CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, May 2, 2020

(BÀI 2) CẦN HIỂU RÕ “CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM” LÀ GÌ???

(BÀI 2) CẦN HIỂU RÕ “CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM” LÀ GÌ???
 Nguyễn Văn Thiệu đặt bia lưu niệm vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam với sự chứng kiến của Đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker
Đại sứ Cabot Lodge (bên phải) và cẩu nô tài Dương Văn Minh


 


CHÚ Ý 2: Thực ra khái niệm CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM”  cũng chẳng phải mới mẻ gì.  Cụm chữ “CHIẾN TRANH UỶ NHỆM”  được sử dụng trong cuộc chiến “CHỐNG XÂM LƯỢC ĐỎ” Ở  VIỆT NAM chỉ là sự sao chép lại một cách láo cá của mấy anh tác giả mù loà trí tuệ mà thôi.


Kể từ khi có “CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC”“CHỐNG XÂM LƯỢC”  trong lịch sử thế giới, đã nảy sinh sức mạnh của các loại thực dân khác nhau; mục tiêu của chúng tuy cũng có lúc khác nhau vì nhu cầu khai thác THUỘC ĐỊA và NÔ LỆ, có những yêu cầu cụ thể của mỗi loại thực dân; cũng như cách thức đấu tranh “CHỐNG XÂM LƯỢC” của người nô lệ cũng khác nhau do nhận thức về bộ mặt thực dân các loại không đồng nhất. Cho nên tụi thực dân các loại cũng sử dụng những phương cách MẠNH, YẾU, hoặc uyển chuyển bằng những MỸ TỪ có tính chất ngoại giao, lịch sự đối với những người nô lệ.  Nhưng dù DÙNG cách nào thì nó cũng có mục tiêu là sử dụng những nô lệ đó phục vụ cho “CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC” của chúng một cách hiệu quả nhất.


LƯU Ý 3: Chính Khí việt xin được dẫn chứng trở lại về hai tập đoàn thực dân: Thực Dân La Mã và Thực Dân Tàu”


1/ Thực dân La Mã:


Để có thể khai thác tối đa xương máu của nô lệ, chúng đã dùng ngôn ngữ rất ngoại giao.  Thí dụ giao cho nô lệ làm chiến tranh bành trướng thế lực của thực dân La Mã, những tên thực dân La Mã cầm quyền đã nói rằng: "Uỷ nhiệm cho Spartacus" cầm đầu lũ chiến binh nô lệ ra trận. Cho nên từ chuyện này chúng ta phải thấy rằng 2 chữ Uỷ Nhiệm chính là sự RA LỆNH một cách tế nhị trong ngôn ngữ!


2/ Thực dân Tàu: Trong dẫn chứng về tụi thực dân Tàu, Chính Khí Việt xin được lấy thí dụ cụ thể từ chuyện Tam Quốc, đoạn viết về Khổng Minh đem quân đi xâm lược phía Nam.


Hiểu biết rằng Mạnh Hoạch là một viên tướng giỏi, đồng thời là lãnh tụ của một bộ lạc,  có tài thao lược cũng như uy tín đối với các bộ lạc khác.  Cho nên Khổng Minh quyết tâm thu phục hắn qua việc làm trong cái  gọi là “THẤT CẦM MẠNH HOẠCH” (7 lần bắt, 7 lần tha- CKV), vì thế Mạnh Hoạch đã khẩu phục tâm phục đến mức trở thành một nô lệ TỰ NGUYỆN cho Khổng Minh. Bấy giờ Khổng Minh mới nói rằng, Khổng Minh Uỷ Nhiệm cho Mạnh Hoạch đi thực hiện việc bành trướng chủ nghĩa thực dân Tàu xuống phía Nam.


Cụm chữ “UỶ NHIỆM” này của Khổng Minh chỉ có tính cách ngoại giao, nhưng thực chất rõ ràng là: TA SAI MÀY ĐEM QUÂN CỦA MÀY, XƯƠNG MÁU BỘ TỘC CỦA MÀY ĐỂ MỞ RỘNG LÃNH ĐỊA CHO TA, tức thực dân Tàu!


Vì thế, nếu trở lại cuộc chiến “CHỐNG XÂM LƯỢC” của Việt Nam Cộng Hoà thì  không thể quên rằng thời Đệ Nhị Cộng Hoà mới có cái trò gọi là “CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM”.  Còn ở Đệ Nhất Cộng Hoà  thì không có cái trò chấp nhận cụm chữ “CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM”.  Cuộc chiến chống tập đoàn VGCS, công cụ XÂM LƯỢC của chủ nghĩa thực dân đỏ Nga – Tàu trên đất nước Việt Nam nói riêng và  ba nước Đông Dương nói chung, đấy là vì 6 chữ: TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM.


