợ, tiếng Anh tiếng Pháp nói như gió, ăn mặc sành điệu, nhí nhảnh hót líu lo như chim chích choè trước các buổi điều trần về … NHÂN QUYỀN…cho chính bọn họ (tức là bọn tự kêu bị mất nhân quyền) . Vui đáo để nếu ai tò mò tìm hiểu lý lịch của những người Việt Nam được đề cử giải Nobel (vì đi theo con đường của đại việt gian Lê Đức Thọ, có cái khác là được giải nhựa và có nhiều lằn đường mà thôi). Hầu hết được phỏng vấn, chụp hình, họp hành, cỡi máy bay đi xa xứ còn dễ hơn người Ai Cập cỡi lạc đà đi qua sa mạc!!!

Tên đại tội đồ Hồ Chí Minh nhờ là một đại việt gian toàn diện và cực đoan, nên rút tỉa được từ bài học lịch sử của Việt Nam là giặc Nguyên bên Tàu bị Việt Nam đánh cho chạy trối chết, đã giết Trần Bình TrọngNGÀI “ỉa” vào LÀM VUA TÀU mà chấp nhận làm TỬ SĨ Việt Nam, trong khi đó chúng cho việt gian Trần Ích Tắc chạy theo về Tàu. Trường hợp Lê Chiêu Thống với quân nhà Thanh cũng vậy. Cho nên đại tội đồ Hồ Chí Minh hiểu rằng, làm việt gian cho một nước còn được như vậy thì làm việt gian cho nhiều nước chắc chắn sẽ là bất tử! Cụ thể, dù thua trận, nhưng Pháp vẫn nhớ công của đại việt gian Hồ Chí Minh đã bán Cụ Phan Bội Châu và cuộc khởi nghĩa của Anh Hùng Dân Tộc Tử Sĩ Nguyễn Thái Học; thực thi vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 để thực dân Pháp có điều kiện cướp ruộng đất của nông dân Nghệ Tĩnh, dùng bàn tay việt gian Bùi Bằng Đoàn kết tội lưu đày và phát vãng người dân vô tội ở Nghệ Tĩnh để giúp tài phiệt của thực dân Pháp, biến những dân vô tội đó thành cu li mở mang các đồn điền cao su, từ đó tìm ra được những tên có căn cốt việt gian khát máu làm cặp rằng giúp đắc lực cho chúng, như tên đại việt gian cộng sản Lê Đức Anh là một thí dụ.

Chínhvì những lý do trên mà ở Pháp hiện nay có “không gian Hồ Chí Minh”những tên VGCS cải trang thành phản tỉnh, đối lập, coi đó như thánh địa, giống vùng mỏ vẹt vậy, để từ đó tấn công vào cộng đồng người việt tỵ nạn VGCS đang sinh sống trên toàn thế giới như bè lũ Việt Tân, các đảng phái ma trơi, lũ đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Gia Kiểng, Lê Văn Hảo, Vũ Quốc Thúc, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Văn Trần, các hệ phái Đại Việt, Liên Minh Dân Chủ, văn phòng ma tăng Ngưu Ma Vương Quảng Độ - Võ Văn Ái, những ngòi bút như Đặng Tiến, Thuỵ Khuê…

Chính Khí Việt tóm lược vài nét ở trên để hiểu ý nghĩa câu nói mà đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh dặn các đệ tử là: “Thời gian ủng hộ chúng ta”. Có nghĩa là với thời gian tập đoàn VGCS càng lộ rõ bộ mặt việt gian thì càng có nhiều thế lực duy lợi biết đến cái bản chất việt gian của chúng, đương nhiên sẽ được sự ủng hộ của họ để tiếp tục sự nghiệp việt gian truyền từ đời cha sang đời con cháu…

LỢI TRƯỚC MẮT, HẠI LÂU DÀI

Khi một số cường quốc tây phương đóng vai kịch bảo vệ dân chủ, tự do, nhân quyền… để đạt mục đích quyền lợi -về mặt nào đó- của mình thì trước sau cũng bị lộ tẩy và trở thành kẻ thù của nhân dân những nước bị lừa đảo. Cứ nhìn vào các thí dụ của Nga Xô và Tàu Mao đã được khá đông nhân dân Miền Bắc Việt Nam lúc đó tin rằng chúng giúp việc “chống Mỹ - Nguỵ” một cách “vô tư, khẳng khái vi tình anh em đồng chí”.

NHƯNG

Sau 30 tháng 04, 1975, khi bị Nga Tàu bắt đầu đòi món nợ chiến phí khổng lồ cho sự “vô tư, khẳng khái” đó thì không chỉ nhân dân Việt Nam bị trị, mà chính những tên chóp bu VGCS từng thờ Tàu và Nga cũng bất mãn bằng văn bản hẳn hoi! Nhưng vì bản chất của chúng là việt gian, đã bán linh hồn cho Nga - Tàu , và vì quyền lợi bản thân chúng, cũng như đứng trước nguy cơ vùng lên của người dân nên chúng vẫn phải quay lại thờ Tàu bành trướng và Nga. Còn nhân dân thì càng ngày càng căm thù Tàu bành trướng, không có gì có thể hàn gắn hay xóa nhoà được những ký ức lịch sử về các loại Tàu đã xâm lược và đang xâm lược, và nhờ đó nhân dân Việt Nam cũng càng ngày càng hiểu sâu sắc hơn về thực chất đảng việt gian cộng sản Lê Chiêu Thống đã, đang và tiếp tục cõng các loại rắn độc về cắn gà nhà!

II GIỜ NÀY MÀ CÒN CHẠY TỘI CHO VIỆT GIAN CỘNG SẢN!  THẬT ĐÁNG KHINH!!!

 
 
 
Xin giới thiệu với quý bạn đọc: Trên website Ba Cây Trúc của  hai tên già mất nết Nguyễn Kim Khánh ở Paris và Lê Hùng ở Brussels, đã trân trọng đưa hai bài dưới đây:

Bài thứ nhất: “Sao người dân lại biết rõ vậy?”, xuất xứ của bài này “Viết từ Sàigòn’s Blog”. Nếu quý bạn đọc cần tham khảo cả bài xin bấm vào link dưới đây: https://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12373:sao-ngi-dan-li-bit-ro-vy&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53.

