CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, July 10, 2020

Nhân ngày thằng hèn Nhất Linh Uống Thuốc Tự Vẫn 7-7-1963

LGT: Nhân ngày thằng hèn Nhất Linh Uống Thuốc Tự Vẫn 7-7-1963, chúng ta thử tìm hiểu về con người thật của thằng hèn Nhất Linh trong sáng tác văn học của hắn, đồng thời tìm hiểu về động cơ chính trị của hắn trong công cuộc chống thực dân Pháp thập niên 40.
 Chính Khí Việt xin được đăng lại phần bình luận của Chính Khí Việt qua tác phẩm "BƯỚM TRẮNG" của Nhất Linh viết vào năm 2013.
Kính mời bạn đọc trong và ngoài nước cùng theo dõi.

Chính Khí Việt
07/07/2020

Chẳng biết con chó nào lại chú thích dưới hình của tên hèn bút Nhất Linh như trên)


http://www.chinhkhiviet.net/2017/11/buom-trang-cua-nhat-linh.html
Hôm nay  Chính Khí  Việt  xin phép  được  viết tiếp  về  tình  hình các  đảng phái,  nhưng  trước khi   đi  sâu vào nội dung,  cho phép  Chính Khí Việt  được  dài dòng đôi chút  về  tình hình  các  tôn giáo  trong nước.
So  sánh với  một số  không nhỏ  các  tôn giáo  bị  VGCS  lũng đoạn thì ngay trong những người theo Tin Lành, Công Giáo và  kể  cả Cao Đài, Hoà  Hảo  đều là  đối tượng để  VGCS  xâm nhập.  Về  Hoà Hảo  thì  những bài viết của tác giả Tuấn Phan  cũng đã đóng góp  rất lớn  để  chúng ta hiểu rõ hơn về  con người Lê Quang Liêm, kẻ đã  xuất hiện chung  với việt gian Nguyễn Đan Quế, Trần Khuê, Thích Thiện Minh, Đỗ Nam Hải  ngày toà  Tổng Lãnh Sự  Mỹ ở  Saigon mở  tiệc  chiêu đãi.   Tất cả  những kẻ  nói trên   đều  gắn  Huy Hiệu Cờ  Đỏ  Sao Vàng của  VGCS với cờ  Mỹ trước ngực.  Cho nên chúng ta  cũng  biết họ là ai  trong công cuộc  chiến đấu  chống VGCS,  tay sai  cho Nga Xô,  Tàu cộng  đại hán bành trướng và  các thế lực  tài  phiệt  quốc tế  khác.  
Đối  với  những nhân vật  đã có  một quá  khứ  chống phá, làm suy yếu  cuộc  đấu tranh  chống xâm lược  của hai  nền Đệ Nhất và Đệ Nhị VNCH  không thể  nào  chúng ta  quên được  nhựng nhân vật như:  (lm)  Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ…  cũng như Trần Hữu Thanh cộng tác  với Nguyễn Văn Kim (Đại Việt phe  Hà Thúc Ký) để làm những việc  rất bất lợi trong cuộc  chiến chống  quân  xâm lược VGCS. 
                                                 Satan Phan Khắc Từ
 chantin
Linh Mục Chân Tín
 Nguyễn Ngọc Lan
Cho đến nay,  có thể  nói  được  rằng kẻ  quậy phá  nhiều nhất  và  cũng nhân danh  với tư cách  người “chống đối”  như Phan Văn Lợi  đã  tuyên bố  rõ ràng rằng  chỉ  có  những người cộng sản  mới có thể thay đổi  được  tình hình  đât nước  và   đại đa  số  đảng viên VGCS  là  yêu nước.  Xa  hơn nữa,  Phan Văn Lợi  còn tuyên bố   chỉ  có  tìm một Gobachev, Yeltsin trong hàng ngũ  đảng viên VGCS  mà  thôi….  Sở  dĩ  Chính Khí Việt  không nhắc đến  LM. Nguyễn Văn Lý  bởi  vì  ông ta  có  những tham vọng đầy  hoang tưởng  và  đã tự lột mặt  mình trong  những  vở  kịch  mà  ông   thủ  vai chính   nhưng  lại đóng   rất giở.  