CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, September 20, 2020

THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI TRẬN TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930 (PHẦN III)

THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI TRẬN TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930 (PHẦN III) (BÀI 9) LGT: Dưới đây là bài viết vào hạ tuần tháng 12 năm 2013, chúng tôi đã vạch rõ tên Cuội Dương Danh Dy nguyên Tổng Lãnh Sự VGCS ở Quảng Châu, Tàu Cộng được BBC - Ban Tiếng Việt sử dụng phỏng vấn trên phương tiện truyền thông của mình để chạy tội cho lũ VGCS khi hắn cho rằng ảnh hưởng của Mao tại Việt Nam trong thời điểm 2013 là "KHÔNG CÒN GÌ NGOẠI TRỪ MỘT SỐ RẤT ÍT KẺ NGU MUỘI Ở VIỆT NAM" (SIC) (Bức tranh tên khát máu Mao Trach Đông được treo trước VP tờ báo New York Times, New York Tháng 9 năm 2019) Thế nhưng nhân ngày Mao bị lôi cổ xuống a-tỳ địa ngục lần thứ 43 tức là vào thời điểm này của năm 2019, thì chính tờ New York Times, một tờ báo kỳ cựu và nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ đã long trọng Tưởng Niệm tên khát máu họ Mao ròng rã nhiều ngày, ngay tại trụ sở của tờ báo như bức ảnh ở trên. Như thế có nghĩa "ảnh hưởng của Mao" không những chỉ có trên đất nước Tàu bành trướng, nước chư hầu của nó là "Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" mà nó còn lan tới cả Hoa Kỳ, một quốc gia luôn xem mình như TIỀN ĐỒN chống lại ảnh hưởng của các tên Cộng Sản, Độc Tài Khát Máu Quốc Tế trong đó có Mao!!! Không biết khi đọc bài này, có bản dịch bằng anh ngữ ở cuối bài, Lord Tony Hall, Tổng Giám Đốc Đài BBC có còn điều gì để biện minh, kẻ "tấn công lớn nhất vào sự thật kể từ 1930" lại chính là nhân viên của mình trong Ban Tiếng Việt Đài BBC!? ẢNH HƯỞNG CỦA MAO Ở VIỆT NAM Chính Khí Việt Mao Trạch Đông Ngày 20 tháng 12, 2013, trao đổi với BBC, Dương Danh Dy, nguyên Tổng Lãnh Sự VGCS ở Quảng Châu, Tàu bành trướng, khi nói về ảnh hưởng của Mao, hắn đã nói rằng: Trích Nguyên Văn: “Mao Trạnh Đông bây giờ ảnh hưởng với Trung Quốc rất ít rồi. Trung Quốc còn cần, giương ra những lúc có lợi, còn đối với Việt Nam, hầu như không có ảnh hưởng gì nữa, trừ một số rất ít kẻ ngu muội ở Việt Nam.” (hết trích) Dương Danh Dy vốn là một khách hàng quen thuộc của BBC, giống như các loại “cuội” khác ở trong và ngoài Việt Nam. Hắn thường phát biểu trong vai kịch, một nhân vật VGCS “tiến bộ” , thường được các loại cuội trong và ngoài nước sử dụng làm “nhân chứng quan trọng” về tình hình bang giao giữa Việt Nam dưới sự cai trị của tập đoàn VGCS với Tàu Khựa bành trướng. Vậy xin được phân tích câu phát biểu có vẻ mạnh miệng của Dương Danh Dy như thượng dẫn. 1/Khi hắn nói: “Mao Trạnh Đông bây giờ ảnh huởng với Trung Quốc rất ít rồi” (SIC), thì xin đừng vội hiểu hắn coi thường Mao. Vì điều đó là một sự thật của bất kể ai tham gia vào hoạt động chính trị của bất kể nước nào trên thế giới. Thí Dụ: Trong Thế Chiến Lần Thứ II, Tổng Thống Roosevelt của Mỹ, Stalin của Nga Xô, Churchchill của Anh, Tưởng Giới Thạch của Tàu… có ảnh hưởng lớn lao cho đất nước của họ và thế giới không? Còn bây giờ ảnh hưởng đó như thế nào, nhiều ít ra sao? Ảnh hưởng của họ hiện nay rất ít. Đúng vậy! Vì họ đã chết không còn điều hành đất nước nữa. Nhưng HẬU QUẢ những quyết định của họ khi còn sống vẫn còn rất lớn lao. Thí Dụ: Nếu Roosevelt cho mở mặt trận ở Balkan thay vì ở Normande thì sẽ khác nhau như thế nào? Vì thế Mao chết thì ảnh hưởng của hắn với Tàu hiện tại rất ít, vì nó chịu ảnh hưởng của các thế hệ tiếp nối Mao. Và điều quan trọng nhất là HẬU QUẢ CỦA MAO ĐỂ LẠI đã dẫn giắt các thế hệ tiếp theo Mao đang đi tiếp con đường của Mao vạch ra hay là xóa bỏ nó??? 2/Sự việc Dương Danh Dy đưa ra câu “PHỦ NHẬN ẢNH HƯỞNG CỦA MAO”, là cố để đưa ra cái vế thứ hai, đó là: “còn đối với Việt Nam, hầu như không có ảnh hưởng gì nữa, trừ một số ít kẻ ngu muội ở Việt Nam” (SIC) Vậy xin hỏi: a) Ai là kẻ giúp cho tên đại việt gian Hồ Chí Minh cướp quyền lãnh đạo TUYỆT ĐỐI lực lượng vũ trang của Việt Nam, khởi thuỷ là QUÂN ĐỘI QUỐC GIA với tôn chỉ TRUNG VỚI NƯỚC để rồi sau đó tên đại VG Hồ Chí Minh đưa họ sang Tàu tẩy não để khi trở về Việt Nam lại trở thành QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN, hay BỘ ĐỘI CỤ HỒ với tôn chỉ TRUNG VỚI ĐẢNG VGCS??? b) Sau khi VGCS nắm hoàn toàn lực lượng vũ trang và VIỆT GIAN HÓA chúng trong trang phục của lính Tàu, tổ chức theo kiểu Tàu, cài cấy lũ đảng viên VGCS và đoàn viên Thanh Niên VGCS vào toàn bộ hệ thống tổ chức của cái gọi là lực lượng vũ trang đó với cơ quan đầu não là Tổng Cục Chính Trị và hệ thống Chính Ủy. Từ cấp đại đội trở lên thì ở đại đội bộ (tức văn phòng chỉ huy của đại đội) bao giờ cũng có ảnh Marx, Le Nin, Stalin, Mao, Chu Đức, Bành Đức Hoài và đại việt gian cộng sản Hồ Chí Minh cùng với khẩu hiệu “Trung Với Đảng, Hiếu Với Dân, Nhiệm Vụ Nào cũng hoàn thành, khó khan nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Dựa vào lực lượng đó, tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh mới tiến hành cái gọi là “ĐẤU TỐ CHÍNH TRỊ” để khủng bố, thủ tiêu các nhân sĩ, trí thức KHÔNG CỘNG SẢN trong toàn bộ hệ thống tổ chức của bộ máy nhà nước từ Trung Ương tới Địa Phương, nhằm đưa ra một cách chính thức hệ thống VGCS vào lãnh đạo chỉ huy trực tiếp theo công thức “Đảng Lãnh Đạo, Chính Quyền Quản Lý”. Đó là một hình thức đảo chánh chính phủ Liên Hiệp Kháng Pháp, biến cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp thành cuộc chiến bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ cho Nga Xô và TÀU MAO trên ba nước của Bán Đảo Đông Dương!!! Và cũng từ đó bắt đầu có khái niệm “QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG CỦA BÁC” (sau này bớt hai tiếng “Nhân Dân” cho… gọn và rõ ràng hơn thân phận nô lệ của Người Dân Việt Nam). c) Và cũng dựa vào lũ lực lượng vũ trang đó với sự trực tiếp chỉ đạo của các viên tướng do Mao cử sang làm Cố Vấn Quân Sự, Cố Vấn Chính Trị và Tổ Chức, Cố Vấn Tuyên Truyền và Giáo Dục, cũng như Cố Vấn Về Cải Cách Ruộng Đất. Nhờ đó tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh đã tiến hành cải cách ruộng đất mà mục tiêu thực sự là: - Tiêu diệt tận gốc những gì là PHI VÔ SẢN. - Bần cùng hóa toàn dân hay còn gọi là VÔ SẢN HÓA toàn dân. - Việt Gian Hóa toàn đảng Cộng Sản, nghĩa là loại bỏ hết những người vì lý tưởng yêu nước chống thực dân Pháp, để kết nạp toàn bộ các loại vô sản lưu manh nông thôn, cũng như lưu giữ lại những loại cơ hội, đầu hàng, chấp nhận thân phận khuyển mã cho VGCS. - Tiến tới việt gian hóa toàn dân (một hình thức thoái hóa hơn thân phận nô lệ đỏ) d) Cũng nhờ lực lượng vũ trang đó mà tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh làm tiếp cái gọi là: Chấn Chỉnh Tổ Chức, Cách Mạng Văn Hóa Tư Tưởng, Cải Tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, đưa tất cả các loại hình sản xuất và lưu thông phân phối vào hợp tác xã. Nghĩa là từ đó tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh nắm hết đất đai, sông biển tài nguyên của Việt Nam, đẩy người dân Việt Nam trở thành Nô Lệ Đỏ và cũng bị sử dụng như Nô Lệ của các giai đoạn lịch sử. Thí dụ: Hôm nay là bút nô, mai có thể thành binh nô; hôm nay là binh nô, mai có thể là nông nô (vụ gia đình Đoàn Văn Vươn là một thí dụ). Tóm lại mọi hoạt động của xã hội Việt Nam, lúc đó là Bắc Việt Nam, sau 30/4/75 là toàn thể Việt Nam, đều vì quyền lợi của Nga Xô và Tàu bành trướng, được đúc kết qua câu nói của Lê Duẩn: “Ta Đánh Là Đánh Cho Liên Xô và Đánh cho Trung Quốc”!!! 3/ Ảnh hưởng của Mao ở Việt Nam ngày càng phát triển mạnh và nguy hiểm hơn cùng với thời gian. Thí dụ: - Thời Mao Trạch Đông, chúng ta mất Hoàng Sa; thềm lục địa; cột mốc bị dời sâu vào nội địa Việt Nam! - Thời Đặng Tiểu Bình chúng ta lại tiếp tục mất thêm các điểm cao chiến lược khắp biên giới Việt-Trung, cũng như một số làng xã Việt Nam ở biên giới Việt-Trung! - Thời Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và nay là Tập Cẩn Bình có lúc nào ảnh hưởng của Mao không phát triển sâu và rộng vào hải đảo, lãnh hải, đất liền, mọi mặt của xã hội Việt Nam và nhất là về mặt nhân sự trong các tổ chức của VGCS từ trung ương tới địa phương làng xã! Đến mức Cờ Tàu bành trướng một sao lớn và 4 sao nhỏ thời Mao, thì thời của Tập Cẩn Bình VGCS đã cho thêm một ngôi sao nhỏ?! Thời Hồ Cẩm Đào thì văn công ở Lao Cai được lệnh đóng vai Thi Sách và Hai Bà Trưng sang tận đất Tàu bành trướng quỳ lạy tượng thằng Mã Viện!!! (Thuộc loại Ngu Muội như thế này mà thằng Dương Danh Dy lại chịu khó ra công KHUYỂN MÃ, nâng bi, điếu đóm cho chúng, kể cũng LẠ THẬT???) Ngay về cách ăn mặc, không kể những thằng việt gian cộng sản đã chết, những thằng còn sống thuộc loại chóp bu như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu… vẫn mặc cái áo Đại Cán bốn túi của Mao đấy thôi! Và ngay tận những ngày cuối cùng của tháng 12, 2013 này mà một “đồng chí bí thư VGCS ở một thôn ở vùng Sa-Pa” vẫn còn mặc cái áo bốn túi của Mao Trạnh Đông đấy!!! 4-3650-1387574194.jpg Đây là ảnh hưởng của Mao hay của thằng Dương Danh Dy Vậy Chính Khí Việt xin có thơ theo trường phái ghế đá rằng: “Trả lời phỏng vấn được dăm câu Chỉ có lợi cho lũ Ba Tàu Ảnh hưởng của Mao không còn nữa? Nam Quan, Hoàng Sa…nay thuộc đâu? Mười sáu chữ vàng và Bốn tốt Là ảnh hưởng Mao đó chứ đâu!!!” MONG RẰNG NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC, XIN HÃY LƯU Ý ĐẾN LỐI PHÁT BIỂU MẠNH BẠO CỦA CÁC LOẠI “CUỘI DÂN CHỦ VÀ CUỘI ĐỐI LẬP”. Vì chúng được cho phép mở miệng để làm điếc tai, đau đầu, làm nhiễu thông tin gây mơ hồ cho mọi người!!! Và trên tất cả với sự phối hợp nhuần nhuyễn của nhân viên Đài BBC - Ban Tiếng Việt với tên cuội Dương Danh Dy, nguyên Tổng Lãnh Sự VGCS tại tỉnh Quảng Châu có phải là sự "tấn công lớn nhất vào sự thật" như lời Tổng Giám Đốc Đài BBC Lord Tony Hall từng khẳng định!? Chính Khí Việt Ngày 23 Tháng 12, 2013 Tài Liệu Tham Khảo: 1/ http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131220_vietnam_views_mao_legacy.shtml 2/ www.