Một vấn đề rất cần được chú ý đặc biệt là Chính Phủ Mỹ không cần phải làm cái gọi là “Thất Cầm Mạnh Hoạch”, mà chỉ cần quăng ra hơn 40 ngàn USD để có thể dùng được một lũ CẨU TƯỚNG NÔ TÀI và lũ chính trị đầu bọ hung như bè lũ  Đại Việt… gian  Hà Thúc Ký; bè lũ phản loan Vũ Hồng Khanh; bè lũ Nguyễn Tường Tam cũng như bè lũ chính khách mà Chính Khí Việt đã gọi chúng nó là một lũ  “HẰNG NGÀY CHÚNG CHỈ THÍCH ĂN CỨT THAY CƠM” cho nên chúng đã phản bội Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà. 


Cũng cần phải kể đến những lực lượng nằm vùng của VGCS cài đặt trong cái gọi là việt gian trọc đầu, như thằng Thích Trí Quang, thằng Thích Đôn Hậu, thằng Thích Quảng Đức, thằng  Huyền Quang, thằng Quảng Độ,  thằng Minh Châu, thằng Trí Dũng, thằng Hộ Giác, thằng Chánh Lạc (người Thày đa dâm của con mụ Tôn Nữ Hoàng Hoa)...,  Và lũ việt gian áo chùng thâm như: Phan Khắc Từ, Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Vương Đình Bích, Trần Hữu Thanh… cũng như lũ gọi là thành phần thứ 3, du sinh phản chiến như thằng Võ Văn Ái, thằng Nhất Hạnh, con Cao Ngọc Phượng...Tất cả lũ nói trên, sứ quan Mỹ thời Henry Cabot Lodge, Jr  Bunker đều không lạ gì hoạt động của chúng là phục vụ cho ai, nhưng vẫn nhắm cả hai mắt làm ngơ!!!


Cụm chữ “CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM”Chính phủ Mỹ sử dụng đối với tất cả các cấp đầu lãnh của Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà, từ thằng Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ cho đến thằng Nguyễn Văn Thiệu, thằng Trần Thiện Khiêm, thằng Tôn Thất Đính, thằng Mai Hữu Xuân, thằng Trần Văn Đôn, thằng Nguyễn Hữu Hạnh, thằng Nguyễn Hữu Có, thằng Phan Hoà Hiệp, thằng Dương Hiếu Nghĩa…


Chính Khí Việt xin đưa bản chia tiền của nhân viên CIA Lucien Conien dưới đây để thấy được trong lịch sử Việt Nam từ ngàn năm trước cho đến nay không có một lũ việt gian nào phải bán thân giá rẻ hơn  NHỮNG CON GÁI ĐIẾM bán trôn CHO CÁC ĐẠI GIA ĐỎ Ở VIỆT NAM!!!
 “Dưới Đây là phiếu đệ trình của Th/tá Hoa, vế việc phân phối số tiền MÁU mà đám cẩu nô tài phản tướng chia nhau.  


 

Phiếu đệ trình,

 

 Ngày 14 tháng 8 năm 1971

 

  Trích yếu: Về số bạc ba triệu đồng của ông Conein cho mượn để thù lao các đơn vị trong ngày Cách mạng 1/11/63.
 
  Kính thưa trung tướng,
 
 Số bạc 3 triệu đồng của ông Conein cho mượn thì đã được trung tướng chỉ thị cấp cho những người sau đây:
 
 Ngày 1/11/63, T/T/TMT Trần thiện Khiêm nhận ……………….      500,000 $
 (do đại tá Đặng văn Quang làm biên nhận)
 
 Ngày 1/11/63, T/T Tôn Thất Đính tư lệnh Quân đoàn 3 nhận          500,000 $
(do đại úy Phạm viết Hùng nhận)
 
 Ngày 10/11/63, TT Tôn thất Đính có nhận thêm …………………    100,000 $
 
 Ngày 4/11/63, tặng Sư Đoàn 5 ……………………………………   50,000 $
 (do đại tá Nguyễn văn Thiệu nhận)
 
 Ngày 5/11/63, tặng liên đoàn TQLC của đ/tá Lê nguyên Khan      100,000$
(do đại úy Quế nhận)
 
 Ngày 5/11/63, đại tá Trần ngọc Huyến thị trưởng Đàlạt nhận…     100,000$
 
 Ngày 9/11/63, thiếu tá Phan hòa Hiệp trường thiết giáp nhận …    100,000$
 
 Ngày 19/11/63, đại úy Đào ngọc Diệp câu lạc bộ TTM nhận  .....   100,000$
 
 Tổng cộng …………………………………………………        1,550,000$
 
 Tất cả số tiền 1,550,000 $ trên đây đều có biên nhận (đính kèm).
 
 Như vậy còn lại 1,450,000 $, trung tướng cũng tặng cho anh em nhưng không có chữ ký biên nhận.
 