Ông ta  bị VGCS  lợi dụng  uy tín  thời kỳ  còn ở  xứ  An Truyền ,  Nguyệt Biều  với  khẩu hiệu: "Tự Do Tôn Giáo Hay Là  Chết",   cho nên tên mật vụ an ninh Phương Nam Đỗ Nam Hải  mới  tìm  đủ mọi cách để  trà  trộn vào cái gọi là  8406  để  cùng với Phan Văn Lợi  và   điệp viên “không không thấy”  Nguyễn Chính Kết  hoạt động có  lợi cho VGCS, bởi vì  những nhân vật này  thông qua  cái tổ  chức gọi là  8406  cũng như  đảng Thăng Tiến  giúp cho VGCS  nhận diện, bắt giữ,  cũng như thủ  tiêu  một số  không nhỏ  Nam Nữ  Thanh Niên  Việt Nam yêu nước  mà  chúng ta  không  thể  thống kê hết được.  Tại  sao vậy?    Bởi vì   việc gia  nhập vào  cái gọi là  8406,  trong đó có  lời kêu gọi  phải nêu rõ  danh tính, phải  đưa  địa  chỉ,  số  phone  thật  của  từng  người muốn tham  gia  vào   tổ  chức này  cũng như  tất  cả  những ai  đồng ý  ký  tên ủng hộ  lời tuyên bố  ngày 08 tháng 04,  đều  đòi buộc  phải  ghi tên thật,  tuổi tác, nghề  nghiệp  địa  chỉ,  số  điện thoại thật của  mình.    Ngay những nhân vật  là  đảng trưởng của Thăng Tiến  cũng như   những người lãnh đạo,  hoạt  động tích  cực  nhất của  Thăng Tiến cũng bị  bán  đứng  cho VGCS  với  lập luận rằng:  “dê tế thần  để  thử  xem phản ứng của VGCS ra  sao??? “.   Cho nên Nguyện Chính Kết  đi  ra  hải ngoại,  hắn không hề  báo  cho  Nguyễn Văn Lý  biết,  vì  Kết  đã từng nói rằng  việc  ra  hải ngoại này  chỉ  có Phương Nam Đỗ Nam Hải và  Phan Văn Lợi biết mà  thôi. 
 
LM. Phan Văn Lợi
LM Nguyẽn Văn Lý
Thực  rõ ràng  không ai  vu cáo, chụp mũ  những tay việt gian thực  thụ này  cũng như  nhân vật  đóng vai  con rối  trong bàn tay của  những tên VGCS  mặc  áo chùng thâm.   Hơn nữa  việc  VGCS  bằng mọi phương cách  có thể  được để  có thể can thiệp và áp lực đẩy Đức TGM  Ngô Quang Kiệt  ra khỏi  Hà Nội   đã cho thấy một số  những kẻ  thân tín của  VGCS,  có  nghĩa hoặc bọn chúng là  đảng viên chìm,  hoặc  bọn chúng đã  đuợc  thuần hoá  để  tiếp tục  làm  nhiệm vụ  lèo lái  các  con chiên  đi theo  xa lộ  đỏ  của  tập đoàn VGCS. 
Đức Tổng Giám Mục  Hà  Nôi  Ngô Quang Kiệt

Đừng quên rằng những chuyện ở  Thanh Hoá  cho  rước tượng thằng đại VGCS  Hồ  Chí  Minh  chung với  tượng  Đức Mẹ, hay việc   cho thổi kèn  bài  “Cùng nhau  đi Hồng binh”  là bài hát  của VGCS  thời kỳ  đầu  cái  gọi  là "Cách Mạng"  của  thằng  Hồ  Chí  Minh. 
Điều  đó  chứng minh rằng sự  lèo lái của  VGCS,  cũng như  những nhân sự  vừa  công khai,  vừa nằm vùng trong   Giáo Hội Công Giáo Viêt  Nam là  rất  trầm trọng,  nhất là  chúng  lại còn có  chủ  trương phát triển đảng viên trong những vùng mà  GH Công Giáo  chiếm khá  đông.  Vì  thế  đừng hiểu rằng  VGCS xưa  kia  chúng không bao giờ  kết  nạp vào đảng những  người  theo đạo Thiên Chúa  Giáo.  Nhưng,  đã  từ  khá  lâu chúng đã biết  du di  để sử  dụng lực  lượng người  Công Giáo khống chế  người Công Giáo nhằm phục  cho  những mục  tiêu  chính trị của  tập đoàn VGCS.  Đối với các tôn giáo khác  như  Tin Lành, Cao Đài Hoà Hảo cũng vậy.
