CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, September 28, 2022

(Bài 2) HỘI CỜ ĐỎ LẠI TIẾP TỤC LỘ MẶT TAY SAI VGCS

 HỘI CỜ ĐỎ LẠI TIẾP TỤC LỘ MẶT TAY SAI VGCS

(Bài 2)

                             Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thứ 26, James Mattis.

Có lẽ tướng năm sao Mad Dog chưa là nhà chiến lược giỏi giống như mấy bộ óc vĩ đại trong Toà Bạch Ốc nên ông đã bày tỏ ý kiến xin đưa các hàng không mẫu hạm vào cuộc mà ông không hiểu rằng hai bên Phương Tây và Tàu Tập Cận Bình đã chắc AI THẮNG AI? Chỉ tính riêng về dân số, dân số Tàu hoặc hơn hoặc kém chút ít Phương Tây.  Còn ba cái tàu hàng không mẫu hạm, chẳng biết to lớn là bao nhiêu nhưng chắc chắc phải kém rất nhiều tàu hàng không có tên là “Đảo Nổi Của Tập Cận Bình”.  Chỉ tính sơ sơ đảo này rộng khoảng 13,000 Km2, đặc biệt đảo này dựa lưng vào đảo Hải Nam của Tàu Tập Cận Bình với đầy đủ kho vũ khí các loại để phục vụ cho chiến tranh nếu như chiến tranh thật sự bùng nổ.  Ai dám cam đoan rằng dưới lòng đất của Đảo Hải Nam không có những vũ khí hạt nhân khác. Đó là chưa nói đến có thể có cả tàu ngầm và tàu phóng lôi các loại!  Đương nhiên Phương Tây phải nghĩ tới hằng nhiều vạn dân quân du kích trên biển, núp dưới danh nghĩa tàu đánh cá các loại trong vùng Hải Phận Quốc Tế.  Chúng có thể bao vây các hải lộ, như vậy xin hỏi Phương Tây có nhất trí cho ông tướng 5 sao Mad Dod dù mad đến đâu, có dám giết những “người dân đánh cá” đó không? Chưa kể con số dân đánh cá đó còn có cả Việt Nam Cộng Sản, Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia…?!

Nên nhớ, tính cả Mỹ, một số nước Phương Tây, thêm vào đó là Nhật Bản, Việt Nam Cộng Sản, Tàu Tập Cận Bình, Philippines, Thai Lan… đều có dàn khoan dầu ở đó, và để bảo vệ nguồn dầu lửa này liệu họ có khoanh tay đứng nhìn hay không!!!

Vì vậy cần phải lưu ý  mục tiêu quan trọng của Phương Tây là quyết tâm làm như thế nào để Viêt Gian Cộng Sản ký kết các hợp đồng khai thác dầu lửa ở hải phận trong lãnh hải và cả thềm lục địa nữa.  Chắc chắn còn có nhiều nguồn lợi nhuận khác của một dân số hơn 100 triệu tiếp giáp với các nước khác đặc biệt là Cam Bốt và Lào, những đất nước chưa phát triển, đất rộng người thưa, nhiều quặng mỏ quý hiếm.  Ngay như Việt Nam chẳng hạn dãy Trường Sơn là nguồn quặng mỏ rất quý hiếm.  Có nguồn tin được tung lên rằng phía Nam Trường Sơn có cả Uranium và đất hiếm.  Đồng thời nó cũng là kho tàng phong phú về hệ thực vật và sinh vật, vì rừng ở Trường Sơn là rừng nguyên sinh. Cho nên Mỹ đã nhanh chân lợi dụng lời kêu gọi của tên đại việt gian Hồ Chí Minh, khi nó tuyên bố: “DÙ CÓ ĐỐT HẾT CẢ DÃY TRƯỜNG SƠN…” (SIC)

Đó là cách thức chào hàng của đảng VGCS mà tội đồ Hồ Chí Minh là kẻ đại diện cao nhất đã bắn tín hiệu rằng Cộng Sản Việt Gian của bọn chúng sẵn sàng bán như cho không cả dãy Trường Sơn để chỉ cần đổi lấy quyền Cai Trị Toàn Bộ đất nước Việt Nam theo mô thức Đảng Lãnh Đạo Tuyệt Đối, đồng thời là chủ nhân tuyệt đối như sự khẳng định lại một lần nữa của tên đại việt gian Nguyễn Phú Trọng tại Đại Hội Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh sáng ngày 11 tháng 12, 2017, rằng:

Thứ nhất: “Đoàn Thanh Niên là ĐỘI QUÂN DỰ BỊ CỦA ĐẢNG, là NGƯỜI CHỦ TƯƠNG LAI, rường cột của nước nhà.”  (sic)

Thứ hai: “Tạo sức đề kháng cho thanh niên tránh tình trạng ‘Nhạt Đảng’, ‘Khô Đoàn’, ‘xa rời chính trị’(sic)

Thứ ba: “Nhiệm vụ chính trị hàng đầu là BẢO VỆ CÁC THÀNH QUẢ CỦA CÁCH MẠNG” (sic)

Tất nhiên những nhà chiến lược Hoa Kỳ không chỉ tin vào lời nói: “sẵn sàng đốt cả dãy Trường Sơn…” của đại  tội đồ việt gian Hồ Chí Minh mà họ còn có bằng cớ để tin vào lời của Hồ việt gian qua lá đơn của hắn khi vừa đặt chân đến Pháp lần đầu. Nó, tức đại tội đồ việt gian Hồ Chí Minh viết cho Bộ Thuộc Địa Pháp  xin học  nhằm: “PHỤC VỤ CHO MẪU QUỐC PHÁP ĐƯỢC HỮU HIỆU HƠN” (sic)!  Ngay cả tên đại tướng ngụy quân việt gian cộng sản, là Ủy viên Bộ Chính Trị việt gian kiêm Bộ trưởng Quốc Phòng và Tổng Tư Lệnh Ngụy quân VGCS, tức Võ Nguyên Giáp đã có đơn LẠY LỤC THỰC DÂN PHÁP nhằm tiếp tục được theo học ở Trường Đại Học Hà Nội, đồng thời xin được làm con nuôi của Marty, trùm mật thám Thực Dân Pháp trên toàn cõi Ba Nước Đông Dương!

Đó là lý do Mỹ đã quyết tâm huy động nhân lực tài giỏi nhất của toàn nước Mỹ từ quân sự, chiến lược cùng các chuyên viên “đảo chánh” trực tiếp thay nhau nắm Đại sứ Mỹ tại Saigon. Và Mỹ còn huy động cả “lực lượng đồng minh” cho ra vẻ được Quốc Tế ủng hộ?!

Để che mặt cho đội quân xâm lược của Mỹ vào Việt Nam bằng trò hề trong danh xưng “CHIẾN TRANH CỤC BỘ”?!

Kế hoạch tiếp theo có hai mục tiêu quan trọng:

Mục Tiêu thứ nhất là phải bằng mọi giá dùng tiền bạc và sức ép mọi mặt như: quyền lực,  gái gú… đối với lũ phản tướng, bán nước cầu vinh để phải tiêu diệt bằng được theo phong cách của VGCS “Đào tận gốc, trốc tận rễ” GIA ĐÌNH CỦA LÃNH TỤ SỐ 1 TRONG CÔNG CUỘC BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐÓ LÀ GIA ĐÌNH CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM. Bởi vì những đường lối chính sách của Cụ Ngô Đình Diệm cho áp dụng lần đầu tiên trong lịch sử thế giới. Đó là chính sách CHIÊU HỒI. Chính sách này đã cho mọi người dân Việt Nam được tự do tìm hiểu để lựa chọn cho Tổ Quốc Việt Nam con đường đi của dân tộc quốc gia hay con đường bán nước của VGCS.  Phương pháp thực thi được thể hiện trong trường hợp người của phía việt gian cộng sản (hoặcc trực tiếp xâm nhập, hoặc nằm vùng) bị bắt, được xem như một sinh viên chính trị chứ không phải là tù nhân hay trại viên như trường hợp VGCS áp dụng cho đối phương.  Trong số sinh viên đó đã có rất đông cán bộ cao cấp các loại, kể cả quân đội, an ninh tình báo của VGCS như Thượng tá cộng sản Tám Hà, Đại tá cộng sản Nguyễn Bé, ngoài ra còn có Nguyễn Xuân Nhạ, Mười Hương (phụ trách tình báo của VGCS), Huỳnh Văn Trọng, Phạm Xuân Ần, Lê Hữu Thuý... Đặc biệt đối với Mười Hương, Cụ Ngô Đình Nhu đích thân có cuộc trò chuyện với Mười Hương một cách rất tự do tư tưởng, có nghĩa tôn trọng những ý kiến đối lập, không sử dụng bất kể loại hình thái ÁP LỰC NÀO  đối với tên việt gian bán nước Mười Hương. Sau cuộc nói chuyện đó, tên việt gian Mười Hương vẫn được hoàn toàn tự do, nghĩa là hắn toàn quyền tự do đi lại. Và chính tên việt gian Mười Hương đã tự chọn việc ở lại "trường nghiên cứu chính trị" là sản phẩm của cụ Ngô Đình Cẩn và người phụ tá là ông Dương Văn Hiếu. 

Tại sao vậy?

Bởi vì trên cương vị thường trực Ban An Ninh của Trung Ương Cục Miền Nam của VGCS (bộ phận B), nên hắn hiểu giữa tâm huyết Vì Nước, Vì Dân của Tổng Thống Ngô Đình Diệm  trái ngược hoàn toàn với tụi VGCS bán nước, giết dân mà chứng cớ cụ thể là tụi cố vấn Nga  cộng với tụi lính Tàu Mao cải trang hoạt động ở Miền Bắc, cũng như các quân trang, quân dụng được Nga -Tàu tiếp tế qua các ngả  vùng Mỏ Vẹt và cảng Kampong Cham, Cam Bốt. 

