CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, February 14, 2022

(CHƯƠNG THỨ HAI) 5. FAKE NEWS BBC: QUYỂN THỨ 7 "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930 "NHỮNG NGƯỜI NGHIỀN NGHE NÓI LÁO!"

 5.NHỮNG NGƯỜI NGHIỀN NGHE NÓI LÁO!

Để kết thúc chương thứ hai, chúng tôi xin phép được trình bày một số vấn đề liên quan đến khán thính giả của Đài Fake New BBC Việt Ngữ mà chúng tôi không ngần ngại gọi họ là: NHỮNG NGƯỜI NGHIỀN NGHE NÓI LÁO!

 
Lịch sử thế giới đã có nhiều ô nhục do tội phạm và nạn nhân đều là con người – tác phẩm vĩ đại nhất  của Đấng Tạo Hoá !!!

Nói ngắn gọn thì tội phạm là lũ thực dân đủ mầu sắc và nạn nhân là những người trong thân phận nô lệ.

CHÚ Ý 1:  Thời kỳ thực dân Phương Tây nở rộ, chúng đã tổ chức vũ trang đi tới tận Châu Phi để săn bắt những người da đen như săn thú, mang về chính quốc đưa ra “chợ người” bán như bán trâu ngựa vậy.  Những người da đen bị săn bắt về cũng được đặt tên công khai là nô lệ.  Chủ của những nô lệ đó coi nô lệ là tài sản của mình.  Sự giàu có của chủ nô được đánh giá bằng số lượng nô lệ do chúng sở hữu.
 
CHÚ Ý 2: Khi chủ nghĩa Lenin ra đời, bịa chuyện rằng chủ nghĩa Lenin là sự phát triển của chủ nghĩa Marx trong bối cảnh mới của tình hình quốc tế, nó đã phát minh ra một hình thức mới để nô lệ hoá toàn thế giới, mà có thể gọi đó là: cuộc cách mạng thứ nhất về thâu tóm và sử dụng nô lệ trên toàn thế giới của các tập đoàn chủ nô, hầu hết đều có cái gốc thực dân!
 

CHÚ Ý 3: Gọi là cách mạng thứ nhất về thâu tóm và sử dụng nô lệ bởi vì khác với lũ chủ nô cũ, phải đích thân vũ trang đi tới Châu Phi bắt nô lệ về để sử dụng tại chính quốc.  Sau đó lại phải vũ trang đến những xứ sở  xa xôi để đánh chiếm làm thuộc địa của mình. Cho nên đã dẫn đến sự đấu tranh có tính triệt tiêu nhau giữa chủ nô và nô lệ, không thể nào dung hoà được.  Vì thế chủ nghĩa thực dân Phương Tây bị lên án và bị xoá bỏ.  Nhưng hậu quả tiêu cực của chủ nghĩa thực dân Phương Tây vẫn còn sống giai giẳng cho đến tận ngày nay, và nó đã biến tướng  dưới nhiều hình thức khác nhau và đang hoạt động ngay trong thế kỷ này!!!

 “Trong thâu tóm nô lệ”  được  hình dung như người đi săn voi.  Đó là bắt vài con voi đem về thuần hoá chúng, rồi sử dụng chúng để bắt những con voi tự do trong rừng đi theo chúng, và  sẽ dễ dàng tự nguyện được đồng hoá vì chúng sẽ làm theo những con “voi mồi”

 

CHÚ Ý 4:  Kế hoạch thâu tóm thuộc địa và nô lệ của chủ nghĩa Lenin là:
-          Thay đổi chữ nghĩa, danh xưng… Thí dụ: Chủ nghĩa thực dân đỏ (hay chủ nghĩa thực dân toàn diện) thì gọi là chủ nghĩa Marx – Lenin.

Cơ quan quản lý thuộc địa của thực dân Phương Tây có tên là Bộ thuộc địa. Còn chủ nghĩa Marx – Lenin gọi là Quốc tế Cộng Sản 3.