CHÚ Ý 1:  Trong toàn bài viết nói trên, Chính Khí Việt xin được trích hai đoạn:
Đoạn 1:

Và đáng sợ ở chỗ tôi nhớ không lầm thì các đài RFA, VOA, RFI, báo mạng BBC chưa bao giờ đưa thông tin về số tiền Formosa đầu tư vào Việt Nam là tiền ảo. Nhưng người nông dân đã nói thế. Cách giải ảo của họ là một bí mật. Vấn đề là họ đã khẳng định rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bị lừa một cú rất ngoạn mục và Formosa đã dắt mũi hệ thống cầm quyền Cộng sản Việt Nam như dắt một con bò đi qua đồng cỏ, muốn cho ăn thì ăn, bắt nhịn thì phải nhịn.” (sic)
 
Đoạn 2:

“Và để làm được việc này, Formosa có bàn tay nâng đỡ của Trung Quốc. Một mặt Trung Quốc cho Việt Nam vay vốn, mặt khác, họ để Formosa vay lại vốn của Việt Nam bằng chính đồng tiền của Trung Quốc thổi vào Việt Nam." (sic)

Qua hai phần trích dẫn trên, Chính Khí Việt xin được phân tích như sau:

Với bài viết tràng giang đại hải, tác giả đã có mặt thường xuyên trên RFA, nghĩa là “Viết Từ Sài Gòn’s Blog”, như vậy có nghĩa tác giả, qua đánh giá của người phụ trách Ban tiếng Việt – RFA, cho là một người có khả năng nhận thức ở loại chấp nhận được của quan điểm RFA.

Thế nhưng tác giả bài viết đã chứng minh trong bài nói trên về khả năng nhận thức chính trị cũng như khả năng phân tích của tác giả chỉ nằm ở mức dưới trung bình. Không cần phải so với những ngòi bút chân chính bình thường, chỉ cần so với em Nguyễn Mai Trung Tuấn, một dân oan bị cướp nhà thì sẽ thấy ngay rằng tác giả vừa thiếu lòng tự trọng rất đáng chê trách, vừa thiếu sự tôn trọng bạn đọc của mình một cách hợp lý, rất đáng phỉ nhổ.  Đó là:

-          Khi trích dẫn ý kiến của “người nông dân”, thì không biết với cách giới thiệu như trên,  có bạn đọc nào thấy và biết được câu chuyện “người nông dân” “khẳng định rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bị lừa một cú rất ngoạn mục…” (sic) Vậy “người nông dân” mà tác giả nêu ra ở đây là của người nông dân nào, hay của nhóm nông dân nào, hay chính là của tác giả, vì sợ người ta nhéo tai mắng cho một trận về tội đến giờ phút này mà vẫn còn THONG MANH chính trị để không thấy được rằng VGCS là tay sai trung thành của Tàu bành trướng, từ khi được thành lập cho đến tận hôm nay 2016, ngay cả trong  văn kiện của đảng việt gian cộng sản vẫn còn trích dẫn TƯ TƯỞNG CỦA MAO TRẠCH ĐÔNG  và chúng vẫn coi đó là KIM CHỈ NAM cho mọi hoạt động của VGCS. Và cũng đừng quên nội dung của Hội Nghị Thành Đô là những gì, những chuyện như việc dâng dất, dâng đảo… cho Tàu bành trướng từ thời thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh còn sống cho tới nay vẫn tiếp tục, chỉ có điều chúng được che dấu bằng những tấm vải như kiểu cho thuê dài hạn hoặc cùng hợp tác khai thác…  Nói chung bất kể vấn đề gì mà VGCS thực thi cũng đều tuân theo lệnh của Tàu bành trướng MỘT CÁCH TỰ NGUYỆN. Vì thế tác giả bài viết đã phải bịa ra câu chuyện là những người nông dân Việt Nam đã “khẳng định rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bị lừa một cú rất ngoạn mục và Formosa đã dắt mũi hệ thống cầm quyền Cộng sản Việt Nam như dắt một con bò đi qua đồng cỏ, muốn cho ăn thì ăn, bắt nhịn thì phải nhịn.” (sic)

Nếu quả thật những người nông dân Việt Nam đến giờ phút này còn coi cộng sản Việt Nam bị lừa, có nghĩa chúng là nạn nhân chứ chúng không phải là kẻ đồng loã hay tội phạm chính trong vụ “lừa đảo này”, đối với nhân dân và tổ quốc Việt Nam???

Nếu sự thực người nông dân Việt Nam còn đánh giá sai lầm như vậy thì tác giả bài viết phải giải thích cho rõ ràng hơn. Nếu không giải thích mà chỉ nhắc lại những ý kiến của “người nông dân” đó (nếu là có thật) thì có nghĩa tác giả đã a dua theo ý kiến cực kỳ sai lầm đó của “nông dân” theo nhận xét của tác giả mà thôi, chứ người nông dân Việt Nam trong thân phận bị trị, họ không hề có những nhận xét như vậy đâu.  Tác giả hãy ghi nhớ lời Chính Khí Việt nhắc nhở câu của Tổ tiên Việt Nam đã căn dặn rằng “Đừng lấy vải thưa che mắt thánh”.

-          Riêng ý kiến thứ hai mà Chính Khí Việt trích dẫn trong bài nói trên lại chứng minh một lần nữa việc "nhổ ra liếm lại" của tác giả.  Nếu quả thực Tàu bành trướng cho VGCS vay vốn, rồi chúng lại “để Formosa vay lại vốn của Việt Nam (VGCS) bằng chính đồng tiền của Trung quốc thổi vào Việt Nam” (sic), thì như vậy là Tàu bành trướng đã chỉ đạo và lũ tay sai VGCS đã tự nguyện chấp hành như một con chó trung thành của chủ Trung Nam Hải.  Thế thì chúng “bị lừa một cú rất ngoạn mục”  ở chỗ nào???

Câu chuyện “bị lừa một cú rất ngoạn mục” (sic) chỉ là sự hy vọng của tác giả tưởng rằng mình khôn có thể lừa được bạn đọc nhưng lại bị “gậy ông đập lưng ông” rồi.