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nguoi-phu-la-trong-ret-buot-ky-luc-2926711.html MAO TSE TUNG’s INFLUENCE in VIETNAM Author: Chính Khí Việt Version In English: Việt Sĩ Mao Trạch Đông On December 20, 2013, in an interview with BBC, Duong Danh Dy, former Vietnamese Consul General in Quang Chau to China, when talking about the influence of Mao, he stated: Excerpt: "Mao Tse Tung’s popularity has currently diminished. China still needs it to show off when it deems to be beneficial. But to Vietnam, his influence is none, except that to some idiots in Vietnam”. Duong Danh Dy used to be BBC’s frequent customer, similarly to other fake political opponents inside and outside Vietnam. Dy usually states with his tone as a “modern” Chinese communist who used to be portrayed as an “important witness” about the relations between Vietnam under the governance of China. Let’s analyze Duong Danh Dy’s statement as follows: 1- When Duong said:” Mao’s influence in China has diminished" (sic) then it should not be understood as he understates Mao. Because that is the truth to everyone who participates in political activities. E.g.: In the World War Two, American President Franklin Roosevelt, Stalin of Soviet Union, Churchill of England, Chiang Kai Shek of Taiwan…’s influence to their countries and other people around the world. Now, that how is that influence? Does it diminish? Their current influence is insignificant. It is true! Because they passed away and have no longer run their countries. But the impact of their decisions while they were in power is still significant. E.g.: If President Franklin Roosevelt had launched the invasive landing in Balkan instead of Normandie then the war ending result would have been probably much different. Therefore, after Mao died then his influence in China has gradually diminished because his predecessors will continue running China. The important thing is Mao’s legacy will encourage his next leaders to continue his leadership strategies and philosophies or those newer leaders will abolish Mao’s ideology. 2- Duong Danh Dy has “rejected Mao’s influence in China” to imply “Mao’s influence in Vietnam is none, except some fanatic and stupid people in Vietnam"(sic) Question: Who helped Ho Chi Minh to seize supreme political power in Vietnam? What is the justification to the original armed forces whose mission was absolute loyalty to its father land? But when these armed forces participated to training sessions in China then its mission has been changed to “loyalty to the Communist Party of Vietnam/ CPVN). After the CPV seized full power in Vietnam and clothed their armed forces personnel and officers in Chinese style uniforms, implanted Communist party members and spies into the Vietnamese Youth Communists in structure with strategic leaders as Political General Division and systems of political counselors in the army. In lower level army units up to higher officers’ offices there are always portrait photos of Marx, Le Nin, Stalin, Mai, Chu Duc, Banh Duc Hoai and Ho Chi Minh which have “bombarded” the environments with loud slogans:” Love to the (Communist) Party, Love to People, Any responsibilities will be accomplished, any difficulties will be conquered, any enemies will be defeated”. Leaning tight on these power groups, Ho Chi Minh and his group proceeded fast with the “Political Accusation Campaign” to terrorize and secretly killed intellectuals and respectable seniors in the government administration system from central to local levels in order to quickly install direct leadership of the Communist Party of Vietnam (CPVN) to match with the formula “Party leads, government administers”. That was a form of a coup d’etat to overthrow the Coalition government which was fighting the French colonist authorities and convert this mass campaign into a war to expand the communist ideology for Soviet Union and China in Indochinese. And since that time a new concept was introduced “Citizens People of the Party, of Uncle Ho” (later on the world People was eliminated to demonstrate brief and concise the slavery status of the Vietnamese people under the third international communism). And backed up by that armed force which was under direct leadership of Chinese Generals who were sent to Vietnam to be military advisers, political and organizing counselors, propaganda, education counselor and land reform counselors the CPVN launched the “Land Reform Campaign” under disguised objectives as follows: - Eradicate roots of citizens who are not proletariats. - Confiscate everybody’s properties. - Transform all members of CPVN into communists. It means all other people who loved Vietnam and fought against the French colonists were kicked out. Then the CPVN attracted and used all rural gangsters in the countryside as well as opportunists, losers and whoever accepted their slavery lives into the CPVN. - The CPVN’s ultimate goal was to transform all citizens into twisted communist betrayers (a worst form of slavery compared to red slaves). Also backed up by those armed forces Ho Chi Minh and his strategic committees continued with: Reorganization, Cultural and Thought Revolution, Re-Education of private businesses and industrial, integrate production and distribution into remote cooperative organizations. It means Ho Chi Minh and his groups fully confiscated and tightly controlled all land, river and sea of Vietnam, transformed the People into modern red slaveries who indeed were used as hard-labor slaves in recent history. E.g.: In one day people might be hired as writers, the next day they might become armed slaves, the following day they might become slaved peasants (Ex: Victim Doan Van Vuon’s family was a vivid example). In short, all activities in Vietnam society previously in Northern Vietnam and after April 30, 1975 throughout the country, have been aimed to provide interests to Soviet Union and China. This nationwide tragedy has been crystallized by the late Secretary General Le Duan’s statement: “We fight mainly for the Soviet Union and China”. Mao’s influence in Vietnam has increased significantly and posed death threats to the People over the years. E.g.: Under Mao’s administration, Vietnam lost Paracel islands, beaches, borders have been pushed far into Vietnam territory. Under Deng Xiaoping Secretary General, Vietnam lost a number of additional mountainous strategic areas along Vietnam China borders as well as many villages along Vietnam China borders. In Secretary General Jiang Zemin, President Hu Jintao and now Xi Jinping Chinese dominance has always infiltrated deeply and widespread into Vietnamese islands, sea waters, in inland and in all aspects of Vietnamese society, especially in personnel aspects in all Vietnamese public agencies from central to local levels. It is ironic that Chinese national flag in Mao regime used to have only 4 small stars but in Xin Jinping regime Chinese flag was imbedded with 5 small stars in which the added fifth star represents Vietnam. In Hu Jintao, artists at Lao Cai were ordered to play roles of Thi Sach and Trung Sisters who travelled to China to kneel on their knees to pay great respect to Chinese General Ma Yuan. Vietnamese Consul General Duong Danh Dy did push himself too hard and too far to praise the Chinese officials. It is his deep inferiority and unacceptable behavior in normal diplomatic relations. In respect to cadres’ outfits, not to mention about the dead communist leaders, the current top Vietnamese communist leaders such as Do Muoi, Le Duc Anh, Le Kha Phieu have still worn Mao’s great suits which have 4 big pockets. Even until the last day of December 2013, the secretary general at Sa Pa highland still worn Mao’s four-pocket suit. 4-3650-1387574194.jpg Is this Mao’s influence or Consul General Duong Danh Dy’s influence? Then, the authors would like to introduce bitter poetic verses as follows: “Answering interviews in only few barbaric words To contribute strategic benefits to expansionist China Has Mao’s influence been miserably diminished? Who currently owns Nam Quan border station and Paracel islands? 16 Golden Words and Four Good Deeds Those are exact Mao Tse Tung’s legacy in Vietnam under idiotic slaving communists” It is the authors’ earnest and sincere hope that the patriotic Vietnamese better pay attention to artificial, make-to-believe statements of the fake democratic activists and fake political opponents. Because if they had been allowed to open their smelly big mouths then they would have created ugly noises, headaches and completely destroyed trustful media”. References: 1/ http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131220_vietnam_views_mao_legacy.shtml Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook

Saturday, September 19, 2020

NGUYỄN VĂN HÓA: TRẢ LỜI ÔNG TRƯƠNG MINH SƠN

Fra: Nguyen van Hoa Date: lør. 19. sep. 2020 kl. 13:13 Subject: NGUYỄN VĂN HÓA TRẢ LỜI ÔNG TRƯƠNG MINH SƠN NGUYỄN VĂN HÓA TRẢ LỜI ÔNG TRƯƠNG MINH SƠN Tôi nhận được Email của ông Trương minh Sơn vào hồi 15:49 PM ngày 17 tháng 9/2020. Sau khi đọc kỷ 2 lần tôi ngồi bất động với cảm giác kinh hoàng khi thấy ông Trương Minh Sơn đã vu oan một số tội phạm mang tính cách trần trọng về mặt luật pháp cho ông Liên Thành và lực lượng Cảnh Sát Dã chiến của ông ta phạm “Tội Ác Chiến Tranh”, mặt khác về mặt danh dự của một đơn vị Cảnh Sát Việt Nam Cộng Hòa đã bị ông Trương Minh Sơn chà đạp. Bức thư của ông Trương Minh Sơn gồm có 3 mục vu khống, buộc tội ông Liên Thành và các đơn vị Cảnh sát Dã Chiến thuộc quyền của ông ta.: 1/Ông Nguyễn văn Hóa ca ngợi ông Liên Thành là ánh hùng gấp 3 lần tướng Nguyễn Ngọc loan thì tôi xin thưa rằng, tội ác của ông Liên Thành đã bị ông Hoá che dấu qua việc giết 3 cha con ông Thiên Tường ở Huế. Ông Thiên Tường là cán bộ nằm vùng của VC thì đáng tội chết nhưng thằng con trai 24 tuổi của ông ta là thằng Lộc tại sao Liên Thành lại mang đi thủ tiêu luôn. Hắn không phải là VC mà chỉ là đứa con ham chơi và ngu của ông Thiên Tường thôi. Cha hắn chỉ điểm cho VC đi giết người quốc gia và bảo hắn chỉ nhà của họ cho VC đến tìm thì tội của thằng Lộc không đáng bị giết. Giết một thằng học sinh mới lớn chỉ vì hắn theo lệnh của cha hắn sai bảo thì thật là vô nhân đạo. Giết người kiểu đó thì chẳng khác nào VC trong Tết Mậu Thân ở Sàigòn đã giết cả gia đình của cậu bé Nguyễn Từ Huân (nay là Phó đề đốc Hải Quân Hoa Kỳ). Trả lời câu thứ 1 cửa ông Trương văn sơn: a/Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ca tụng ông Liên Thành là người anh hùng,mà tôi thường gọi “ Liên Thành hắn là thằng liều lĩnh, bạc mạng, không biết sống chết là gì, chỗ nào nguy hiểm mà có lính của hắn là hắn xông vào ” b/ Vấn đề cha con Thiên Tường: Vào sáng Mùng 2 Tết khi cả thành phố Huế tràn ngập Việt cộng ,dân chúng Quận 3 kéo nhau chạy vào Dòng Chúa Cứu Thế tại đường Nguyễn Huệ gần bến xe chợ An Cựu để múp lén, nhờ các cha Dòng Chúa Cứu Thế che chở. Số lượng lên khoảng 2000 người[hai ngàn]. Ngay khi đó một toán việt cộng chạy đến bao vây khu vực người tị nạn., và 4 nhân vật xuất hiện đó là: Ba Cha con Ông Thiên Tường, và viên Đại tá Trưởng ty Công An VC đi kèm. Chắc chắn là ông Trương Minh Sơn chỉ biết Thằng Lộc 24 Tuổi và thằng anh của thằng Lộc và ông Thiên Tường mà thôi, vì 2 thằng này là bạn, là dân chơi của ông Trương Minh Sơn, còn 1 người thứ 4 mà Ông Trương Minh Sơn Không biết hắn là ai, đó là: Đại tá Trưởng Ty Công An VC của Tỉnh Thừa Thiên hắn tên là nguyễn Mậu Huyên, hay Nguyễn Đình Bảy, bí danh là Bảy Lanh. Hắn chính là thằng con nuôi của ông Thiên Tường. Ông ta nuôi hắn từ năm hắn còn nhỏ, đến khi hắn lớn lên, bỏ nhà theo Kháng Chiến, và trước 1968, trong bản đồ Trận Liệt Của Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên Huế đã ghi nhận hắn đã là Đại tá Bảy Lanh. Là thằng con nuôi của Ông Thiên Tường. Bốn cha con Thiên Tường đã bắt đi 300 đồng bào trong đó có Thượng Nghị Sĩ Trần Điền. Khi nhận được tin trên, ông Liên Thành đã lập tức cho thành lập 1 Toán Đặc Nhiệm truy tầm cha con Thiên Tường. 48 giờ sau Toán Đặc Nhiện đã bắt giữ được cha con Thiên Tường. Khi thẩm vấn thì 3 cha con đều khai : Ba trăm thường dân bị bọn chúng bắt đi, bọn chúng đã bắt 300 người này đào một chiếc hầm thật lớn và sau đó, bọn chúng đã bắn hằng loạt AK vào 300 người này, tất cả đều rơi xuống hầm, một số lớn vẫn còn sống cũng bị rơi theo [vì vị trói chung với nhau], tất cả đã vùi sâu dưới hầm cát tại Lăng Xá Bàu, thuộc Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên. Theo luật pháp Việt Nam Cộng hòa thì 3 tên này được xếp vào loại khủng bố, và như vậy Đối với Luật Pháp Việt Nam Cộng Hòa 3 tên này phải được tuyên án : Tử Hình, vì đã chôn sống 300 thường dân vô tội. 2/ Ông Trương Minh Sơn viết: Liên Thành còn cho phép lính Cảnh Sát dã chiến dưới quyền chặt từng khúc một tên lính Bắc Việt để trả thù, thì đây là tội phạm chiến tranh vì khi tên lính Bắc Việt đã ra đầu hàng rồi và hắn van xin tha chết vì hắn chỉ là lính thi hành nhiệm vụ bắn vào đối phương, thì sao lại không cho hắn hưởng quy chế tù bình mà lại trao hắn cho lính dưới quyến chặt hắn ra từng khúc và moi tim hắn để cúng cho gia đình của một nhân viên bị tên này bắn B40 vào chết cả nhà ? Xin hỏi ông Trương Minh Sơn chuyện này xảy ra vào ngày ,tháng, năm nào? ở đâu? Ai là người chứng kiến.