Khi đề cập đến Cam Bốt chúng ta đừng quên một sự kiện quan trọng khác, đó là Tàu Mao đã lợi dụng  sự kiện  tên Đại sứ Hoa Kỳ là Sullivan đón tiếp vợ chồng Quốc Trưởng Cam Bốt, Vua Norodom Sihanouk ở sân bay quốc tế Phnom Penh.  Ra đón vợ chồng Quốc Trưởng Sihanouk, tên vô giáo dục Sullivan chỉ mặc quần đùi, một tay cầm gậy, tay  giắt chó. Chính vì lối hành xử vô giáo dục này Sihanouk đã ngả theo Tàu Mao. Liền ngay sau đó, vợ của Chu Ân Lai là Đặng Dĩnh Siêu, đã có mặt tại Cam Bốt và sự kiện tiếp theo là lính tráng, vũ khí, lương thực cũng đầy ắp chảy sang Cam Bốt qua các ngả mà Chính Khí Việt vừa nêu ở trên!!!

(còn tiếp)

(Bài 1) HỘI CỜ ĐỎ LẠI BẮT ĐẦU LỘ MẶT TAY SAI VIỆT GIAN CỘNG SẢN

 HỘI CỜ ĐỎ LẠI BẮT ĐẦU LỘ MẶT TAY SAI VIỆT GIAN CỘNG SẢN

Ngay từ năm 2018, Chính Khí Việt đã có một bài viết để vạch mặt sự ngu lâu dốt bền của các “nhà truyền thông” cũng như nhiều chính khách Phương Tây. Đặc biệt nhất là lũ cầm bút  Dân Chủ Cuội trong và ngoài Việt Nam.

CHÚ Ý 1: Khi tên việt gian Nguyễn Phú Trọng qua Liên Bang Nga được đón tiếp long trọng thì chúng ta thấy xuất hiện nhiều bài viết của lũ sản xuất FAKE NEWS đã bình luận rằng Việt Gian Nguyễn Phú Trọng đi tìm chỗ dựa nơi Nga  Xô để tách ra khỏi Tàu Tập Cận Bình.  Căn cứ vào bình luận trên, bắt đầu có nhiều hiện tượng khen chê đủ điều.  Khen thì quá nhiều và chê thì dường như chỉ có bài của Chính Khí Việt mà thôi.  Đó là bài TÀU BÀNH TRƯỚNG ĐÃ XÂM LƯỢC TOÀN DIỆN VIỆT NAM TỪ BAO GIỜ?”. (http://www.chinhkhiviet.net/2018/09/tau-banh-truong-xam-luoc-toan-dien-viet.html)

Bài bình luận tiên đoán trên được viết từ năm 2018, khi Fake News BBC – Ban Tiếng Việt thổi phồng chuyến viếng thăm này của Trọng Không Lú!!!

Đến nay giữa năm 2021, nghĩa là vừa đúng ba năm, lời tiên đoán của Chính Khí Việt đã được chứng minh cụ thể qua bài có tên: “Ông Putin bảo vệ quan hệ Nga-Trung trước sức ép của Phương Tây” (sic) (bạn đọc muốn đọc trọn vẹn bài này xin bấm vào link dưới đây: https://dantri.com.vn/the-gioi/ong-putin-bao-ve-quan-he-nga-trung-truoc-suc-ep-cua-phuong-tay-20210616172737202.htm.Xin được trích mấy câu của Putin trả lời phỏng vấn với Đài Truyền hình NBC phát sóng ngày 14 tháng 6 năm 2021 vừa qua:

Tổng thống Nga Putin khẳng định:

-          "Chúng tôi hài lòng với… mức độ cao chưa từng có trong mối quan hệ Nga - Trung, vốn đã phát triển trong vài thập niên qua, và chúng tôi trân trọng nó, giống như cách của những người bạn Trung Quốc"” (sic)

Ông Putin đặt câu hỏi:

-          “Tại sao các bạn lại cố lôi kéo chúng tôi vào con đường mà các bạn đang thiết lập với Trung Quốc?” (sic)

Tổng thống Putin còn nhận định rằng ông không quan ngại về tiềm lực quân đội Trung Cộng, ông nói:

-          “Điều quan trọng nhất là bản chất và mức độ mối quan hệ Nga Trung.  Bạn nói Trung Quốc sẽ có 4 Tàu Sân Bay, vậy Mỹ có bao nhiêu?” (sic)

Thế nào rồi những tay tổ sản xuất Fake News, các ngươi có thấy ê mặt chưa???

Chắc là không!!!  Bởi  các ngươi là lũ chuyên nghề tung tin Fake News vì  các ngươi là lũ được nuôi dưỡng để làm như thế, nên các ngươi có da mặt dầy hơn da con Tê Giác!!!

CHÚ Ý 2: Chính vì bỏ tiền nuôi tụi  làm FAKE NEWS nên chắc chắn không sớm thì muộn sẽ có những phản ứng phụ khiến các nhà lãnh đạo chính trị chủ chốt của nước Mỹ chẳng hạn, đã gây ra bao cảnh cười ra nước mắt.

Thí dụ 1:

Đại tá anh hùng phi công của Mỹ John McCain, sau khi bay vào Hà Nội ném bom nhà máy điện, đã bi SAM của Nga bắn rơi xuống hồ Trúc Bạch  đường Cổ Ngư. Khi được phóng thích về Mỹ, ông đã năng nổ hoạt động chính trị và leo đến chức Thượng Nghị Sĩ, đặc biệt có vài lần tranh cử vào vị trí số 1 Tổng Thống Nước Mỹ nhưng bị rớt đài vì không đủ phiếu tín nhiệm!!!

Có lẽ tên này được “CẢI TẠO” tốt ở nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội, nên trong mọi hoạt động chính trị John McCain đều cố gắng, không chỉ vận động trong Quốc Hội Mỹ mà hắn còn sang tận Việt Nam Cộng Sản nhiều lần để năn nỉ người có quyền lực cao nhất của VGCS, tức tên Đại Việt Gian Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ nhằm lôi kéo chúng “ngả” sang Mỹ và Phương Tây để tách ra khỏi ảnh hưởng của Tàu Tập Cận Bình. Ông đề nghị viện trợ và bán các loại vũ khí thông thường cho VGCS. Kết quả là VGCS đã cho một nhân vật nằm trong Bộ Chính Trị VGCS là tên Phạm Quang Nghị, Bí thư thứ nhất thành ủy VGCS ở Hà Nội đi thăm Mỹ.

John McCain  “hồ hởi – phấn khởi” đón Phạm Quang Ngị ngay tại phòng làm việc của mình trong Quốc Hội và hắn còn giắt đi tham quan, cũng như giới thiệu hắn với một số Thượng Nghị Sỹ khác trong Quốc Hội.

Tại sao John McCain lại “nhanh nhảu” như vậy???

Bởi vì quà của tên việt gian Phạm Quang Nghị tặng John McCain là bức ảnh ông John McCain bị bắn rơi xuống hồ Trúc Bạch.

Nhìn bức hình này, John McCain  hiểu ngay  VGCS đưa tín hiệu rằng chúng sẵn sàng chơi đểu nếu John McCain… Cho nên chỉ một thời gian ngắn sau John McCain lại lên đường sang Việt Nam.  Lần này John McCain đã đi thăm nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội và có cuộc trò chuyện đây ân tình và thắm thiết với thằng cai tù của John McCain năm xưa. Đôi bên khoái trá cười hỉ hả đồng thời còn chụp hình lưu niệm!!!


Ông McCain tới thăm nhà tù Hỏa Lò trong một chuyến đi tới Việt Nam (Ảnh: Reuters)

Tại sao có chuyện HỀ đến như vậy?  Quý bạn đọc chỉ cần “động não” mật chút là sẽ hiểu ngay.  Chỉ có điều có thể kết luận được rằng: “AI THẮNG AI” thì không thể nào rõ ràng hơn!

Thí dụ 2:

Một nhân vật rất quan trọng khác của chính phủ Tổng thống Trump là Đại tướng  năm sao, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng có bí danh CHÓ ĐIÊN (mad dog), ngay từ khi tham chiến ở Irag.

Ông Đại tướng 5 sao này đã tặng không  cho Việt Nam Cộng Sản các loại Tàu chiến hạng nhỏ để tuần tra ven biển, hy vọng với “tiềm lực quân sự này” VGCS sẽ tách khỏi Tàu Tập Cận Bình!?

Chẳng hiểu tách kiểu gì mà từ ngày có dàn khoan Hải Dương 981 của Tàu Tập Cận Bình xuất hiện cho đến nay thì Hải Phận do VGCS tạm thời quản lý càng ngày càng thu nhỏ lại.  Các đảo nhân tạo của Tàu Tập Cận Bình  càng ngày càng phình to ra, được hiện đại hóa đến mức có cả sân bay bãi đáp cho máy bay quân sự cũng như  dân sự sử dụng.  Người dân Chệt cũng ra đó làm ăn sinh sống, du lịch…. đẻ đái!!!

Ai nói gì thì nói, riêng Chính Khí Việt phải “phục” vị đại tướng “mad dog” này sát đất vì hải phận rộng lớn thì mới cần tàu lớn còn bây giờ hải phận chỉ to hơn cái hồ Trúc Bạch, nơi máy bay của John Mccain bị SAM của Nga bắn hạ thì tàu chiến loại nhỏ mà Đại tướng Mad Dog bố thí cho VGCS sử dụng  là đủ rồi.  Nay mai Việt Nam Cộng Sản mà tách ra  khỏi Tàu Tập Cận Bình, thì loại tàu nhỏ này sẽ dùng làm tàu... du lịch biển!!! Là nhà chiến lược giỏi thì phải có con mắt nhìn xa trông rộng, tối thiểu cũng là 100 mét và suy nghĩ thì phải ngàn năm… còn là ít!!!

 (còn tiếp)

 

Chính Khí Việt

Ngày 18 Tháng 6, 2021

Tuesday, September 27, 2022

(Phần 3) "CHI DOÃN” TÂN THỜI: DƯƠNG THU HƯƠNG

 "CHI DOÃN” TÂN THỜI

 
(Phần 3)
Cần Hiểu Lại Nội Dung “NGU DÂN”

Dường như không ít người nghĩ rằng muốn chống lại sự “ngu dân” thì phải nâng cao “dân trí”. Nghĩa là đặt trọng tâm vào việc nâng cao kiến thức về khoa học, kỹ thuật. Điều đó chỉ đúng có một nửa mà không phải là nửa chính.

