CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, August 29, 2020

VU LAN: Bồ tát Mục Kiền Liên và tập đoàn ma đạo GHPGVMTN

 LGT: Đã sáng mắt chưa nhưng ai còn tin vào lũ trọc cầu nguyện cho người thân mình "vãng sanh" (!?)  Dưới đây là YouTube nói lên tình trạng xảy ra tại Chùa Kỳ Quang thành phố HCM.  Mỗi hủ tro cốt được đặt tại chùa, thằng trọc Trụ Trí  Thích Thiện Chiếu định  giá từ 6 triệu đến 5, 7 cây vàng, nhưng đến ngày Vu Lan, tức ba ngày trước đây thân nhân của những người  chết  đã vô cùng phẫn uất khi phải khó nhọc tìm lại hài cốt của người thân!!! Sự thể như thế nào kính mời quý bạn đọc theo dõi YouTube dưới đây để biết thêm chi tiết

 

Bồ tát Mục Kiền Liên và tập đoàn ma đạo GHPGVMTN

Bồ Tát Mục Kiến Liên là một đệ tử đắc ý vào bậc nhất của Đức Phật, Ngài có quyền phép vô biên, ấy thế mà không cứu được Mẹ của mình là bà Thanh Đề. Lý do là vì NGHIỆP của bà quá lớn. Khi còn sinh tiền bà Thanh Đề đã phạm rất nhiều tội lỗi. Điển hình như tham lam, độc ác, dối trá (không thấy nói đến tội dâm loàn).

Quán chiếu:
 

Bồ tát Mục Kiền Liên thần thông phép mầu như thế mà không cứu nổi Mẹ của mình, như vậy thử hỏi những tên dâm loàn như Thích Chánh Lạc, Thích Viên Lý, Viên Dung, Viên Thành, Thích Không Tánh...tham lam như Hộ Giác, Giác Đẳng, Thích Phước Huệ...ăn gian, nói dối, vô ân,bạc nghĩa như Quảng Độ, Huyền Quang, Giác Đức, Viên Định... độc ác, tàn nhẫn, thú tánh như Đôn Hậu, Chánh Trực, Thiện Minh, Trí Dũng... THÌ XIN HỎI CHƯ VỊ LÀNG LƯỚI: những tên này tổ chức VU LAN thì TRỜI PHẬT nào độ cho CHA MẸ chúng ta. Chính bản thân của những tên vô loài, dâm loàn, tham lam, độc ác, dối trá như trên thượng dẫn, chúng còn không khả năng cứu nổi chúng thì chúng cứu độ ai, giải thoát ai!!!???
Chắc chắn địa ngục, a-tỳ đang chờ đón bọn vô loài này và hình phạt cho bọn này còn ngàn lần hơn bà Thanh Đề mẹ của Bồ Tát Mục Kiền Liên.

Chính Khí Việt.
 
07/22/2012

Những Bằng Chứng Không Thể Biện Minh Của Tập Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Ấn Quang)!!!

WASHINGTON - In a special report to President Johnson, Westmoreland has urged support of Thieu's action as a necessary security measure because of Tri Quang's recent anti-government activities.

The President was informed Tri Quang provided the in-city bases from which the Viet Cong had hoped to turn their recent Saigon and Hue attacks into a general popular uprising.

Best evidence of the Communist alliance with Tri Quang, according t o Westmoreland was the location of headquarters of the Viet Cong attack  on Saigon in An Quang pagoda, long famed as the seat of the militant Buddhist's operations.
South Vietnamese troops capturing the pagoda, in the heart of Saigon's crowded Chinese district, found all the equipment needed for a fullscale Communist command post.

Prisoners taken in the fighting around the pagoda, Westmoreland revealed, described its function as the nerve center for the Saigon attack.
They confirmed, he stated, the command post was set up several weeks in advance of the offensive and while Tri Quang was in the pagoda.  Large amounts of Soviet - made weapons also were stored in a building behind the main temple before the attack
South Vietnamese officials said the command post, staffed by a Viet Cong organization with the code-name "d - 214,Hanoi unit" was headed by a North Vietnamese major general, a friend of Tri Quang from the time both served with the Viet Minh against the French.

According to Westmoreland's report, the clandestine help from Tri Quang's followers in Hue is one reason why the Communists were able to hold out so long.

There, as in Saigon, the pagoda of Tri Quang's militant Buddhists was the central coordinating point of the Viet Cong attacks and their stubborn defense of the city. More than 100 U.S. Marines lost their lives in recapturing the walled city.


THE FIFTH COLUMN

Another U.S. intelligence estimate states Tri Quang helped plan the Buddhist role in the Communist attacks and then went into hiding after he saw the Viet Cong-North Vietnamese offensive was not strong enough to topple the Thieu government.

In preparation for the Tet assault, the report points out, Tri Quang and his militant Buddhists waged a prolonged drive for popular support.

Tri Quang, for instance, in December and January dispatched a team of speakers on a nationwide tour protesting government policy. The Viet Cong at the same time let it be known they planned an assault on major cities and promised to replace the Thieu government with a coalition including the militant Buddhists.

Once the new coalition wasformed, according to one captured document, Tri Quang was to be sent to the United Nations to demand immediate withdrawal of U.S. forces from South Vietnam. So far, President Johnson has kept hands off.

In discussing the arrest of Tri Quang with Congressional leaders recently, the President took the position it is strictly an internal matter for the South Vietnamese government to handle.

"One of President Kennedy's biggest mistakes in Vietnam,"    the President told the legislative leaders,   "was to let U.S. officials get too deeply involved in Tri Quang's effort to overthrow the late President Diem. We are still paying for that blunder."

Tri Quang's supporters in Saigon now are trying a new approach. They are urging U.S. Ambassador Ellsworth Bunker to intervene on behalf of the militant Buddhist by discreetly advising the Thieu government of the possible damage to its image.

 Ðón xuân Bính Thân 2016 nhưng chúng ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ quên xuân Mậu Thân, nhất là tội ác của cộng sản đã giết BẢY NGÀN người dân vô tội tại Huế, năm 1968!


QUỶ ĐỎ  (THÍCH)  ĐÔN HẬU BỊ VNCH KẾT ÁN TỬ HÌNH

Ðặc biệt là chúng ta phải lên án mấy tên việt gian cộng sản dưới đây:
- Thích Quảng Ðộ
-Thích Giác Đức
- Thích Nhất Hạnh
- Võ Văn Ái
đang tiếp tục lợi dụng đạo Phật để bóc lột đồng bào và tuyên truyền cho cộng sản!!!
 


