CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, February 2, 2022

(Bài 4) THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT NHÂN CÁI GỌI ĐẠI HỘI ĐẢNG VGCS LẦN THỨ XIII VỀ VẤN ĐỀ "NỘI CÔNG NGOẠI KÍCH" CỦA LŨ BÚT NÔ

 (Bài 4) THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT NHÂN CÁI GỌI ĐẠI HỘI ĐẢNG VGCS LẦN THỨ XIII VỀ VẤN ĐỀ "NỘI CÔNG NGOẠI KÍCH" CỦA LŨ BÚT NÔ
ĐẠI TỘI ĐỒ HỒ CHÍ MINH BỊ NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC BỊA CHUYỆN BÔI NHỌ ĐỜI TƯ???

 “Đáng chú ý  trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh thực hiện phong trào và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; các đối tượng chống đối, những nhà mạo danh ‘dân chủ’ đã và đang tìm mọi lý do để phủ nhận, chối bỏ sự thật lịch sử khi cho rằng, HỒ CHÍ MINH KHÔNG HỀ YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN, MÀ SUỐT ĐỜI CHỈ TÔN THỜ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN QUỐC TẾ, LÀM ‘TAY SAI’ CHO TRUNG QUỐC, LIÊN XÔ, từ đó quy kết, xuyên tạc Hồ Chí Minh ‘BÁN NƯỚC’.  Tất cả những luận điệu này chỉ có thể là sản phẩm của những kẻ vô ơn, bạc bẽo, không có liêm sỉ.” (sic)

CHÚ Ý 1: Chính Khí Việt ta hỏi Thằng Nguyễn Phú Trọng, con Nguyễn Thị Kim Ngân, thằng Nguyễn Xuân Phúc  3 đứa chúng bay rằng:

-         Tại sao chúng bay lại có thể lẫn lộn giữa “các đối tượng chống đối” và những nhà “mạo danh dân chủ”??? 
     Ta vạch mặt lũ chúng bay ra để Nhân Dân Việt Nam Yêu Nước và những người nước ngoài Yêu Sự Thật rằng HỌ KHÔNG HỀ BÔI NHỌ mà đó là TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC đã dám nói lên những SỰ THẬT, thông qua các tài liệu chính thống của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản chúng bay.  Còn cái mà lũ chúng bay gọi là “những nhà mạo danh ‘DÂN CHỦ’" thì chúng làm ngược lại, vì bọn chúng là LŨ BÚT NÔ ĐỎ, công cụ đổi trắng thay đen SỰ THẬT để chấp hành rất đắc lực nội dung hoạt động của cái đảng Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh chúng bay!!!

DƯỚI ĐÂY LÀ SỰ CHỨNG MINH CỦA TA:

Có rất nhiều tài liệu CHÍNH THỐNG của tập đoàn VGCS chúng bay mà ta chỉ cần đưa ra một thí dụ để cho chúng bay dù có nhận được sự góp ý của các loại BÚT NÔ từ thực dân đỏ lẫn thực dân mới cũng KHÔNG THỂ NÀO CHỐI CÃI ĐƯỢC.  Lũ chúng bay không năm nào mà không đi làm lễ DÂNG HƯƠNG, chắp tay lạy lên lạy xuống, vái lấy vái để THẰNG TỐNG BÍ THƯ CỘNG SẢN VIỆT GIAN LÊ DUẨN CHÚNG BAY, thằng này được bầu ra trong Đại Hội Việt Gian Cộng Sản năm 1960.  Muốn bước chân tới bàn thờ nhà thằng Lê Duẫn thì cả lũ chúng bay phải đi qua tấm bảng “HOÀNH TRÁNG” trên cửa chính MIẾU THỜ THẰNG LÊ DUẨN.  Cả lũ Việt Gian Cộng Sản chúng bay có MÙ NÃO, MÙ MẮT  HAY KHÔNG, mà KHÔNG SUY NGHĨ VÀ ĐỌC ĐƯỢC cụm chữ đầy Ý NGHĨA của thằng LÊ DUẨN rằng:

"TA ĐÁNH MỸ LÀ ĐÁNH CHO LIÊN XÔ VÀ ĐÁNH CHO TRUNG QUỐC"

