CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, June 7, 2022

20. ĐÁNH THẰNG CHẾT: NGƯU MA VƯƠNG THÍCH QUẢNG ĐỘ, TĂNG THỐNG 5 TẬP ĐOÀN PGVNTN KHỐI ẤN QUANG!!! THẰNG PHÁP SƯ THÍCH GIÁC ĐỨC

 LŨ UBCV CÓ QUÁ KHỨ CHỐNG MỸ THẾ NÀY , VẬY NGÀY NAY CHÚNG KÉO RỐC NHAU SANG MỸ NÀY ĐỂ LÀM GÌ ? HỎI TỨC LÀ TRẢ LỜI ! ĐẶC BIỆT LÀ THẰNG GIÁC ĐỨC ĐI MỸ NĂM 1975 ! RÕ RÀNG LÀ CS TRÀ TRỘN VÀO LÀN SÓNG DÂN TỴ NẠN CS ĐỂ GÀI GIÁN ĐIỆP RA HẢI NGOẠI !


"We don't have to obey the Americans," he shouted into his microphone, "so why should we be expected to obey Nguyen Van Thieu,a servant of the Americans?"

- MẢ TỔ CHA THẰNG LỢN LÒI THÍCH GIÁC ĐỨC VÀ BÈ LŨ CỘNG SẢN TRỌC THỐNG NHẤT NÚP DƯỚI VỎ BỌC TÔN GIÁO !

photo VC TROC THICH GIAC DUC UBCV_zpsevtpyy4u.jpg
---In GoiDan@yahoogroups.com, <dinhviettri48@...> wrote :

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website