CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, May 26, 2020

THÀNH PHỐ SEATTLE là THÀNH PHỐ ĐANG DÃY CHẾT!!!

Đây là thành phố mà tôi đang sinh sống, làm việc tại đây.
Đây là thành phố lớn nhất của tiểu bang Washington và cũng là  Trung tâm văn hóa, thương mại của toàn tiểu bang.

Và tiểu bang đẹp đẽ này  cũng là căn cứ của nhiều công ty nổi tiếng như:

- Boeing
- Microsoft
- Amazon
và hàng chục công ty nhỏ khác!THẾ NHƯNG, Tiểu bang này lại là tiểu bang thuộc đảng dân chủ. Là thành trì cho lũ di dân bất hợp pháp, là căn cứ của đám homeless khắp nơi trên đất mỹ quy tụ.

Và đây là kết quả:  THÀNH PHỐ SEATTLE là THÀNH PHỐ ĐANG DÃY CHẾT!!!

Kính mời theo dõi: 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website