Đấy là  sự  cảnh tỉnh  của  Chính Khí Việt  với quý  bạn đọc  vì  CKV có  khá nhiều tài liệu  trong tay,  sẽ dần  dần công bố  để  cho quý  bạn đọc  thấy  được   những  điều CKV  nói là  có  cơ sở  hẳn hoi,  nhân chứng và  vật chứng  rõ ràng, minh bạch do  chính bọn cuội các  loại tự  khai báo, hoặc  bị  vạch mặt bắt quả tang tại chỗ  như trường hợp đối với  thằng ăn cắp còn  nắm  cầm   vật  cắp  trong tay chưa  kịp phi tang,  vứt bỏ. 
Bây giờ  xin đi vào  đề  tài chính hôm nay là  phân tích về  nhân vật Nhất Linh  xem  có  phải là  nhà  Cách Mạng không, có  phải là  một nhà  hoạt động chân chính không, cũng  như  có  phải là  người  yêu nước thật sự không???
Sở dĩ Chính Khí  Việt nêu vấn đề  này ra đây  là  vì  cả trong nước  cả  ở  hải ngại dưới  sự chỉ  đạo  của tập đoàn VGCS  chúng cho hội thảo trở  lại về  vai trò  của Nhất Linh trong Tự Lực  Văn Đoàn,   với nội dung  tưởng  chừng  như  hội thảo  chỉ chuyên về  văn học  nghệ  thuật,  nhưng  thật ra  VGCS  chỉ  mượn cái  áo  hội thảo văn học  nghệ  thuật  để  che   đi  mũi  xung kích của chúng nó  là  tấn công và  bôi nhọ TT. Ngô Đình Diệm và  nền Đệ Nhất VNCH.  Tại sao vậy?   Tại vì  hiện nay không chỉ  ở  hải ngoại mà  chính ngay  trong nước người dân bị  trị trong nước  đã thức tỉnh  và  thấy hối tiếc  cuộc  sống thời  Đệ Nhất VNCH  do  TT  Ngô Đình Diệm lãnh đạo.  Kể  từ  1963  cho đến nay, thời gian  đã  đủ  dài  để  cho cơn ác mộng  và hoang tưởng của  mọi người lắng xuống,  không còn hồ  đồ  nữa  để  có thể  tỉnh táo nhận thức  được  trắng đen rõ ràng.
Nếu  như  toàn  dân Việt Nam  càng hiểu rõ bao nhiêu về  cuộc  sống và  tinh thần yêu nước, thương nòi  của TT Ngô Đình Diệm  và mô hình của nền Đệ Nhất VNCH  đã có những sách lược nhằm ngăn chặn sự phát triển cũng như  những hoạt động  giết người  cướp của  và  hành vi bán nước của tập đoàn VGCS  trong phạm vi địa  dư  của VNCH  cũng như  các  sự  thăng hoa  mở  đầu trong tất cả các  sinh hoạt  xã hội dưới thời Đệ Nhất VNCH, thì  người ta mới tin rằng  nếu tất cả  tiếp tục  dùng  phương  pháp đó,  dùng tinh thần yêu nước  đó,  mới có khả  năng  hữu hiệu  để  đánh đuổi tập đoàn VGCS  và  tay sai  ra khỏi bộ máy  nhà  nước  của Việt Nam. Chỉ  có như thế,  chúng ta  mới được   sự ủng hộ , hỗ trợ của  Quốc Tế  trên cơ sở  công bằng  đôi bên  hợp tác cùng có  lợi.  Và  cũng từ  đó  chúng ta  mới có thể  xây dựng được  và  phát huy đạo lý  của  Tổ Tiên hàng  Ngàn Năm  lưu truyền  lại cho chúng ta vậy. 
Chỉ  có  trên những nền tảng  đó,  chúng ta   mới có  khả năng giữ vững  được độc lập của dân tộc bảo toàn  trọn vẹn đất đai, tài nguyên,  hải đảo sông biển,   bầu trời  của Tổ Quốc  và  nhân dân Việt Nam,   ngỏ  hầu chống lại  được các thế lực  xâm lược từ  mọi phía.  Vì  thế  nếu chúng ta  để ý, chúng ta  sẻ thấy  hội thảo về  Nhất  Linh được tổ  chức tại  báo Người Việt.  Những bài về  Nhất Linh cũng đã được đưa  lên.  Một số website  đặc biệt là  website  Đàn Chim Việt mà  có lần Chính Khí Việt  đã không một chut do  dự đặt tên cho nó  là  báo  Lề  Đảng VGCS  ở  hải ngoại. 