TỘI ÁC CỦA BỌN VC TRỌC MANG TÊN -->> GIÁO HỘI "PHẬT GIÁO"  "VIỆT NAM" THỐNG NHẤT <<--- TỪ SÀI GÒN RA ĐẾN HUẾ TRONG VỤ THẢM SÁT MẬU THÂN 1968

QUỶ ĐỎ  (THÍCH)  ĐÔN HẬU BỊ VNCH KẾT ÁN TỬ HÌNH
 photo CONVICTEDTHICH-DON-HAU_zps92efb750.jpg
ANH LÍNH VNCH ĐANG KÉO LÊN MỘT XÁC NẠN NHÂN CS TRONG TẾT MẬU THÂN


 photo NAN NHAN MAU THAN 1968_zpsp2uxe6ei.jpg
 The savage military offensive againts Saigon
and other cities was carried out while Hanoi
 was orchestrating its major 'peace' offensive.
 photo WILLFULKILLING-GENEVACONVENTIONSTERM_zps4a576421.jpg
ĐÂY LÀ ĐOẠN TRÍCH NGUYÊN VĂN LỜI CỦA  VÕ VĂN ÁI ! TÀI LIỆU NÀY  ĐÃ LỘT TRẦN TRỤI BỘ MẶT VGCS CỦA TẺN PHAN CHIEN PHAN QUOC BASSET VO VAN AI!
 
 " he  advocated a US cease-fire in Vietnam and
 the installation of a "peace government" to


replace the Thieu-Ky government as the best
 

way to make a success of the Paris peace talks " photo c0e131fe-722c-48b6-9630-4c761cbbde92_zps6825ccc4.jpg

MANIFYING THE 1968 MASSACRE'S HIDDEN FACE
 photo VC - UBCV 1_zps2p13rk0h.jpg
 photo VC - UBCV 2_zpskpic5ltf.jpg

 photo VIET CONG AND THE UBCV 1_zpstg4xs68z.jpg
 photo VIET CONG AND THE UBCV 2_zps9dpim91q.jpg
 photo VIET CONG AND THE UBCV 3_zpsidhs3hir.jpg
 photo VIET CONG AND THE UBCV 4_zpssedykvvx.jpg
 photo VC20THICH20DON20HAU20DEATH20SENTENCE_zpsehlyh6tn.jpg
 photo CRIME BY VC AND UNIFIED BUDDHIST_zpslkd0xana.jpg
========
 photo VC TRINH DINH THAO_zpspohl6wtm.jpg
 photo HUEBURIED_zpse889a2fa.jpg
 


 photo 4-AnQuangPagoda-locationofVietCongheadquartersduringthefighting1968_zpsdabcbc88.jpg
 photo hist_us_20_war_viet_-nguyen_van_lem-_1_zpsaca53ae6.jpg
"CHÙA" ẤN QUANG CỦA BÈ LŨ VC TRỌC "GHPGVNTN"  , LÀ TRUNG TÂM CHỈ HUY CỦA VIỆT CỘNG TẠI SAIGON-CHOLON TRONG VỤ TẾT MẬU THÂN 1968.
VC 07-LỐP ĐÃ BỊ LÔI RA TỪ TẦNG LẦU 2 TẠI ẤN QUANG TRONG LÚC ĐANG XẢ SÚNG BẮN GIẾT NGƯỜI VÔ TỘI.
 photo 4bf7abc6-db5d-4cff-9bb4-921444030e50_zpsc23b1d3e.jpg
 The Report from Gen. William Westmoreland to President Lyndon B. Johnson ( LBJ )
                  

                                       File:Gen William C Westmoreland.jpg
William Childs Westmoreland (March 26, 1914 – July 18, 2005) was a United States Army general, who commanded U.S. military operations in the Vietnam War at its peak (1964–68), including during the Tet Offensive. He adopted a strategy of attrition against the Viet Cong and the North Vietnamese army. He later served as U.S. Army chief of staff from 1968 to 1972.        

 photo WESTMORELANDSREPORT1_zps3f98e53d.jpg

 photo WESTMORELANDSREPORT2_zps67a98498.jpg


WASHINGTON - In a special report to President Johnson, Westmoreland has urged support of Thieu's action as a necessary security measure because of Tri Quang's recent anti-government activities.

The President was informed Tri Quang provided the in-city bases from which the Viet Cong had hoped to turn their recent Saigon and Hue attacks into a general popular uprising.

Best evidence of the Communist alliance with Tri Quang, according t o Westmoreland was the location of headquarters of the Viet Cong attack  on Saigon in An Quang pagoda, long famed as the seat of the militant Buddhist's operations.
South Vietnamese troops capturing the pagoda, in the heart of Saigon's crowded Chinese district, found all the equipment needed for a fullscale Communist command post.

Prisoners taken in the fighting around the pagoda, Westmoreland revealed, described its function as the nerve center for the Saigon attack.
They confirmed, he stated, the command post was set up several weeks in advance of the offensive and while Tri Quang was in the pagoda.  Large amounts of Soviet - made weapons also were stored in a building behind the main temple before the attack
South Vietnamese officials said the command post, staffed by a Viet Cong organization with the code-name "d - 214,Hanoi unit" was headed by a North Vietnamese major general, a friend of Tri Quang from the time both served with the Viet Minh against the French.

According to Westmoreland's report, the clandestine help from Tri Quang's followers in Hue is one reason why the Communists were able to hold out so long.

There, as in Saigon, the pagoda of Tri Quang's militant Buddhists was the central coordinating point of the Viet Cong attacks and their stubborn defense of the city. More than 100 U.S. Marines lost their lives in recapturing the walled city.


THE FIFTH COLUMN

Another U.S. intelligence estimate states Tri Quang helped plan the Buddhist role in the Communist attacks and then went into hiding after he saw the Viet Cong-North Vietnamese offensive was not strong enough to topple the Thieu government.

In preparation for the Tet assault, the report points out, Tri Quang and his militant Buddhists waged a prolonged drive for popular support.

Tri Quang, for instance, in December and January dispatched a team of speakers on a nationwide tour protesting government policy. The Viet Cong at the same time let it be known they planned an assault on major cities and promised to replace the Thieu government with a coalition including the militant Buddhists.

Once the new coalition wasformed, according to one captured document, Tri Quang was to be sent to the United Nations to demand immediate withdrawal of U.S. forces from South Vietnam. So far, President Johnson has kept hands off.