Cơ quan toàn quyền hoặc phó vương thì chủ nghĩa Lenin đổi thành Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản bản xứ (như ở Việt Nam còn có những tên hác là Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng cộng sản Đông Dương, Đảng Lao Động Việt Nam và Đảng Nhân Dân Cách Mạng Việt Nam. Từ 1976 cho đến nay thì trở lại với tên cũ là Đảng Cộng Sản Việt Nam).

 Các danh xưng chủ nô và nô lệ được thay bằng “đồng chí”, “đồng chí lãnh đạo”, “đồng chí lãnh tụ”!  Nghe nó êm tai hơn là dùng chữ chủ nô và nô lệ, nhưng nội dung thì tàn bạo gấp tỉ tỉ lần!

-      Việc “bắt voi mồi” chính là công tác tuyên truyền, tuyển mộ những người bản xứ ở các nước là mục tiêu của Nga Xô để đào tạo thành công cụ trung thành tuyệt đối với Nga Xô Leninist, vì thế tất cả bọn chúng đều được cho gia nhập đảng Cộng Sản Bolshevik của Nga Xô; chúng đều có nickname Nga; chúng cũng coi nhau là “đồng chí” với Đảng kỳ màu đỏ, búa liềm màu vàng!  Tổ chức này được liên kết có tính toàn cầu với tên làm mồi câu là “Cách Mạng Vô Sản Toàn Thế Giới”!!!???

 
Nếu đọc lại lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam thì sẽ rõ lý do vì sao đại tội đồ Hồ Chí Minh từ 1929 lại gởi thơ cho Quốc tế 3, tức Bộ thuộc địa Nga Xô và hứa sẽ dùng Đảng cộng sản Việt Nam làm công cụ để Bolshevik hoá toàn đảng và toàn dân Việt Nam!  Nội dung của lá thư đó cho thấy Hồ đã được Nga Xô tuyển chọn và đào tạo cũng giống như những đứa khác là Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Văn Giàu, Phùng Chí Kiên, Ngô Gia Tự, Nguyễn Khánh Toàn… Và khi cho thành lập đảng cộng sản Việt Nam thì nó chính là công cụ để thực thi những phương pháp khác nhau do Nga Xô đề ra nhằm chiếm thuộc địa và bắt nô lệ.  Sự khác nhau giữa thực dân Phương Tây và thực dân đỏ Leninist là ở chỗ, chúng dùng người bản xứ để nô lệ hoá và thuộc địa hoá cả dân tộc và tổ quốc cho chủ nghĩa thực dân đỏ. Chứ không phải sử dụng quân lính chính quốc để đi cướp nô lệ và chiếm lãnh thuộc địa như thực dân Phương Tây xưa kia.

 
-    Lấy thí dụ đối với Việt Nam thì Đảng cộng sản Việt Nam chính là công cụ chiếm thuộc địa và nô lệ toàn diện cho Nga Xô Leninist. Nghĩa là, dùng người Việt giết người Việt; dùng người Việt nô lệ hoá toàn dân Việt cho Nga Xô Leninist, và đương nhiên dùng người Việt để thuộc địa đỏ hoá Việt Nam cho Nga Xô Leninist!

 
 CHÚ Ý 5:  Không ít người, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở cả các nước khác, khi nói đến chủ nghĩa cộng sản đều nhận xét là “Tam Vô”, tức vô tổ quốc; vô tôn giáo;  vô gia đình!?

 
Nếu so với thực tế thì sẽ phải giải thích làm sao khi ngay ở Nga Xô về vấn đề “Tam Vô” cũng như ở chính Việt Nam???

