CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, June 6, 2022

16. ĐÁNH THẰNG CHẾT: NGƯU MA VƯƠNG THÍCH QUẢNG ĐỘ, TĂNG THỐNG 5 TẬP ĐOÀN PGVNTN KHỐI ẤN QUANG!!! NGƯU MA VƯƠNG QUẢNG ĐỘ VÀ LỜI HẬU THUẪN ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG? (B)

 

NGƯU MA VƯƠNG QUẢNG ĐỘ VÀ LỜI HẬU THUẪN ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG?

(Phần 2)
  

Này Ngưu Ma Vương Chân Cong Quảng Độ.

Khi ngươi tuyên xưng đức tin “một lập trường” trong câu trả lời cho con chó cái basset Võ Văn Ái trên trang nhà www.bacaytruc.com  thì ta cần phải dong dài một chút về những tổ chức, đảng phái, hội đoàn mà ngươi “rất thêm thông cảm lắm” như sau:

Về Việt Tân chắc chắn đồng bào hải ngoại không ai không biết bọn chúng đứng về phía nào, những hoạt động của chúng từ khởi thủy là một tổ chức buôn bán kháng chiến do tên Hoàng Cơ Minh cầm đầu với một số cố vấn là Việt Gian Cộng Sản, đặc biệt phải kể đến tên VGCS cố vấn trong lãnh vực truyền thông là Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu của tên Tổng Bí Thư  VGCS Nguyễn Văn Linh. Tập hợp của tổ chức này quy tụ phần lớn những tên du sinh phản chiến, phản tướng, phản tá,như loại Dương Hiếu Nghĩa, Đỗ Thông Minh, Vũ Văn Lộc….Vì thế tổ chức này cùng với cha con thằng Trúc Hồ (Sinh Bắc Tử Nam), Nguyễn Đình Thắng (SOS), Viên Lý và bộ sậu Điều Ngự 2 tay dâng lên TT. Obama cái resume xin job của ngươi hôm trình làng “thỉnh nguyện thư” cứu Việt Khang với hơn 100,000 ngàn chữ ký (ma), mà ngươi khoe rằng tiềm lực của đám ma tăng các ngươi, có thể ổn định Đông Nam Á, Thái Bình Dương và xa hơn nữa cho nên ta chẳng lạ gì cái  trò “rất thêm thông cảm lắm” của ngươi.

Cái lập trường mà ngươi “rất thêm thông cảm lắm” đó cũng là lập trường của thằng Tam Bảo Nô Đỏ cựu du sinh phản chiến Nguyễn Đan Quế, kẻ đã đẻ ra cái gọi là Cao Trào Nhân Bản với lập trường 9 nút để đi đến dân chủ (kỳ trước CKV đã có giải thích), cái lập trường đó cũng là lập trường của đám dân chủ 21 của tên Trần Khuê, kẻ đã suy tôn thằng đại tội đồ Nguyễn Sinh Cung lên “Đức Thánh Hồ” (sic). Do đó khi Ngưu Ma Vương mở mồm tuyên xưng: “cùng lập trường” với đám cuội ở trên thì phải hiểu rằng mẫu số chung lập trường của bọn chúng là:

-Hơn 70% đảng viên việt gian cộng sản là người tốt và yêu nước.
-Hồ Chí Minh là vị Thánh còn trên cả Vua Hùng.
-Phải theo chủ nghĩa xã hội của tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh.
-Đất nước này không do Đảng CS lãnh đạo thì không ai có thể lãnh đạo được hết.

Đấy là những điểm chính của cái gọi là “cùng lập trường” và cái gọi là “rất thêm thông cảm lắm” của Ngưu Ma Vương Chân Cong Quảng Độ.