Ông có phải là người chứng kiến, mắt thấy tai nghe hay không? Yêu cầu ông Trung Minh Sơn phải trả lời minh bạch. Rõ ràng chi tiết, vì đây liên quan đến hành động của một tội phạm hết sức dã mang, chỉ nghe hay đọc thôi đã thấy rợn người, chứ đừng nói chứng kiến. Những kẻ thi hành chuyện ông Truong Minh Sơn viết là những con vật dã mang chứ không phải là những cảnh Sát Dã Chiến của Việt Nam Cộng Hòa sống trong thời đại ngày hôm nay. Vì Vậy tôi yêu cầu ông sơn phải minh bạch chuyện này cho ông Liên Thành người ông nói cho phép, và những Cảnh Sát Dã Chiến của ông ta. Tôi nghĩ rằng không sớm thì muộn những lời lẽ vu oan giá họa, chụp mũ , vu khống những người lính Cảnh Sát Dã Chiến VNCH rồi ra ông Trương Minh Son sẽ trả một giá rất đắt trước công Lý. Ông Trương Minh Sơn phải biết rằng, những người cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa từ Hạ Sĩ Quan đến sĩ quan, họ được huấn luyện kỹ càng và đầy đủ gồm cả 2 phương diện quân sự, và hành chánh,Tâm Lý Chiến, cũng như Hiến Pháp, và Luật Pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Nhất hạng là những Biên Tập Viên và sau nầy khi ngành Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa được cải tổ họ là những Đại Úy, Trung Úy, Thiếu Úy, xuất thân từ Học Viện Cảnh Sát Quốc gia với trình độ bật Đại Học. Muốn dự thi vào học Viện cảnh Sát Quốc Gia phải có bằng toàn phần và phải qua một kỳ thi tuyển chứ không phải là dễ. Những hành động man rợ tàn ác mà ông Trương Minh Sơn vu khống cho họ, không bao giờ có và xảy ra trong lực lượng Cảnh Sát, Ông Liên Thành và lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến của ông ta không bao giờ làm những điều tàn ác đó. Đó là hành vi của “tội ác Chiến Tranh”. Dứt khoát, và cương quyết, yêu cầu ông Trương Minh Sơn phải giải thích trình bày chuyện ghê rợn này cho rõ ràng minh bạch. Chuyện này xảy ra tại đâu? Ngày Tháng Năm Nào? Ông Liên Thành cho lệnh ai? đơn vị cảnh sát dã chiến nào? làm chuyện man rợ đó. Chúng tôi chờ đợi câu giải thích của ông. 3/ Liên Thánh không có gì để được ca ngợi trong Tết Mậu Thân cả, vì chiến công của ông ta chảng có gì ngoại trừ khi tình hình đã yên ổn thì mới sai cảnh sát đi lùng bắt những tên mà họ cho dã phạm tội giết dân trong khi chiến sự đang xảy ra tại Huế. Trong khi đang đánh nhau và thành phố Huế đang bị VC chiếm đóng thì Liên Thành núp ở Phú Cam và sau đó trốn về Phú Bài và được an toàn nhờ sư che chở của Sư Đoàn 101 Dù của Mỹ, cho mãi sau khi quân Mỹ tiến vào giải phóng thành phố Huế thì Liên Thành mới trở về trình diện với BCH CSQG Thừa Thiên để thi hành nhiệm vụ thanh lọc dân chúng Huế đang bị VC trà trộn vào. Xin đừng viết bài ca ngợi Liên Thành quá lố bịch khiến người biết chuyện có phản cảm ! Trương Minh Sơn, Mậu Thân 1968 ông được bao nhiêu tuổi và đã làm gì trong 22 ngày VC chiếm thành phố Huế. Nếu ông không rõ sự việc, không nắm vững tình hình thì đừng viết bậy, vu oan cho người khác nhất là Ông Liên Thành. Chuyện ông vừa nói rằng ông Liên Thành trốn núp ở làng Phủ Cam là sai hoàn toàn. Sự việc như thế này: ông Liên Thành nhận lệnh của Thiếu Tá Nguyễn Văn Tố khi ấy là Tham Mưu Trưởng Tiểu khu Thừa thiên. Thiếu Tá Tố đang ngồi tại Trung Tâm Hành quân Tiểu Khu Thừa Thiên. Thiếu Tá Tố lệnh cho Liên Thành bằng mọi giá, đem một đơn vị biệt kích xâm nhập làng Phủ Cam tìm kiếm hộ tống Trung Tá Phan Văn Khoa Tỉnh Trưởng Kiêm Tiểu Khu trưởng Tiểu Khu Thừa Thiên về Trung Tâm Hành Quân Tiểu Khu Ngay. Theo Thiếu tá Tố, ông nghĩ rằng Trung Tá Phan Văn Khoa hiện đang có mặt tại Làng Phủ Cam.Vì khi rời khỏi tư thất, đoạn đường lên làng Phủ Cam vừa ngắn và an toàn hơn đoạn đường từ tư thất Tỉnh Trưởng về Trung Tâm Hành Quân Tiểu Khu Thừa Thiên. Liên Thành và đơn vị hắn xâm nhập làng Phủ Cam Lục Soát cả ngày từ làng trên xóm dưới không tìm được Trung Tá Tỉnh Trưởng,đợi tối trời hắn dẫn đơn vị của hắn rút khỏi làng Phủ Cam theo đường rầy xe lửa về An Cựu từ đó vượt sông [Câu an Cựu đã Sập] qua Cung An Định, và mò về Bộ Chỉ Huy an toàn.Hắn đúng là một tay liều mạng! Sự thật là như vậy, mà Trương Minh Sơn đã bóp méo đi, biến Liên Thành là một tên hèn nhát. Mọi nhân viên Cảnh Sát Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên đều biết rằng trong suốt 22 ngày VC chiếm Huế, Liên Thành phối hợp chặt chẽ với một đơn vì Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tấn công, lục soát một số mục tiêu tại Quận 3. Cứu 1 số lớn đồng bào bị kẹt trong vòng lửa đạn đem họ về tạm trú tại trường Trung Học Kiểu mẫu, nằm sau Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Thừa Thiên-Huế.Thời gian này hắn vừa là Phó trưởng Ty Cảnh Sát Đặc Biệt, vừa được Trung Tá Tỉnh Trưởng Phan Văn Khoa bổ nhiệm hắn kiêm nhiệm Quận Trưởng Quận III. Trương Minh Sơn! Ông quá dơ bẩn khi đã ngậm máu phun người, ông ngậm máu phun vào ông Liên Thành và vào lực lượng Cảnh Sát dã chiến của ông ta. Trương Minh Sơn! Ông lớn lên đi làm thông dịch viên cho văn phòng Cố Vấn Cảnh Sát Đặc Biệt Thuộc Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên-Huế. Theo lời yêu cầu của cố Vấn Mỹ[CIA] ông Liên Thành đã không ngại mà cấp cho ông một chứng minh thư ông là Nhân Viên Cảnh Sát Đặc Biệt để tiện viêc đi lại, nhưng thực chất chỉ để là trốn lính. Như vậy ông Liên Thành là ân nhân của ông, sao ông lại lấy ân trả oán? Trương Minh Sơn, cho dù ông vì cái chức Chủ nhiệm hay chủ bút trang web 3 Cây Trúc, tôi khuyên ông hãy dừng lại đừng làm những việc ác, ngậm máu phun người nữa. Mặc dầu ông là người Công giáo, nhưng hãy bỏ đồ đao xuống đi, Chúa của ông, Mẹ của ông, sẽ tha tội cho ông. Nguyễn văn Hóa.