Nâng cao dân trí là phải tạo điều kiện cho mọi người dân xác định được chỗ đứng của mình trong xã hội và trách nhiệm của mình đóng góp cho xã hội như thế nào CHO ĐÚNG.

Đó là góp phần làm cho xã hội thăng tiến trên cơ sở nền tảng của các thế hệ trước đã xây dựng nên. Mình được hưởng những thành quả đó của Tiền Nhân thì mình cũng phải có TRÁCH NHIỆM bảo vệ những thành quả đó cho chính thế hệ của mình mà còn phải để lại cho thế hệ tiếp nối, tối thiểu cũng đụợc như mình đang có, không được mất mát.

Nói một cách khác là phải có Trách Nhiệm với TỔ QUỐCcó Trách Nhiệm với Tiền Nhân (quá khứ), có Trách Nhiệm với bản thân (hiện tại) và có Trách Nhiệm với hậu duệ (tương lai).
Một người dù là luật sư, kỹ sư, bác sĩ hay một nhà hoạt động chính trị mà không thấy  Trách Nhiệm của mình, đối tượng hàng đầu mà mình phải bảo vệ và góp phần làm cho tốt đẹp hơn lên là TỔ QUỐC, mà chỉ nghĩ đến việc sử dụng mớ kiến thức chuyên môn của mình để có được một đời sống vật chất “no cơm, ấm cật” hơn người, thì thực ra họ đã “trục xuất” khái niệm “TỔ QUỐC” trong đầu họ rồi! Loại người như thế làm sao có thể gọi là có trình độ dân trí cao được???

Gia Đình là một tế bào của Tổ Quốc như một phần xương máu của cơ thể người ta vậy. Có rất nhiều trường hợp gia đình CÒN mà Tổ Quốc thì bị mất. Thực ra, xét cho đến cùng trường hợp như thế thì cái gia đình đó cũng đã hoặc sẽ bị xoá bỏ. Những thành viên trong cái gia đình không còn Tổ Quốc đó sẽ có thể trở thành công dân của một quốc gia nào đó mà họ định cư. Muốn thế nào thì họ cũng trở thành hoặc một thứ lạc loài, nếu như còn giữ được một vài mặt nào đó mang tính truyền thống đặc thù; hoặc họ sẽ bị hoà tan (melting pot) vì tỉ lệ lai chỉ cần vài thế hệ là ngay hình hài nòi giống cũng mất luôn! Cuối cùng cái kết thúc của các gia đình kiểu như vậy sẽ bị hoà tan và biến mất tại nơi họ định cư, y như những bình nước sông lênh đênh trên đại dương, sau một thời gian bình bị vỡ sẽ chẳng còn lại vết tích gì của những ngụm nước sông ngọt nữa!

Chính sách ngu dân của mọi thế lực xâm lược đều như vậy. Thí dụ như thời thực dân Pháp, tầng lớp người có bằng cấp chuyên môn về một ngành nào đó thường bị ngộ nhận cho là họ có “dân trí” cao. Nhưng thực ra họ là những nạn nhân đầu tiên của chính sách ngu dân vì họ là những người tiếp xúc đầu tiên với chính sách ngu dân để trở thành công cụ bản xứ của thế lực xâm lược nhằm mở rộng địa bàn cho việc thực thi chính sách ngu dân!!!

Không ít người trong số đó đã có nguồn gốc Việt, đang sinh sống ngay trên tổ quốc Việt Nam của mình mà lại làm đơn tự nguyện xin vào quốc tịch Pháp!!!???
 
Còn những kẻ khác không có khả năng và phương tiện xin làm công dân của nước Phú Lãng Xa thì cố gắng gượng ép, gò mình sống như kiểu Pháp. Tất cả những việc đó đã được phản ảnh trung thực trong dòng văn học hiện thực của Việt Nam thời đó. Học trò ở cấp 1, dù thời đó đại đa số còn mặc áo dài đen, quần trắng, nhưng vẫn theo nhịp thước của thày giáo mà đồng thanh “Nous sommes Gaulois” (chúng tôi là người Gô – Loa)!!!???

Nghĩa là tuy dòng giống Người Việt từ ngàn đời và đang sống trên đất Việt, nhưng trên thực tế họ đã thủ tiêu hữu thức hay vô thức cái “TRÁCH NHIỆM VỚI TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁI DANH DỰ LÀ NGƯỜI TIẾP NỐI SỰ NGHIỆP CỦA CHA ÔNG TRONG CÔNG CUỘC DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC”.

Mục tiêu cốt lõi của chính sách ngu dân là ở chỗ đó: Cắt bỏ những gắn bó của người dân với Tổ Quốc, với Dân Tộc và các truyền thống văn hóa, sinh hoạt xã hội đặc thù của họ!!!
HẬU QUẢ
So với các thế lực xâm lược khác đối với Việt Nam, thí dụ như Tàu phong kiến, thực dân Pháp, Phát Xít Nhật, thì sau khi dùng sức mạnh quân sự xâm lược và đặt ách cai trị chúng mới đào tạo ra những người gốc Việt Nam thành công cụ để phối hợp với chúng nhằm thực thi chính sách ngu dân.

Còn đối với thực dân đỏ Nga Xô – Tàu bành trướng thì làm theo một phương thức mới khác hẳn. Đó là chúng tập hợp những tên Việt Nam gốc Việt để tẩy não chúng, nghĩa là Nga Xô hóa hoặc Hán hóa chúng trước. Tổ chức cho chúng tồn tại trong vỏ bọc “đảng chính trị”, huấn luyện, vạch kế hoạch, cung cấp cho chúng mọi phương tiện để  thực thi chính sách ngu dân của Nga Xô – Tàu bành trướng trong toàn thể các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Rồi sau đó bằng mọi thủ đoạn phải cướp cho được bộ máy nhà nước Việt Nam làm công cụ tiếp tục thực thi một cách toàn diện chính sách ngu dân mang nhãn hiệu Nga Xô và Tàu bành trướng!

Nếu từ 1930 đến 1945, tập đoàn Việt Gian Cộng sản đã thành công trong thực thi chính sách “ngu dân đỏ” đó trong một bộ phận cá nhân, nhóm hay tầng lớp nào đó trong nhân dân Việt Nam,  nhờ lừa đảo cướp được bộ máy nhà nước của Việt Nam mà “chính sách ngu dân đỏ” đã được phát triển mạnh mẽ có tính nhảy vọt về số lượng trong mọi tầng lớp người Việt Nam (kể cả tôn giáo) trong cả nước. Sự biểu hiện cụ thể đó là từ chỗ thực thi kế hoạch “ẩn mình” bằng việc công khai tuyên bố giải tán “Đảng cộng sản Đông Dương” đến chỗ cho phục hồi và công khai ra mắt trong danh xưng mới là “Đảng lao động Việt Nam” vào năm 1951!

Tiếp ngay sau đó tập đoàn VGCS nhanh chóng cho thực thi cái gọi là “4 cuộc cách mạng” mà mục tiêu chính là đặt lên hàng đầu tiêu chuẩn “chất lượng” đối với việc thực thi “chính sách ngu dân đỏ”, bằng cách tiêu diệt toàn bộ những đảng viên cộng sản Đông Dương gia nhập lúc chúng mở rộng cửa đảng với cái mồi câu yêu nước là “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” để thay thế bằng lớp đảng viên cộng sản mới được kết nạp, đã tự nguyện nuốt cái bả “ngu dân đỏ”. Mà, điều quan trọng nhất là khước từ khái niệm “Tổ Quốc Việt Nam” , thay vào đó là “Tổ Quốc Liên Bang Nga Xô Viết” và “Anh Hai tàu cộng bành trướng” núi liền núi, sông liền sông, Hồ Chí Minh –Mao Trạnh Đông!!!

Cho nên nếu để ý kỹ thì sẽ thấy ngay sau khi tập đoàn Đảng cộng sản Đông Dương tái xuất với danh xưng “Đảng lao Động Việt Nam” thì qua Cải Cách Ruộng Đất chúng đã tiêu diệt những người Việt Nam yêu nước dù là trong hay ngoài đảng VGCS, các tổ chức, hội đoàn, đảng phái không cộng sản và các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là người theo tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo…, tập đoàn VGCS cho thực thi ngay cái gọi là Cách Mạng Văn Hóa Tư Tưởng. Nghĩa là thực thi “chính sách ngu dân đỏ” đối với tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học kỹ thuật, đặc biệt với những người làm khoa học xã hội. Mục đích là tiêu diệt những phần tử chống lại “vòng kim cô của chính sách ngu dân đỏ”, thực thi có bài bản “chính sách ngu dân đỏ” đối với số còn lại nhằm biến họ thành công cụ đắc lực để thực thi “chính sách ngu dân đỏ” ra toàn xã hội Việt Nam.

Nên nhớ rằng trong đó có cả Miền nam Việt Nam, dù sau đó đã thiết lập nhà nước Việt Nam Cộng Hoà, chúng để lại tụi nằm vùng và cho thâm nhập từ phương tây về công khai, hoặc tụi từ phía Bắc bí mật xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, để thực thi “chính sách ngu dân đỏ”!!!

Vì thế mà thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm đã đưa ra chính sách hữu sản hoá toàn dân và tôn chỉ TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM. Đó chính là biện pháp tiêu diệt mọi hậu quả của CÁC CHINH SÁCH NGU DÂN TỪ CỦA THỰC DÂN PHÁP, PHÁT XÍT NHẬT CHO ĐẾN “CHÍNH SÁCH NGU DÂN ĐỎ” CỦA NGA XÔ- TÀU bành trướng.
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 12 Tháng 7, 2014

Sunday, September 25, 2022

(Bài 2) "CHỊ DOÃN" TÂN THỜI: DƯƠNG THU HƯƠNG

 "CHỊ DOÃN" TÂN THỜI

(Phần 2)
 

Chính Sách NGU DÂN Của Việt Gian Cộng Sản
 
 
3/ Không bao giời có cái gọi là “Chủ Nghĩa Ngu Dân”  như  “đầm củ khoai” Dương Thu Hương đặt ra, cũng như “chủ nghĩa Hồ Chí Minh” và “Thánh Hồ”  do Trần Khuê (cũng là một cựu Thanh Niên Xung Phong) bịa ra và được bút nô Tưởng Năng Tiến bái lạy phục sát đất!?

