CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, August 22, 2020

7 Lời Hứa Mới của Đương Kim Tổng Thống Donald J. Trump Nếu Ông Tái Đắc Cử Nhiệm Kỳ 2020-2024

LGT:  Đã có rất nhiều bạn đọc trong nước đã yêu cầu Chính Khí Việt đăng lại bài diễn văn của đương kim Tổng Thống Donald J. Trump và yêu cầu CKV dịch lại những điều quan trọng trong bài diễn văn này, nhưng vì thời gian không cho phép và nhận thấy bài lược dịch dưới đây khá chính xác với nội dung.  Đôi lúc vị dịch thuật có phụ họa thêm vài lời của dân "giang hồ"  làm bài diễn văn của TT thiếu phần nghiêm chỉnh.  Nhưng xét thấy nôi dung không thay đổi cho nên CKV tạm dùng bài này để hiến quý vị đọc giả trong nước và các cụ mới qua Hoa Kỳ không đủ khả năng để hiểu toàn vẹn nội dung bài diễn văn quan trọng này,
 
CKV
 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website