Làm lính đánh thuê cho quyền lợi của Nga Xô và Tàu Bành Trướng thì chỉ có lũ chúng mày mới MẶT MO TRẮNG TRỢN, MÕM CHÓ SỦA ĐÊM mới gọi là yêu nước!!! Người ta gọi BẢN CHẤT và CHỮ NGHĨA THẬT của cụm chữ trên của Lê Duẩn là BÁN NƯỚC mà bọn chúng bay tại sao lại KHÔNG DÁM NÊU RA HẢ???  Đó là VIỆT GIAN đấy

Ta tạm trích một bài thơ GHẾ ĐÁ XUẤT HIỆN VÀO KHOẢNG NĂM 1962 mà TÁC GIẢ LÀ NGUYÊN TRUNG ÚY QUÂN LỰC NỀN ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HÒA, DO TỔNG THỐNG ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM  đề bạt với nhiệm vụ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÂY DỰNG DÂN CHỦ CỦNG CỐ TỰ DO, BỆNH VIỆN KHÔNG VIỆN PHÍ, HỌC ĐƯỜNG KHÔNG HỌC PHÍ  và Chính Sách Chiêu Hồi rất nhân đạo;  cũng như các Ấp Chiến Lược… 
Chính Phủ Ngô Đình Diệm  đã trao tự do TUYỆT ĐỐI CHO nhân dân Miền Nam Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, họ được quyết định, được tự do BẢO VỆ TỔ QUỐC; xây dựng và BẢO VỆ  HẠNH PHÚC CHO TOÀN DÂN VIỆT NAM cả Nam và Bắc Việt Nam.

Bài thơ có tên:

MỘT CỔ HAI TRÒNG

Sứ thần đâu thật lạ đời

Tướng Séc –ba- cốp một thời phó vương

Cung điện chiếm trọn một đường

Thằng tướng tình báo, hậu trường giật dây

Nhà Đồng, bên kia tường dầy

Thâm cung, kín cổng tưởng dân hay gì

MÁU HỒNG ĐỔI LẤY BỘT MÌ

XƯƠNG LẠC ĐỔI LẤY MIC, I –EN- LỜ

Tưởng rằng Pháp đã quấn cờ

Ai hay Nga Đỏ vội sờ đến ngay

Cáo tinh đội lốt ban ngày

Buôn Xương, Bán Máu Cho Đầy Lòng Tham

LÒI ĐUÔI MỘT LŨ VIỆT GIAN

Lăng Xây, Xác Ướp; Nước Tan, Dân Gầy

Séc – ba- cốp mở mặt mày

Xương dân Việt đã chất đầy non cao

Hết SAM đến Mic tuôn vào

Dùng Việt giết Việt nối cao tay cờ

Mao Xếnh Xáng cũng chẳng vừa

Công binh, gạo thịt, kéo ùa xuống Nam

Anh Cả, Anh Hai vào bàn

ĐÀN EM HỒ, LŨ VIỆT GIAN VÀO HẦU

Thế là thêm chú Ba Tầu

“TIỀN ĐỒN”, “CHIẾN SĨ” PHONG HẦU PHONG VƯƠNG

Việt Nam ơi! Nghĩ Mà Thương…


CHÚ Ý 2: Liệu bọn chúng bay, ba tên đại tội đồ VGCS Trọng, Ngân, Phúc, còn vài ngày nữa chúng bay họp cái gọi là Đại Hội Đảng lần thứ XIII, trong cương lĩnh mới CHÚNG BAY CÓ DÁM QUYẾT ĐỊNH CHO PHÁ BỎ CẢ  CÁI MIẾU THỜ LẪN CÁI BẢNG “HOÀNH TRÁNG” có câu nói của Thằng Lê Duẩn đã công khai VẠCH TỘI Việt Gian Bán Nước của thằng Đại Tội Đồ Hồ Chí Minh Không???  Bởi năm 1968,  gần hai năm sau thì Hồ Chí Minh nó mới ngủm cù tỏi, bị quỷ xứ lôi xuống 18 tầng địa ngục.  Thân xác chính của nó thì cứ mỗi centimet vuông da thịt bị tra tấn bằng một mũi tiêm.  Cái thây để trong lăng của nó là tượng xáp ong do nhà nặn tượng Người Anh NẶN RA.  Còn thân xác thật thì bị các chuyên gia Nga – Tàu và lũ đệ tử thân cận của nó đồng thuận cho chặt làm 3 mảnh: Một mảnh được dấu ở đâu đó như kiểu mèo dấu cứt trên khu vực núi Ba Vì, nơi có đền thờ của NÓ. Hãy nhớ lại vụ thằng đại việt gian Hoàng Minh Chính, khi chết nó cũng tiểu di lại cho vợ  là phải đem một nửa hũ tro cốt của  nó lên giải ở chân núi Ba Vì.  Một phần 3 khác cái xác của Hồ đựợc đưa lên Bắc Cạn chôn dấu ở gần Hồ Ba Bể, có tòa nhà gỗ  nơi thằng Hồ dùng để trốn.  Một phần ba xác còn lại của thằng Hồ được chôn dấu ở vùng giáp ranh giữa Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và Huyện Thanh Sơn, tỉnh Nghĩa Lộ. 

Đúng là trời có mắt!!! Anh Linh Tổ Tiên Việt Nam dựng nước và giữ nước; Anh Linh của Người Việt Nam Yêu Nước đặc biệt là Anh Linh của Anh Em  Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm ĐÃ HY SINH trong việc TIÊU DIỆT LŨ VIỆT GIAN BÁN NƯỚC CỦA LŨ TAY SAI, TÌNH NGUYỆN CÔNG CỤ VÌ QUYỀN LỢI CỦA NGA XÔ – TÀU BÀNH TRƯỚNG và các thế lực thực dân mới cũ!!!

Cho nên Chính Khí Việt đã sử dụng tài liệu chính thống của lũ Việt Gian dịp Đại Hội Đảng Lần Thứ XIII của chúng.  Hay có thể gọi được là Đại Hội BÁN NƯỚC VIỆT NAM, NHÂN DÂN VIỆT NAM TRỌN VẸN CHO Tập Cận Bình.

Xin quý bạn đọc hãy tự hỏi vì sao thằng Lê Duẩn dám viết câu nói rất thật  duy nhất trong đời nó là “Ta Đánh Mỹ là Đánh Cho Liên Xô – Trung Quốc”.  Vì nó căn cứ vào bài thơ xuân năm Mậu Thân 1968 của thằng Đại Tội Đồ, Đại Việt Gian Bán Nước  Hồ Chí Minh rằng:


“Năm qua thắng trận vẻ vang

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

Vì độc lập, vì tự do

Đánh Cho Mỹ Cút, Đánh Cho Ngụy Nhào

Tiến Lên Chiến Sĩ Đồng Bào” (sic)


BẮC NAM XUM HỌP XUÂN NÀO VUI HƠN

Và dưới đây Chính Khí Việt tạm giới thiệu một số hình ảnh của cái gọi là “Độc Lập, Tự Do” cho người Việt Nam nói chung, theo mô hình của thằng Đại Tội Đồ Việt Gian Bán Nước Hồ Chí Minh:

(Và đây "Bắc Nam Xum Họp Xuan Nào Vui Hơn" của thằng đại tội đồ  buôn dân, bán nước Hồ Chí Minh)Tạm kết bài số 4 bằng các hình ảnh trên coi như đã chứng minh phần nào câu nói của ta trong bài "Chính Khí Việt Vạch Mặt Tụi VGCS Qua Lời Tố Giác Của Bút Nô Đỏ Đăng Trên Báo Công An Nhân Dân Ngụy Quyền VGCS"  rằng ta: "Chính Khí Việt dám tự hào là người thứ  3, có sự hiểu biết về tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh khá là toàn diện, chỉ sau người thứ nhất là Nhà Báo Lão Thành Việt Thường và người thứ 2 là Lê Duẩn, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Gian" (http://www.chinhkhiviet.net/2020/06/chinh-khi-viet-vach-mat-tui-vgcs-qua_16.html)


(Còn Tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 24 Tháng 6, 2020

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website