“Ngu Dân” là một CHÍNH SÁCH, là một THỦ ĐOẠN từ xưa đến nay của bất kỳ thế lực xâm lược nào. “Chính Sách Ngu Dân” được thực thi qua nhiều biện pháp như kinh tế, giáo dục, tín ngưỡng, tuyên truyền thông tin, văn hoá văn nghệ…

Lịch sử Việt Nam đã cho thấy nhiều dẫn chứng cụ thể về chính sách ngu dân và tác hại của nó khi Việt Nam bị xâm lược cai trị bởi các triều đại Tàu Đại Hán bành trướng cho đến tận hiện nay.

Nó (chính sách ngu dân)  rất là thâm độc và tinh vi cũng như gây ra rất nhiều hậu quả cực kỳ tai hại một cách toàn diện cho Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam trên mọi bình diện mà chắc chắn phải nhiều thế hệ sau này mới có thể khắc phục được. 

Thực dân Pháp và ngay Phát Xít Nhật cũng thế.  Phát Xít Nhật chỉ chiếm lĩnh Việt Nam trong vòng 5 năm (từ 1940-1945) nhưng chỉ một thí dụ về biện pháp kinh tế, chúng đã làm cho gần 2 triệu nông dân Miền Bắc Việt Nam bị chết đói năm Ất Dậu (1945).  Nghĩa là còn hơn con số  dân Nhật bị chết ở Hiroshima và Nagasaki vì hai quả bom nguyên tử của Mỹ!  Chắc chắc cái chết đó không kinh hoàng và đau khổ, lay lất kéo dài của nạn nhân bị đói năm 1945 của nông dân Việt Nam do thực dân Pháp, Phát Xít Nhật và du kích Việt Gian Cộng Sản cấu kết với nhau gây ra!  Và, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã lợi dụng cái âm mưu đó để làm nẩy nở trên những xác người nông dân Việt Nam (chết đói) đó để củng cố tổ chức của chúng cũng như củng cố chính sách ngu dân của Nga Xô do tập đoàn Việt Gian Cộng Sản trực tiếp thực thi một cách tàn bạo và toàn diện!   Đó là công khai hoá chính sách ngu dân qua khẩu hiệu hành động mà cũng là cương lĩnh chính trị của chúng từ 1930 cho đến tận nay.  Cái khẩu hiệu đó là “Trí Phú Địa Hào – Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ” của 1930-1931 ở Nghệ Tĩnh và đã hồi phục để tiếp tục được cho thực thi một cách tàn bạo và công khai ở Miền Bắc Việt Nam sau Đại Hội 2 của VGCS (1951).  Và sau 1975 thì chúng thực thi ra toàn cõi Việt Nam.  Cái chính sách công khai và tàn bạo đó được sử dụng qua những biện  pháp có tên là Cải cách Ruộng Đất, Chỉnh Đốn Tổ Chức, Cách Mạng Văn Hoá Tư Tưởng, Cải Tạo Công Thương Nghiệp Tư Bản Tư Doanh và Hợp Tác Hoá mọi hoạt động sản xuất và phân phối trên cả nước Việt Nam.

Cũng từ sau 1975, tập đoàn Việt Gian Cộng Sản  thực thi chính sách ngu dân trên cả nước Việt Nam, ồ ạt, toàn diện và một cách triệt để, tinh vi, lưu manh và đã gây ra sự tàn phá cực kỳ khủng khiếp cho Nhân Dân Việt Nam cả trong và ngoài nước.  Nó tác động rất lớn đến sự thủ tiêu nền độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo và tài nguyên của Tổ Quốc Việt Nam, kể cả những truyền thống mọi mặt của người Việt từ vật thể đến phi vật thể.  Đặc biệt là  LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC bị băng hoại nặng nề! Không ít người Việt Nam khi ra  nước ngoài đã trốn tránh cái gốc là Người Việt của mình.  Tuổi trẻ Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước đều thích làm người Đại Hàn, Nhật, Tàu, từ ăn mặc, trang điểm cho đến thưởng thức văn nghệ!  Lại thêm những tên bút nô Việt Gian Cộng Sản ở ngoài nước như Đỗ Thông Minh ở Nhật, Phan Nhật Nam ở Mỹ còn ra mặt công khai viết bài, viết sách NGUYỀN RỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM!  Phê phán những tính xấu để điều chỉnh LÀ ĐÚNG, nhưng nếu không tìm ra nguyên nhân cũng như nhận thức được những ĐỨC TÍNH TỐT ĐẸP KHÁC của Nhân Dân Việt Nam, thì chúng thật ra chỉ là kẻ a dua hoặc tự nguyện hoặc vô thức theo các thế lực thực thi chính sách ngu dân lên đầu người dân Việt Nam, cho đến nay vẫn bị thống trị bởi ngoại bang thông qua tập đoàn Việt Gian Cộng Sản một cách bài bản với những lộ trình được hoạch định tỉ mi, tinh vi và lưu manh tàn bạo.  Hậu quả là có nhiều người mang hình hài Việt Nam nhưng  xét về mặt tinh thần họ  đã bị Hán Hoá, Nga Hoá, Nhật Hoá, Mỹ Hoá, Pháp Hoá, Đức Hoá… thậm chí cả  Thái Lan Hoá….!!!

CHÚ Ý:

Chính sách ngu dân mà tập đoàn Việt Gian Cộng Sản thực thi trên cả nước Việt Nam hiện nay từ sau cái gọi là tạ tội với tàu bành trướng, “mở cửa và đổi mới” đã có nhiều hậu quả tai hại gia tăng với cấp số nhân với tụi đại Hán bành trướng, tụi thực dân Pháp, Phát Xít Nhật, thực dân đỏ Nga Xô và các thế lực Duy Lợi phối hợp thành sức tàn phá cộng hưởng.

Từ sau 1975, đạo quân thực thi chính sách ngu dân của Việt Gian Cộng Sản đã được bổ xung thêm một cách công khai sư đoàn Việt Gian Cộng Sản Ấn Quang với sư phân công rõ ràng phần "người  dân ở hải ngoại”  là chính, do lũ đầu trọc mang danh xưng mới là GHPGVNTN có các tư lệnh đại lưu manh là Quảng Độ - Võ Văn Ái – Trí Lãng – Giác Đẳng,  cùng những tổ đặc nhiệm như Nhật Hạnh- Hằng Trường- Quảng Thanh;  Viên Lý – Chánh Lạc- Viên Huy- Viên Thành..;  một số  việt gian khoác áo chùng thâm như Phan Khắc Từ, Huỳnh Công Minh, Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Vương Đình Bích…; của Hoà Hảo với ác quỷ Lê Quang Liêm…  đồng thời chúng cho biên chế lại lũ du sinh phản chiến mà đơn vị gốc là Cao Trào Nhân Bản của Việt Gian nòi Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Quốc Quân, thêm lũ Nguyễn Gia Kiển, Nguyễn Ngọc Bích, anh em Chu Chỉ Nam cùng với lũ gọi là sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ  “ăn cơm Việt Nam Cộng Hoà thờ ma Việt Gian Cộng Sản” như tụi anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Huỳnh Tấn mẫm, Tiêu Dao Bảo Cự, Kim Hạnh (sư mẫu của Huy Đức), Đỗ Ngọc Yến, Đỗ Quý Toàn, Phan Nhật Nam, Trần Phong Vũ, Đỗ Thông Minh  cùng với những bút nô trong nhà tù VGCS  đã được tẩy não tốt như Vũ Ánh, Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn (tên cúng cơm là Nguyễn Văn Nghiêm), Chu Tất Tiến, Trương Minh Hoà, Hà Văn Sơn,  Trần Dạ Từ, Tưởng Năng Tiến…

Cái chính sách ngu dân của Việt Gian Cộng Sản đã có hiệu quả thiết thực.  Như về chính trị các đảng phái lâu đời như Đại Việt Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt các hệ phái đã góp sức rất nhiều trong việc giật sập nền Đệ Nhất VNCH.  Bọn chúng đã thả tất cả lũ Việt Gian Cộng Sản cao cấp lẫn bình thường ra  cho chúng tiếp tục hoạt động phá hoại  ở Miền Nam Việt Nam; xoá bỏ những công trình  đầy hiệu quả trong việc ngăn chặn Việt Gian Cộng Sản nằm vùng và tụi tiếp tục thâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà; cũng như chúng cho phá bỏ   những công trình tạo ra bước đầu sự an toàn và phồn vinh của người Công Dân nước Việt Nam Cộng Hoà trong việc thực thi chính sách hữu sản hoá toàn dân cũng như tái phân phối công bằng xã hội và bảo vệ sự phát triển mọi mặt của công dân Việt Nam Cộng Hoà trong nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà!

Ra đến hải ngoại những đảng phái nói trên vẫn tiếp tục hoặc công khai hoặc úp mở việc chấp nhận làm một vệ tinh cho Việt Gian Cộng Sản ở nước ngoài!

Đặc biệt tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã từ chỗ cho người thâm nhập để lèo lái, đến trực tiếp chỉ đạo phối hợp mọi hoạt động của Việt Tân để phục vụ cho sự hoà bình xâm lược Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản.  Nhiều tổ chức hội đoàn, đảng phái lau nhau thi nhau ra đời lúc nhúc như rươi (dòi) từ gốc rạ bò lên.  5 mống cũng thành một tổ chức!  Ngay trong lực lượng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà cũng bị xé lẻ, mỗi nhóm mỗi ý kiến, vì hoàn cảnh mà bó đũa bị tách ra thành từng chiếc, nay mỗi chiếc đũa còn bị chẻ ra nhỏ hơn cây tăm!!!  Những mục tiêu bị xé lẻ như vậy thật dễ dàng cho tập đoàn Việt Gian Cộng Sản tiêu diệt, không phải cái thân xác mà là gột rửa trong đầu họ cái tôn chỉ TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM!  Khi cái tôn chỉ đó chỉ còn là đồ trang trí, giống cảnh mặc Quân Phục Việt Nam Cộng Hoà đứng trước Tượng Đài Việt Mỹ ở Nam California  không những không dám, lại còn bẳn gắt, đôi co, lý sự  để từ chối đạp lên lá cờ máu của Việt Gian Cộng Sản, hệt tên Việt Gian GIÀ  nằm vùng là Lý Đại Nguyên. Thử hỏi Mặc Quân Phục, Đeo Quân Hàm như đại tá Thuần, trung tá Nam  làm gì khi thái độ, lối hành xử được biểu hiện trên nét mặt đã vô cảm đến mức chẳng  còn một  chút liêm sỉ tối thiểu nào của con người  trước mặt  cô Phương 286 có cha là Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà!!! 