In discussing the arrest of Tri Quang with Congressional leaders recently, the President took the position it is strictly an internal matter for the South Vietnamese government to handle.

"One of President Kennedy's biggest mistakes in Vietnam,"    the President told the legislative leaders,   "was to let U.S. officials get too deeply involved in Tri Quang's effort to overthrow the late President Diem. We are still paying for that blunder."

Tri Quang's supporters in Saigon now are trying a new approach. They are urging U.S. Ambassador Ellsworth Bunker to intervene on behalf of the militant Buddhist by discreetly advising the Thieu government of the possible damage to its image.
 
 

QUỶ ĐỎ  (THÍCH)  ĐÔN HẬU BỊ VNCH KẾT ÁN TỬ HÌNH
 photo CONVICTEDTHICH-DON-HAU_zps92efb750.jpg


 photo NAN NHAN MAU THAN 1968_zpsp2uxe6ei.jpg
__._,_.___


Tuesday, August 25, 2020

MẶT THẬT TÊN BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU QUA BÀI VIẾT CHỬI THIẾU TÁ LIÊN THÀNH.


MẶT THẬT TÊN BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU QUA BÀI VIẾT CHỬI THIẾU TÁ LIÊN THÀNH.
 
 
Thiếu Tá Liên Thành Những Ngày Mậu Thân 68 Tại Huế
 Còn Bằng Văn Phong Ở Đâu trong Mậu Thân 1968, hay y đang dưới gầm giường mụ Đặng Tuyết Mai (vợ ly hôn của thằng việt gian Nguyễn Cao Kỳ)
 

Thiếu tá Liên Thành vừa gởi email cho Chính Khí Việt phàn nàn chuyện tên Bằng Phong Đặng Văn Âu, mà người ta ngộ nhận rằng hắn CUỒNG TÍN TRUMP.  Theo Thiếu Tá Liên Thành thì hắn vừa viết một bài "chửi tôi và coi tôi là người chống Trump". Được gọi là một bài, nhưng được gởi đi gởi lại tới 2 lần vì cho rằng y vì viết thiếu hoặc viết sai so với bài đầu tiên được gởi ra.  Đọc xong tôi phì cười bởi vì cái trò này cũng được nhiều đứa đã làm từ nhiều năm nay như Lão Móc, Trương Minh Hòa, Lê Hùng, JB Trường Sơn, Nguyễn Kim Khánh, Thế Huy…..cũng lấy cớ để đưa đi dưa lại bài của mình nhằm quảng cáo  và quảng bá cái thứ tư tưởng rác rưởi đã hiện nguyên hình  từ lâu là lũ tự nguyện làm tà lọt hạng bét cho Việt Gian Cộng Sản trên mặt trận truyền thông cả trong và ngoài Việt Nam.

Chính Khí Việt hoàn toàn nghĩ khác với Thiếu Tá Liên Thành bởi vì suy nghĩ theo kiểu của Thiếu Tá Liên Thành là đánh giá hoàn toàn sai lầm và có hơi hướng đề cao thằng tà lọt móc cống Bằng Phong Đặng Văn Âu và đồng bọn của chúng mà Chính Khí Việt vừa nêu tên ở trên. 

Sự thật chúng chỉ là một lũ ngu dốt được sinh ra để làm tà lọt hạng bét cho VGCS thì làm sao chúng có thể biết được cái trách nhiệm của người câm bút đối với chính bản thân và đối với quý bạn đọc.  Cho nên chúng chỉ viết có một bài mà phải sửa đi chữa lại vì chẳng bao giờ chúng nghĩ được một cách đúng đắn, tham khảo tài liệu một cách cẩn trọng như những ngòi bút của bất kể ai có sự tự trọng và trách nhiệm tối thiểu đối với bạn đọc.

CHÚ Ý 1: SỰ THỰC VỀ TÊN BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU, các bạn đọc đã sai lầm rất nặng vì cứ -cả khen lẫn chê-  chửi nó là “CUỒNG TÍN TRUMP”.  Nếu quả nó cuồng TRUMP thật thì trước cuộc bỏ phiếu, nó đã phải tiên đoán được trước rồi chứ đâu phải chờ đến khi hơn một nửa dân số nước  Mỹ đã “CUỒNG TRUMP”  bầu làm Tổng Thống của mình.  Điều đó cũng có nghĩa là Tổng Thống của toàn nước Hoa Kỳ. 

CHÚ Ý 2: Tên Bằng Phong Đặng Văn Âu này hoàn toàn là một đứa có truyền thống gia đình thuộc loại NGU LÂU DỐT BỀN cả về chính trị lẫn lịch sử chính trị.  Nói một cách khác là cả lò nhà nó từ Cha, Bác Ruột, Anh họ đã thực sự ngu lâu dốt bền nên rất tự hào đi theo và hy sinh cho tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh từ khi chúng còn chưa nắm được quyền quản lý đất nước, gia đình nhà Bằng Phong Đặng Văn Âu đã hung hăng con bọ xít, “áo gấm về làng” và kêu gọi mọi người nhất là các tầng lớp trên trong bộ máy quản lý đất nước từ trên xuống dưới của Triều Đinh Nhà Nguyễn hầu có thể theo gương  của chúng để “ủng hộ tất cả cho Bác Hồ Vĩ Đại Kính Yêu của dân tộc Việt Nam” (!!!).

CHÚ Ý 3: Kết thúc câu chuyện hài hước của dòng họ tên Bằng Phong Đặng Văn Âu là “BÁC HỒ VĨ ĐẠI” (!!!)  của chúng.  Chúng đã coi gia đình nhà chúng nó không bằng bằng lũ chó ghẻ xà mâu (giống tên Lê Hùng Ba Cây Trúc) lang thang ở các bãi rác ở Ấn Độ chẳng hạn… Cụ thể là từ thằng Bác ruột  Đại Biểu Quốc Hội I của Chính Phủ Liên Hiệp chống Pháp đã bị  nông dân đấu tố là “Việt Gian Của Thực Dân Pháp cài lại” nên đã treo cổ tự vẫn.  Thằng anh họ, đại tá ngụy quân VGCS Đặng Văn Việt, sau năm 1954 vẫn còn được VGCS cho lũ bút nô đỏ viết sách, báo ca ngợi là “CON HÙM XÁM Ở ĐƯỜNG 6 HÒA BÌNH” Bắc Việt.  Cho đến khi chết cả nhà vẫn đói khổ sống trong căn phòng được cho ở tạm dài hạn, diện tích chỉ có 20 mét vuông trong cư xá Đường Thành, loại nhà hạng bét, tức loại cư xá hạng 4!