 
Nếu tìm hiểu chúng ta sẽ thấy cái gọi là “Tam Vô” đó chỉ  áp dụng tuyệt đối cho Đảng cộng sản và người dân bản xứ chứ không áp dụng cho Nga Xô Leninist tại chính quốc.  Nghĩa là khi đại tội đồ Hồ Chí Minh, thay mặt cho Đảng cộng sản Việt Nam, tuyên bố chúng có một Tổ quốc là Nga Xô, tổ chức của chúng là một chi bộ của Quốc tế 3 và Lenin là lãnh tụ số một của chúng. Đảng kỳ của chúng chính là quốc kỳ của Nga Xô Leninist.  Vì thế chúng phủ nhận ý thức hệ Quốc Gia cũng như ý thức hệ Dân Tộc và tín ngưỡng  truyền thống của người dân Việt Nam.  Chính vì thế “Tam Vô” là phải hiểu rằng mối quan hệ của bè lũ VGCS với Tổ Quốc Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam mà thôi. 

 
Tôn giáo của VGCS là chủ nghĩa Lenin. Tổ Quốc của chúng đương nhiên là Nga Xô và gia đình của chúng không giống với gia đình truyền thống của Việt Nam mà nó theo mẫu của cái gọi là “Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa”, hoàn toàn khác trước kia khi chưa có đảng VGCS.  Đại tội đồ Hồ Chí Minh tự nhận và tổ chức VGCS đến nay vẫn sử dụng danh xưng “bác” cho Hồ trong toàn thể các gia đình Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.  Cho nên nó có một kiểu rất là nô lệ đỏ, đó là trong mỗi gia đình Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từ ông bà, cha mẹ, con cháu đều bình đẳng theo kiểu mới vì họ đều phải gọi tên đại VGCS như Hồ là “bác” và xưng là “cháu”!!!

 

Cho nên đối với VGCS thì việc chúng công khai đưa thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh ngồi trước Phật Tổ mà ngay những “Phật tử xã hội chủ nghĩa” “sư sãi xã hội chủ nghĩa” cũng như lũ “công dân xã hội chủ nghĩa” đang đấu tranh CUỘI cho cái gọi là “tự do tôn giáo” như Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ; như dâm tăng Không Tánh ở Chùa Liên Trì; như anh em  việt gian du sinh phản chiến Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Quốc Quân… Rồi đến lũ như Đoàn Viết Hoạt, Lý Đại Nguyên  đều câm như chó ăn vụng bột không bao giờ có nửa tiếng thắc mắc dù gặp mặt và nói điện thoại thường xuyên với những cá nhân, những tổ chức quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc về sự vi phạm trắng trợn của VGCS đối với Đạo Phật như vậy!  Đồng thời cũng có một điều khuyến khích cho lũ cuội ngày càng dấn sâu vào cái trò mắt mù tai điếc miệng câm vì ngay như những cá nhân, những tổ chức quốc tế, kể cả tổ chức bảo vệ Tự do Tôn Giáo của Liên Hiệp Quốc… cũng đều theo tôn chỉ “Tam Vô”: Không thấy, Không Nghe và Không phê phán!!!
CHÚ Ý 6: Xin được lưu ý quý bạn đọc rằng, cho đến tận cuối năm 2021 này, chủ nghĩa thực dân nói chung (thời hậu thực dân đỏ Nga Xô Leninist) vẫn tồn tại trong các loại áo màu mè; trong các tổ chức đủ loại nhãn hiệu: văn minh; hoà bình; công bằng xã hội; nhân ái; bảo vệ nhân quyền; bảo vệ đủ các thứ tự do; bảo vệ trẻ em, phụ nữ, người già, người sắc tộc thiểu số, người lao động nói chung; bảo vệ môi sinh; bảo vệ ngôn ngữ, văn hoá nghệ thuật (cả vật thể và phi vật thể) truyền thống của các dân tộc; tôn trọng chủ quyền từ đất liền, biển, đảo, bầu trời… của các nước…Đồng thời cũng lên án các thứ chủ nghĩa nào là phát xít cũ, phát xít mới; chủ nghĩa cộng sản; chủ nghĩa Apartheid …
 Là người Việt Nam chúng ta hãy lấy thí dụ từ Việt Nam.  Như thế mọi  người sẽ dễ có tài liệu, bằng chứng cụ thể với con người cụ thể, việc làm cụ thể, hậu quả cụ thể mà người dân Việt Nam bị trị cả ở trong và ngoài nước đều là nạn nhân cùng lúc là chứng nhân. Vì những sự việc đó diễn ra hằng ngày trong từng gia đình, từng thôn xóm, từng huyện, tỉnh, cho đến cả nước Việt Nam.
 Sự hôi thối của chủ nghĩa thực dân hiện đại bốc lên nồng nặc từ đất liền, hải đảo, bầu trời cho đến các cao ốc chọc trời, các khu nhà cao cấp, các sân golf, các nhà hàng, khách sạn cao cấp;  cho đến cả  các nơi linh thiêng như đền chùa, nhà thờ, trường học các cấp, bệnh viện, các sân khấu nghệ thuật… đặc biệt là các cơ quan, từ của đảng VGCS cho đến nguỵ quyền Ba Đình…từ trung ương tới địa phương đều  được xây dựng bằng tiền thuế của người dân Việt Nam.  Nó cũng bốc lên mùi hôi thối có quyện chút ít “nước hoa” ngoại quốc, từ các trụ sở bạn bè, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác tầm cao… của tập đoàn VGCS!
 CHÚ Ý 7:  Xin chia sẻ với quý bạn đọc một sự thật phũ phàng trong muôn vàn thí dụ, để quý bạn đọc suy nghĩ:
 
