CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, February 9, 2022

TỨ ĐỨC TAM TÒNG CỦA HỒ CHÍ MINH, THẰNG ĐẠI VIỆT GIAN CS!!!

 


TỨ ĐỨC TAM TÒNG CỦA HỒ CHÍ MINH, THẰNG ĐẠI VIỆT GIAN CS!!!

Thằng HỒ tứ đức, tam tòng

Cái “tòng” thứ nhất là “TÒNG THEO NGA”

Thứ hai “Tòng Mỹ”,  thứ ba “Tòng Tàu”!

Đức thứ nhất, Hồ xưng “CHA”

Với Bố, với Mẹ, Ông, Bà, Tổ Tiên.

Thứ hai đức với thiếu niên Nhi Đồng.

Hắn luôn xưng “bác” với lưỡi hồng, môi thơm

Mỗi lần gặp cháu hôn luôn

Chòm râu quấn quit, Cài mồm xinh xinh

Chanh cốm “bác” nắn, “bác” nhìn,

Cổ họng tuôn giãi, nhịp tim  trống chèo

“Bác Rên”, “Bác Thở”,” Bác Liều”

Sờ tay năm ngón, “Bác Yêu Bằng Mồm”


Sờ tay năm ngón,  "bác" yêu bằng mồm

Trẻ, gia, cũng vẫn "lọ cồn" * là tên 

Ca nông "Bác" nã liên miên 

Tiếng các cháu khóc, "bác" càng nghiền hơn!!!

Thanh, thiếu nhi Việt, nghĩ mà thương!!!

Ô hô, quốc tế có tường hay không?

Hay là đui mắt, căm luôn

Cả Liên Hiệp Quốc  bịt mồm nín thing?

Văn Minh ơi hỡi! Thật Khinh!!!

Chú Thích

* "lọ cồn" là cách gọi của Nhà Thơ Quang Dũng, về cái "ấy"

* Nhà Báo Việt Thường viết bài thơ này khi Bác Sĩ Phùng Văn Cung, lãnh đạo cái gọi là "Chính Phủ Lâm Thời, Mặt Trận Giải Phóng" ra chúc Tết thằng Hồ đại việt gian,  Sau chuyến ra Bắc kỳ này BS Phùng Văn Cung mới biết rằng con gái của mình, cùng đoàn đại diện Trường số 8 của Học Sinh Miền Nam Tập Kết ra Hải Phòng, lên chúc tết Hồ đại việt gian. Vì rất sinh đẹp nên đã khoc lóc, tìm đường bỏ trốn.  Phùng Văn Cung cũng bỏ trốn. Nhưng bắt đầu từ đó chẳng còn ai nghe thấy tên hai Cha Con.  Cánh Miền Nam đồn rằng cả hai cha con BS Phùng Văn Cung đã bị thằng Hồ đại việt gian thủ tiêu.  Vì thế tướng Đồng Văn Cống,  học sinh miền Nam ra tập kết ở Hà Đông, đã chỉ huy binh lính gốc Miền Nam và học sinh Miền Nam  vũ trang đánh mở đường trốn vào Nam!


 Nhà Báo Việt Thường

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website