CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, September 1, 2020

Tuyệt vời: Diễn từ của Tổng thống Trump kết thúc với bài Ave Maria

Tuyệt vời: Diễn từ của Tổng thống Trump kết thúc với bài Ave Maria – Kinh Kính Mừng Maria được phổ nhạc

 
 DIỄN TỪ CỦA ĐỆ NHẤT PHU NHÂN MELANIA

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website