Chắc chắn có nhiều quý bạn đọc Việt Nam đều biết Nghị Viện Quốc Hội Châu Âu đã có nghị quyết lên án “Tội ác của chủ nghĩa cộng sản”. Điều này người dân Việt Nam bị trị chúng ta rất hoan nghênh.
 
Nhưng quý bạn đọc có thấy rằng chính cái tổ chức EU đó khi lên án “Tội ác của chủ nghĩa cộng sản” thì chỉ là một nghị quyết võ mồm và được lưu dấu trên một tờ giấy mà thôi!  Còn trong hành động cụ thể cũng như có biết bao văn bản, hợp đồng, tuyên bố chung thì EU lại nâng bi, vuốt ve hôn hít cái “Tội ác của chủ nghĩa cộng sản” đã được cụ thế hoá trong cái gọi là “Đảng cộng sản Việt Nam” ra đời từ 1930 và tồn tại cho đến ngày nay, trong đó có sự chi viện hào phóng của hai mẫu quốc Nga Xô – Tàu bành trướng, hợp đồng kín đáo cùng một số thế lực ma quỷ khác.  Cho nên cái “tổ chức tội ác” đó đã chiếm được bộ máy nhà nước của nhân dân Việt Nam, biến nó thành một tổ chức quản lý thuộc địa đỏ và nô lệ đỏ, xưa là cho riêng Nga Xô – Tàu bành trướng mà thôi; còn nay là cho Tàu bành trướng và một số thế lực duy lợi được Tàu bành trướng cho phép ké phần, để che dấu bộ mặt VIỆT GIAN cho tập đoàn Cộng Sản Việt Nam trong lúc công khai việc đã sáp nhập vào Tàu bành trướng còn chưa tới lúc!
 
Nhưng điều quan trọng là chúng đã công khai tên Đảng của chúng là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”, công khai danh xưng là “Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ  Nghĩa Việt Nam”, công khai cờ búa liềm là quốc kỳ của Nga Xô Leninist, công khai cờ đỏ sao vàng là cờ của cộng sản Tàu ở Phúc Kiến, một tỉnh của Tàu; chúng ra đời với cương lĩnh chính trị hành động ở Việt Nam là “Trí Phú Địa Hào – Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ”.  Khẩu hiệu hành động này vẫn tồn tại nguyên vẹn nội dung cho đến cuối 2016 này. Nhưng về phương pháp có chút thay đổi.  Đó là khi còn chưa nắm được bộ máy nhà nước của Việt Nam thì chúng “Đào Tận Gốc - Trốc Tận Rễ”.  Nay chúng đã nắm được bộ máy nhà nước, bộ máy chuyên chính… cũng như toàn bộ đất nước và toàn bộ người dân Việt Nam; nhất là chúng được các nước tự phong là “dân chủ, tự do, văn minh” xin được làm đối tác thì chúng không “Đào tận gốc, trốc tận rễ” nữa, tức tiêu diệt cả thân xác, dòng họ, mồ mả,  mà chúng THUẦN HOÁ người dân Việt Nam bị trị trong bốn tầng lớp rường cột đó thành trí nô, lao nô, công nô, thương nô, binh nô…. Vì chúng đã có nhiều khách hàng đua nhau mua những loại nô lệ hiện đại mà chúng có trong tay ngót nghét 90 triệu!
 