Nếu không còn khả năng viết lách và không còn liêm sỉ tối thiểu của người cầm bút chân chính, thì tốt nhất hãy ngậm miệng lại. Vì tác giả có ngậm miệng  cũng chẳng ai bảo tác giả là người câm đâu!!!

CHÚ Ý 2:  Bây giờ sang bài viết thứ hai mà bè lũ Ba Cây Trúc đưa lên, đó là bài của Nguyễn Vĩnh Long Hồ có tên: “ĐCSVN hám lợi đã để các vị trí chiến lược bị khống chế bởi Tàu cộng” (sic).

Quý bạn đọc muốn tìm hiểu thêm toàn bài viết nói trên của Nguyễn Vĩnh Long Hồ, xin bấm vào link dưới đây: https://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12297:csvn-ham-li-a--cac-v-tri-chin-lc-b-khng-ch-bi-tau-cng&catid=34-in-an-c-gi&Itemid=53
 

Nhận Xét: Nguyễn Vĩnh Long Hồ cũng múa bút nhiều lắm và cũng đề cập đến nhiều chuyện, nhưng trình độ viết láo thì nhiều, chưa thấy một bài viết nào chứng tỏ rằng đó là một cây bút biết tôn trọng bạn đọc và tôn trọng cho chính cả bản thân.  Chính Khí Việt không muốn nhắc tới, nhưng lần này cốt để dạy cho hai tên già mất nết Nguyễn Kim Khánh và Lê Hùng,  nên mới đưa bài của Nguyễn Vĩnh Long Hồ ra để chỉ cho hai tên già mất nết thấy rằng sự thực tư cách cũng như kiến thức của lũ chúng có cao được tới ngang tầm ngọn cỏ "mấp mô" của TNHH không mà cứ ầm ĩ hết nịnh người này lại bốc thơm kẻ khác. Nếu con cháu còn giữ được chút liêm sỉ, chắc sẽ rất đau lòng vì thấy  người cha đẻ của mình đã sắp xuống lỗ rồi mà vẫn còn hám danh sủa bậy. 

Chính Khí Việt nói cho Nguyễn Vĩnh Long Hồ biết rằng tất cả những vị trí chiến lược mà ngươi viết rằng “vì hám lợi” nên VGCS “ đã để cho Tàu cộng khống chế” là hoàn toàn hoặc đổi trắng thay đen hoặc chính ngươi là một tên mượn danh người cầm bút để xuyên tạc sự thật nhằm chạy tội việt gian bán nước giết dân của tập đoàn cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất: Tập đoàn VGCS đã TỰ NGUYỆN dâng toàn bộ Việt Nam cho Tàu bành trướng từ khi chúng nắm được bộ máy nhà nước của Việt Nam những năm 1949 cho tới nay.  Còn hiện nay Việt Nam trong tay tập đoàn VGCS đã trở thành một Đặc Khu Kinh Tế của Tàu bành trướng.  Vấn đề này Chính Khí Việt đã nói từ rất lâu bằng một loạt rất nhiều bài, nhưng loại như ngươi vốn là  tên nâng bi VGCS giả vờ mặc áo chống cộng cuội thì làm sao ngươi có thể hiểu được.  Tâm của ngươi đã bất chính thì làm sao ngươi hiểu được chính nghĩa là gì, chứ nói gì đến việc thực thi chính nghĩa! 
Thứ hai: Ta chỉ nói đến một bản tin do chính tụi VGCS đưa lên. Đó là ngày 16 Tháng 9 năm 2016, nghĩa là cách đây chỉ có 3 ngày, khi đánh giá về: “Chuyến công du Trung quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc” (sic). Và trong cuộc họp báo của hệ thống báo chí của tập đoàn VGCS,  tên Lê Hoài Trung, hiện đang giữ chức Thứ trưởng Bộ ngoai giao nguỵ quyền VGCS, đã phát biểu như sau: “Trung quốc vừa là nước láng giềng vừa là nước lớn, đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế - thương mại của ta. VIỆC PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ỔN ĐỊNH LÀNH MẠNH VÀ BỀN VỮNG VỚI TRUNG QUỐC LUÔN LÀ  LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC VÀ LÀ MỘT TRONG NHỮNG ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM” (sic).

Lời phát biểu này của Lê Hoài Trung về chuyến đi của đại VGCS Nguyễn Xuân Phúc sang Tàu bành trướng đã khẳng định chính sách đối ngoại của chúng, đặc biệt với Mẫu Quốc Trung Nam Hải là hoàn toàn TỰ NGUYỆN (1), chứ không bao giờ có chuyện  “BỊ LỪA MỘT CÚ RẤT NGOẠN MỤC” (SIC) hoặc vì “HÁM LỢI” như hai cây bút chống cộng cuội  là tác giả bài “Sao người dân lại biết rõ vậy?” và tác giả Nguyễn Vĩnh Long Hồ đâu.

KẾT LUẬN

Xin lưu ý quý bạn đọc hiện nay nhiều tên bút nô hèn hạ đã tìm mọi cách để có thể đánh bóng tập đoàn VGCS bán nước giết dân, cũng như TỰ NGUYỆN thành một đặc khu kinh tế của Tàu bành trướng.  Cho nên muốn biết bọn chúng là những đứa nào thì chỉ cần xem nội dung bài viết của chúng cố tình tránh cụm chữ VGCS; cố tình làm như VGCS cũng chống Tàu bành trướng bằng cách bịa ra là trong tập đoàn VGCS có hai phe,  Phe Nguyễn Phú Trọng Thân Tàu, còn Phe Nguyễn Tấn Dũng thì Thân Mỹ???

Hiện nay bọn bút nô đang ra sức tô vẽ bịa ra câu chuyện Nguyễn Tấn Dũng đang có mặt tại Seattle Hoa Kỳ, như bài viết của Nguyễn Trọng Dân đăng trên blogspot Dân Làm Báo với tên bài là “Muốn an toàn, Thanh nên trốn đâu" (2).

