CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, October 28, 2020

LỜI CỦA CỘNG SẢN không phải không đáng tin. Mà là TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TIN.

 

DAISY NGUYỄN
LỜI CỦA CỘNG SẢN không phải không đáng tin. Mà là TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TIN.
Bạn biết đấy, cộng đồng người Việt chống Cộng Sản chia ra làm nhiều phe cánh, nhiều luồng tư tưởng khác nhau. (Ở đây tôi tạm thời không nhắc đến những loại chống Cộng GIẢ )
Trong số những người thật tâm chống Cộng, có nhiều người vẫn còn tin rằng : Việc một số Đảng viên CS "trở cờ", lên tiếng chống lại CSVN là điều CÓ LỢI cho người Quốc Gia. Và họ sẵn sàng bắt tay, hợp tác với Việt Cộng để tiêu diệt Việt Cộng.
Tôi khẳng định: HỌ ĐÃ LẦM TO!
Cộng Sản tồn tại chỉ với 1 mục đích: Đó là thâu tóm mọi quyền lực và lợi ích về cho phe nhóm của chúng. Không bao giờ có chuyện CS vì dân tộc, vì Tổ Quốc mà chống lại nhau. Khi bạn thấy chúng "cắn" nhau. Tức là chúng đang GIÀNH ĂN. Vậy thôi.
Thế thì lại có người nói với tôi: " Chúng giành ăn mà đấu đá nhau, thì chúng ta cứ lợi dụng chúng". Bạn à...LỢI DỤNG là sở trường của CS, không phải của bạn đâu. Trước khi bạn lợi dụng được chúng, thì chúng đã lợi dụng bạn xong rồi. Và trước khi bạn kịp nhận ra bạn sai, thì bạn đã trở thành NGƯỜI CỦA CHÚNG.
Cộng Sản có nhiều "ngón nghề" : mị dân, diễn tuồng, mua chuộc, trà trộn, nguỵ tạo, tâm lý chiến... Bạn có gì???
Một ngày đẹp trời bạn xem tin tức, nghe được câu phát biểu của một thằng tướng VC rằng :" Phải có VNCH trở về chung tay thì mới thoát được Trung Cộng". Lúc này bạn reo lên vì mừng rỡ sao? Hoặc bạn nghe thấy nhiều Đảng viên thẳng thừng lên án chế độ CS, vạch ra vô số cái xấu xa của CS. Lúc này bạn cũng lại muốn chạy lại gần ôm chầm lấy chúng vì vui mừng sao???
Việt Cộng có tài lực, quân đội, có "ông cố nội" chống lưng. Bạn không có gì cả. Chúng chưa nói "xoá bỏ CS" thì bạn đã vội xoá bỏ lằn ranh Quốc Cộng của mình để chạy về phía chúng. Chúng chưa "đốt cờ đỏ sao vàng" thì bạn đã vội vàng hạ Hoàng Kỳ VNCH để chung tay hợp sức với VC. Thậm chí công cuộc vạch trần tội ác của VC với đồng bào Việt Nam còn chưa xong, thì bạn đã quay sang kêu gọi XOÁ BỎ hận thù, HOÀ HỢP với Cộng Sản. Hành động đó của bạn không phải là yêu dân tộc . Mà chính là đang HẠI DÂN TỘC phải tiếp tục sống chung với Cộng Sản với nhiều phiên bản, nhiều lớp song sắt dày đặc hơn.
Tóm lại, chỉ có duy nhất 1 ngày mà Việt Cộng biết thương dân, yêu nước : Đó là ngày MẶT TRỜI MỌC Ở HƯỚNG TÂY.
Chúc bạn an yên!
Daisy.
16/11/2019

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website