CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, July 20, 2020

00018 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

00018  TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ


 
 
LGT: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI  TRẬN TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"!  ĐÓ LÀ LỜI THÚ NHẬN CHÂN THÀNH CỦA ÔNG  LORD TONY HALL, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀI BBC LUÂN ĐÔN, CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG LÂU ĐỜI NHẤT  THẾ GIỚI ĐÃ PHẢI CAY ĐẮNG THỪA NHẬN!!!
 
 

 

MỘT TRONG NHỮNG SỰ THẬT KINH HOÀNG  TRONG GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ CẬN ĐẠI CỦA NƯỚC VIỆT NAM CHÚNG TA ĐÃ BỊ BÈ LŨ "MƯỢN ĐẠO TẠO ĐỜI" GIÁO HỘI VIỆT NAM THỐNG NHẤT KHỐI ẤN QUANG BÓP MÉO, TUYÊN TRUYỀN VÀ NGÀY ĐÊM TUNG LÊN MẠNG XÃ HỘI NHỮNG NHÂN CHỨNG DỔM, NHỮNG CHỨNG CỚ NGỤY TẠO ĐỂ BÔI NHỌ CHÍNH THỂ NỀN ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HÒA, DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO ANH MINH CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM NHẰM CHẠY TỘI CHO TỘI ÁC TRỜI KHÔNG THA, ĐẤT KHÔNG DUNG CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC VIỆT NAM.
 
VÌ THẾ TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ LÀ MỘT THÚC BÁCH LỚN ĐỐI VỚI WEBSITE CHÍNH KHÍ VIỆT NET!  CHO NÊN TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐƯỢC TRƯNG BÀY Ở ĐÂY BẰNG HÌNH ẢNH, BẰNG NHỮNG BÀI VIẾT CỦA RẤT NHIỀU NHÂN CHỨNG SỐNG THỜI KỲ 1954 -1963, DỰA TRÊN NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI CÃI CỦA LỊCH SỬ SẼ LÀ NHỮNG TÀI LIỆU ĐÚNG ĐẮN NHẤT NHẰM ĐÁNH TAN NHỮNG LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN CỦA TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN CỘNG SẢN NÓI CHUNG VÀ CỦA BĂNG ĐẢNG TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT, HẬU THÂN PHẬT GIÁO ẤN QUANG NÓI RIÊNG ĐÃ, ĐANG TÌM ĐỦ MỌI CÁCH ĐỂ BÔI NHỌ VÀ XUYÊN TẠC RẰNG CHÚNG "ĐẤU TRANH" CHO CÁI CHÚNG GỌI LÀ PHẬT GIÁO CỦA CHÚNG BỊ BÁCH HẠI!!!???
 
TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY LÀ QUÁ TRÌNH TÌM HIỂU, THU THẬP, TỔNG HỢP VÀ NHẬN ĐỊNH CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT, BÚT DANH CỦA ANH JOSEPH L. PHẠM TRONG HAI THẬP NIÊN QUA ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN YAHOOGROUPS, FACEBOOK, CÁC WEBSITE CỦA NGƯỜI QUỐC GIA TỴ NẠN VGCS....
 
CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH GIỚI THIỆU ĐẾN ĐỘC GIẢ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỚI MONG ƯỚC SỰ THẬT CỦA LỊCH SỬ KHÔNG BỊ MAI MỘT, KHÔNG BỊ BÓP MÉO, KHÔNG BỊ TUYÊN TRUYỀN VÀ XUYÊN TẠC TRONG ÂM MƯU BÔI BẨN NHỮNG VỊ LÃNH ĐẠO VÀ QUÂN - CÁN - CHÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ 1954 - 1963!!!
 
MINH THƯ NGUYỄN
NGÀY 01 THÁNG 01, 2020

 

NGƯU MA VƯƠNG CHÂN CONG QUẢNG ĐỘ VÀ LỜI HẬU THUẪN ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG?


Viết Ngày 12/3/13

Hôm qua, anh chị em alpha có gởi đến bài "Phỏng Vấn" giữa Ngưu Ma Vương chân cong Quảng Độ và Basset Cái chân lùn Võ Văn Ái từ trang nhà www.bacaytruc.com liên quan đến lời hậu thuẫn đa nguyên, đa đảng của tên Ngưu Ma Vương Quảng Độ. (từ đây xin được dùng chữ Ngưu Ma Vương chân cong thay cho tên tự phong tăng thống Quảng Độ aka Đặng Phúc Tuệ) đồng thời có gợi ý, khuyến khích Chính Khí Việt nên tiếp tục viết bài lật mặt tên Ngưu Ma Vương cùng đồng bọn của chúng ra trước công luận.