Chính Khí Việt sẽ có  một số bài viết tới đây để chứng minh cho thấy nhiệm vụ thực sự của thằng đại tội đồ, đại việt gian, đại tham nhũng, một lòng trung thành THỜ TRUNG NAM HẢI, LÀ NGUYỄN TẤN DŨNG, đã và đang được tập đoàn VGCS PHÂN CÔNG LÀM VIỆC GÌ sau khi hắn không tham gia vào nguỵ quyền VGCS nữa để về hưu và tuyên bố rằng “ĐỂ LÀM NGƯỜI TỬ TẾ” (sic).  Chỉ riêng câu  về hưu để làm người tử tế đã cho thấy thằng đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng đã thừa nhận chính nó trước khi về hưu nó là một thằng đại lưu manh như thế nào.  Trong Xã hội Việt Nam hiện nay, một thằng có chức có quyền lớn của VGCS như Nguyễn Tấn Dũng đã thừa nhận, khi còn nắm nguỵ quyền VGCS, nó không hề “làm người tử tế”.   Điều đó chứng tỏ chỉ có làm VIỆT GIAN THỜ NGOẠI BANG MỚI LÀ KHÔNG TỬ TẾ MÀ THÔI!!!

Chính Khí Việt
    Ngày 19 Tháng 9, 2016

III KIẾN THỨC CHÍNH TRỊ CỦA NHỮNG THẰNG NGỌNG


Ba Cây Trúc của hai tên già mất nết Nguyễn Kim Khánh và Lê Hùng ở Brussels  cũng vội vàng đưa lên có  vẻ hỉ hả lắm.  Thật đúng như Tổ Tiên ta đã nói:

“Biết thì thưa thốt
Không biết thì dựa cột mà nghe!”.

Xin quý bạn đọc hãy nhìn kỹ tấm hình mà Việt Báo online có vẻ hỉ hả vì phát hiện ra: “Sự ngu dốt tiếng Anh” của Việt Gian Cộng Sản Nguyễn Xuân Phúc và có lời bình khá là buồn cười, ấy thế mà hai tên Nguyễn Kim Khánh và Lê Hùng chủ của website Ba Cây Trúc repost lại một cách trang trọng trên trang nhà của mình để giới thiệu với bạn đọc. 

Bọn này (tức ban biên tập của   Việt Báo online cũng như Nguyễn Kim Khánh và Lê Hùng của Ba Cây Trúc) tự mình lột mặt để cho mọi người thấy rõ sự dốt nát về chính  trị của chúng như thế nào.  Tấm ảnh nói trên được chụp trong một cuộc họp có mặt Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ với các nguyên thủ của khối ASEAN (trừ phía Philippines chỉ có Ngoại trưởng tham dự).  Cuộc họp này là biểu hiện sự đoàn kết của chính phủ Obama với ASEAN trong vụ chống sự bành trướng của Trung Nam Hải ở Biển Đông.

Nhưng ngay từ những ngày đầu khi Tàu bành trướng kéo dàn khoan HD-981 vào  khu vực Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa ngày 01-05-2014, Chính Khí Việt đã có  bài phân tích (xin bấm vào đây để tham khảo: http://www.chinhkhiviet.net/2016/01/ngung-ngay-tro-bit-mat-bat-de.html).  Và tiếp ngay sau đó, Chính Khí Việt  đã chứng minh rằng không bao giờ có chuyện Việt Gian Cộng Sản lại chống Tàu bành trướng, và càng không bao giờ có chuyện tập đoàn Việt Gian Cộng Sản lại có xu hướng “Thân Mỹ để Thoát Trung”.  

Chính Khí Việt đã viết rất nhiều bài trong đó có phân tích rằng, ngay tên đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng -khi còn đang giữ chức Thủ tướng nguỵ quyền VGCS-  là một trong những đứa có trách nhiệm thể hiện bằng thực tế quan điểm của  toàn thể tập đoàn VGCS đang vạch ra lộ trình để thực thi cái gọi là “Hội Nghị Thành Đô”.  Trong những bài đó Chính Khí Việt đã đưa ra tất cả các số liệu, các văn bản để phân tích.  Và những số liệu cũng như tài liệu đó đều là tài liệu của VGCS được đưa lên cơ quan truyền thông chính thống của chúng. 

Chỉ có lũ dân chủ cuội, đấu tranh cuội và đảng phái ma trơi ma bùn mới bịa ra câu chuyện VGCS có phe “Thân Mỹ để Thoát Trung” mà thôi.  Và chúng cũng coi tên đại tội đồ VGCS Nguyễn Tấn Dũng là đứa… “cấp tiến”  và  thân… Mỹ!?  Nhưng chúng lại không thể nào chứng minh được từ số liệu cho đến văn bản của việt gian cộng sản, kể cả của chính phủ Hoa Kỳ với Tổng thống Obama!

KẾT LUẬN

1/ Cho nên trong tấm hình này mà Chính Khí Việt nêu bên trên, cho thấy rằng đó là một bằng chứng không thể chối cãi được rằng VGCS chưa bao giờ và sẽ không bao giờ “thân Mỹ để thoát Trung”.

Bức hình Nguyễn Xuân Phúc giơ tay vẫy chào, đã cho thấy rằng hắn không đưa tay để “LIÊN MINH” với Tổng thống Obama cũng như nguyên thủ của các nước khác để chống lại sự bành trướng của Trung Nam Hải ở biển đông.

Nếu quý bạn đọc suy nghĩ  thì sẽ hiểu chẳng lẽ không có cách nào để nhắc nhở hoặc để sửa sai  cái động tác giơ tay chào cử toạ buổi hội nghị của tên đại tội đồ việt gian Nguyễn Xuân Phúc hay sao!

2/  Việc này được khẳng định qua câu chuyện tên đại tội đồ việt gian Nguyễn Xuân Phúc vừa qua thăm Tàu bành trướng, mà trong lễ đón tiếp, Tàu bành trướng đã cho bắn 19 phát  đại bác để chào mừng!!! Và sau đó hai bên đã ra bản tuyên bố chung, nội dung ra sao thì để quý bạn đọc tự tham khảo sẽ thấy rõ ràng hơn những điều tuyên bố đó là muốn “thoát Trung” hay muốn gắn bó chặt chẽ hơn với Trung Nam Hải, không chỉ là bản văn suông mà còn có những ký kết được định giá bằng nhiều tỉ USD !!!

