CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, June 21, 2021

BÀI 2 TIẾP THEO: HỘI CỜ ĐỎ LẠI TIẾP TỤC LỘ MẶT TAY SAI VGCS

 

BÀI TIẾP THEO: HỘI CỜ ĐỎ LẠI TIẾP TỤC LỘ MẶT TAY SAI VGCS

                             Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thứ 26, James Mattis.

Có lẽ tướng năm sao Mad Dog chưa là nhà chiến lược giỏi giống như mấy bộ óc vĩ đại trong Toà Bạch Ốc nên ông đã bày tỏ ý kiến xin đưa các hàng không mẫu hạm vào cuộc mà ông không hiểu rằng hai bên Phương Tây và Tàu Tập Cận Bình đã chắc AI THẮNG AI? Chỉ tính riêng về dân số, dân số Tàu hoặc hơn hoặc kém chút ít Phương Tây.  Còn ba cái tàu hàng không mẫu hạm, chẳng biết to lớn là bao nhiêu nhưng chắc chắc phải kém rất nhiều tàu hàng không có tên là “Đảo Nổi Của Tập Cận Bình”.  Chỉ tính sơ sơ đảo này rộng khoảng 13,000 Km2, đặc biệt đảo này dựa lưng vào đảo Hải Nam của Tàu Tập Cận Bình với đầy đủ kho vũ khí các loại để phục vụ cho chiến tranh nếu như chiến tranh thật sự bùng nổ.  Ai dám cam đoan rằng dưới lòng đất của Đảo Hải Nam không có những vũ khí hạt nhân khác. Đó là chưa nói đến có thể có cả tàu ngầm và tàu phóng lôi các loại!  Đương nhiên Phương Tây phải nghĩ tới hằng nhiều vạn dân quân du kích trên biển, núp dưới danh nghĩa tàu đánh cá các loại trong vùng Hải Phận Quốc Tế.  Chúng có thể bao vây các hải lộ, như vậy xin hỏi Phương Tây có nhất trí cho ông tướng 5 sao Mad Dod dù mad đến đâu, có dám giết những “người dân đánh cá” đó không? Chưa kể con số dân đánh cá đó còn có cả Việt Nam Cộng Sản, Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia…?!

Nên nhớ, tính cả Mỹ, một số nước Phương Tây, thêm vào đó là Nhật Bản, Việt Nam Cộng Sản, Tàu Tập Cận Bình, Philippines, Thai Lan… đều có dàn khoan dầu ở đó, và để bảo vệ nguồn dầu lửa này liệu họ có khoanh tay đứng nhìn hay không!!!

Vì vậy cần phải lưu ý  mục tiêu quan trọng của Phương Tây là quyết tâm làm như thế nào để Viêt Gian Cộng Sản ký kết các hợp đồng khai thác dầu lửa ở hải phận trong lãnh hải và cả thềm lục địa nữa.  Chắc chắn còn có nhiều nguồn lợi nhuận khác của một dân số hơn 100 triệu tiếp giáp với các nước khác đặc biệt là Cam Bốt và Lào, những đất nước chưa phát triển, đất rộng người thưa, nhiều quặng mỏ quý hiếm.  Ngay như Việt Nam chẳng hạn dãy Trường Sơn là nguồn quặng mỏ rất quý hiếm.  Có nguồn tin được tung lên rằng phía Nam Trường Sơn có cả Uranium và đất hiếm.  Đồng thời nó cũng là kho tàng phong phú về hệ thực vật và sinh vật, vì rừng ở Trường Sơn là rừng nguyên sinh. Cho nên Mỹ đã nhanh chân lợi dụng lời kêu gọi của tên đại việt gian Hồ Chí Minh, khi nó tuyên bố: “DÙ CÓ ĐỐT HẾT CẢ DÃY TRƯỜNG SƠN…” (SIC)

Đó là cách thức chào hàng của đảng VGCS mà tội đồ Hồ Chí Minh là kẻ đại diện cao nhất đã bắn tín hiệu rằng Cộng Sản Việt Gian của bọn chúng sẵn sàng bán như cho không cả dãy Trường Sơn để chỉ cần đổi lấy quyền Cai Trị Toàn Bộ đất nước Việt Nam theo mô thức Đảng Lãnh Đạo Tuyệt Đối, đồng thời là chủ nhân tuyệt đối như sự khẳng định lại một lần nữa của tên đại việt gian Nguyễn Phú Trọng tại Đại Hội Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh sáng ngày 11 tháng 12, 2017, rằng:

Thứ nhất: “Đoàn Thanh Niên là ĐỘI QUÂN DỰ BỊ CỦA ĐẢNG, là NGƯỜI CHỦ TƯƠNG LAI, rường cột của nước nhà.”  (sic)

Thứ hai: “Tạo sức đề kháng cho thanh niên tránh tình trạng ‘Nhạt Đảng’, ‘Khô Đoàn’, ‘xa rời chính trị’(sic)

Thứ ba: “Nhiệm vụ chính trị hàng đầu là BẢO VỆ CÁC THÀNH QUẢ CỦA CÁCH MẠNG” (sic)

Tất nhiên những nhà chiến lược Hoa Kỳ không chỉ tin vào lời nói: “sẵn sàng đốt cả dãy Trường Sơn…” của đại  tội đồ việt gian Hồ Chí Minh mà họ còn có bằng cớ để tin vào lời của Hồ việt gian qua lá đơn của hắn khi vừa đặt chân đến Pháp lần đầu. Nó, tức đại tội đồ việt gian Hồ Chí Minh viết cho Bộ Thuộc Địa Pháp  xin học  nhằm: “PHỤC VỤ CHO MẪU QUỐC PHÁP ĐƯỢC HỮU HIỆU HƠN” (sic)!  Ngay cả tên đại tướng ngụy quân việt gian cộng sản, là Ủy viên Bộ Chính Trị việt gian kiêm Bộ trưởng Quốc Phòng và Tổng Tư Lệnh Ngụy quân VGCS, tức Võ Nguyên Giáp đã có đơn LẠY LỤC THỰC DÂN PHÁP nhằm tiếp tục được theo học ở Trường Đại Học Hà Nội, đồng thời xin được làm con nuôi của Marty, trùm mật thám Thực Dân Pháp trên toàn cõi Ba Nước Đông Dương!