CHÚ Ý 4:  Thì ra bút nô đỏ VGCS thực là thâm hiểm.  Trong thực tế  ở Việt Nam đố ai tìm ra được một con cọp, tức con hùm có bộ lông màu xám!!!  Chúng cố ý nói  (chắc ít ai biết cái thâm ý này) rằng, tập đoàn VGCS ngay từ 1952 khi đặt tên Đặng Văn Việt là HÙM XÁM thì chúng đã có ngụ ý rằng chúng tao (tức VGCS- CKV) CHỈ COI MÀY LÀ MỘT CON VẬT HƯ CẤU DO CHÚNG TAO VẼ RA  để xem trong dòng họ nhà mày có đứa nào khôn hơn con chó ghẻ ở bãi rác HAY KHÔNG!!!

CHÚ Ý 5: Cuộc đời tên Bằng Phong Đặng Văn Âu, THÀNH THỰC MÀ NÓI cái gọi là kiến thức toàn diện của nó kể từ khi mới 20 tuổi đã đi theo tên đại việt gian Hà Thúc Ký cho đến hôm nay, mặc dù chủ tịch của đảng Đại Việt gian đã thay đổi chủ mấy lần rồi mà nó vẫn dẫm chân tại chỗ không nhúc nhích!!!

CHÚ Ý 6, CHÚ Ý ĐẶC BIỆT:  Trước sau như một nó chỉ có một sự thay đổi:

-         Theo làm tà lọt hạng bét CHO BỌN VIỆT GIAN PHẢN QUỐC, phục vụ cho chủ MỸ để tìm cách phá hoại công cuộc xây dựng đất nước của Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình DIệm, bằng bầu cử tự do sau khi đã hoàn thành cuộc cách mạng Phản Phong (Chính Khí Việt không đề cập đến 2 chữ PHẢN ĐẾ vì vấn đề này rất tế nhị, nên CKV quyết định sẽ viết ở một bài khác cho quý bạn đọc có thiện chí  yêu tổ quốc và dân tộc Việt Nam nồng nàn muốn tìm hiểu thêm tầm quan trọng của vấn đề phản đế trong thời điểm lúc đó)

Dưới đây xin tạm kể tên những đứa việt gian công cụ của nước ngoài một cách tự nguyện để bán nước, bán dân cầu vinh.  Xin giới thiệu hai tài liệu bên dưới
Tài Liệu 1:

 
Tài Liệu 2:
Danh Sách nhận tiền của CIA cho các tướng lãnh đảo chánh 1/11/1963 do Phạm Bá Hoa ký.
 

-         Có ai thấy mặt tên Bằng Phong Đặng Văn Âu ở đâu không nhỉ, kể cả dưới gầm bàn họp và dưới gầm bàn tên Đại Sứ Mỹ Bunker tổ chức chiêu đãi lũ Việt Gian này cũng không thấy nó.   Nên nhớ trước khi được cho lũ Việt Gian như cho chó ăn thì Bunker đã bắt khoanh tay ngồi im để nghe nó chửi như chửi chó vậy.

Muốn biết mọi sự diễn biến như thế nào trong buổi Bunker cho chó ăn xin đọc Hồi Ký của thằng việt gian Nguyễn Cao Kỳ (BUDDHA CHILD Con Phật).

-         Tên Bằng Phong Đặng Văn Âu chỉ có một quan điểm duy nhất, đó là nó chỉ thích được nằm ở gầm giường  con Đặng Tuyết Mai (vợ đã ly hôn của thằng việt gian Nguyễn Cao Kỳ), để canh gác và bảo vệ suốt cái phần từ rốn tới đầu gối của con Đặng Tuyết Mai mà thôi.

Chính Khí Việt

Ngày 25 Tháng 8, 2020

Sunday, August 23, 2020

(BÀI 9) Việt Gian Mã Giám Sinh Thế Huy trong Hội Cờ Đỏ ở hải ngoại đã tự lột mặt nạ mình và đồng bọn!!!

(BÀI 9) Việt Gian  Mã Giám Sinh Thế Huy trong Hội Cờ Đỏ ở hải ngoại đã tự lột mặt nạ mình và đồng bọn!!!
 
 


LƯU Ý 14: Mặc dù Chính Khí Việt đã lôi đầu thằng Diện Tướng Chuột Cống Phản Quốc Thế Huy cho thiên hạ nhìn thật rõ bộ mặt tay sai lưu manh của VGCS. Tuy thằng Chệt Hứa Vạng Thọ chủ website tinparis.net đã chết, thằng Thế Huy đã phải chốn chui chốn lủi trong hang hốc nào đó!


Nhưng Chính Khí Việt luôn học tập Tiền Nhân Việt Nam“NGỒI YÊN ĐỢI GIẶC KHÔNG BẰNG ĐEM QUÂN RA PHÁ THẾ MẠNH CỦA GIẶC” (sic) (Lời của cụ Lý Thường Kiệt).  Và Chính Khí Việt luôn luôn cố gắng để “NƠI NÀO TA MANG QUÂN TỚI, NƠI ĐÓ QUÂN THÙ BỊ ĐÁNH TAN TÀNH” (sic) (Lời của cụ Quang Trung - Nguyễn Huệ).


Cho nên hôm nay Chính Khí Việt lại tiếp tục đánh cho chúng tan tành, chúng tức là bọn Thế Huy, Lê Hùng và đồng bọn Hội Cờ Đỏ hải ngoại như -xin tạm nêu tên trước- mấy đứa… để chúng được phép chuẩn bị, kẻo lại vu cáo Chính Khí Việt đánh bất ngờ nên không kịp trở tay.  Xin tạm kể tên mấy bài của mấy thằng, mấy con việt gian là: Thằng lang tây Trần Văn Tích với bài “Chúng tôi chọn ở lại đây”; bài “Nếu già hồ nghe theo lời của Ông Cố vấn Ngô Đình Nhu (sic) của tên Nguyễn Nhơn đăng trên web của giáo gian Nguyễn Đức Chung và con nhà thổ già Trần Lệ Tuyền; bài thơ “THƯA MẸ VIỆT NAM”  của việt gian cái Nguyễn Thị Tịnh Thy.  Nếu có thêm thời gian, Chính Khí Việt sẽ điểm mặt thằng việt gian Tưởng Năng Tiến qua bài “Chết không nhắm mắt”….