(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 10 Tháng 7, 2014

Saturday, September 24, 2022

(BÀI 1) “CHỊ DOÃN” TÂN THỜI! DƯƠNG THU HƯƠNG

 “CHỊ DOÃN” TÂN THỜI!

 (BÀI 1)

Từ sau vụ bị vạch mặt về  lỗ hổng kiến thức lịch sử Việt Nam,  Thanh Niên Xung Phong Gái của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh là  Dương Thu Hương  đã chữa cháy rằng: "già rồi nên sẽ ngưng viết"  để chui vào hang “Pắc Bó với Đỉnh Cao Chói Lọi”  của giấc “Kim Kê” và mộng tiếp về tình bạn keo sơn với đồng chí cuội từ cung hằng xuống gốc đa Tân Trào.
Bỗng nhiên nhân ngày Lễ July 4 Hoa Kỳ, mụ già 67 tuổi dương lịch, tức 68 tuổi âm lịch, nuốt ực lời thề vào bao tử và chui ra khỏi hang để ủn ỉn (vì cầm tinh con heo Đinh Hợi mà)  cho ra đời một bài với mớ kiến thức thùng rác của nước Pháp.  Làm ra  cái vẻ ta đây không còn là Thanh Niên Xung Phong Gái “đắp đường tải đạn, làm bạn một đêm”  với những tân binh Sinh Bắc Tử Nam nữa, mà nay đã là “bà đầm củ khoai”, nên quên tiếng Việt để trong nhiều bài phải diển đạt bằng tiếng Phú Lãng Xa lôi từ sách Tự Điển Việt Pháp của Đào Văn Tập!
Bài của Dương Thu Hương lần này có tên “Sức Mạnh Của Chủ Nghĩa Ngu Dân”!
Bài này được đưa lên website Việt Nam Exodus của thày trò thợ nổ Đinh Thạch Bích và Tường Thắng (một chức sắc của Việt Nam Quốc Dân Đảng) mà không có lấy một lời bình nào của chủ web.  Đó là  điều tất nhiên, vì kiến thức ăn đong của Đinh Thạch Bích chỉ vừa đủ để loè mấy loại như “Dân Oan Thế Kỷ” Lê Thị Kim Thu  và “Phóng Viên Không Biên Giới” Châm Oanh là hai phóng viên (một ở trong nước và một đang sinh sống tại Đức) của Đinh Thạch Bích, đã được thợ nổ hứa lèo từ nhiều năm nay rằng sẽ bảo lãnh cho được định cư tại Hoa Kỳ !  Oai thật!?
Nhận Xét Của Chính Khí Việt
1/ Xưa nay người ta chỉ nói CHÍNH SÁCH NGU DÂN”,  và nó được áp dụng cho nhân dân của bất cứ quốc gia nào khi bị một loại thực dân nào đó, dù mới- dù cũ, dù xanh - dù đỏ đặt ách thống trị.  Thí dụ như ở với Việt Nam gần đây  là thực dân Pháp và tiếp theo là thực dân đỏ Leninist Nga Xô và Tàu bành trướng.
Xem ra chỉ có loại học hành không đầu không cuối cộng với căn cốt thợ nổ như “giáo sư” Trần Khuê, thần tượng của bút nô Tưởng Năng Tiến, là học theo Xuân Tóc Đỏ (một nhân vật trong Số Đỏ của nhà văn tiên tri Vũ Trọng Phụng) đã biến mấy câu vè  bán thuốc “cao đơn hoàn tán”  thành thơ để tán gái, để bịa ra cái gọi là “Chủ Nghĩa Xã Hội Hồ Chí Minh”, và  “Thánh Hồ”!?  Và bây giờ là ả Thanh Niên Xung Phong dù đã ở vào lứa tuổi 67  nhưng vẫn cố thí mạng cùi để đẻ ra cái gọi là “Chủ Nghĩa Ngu Dân”!
Điều này thật trùng hợp với sự liều mạng của một nhận vật nữa của nhà văn đại tài Vũ Trọng Phụng, được viết từ khoảng trước 1940.  Nhân vật đó là “Chị Doãn”, đã được mô tả ngắn gọn và sâu sắc như sau “Chị Doãn giống như một người đàn ông không đẹp giai, khi nhà vắng chị chúm miệng huýt gió bài Marseillaise!”
Ở cái thời đó chỉ có loại đàn bà “ngựa nứng” mới huýt gió.  Đã vậy lại còn huýt gió bài của “lính tẩy” nữa, thì thật là “nứng” hết thuốc chữa!!!   “Chính Sách Ngu Dân” là một đường lối tiêu cực, phản lại với phạm trù “văn minh”.  Cho nên ả Doãn tân thời Dương Thu Hương lại lòi cái dốt nữa là sử dụng chữ “sức mạnh”, thường được dùng trong ý nghĩa tích cực, như sức mạnh của một dân tộc chẳng hạn.  Với “chính sách ngu dân” thì cần phải dùng chữ “sự tàn phá của chính sách ngu dân” mới được coi là dùng chữ nghĩa  nghiêm chỉnh, đúng chữ, không phản nghĩa!
Chính Khí Việt chỉ mong có có dịp được chia sẻ ý kiến với quý bạn đọc mà thôi, chứ với ả Doãn tân thời Dương Thu Hương thì có nói vạn lời cũng chỉ là “nước đổ đầu vịt” mà thôi !  Vì ả Doãn tân thời Dương Thu Hương được đào tạo thành “con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa” của đại tội đồ Hồ Chí Minh, như kiểu lũ trí nô trong và ngoài Việt Nam hiện nay, cho nên bao giờ chúng cũng nhìn sự việc một cách lộn ngược, hệt như chị em con mụ nha công bẻ răng Đàm Bảo Kiếm “lộn cái đầu” Ngưu Ma Vương Chân Cong Quảng Độ thành “thánh tăng”.  Như ả Doãn tân thời Dương Thu Hương đã nhìn thằng đại tội đồ, đại Việt Gian Cộng Sản, đại dâm loàn Hồ Chí Minh thành “đỉnh cao chói lọi”! 
 
 
 
DBK choi kham ram rau quang do 1
Bọn trí nô Việt Gian Cộng Sản đã được thay đôi mắt người thành cặp mắt của con dơi.  Cho nên chúng chỉ nhìn được “bóng đêm” và phải nhắm mắt lại trước "ánh sáng"!!!
Ngay cái mở đầu đã cho thấy sự mặc cảm tự ti khiến ả Doãn tân thời Dương Thu Hương ngoác mồm nói láo trắng trợn, ả viết rằng: “vốn thích nhạc không lời…”(sic).  Đây là một lối khoe rằng ta đây là trí thức Tây Phương chỉ thích nghe nhạc giao hưởng quý phái mà thôi!
Vậy Chính Khí Việt hỏi mụ:
Ra đời tại huyện Tiền Hải, Thái Bình năm 1947, chắc chắn khi Cải Cách Ruộng đất của tập đoàn VGCS tới Tiền Hải, với cha đẻ là đội trưởng Cải Cách Ruộng Đất, ả Doãn tân thời Dương Thu Hương hiển nhiên phải tham gia vào đội “trống ếch” để đi cùng làng khắp xóm hô khẩu hiệu và hát những bài ca ngợi “bác”, ca ngợi “đảng”.  Làm gì mà có nhạc không lời để thành một thói quen hay một sự ưa thích từ khởi đầu?!
Từ khi đi học cho đến 18 tuổi thì tình nguyện vào Thanh Niên Xung Phong để làm nhiệm vụ “đắp đường tải đạn, làm bạn một đêm” với tân binh Sinh Bắc Tử Nam, chắc chắn là phải hát hào hứng các bài ca ngợi lũ đầu nậu Việt Gian Cộng Sản?  Ngoài ra còn phải hằng ngày hát bài ca ngợi Thanh Niên Xung Phong kể cả khi tải đạn cũng như khi sinh hoạt đoàn, đội.  Chưa nói đến việc ả Doãn tân thời Dương Thu Hương còn khoe là một “văn công” của Thanh Niên Xung Phong thì chẳng lẽ mụ ư ử nhạc không lời chăng?
Những lũ vong bản, từ trẻ đến sồn sồn mồm miệng còn sặc sụa mùi mắm tôm, mới le ngoe vài năm ở Pháp đã làm ra cái vẻ “tôi vốn mê mùi Phó-Mát, nhất là loại ca-măm-be chứ… không ăn mắm tôm bao giờ!?”
Tiếp theo là ả Doãn tân thời Dương Thu Hương còn đưa ra một sự “tiếp thu”  đã định hình trong não của mụ những nhận định võ đoán của lũ trí thức ngựa tây phương, bị mù loà trí tuệ nên không nhìn nhận ra nổi cuộc chiến ở Việt Nam nói riêng và của toàn Đông Dương nói chung, đã được Nga Xô hoạch định từ 1930 khi ra lệnh cho tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đông Dương!!!
Chính Khí Việt đặt câu hỏi:
Tại sao Nga Xô lại ra lệnh cho tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đổi tên như vậy?
Tại sao tập đoàn Việt Gian Cộng Sản lập tức thi hành? để rồi ngay sau đó chúng thực thi cái gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931?
Sau này có thêm sự tham gia của Tàu bành trướng sử dụng tập đoàn Việt Gian Cộng Sản làm gì vậy?
Ở hải ngoại này tài liệu có hàng vài chục xe cam-nhông 18 bánh mà vẫn mù trí tuệ để không thấy rằng tập đoàn Việt Gian Cộng Sản là công cụ của Nga – Tàu, núp dưới áo đảng chính trị,  dùng mồi “yêu nước” nhằm sử dụng máu xương, tài nguyên của Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam vào cuộc chiến xâm lược tranh giành thuộc địa trên toàn Đông Dương mà Việt Nam là một chiến trường chính.
Vì Chính Quyền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà quyết không để ngoại bang sử dụng máu xương và đất nước Việt Nam làm chiến trường và vật hy sinh trong chiến lược CHIA CẮT KHỐI THỰC DÂN ĐỎ  NGA – TÀU, nên Chính Phủ Hoa Kỳ  đã quăng 40 ngàn USD  để sai bảo lũ Cẩu Nô Tài Phản Tướng liên minh với các đảng phái “quốc gia” thoái hoá và lũ sư đoàn Việt Gian Cộng Sản Ấn Quang cùng với lũ du sinh phản chiến  ở trong và ngoài Việt Nam để giật sập Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, một chế độ mà Người Dân Việt Nam hiện nay cũng như  nhiều học giả, nhiều chính khách và cả các nhà quân sự nổi tiếng thế giới đã,  đang xám hối và nuối tiếc Nền Đệ Nhất VNCH (dù thực hay giả đó cũng là một chứng minh tính chất ưu việt vì dân vì nước của Nền Đệ Nhất VNCH do Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm và các đồng sự lãnh đạo.  Thí dụ như:
 
