CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, June 19, 2022

ĐẬP TAN CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH Ở HẢI NGOẠI QUYỂN III - (LỜI NÓI ĐẦU) TÁC GIẢ CHÍNH KHÍ VIỆT

 


LỜI NÓI ĐẦU

 

Từ sau Hiệp Định Geneve 1954 về Việt Nam, trên thực tế cái tổ chức được gọi là “Đảng Lao Động Việt Nam”, tức danh xưng của Cộng Sản Việt Nam sau Đại hội II ở Việt Bắc 1951, với một cương lĩnh chính trị công khai hoá, là một công cụ bành trướng của thực dân đỏ Nga Xô và của Tàu bành trướng!

Đấy là lý do, ký Hiệp Định Geneve chưa ráo mực, thì đại tội đồ Hồ Chí Minh đã vội triệu tập Hội Nghị lần thứ 6 (mở rộng) của Khóa 2 ở Việt Bắc từ 15 đến 17 tháng 7, 1954, để VI PHẠM HIỆP ĐỊNH GENEVE TỪ GỐC. Đó là ra lệnh cho các tổ chức Việt Gian Cộng Sản ở Miền Nam Việt Nam, chọn lọc nhân sự nằm vùng, cất giấu vũ khí, hoán chuyển nơi cư trú cũ các nhân sự để tiếp tục hoạt động theo “Phương thức đấu tranh trong tình hình mới là KHÉO CÔNG TÁC, KHÉO CHE DẤU LỰC LƯỢNG và TRANH THỦ HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP và NỬA HỢP PHÁP, kết hợp công tác hợp pháp và KHÔNG HỢP PHÁP” (sic).

Chính vỉ nội dung của Nghị Quyết 16 (Khóa 2) này mà tổ chức Việt Gian Cộng Sản ở phía Nam, trước có tên là Xứ Uỷ Nam Bộ sau đổi thành “Đảng Nhân Dân Cách Mạng Việt Nam”, và chúng cũng cho ra đời cái nguỵ quyền việt gian cộng sản từ cái tổ chức chúng nặn ra là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, từ đó đẻ ra cái gọi “Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam”.

Vào Hà Nội năm 1954, tổ chức Việt Gian Cộng Sản ra công khai trong các cơ quan, trụ sở bề thế của Đảng Việt Gian Cộng Sản, cũng như các trường huấn luyện cho đảng viên VGCS, có tên chung là “Trường Nguyễn Ái Quốc”.

Hai tòa đại sứ Nga Xô và Tàu bành trướng, với số lượng nhân viên không hạn chế, và chuyên gia Nga Xô và Tàu bành trướng ồ ạt tới Việt Nam trong mọi lãnh vực từ kinh tế, quốc phòng, giáo dục, văn hoá,,, Đặc biệt chúng trực tiếp với Đảng và nguỵ quyền VGCS, và gián tiếp qua hai cơ quan là Hội hữu nghị Việt Xô và Hội hữu nghị Việt Trung, để một mặt Đảng VGCS trực tiếp chỉ đạo và tổ chức “Trí, Phú Địa, Hào – Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ” qua mỹ tự mới là “Cách Mạng Ruộng Đất; Cách Mạng Tổ Chức; Cách Mạng Văn Hoá Tư Tưởng; Cải Tạo Công Thương Nghiệp Tư Bản Tư Doanh”, mà nội dung thực sự là “BẦN CÙNG HÓA TOÀN DÂN”. Từ đó có sự phân chia rạch ròi ở phía Bắc Việt Nam hình thành hai tầng lớp: Giai Cấp Thống Trị là Đảng Việt Gian Cộng Sản và Giai Cấp Bị Trị (nô lệ đỏ), tức mọi tầng lớp nhân dân không cộng sản.

Mặt khác hai cơ quan Hội Hữu Nghị Việt Xô và Hội Hữu Nghị Việt Trung là công cụ của Nga Xô dùng để “Bolshevik hoá toàn đảng Việt Gian Cộng Sản và toàn dân Việt Nam”. Và của Tàu cộng là để “Hán hoá toàn đảng VGCS và toàn dân Việt Nam”. Đấy là nguyên nhân ra đời “vụ án xét lại chống đảng” ở phía Bắc Việt Nam vào đầu thập niên 60 của thế kỷ trước.

Con đường đó được lập lại sau khi thực dân đỏ Nga Xô và Tàu bành trướng hoàn thành việc xâm lược Việt Nam Cộng Hoà thông qua Đảng Việt Gian Cộng Sản và toàn bộ hệ thống chính trị của chúng.

Chứng cớ rõ ràng và cụ thể nhất chính là phát biểu của đại tội đồ Lê Duẩn rằng “Ta Đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và đánh cho Trung Quốc”.

Sự sụp đổ của Nga Xô và khối Đông Âu đã tạo ra những tình huống mới trên thế giới.

Đối với Việt Nam, sự ra đời của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn với Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà là điều mà tập đoàn VGCS không lường trước được.

Cuộc chiến “xét lại – giáo điều” đã khiến Tàu bành trướng lợi dụng sự sụp đổ của khối Nga Xô, nên đã quyết tâm Hán hoá toàn diện Việt Nam với mục tiêu biến Việt Nam thành một bộ phận của Tàu bành trướng, cả lãnh thổ, cả con người! Nghĩa là Hán hoá dân tộc Việt Nam, mà điều tiên quyết là toàn bộ Đảng Việt Gian và hệ thống chính trị của chúng. Trong đó Đảng Việt Gian Cộng Sản có trách nhiệm phải bàn giao cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nói chung.

Đấy là lý do cuộc họp Trung Ương Lần 9 (Khóa 11), chúng cho ra đời cái tổ chức gọi là “Đảng Bộ VGCS ở nước ngoài” ngày 14 tháng 5, 2014.

Trong tình hình đó Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS nói riêng và cộng đồng người Việt cư trú tại hải ngoại nói chung đã sinh hoạt như thế nào, và những âm mưu cùng với sự hoạt động của VGCS, thông qua lũ nằm vùng để “khéo công tác, khéo che dấu lực lượng” (sic) như thế nào???

Để vạch mặt lũ nằm vùng VGCS qua các tổ chức Đảng phái, Hội đoàn ma trơi, ma bùn. Trong đó phương tiện hữu hiệu duy nhất của VGCS là mặt trận truyền thông, điển hình như SBTN của Trúc Hồ - Đỗ Phủ.  Tờ Người Việt của.Đỗ Ngọc Yến, Vũ Ánh.... Truyền thông ngoại quốc bao gồm BBC - Ban Tiếng Việt, RFA, VOA 

Đó là lý do ra đời cuốn sách này và những cuốn kế tiếp!

Kỷ Niệm Chuẩn Bị Tưởng Niệm Thảm Sát Mậu Thân

Seattle Ngày 01 Tháng 01, 2016

Tác Giả

Chính Khí Việt - Joseph Pham

Tel. (206) 631-1806

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website