LƯU Ý 15: Dù đã trốn kỹ trong hang, nhưng  sự dơ dáy của con Chuột Cống Thế Huy vẫn còn, nên hôm nay Chính Khí Việt chỉ cho mày và đồng bọn của mày được biết thêm một số sự thật về Nhà Báo Việt Thường.
 
 
Nhà Báo Việt Thường
 
Nhà Báo Việt Thường và Ông Cựu Dân Biểu Trẻ Nhất Thời Đệ Nhất VNCH


1/ Sau Khi tới Anh Quốc ông Việt Thường đã được công nhận tư cách Tỵ Nạn Chính Trị, thì vợ chồng Ông bà SHEFFIELD đã mời về lâu đài riêng tại Sheffield để cùng gia đình dự bữa tiệc chúc mùng. 


Tại sao lại có sự trân trọng như vậy?


Bởi vì Ông Việt Thường khi tới Anh Quốc dù tiếp xúc với những người có trách nhiệm ở Nước Anh lúc nào ông cũng giữ được tinh thần Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm, cho nên Ông chỉ nói những điều gì có lợi cho nhân dân và Tổ quốc Việt Nam hoặc những   gì có lợi một cách bình đẳng giữa Việt Nam và đối tác.  Chứ không phải như những lũ thấy người ngoại quốc hỏi đến là rối rít lên giống y như con chó mừng rỡ vẫy đuôi cuống quýt, liếm tay, liếm chân Tây - Đầm. 


Để nói lên sự trân trọng, trong bữa tiệc, ông bà Sheffield đã khui những chai rượu được cất trong hầm toà lâu đài trên 50 năm. Sau đó hai bên đã dùng trà nơi phòng khách và cho gọi tất cả con cháu ra chào Nhà Báo Việt Thường.  Nghỉ ngơi một lát, đích thân bà Sheffield đã đưa Ông Việt Thường đi thăm trại chăn nuôi heo giống, khu nuôi chó săn cáo và các con ngựa giống cho những cuộc đi săn (đây là một trò thể thao rất tốn kém nhưng lại là sự đam mê của giới quý tộc Anh Quốc). Ông Việt Thường cũng được cho đi thăm toà lâu đài với hơn 100 phòng của dòng họ quý tộc Sheffield, trong đó có từng đàn công múa; từng đàn gà gô; từng đàn chim trĩ  đủ mọi mầu sắc; hươu, nai… trong khu đất cực kỳ rộng lớn!  Toà lâu đài với hơn 100 phòng sau này đã được tặng cho Chính phủ Anh để  người dân Anh được tự do thưởng thức. 


Khi trở về, Ông Việt Thường lại được thăm 21 căn phòng của Toà Lâu Đài với những bức tranh cổ và chân dung các vị tiền bối của dòng họ Sheffied từ nhiều thế kỷ về trước.  Cuối cùng, ông bà Sheffield đề nghị, đây là nơi rất yên tĩnh và thư viện riêng của gia đình, rất nhiều đầu sách quý hiếm và vẫn tiếp tục cập nhật những sách mới từ các nhà xuất bản tiếng tăm gửi tới, cho nên rất thuận tiện cho Ông Việt Thường nghiên cứu và viết những điều ông muốn viết. Không cần phải lo lắng gì về mọi mặt sinh hoạt và đi lại hằng ngày hoặc đón tiếp con cháu từ Manchester.  Nếu muốn thay đổi không khí thì có thể đi London, ông bà Sheffield sẵn sàng giao chìa khoá để sử dụng căn apartment ở một khu rất yên tĩnh và an toàn mọi mặt.  Điều quan trọng là có người giúp việc từ chợ búa, ăn uống, đến di chuyển. 


Chắc nghe được câu chuyện này từ ai đó, thằng phản quốc Thế Huy đã bịa chuyện rằng ông Việt Thường đã ở trong khu vực của MI 5, của MI 6!!!???


2/ Thằng phản quốc Thế Huy lại còn bịa chuyện rằng Ông Cụ thân sinh Ông Việt Thường học kỹ sư từ Pháp trở về nhưng lại “không hợp tác với thực dân Pháp thời kỳ đó”! 


Đã học ở Pháp từ những năm trước 1930 về ngành cầu đường thì Chính Khí Việt ta hỏi thằng Chuột Cống Thế Huy rằng nếu không hợp tác với Pháp thì hợp tác với ai, ai mướn làm cầu đường lúc bấy giờ???


Sự thật  Ông Cụ thân sinh của Ông Việt Thường, thời thực dân Pháp là Thanh Tra của ngành đường sắt cho nên năm 1945, đại tội đồ Hồ Chí Minh mời ra làm việc nhưng Ông Cụ đã thằng thừng từ chối, bất hợp tác. Đó là lý do sau này vào Hà Nội năm 1954, Ông Cụ thân sinh Ông Việt Thường đã bị trả thù bằng cách để cho đói ăn , đói thuốc mà chết!!!


Cho nên Ông Việt Thường mới nói trong một số audio do Tường Thắng phỏng vấn rằng Ông Việt Thường hoạt động chống tâp đoàn VGCS chỉ vì 4 chữ:  “NỢ NƯỚC – THÙ NHÀ”.

 GIA ĐÌNH NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG - ảnh chụp năm 1952 tại tư gia Hà Nội
Cho đến nay Ông Việt Thường là người duy nhất còn sống; người anh thứ hai đã tuẫn tiết ngày Quốc Hận 30-04-1975; người anh cả là một chủ nhân khai thác than đá ở mỏ than Hòn Gai rất nổi tiếng vì đều đặn sử dụng tới hơn 3000 công nhân trở lên. Đích thân thằng đại tội đồ Đỗ Mười đã ra lệnh tổ chức cho công nhân đấu tố, nhưng VGCS thất bại thảm hại bởi vì không một công nhân nào đứng lên kể tội, trái lại họ chỉ khen rằng,  ông chủ mỏ này là người trả lương cao nhất và khen thưởng nhiều nhất, cũng như lo lắng từ vấn đề bảo hiểm cho đến giải trí cho công nhân.  Nghĩa là tạo điều kiện cho công nhân, tối thiểu mỗi tháng cũng được ra thăm Hải Phòng một lần, đã thế, ông chủ mỏ này còn trang bị cho công nhân dụng cụ để chơi thể dục thể thao!  Những người công nhân có kinh nghiệm và có khát vọng vươn lên, đã có khá nhiều người được giúp đỡ và tạo điều kiện để ra làm ăn riêng và đều trở thành những ông chủ giàu có.  Thí dụ như ông Nguyễn Văn Long đã mở hai tuyến taxi:


-         Cẩm Phả Bến - Cẩm Phả Mỏ - Thị Xã Hòn Gai.