Về con người Nhất Linh rất  nhiều người  đã, đang đề cập  tới  và  nhựng ai  ở  trong Miền Nam  thì  không ai có thể  không biết  Nhất  Linh đã  được  đặt tên  trên đường phố, Nhất Linh đã từng được  một sô bút nô có  xu hướng  theo  voi ăn bã mía  VGCS  thổi hắn lên tới 9 tầng mây xanh,  chưa  kể đến  con trai hắn  là Nguyễn Tường Thiết cũng đã viết hồi ký  để  cổ  võ  cũng như  khuếch đại tinh thần Nhất  Linh.   NHƯNG,   sự thật lịch sử vẫn còn đó, và những tác phẩm văn học  Nhất Linh viết ra  cũng vẫn còn đây.  Nhất  là khi Nhất Linh viết  ra  những tác  phẩm  văn học đó  lại đúng vào thời điểm  mà đất  nước  Việt Nam  chúng ta  đang trong  những  cơn lốc  chính trị,  đã cho ta thấy  một hình ảnh cụ thể  của con người  Nhất Linh.  Nếu  biết kết hợp sự nhận xét về văn tài,  công lao xây dựng  cho sự  phát triển của ngôn ngữ Việt Nam,  thì  cũng không thể  nào  không  thấy được  những sai lầm  lớn nhất của Nhất  Linh  là  một  người ngây thơ  chính trị gần như là  tuyệt đối  và khả  năng duy nhất của  Nhât  Linh có  lẽ sẽ  còn tốt đẹp hơn nữa nếu như  Nhất Linh không làm  cái  chuyện  mà   tổ  tiên ta  nói rằng  “bắt chó  đi cày  thay  trâu”!
Chinh Khí Việt xin lưu ý  đến quý  bạn đọc  rằng Nhất Linh là  một người ăn học  đầy  đủ, từng  du học   ở Pháp,  khi về  nước đã từng là  Giáo  Sư  dạy trường Thăng Long (Trường này  là  ỗ hoạt động cho VGCS  có  những tên như  Đặng Thái  Mai, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Giám…).   Tình hình Việt Nam  diễn biến ra  sao thì  tài liệu lịch sử  và  những nhân chứng còn sống kể  lại rằng năm 1925 thằng đại việt gian Hồ Chí Minh đã bán Cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp.  Và khi  Cụ Phan  bị thực  dân Pháp  đem ra tòa xét   xử, thì  lòng dân  khắp Ba Miền  Bắc- Trung- Nam  đã  dâng cao  khiến cho toà án thực  dân Pháp  không dám tử  hình Cụ Phan  mà chỉ dám giam lỏng  cụ Phan.    Tưởng cũng nên nhớ rằng nhà cách mạng Phan Bội Châu  trong các trước tác  của  mình  mang tính chất văn học nhưng tiềm ẩn trong đó  là   chuyển tải  đến  mọi tầng lớp người dân bị  đô hộ  lời kêu gọi toàn dân  đứng  dậy   để  đánh  đuổi  quân xâm lược  thực  dân Pháp.  Những  trước tác của Cụ Phan,  cũng giống như những áng văn của  Đức Thánh Trần, của  Nguyện Trải,  của Văn Tế  Cần Giuộc… Vậy mà  sau  giai đoạn VGCS  ra  đời chính thức năm 1930  cùng với  sự  công khai  xuất hiện là  một  đợt  máu  đổ  thịt rơi,  mà  VGCS  đã lấy làm  vinh dự  trong cuộc tàn sát không thương tiếc  người dân hiền lành Việt Nam trong cái  gọi là  XÔ VIẾT  NGHỆ TĨNH  1930-1931 với khẩu hiệu Trí, Phú, Địa, Hào- Đào Tận Gốc, Trốc Tận Rễ!!!  Người nông dân Việt Nam ở các tỉnh Nghệ Tĩnh (Nghệ An  và Hà Tĩnh)  không chỉ  bị  phía VGCS  giết  chết  mà  còn là  nạn nhân của  những vụ tàn sát  huỷ diệt  không nương tay  của  thực  dân Pháp.   Thế  mà  nhà  “cách mạng” Nhất Linh trong giai  đoạn  đó lại  giường  như   không hề  biết  gì  đến  câu chuyên  tàn sát  đầy thương tâm này này do VGCS gây ra.  