Đó là lý do Mỹ đã quyết tâm huy động nhân lực tài giỏi nhất của toàn nước Mỹ từ quân sự, chiến lược cùng các chuyên viên “đảo chánh” trực tiếp thay nhau nắm Đại sứ Mỹ tại Saigon. Và Mỹ còn huy động cả “lực lượng đồng minh” cho ra vẻ được Quốc Tế ủng hộ?!

Để che mặt cho đội quân xâm lược của Mỹ vào Việt Nam bằng trò hề trong danh xưng “CHIẾN TRANH CỤC BỘ”?!

Kế hoạch tiếp theo có hai mục tiêu quan trọng:

Mục Tiêu thứ nhất là phải bằng mọi giá dùng tiền bạc và sức ép mọi mặt như: quyền lực,  gái gú… đối với lũ phản tướng, bán nước cầu vinh để phải tiêu diệt bằng được theo phong cách của VGCS “Đào tận gốc, trốc tận rễ” GIA ĐÌNH CỦA LÃNH TỤ SỐ 1 TRONG CÔNG CUỘC BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐÓ LÀ GIA ĐÌNH CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM. Bởi vì những đường lối chính sách của Cụ Ngô Đình Diệm cho áp dụng lần đầu tiên trong lịch sử thế giới. Đó là chính sách CHIÊU HỒI. Chính sách này đã cho mọi người dân Việt Nam được tự do tìm hiểu để lựa chọn cho Tổ Quốc Việt Nam con đường đi của dân tộc quốc gia hay con đường bán nước của VGCS.  Phương pháp thực thi được thể hiện trong trường hợp người của phía việt gian cộng sản (hoặcc trực tiếp xâm nhập, hoặc nằm vùng) bị bắt, được xem như một sinh viên chính trị chứ không phải là tù nhân hay trại viên như trường hợp VGCS áp dụng cho đối phương.  Trong số sinh viên đó đã có rất đông cán bộ cao cấp các loại, kể cả quân đội, an ninh tình báo của VGCS như Thượng tá cộng sản Tám Hà, Đại tá cộng sản Nguyễn Bé, ngoài ra còn có Nguyễn Xuân Nhạ, Mười Hương (phụ trách tình báo của VGCS), Huỳnh Văn Trọng, Phạm Xuân Ần, Lê Hữu Thuý... Đặc biệt đối với Mười Hương, Cụ Ngô Đình Nhu đích thân có cuộc trò chuyện với Mười Hương một cách rất tự do tư tưởng, có nghĩa tôn trọng những ý kiến đối lập, không sử dụng bất kể loại hình thái ÁP LỰC NÀO  đối với tên việt gian bán nước Mười Hương. Sau cuộc nói chuyện đó, tên việt gian Mười Hương vẫn được hoàn toàn tự do, nghĩa là hắn toàn quyền tự do đi lại. Và chính tên việt gian Mười Hương đã tự chọn việc ở lại "trường nghiên cứu chính trị" là sản phẩm của cụ Ngô Đình Cẩn và người phụ tá là ông Dương Văn Hiếu. 

Tại sao vậy?

Bởi vì trên cương vị thường trực Ban An Ninh của Trung Ương Cục Miền Nam của VGCS (bộ phận B), nên hắn hiểu giữa tâm huyết Vì Nước, Vì Dân của Tổng Thống Ngô Đình Diệm  trái ngược hoàn toàn với tụi VGCS bán nước, giết dân mà chứng cớ cụ thể là tụi cố vấn Nga  cộng với tụi lính Tàu Mao cải trang hoạt động ở Miền Bắc, cũng như các quân trang, quân dụng được Nga -Tàu tiếp tế qua các ngả  vùng Mỏ Vẹt và cảng Kampong Cham, Cam Bốt. 

Khi đề cập đến Cam Bốt chúng ta đừng quên một sự kiện quan trọng khác, đó là Tàu Mao đã lợi dụng  sự kiện  tên Đại sứ Hoa Kỳ là Sullivan đón tiếp vợ chồng Quốc Trưởng Cam Bốt, Vua Norodom Sihanouk ở sân bay quốc tế Phnom Penh.  Ra đón vợ chồng Quốc Trưởng Sihanouk, tên vô giáo dục Sullivan chỉ mặc quần đùi, một tay cầm gậy, tay  giắt chó. Chính vì lối hành xử vô giáo dục này Sihanouk đã ngả theo Tàu Mao. Liền ngay sau đó, vợ của Chu Ân Lai là Đặng Dĩnh Siêu, đã có mặt tại Cam Bốt và sự kiện tiếp theo là lính tráng, vũ khí, lương thực cũng đầy ắp chảy sang Cam Bốt qua các ngả mà Chính Khí Việt vừa nêu ở trên!!!

(còn tiếp)


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website