Ông ta mua được một rạp xine ở Hải Phòng và còn mua được cả một toà nhà với cửa hàng khang trang ngay tại đầu Phố Hàng Bài, Hà Nội (chỗ Ngã Tư Hàm Long, Hàng Bài, nơi tránh tàu điện, và phía trước mặt là tiệm kem nổi tiếng Hùng Vương!!!


Ông Phạm Văn Kính cũng mua được nhà hàng tại Hải Phòng và cửa hàng buôn bán, nhờ đó các con cái của ông đã được ăn học đến nơi đến chốn.  Đúng là cuộc đổi đời!


Vì thế tập đoàn VGCS ở Hải Phòng đã cho auto rung chông, đánh trống chạy khắp các phố đông ở Hải Phòng để tuyên bố Anh Cả của ông Việt Thường là gián điệp của Mỹ cài lại!!!???


Kết quả chúng đã bắt và tra tấn người anh cả của Ông Việt Thường đến phát điên. Tuy vậy chúng vẫn bắt giam cho tới tận sau này khi Hiệp Định Paris được ký kết năm 1973, chúng mới thả ra, nghĩa là kể cả thời gian bị giam trong nhà thương điên, ông ấy đã phải chịu 21 năm rưỡi trong tù.  Nhưng điều đau khổ nhất  chính là bà vợ của ông ấy cũng bị gánh chịu hơn 21 năm làm quá phụ!!!???


Người em út là Giáo sư dạy tiếng Anh ở Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội. Là một người dạy rất giỏi, tận tậm với nghề và liêm kiết trong đời sống đến mức tháng 4, 2018 vừa xong, ông đã ra đi mãi mãi.  Đến lúc bấy giờ các học trò cũ mới tới thăm Thày của mình, không ai lại không oà khóc vì họ thấy tận mắt người Thày của mình đã có thâm niên  57 năm dạy bậc đại học, thế mà nhà ở vẫn là căn nhà nghèo nàn đi mướn.  Vật dụng trong nhà không có một cái gì đáng giá ngoài một số sách ít ỏi.   Trong khi đó không biết bao nhiêu  học trò các khoá học của ông đã trở thành những đại gia, những người có quyền, có chức lớn trong tất cả mọi ngành nghề.  Có đứa cháu gái nội duy nhất cũng chưa biết nương thân như thế nào. Vì thế đã có rất nhiều học trò quỳ trước xác thày khóc và tình nguyện xin nuôi đứa cháu đó được ăn học cho đến khi thành người. 


Đám ma đã trở thành một đề tài nóng bỏng vì rất đông những xe hơi sang trọng các loại kéo dài tưởng như vô tận để đưa đám một người Thày không có nổi một bộ quần áo tử tế, nhưng lòng thương yêu thế hệ trẻ Việt Nam thì thật là VÔ TẬN!!!


Gia đình nhà ông Việt Thường là như vậy đấy.

Chính Khí Việt

Saturday, August 22, 2020

7 Lời Hứa Mới của Đương Kim Tổng Thống Donald J. Trump Nếu Ông Tái Đắc Cử Nhiệm Kỳ 2020-2024

LGT:  Đã có rất nhiều bạn đọc trong nước đã yêu cầu Chính Khí Việt đăng lại bài diễn văn của đương kim Tổng Thống Donald J. Trump và yêu cầu CKV dịch lại những điều quan trọng trong bài diễn văn này, nhưng vì thời gian không cho phép và nhận thấy bài lược dịch dưới đây khá chính xác với nội dung.  Đôi lúc vị dịch thuật có phụ họa thêm vài lời của dân "giang hồ"  làm bài diễn văn của TT thiếu phần nghiêm chỉnh.  Nhưng xét thấy nôi dung không thay đổi cho nên CKV tạm dùng bài này để hiến quý vị đọc giả trong nước và các cụ mới qua Hoa Kỳ không đủ khả năng để hiểu toàn vẹn nội dung bài diễn văn quan trọng này,
 
CKV
 
 

Friday, August 21, 2020

(BÀI 8) Việt Gian Mã Giám Sinh Thế Huy trong Hội Cờ Đỏ ở hải ngoại đã tự lột mặt nạ mình và đồng bọn!!!

(BÀI 8) Việt Gian Mã Giám Sinh Thế Huy trong Hội Cờ Đỏ ở hải ngoại đã tự lột mặt nạ mình và đồng bọn!!!
 


LƯU Ý 13:  Thằng Chệt Hứa Vạng Thọ và công cụ tinparis.net của nó, đã sử dụng hết công xuất phục vụ cho Tàu bành trướng là chính và VGCS là phụ. Nhưng khi bắt đầu vào hai tuần cuối của tháng 4-2018,  -theo lệnh Đảng VGCS-  Chệt Thọ và đồng bọn đã mở màn cho cái gọi là trận "Tổng Công Kích Mùa Xuân" vào website Chính Khí Việt bằng các bài viết của từ Thế Huy,  Nguyễn Đức Chung, Lệ Tuyền, cho đến  Trương Minh Hoà, Lão Móc...  đăng trên các website Ba Cây Trúc và Tinparis.net, tấn công liên tiếp vào những ngày cuối tháng, đặc biệt là những ngày từ 20 tới ngày 25-04, với mục đích làm giảm đi cường độ của Chính Khí Việt Net khi đưa ra toàn bộ nội dung Quyển 6 - Quốc Hận 1975 -1917, phát hành vào Tháng 4, 2017, để Tưởng Niệm Quốc Hận Lần Thứ 43 do Website Chính Khí Việt Net khởi xướng!!!Việc làm việt gian cuối cùng của Chệt Thọ là cho đăng lại bài có tên "CHÍNH CỐNG VẸM ĐANG GIÃY CHẾT"  của thằng việt gian nòi Trương Minh Hoà ngày 23-04-2018 để vu cáo và bôi nhọ CKV; đến ngày 25-04, Chệt Thọ lại cho đăng bài kế tiếp của Lão Móc có tên "Vì sao tên Chính Cống Vẹm lại đấu tố Tinparis.net và Lão Móc?" (hiện nay bài này vẫn còn nằm ở vị trí số 1 của tinparis.net, có nghĩa là từ ngày 25 cho đến nay ngày 6-05-2018 chúng chưa đưa lên bài nào mới).  Và chỉ vài giờ sau, tức trưa ngày 25 tháng 4, 2018 thì thằng chí hữu thân thiết nhất của Chệt Thọ là thằng "con chó sống" Lão Móc   đã loan báo ầm ĩ trên yahoogroups là Chệt Thọ phải vào nhà thương vì bị đột quỵ. (chắc có lẽ vì sức phản công như vũ bão của Chính Khí Việt đã khiến cho Chệt Thọ phải đột ngột "chuyển sang từ trần" ) (!?).