 
Khi gọi là  cuộc “chiến tranh Việt-Mỹ”, thì ả Doãn tân thời Dương Thu Hương đã tự lột mặt nạ chính mình rằng: mặc dù mụ đang ở nước  ngoài nhưng vẫn còn nguyên vẹn cái đầu và cặp mắt Thanh Niên Xung Phong Gái của đại tội đồ Hồ Chí Minh. Cho nên khi mới 18 tuổi đầu mụ đã rời vùng quê Tiền Hải, Thái Bình tự nguyện làm cái việc “đắp đường tải đạn, làm bạn một đêm”  là lý do để tập đoàn VGCS  cho ra đời cái gọi là lực lượng Thanh Niên Xung Phong Gái vậy!!!
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 08 Tháng 7, 2014

Friday, September 23, 2022

VIỆT THƯỜNG: KHÔNG THỂ CÓ CHIẾN TRANH GIỮA VIỆT GIAN CỘNG SẢN VÀ TÀU CỘNG BÀNH TRƯỚNG

  

 
LGT: Trong nỗ lực tìm lại các bài viết cũ của Niên Trưởng Nhà Báo Việt Thường, CKV xin lần lượt đăng lại tất cả các bài viết của ngài với những bút danh khác nhau tuỳ thời điểm, hầu cống hiến quý bạn đọc lập trường trước sau như một từ khi ông còn trong nước, khi ông xuất ngoại tỵ nạn tại Vương Quốc Anh cho tới ngày hôm nay.
CKV
 
KHÔNG THỂ CÓ CHIẾN TRANH GIỮA VIỆT GIAN CỘNG SẢN VÀ TÀU CỘNG BÀNH TRƯỚNG
 
 
 
Sau vụ Việt gian Nguyễn tấn Dũng ký lệnh thuyên chuyển toàn bộ cả tư lệnh, phó tư lệnh, tham mưu trưởng, chính ủy và phó chính ủy của quân khu Hà-nội, thì một loạt những nhà bình luận thời cuộc, tới tấp lên tiếng, coi như đây là một sự kiện hi hữu, là chỉ dấu Nguyễn tấn Dũng đã ngã đến huỵch một cái vào quỹ đạo của Mỹ. Có nghĩa là Dũng ra tay trước, cắt bỏ đầu não của ngụy quân việt-gian-cộng-sản ở "thủ đô" Hà-nội, vì theo ý kiến của mấy nhà bình luận đó, thì cái nhóm đầu não ấy là thân Tàu bành trướng. Thì ra là thế, thật là may mắn thay cho phe nhóm của Nguyễn tấn Dũng, là phe được các nhà nghiên cứu chính trị và các thày bàn (cho đỡ buồn) thuộc trường phái "thày bói sờ voi", hệ "ăn ốc nói mò" mà tổ tiên người Việt chúng ta thường căn dặn con cháu phải dè chừng, đã bất chấp mọi sự kiện, mọi hành động của Nguyễn tấn Dũng, chẳng cần nhắc lại cái quá khứ xuất thân từ lỗ cua hang rắn nào ra, cho đến khi ngoi lên được cái ghế ủy viên chính trị bộ việt-gian-cộng-sản kiêm thủ tướng ngụy quyền việt-gian-ba-đình và kiêm luôn cả đảng ủy công an việt-gian trung ương, mà chỉ kể từ lúc hắn làm thủ tướng ngụy thôi, xin các thày bàn nói trên chỉ cần cho một dẫn chứng thôi, không cần nhiều, rằng Dũng chí ít cũng "cởi mở" ở cái cỡ của VNCH trước 4-1975, về các quyền tự do ngôn luận, về tự do lập hội, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại và cư trú, bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do khiếu nại, quyền tư hữu tài sản và v.v… Cứ hỏi các me-xừ đã từng sống dưới các nền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa hiện còn sống, như Bs Nguyễn đan Quế, Lm Chân Tín…(ở trong nước) và các dân biểu Bùi văn Nhân, Nhữ văn Úy; các cựu sinh viên, du sinh phản chiến, hoặc chỉ lo biểu tình chống đối như Lai thế Hùng, Đoàn viết Hoạt, Nguyễn gia Kiểng, Đỗ quý Toàn…(ở hải ngoại), nhất là Đỗ ngọc Yến (tiếc là đã ngoẻo) để rõ hư thực.
 
Xin được nhắc để bạn đọc nhớ lại, là chỉ 2 năm, 2007 và 2008, này mà Dũng đã ký lệnh phong cấp tướng cho 67 tên công an việt-gian-cộng-sản và hơn 10 tên trong ngụy quân việt gian, cũng như gần 100 tên được nhận các chức danh thứ trưởng, chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh và chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đặc biệt tên công an lưu manh Trương hòa Bình, trong vòng hơn hai năm từ đại tá nhảy lên trung tướng và nay được Dũng cho qua giữ ghế chánh án tòa án tối cao. Hà-nội mở rộng, theo lệnh Nguyễn minh Triết, cho bỏ quân khu Hànội, thay bằng bộ tư lệnh thủ đô, thì tư lệnh là tên đại tá Phí quốc Tuấn, nguyên chủ nhiệm ủy ban quân sự Hà Tây, được Dũng lôi về Hànội mở rộng. Còn giám đốc công an vẫn là Nguyễn đức Nhanh, được Dũng cho cái lon thiếu tướng.
 
Với cách suy diễn (cho vui) của mấy xừ trí thức ngựa và mấy anh chị truyền thông, hệ ăn ốc nói mò (hoặc lý do nào đó thì bạn đọc tự hiểu), thì phe "thân Mỹ" (với Triết và Dũng) THẬT SỰ THƯỢNG PHONG so với phe "thân Tàu bành trướng". Bởi vì "phe thân Mỹ" nắm được chức chủ tịch nước (Triết), thủ tướng (Dũng), bộ quốc phòng (Phùng Quang Thanh), bộ ngoại giao (Phạm Gia Khiêm), bộ công an (Lê Hồng Anh), tòa án tối cao (Trương Hòa Bình), và hầu hết các bộ đều do Dũng ký lệnh đề bạt các thứ trưởng. Ngoài ngụy quân ở Hànội ra, cũng chính Dũng ký lệnh đề bạt các tư lệnh quân khu 5 và quân khu Tây nguyên, cũng như ngày 1-8-2008 vừa qua Dũng ký lệnh cho nghỉ hưu phó tư lệnh phòng không, không quân ngụy và phó chủ nhiệm tổng cục chính trị của ngụy quân.
 
Tóm lại, lý luận kiểu "quên trước nhớ sau" như thế nên các vị thày bàn không biết có ý định lừa bạn đọc rằng thì là, cái "đảng quyền" thì "thân Tàu-bành-trướng" còn cái "chính quyền" thì "thân Mỹ và phương Tây''. Y như mấy nhà "chính CHỊ" hệ "nòng nọc nằm chờ đứt đuôi ở vũng chân trâu" đã từng ngoác mồm cổ võ Nguyễn tấn Dũng có thể là một "Gót-ba-chớp-ba-nhoáng VN".
 
Lý luận chia phe kiểu đó, quả là cười ra nước mắt. Vì như thế là "phe thân Mỹ" nắm trọn vẹn các cơ quan chuyên chính (lính, công an, tòa án), lại còn nắm cả túi tiền (ngân hàng).
 
Cũng lý luận kiểu đó cộng với lập luận rằng chỉ có "cộng sản mới lật đổ được cộng sản" (thí dụ ngay nhà lãnh đạo cao cấp của khối 8406, Lm Phan văn Lợi, cũng đang nằm chờ một Gót-ba-chớp-ba-nhóang, say rượu rơi từ cây sung xuống!) thì Cộng đồng người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản cần phải "ủng hộ" cho phe Nguyễn tấn Dũng đối phó với phe "thân Tàu-bành-trướng". Và cũng với cách lý luận như thế thì "có thể" là mọi người Việt ở hải ngoại nên "hợp tác" với các sứ quán, lãnh sự quán việt-gian-cộng-sản, vì lũ đại sứ và lãnh sự đó đều do "phe thân Mỹ (Triết, Dũng)" bổ nhiệm và viết quốc thư ủy nhiệm.
 
Lối lý luận "nòng nọc lỗ chân trâu" tất nhiên dẫn đến kết quả đèn cù "tít mù nó lại vòng quanh!"
 
Giờ xin trở lại cái tin và bình luận giật con dáy là Nguyễn Tấn Dũng (phe thân Mỹ), chơi quả táo bạo là cắt đầu thân Tàu-bành-trướng của ngụy quân việt-gian-cộng-sản ở quân khu Hànội (giống tin giật gân một người Tàu ở Canada cắt đầu một khách đi cùng chuyến xe bus).
 
