CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, June 20, 2022

ĐẬP TAN CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH Ở HẢI NGOẠI QUYỂN III - (LỜI TRI ÂN) TÁC GIẢ CHÍNH KHÍ VIỆT

 

TRI ÂN

Tác giả thành kính dâng lên Anh Linh Tổng Thống Ngô Đình Diệm, các bào đệ của Người, cùng với tất cả cộng sự của Người trong Quân – Cán – Chính Việt Nam Cộng Hoà, đã hy sinh hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cá nhân, tuổi trẻ, trí tuệ, một phần máu thịt hoặc cả thân xác cho việc Bảo vệ và Duy trì nền Độc Lập thực sự của Đất Nước Việt Nam, và những truyền thống đặc thù của Dân Tộc Việt Nam, đã được Tổ Tiên xây dựng, gìn giữ và định hình trong nhiều ngàn năm.

Con xin kính tặng để tưởng nhớ tới công sinh thành và giáo dục của Cha Mẹ. Các anh – chị đã thay mặt Cha từ ngày 5/11/1976, để tiếp tục nuôi dưỡng dẫn giắt và đưa tác giả đến bến bờ tự do. Tưởng nhớ anh linh Người Anh tác giả là Trung Uý Phạm Văn Đạo, thuộc Sư Đoàn 21, Trung Đoàn 33 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh ngày 17 Tháng 5, 1974.

Xin tri ân đến đồng bào ở Cái Sắn, các vị trưởng thượng họ hàng vùng Cái Sắn, là nơi Chính Khí Việt ra đời và lớn lên, được thừa hưởng một thời thơ ấu thanh bình trong vòng tay nhân ái của hàng xóm, láng giềng.

Xin trân trọng đặc biệt tri ơn Nhà Báo Việt Thường Trần Hùng Văn đã giẫn dắt, giúp đỡ để tác giả có thể nhận biết và chọn lựa con đường đúng đắn nhất, để góp phần mình tham gia vào cuộc chống VGCS theo đúng tinh thần Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm.

Tặng Vợ và Các Con Yêu Dấu Của Tôi, những người đã khuyến khích tôi hoàn thành cuốn sách thứ 3 này.

Tác Giả

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website