Monday, September 14, 2020

NGUYỄN DAISY: CHUYỆN LUỘC ẾCH (NHẬT KÝ HOA CÚC TRẮNG)

Nhật ký hoa cúc trắng….
NGÀY THỨ 27……………..CHUYỆN LUỘC ẾCH


Đầu tiên xin được “rào trước đón sau” là tôi không có ý định “chia sẻ công thức nấu ăn” trong bài này. Chẳng qua cũng là một tín đồ của các món ếch nên hôm nay tôi mạo muội mượn hình ảnh mấy chú ếch để nói chuyện thế sự chút chơi 😃
Nếu các bạn bỏ một con ếch khỏe mạnh bình thường vào một cái nồi nước sôi, theo phản xạ tự nhiên, con ếch sẽ vùng vẫy dữ dội và nhảy ra ngoài để thoát thân.
Nhưng nếu cũng là con ếch khỏe mạnh bình thường, bạn bỏ nó vào một nồi nước lạnh, sau đó đặt nồi nước lạnh đó lên bếp…BẬT LỬA…đun từ từ… Con ếch lúc này sẽ tung tăng bơi lội trong nồi nước. Nó bắt đầu nghĩ :”Chà…nơi này ấm áp quá…dễ chịu quá!” Một lúc sau, nó sẽ thấy nước ấm dần lên nhiều hơn, rồi nóng hơn, rồi rất nóng…Và cho đến khi nó nhận ra nơi này quá nóng không thể ở lâu, thì nó đã không còn khả năng nhảy ra ngoài được nữa. Chúng ta có món ẾCH LUỘC.
Người Việt Nam ta có lẽ cũng đang “tung tăng tận hưởng” cảm giác ấm áp trong nồi nước đang đun chăng???
Thứ xảy đến bất ngờ có lẽ không đáng sợ bằng thứ âm thầm diễn ra từ từ theo năm tháng.
Có lẽ vì “ấm áp” quá, nên một tên Hán nô hồ chí minh dù sát hại hàng triệu người Việt vẫn được tôn lên làm “cha già dân tộc”? Dù nó có bú mồm trẻ em, tự viết sách ca ngợi bản thân, tự sai người tạc tượng vẽ tranh mình…vẫn được xem là thanh cao vĩ đại? Dù nó có ăn cắp bản tuyên ngôn nhân quyền của Mỹ về làm tuyên ngôn độc lập cho VN thì cũng được xem là “danh nhân văn hóa thế giới”??
Có lẽ vì “ấm áp” quá, nên dù dân Việt có sống cơ hàn nghèo khổ đến mấy thì vẫn phải treo hình hồ tặc, treo cờ máu trong nhà và hằng ngày biết ơn cái đảng cướp Việt Cộng đó đã ban phát HẠNH PHÚC ẢO cho mình???
Vì “ấm áp” quá nên khi một thằng tướng Việt Cộng giả vờ phun ra câu nói :”muốn VNCH chung tay đánh Trung Cộng giữ gìn biển Đông” thì người Quốc Gia đã vội vàng tung hô ca ngợi nó lên hàng tuấn kiệt anh minh??? Họ sẵn sàng hủy cờ Vàng để nhập bọn với đám cờ máu đó hay sao???
Có lẽ vì “ấm áp” quá, nên vở tuồng nào của Việt Cộng tung ra cũng được đông đảo từ dân thường đến hàng trí thức xem là nhân văn đạo đức? Một thằng Việt Cộng từng áp bức dân đen, một con chó nó cũng không tha dù chính bản thân nó còn sống không bằng chó…nay nó đảm nhận một vai diễn nhân hậu vô biên, mua xe cứu thương để “đi phượt” từ Nam chí Bắc thì đồng loạt dân Việt từ ngoài đời đến facebook rúng động tâm can, lệ rơi lã chã để nghẹn ngào gọi 3 tiếng “Bác Hải ơi…” (Chắc họ sắp đọc đầy đủ nguyên văn “bác ơi tim bác mênh mông thế”????)
Và có lẽ “ấm áp” quá nên dân Việt vẫn cam tâm sống cùng Việt Cộng, vẫn mong muốn một ngày Việt Cộng sẽ đổi thay, sẽ “bớt ác” hơn chăng? Sẽ trở về đúng bản gốc năm xưa mà “cha già dân tộc” của chúng đã dạy dỗ chăng? Vì chẳng phải trong tâm thức của phần đông trí thức dởm hiện nay thì “cương lĩnh đảng và lời bác không sai, chỉ có đám bộ sậu hiện nay là làm sai lời bác, cho nên ta phải mạnh mẽ lên tiếng trước cái sai của chúng, lên tiếng trước những vấn nạn của xã hội để đảng CSVN trong sạch vững mạnh, trở nên nhà nước dân chủ được toàn dân yêu thương hơn”??? Trong đầu chúng là mớ RÁC này đấy bạn ạ…!!! Nên cười hay khóc đây???
Chà…thôi, luộc có con ếch mà dài quá rồi.
Tóm lại, từ khi tên hồ tặc thành lập cái băng cướp của nó trên đất Việt này, thì cũng giống như cái nồi nước được đặt lên bếp vậy. Dân Việt đã tung tăng tận hưởng sự “ấm áp” mà chúng lừa mị, nhồi nhét, tô hồng mấy chục năm nay…có lẽ giờ đây mà nhận ra “nước nóng quá” thì cũng chẳng còn sức lực để mà nhảy ra khỏi nồi. Rồi mai đây khi Trung Cộng hoàn thành mưu sâu kế độc của chúng, Việt Cộng hoàn thành sứ mệnh bề tôi trung thành, dân tộc Việt Nam chắc cũng….”vừa chín tới”…
Nguyễn Daisy
10/9/2020