Để  rồi  mơ mộng viết lên những  tác phẩm hoàn  toàn có tính chất  sao chép  của  khuynh hướng văn chương mang từ Pháp về.   Tác phẩm Bướm  Trắng là  quyển sách được  coi là  điển hình của  Nhất  Linh.  Nếu chúng ta nghĩ rằng “văn là   người”  thì nhữnh nhân vật  tiêu biểu  trong Bướm Trắng  đã  nói rõ   tinh thần  của  Nhất Linh.  Chỉ  xin được  tóm tắt: trong Bướm Trắng có một nhân vật nổi bật nhất, đó là Trương (đây cũng có thể là  một thứ bản  mẫu  của con người Nhất  Linh).  Một con người mơ mộng,  vừa  bị ho lao nặng,  vừa  mang chứng bệnh tim.  Trong thời gian dưõng bệnh đã gặp một cô  con gái  đẹp tên là  Thu   và  Trương đã yêu và đã  nghĩ  đến chuyện lấy Thu làm vợ.  Lần gặp nhau  đầu tiên, mặc  dù  còn  chứng lao nặng nhưng Trương đã định ôm chặt cô để  hôn vào môi (có thể   còn  đi xa hơn nữa)  nhưng Thu  đã  cự tuyệt khiến Trương rất đau khổ  và  có y tưởng  tự tử.cũng như nghĩ  đến chuyện thụt két… (phần sau  quý  vị có thể tìm đọc  cuốn Bướm Trắng  sẽ  rõ hơn).  Ở  đây Chính Khí Việt chỉ  muốn nêu lên .tác giả  của  một cuốn chuyện mà cả nội  dung lẫn hình thức chỉ  là sự  sao chép cái lối tình cảm hổ  lốn ở  Tây Phương đưa về  trộn với  đời  sống của  một  số người Việt Nam,  đã dần dần tách xa khỏi  truyền thống của  dân tộc để  thành một thứ  lai căng.  Chuyệt  thật  ảm đạm chẳng có một tí gì  là  sức sống của người Việt Nam, nhất  là  người Việt Nam trong giai đoạn đất  nước còn đang bị thực  dân Pháp cai trị và  bóc lột.  Trong chuyện cũng cho  thấy  nhân vật Trương  không những hèn yếu  mà còn rất ích kỷ khi anh ta thấy mình đã  bị lao nặng  và  bác  sĩ  còn cho biết thêm  bệnh tim của  Trương cũng rất nặng   vậy mà  Trương  đã  bất chấp  tất cả, bất  chấp  vi trùng lao  sẽ lây lan  sang người   mình yêu và  rồi hậu quả  của  hành động nhằm thỏa  mãn dục  vọng của  mình qua  việc  hôn môi  sẽ  dẫn đến cái  chết  cho  Thu.  (Thời kỳ  đó  bệnh Lao  được  xem như là  Nan Y).  Con người  như vậy  đã  không biết  nghĩ  đến tương lai của  người mình yêu nhưng chỉ  muốn  thoả  mãn sự  chiếm đoạt của  mình  bất chấp hậu  qủa.  Đó  là  con người gì?   Chính vì  thế  sau đó  Nhất Linh,  tức Nguyẽn Tường Tam  dấn thân đi  làm “cách mạng” (?),  đã có những hành động không khác gì  cái việc  muốn chiếm đoạt người yêu là  Thu  bất cần hậu qủa.  Cũng chính vì  cái tham vọng  muốn làm  một người cứu  độ  chúng sinh bằng con đường “cách mạng hoang tưởng” như vậy  cho nên  Nhất Linh đã không thấy  được  những diẽn biến   chẳng phải  đâu xa  xôi mà  ngay tại Nghệ Tĩnh rất gần  nơi chôn nhau cắt rốn của  Nhất Linh  và  cũng chẳng xa  xôi gì  với Hà Nội, nơi  Nhất Linh  đang dạy học. và  sinh hoạt trong nhóm Tự Lực  Văn Đoàn.  Vì  thế  sau này Nhất Linh đã dễ  dàng hợp tác  với tên việt gian  Hồ  Chí  Minh  và  đã bị nó  bôi nhọ, xé nát tương lai  của mình,   mà  không dám  làm gì cho dù là trả thù  cho bản thân,  chưa  nói đến  trả  thù  cho dân tộc  như Nhất Linh đã  đặt ra để  cho mình dân thân vào làm cách mạng.