3/ Đồng thời ngày hôm nay 17 tháng 9 năm 2016 nguỵ quyền VGCS vừa ban hành 7 Nghị Định về Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đặc Biệt của Việt Nam (Xã Hội Chủ Nghĩa) để thực hiện 7 Hiệp Định. Cũng xin quý bạn đọc hãy tham khảo biểu thuế này để xem trong 7 cái Nghị Định đó nó đã nói lên là VGCS “thân Mỹ thoát Trung” hay là đánh lừa Mỹ để gắn bó với Trung Nam Hải chặt chẽ hơn cả về thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở.  Và cũng cần phải nói thêm rằng VGCS đã cho phát hành sách giáo khoa dạy tiếng Tàu cho học sinh Việt Nam rồi đấy!

Quý bạn đọc nghĩ sao về tác hại đảo điên tin tức của bè lũ Việt Báo online và Ba Cây Trúc của hai tên già mất nết Nguyễn Kim Khánh ở Paris và Lê Hùng ở Brussels, chúng hoặc là quá ngu xuẩn,  hoặc là chúng được giao nhiệm vụ để xuyên tạc sự thật khiến cho bạn đọc nào còn chưa có điều kiện biết rõ về bọn chúng sẽ sa vào cái bẫy của bọn chúng có tên “trận địa giả trong truyền thông” của tập đoàn VGCS!

Chính Khí Việt
Ngày 17 Tháng 9, 2016

IV CUỘI Ls LÊ CÔNG ĐỊNH NÓI BẬY!!!

Nhân việc con mụ đại VGCS Nguyễn Thị Kim Ngân nói láo về việc biểu tình của nhân dân Việt Nam bị trị, Mặc Lâm của Đài RFA đã có cuộc phỏng vấn với cuội Lê Công Định về cái gọi là “Sắc Lệnh 31 của Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc dù được ban hành từ năm 1945 về quy định tổ chức cho dân chúng biểu tình tới nay vẫn chưa có một đạo luật nào thay thế hay bãi bỏ. Tuy nhiên người dân biểu tình vẫn tiếp tục bị ngăn cấm, BẤT KỂ SẮC LỆNH 31 VẪN CÒN HIỆU LỰC.  Mặc Lâm phỏng vấn LS Lê Công Định để biết thêm nội dung cũng như tính hợp hiến của sắc lệnh này” (sic).

CHÚ Ý 1: Nếu không phải là cuội thì như Mặc Lâm đã nói rõ rằng chỉ muốn biết thêm về nội dung cũng như tính hợp hiến của Sắc lệnh 31 này mà thôi, thì cuội Lê Công Định lại bàn lan man sang những chuyện vớ vẩn khác, để xuyên tạc lịch sử trung thực, cung cấp thông tin dổm cho người đọc. Nổi bật nhất là việc hắn ca ngợi tên đại tội đồ, việt gian bán nước Hồ Chí Minh một cách đáng khinh!

CHÚ Ý 2: Chính Khí Việt xin được trích câu trả lời của cuội Lê Công Định:

Sắc lệnh 31 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành vào ngày 13 THÁNG 9 NĂM 1945, NGAY SAU KHI CHÍNH PHỦ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC THÀNH LẬP thì tôi thấy đây là một sắc lệnh hoàn toàn tiến bộ, nó phù hợp với tiêu chuẩn pháp lý và văn minh trên thế giới.” (sic)

Cuội Lê Công Định phải nhớ rằng, Chính phủ Hồ Chí Minh lúc đó mới chỉ là một "CHÍNH PHỦ LÂM THỜI".   Cuội Lê Công Định đừng giở  trò nói bậy rằng đó là "Chính phủ Hồ Chí Minh"? Là một luật sư, tại sao lại cố tình quên đi hai chữ "LÂM THỜI"?

Nên nhớ rằng  "Chính phủ lâm thời" lúc đó được thành lập xuất phát từ việc trà trộn vào cuộc biểu tình của người dân Hà Nội ủng hộ Chính Phủ Trần Trọng Kim,  nên chúng lợi dụng  bắn mấy phát súng lục để cướp micro và lèo lái cho đoàn biểu tình tiến vào phủ Khâm Sai Phan Kế Toại, với sự nằm vùng tiếp sức của con trai cả Phan Kế Toại là hoạ sĩ Phan Kế An, một kẻ đã được móc nối vào tổ chức VGCS ở Hà Nội.  Nghĩa là cái "chính phủ lâm thời" đó mà chẳng ai biết nguồn cội của nó là từ đâu, đã lừa đảo để có thể chiếm được quyền lực của chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim.  Vì là một "chính phủ lâm thời" tự biên, tự diễn không qua bầu bán của người dân, cho nên đại việt gian Hồ Chí Minh mới phải vội vàng ký Sắc Lệnh 31, vào ngay ngày 13 tháng 9, 1945.  Xin tạm trích nội dung của Sắc Lệnh 31 đó như sau:
"

  SẮC LỆNH
 
Của Chủ tịch chính phủ Lâm Thời số 31 ngày 13 tháng 9 năm 1945.
 
Chủ tịch chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà
 
Xét vì tự do hội họp là một trong những nguyên tắc của chế độ Dân chủ Cộng hoà;
 
Nhưng trong tình thế đặc biệt hiện thời, cần phải xem xét, kiểm soát những cuộc biểu tình, để tránh những sự bất trắc có thể có ảnh hưởng đáng tiếc đến việc nội trị hay ngoại giao;
 
Sau khi hội đồng các bộ trưởng đã đồng ý;
 
Ra Sắc Lệnh:
 
Điều thứ nhất: Những cuộc biểu tình phải khai trình trước hai mươi bốn giờ với các Uy ban nhân dân sở tại trong thời kỳ này.
 
Điều thứ hai:  Ông Bộ trưởng nội vụ và các uỷ ban nhân dân Bắc Trung Nam bộ chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.
 