Wednesday, September 9, 2020

Nguyễn văn Hóa: Gởi Ông Nguyễn Lương và Đặng văn Âu.

 Nguyễn văn Hóa
Gởi: Ông Nguyễn Lương và Đặng văn Âu.

 Vào tháng 9 ngày 4/2020 tôi có gởi cho ông Đặng Văn Âu một email để hỏi ông ta về bài viết của ông ta “Hãy Sống Với Lòng Tự Trọng” khi có một số sự việc đã xảy ra có đúng với “Hãy Sống Với Lòng Tự Trong” hay không?
 Trong bức thư email tôi có gọi ông Quan Tư Tàu bay Đặng Văn Âu là Thiếu Tướng Không Quân Đặng Văn Âu.
 
Ông Lương có yêu cầu tôi giải thích một số việc trong bức thư, nay xin giải thích:
1/  Đây là câu nói chơi thường xảy ra trong đời lính của chúng tôi. Nhiều khi một đám anh em gặp nhau có thằng cấp bậc chỉ là Trung Úy chúng tôi phong nó là Trung tá v.v… Tóm lại gọi ông Âu là Thiếu Tướng chỉ là trò nói chơi,  và cũng ngầm gợi ý nhắc đến Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, người mà mà ông Âu hết lòng bênh vực mặc dầu sau nầy ông Kỳ đã về đầu thú với giặc cộng sản Việt Nam và quay đầu lại chửi bới VIệt Nam Cộng Hòa, sỉ nhục người lính Việt Nam Cộng Hòa thậm tệ.


Như vậy ông Nguyễn Lương đã hiểu, chúng tôi chẳng có gì gọi là xuyên tạc sự thật cả.


2/ Tôi hỏi Đặng Văn Âu khi ông ta viết bài “Hãy sống với lòng tự trọng”,  vậy khi có một thằng chơi với bạn rất thân thiết đến nhà bạn chơi,  ăn nhậu thâu đêm suốt sáng, cuối cùng tán tỉnh vợ bạn, để rồi cù rủ vợ bạn bỏ chồng đi theo hắn.


Thằng mất dạy này, mặt người lòng thú, hắn là một con chó chứ không phải con người, hắn sống như vậy có đúng với bài mà Đặng Văn Âu khuyên người ta “Hãy sống với lòng tự trong” hay không, vì hắn chính là:

Thằng Đặng Văn Âu không ai khác  hơn.

Tại Thành phố Houston, TX thời gian đó, đám dân nhậu đều rúng động tâm can vì hành vi đáng kinh tởm của tên Đặng Văn Âu.

Xin ông Nguyễn Lương đừng hỏi tôi tên người bạn chúng tôi bị Đặng Văn Âu giựt vợ của nó, vì chúng tôi tôn trọng nó. Thứ nhất là danh dự nó bị tổn thương, thứ hai là không muốn khơi dậy nỗi buồn của nó.

Đặng văn Âu cũng chỉ sống với người đàn bà đó được vài tháng rồi cũng đá bà ta, sau đó về Việt Nam ăn chơi, và Đặng văn Âu cưới vợ khác tại Việt Nam đem về Mỹ.

 3/ Đặng văn Âu  chơi rất thân, hay có thể nói cho đúng, hắn là đệ tử của của tên Nguyễn Văn Kim nguyên Dân Biểu của Đệ II Việt Nam Cộng Hòa.


Nguyễn Văn Kim là Cán Bộ Tình Báo Chiến Lược thuộc Tổng Cục 2, tình báo chiến lược Việt Cộng do Thiếu Tuớng Việt Gian Cộng Sản Nguyễn Chí Vịnh chỉ huy. [Nguyễn chí Vịnh là con ruột của Đại Tướng VG Cộng Sản  Nguyễn  Chí Thanh] Nguyễn Văn Kim,  cán bộ cao cấp của Đảng Đại Việt, còn Đặng Văn Âu là cán bộ cấp nhỏ. Hai tên nầy định đảo chánh lật Hà Thúc Ký để nắm quyền chỉ huy đảng Đại Việt  nhưng bất thành.

Lộ tẩy, chạy qua đầu quân nằm vùng bên Lực Lượng Hoàng Cơ Minh.


Nguyễn Văn Kim được sự tin cậy của Hoàng Cơ Minh nên phần lớn những hoạt động của Hoàng Cơ Minh đều bị Nguyễn Văn Kim báo cho Tổng Cục 2 tình báo Chiến Lược biết.

Tổng Cục 2 đã phái một đơn vị Công An đặc biệt giả dạng thường dân vượt biên sang Thái Lan và được chấp nhận là những người tỵ nạn cộng sản  vào ở trong trại tỵ nạn nằm chờ đợi thời cơ…  Và thơi cơ đã đến.

Khi lực lượng Hoàng Cơ Minh vào trại Tỵ nạn tuyển người đi kháng chiến, bọn nầy theo ngay. Ông Hoàng Cơ Minh và lực lượng của ông ta trên đường từ Thái Lan xâm nhập Việt Nam, rời Thái Lan chỉ mới đoạn đường ngắn, thì bọn nầy ra tay sát hại Ông Hoàng Cơ Minh.

Cái chết của ông Hoàng Cơ Minh, một phần lớn là do công trạng của tên cán bộ tình báo cộng sản Nguyễn Văn Kim, không hiểu Đặng văn Âu có nhúng tay vào vụ nầy hay không. Nhưng một điều chắc chắn là Đặng Văn Âu là người của Nguyễn Văn Kim.

Đặng văn Âu từ trước đến nay là một  người chửi cộng sản mạnh mẽ nhất, nhưng lại về Việt Nam chơi bời, rồi cưới vợ đem về Mỹ, vậy mà y chẳng gặp một trở ngại  nào cả.  Tại sao???

