CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, October 21, 2020

NHÂN NGÀY LỂ GIỔ CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

 NHÂN NGÀY LỂ GIỔ CỐ TỔNG THỐNG

                   NGÔ ĐÌNH DIỆM .
CHÚNG TÔI TOÀN THỂ QUÂN DÂN CÁN CHÍNH                         VIỆT NAM CỌNG HÒA
ĐỒNG THÀNH TÂM THẮP LÊN NÉN HƯƠNG LÒNG
          TƯỞNG NHỚ  VỊ ANH HÙNG DÂN TỘC
 VÀ QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VIỆT NAM CỌNG HÒA
                  VỊ QUỐC VONG THÂN.
                      TRONG CHÍNH BIẾN 1-11-1963
 
          
               On the anniversary of the late
            President NGO ĐÌNH DIỆM 
              on November 2, 1963,
 the all  Vietnamese people sincerely commemorate and thank you very much to the honorable national hero who martyred the Nation with the army, people, officials, Republic vietname itself in the events of                     
Inline image

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website