 


Chệt Thọ chết, qua bài có tên: “Nguyễn Hữu Hạnh - Người phổ biến lệnh buông súng của Tổng thống Dương Văn Minh” (sic) của báo chó ngao VGCS mà Chính Khí Việt đã dạy dỗ cho tụi truyền thông bất lương. Cho nên CKV không nhắc lại ở đây.


Điều Chính Khí Việt mong muốn là xuất phát từ việc “giải mã”  trong bài nói trên của chó ngao VGCS, cộng với cách đưa phân ưu của tên việt gian già mặt xà mau Lê Hùng, chủ website Ba Cây Trúc, đã cho CKV có thể kết luận như sau:


1/ Trong phân ưu đầu tiên, trong đó tên Lê Hùng sử dụng cụm chữ “LÌA TRẦN” thay vì dùng “Từ Trần” trong các phân ưu thông thường.  Nghĩa là Lê Hùng coi khinh thằng Chệt Thọ, vì cụm chữa “LÌA TRẦN” có ý nghĩa tiêu cực, gần như là một lời nguyền rủa. 


Trong phân ưu nó cũng sử dụng cụm chữ  ‘HƯƠNG LINH’, Nếu hiểu biết tiếng Việt chính xác thì phải nhớ rằng, đối với người chết là đàn ông thì người ta dùng cụm chữ “Anh Linh”. Còn “Hương Linh”  được sử dụng khi người chết là đàn bà!
 


Cho nên có thể kết luận, tên việt gian mặt xà mâu Lê Hùng vừa dốt hoặc lưu manh chửi khéo thằng Chệt Thọ là đồ hèn; hoặc có thể cả hai!!!


  phân ưu lần thứ nhất không đăng  ảnh Chệt Thọ!


2/ Trong công bố phân ưu lần thứ 2, Lê Hùng đưa ra một tấm hình thuở còn trẻ của Chệt Thọ! Phải chăng hắn muốn cho mọi người biết rằng chuyện Chệt Thọ là anh của hai đứa con cùng cha khác mẹ với nó là THẬT.  Phần phân ưu thứ hai này, vì có ai mách bảo nên Lê Hùng chỉ  đưa lên độ vài tiếng đã vội dấu đi tấm hình Chệt Hứa Vạng Thọ (còn trẻ) Hình giống như đúc với hình của tên VGCS Hứa Ngọc Thuận, phó chủ tịch thành phố HCM.3/ Lần đưa phân ưu thứ 3, thì Lê Hùng lại đổi tấm hình hồi trẻ của Chệt Hứa Vạng Thọ bằng một tấm hình già như trước lúc  chết.
 
 

 
 

4/ Xin lưu ý tới quý bạn đọc rằng trong phân ưu của Lê Hùng, Ba Cây Trúc, hắn không ĐỂ LỘ bất cứ một tín hiệu nào rằng hắn và Chệt Hứa Vạng Thọ là “CHÍ HỮU”!

Nhưng hắn lại cho kèm theo phâu ưu của nhóm “chống CỌNG  là lũ gồm mấy tên: Nguyễn Ngọc Tiên; Kiêm Ái Lê Văn Ấn;  thằng Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn và thằng Trương Minh Hoà!!!
 

Bọn “chống CỌNG” này đã viết mấy dòng như sau mà CKV xin giới thiệu nguyên văn để quý bạn đọc tham khảo.

5/ Này mấy tên “chống Cọng” bọn bay là Nguyễn Ngọc Tiên, Kiêm Ái Lê Văn Ấn, Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn, Trương Minh Hoà rằng, ngày ngày lũ các ngươi đều được con chó sống của cai tù VGCS là thằng Lão Móc cung cấp cho bọn bay CỨT con cai tù VGCS để bọn bay có thể giống hệt như nó!!! Cho nên chúng bay dám viết rằng: “CHIẾN HỮU HỨA VẠNG THỌ, MỘT NHÀ ĐẤU TRANH KIÊN TRÌ CHỐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRÊN MẠNG TRUYỀN THÔNG TIN PARIS.NET” (???)

Ta đặt cho các ngươi một số câu hỏi:


 

-         Khi thằng Chệt Hứa Vạng Thọ hợp tác với thằng Sáu Bò Vàng mà thằng việt gian nòi này (bố nó là thằng việt gian thờ thực dân Pháp đã bị người dân bị trị Việt Nam giết chết, trên xác chết có bảng chữ kết tội nó là Việt Gian Cho Thực Dân Pháp), không ngày nào, không tháng nào, không năm nào, từ khi nó được VGCS gài cho sang Mỹ, thì nó toàn bịa chuyện viết rất tục tĩu về gia đình Lãnh Tụ của Việt Nam là Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm.  Trong khi đó, nó ra công sơn phết thằng phản quốc Dương Văn Minh và đưa lên bàn thờ Tổ tiên nhà nó những đứa đặc công đỏ của VGCS, từ con Dương Thu Hương đến con Lê Thị Công Nhân; từ  thằng Bùi Tín đến Vũ Thư Hiên, Trần Độ, Lê Hồng Hà, Trần Khuê, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Khắc Toàn cho đến những thằng việt gian đầu trọc Lâm Văn Tuất aka Quảng Đức, Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ,  rồi bè lũ Võ Văn Ái… đến mức người em ruột của nó khuyên bảo không được, đành phả DÙNG CHIÊU THỨC rất hiếm,  đó là dùng bộ đồ nghề của mình không tiện đâm vào mồm thằng Sáu Bò Vàng (vì sợ nó cắn) nên đã đâm vào vốn trời cho của vợ Sáu Bò Vàng đó vậy!!!