4/ Đặng văn Âu là tay dựng chuyện láo lường rất tài tình với mục đích khoe khoang đánh bóng cho mình chuyện xẫy ra như sau:

Trong thời gian gần đây Bằng Phong Đặng văn Âu thường rêu rao là vào tháng 6/1966 Tướng  Loan ra Huế dẹp loạn Biến Động miền Trung. Tướng Loan bắt giữ Thượng Tọa Trí Quang giải vào Sài Gòn khi máy bay ngang Đèo Hải Vân, tôi [tức Đặng văn Âu] nói với Thiếu Tướng Loan:

“ Thiếu tướng , cho tôi mở cửa sau đạp thằng nầy xuống biển cho xong chuyện.

Trí Quang nghe tôi nói vậy thì mặt mày tái xanh, quỳ xuống xin tôi tha mạng”.

 Thật ra Đặng Văn Âu là một tên nói láo, phịa chuyện!!! Sự thật là như thế nầy:

Đại Tá Loan ra lệnh cho ông Liên Thành bắt Trí Quang đem  lên Bộ Chỉ Huy Hành Quân dẹp loạn đóng tại Tòa Đại Biểu Chính Phủ. Ông Liên Thành khi ấy là Phó Trưởng Ty Cảnh Sát Đặc Biệt, Ông Liên Thành đã đem theo 1 trung đội Cảnh Sát Dã Chiến và 1 số Cảnh Sát Đặc biệt bao vây chùa Từ Đàm bắt trí Quang và đem về tòa Đại Biểu khi ấy khỏang 10 giờ sáng.


Tối đến khoảng 9 giờ tối,  chúng  tôi trong đó có ông Liên Thành đưa ông Trí Quang ra sân sau của Tòa Đại Biểu đứng đợi.  Chỉ 5 phút sau hai chiếc máy bay trắng viền xanh của CIA  [thường được gọi là Air America] đáp xuống,  chúng tôi lần lượt lên máy bay.  Chiếc đầu tiên gồm có Đại Tá Loan, Thượng tọa Trí Quang, ông Liên Thành, tôi, và thêm 3 thằng nữa trong đám chúng tôi.  Chiếc thứ hai chở 5 thằng trong toán chúng tôi và vật dụng của Đại tá Loan. Tôi nhớ từ Huế bay vào phi trường Đà Nẵng khoảng 30 phút.

Tại Phi Trường Đà Nẵng có khu dành cho Air America, tất cả chúng tôi lên máy bay loại lớn hơn C-123 bay đêm vào Sài gòn.

Tại Phi trường Tân Sơn Nhất đã có 1 toán Cảnh Sát Đặc BIệt của Khối CSĐB tiếp nhận tù nhân. Ông Liên Thành, lúc đó là Trung Úy ký giấy giao tù nhân Trí Quang cho họ là xong.  Đưa Ông Trí Quang đi đâu nào ai biết được.

Việc đưa Thích Trí Quang vào Sài Gòn  bằng máy bay Air America  vì có lẽ Đại tá Loan nghĩ là bảo mật và an toàn hơn dùng máy bay của Không Quân Việt Nam.

Sự việc là như vậy, mà Đặng văn Âu cũng phịa chuyện nói láo để đánh bóng và tâng bốc mình lên. Thật là buồn cho một người vì ham mê tiếng tăm danh vọng mà đánh mất lương tâm.

Đặng văn Âu thuộc phi đoàn vận tải chứ đâu ở phi đoàn tác chiến vậy mà khi nào cũng nói là “mình xông pha trong vòng lửa đạn”, nghe mà buồn nôn.

Cũng cần nói thêm về Nguyễn Văn Hóa tôi…

Bảo vệ cho Tướng Loan gồm có 4 toán chia phiên nhau . Tôi Nguyễn văn Hóa, trưởng  toán 3. Toán 3 có 11 thằng từ mọi binh chủng anh “Sáu Lèo” lấy về: Biệt Động Quân, Dù ,Thủy Quân lục Chiến, Lực Lượng Đặc Biệt và Người Nhái. Tôi xuất thân khóa 16 sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức chúng tôi theo Đại Tá Loan ra miền Trung dẹp loạn vào tháng 6/1966. Gặp Liên Thành là phó trưởng ty Đặc Biệt hắn cũng Khóa 16 với tôi.  Chúng tôi chiêu dụ hắn vào toán Huynh Đệ Chi Binh hắn đồng ý ngay, vậy là toán chúng tôi có 12 thằng.

Nói về Liên Thành thì phải nói hắn là thằng đại ba trợn, liều mạng, không biết sống chết là gì, chỗ nào nguy hiểm là có nó, nó xông vào với đàn em. Có thể nói tánh khí hắn giống y anh “Sáu Lèo”. Có thể nói chưa chắc gì anh Sáu Lèo đã chơi ngon với Việt Cộng bằng nó.

Nó làm Trưởng ty 10 năm tại  Huế. Thường thì các trưởng ty tối đa là 3 năm, vậy mà hắn làm tới 10 năm  thì đủ biết khả năng hắn ra sao?

 Mậu thân 1969, anh Sáu Lèo tại sài gòn bắn chết tên Bảy Lốp, thì tại Huế cha con Thiên Tường bắt đi 300 người tại Dòng Chúa Cứu Thế ở An Cựu đem đi chôn sống trong đó có Thượng Nghị Sĩ Trần Điền.. Hắn bèn thanh lập 1 toán truy tầm cha con Thiên Tường.


Ba ngay, sau trưởng toán truy tầm gọi máy  nói với hắn:


-Tango, tango bắt được rồi, bây chừ đem về mô?

-Ba cha con hắn  bắt đem đi chôn sóng 300 thường dân vô tội, bây chừ trả lại 3 mạng quá rẻ. Thằng ba trợn Liên thành thét trong máy truyền tin:

- Thuyên chuyển 3  cha con chúng nó về “Vùng 5/ Chiến Thuật”.

Đầu máy bên kia viên trưởng toán nói:

-Nhận rõ thẩm quyền 5/5.

Vậy là xong anh Sáu lèo chỉ có bắn 1 thằng Bảy Lốp, ngoài Huế Liên Thành hắn làm 3.

Mùa hè Đỏ Lửa 1972, cộng quân xua 10 ngàn quân tấn công Vùng Giới Tuyến. Việt Nam Cộng Hòa mất Đồng Hà, rồi Quảng Trị. Mười ngàn quân cùng với T-54 trên đà tiến vào Huế. Quân Lực VNCH Dù, Thủy Quân Lục Chiến chận đứng bọn chúng ngay tuyến phòng thủ Mỹ Chánh.
 
Tại Thành phố Huế bọn cộng sản định mở cuộc Tổng Nổi Dậy, Liên Thành hắn phản ứng ngay tức thời  bằng cách mở cuộc hành Quân gọi là "Chiến Dịch Bình Minh” bắt giữ 2000 [hai ngàn] tên cơ sở nằm vùng tại thị xã Huế ở 10 quận nông thôn. Chận dứng được cuộc tổng nỗi Dậy tại Huế.

 Hắn gọi điện thoại cho Thiếu tướng Tư lệnh của hắn là Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình xin phương tiện chở 2000 tù nhân cộng sản ra đảo Côn Sơn. Thiếu Tướng Bình cũng hoảng hốt, sau đó đã giúp hắn bằng cách gửi Chiến Hạm HQ-500 ra Thuận An. Mấy ngày sau 2000 cơ sở Việt Cộng đến Côn Sơn. Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình Hiện ở San Jose, cứ gọi cho ông  để Ông nói cho biết Liên Thành hắn là ai.


