CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, May 22, 2020

Nhà Báo Việt Thường: Bản Chất Thật của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản

LGT: Trước thềm của cái gọi là "Đại hội đảng Việt gian Cộng Sản" Lần thứ 13, Chính Khí Việt xin kính mời quý bạn đọc trong và ngoài nước nghe lại youtube của Nhà Báo Lão Thành Việt Thường nói về BẢN CHẤT đảng cộng sản Việt Nam, để từ đó chúng ta có cái nhìn chính xác về tập đoàn Việt Gian Cộng Sản.

Cũng trong youtube này Nhà Báo Việt Thường cũng đã cảnh báo chúng ta nhiều điều, đặc biệt về thằng việt gian Hoàng Duy Hùng! Và cho đến nay năm 2020, những điều cảnh báo trong tháng 4, 2013 đều hoàn toàn chính xác 100%.

Kính mời quý bạn đọc cùng theo dõi.

CKV
22/05/2020

 

Buổi hội luận giữa Nhà Báo Lão Thành Việt Thường với diễn đàn Chính Khí Việt ngày 8 tháng 4, 2013. 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website