Hồ Chí Minh
 
(Đã ký) 
" (sic)
 
Cuội Lê Công Định hay mở mắt to ra mà đọc nội dung cái Sắc Lệnh 31 của thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh mà Chính Khí Việt đã đưa ra bên trên, để có thấy cái Sắc Lệnh 31, ngày 13 tháng 9, năm 1945 là thằng đại việt gian Hồ Chí Minh sợ lại bị các đảng phái Quốc Gia phát hiện ra trò lừa đảo của nó và họ cũng sẽ sử dụng việc biểu tình của nhân dân để đòi hỏi trả lại Chính quyền cho Chính Phủ Trần Trọng Kim.  Cho nên nó mới ghi rõ ràng rằng: "Nhưng trong tình thế đặc biệt hiện thời, cần phải xem xét, kiểm soát những cuộc biểu tình, để tránh những sự bất trắc có thể có ảnh hưởng đáng tiếc đến việc nội trị hay ngoại giao;" (sic)  chứ làm gì có chuyện "Cụ Hồ" của cuội Lê Công Định "vẫn can đảm ký một sắc lệnh thừa nhận và đồng ý thực thi quyền biểu tình của người dân..." (sic) Đồng thời cũng cần phải lưu ý đến điều thứ nhất là: "Những cuộc biểu tình phải khai trình trước hai mươi bốn giờ với các Ủy ban nhân dân sở tại trong thời kỳ này" (sic). Cái gọi là Uỷ ban nhân dân của "chính phủ lâm thời" chỉ là một cơ quan của VGCS chứ không phải là đại diện của nhân dân và các đảng phai KHÔNG CỘNG SẢN lúc đó.  Vì đại việt gian  Hồ Chí Minh biết rằng chúng không được đa số nhân dân ủng hộ, cho nên mới cần phải được biết trước các cuộc biểu tình, để có thể có kế hoạch phá thối như trường hợp chúng đã phá cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim.

Sắc lệnh 31 này của thằng đại việt gian Hồ Chí Minh còn có một tính chất lưu manh khác  là chúng khẳng định chúng đang nắm việc quản lý xã hội lúc đó! Nhưng thực ra đó là láo khoét hoàn toàn, vì thế Hồ mới phải đi đêm với các "trí thức ngựa" cũng như các đảng phái mà lãnh tụ nghiện thuốc phiện như Nguyễn Hải Thần; cả ngày tụ họp đánh tổ tôm như "giáo Giảng" tức Vũ Hồng Khanh; và loại mơ hoảng như Nguyễn Tường Tam... để từ đó mới ra đời được cái gọi là Chính phủ liên hiệp!
 
 


NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT 1:

1/ Cuội Lê Công Định còn dám bịa ra câu chuyện như hắn đã trả lời Mặc Lâm như sau:

"Họ luôn luôn nói rằng việc thực  thi quyền biểu tình đó chờ sự quy định của luật pháp, cho nên bây giờ họ bắt dân phải chờ cho đến ngày Luật biểu tình ra đời nhưng họ quên một điều rất quan trọng, chúng ta quay trở lại với Sắc lệnh 31 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sắc lệnh này được ban hành vào ngày 13 tháng 9 năm 1945 tới giờ vẫn còn hiệu lực pháp lý và cho tới giờ VẪN CHƯA CÓ BẤT KỲ MỘT VĂN BẢN NÀO ĐÃ THAY THẾ HOẶC HUỶ BỎ NÓ cho nên về phương diện pháp lý sắc lệnh 31 của Cụ Hồ ký vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hôm nay. 

Nếu căn cứ vào sắc lệnh 31 thì tất cả người dân đều có quyền biểu tình và chỉ cần đăng ký hoặc thông báo trước cho UBNN sở tại 24 giờ trước khi cuộc biểu tình diễn ra, đơn giản là như vậy và ngoài ra chúng ta không cần phải làm điều gì khác hết." (sic)

Luật sư ơi là luật sư, thế mà cũng có những thằng mù cả trong và ngoài nước, nhất là thằng đặc công đỏ Bùi Tín đã thổi hắn lên tận 9 tầng mây xanh.

Chính Khí Việt xin chia sẻ với quý bạn đọc về tên cuội Lê Công Định này, nó đang làm nhiệm vụ gì, có phải nó muốn CHỈ ĐIỂM cho VGCS biết trước về các cuộc biểu tình (nếu có sự tham gia của người dân bị trị thực sự), cả 24 tiếng đồng hồ trước để... giăng bẫy bắt những người tổ chức các cuộc biểu tình?

2/  Xin chia sẻ với quý bạn đọc (kể cả Mặc Lâm của RFA) rằng:  Sắc Lệnh 31 của thằng đại việt gian Hồ Chí Minh đã bị huỷ bỏ ngay từ khi cuộc chiến tranh nổ ra vào tháng 12 năm 1946. 

Tuy không có văn bản chính thức, nhưng vì đang trong thời chiến cho nên người dân không được phép tụ họp đông người, ngoại trừ những cuộc tụ họp đó được triệu tập bởi hệ thống quản lý của bộ máy nhà nước của chính phủ Liên Hiệp Kháng Pháp, chính thức đứng ra tổ chức. 