-         Chệt Thọ đã cộng tác với Osin Kim Âu Hà Văn Sơn để chống việc người tù kiệt xuất Đại Uý Nguyễn Hữu Luyện cùng một số người khác kiện hành động của William Joints Center đã cộng tác với Trí Nô VGCS nhằm xoá bỏ căn cước của những người VIệt Nam Tỵ Nạn VGCS. Nó đã đưa bài “Hồi Chuông Báo Tử” của Osin an-ten trong tù VGCS Kim Âu Hà Văn Sơn, và đích thân Chệt Thọ viết lời giới thiệu cuồng nhiệt.   Chính Khí Việt xin đưa bằng chứng như dưới đây:

 


 

-         Chệt Hứa Vạng Thọ “kiên trì chống cộng sản Việt Nam” mà lại thâu nhận thằng con chó Lão Móc và giới thiệu bài “Văn Thiên Tường” của Lão Móc dưới bút danh Ký Giả Vịt Trời.  Nội dung bài viết phỏng vấn Văn Thiên Tường là nó đã dùng miệng lưỡi của Chệt Văn Thiên Tường do nó hư cấu ra để hạ nhục các Tiền Nhân của Việt Nam đã chống quân xâm lược Tàu, như Trần Bình Trọng; chống thực dân Pháp như Tổng Đốc Hoàng DIệu; chống VGCS, công cụ của chủ nghĩa Thực Dân Đỏ Leninist hợp tác với đại Hán bành trướng trong cuộc xâm lược Việt Nam nói chung, xâm lược Việt Nam Cộng Hoà nói riêng, như các  tướng VNCH Anh Hùng  đã tuẫn tiết trong Quốc Hận 30-4-1975. Đó là các vị Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyễn Vĩ, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng,… và biết bao Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà… cũng như  biết bao người dân bị trị ở Phía Bắc đã đau đớn uất ức tuẫn tiết trong ngày Quốc Hận 30-04-1975, như trường hợp người anh của Nhà Báo Việt Thường là một thí dụ.


(Nhà Báo Việt Thường (trái) và Bào Huynh (Phải) trước cổng nhà xe của Phụ Thân Nhà Báo Việt Thường, ở Hà Nội)
 
 
 

-         Thằng Chệt Hứa Vạng Thọ lại còn đưa lên tinparis.net của nó thành một chuyên mục riêng, chuyên về người dân tộc Chăm ở Việt Nam.  Một người tuy ít hiểu biết cũng đều biết rằng, đã từ lâu tụi bành trướng Đại Hán, rồi sau đó là tụi Thực Dân Pháp, ngay cả Phát Xít Nhật và nay cả Phương Tây lẫn Phương Đông đều quan tâm đặc biệt đến vị trí chiến lược của địa bàn người dân tộc Chăm sinh sống, chính là nước Chàm xa xưa trong lịch sử, mà lịch sử đó đã kết thúc lâu rồi.  Chính địa bàn người dân Tộc Chăm sinh sống hiện nay là một đường cắt, chia đôi hai miền Nam Bắc của Việt Nam bằng một tuyến về Dân Tộc Học, chứ không phải Sông Bến Hải hoặc cầu Hiền Lương. Phương Tây vẫn còn tiếp tục thổi dậy ngọn lửa FULRO, còn Tàu bành trướng thì đã cụ thể hoá hơn âm mưu xâm lược của chúng và hình thành một cơ sở cả về địa hình lẫn cả về Dân Tộc Học để có thể biến Việt Nam qua tập đoàn VGCS thành một bộ phận của Bắc Kinh với HIệp Định Thành Đô.  Nhưng giả dụ  tập đoàn VGCS không còn tồn tại nữa thì Tàu bành trướng Bắc Kinh vẫn có cơ sở đàn áp các sắc dân Việt Nam nổi dậy bằng chính các sắc dân đó trong Cộng Đồng Việt Nam!!!

 

-         Cũng chính từ tinparis.net của thằng Chệt Hứa Vạng Thọ mà nó đã sử dụng những thằng, những con trong cái gọi là “chống CỌNG”, lũ trong Hội Cờ Đỏ hải ngoại để làm nhiễu thông tin bằng những chuyện bậy bạ để không ai có thể nhận diện được chính xác cái tội chủ yếu của tập đoàn CSVN  Việt Gian Cộng Sản, giết dân bán nước cho quyền lợi của thực dân đỏ Leninist Nga – Tàu  mở rộng thuộc địa đỏ!  Bởi vì trong lịch sử Đông Tây Kim Cổ, chưa bao giờ có chuyện THA THỨ, rồi Hoà Giải Hoà Hợp với Lũ Phản Quốc bao giờ.   Kẻ bị kết tội PHẢN QUỐC, như tụi VGCS, với nhân chứng vật chứng cụ thể đều phải bị TỬ HÌNH chỉ kết án chung thân trong trường hợp đặc biệt.

Vây ta hỏi bọn chúng bay, những tên thường nhận là CHIẾN HỮU của thằng Chệt Hứa Vạng Thọ, đồng lòng ngậm dế của nó để thổi, thì lũ ngươi hãy thử tìm xem có bài nào của lũ chúng bay dám kết tội csVN  VIỆT GIAN không??? Chúng bay tối thiểu có 43 năm ở hải ngoại, tự do nghiên cứu với hàng núi tài liệu thì kết quả là chúng bay tuyên bố là chúng bay chỉ “chống CỌNG” mà thôi. 

Vậy “cống CỌNG” thì CỌNG là cái gì???

Còn qua thằng VG nòi răng hô Trương Minh Hoà thì nó mô tả về tập đoàn VGCS để tuổi trẻ Việt Nam theo bức hoạ đó của nó để đi tìm tụi csVN, một tổ chức PHẢN QUỐC khoác áo chính trị, khi thằng Hoà Hô viết rằng, KHỈ ĐỎ ĐÍT DÀI ĐUÔI LÀ CSVN!!! Nếu quả như thế thì tìm đến tết CONGO cũng không ra!!!
 
6/  Đọc bản phân ưu của lũ Nguyễn Ngọc Tiên, Kiêm Ái Lê Văn Ấn, Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn và VG nòi răng hô Trương Minh Hoà,  ta ban cho lũ chúng bay sáu câu  gọi là thơ (nhưng chắc là hơn "thơ" của Ngô Minh Hằng, sau mấy ngày chịu không nổi lại nhảy vào lòng tên việt gian già mặt xà mau Lê Hùng trong ngày hôm nay mùng 6 tháng 5, 2018!!!
"Chống CỌNG viếng nhau thật nực cười,
Hương Linh dùng cho hồn thằng Chệt,
Chữ nghĩa như vầy đau hơn chết,
Đọc xong chệt Thọ: "Tỉu Nhà Ma" (câu chửi bằng tiếng Chệt- CKV),
Chửi lũ đầu "C" không nên nết
Khiến Thọ  chết rồi Chuyện Chưa hết!!!"
 
(còn tiếp)

 
Chính Khí Việt

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website