Riêng với lập trường 8406 là nếu: “đấu tranh mà sinh rối loạn xã hội như Thái Lan, Indonesia…,thì cứ để cho Đảng Cộng Sản người ta lãnh đạo…vì người ta (CS) cũng đang dưa đất nước đi lên xứng với vị thế Đông Nam Á” (phát biểu của Nguyễn Văn Lý sau khi ra tù) và lập trường của Thăng Tiến được con phát ngôn nhân, Lợn Nái Lê Thị Công Nhân khẳng định khi thị trên phone với Cao Quang Ánh, Nguyễn Đình Thắng, Dương Phục: “Quốc Hội Hoa Kỳ nên làm việc với Quốc Hội Việt Nam, nếu nói 1 lần chưa nghe, 10 lần chưa nghe, 100 lần chưa nghe thì phải kiên trì thêm nữa” cho đến tận tết congo khi mà toàn thể dân tộc bị hán chệt đồng hoá, khi mà toàn thể lãnh thổ Việt Nam trở thành một quận, tỉnh của tàu cộng thì mới nên chấm dứt kiên trì.

Tóm lại câu chuyện mà Ngưu Ma Vương Chân Cong Quảng Độ trã lời con chó cái basset Võ Văn Ái trên Ba Cây Trúc chỉ là lời tái xác nhận những điều mà ai cũng biết nhưng núp dưới chiêu bài “dân chủ- đa nguyên- đa đảng” để làm sướng lỗ tai của đám đầu bã đậu Tam Bảo Nô đỏ cũng như hường.

Thật ra tất cả nội dung của bản kiến nghị của hắn, viết dài dòng văn tự đưa ra những luận điểm giống hệt như bản kế hoạch của tên cán bộ VGCS cấp xã viết cho cái gọi là đảng bộ của chúng trong sinh hoạt. Chỉ có một điểm khác trong “sách lược tám điểm” của Ngưu Ma Vương Quảng Độ đáng để chúng ta lưu ý đó là điểm thứ 3 đề nghị “đóng cửa vĩnh viễn các trại tập trung cải tạo”. Điểm thứ 3 này hắn viết ra là muốn bảo đảm cho điểm thứ nhất hắn nói ngay từ đầu và được hắn coi là quan trọng nhất đó là “xây dựng một xã hội khoan dung, an lạc, đa nguyên, bình đẳng, không chủ trương gây thù, điều hành bằng đa đảng” Khi nói đến một xã hội khoan dung, an lạc thì rõ ràng rằng Ngưu Ma Vương Quảng Độ đã có dụng ý:

1/ Đảng VGCS vẫn tiếp tục được đứng trong hàng ngũ của cái gọi là “thành phần dân tộc” giống hệt lập trường của Việt Tân.

2/ Xây dựng một xã hội khoan dung, điều hành bằng một thể chế dân chủ đa đảng thì có nghĩa là nếu như quyền lực trở về tay người dân thông qua cái gọi là dân chủ đa đảng, thì thể chế ấy không được phép nhớ đến tội ác của tập đoàn VGCS, nghĩa là phải quên đi những tội làm việt gian của chúng kể từ khi chúng nó thành lập cho đến ngày mà Ngưu Ma Vương cất tiếng “nghé ngọ” không được phân biệt đối xử với chúng (bình đẳng).

3/ Không chủ trương gây thù có nghĩa là không được đem chúng ra xét xử dù là xét xử dổm theo kiểu Cam Bốt xét xử tội diệt chủng của Pol Pot. Cho nên khi hắn nói trước việc đóng cửa vĩnh viễn các trại tập trung cải tạo, không chủ trương gây thù, cũng chính là vô hiệu hóa các toà án hậu cộng sản mang hình thức đa nguyên không thể xử được tội việt gian của các thành phần gây nợ máu với nhân dân cũng như các tội phản quốc của các thành phần đảng viên cao cấp của chúng. Nên nhớ 175 tên VGCS ở tầng lớp thượng tầng mà tội ác của chúng Nước Nam Hải không gội sạch, lá trên rừng Trường Sơn không đủ để ghi chép hết thì đùng một cái thằng Ngưu chân cong Quảng Độ này xóa cho sạch sẽ. Vì khi không có nhà tù thì chẳng lẽ đưa 175 thằng đảng viên này vào Chùa Từ Đàm nơi mà chúng trực tiếp hay gián tiếp nhúng tay vào máu của hơn 6000 đồng bào Huế mà Thiếu Tá Liên Thành nhất định phải hỏi chúng cho ra lẽ trước các toà án Quốc Tế, cũng như các toà án của chính phủ Việt Nam hậu cộng sản sau này.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website