Và sau cái gọi là tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh công khai trước cả trong và ngoài nước để ra mắt tổ chức VGCS của hắn, đó là "Đại Hội 2 Đảng Cộng Sản Đông Dương" 1951, trong danh xưng mới là "Đảng Lao Động Việt Nam".  Từ đó Chính phủ Liên Hiệp Kháng Pháp thực chất đã bị đảo chánh ngầm.   Đồng thời qua cái gọi là "Cách mạng ruộng đất" và "Chỉnh đốn tổ chức", thì tập đoàn VGCS đã nắm trọn vẹn bộ máy nhà nước đặc biệt công cụ chuyên chính của chúng  là LÍNH, CÔNG AN, TOÀ ÁN... Cho nên nội dung của Hiến pháp 1946 đã hoàn toàn không còn hiệu lực.   Thí dụ:  Trong Hiến pháp 1946 đã "công nhận các quyền cơ bản của công dân như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền khiếu nại tố cáo".  Cho nên  nếu còn hiệu lực thì làm gì có chuyện đại việt gian Hồ Chí Minh thực thi cái gọi là "cách mạng ruộng đất", quy định sẽ cho giết, loại bỏ, tù khổ sai hoặc chung thân phát vãng 5% nhân số nông dân phía Bắc Việt Nam.  Sau 1954, đại tội đồ Hồ Chí Minh, qua cái gọi là "cách mạng văn hoá tư tưởng (nổi bật là sau vụ sửa sai cải cách ruộng đất và trấn áp nhóm Nhân văn giai phẩm), đại VGCS Hồ Chí Minh đã cho xoá bỏ Bộ Tư Pháp; huỷ bỏ Khoa Luật ở trường đại học; thiết lập hệ thống gọi là Toà án nhân dân và Viện Kiểm Sát Nhân dân ở các cấp và sẽ truy tố hoặc xét xử dựa theo "giai cấp", và những tên cầm đầu các cơ quan đó đều hoàn toàn mù tịt về luật pháp vì nhân sự của chúng phải là THÀNH PHẦN CỐT CÁN!!!  Thí dụ trong "cách mạng ruộng đất" thì những kẻ ngồi ghế chánh án khá nhiều mới độ 16 tuổi, lại còn mù chữ mà được quyền ra lệnh TỬ HÌNH tại chỗ... Còn khi vào thành thị sau năm 1954, thì là những đứa cốt cán và theo đúng thủ tục xét xử do tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh hướng dẫn là phải xử theo giữa việc kiện cáo của hai người thì bao giờ người tầng lớp trên phải thua kiện.  Còn kẻ nào là Đảng viên cộng sản và lưu manh thành thị thì  bao giờ cũng phải thắng kiện.  Đó là nguyên tắc có tên "TÍNH GIAI CẤP" TRONG XÉT XỬ của các Toà Án Nhân Dân các cấp!  Nói thẳng ra là kể từ đó, phía Bắc Việt Nam bị cai trị bằng Sắc Lệnh hoặc Khẩu Lệnh mà thôi.  Năm 1959, đại VGCS Hồ Chí Minh đã quăng Hiến pháp 1946 vào thùng rác để cho ra đời cái gọi là Hiến pháp 1959.  Nên nhớ Hiến pháp 1959 này ra đời là không tuân thủ quyền phúc quyết của nhân dân về hiến pháp đã được ghi rõ trong Hiến pháp 1946 (của Quốc Hội Đa Đảng) ở các điều 30, Chương III và điều 70, Chương VII.

Hiến pháp 1959 của VGCS là tự biên, tự diễn, tự thông qua và tự thi hành, hoàn toàn PHỦ ĐỊNH HIẾN PHÁP 1946 và những sắc lệnh không có lợi cho việc BÁN NƯỚC GIẾT DÂN cho Nga - Tàu của VGCS.

Nội dung đã thay đổi hoàn toàn.  Thí dụ: Ở Hiến pháp 1946, Điều 1 Chương I, đã ghi:

"Nước Việt Nam là một nước Dân Chủ Cộng Hoà.
Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giầu nghèo, giai cấp, tôn giáo." (sic)

Đặc biệt không hề ghi việc nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà bị lãnh đạo đặc biệt của một đảng phái nào, vì thế mà nó phải bị khai tử!

Trong HIến Pháp 1959, VGCS cho ghi ở Chương I, Điều 4 như sau:

"Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đều thuộc về nhân dân. NHÂN DÂN SỬ DỤNG QUYỀN LỰC CỦA MÌNH THÔNG QUA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP DO NHÂN DÂN BẦU RA VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN.

QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC KHÁC ĐỀU THỰC HÀNH NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ." (sic)

Chính từ cái  "NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ"  này đã xoá bỏ sắc lệnh 31 ngày 13 tháng 9 năm 1945.  Bởi vì người dân bị trị muốn đi biểu tình là KHÔNG ĐƯỢC.  Việc biểu tình là do đại diện của nhân dân, tức lũ VGCS trong Quốc Hội hay Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan nhà nước khác... đại diện để quyết định đi biểu tình hay không biểu tình; và nội dung biểu tình là phải phù hợp với lợi ích... CỦA VGCS.

Ngoài ra, để cho chắc ăn hơn,  Hiến pháp 1959 đã được VGCS cho ghi rõ ràng ở Chương I, điều 2:

"Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà...là một NƯỚC DÂN CHỦ NHÂN DÂN" (sic) 
Khi đã nói DÂN CHỦ NHÂN DÂN thì có nghĩa là chỉ dân chủ với nhân dân mà thôi.  Nội hàm của "Nhân Dân" theo quan điểm của VGCS là  SỰ LIÊN MINH CỦA NÔNG DÂN VỚI CÔNG NHÂN  là giai cấp TIỀN PHONG và ĐẢNG VGCS là đại diện ưu tú của giai cấp công nhân!!!


3/  Xin quý bạn đọc lưu ý, khi VGCS cho đổi một cách lưu manh từ "Dân Chủ Cộng Hoà" thành  "Dân Chủ Nhân Dân", thì phải hiểu sự thay đổi đó chính là sự khẳng định đất nước Việt Nam qua cái gọi là HIến pháp 1959 đã sử dụng chế độ "Dân Chủ Nhân Dân" là bước đầu của  chủ nghĩa xã hội (theo lý luận Lenin).  Vì thế trong Hiến pháp 1959 ở Chương II, Điều 9, VGCS đã cho ghi:

"Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tiến dần từ chế độ DÂN CHỦ NHÂN DÂN lên CHỦ NGHĨA XÃ HỘI bằng cách phát triển và CẢI TẠO nền kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội..." (sic)

Không còn gì rõ ràng hơn, vậy mà Cuội Lê Công Định, là một luật sư, tại sao lại lờ đi cái chuyện đó nhỉ?

Chính Khí Việt mở mắt cho cuội Lê Công Định biết rằng, Chủ nghĩa xã hội là sự gắn liền với quyền độc đảng lãnh đạo toàn diện mọi sinh hoạt cả vật chất lẫn tinh thần của nhân dân và đất nước Việt Nam. Sự khẳng định đó đã  buộc phải hiểu rằng trong cái gọi là "Xã hội chủ nghĩa" không bao giờ CHO PHÉP NGƯỜI DÂN ĐƯỢC BIỂU THỊ Ý KIẾN, HÀNH ĐỘNG, KỂ CẢ SUY NGHĨ TRONG ĐẦU NHỮNG GÌ KHÁC VỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TẬP ĐOÀN VGCS.  Nó lại còn được bổ xung bằng khái niệm "NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ TẬP TRUNG".

Vì thế mới có không ít những người tự coi mình là có nghiên cứu về Chủ Nghĩa Mác Lê Nin mà vẫn mơ hồ để nói hoặc viết rằng hiện nay tập đoàn VGCS thực thi "kinh tế thị trường" là chúng không còn LÀ CỘNG SẢN nữa, chúng dùng cái đuôi "theo định hướng xã hội chủ nghĩa" chỉ là một thứ che đậy mà thôi! 