Đặng Văn Âu vừa mới tung lên mạn một bài viết về Liên Thành với cái tên là “Quỷ Ám”.Nguyên văn:

“Tôi từng viết bài "Thời đại quỷ ám" để nói về những phần tử được ưu đãi ở Miền Nam phản bội đã làm cho nền Cộng Hòa của Miền Nam bị rơi vào tay Việt Cộng.

Hiện nay, các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ và tầng lớp trí thức Hoa Kỳ bị quỷ ám.

Chứng cớ là lãnh đạo đảng Dân Chủ, bọn cầm đầu truyền thông (trí thức) đang phản bội nền dân chủ Hoa Kỳ, như chủ trương mở cửa biên giới cho di dân bất hợp pháp tự do tràn vào Mỹ, mà trong đoàn di dân bất hợp pháp đó gồm có những thành phần bất hảo, trộm cướp, buôn bán phụ nữ, buôn ma tùy. Đảng Dân Chủ yêu cầu cắt ngân sách Cảnh sát và mở cửa nhà tù giam giữ những tên sát nhân đã bị tòa án kết tội.

Một Trưởng ty Cảnh sát đồng lòng với chủ trương dẹp bỏ Cảnh Sát để an ninh xã hội không còn, chắc chắn Thiếu tá Liên Thành bị quỷ ám." (sic)

  
-      Xin hỏi Đặng văn Âu, Ông Liên thành bằng lòng với ai, khi nào, tại đâu về vấn đề ông  nêu ra là Ông Liên Thành chủ trương dẹp bỏ Cảnh Sát Mỹ???

 
 “Một người lương mới rửa tội theo Công Giáo lại đồng lòng với chủ trương của đảng Dân Chủ cho phép phá thai tự do, dù sản phụ sắp tới ngày sinh nở, chắc chắn Thiếu tá Liên Thành đang bị quỷ ám.”


 
-          Xin hỏi Đặng văn Âu,  Ông Liên Thành đã nói với ai? Ở đâu? Khi nào? là ông ta đồng lòng với chủ trương của đảng Dân Chủ cho phép phá thai tự do, dù sản phụ sắp tới ngày sinh nở???

 “Là người Việt Nam, Thiếu tá Liên Thành phải hiểu Trung Cộng là mối nguy diệt chủng nòi giống Việt Nam. Thế mà Thiếu tá Liên Thành chấp nhận lời tuyên bố của lãnh đạo đảng Dân Chủ rằng Trung Cộng là bạn hàng đối tác thương mại của Hoa Kỳ, chứ không phải thù địch thì rõ ràng Thiếu tá Liên Thành không hề hay biết vụ Covid-19 là do Trung Cộng gây nên để tác hại toàn thế giới. Một người từng làm việc nhiều năm trong ngành an ninh, tình báo mà không thấy dã tâm của Trung Cộng, thì có lẽ Thiếu tá Liên Thành đã bị quỷ ám nặng lắm rồi.”


-      Xin Đặng văn Âu xác nhận là khi nào? ở đâu? và Với ai?, Ông Liên Thành chấp nhận lời tuyên bố trên???

 Còn nói về việc hiểu biết về cộng sản Việt Nam, Tàu Cộng, thì trình độ của Bằng Phong Đặng Văn Âu mới chỉ đáng bưng bô cho ông Liên Thành.
 
 


"Tôi đoán rằng Thiếu tá Liên Thành đã bị một Linh mục Quốc Doanh Việt Cộng dẫn dắt vào hỏa ngục cộng sản thì mới yêu cầu mọi người phổ biến rộng rãi bài viết chứa đầy chất độc?"Ngang đây thì Đặng Văn Âu đã đi quá đà:


 Cha rửa tội cho ông Liên Thành là một trong những cha thuộc giáo Phận Orange County của người Công Giáo tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản. Chính thân phụ của cha cũng bị chết trong ngục tù cộng sản.

Nói như ông Đặng Văn Âu là vu khống và chụp mũ cha rửa tội và ông Liên Thành là cộng sản.

Đây là một hành động vu khống luôn cả giáo dân và Giáo phận Orange County chứa chấp cha Cộng Sản.

Này Đặng văn Âu, anh em chúng tôi từ tháng 6/1966 đã có lời thề kết nghĩa “Huynh Đệ Chi Binh” trong toán bảo vệ an ninh cho Tướng Nguyễn Ngọc Loan. Cuộc chiến tàn chúng tôi mất đi 5 anh em giờ chỉ còn lại 7 thằng, kể cả Liên Thành, chúng tôi sống chết có nhau. Chúng tôi xem ông Liên Thành là Đại sư Huynh của chúng tôi.

Liên Thành chưa lên tiếng về những vu khống và chụp cho người chống cộng như ông Liên Thành!?

Nhưng riêng chúng tôi gởi đến ông những lời đoan hứa sau đây:

1/ Ông phải trả lời các câu hỏi mà tôi nêu trên, nếu không chứng minh được thì đây là hành động có ác ý, vu khống, mạ lỵ một người suốt đời chống cộng.

2/ Hãy ngưng ngay lại những lời vu khống đối với những người chống cộng như ông Liên Thành. Nếu không, anh em chúng tôi sẽ yêu cầu ông Liên Thành kiện ông ra tòa án Orange County về tội mạ lỵ vu khống. Chuyện này không thể để như thế nầy được, vì ông sẽ tuần tự triệt hạ hết tất cả những người chống cộng bằng những hành động như trên.

2/ Chúng tôi sẽ tố cáo với sở tuổi già SSI,SSA là ông và vợ ông đang trông coi một người mất trí, nhớ là ông Xứng. Bà vợ ông Xứng trả tiền công cho vợ chồng ông đã 3 năm rồi mà sao không khai báo với sở SSI SSA? như vậy là bất hợp pháp.

Ông có muốn chúng tôi khai báo giùm ông không? 

Ông trắng trợn vu khống ông Liên Thành một cách phi lý , thì dù (nếu) ông Liên Thành có tha thứ cho ông , nhưng chúng tôi thì không.

Nếu ông tiến tới một bước nữa, ông sẽ gặp ông Liên Thành và anh em chúng tôi tại tòa án Orange County ngay.

Cũng đồng thời gian đó chúng tôi sẽ tố cáo cho Ban Điều tra SSI,SSA biết, để họ điều tra việc gian lận tiền SSI, SSA.

Chào ông Đặng Văn Âu một kẻ hèn hạ nhất, mà chúng tôi mới gặp lần đầu.

Trưởng toán bảo vệ Thiếu Tướng Loan năm xưa.

 

Nguyễn văn Hóa.

 
Tài Liệu Bài Viết vu khống của Đặng Văn Âu:
 
http://bacaytruc.com/index.php/7891-th-g-i-lien-thanh-tac-gi-trung-linh

 -------------


Dưới đây là hình ảnh Chịu Phép Rửa của Ông Liên Thành:


 http://www.chinhkhiviet.net/2020/08/thanh-le-thanh-tay-gia-nhap-ao-cong.html


*** Các bài viết của Chính Khí Việt về tên Bằng Phong Đặng Văn Âu

Mặt Thật Tên Bằng Phong Đặng Văn Âu
http://www.chinhkhiviet.net/2020/08/mat-that-ten-bang-phong-ang-van-au-qua.html

Thư Cám Ơn Của Chính Khí Việt Gởi Quý Vị Cùng Quan Điểm
http://www.chinhkhiviet.net/2017/09/chinh-khi-viet-tran-trong-cam-on-cac.html

Thư Ngỏ Gởi Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu (2017)
http://www.chinhkhiviet.net/2017/09/thu-ngo-gui-ong-bang-phong-ang-van-au.html

THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI CỦA BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU?
https://www.facebook.com/groups/953207148398115/permalink/1166781983707296/

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website