CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, July 16, 2020

00008 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ 
LGT: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI  TRẬN TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"!  Đó là lời thú nhận chân thành của ông  Lord Tony Hall, Tổng giám đốc Đài BBC Luân Đôn, cơ quan truyền thông lâu đời nhất  thế giới đã phải cay đắng thừa nhận!!!
 
 


 


Một trong những sự thật kinh hoàng  trong giai đoạn lịch sử cận đại của nước Việt Nam chúng ta đã bị bè lũ "mượn đạo tạo đời" Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Khối Ấn Quang bóp méo, tuyên truyền và ngày đêm tung lên mạng xã hội những nhân chứng dổm, những chứng cớ ngụy tạo để bôi nhọ Chính Thể Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo anh minh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm nhằm CHẠY TỘI cho tội ác trời không tha, đất không dung của chúng đối với Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam.

 
Vì thế TRẢ LẠI SỰ THẬT cho lịch sử là một thúc bách lớn đối với website Chính Khí Việt Net!  Cho nên tất cả những gì được trưng bày ở đây bằng hình ảnh, bằng những bài viết của rất nhiều nhân chứng sống thời kỳ 1954 -1963, dựa trên những sự thật không thể chối cãi của lịch sử sẽ là những tài liệu đúng đắn nhất nhằm đánh tan những luận điệu tuyên truyền của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản nói chung và của băng đảng tập đoàn Ma Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hậu thân Phật Giáo Ấn Quang nói riêng đã, đang tìm đủ mọi cách để bôi nhọ và xuyên tạc rằng chúng "đấu tranh" cho cái chúng gọi là Phật Giáo của chúng bị bách hại!!!???
 
Tài liệu dưới đây là quá trình tìm hiểu, thu thập, tổng hợp và nhận định của Chính Khí Việt, bút danh của anh Joseph L. Phạm trong hai thập niên qua đã được đăng trên các diễn đàn yahoogroups, facebook, các website của người Quốc Gia Tỵ Nạn VGCS....
 
Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến độc giả trong và ngoài nước với mong ước Sự Thật Của Lịch Sử không bị mai một, không bị bóp méo, không bị tuyên truyền và xuyên tạc trong âm mưu bôi bẩn những vị lãnh đạo và Quân - Cán - Chính Việt Nam Cộng Hòa giai đoạn Lịch Sử 1954 - 1963!!!
 
Minh Thư Nguyễn
Ngày 01 Tháng 01, 2020


  

 

 

 

VINH CON.....

QUỶ CHÙA hý lộng giỏi vô ngần !

V ừa rớt nạ mang đã hiện thân

Õ ng ẹo lừa ni theo Cộng-sản.

V uốt-ve dụ sãi bái Vô-thần.

Ă n chay ngủ gái đêm đêm lén.

N hậu rượu tụng kinh bữa bữa mần.

Á i mộ bao người nay sáng mắt,

I n như nằm mộng vẵng chuông ngân.

TDT, NOV-07-12

Ngô-Phủ


Buddhist Assails
Saigon Leadership
By NORMAN SMITH
Daily Times Staff Writer
HAVERFORD TOWNSHIP —A South Vietnamese Buddhist leader said Tuesday night "the Vietnam war will not be settled until the Saigon government is overthrown and a Buddhist representative is permitted to attend-the
 Paris peace talks.  In a discussion with Haverford College students and professors, Vo Van Ai,  secretary general of the Overseas Vietnamese Buddhist Union, said the present South Vietnamese government is a "creation of the United States and without recognition by the South Vietnamese people. "I appeal to you to aid me in getting a true representative of the people, not only at the Paris peace talks, but in control of the South Vietnam government." Van Aj also called for a complete halt in the offensive war he alleges is being conducted by the United States forces in Vietnam. "I believe that if the SouthVietnamese pursue a course of defense only, we will be able to reason with the North Vietnamese and eventually establish a peace that is wanted by both sides,"  he said, adding that "the present war effort is only forcing a continuation of the endless battle. "The religious leader urged thE release of 200,000 political prisoners allegedly being held captive by the Saigon government on the charge of suspicion of ' Communist sympathies. "People are arrested arbtrarily by the United State sponsored government locked up indefinitely,"  Van charged: "Most of the prisoners are students and religious leaders who were demonstrating for peace in Vietnam," he said "How can this Saigon government call for peace and the arrest those who public demonstrate for peace?" He said the prisoners are among those most strongly in favor of seeking 'peace in the war-torn country and have do nothing to warrant imprisonment. "The peace demonstrators are rarely heard about by Amercans as their activities and arrests are' obscured . by the American television coverage the war," he said.  Van Ai is considered by some to be the international spokesman for the Buddhists of Vienam. As secretary general, the 31-year-old Buddhist leader have been exiled by the present Sout Vietnamese government and living with his wife in Paris.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website