Nhưng chuyện của Dũng sẽ giải thích như thế nào khi mà trong dịp lễ ra mắt chính thức nhân sự chủ chốt của Hànội mở rộng lại có những con bài chủ chốt mà được các bình luận gia nói trên cho cái nón cối "thân Tàu-bành-trướng" là Nông Đức Mạnh và Đỗ Mười cùng đến dự cái lễ ra mắt đó và hồ hởi vinh danh cái đám nhân sự "thân Mỹ" (vì do Dũng bổ nhiệm) đó!!! Phải chăng là dựa vào sự dạy bảo của đặc công đỏ Bùi Tín (một tên vừa ngu vừa bướng) để nghĩ rằng ngụy quân được bố trí ở Hànội, nắm trọn an toàn sinh mạng của cá nhân và các cơ quan trung ương, nên Mạnh và Mười phải đi võ nịnh bợ trước kẻo chậm chân, chậm miệng có thể bị "thủ tiêu" chăng???!!!
   
Từ cái trò tung tin "vịt có hai chân"(như tiếu lâm VN diễu tên quan ngu đần và tên lệ nịnh bợ), người ta liền làm cuộc hôn nhân với mấy tin "chó chết" của Văn hối nhật báo để kêu như còi xe cứu hỏa rằng sắp có chiến tranh giữa Tàu-bành-trướng với việt-gian-cộng-sản!!!
 
Xin lỗi bạn đọc để được nôm na rằng "Ở thời điểm này, ngoại trừ Hồ cẩm Đào và Ôn gia Bảo cùng mắc bệnh điên như thằng hoạn lợn Đỗ Mười và phó của nó là thằng đầu to Khuất duy Tiến, cùng bị điên sau vụ cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, ở Bắc VN đầu năm 1960, thì cũng chỉ đến lên đài mà đồng ca bài "tỉu nhà má cái nị, đồ ố xám xầu" (tạm dịch là: mẹ mày, đồ tiêu chảy), chứ cũng chẳng dám tuyên chiến, tuyên đấu cái khỉ mốc gì hết. Tại sao vậy?
 
 
Bởi vì:
 
THỨ NHẤT: Sau khi nhuộm đỏ, về mặt đất đai, nước VNCH, bè lũ Lê Duẩn, thực hiện đúng ý nguyện của Hồ cam kết với Nga-xô từ năm 1929 là phải bolsevik hóa toàn đảng (việt-gian-cộng-sản), phải bolsevik hóa toàn dân, phải coi Liên bang xô-viết (Nga-xô) là TỔ QUỐC, phải tuân theo mọi mệnh lệnh, chỉ thị của Nga-xô mà thôi; phải tiêu diệt những cá nhân, tổ chức yêu nước của người VN có xu hướng quốc gia; phải mở rộng biên gìới thuộc địa đỏ của Nga-xô, trước hết là trên cả ba nước ở bán đảo Đông Dương (vì thế mới tuân lệnh đổi tên từ đảng cộng sản VN thành đảng cộng sản Đông Dương, vì thế chúng mới bị Đặng Tiểu Bình dạy cho một bài học bằng cuộc chiến hủy diệt 6 tỉnh biên giới phía Bắc VN, và còn bị chút xíu chết ngộp trong cuộc chiến xâm lược nước láng giềng Căm-bốt.
 
Lê Duẩn chết lăn quay, mẫu quốc Nga-xô và chư hầu Đông Âu sụp đổ theo kiểu cóc muốn làm con bò nên phình bụng bị nổ mà chết. Thế là lũ việt-gian từ Nguyễn văn Linh đến Phạm văn Đồng, Đỗ Mười, Lê đức Anh, Mai chí Thọ, cho đến cả Võ nguyên Giáp…tay nắm tay sang Tàu-bành-trướng khom lưng tạ tội, hèn hạ y như Lê Chiêu Thống và bàu đoàn sang méc với Tàu Càn Long vậy. Nghĩa là từ đầu thập niên 90 thì Việt Nam trong tay cai trị của tập đoàn việt-gian-cộng-sản trên thực tế là thuộc quốc của Tàu bành trướng, một thứ thuộc địa kiểu mới, bị phụ thuộc trong mọi lĩnh vực, từ đối nội tới đối ngoại, từ kinh tế đến văn hóa. Rồi tiếp tục bước chân của Hồ-việt-gian, dâng đất, dâng biển, bồi thường chiến phí, bố trí nhân sự cho đến buôn bán lúc nào cũng chịu cảnh nhập siêu toàn những đồ dzổm, làm ngơ cho hàng lậu vào VN, bóp chết nền công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công VN …
 
 
VẬY CÓ ĐIÊN KHÔNG MÀ LÀM CHIẾN TRANH???
 
THỨ HAI: Tình hình nước Tàu có ổn định không để làm chiến tranh. Với cái lối độc tài về chính trị nhưng lại vô chính phủ về kinh tế, đã là mảnh đất phát triển tham nhũng, kết bè kéo cánh, cát cứ phân chia, mỗi tỉnh đều có xu hướng tự trị, giành giật được lãnh vực nào đều cố hết mình; tính địa phương cục bộ vẫn còn nặng, thí dụ dân Thượng hải không ưa dân Bắc kinh; Quảng đông không ưa Phúc kiến. Chưa nói đến nhiều sắc dân thiểu số chờ cơ hội vùng lên như Tây Tạng, Tân cương, Hồi trư, Thái VânNam . Khoảng cách giàu nghèo, nông thôn thành thị, rồi những siêu công trình vì làm dối làm ẩu dễ là mục tiêu nếu có chiến tranh, của những cá nhân bất mãn, các tổ chức ly khai… Chưa nói đến là đã nhiều thập kỷ, lính Tàu chỉ quen đánh võ mồm, dù nay có được trang bị tốt lên, nhưng những con người phải cầm súng đó đã không có kinh nghiệm đánh thực, lại làm lính xâm lược, không có chính nghĩa, thử hỏi ai dám tin vào sức chiến đấu của đám lính đó?
 
Từ đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, Mao từng cho lệnh giải phóng Đài loan, cho đại pháo ngày đêm nã xuống Mã Tổ, Bành Hồ. Rồi có đi đến đâu không? Mới đây cũng chĩa hỏa tiễn sang Đài loan làm như sắp rước ảnh Mao và Đặng sang Đài Bắc đến nơi, cũng lại đầu voi đuôi chuột, cái trò múa lân nặng về biểu diễn màu mè mà thôi.
 
THỨ BA: Nếu Tàu-bành-trướng mà đánh VN thử hỏi Mỹ, Liên Âu, Nga, Ấn độ, Nhật, Đại Hàn, thậm chí cả Bắc Hàn có để yên không? Họ sẽ ủng hộ ai? Chưa nói đến khối ASEAN.
 
 
LỢI HẠI THẾ NÀO NẾU LÀM CHIẾN TRANH ĐÃ THẤY RÕ!
 
Nếu để ý, bạn đọc sẽ thấy chỉ có mấy tên sôi thịt trong các đảng phái, tổ chức CHỐNG CỘNG CUỘI và lũ truyền thông nằm vùng, đặc công đỏ, mấy anh vô công rồi nghề làm thầy bàn để tiêu khiển và giật le với vợ con, với số thông tin theo kiểu "váy đụp", lại còn khả năng lý luận cối say gió với thí dụ nghe hơi nồi chõ là cổ võ cho cái bẫy mà tập đoàn việt-gian-cộng-sản giương ra, phục vụ cho việc thực thi nghị quyết 36 của chúng mà thôi.
 
Chỉ một cái việc tổ chức Đại nhạc hội Cám ơn Anh, Người thương binh QLVNCH, làm sao ban tổ chức lại có thể cho conNguyễn cao Kỳ Duyên tham gia làm MC. Các vị quên rằng mới tháng trước đây, nó đã theo bố nó là thằng Nguyễn cao Kỳ, khấu đấu chiêm bái thằng việt-gian-cộng-sản Nguyễn tấn Dũng hay sao. Có thể nào cho bộ mặt của nó lộ ra trong buổi mà chúng ta vui mừng đón khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, nữ phi công Elizabeth Pham cũng như các nữ quân nhân của QLVNCH như bà Hạnh Dương, mà các vị không thấy chướng mắt, không thấy đó là điều thiếu tôn trọng với các vị thương binh của chúng ta cũng như những gương mặt tiêu biểu của phụ nữ VN ở hải ngoại. Kỳ Duyên muốn đứng với Nam Lộc ở đâu mặc chúng. Nhưng đứng trong Đại nhạc hội này thì đúng là đặt tô cứt người lên bàn tiệc!!!
 
Cho Kỳ Duyên góp mặt trong Đại nhạc hội vừa xong là một hiện tượng thực thi nghị quyết 36 của việt gian cộng sản đấy, dù là vô thức!
 
Tuy nhiên nó không tai hại bằng cứ rơi vào bẫy mấy tên đặc công đỏ, phối hợp với việt-gian-cộng-sản ở trong nước để cao hứng phong cho bè lũ Nguyễn minh Triết và Nguyễn tấn Dũng là "phe chính quyền, phe đổi mới, phe cởi mở, phe thân Mỹ". Khác nào Cao Kỳ bê đít Nguyễn Tấn Dũng thì là việt-gian, còn Kỳ Duyên bẽn lẽn khấu kiến thì là…"phe ta" định đánh bằng "nạ dòng hai lửa" kế chăng???!!!
 
 
Anh-quốc, ngày 6 tháng 8 năm 2008
 
 VIỆT THƯỜNG

Thursday, September 22, 2022

(Bài 2) THẰNG TỔNG BÍ THƯ VGCS NGUYỄN PHÚ TRỌNG CÓ LÚ KHÔNG???

 THẰNG TỔNG BÍ THƯ VGCS NGUYỄN PHÚ TRỌNG CÓ LÚ KHÔNG???