Như đã thưa nhiều lần trong các bài trước, công việc của Chính Khí Việt lúc này là viết sách giáo khoa thư để lật mặt tụi Tam Bảo Nô Đỏ, tập đoàn mạo danh Nhà Phật trong cái gọi là GHPGVNTN cho nên bài phỏng vấn giữa Ngưu Ma Vương chân cong và con CHÓ CÁI chân lùn basset Võ Văn Ái sẽ là đề tài mà Chính Khí Viêt khai triển hôm nay, trước là vạch ra sự ngu xuẩn của Ngưu Ma Vương Quảng Độ sau là mở lòng từ bi giáo dục khai sáng tuệ giác cho những đứa tam bảo nô CHƯA ĐỎ mà chúng còn được gọi là CON NGƯỜI cho chúng giác ngộ trở về với Chân Lý, để sự thật sẽ giải thoát chúng khỏi vòng mê muội cuồng tín nhìn Chó ra Người, nhìn Ngưu Ma Vương thành Tăng Thống

Sau đây Chính Khí Việt xin được phân tích những lời Ngưu Ma Vương Quảng Độ trong đó có phần dẫn chứng thêm từ lời tuyên bố của hắn.

Trước hết, cũng cần phải nói rằng phát biểu tiếng việt cũng như cách hành văn của Ngưu Ma Vương Quảng Độ nó đúng là thày của đám Tam Bảo Nô đỏ vô nhân tính như kiểu con mụ  Dạ Thảo,  Cá Chép, Áo Nhà Binh, Tanguy, Đất Việt, Tỳ Kheo Vô Danh, Thục Vũ, Tuệ Kiếm vân vân, nghĩa là viết và nói chẳng ra câu, chẳng ra kệ gì. Thí dụ:

1/ Ngưu Ma Vương trả lời con chó basset cái Võ Văn Ái: “nghĩa là người ta cùng một lập trường với nhau thì rất thêm thông cảm lắm” chưa có một ai lại viết và nói theo kiểu thằng chệt nói tiếng Việt như thế này mà câu đó cần phải bỏ chữ "thêm" mới tạm coi là chính xác.  Ngưu Ma Vương Quảng Độ hãy nghe Chính Khí Việt ta dạy ngươi cách viết, câu highlight màu đỏ của ngươi bên trên phải sửa lại như thế này “nghĩa là người ta cùng một lập trường thì càng thêm thông cảm đối với nhau” Ở đây ngươi phải thêm chữ “càng” chứ không phải “rất thêm” . Nếu vì ngu, Ngưu Ma Vương đã xử dụng chữ “rất thêm” thì Ngưu Ma Vương nên bỏ chữ “lắm” ở sau đuôi trong câu này. Hiểu chưa Ngưu Ma Vương Quảng Độ?

Ngươi có vẻ đắc ý khi nói rằng năm Ất Dậu ngươi cũng đã kêu gọi dân chủ đa nguyên mà ngươi gọi nôm na là BA ĐẢNG, ta trích nguyên văn: “tức là một đảng KHUYNH TẢ, một đảng HỮU KHUYNH, và đảng TRUNG LẬP.Như vậy, nói đến vấn đề tranh đấu cho dân chủ, tự do cho Việt Nam thì có thể nói là Giáo hội đi đầu.” Ở đây chúng ta thấy Ngưu Ma Vương là một tên cực dốt về chính trị, hắn chỉ có thể là một thằng lừa đảo. Căn cốt của hắn là một thằng lưu manh làng xã xa xưa ở Thái Bình Việt Nam, đi theo việt gian cộng sản đưọc giao nhiệm vụ nấp trong mái chùa để hoạt động cho mục tiêu “Biến Đạo Thành Đảng” làm việt gian cho thực dân đỏ Nga Sô, Tàu Cộng mà thôi. Vì thế tất cả những bằng chứng có cả hình ảnh cũng giống như những sách báo, bài viết của chính tập đoàn Ngưu Ma Vương Quảng Độ và đám đàn anh đầu trâu mặt ngựa tiền nhiệm của Ngưu Ma Vương như Đôn Hậu, Minh Châu, Trí Quang, Huyền Quang…. Đã cho thấy trong cuộc xâm lược Việt Nam Cộng Hòa của tập đoàn VGCS tay sai Nga Sô và Tàu Cộng thì cái tổ chức tập đoàn Ngưu Ma Vương Quảng Độ là một trong ba mũi giáp công quan trọng hàng đầu của bọn VGCS trong chiến lược xâm lăng trọn vẹn Việt Nam Cộng Hoà. Ngươi và tiền nhiệm của ngươi đã tổ chức và lãnh đạo cái gọi là đạo quân thành Troy để đánh ngay trong giữa lòng xã hội Việt Nam Cộng Hoà, nghĩa là chúng khởi loạn từ trong mái chùa đến việc thúc đẩy, khích động các thanh niên, sinh viên vì mù loà thông tin như bọn du ca phản chiến Huỳnh Tấn Mẫm, Dương Văn Đầy, Lê Hiếu Đằng, Trần Quốc Mạnh… vân vân… cho đến một số các đảng phái kể cả trong lực lượng Quân Lực VNCH và trong cảnh sát thí dụ như: Dương Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Mai Hữu Xuân, Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn, Đàm Quang Yêu, Dương Hiếu Nghĩa….
9b78c4720f000bf0_landing