Có thể có những người cho rằng Chính Khí Việt cực  đoan,  là quá khắt khe, hoặc có những định kiến về Nhất Linh.  Không phải như vậy,   nếu chúng ta nhớ rằng  cũng trong giai đoạn  đó các tác phẩm khac của Nhất Linh  cũng  chỉ  đề cập đến những chuyện tình ái lăng nhăng,  tình ái  của  tầng lớp  “nửa  chừng xuân”.  Nghĩa  là không hoàn toàn ở  bên trên và  càng không phải của  tầng lớp  người bị trị. Cho nên chuyện của Nhất Linh không có  khả  năng  để  kích động người dân Việt Nam thấy  được  nỗi bất hạnh của  người dân bị trị  nếu không vùng lên lật đổ  phong kiến và  thực  dân.  Có người  cũng sẽ nói rằng Việt Nam còn trong tay thực  dân Pháp với bộ máy phong kiến  triều nhà Nguyễn với các  viên quan lại  mẫn cán với  nhân dân  như kiểu Bùi Bằng Đoàn,  cha  đẻ  Bùi Tín  chẳng hạn  và  Hoàng Cao Khải,  Lê Hoan, Nguyễn Thân…  thì  làm sao Nhất Linh có  thể  viết khác  hơn được.   Xin  thưa  rằng,   đừng quên Vũ Trọng Phụng với những tác phẩm  mà  toàn bộ  tác  phẩm của  Nhất Linh kể  cả của  một số người khác trong Tự Lực Văn Đoàn  như Thạch Lam, Khái Hưng…cộng lại cũng không có tác dụng vạch trần cái chế  độ  nửa  phong kiến  lạc  hậu  nửa  thực  dân,  một thứ  dơi chuột  chính trị.   Hãy đọc  những chuyện của  nhà  văn Vũ Trọng Phụng viết:  Giông Tố, Vỡ Đê, Kỹ Nghệ Lấy Tây,  Số Đỏ...  cùng với những tác phẩm khác  như  Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, Chí Phèo của Nam Cao…thì  mới thấy được  rằng dù  không sống trong chế  độ  thời  kỳ  đó  ta cũng có thể  thấy được  sự tởm lợm  trong chế độ thực  dân nửa phong kiến,  khiến cho người Việt Nam đọc  nó dù không yêu nước cũng phải yêu nước;  yêu nước rồi  thì  muốn dấn thân; dấn thân rồi thì  muốn hy  sinh để  dành lại độc  lập  cho tổ quốc  và tự  do hạnh phúc cho dân tộc.   Còn đọc   những  tác phẩm của  Nhất Linh  thì  đang vui hóa  buồn;  đang buồn trở  nên chán nản,  đang chán  nản  thì  muốn  quyên sinh  như  Trương, nhân vật   trong  chuyện Bướm Trắng  vậy.
 
Như  thế, tác phẩm  được  gọi là  văn học  của Nhất Linh  đó có  ích gì  cho dân tộc  Việt Nam hay không?  Đó  là  lý  do tại sao thời Đệ Nhất  Việt Nam Cộng Hoà, Nhất Linh  đã tham gia  không suy nghĩ  vào  các hoạt động phản quốc  của  nhóm Caravelle  để  phá  hoại cái  xã hội tự  do,  nhân quyền   mà  đại đa  số  người dân  Miền Nam tự  do đã và  đang  hưởng   dưới sự  lãnh đạo của  Tổng Thống    Ngô Đình Diệm.   Nếu  xã hội tự  do, nhân quyền, dân chủ  đó  không thích hợp với những tham vọng hoang tưởng của  Nhất Linh và  bè  lũ  bất tài  vô tướng  Caravelle  thì  hắn  không thể  có  những hành vi phản quốc  xem  thường luật pháp  của  Quốc Gia  như  vậy  được.  Cho nên   các  cuộc  hội thảo cả  trong nước lẫn ngoài nước  điển hình là  tờ  Người Việt  đã tâng bốc,  đề  cao  Nhất Linh là  nhà Cách Mạng…  chỉ  là  trò  lấy vải thưa  để  che  Thiên Lý  Nhãn của  Chính  Khí  Việt  vậy.   Mục  đích của  VGCS  trong nước  và  lũ bưng bô,  tay sai, trí  thức  ngựa, trí thức "chồn lùi"  hải  ngoại  là  đang muốn làm  một chuyện mà  Chính Khí Việt  đã nói   trong bài viết ngày 22 tháng 7 rằng  bọn khốn nạn này,   chúng  đích thị  là  loại  “ĂN  CỨT THAY CƠM”.
Chính Khí  Việt
Ngày  18 Tháng 8, 2013

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website