Thằng ăn cướp VGCS tồn tại và phát triển được chính là nhờ số lượng nô lệ này. Nhờ đó mà chúng trở thành đại gia như kiểu chủ nô lệ da đen ở Phương Tây xưa kia.
 
Cũng xin lưu ý quý bạn đọc rằng, xưa kia “chợ nô lệ” thì người bán và kẻ mua đều là chủ nô. Nếu ai chưa là chủ nô thì khi mua nô lệ xong, từ giờ phút đó họ đã tham gia trong hàng ngũ chủ nô!
 
Ngày nay cũng vậy. Chỉ khác là chủ nô xưa kia “thật thà” nên họ tự nhận công khai là chủ nô và đặt tên cho một thực thể Người nào đó là nô lệ.  Còn chủ nô ngày nay khôn ngoan hơn.  Cùng với sự phát triển của ngôn ngữ  nên họ có nhiều mỹ từ ngọt hơn mật ong, thơm hơn hoa lài để an ủi, mê hoặc những người nô lệ.  Chủ nô đi “chợ bán nô lệ” thì cùng chủ chợ bảo vệ, che dấu TỘI ÁC bằng mỹ tự “ĐỐI TÁC”. Chúng hoàn toàn loại bỏ cụm chữ  “chủ nô – nô lệ”!
 
Còn đối với tập đoàn VGCS thì chúng né hoàn toàn hai tiếng “thuộc địa”. Riêng đối với mẫu quốc Tàu bành trướng của chúng, thì được diễn giải ngay trong cương lĩnh chính trị (1951) của chúng là: “…Lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam…” (sic).
 
Còn bây giờ: “Trung Quốc vừa là nước láng giềng, vừa là nước lớn, ĐỐI TÁC QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU về kinh tế - thương mại của ta.  Việc phát triển quan hệ ổn định lành mạnh và bền vững với Trung Quốc LUÔN LÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC VÀ LÀ MỘT TRONG NHỮNG ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM.” (SIC) (Họp báo của Bộ Ngoại giao nguỵ quyền VGCS sau chuyến triều kiến Trung Nam Hải vừa qua của đại VGCS Nguyễn Xuân Phúc).
 
CHÚ Ý 8: Xin được chia sẻ một thí dụ cụ thể với quý bạn đọc.
 
Quốc Hội của khối EU, tác giả nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản là tội ác đối với nhân loại, thế nhưng mối quan hệ  của EU với Đảng VGCS và nguỵ quyền VGCS trong danh xưng khai Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như thế nào?
 
Xin thưa: Về cả hành động lẫn văn bản thì EU và tập đoàn VGCS là đối tác chiến lược của nhau đấy ạ! Dẫn chứng gần nhất là, tin trên báo “Công an nhân dân”, cơ quan ngôn luận chính thống của “thanh bảo kiếm” của tập đoàn VGCS cho biết:
 
“Chiều 22-9, 2016 Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (Uỷ viên Trung ương VGCS, Nguyên bí thư VGCS ở Hải Phòng, là kẻ đã chỉ đạo triệt hạ ông Đoàn Văn Vươn và gia đình – CKV), Thứ trưởng Bộ công an đã tiếp ngài Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên Minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam” (sic).  Trong cuộc gặp gỡ này đại VGCS, chó ngao Nguyễn Văn Thành: “nêu rõ Bộ công an Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa  mối quan hệ hợp tác quốc tế  với EU trên cơ sở toàn diện, bình đẳng và CÙNG CÓ LỢI (sic).
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Đại sứ Bruno Angelet tại buổi tiếp.
http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Thu-truong-Nguyen-Van-Thanh-tiep-Dai-su-Truong-Phai-doan-EU-tai-Viet-Nam-409302/

Xin hỏi EU quan hệ với tập đoàn VGCS, một tổ chức đang thực thi con đường “tội ác với nhân loại” để “CÙNG CÓ LỢI” là  lợi  cái gì vậy???
 