(Bài 2)
 
 
 
Thằng Tổng Bí thư VGCS Nguyễn Phú Trọng KHÔNG LÚ trong buổi tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc chiều 27/9 nói rằng quan hệ Việt - Trung hiện đang ở thời điểm tốt đẹp nhất trong lịch sử

1/ Đài BBC – Ban Tiếng Việt cũng trong cùng một ngày, ngày 3-10-2018 đưa ra nhận định đồng thuận của thằng Luật sư Trần Quốc Thuận như sau: “Vì vậy việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền chiếm hơn 90% số đại biểu Quốc hội nắm giữ vị trí nguyên thủ quốc gia, đứng đầu nhà nước để thay mặt cho nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại cũng là điều cần thiết và không có gì lạ." (sic)


Không biết thằng được mệnh danh là Luật Sư này ăn cái giống gì mà ngu đến thế!!! Nó không biết rằng cái gọi là “hơn 90 Đại biểu quốc hội” của nguỵ quyền VGCS là do cái đảng VGCS đề cử mà người dân bị trị bắt buộc phải BẦU.  Như thế thì lũ chúng nó làm gì có tư cách để đại diện người dân trong việc đồng thuận nhất thể hoá hai chức danh Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch nước CHXHCNVN?
Khi Chính Khí Việt còn ở Việt Nam, ngày bầu cử quốc hội 24-06-1976, “chính quyền địa phương” đã đến tận nhà bắt bố mẹ của Chính Khí Việt phải đi bầu và phải tự tay bỏ vào thùng phiếu những lá phiếu mà VGCS ở địa phương đã gạch sẵn.  Và, cho dù có sự tự nguyện của một số những thằng/con  thời cơ được gọi là “Cách Mạng 30” đi chăng nữa thì bọn chúng làm sao có thể biết thằng Phạm Văn Bạch hay thằng Trần Hữu Dực là thằng chó chết nào đâu, mặt tròn hay méo để bầu cho nó!!!

Và đây, xin để ý đến câu chữ này của thằng trí thức ngựa Xã Hội Chủ Nghĩa Trần Quốc Thuận như sau, nó viết:

“Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền”(sic).

Nó làm như có rất nhiều đảng phái được phép ra ứng cử và được phép đi vận động tranh cử vậy.  Hàm ý của nó cho rằng các đảng phái không được sự tín nhiệm của người dân, nên người dân đã phải tín nhiệm bầu các đảng viên VGCS vào các chức vụ đại biểu quốc hội để bây giờ… “Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng (đang) cầm quyền” (sic).

Thằng trí thức ngựa LS Trần Quốc Thuận hãy mở to mắt mà đọc lại một lần nữa  bài viết của CKV phân tích và trưng dẫn ý kiến trong  bầu cử Quốc Hội lần thứ 13 của Nhà Báo Việt Thường, để thấy rằng có người nào, đảng phái nào được phép ra ứng cử và vận động tranh cử vào quốc hội của nguỵ quyền VGCS mà không bị bách hại, làm khó dễ và cuối cùng bị loại ra khỏi danh sách ứng cử viên?   

Bài viết của CKV viết vào ngày 8-9-2014, có tên: “NHẬN XÉT TÓM LƯỢC VỀ  VIỆT GIAN CỘNG SẢN” (Phần 2)

Xin trích lại một phần như sau:

“Năm 2011, khi tập đoàn VGCS hoàn thành Đại Hội lần thứ 11 của chúng thì đích thân tên đại viên gian Nguyễn Phú Trọng đã họp báo công bố nội dung chính của Đại Hội là đặt vấn đề  về Dân Chủ. Mà, cụ thể là vấn đề dân chủ đó sẽ được điều chỉnh ngay trong cuộc bầu cử và ứng cử Quốc hội VGCS lần thứ 13.  Lập tức tổ chức 8406 cũng như tổ chức của Ngưu Chân Cong Quảng Độ và Cao Trào Nhân Bản của tên việt gian già Nguyễn Đan Quế cũng như những tên VGCS nằm vùng ở hải ngoại đều lên tiếng kêu gọi tẩy chay cái gọi là bầu cử và ứng cử  quốc hội khoá 13 của VGCS đó.  Cho nên thấy VGCS có thay đổi một số điều lệ và tỷ lệ cho việc ứng cử của khoá 13, nên có bạn đọc trong nước hỏi ý kiến nhà báo Việt Thường rằng họ muốn đấu tranh bằng con đường hoà bình, hợp pháp thì có thể tham gia ứng cử trong quốc hội 13 được hay không.

Từ xưa đến nay, như quý bạn đọc đã biết, lập trường của nhà báo Việt Thường đã khẳng định rất  nhiều lần và rất rõ ràng cái căn tính của Đảng cộng sản Việt Nam là  Việt Gian, chúng chỉ mượn cái áo khoác cộng sản mà thôi.  Cho nên đương nhiên không thể nào đấu tranh với chúng theo kiểu đó được bởi chúng luôn luôn nắm đằng cán.  Nhưng  không phải tất cả mọi người, các thế lực chính trị ở ngoại quốc  đều hiểu được điều đó cho nên họ vẫn ủng hộ phương pháp đấu tranh  ôn hoà.  Vì thế kịch bản của VGCS đưa ra nhất định phải tìm cách để mở mắt cho những xu hướng chính trị giả lương thiện đó không thể giả mù sa mưa được.  Cho nên mặc dù VGCS cho những tổ chức cuội tay sai như nói ở trên tẩy chay ứng cử bầu cử quốc hội 13 và chúng tin rằng chắc chắn mọi người cũng sẽ làm theo lời kêu gọi đó.  Cho nên chúng mạnh dạn đưa ra hai vấn đề:

 

a)      Cho đưa chỉ tiêu tự do ứng cử lên là 20% số ghế.

b)      Chúng đặt vấn đề ứng cử là trách nhiệm của mỗi công dân.  Người tự ứng cử được quyền trình bày quan điểm của mình với cử tri và cử tri có nghĩa vụ phải đến họp.

Lời kêu gọi bất ngờ của nhà báo Việt Thường đã khiến tập đoàn VGCS bị động cho nên tên Nguyễn Phú Trọng vừa nhổ lại liếm ngay.  Chúng đã hạ tỷ lệ ứng cử từ 20% xuống còn 7,5% ở Saigon (vì ảnh hưởng của Việt Nam Cộng Hoà còn sâu đậm ở nơi này). Còn Hà Nội thì chúng hạ chỉ tiêu từ 20% xuống còn 9,5%!  Đồng thời chúng đã không cho phép người tự ứng cử được đến nói truyện trước cử tri và gây rất nhiều khó khăn.

Xin quý vị tìm tham khảo bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Vinh trên Nữ Vương Công Lý mà Chính Khí Việt xin để link dưới đây  https://www.danluan.org/tin-tuc/20110329/phong-van-ls-le-quoc-quan-nguoi-tu-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-13

Sự thật đã rành rành như vậy rằng, lời giải thích của nhà báo Việt Thường và những người yêu nước tỉnh táo ở trong nước đã khiến cho  tập đoàn VGCS cực kỳ lúng túng.  Chỉ tiếc rằng các báo,  đài của hải ngoại kể cả quốc tế như BBC, RFA, RFI… đã lờ đi hoặc chỉ đưa tin một cách rất hời hợt hoàn toàn khác hẳn với cách đưa tin kỹ càng và phỏng vấn rõ ràng những tên cuội ở trong nước!  Đấy là lý do để bôi nhọ những người thực sự tỉnh táo về chính trị và có lòng yêu nước nồng nàn đã dũng cảm dám nói thật, nói hết, trong số đó có nhà báo Việt Thường và những người có đồng quan điểm với nhà báo Việt Thường ở thời gian đó, nên VGCS đã chỉ đạo cho những tên nằm vùng tập hợp bôi nhọ nhà báo Việt Thường, Nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, các ông Lý Trọng Tín, Văn Trần, Đặng Phúc, Nam Nhân Nguyễn Đức Chunng và website Hồn Việt UK bằng những sự vu cáo trắng trợn hoàn toàn xuyên tạc không cần trích dẫn những lời nói đúng đắn, những bài viết của những người nói trên.  Nơi nằm vùng chính là tinparis.net với những tên ra mặt công khai là Trương Minh Hoà, Tôn Nữ Hoàng Hoa, Hồ Công Tâm, Hà Văn Sơn, với sự chỉ huy của tên  Phùng Ngọc Sa, Hứa Vạng Thọ và tên Mã Giám Sinh Tân Thời Thế Huy.  Tiếp đó cái ổ nằm vùng này vẫn lải nhải suốt từ năm 2011 đến nay bịa mọi thứ chuyện mà không hề dẫn chứng để bôi nhọ tất cả những người nói trên.

Cho đến nay, tập đoàn VGCS đã lo sợ mọi người sẽ lại tự ứng cử vào Quốc Hội VGCS vào khoá tới (tức khoá 14) cho nên chúng đã đưa vào Luật Bầu Cử đại biểu Quốc Hội và đại biều Nhân Dân một vấn đề là không cho phép người ứng cử ngoài đảng được tự mình vận động với cử tri !?! Điều đó có nghĩa là bài trả lời bạn đọc trong nước về vấn đề tham gia ứng cử vào quốc hội VGCS khoá 13 để lợi dụng cái sơ hở của chúng là cho ứng cử tự do được phép tiếp xúc với cử tri khi đi vận động và cử tri thì có trách nhiệm phải tới nơi họp.  Thì nay cái việc cấm tiếp xúc với cử tri để vận động rõ ràng cho thấy nhà báo Việt Thường đã hiểu rõ VGCS cho nên đã có trách nhiệm và viễn kiến chính trị để trả lời cho những người ở trong nước muốn ứng cử tự do vào Quốc hội  VGCS sẽ lợi dụng sự cho phép tiếp xúc cử tri để vạch mặt những tội lỗi buôn dân bán nước của chúng. 

Sự đúng đắn đó đã được chứng minh bằng việc chúng cấm những người ứng cử tự do  và tự vận động cho việc ứng cử của mình.  Thế nhưng ngay lúc này bọn Thế Huy cũng như những tên VG làm an ten ở trong tù như tên Trương Minh Hoà và thằng Góp Gió Võ Văn Sáu... vẫn đưa câu chuyện trả lời bạn đọc ở trong nước thời kỳ 2011 ra để bôi nhọ nhà báo Việt Thường!?”

(còn tiếp)

Chính Khí Việt (Joseph Phạm)

Ngày 6 Tháng 10, 2018.

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website