Xin lưu ý đặc biệt tới quý bạn đọc, nếu những ai thực sự có nghiên cứu nghiêm chỉnh về cái gọi là Chủ Nghĩa Mác - Lê Nin thì phải thấy rằng, tập đoàn VGCS  khi sử dụng cái gọi là "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" chính là chúng đang thực thi cái luận điểm của Lenin  về "Tân Kinh Tế Chính Trị".  Nghĩa là bắt buộc phải xây dựng cái gọi là "Tư bản nhà nước". Hình ảnh cụ thể đó tại Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa chính là các tập đoàn kinh tế nhà nước, có sự gắn bó và cũng là nơi cho đời đủ loại 'ĐẠI GIA ĐỎ".  Thí dụ như con mụ Trương Thị Mỹ Lan, em ruột của thằng đại tội đồ Trương Tấn Sang; thằng Phùng Quang Hải, con trai thằng đại việt gian Phùng Quang Thanh; thằng Dũng lò vôi ở Bình Dương; con Nguyễn Thanh Phượng, cục cưng của  thằng đại việt gian Nguyễn Tấn Dũng;  rồi những loại như Bầu  Đức, Bầu Đệ, Trầm Bê...

NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT 2

Mặc Lâm của RFA cũng đặt một câu hỏi cho cuội Lê Công Định như sau:

"Trong nhiều luật ban hành luôn có câu: 'Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định'.   Theo luật sư mục đích của đoạn văn này nhằm tới điều gì?" (sic)

Và cuội Lê Công Định đã trả lời rằng:

"Bởi vì họ quan niệm như thế này: Quốc hội ban hành Hiến pháp và luật là một lẽ nhưng thực thi lại là do chính phủ bằng những nghị định cấp Bộ, bằng những thông tư quy định thể thức thi hành thì họ sẽ dùng các Nghị định của chính phủ, thông tư của các bộ để một là hạn chế các quyền đã được công nhận trong Hiến pháp và trong Luật, hai là họ có khả năng tước đoạt luôn cả cái quyền đó chẳng hạn như luật biểu tình và lập hội," (sic)

Qua phần này, Chính Khí Việt xin chia sẻ với quý bạn đọc như sau:

1/ Cái gọi là Hiến pháp của VGCS, vì  là tự biên, tự diễn, tự thông qua và tự thi hành,  cho nên cần  nhớ rằng tất cả nội dung của cái gọi là Hiến pháp VGCS chỉ có một mục đích là bảo vệ mọi quyền lợi, kể cả quyền "LÀM VIỆT GIAN, GIẾT DÂN, BÁN NƯỚC" mà không một thế lực nào được phép chống lại, kể cả nhân dân Việt Nam bị trị cho tới chính phủ của các nước bất kể ở phương nào!

Chữ nghĩa mà tập đoàn VGCS sử dụng trong cái Hiến pháp của chúng hoàn toàn RẤT RÕ RÀNG, giấy trắng mực đen, nếu ai nghiêm chỉnh và có lòng yêu nước thực sự theo tôn chỉ Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm thì đều có thể nhận thấy được ngay.

Còn những lũ nuôi tư tưởng HOÀ GIẢI để  ĐƯỢC HOÀ HỢP  vào với lũ tay sai của VGCS; hoặc lũ đấu tranh cuội bằng bất kể hình thức nào, thì vì là công cụ của VGCS sử dụng để làm truyền thông ngoại giao và mơ hồ hoá nhân dân Việt Nam bị trị để không thấy được "AI LÀ THÙ - AI LÀ TA",  cho nên bị dẫn giắt vào trận địa giả để đấu tranh đến chết, từ đời cha đến đời con cái cháu chắt mà vẫn như "DÃ TRÀNG XE CÁT BIỂN ĐÔNG"!!!

Còn về những Nghị định cấp Bộ của VGCS, cũng như các quy định của các địa phương đang trong sự quản lý của VGCS có mục đích để thực thi phù hợp với từng địa phương, từng ngành riêng biệt và cũng chỉ có một mục đích là thực hiện trọn vẹn cái Hiến pháp của VGCS mà thôi. Nói theo ngôn ngữ của VGCS là "thi hành theo tinh thần dám  nghĩ dám làm trong thực tế để mang lại hiệu quả cao nhất" cho việc TỒN TẠI CỦA ĐẢNG VGCS!


2/ Ngày Tổng thống Barack Obama tới nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cũng đã khen rằng "Hiến pháp 2013 của VGCS có ghi đầy đủ các quyền tự do..", nghĩa là kiểu như cuội Lê Công Định vậy và cũng nghĩ tới việc giúp đỡ, sửa đổi các đạo luật cho phù hợp... với thế giới văn minh.  Có điều khác biệt là ở chỗ cuội Lê Công Định sinh đẻ, lớn lên ăn học ở Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, lại được đi du học ngoại quốc trở thành luật sư mà có suy nghĩ hoàn toàn không phải của một người Việt Nam yêu nước chân chính. Đó là vì cái TÂM, cái TRÍ  của cuội Lê Công Định đã bị VIỆT GIAN HOÁ RỒI!

KẾT LUẬN

Qua việc này, một điều đáng buồn cho nhân dân Việt Nam là "thành phần trí thức được coi là ưu tú" dù được đào tạo ở trong hay ngoài nước đều phần lớn trở thành BỆNH NHÂN  mắc phải  bệnh Zika, khiến óc teo lại bằng trứng cút, không còn một chút trách nhiệm nào đối với Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam mà chỉ thành LŨ TRÍ THỨC NGỰA (loại dân trí cực kỳ thấp như con quạ, cứ tưởng mình nhặt được vài cái lông công ở ngoại quốc là tưởng mình thành con công rồi!!!)
Đáng Tiếc!  Đáng Tiếc!!  Đáng tiếc!!!

Nhưng nếu biết nuôi dưỡng tinh thần "Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm" thì đó lại là TOA THUỐC DUY NHẤT để chữa bệnh Zika chính trị!

Chính Khí Việt
Ngày 13 tháng 8, 2016

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website