Điều này đã khẳng định rằng EU là đồng loã với tập đoàn thực thi “tội ác với nhân loại”, mà chúng ta tin rằng toàn bộ cao thủ luật sư của EU cũng không thể biện minh được tội này cho EU!
 
Đã có lợi cho thực thể EU và VGCS thì lẽ đương nhiên là hoàn toàn thiệt hại cho nhân dân Việt Nam bị trị nói chung.  Con số đó là gần 90 triệu người đấy.  Và không phải chỉ người dân bị trị Việt Nam mà toàn thể đất nước Việt Nam cũng trở thành vật trao đổi trong sự hợp tác giữa EU với tập đoàn VGCS, trên cơ sở “bình đẳng và cùng có lợi”, theo kiểu Tổ tiên Việt Nam đã căn dặn là “buôn chung với đức ông”!!! (nghĩa là tao là đức ông bình đẳng với mày là vinh dự lắm rồi, nên bình đẳng là tao 9 mày 1, vì hàng hoá mày bán là do ăn cướp mà có, còn tiền của tao thì mày phải tự hiểu có nguồn gốc rõ ràng).
 
Cũng bản tin của chó ngao VGCS nói trên cho biết: “Đại sứ Bruno Angelet khẳng định  quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU đang phát triển không chỉ dừng lại ở kinh tế, thương mại, đầu tư mà còn là HỢP TÁC CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO, AN NINH - NHỮNG NHÂN TỐ MANG TÍNH CHẤT CHIẾN LƯỢC; khẳng định Việt Nam LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐỐI TÁC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA EU TRONG ASEAN.
 
Với trách nhiệm trên cương vị công tác, Đại sứ Bruno Angelet sẽ tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ  hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam –EU KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN LÊN MỘT TẦNG CAO MỚI” (sic) (chắc là cho gần với me sừ cuội trên cung Quảng Hàn – CKV).
 
Chắc quý bạn đọc đã thấy vai trò là công cụ của VGCS là lũ đấu tranh cuội các loại nguy hiểm như thế nào? Nhiệm vụ của chúng là cố len lỏi để hướng dẫn người dân Việt Nam bị trị ở trong và ngoài nước đi vào lộ trình đấu tranh theo kiểu đèn cù: “tít mù nó lại vòng quanh” về chỗ cũ, cho đến ngày tập đoàn VGCS công khai nhập thành một bộ phận của Tàu bành trướng!!! Nếu người dân bị trị Việt Nam khôngg cảnh giác về vai trò CUỘI của các lũ đấu tranh là công cụ của VGCS làm cây cầu nối với các ĐỐI TÁC của VGCS, thì  khi đến cái ngày toàn nước Việt Nam bị VGCS ra lệnh treo cờ Tàu bành trướng thêm một ngôi sao vàng nhỏ, lúc đó có hối hận thì đã đã muộn! Giả dụ có ai kêu Trời thì Trời cũng bịt tai thôi!!! Chắc là phải chờ vài thế hệ Việt Nam bị bắt phải “là công dân Tàu”, mới hy vọng có thể phục quốc được! Những thế hệ đó là con, cháu, chắt của thế hệ người Việt Nam bị trị hiện nay, cho nên quý vị có thể nào đang tâm quẳng gánh nặng của Tổ Quốc, Dân Tộc lên vai những thế hệ sau đó không??? Xin hãy nhắc nhở nhau tôn chỉ Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm để trong mọi hành động, mọi suy nghĩ mới có thể đem lại kết quả như mong muốn.


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website