Việc làm của chúng vừa có tính chất gây loạn giữa lòng Việt Nam Cộng Hoà mà chúng cũng là lực lượng tiên phong trong cuộc xâm lược của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản cộng tác đắc lực với lũ quân đội ngụy quân Sinh Bắc Tử Nam của Việt Cộng. Tập đoàn Ngưu Ma Vương Quảng Độ và các tiền nhiệm của hắn cũng làm cái việc gọi là đánh động dư luận Quốc Tế qua con bài của thằng thiền sư Nhất Hạnh, basset Võ Văn Ái, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế.… và chúng cũng tạo điều kiện đưa các tài liệu dổm cho lũ gọi là du sinh phản chiến, những kẻ trong chiến tranh thì chết nhát, uơn hèn tìm cách trốn ra nước ngoài như anh em tên Chu Chỉ Nam, Hoàng Thiên Đạo vân vân…. đến nỗi cầm passport của VNCH đi học 4 năm tại Pháp, Mỹ, Canada… tiền học hành, ăn uống là do chính phủ Việt Nam Cộng Hoà đài thọ thế mà chúng có thể “bất cố liêm sỉ” mở mõm cất lên câu nói mất dạy: “Việt Nam Cộng Hoà  không có độc lập”. Khi đã học xong, chúng không chịu về nước để góp bàn tay cùng với đại khối dân tộc đang ngày đêm ra sức chống trả lại sự xâm lược của Cộng Sản Bắc Việt mà chúng lại tìm cách trốn ở lại, rồi cấu kết với đám chó má Nhất Hạnh, Cao Thị Phượng, Vỏ Văn Ái, Phương Anh… để khai tử Việt Nam Cộng Hoà bằng những vận động Quốc Hội Hoa Kỳ, Quốc Hội Âu Châu cắt giảm ngân sách viện trợ quân sự cho VNCH. Chính điều này đã khiến chúng cần Việt Gian Cộng Sản  vinh danh qua việc xây tượng đài cho thằng việt gian ngu xuẩn Quảng Đức ngay giữa Thủ Đô Sàigon của nước Việt Nam Cộng HoàCó nghĩa là tụi Việt Gian Cộng Sản thừa nhận Việt Nam Cộng Hoà  bị tập đoàn VGCS vũ trang xâm lược thì công đầu là do chính tập đoàn Ngưu Ma Vương Quảng Độ và tiền nhiệm hắn chứ không ai thấy chúng lập tượng đài tôn vinh các thằng tướng VGCS núp trong cái áo “quân giải phóng” của Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Dương Quỳnh Hoa…. đã bị người Lính VNCH bắn chết.


Ta nói cho lũ chó má chúng bay biết rằng sau này khi cộng đồng tỵ nạn Việt Gian Cộng Sản  hình thành được một cộng đồng có sức mạnh kinh tế, có những hiểu biết về khoa học kỹ thuật siêu đẳng và khi cộng động ấy trở mình như Đức Phù Đổng Thiên Vương thì lũ chó má chúng bay sẽ phải trả lời với lịch sử tội trạng mà chúng bay đã hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cho cha anh họ tức là những Công Dân Lương Thiện của Nước Việt Nam Cộng Hoà.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website