  Nếu tôi nhớ không lầm thì trung tướng đã tặng cho các ông sau đây:
 
- Trung tướng Dương văn Minh
- Trung tướng Lê văn Kim
- Trung tướng Tôn thất Đính
- Thiếu tướng Nguyễn hữu Có
- Thiếu tướng Trần ngọc Tám
- Trung tướng Nguyễn Khánh
-  Trung tướng Đỗ cao Trí
 
Ngày 14 tháng 8 năm 1971  
 
 Ký tên
 
 Hoa”


 LƯU Ý 4: Chính Khí Việt xin tiếp tục đặt ra mấy câu hỏi để chúng ta cùng phân tích:

-         Tại sao tụi việt gian Cẩu Tướng Nô Tài và những cá nhân, đảng phái, hội đoàn… gọi hành động LIÊN MINH của chúng nhằm lật đổ Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà (trong đó mục tiêu quan trọng hàng đầu là PHẢI GIẾT BẰNG ĐƯỢC ANH EM NGÔ TỔNG THỐNG và kế đến là BÔI NHỌ không ngưng nghỉ TOÀN GIA CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM), lại xưng là “LÀM CÁCH MẠNG”???-         Nếu thực “LÀM CÁCH MẠNG” thì tại sao chúng lại cho ra đời cái nguỵ quyền Việt Gian ĐỆ NHỊ CỘNG HOÀ mà không gọi bằng những danh xưng khác, thí dụ như Việt Nam Cộng Hoà Dân Chủ hoặc Việt Nam Dân Chủ???Chính Khí Việt xin góp ý kiến cá nhân của mình như sau:1/ Cụm chữ “Đệ Nhị Cộng Hoà” là một trò lưu manh chính trị, mà chắc chắn từ lũ cẩu tướng nô tài cho đến mấy Đảng phái Việt Gian bán nước và làm loạn thời Đệ Nhất Cộng Hoà, chúng tự sướng là chính khách nhà nghề… KHÔNG THỂ NGHĨ RA ĐƯỢC!!!-         Kẻ nghĩ ra cái trò đó có ÂM MƯU là LÀM CHO QUỐC TẾ  và nhất là  QUÂN DÂN CÁN CHÍNH ĐỆ NHẤT VNCH NÓI RIÊNG NHÂN DÂN BỊ TRỊ TOÀN VIỆT NAM NÓI CHUNG KHÔNG NHẬN RA ĐƯỢC SỰ KHÁC BIỆT TRẮNG ĐEN GIỮA ĐỆ NHẤT ĐỆ NHỊ CỘNG HOÀ!!!  Nghĩa là Chính Quyền của Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà hoạt động VÌ DÂN, VÌ NƯỚC còn lũ nguỵ quyền Đệ Nhị Cộng Hoà là bán nước!!!-         Kể từ đó Quân Dân Cán Chính Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, là những người không trực tiếp nắm bộ máy cầm quyền của cái gọi Đệ Nhị Cộng Hoà, vì thiếu thông tin trung thực nên vẫn tiếp tục lãng phí nhiệt huyết và thân xác để giúp cho nguỵ quyền việt gian Đệ Nhị Cộng Hoà, thực thi âm mưu trời không dung đất không tha, đó là: Tiêu Diệt Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, trụ cột bảo đảm độc lập, an bình và hạnh phúc cho toàn Việt Nam.-         Nguỵ quyền Đệ Nhị Cộng Hoà bắt đầu thi hành chính sách làm băng hoại xã hội thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà về mọi mặt. Chúng xoá bỏ hoàn toàn những công trình của Lãnh Tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm.  Chúng để cho lũ nguỵ quân Việt Gian Cộng Sản, công cụ của thực dân đỏ Nga – Tàu thâm nhập vào Miền Nam Việt Nam một cách công khai, chắc chắn và rộng khắp trên mọi bình diện hoạt động của Xã Hội Miền Nam Việt Nam!2/ Từ  cái thời gọi là Đệ Nhị Cộng Hoà, nạn đĩ điếm, nạn ma tuý, nạn ăn cướp táo tợn, nạn tham nhũng nẩy mầm và lan như cỏ dại. Một nền văn hoá vật  chất tầm thường, lai căng đã nung mủ trong các giá trị truyền thống đặc thù Việt Nam, loang lổ khắp cả mọi miền ở Nam Việt Nam. Phòng trà, quán bar, sàn nhẩy, đèn xanh, đèn đỏ nhấp nháy không chỉ từ những đô thị lớn mà nó còn lan đến các thị trấn nhỏ!!! Từ đó những chứng bệnh như ho lao, lậu mủ, giang mai…. bắt đầu xuất hiện!!!Những thiệt thòi tàn bạo, lớn lao nhất vẫn ngày đêm đổ lên các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà nằm ngoài chiến trường.  Rất hiếm có người chiến binh nào biết rằng mình đang “BỊ ĐẨY VÀO TRÒ CHIẾN TRANH GIẢ”, nhưng CHẾT CHÓC THÌ THẬT cho bàn cờ của các trùm THỰC DÂN!!!Trong tay nguỵ quyền việt gian gọi là Đệ Nhị Cộng Hoà, lũ Cẩu Tướng Nô Tài “THAM NHŨNG TRẮNG TRỢN VÀ CÔNG KHAI”!!!Xe Quân Cảnh hụ còi ầm ĩ đường phố, dẹp lối cho các xe tải chở mọi thứ hàng lậu, hàng ăn cắp từ Quân Tiếp Vụ của cả phía Việt Nam lẫn cái gọi là phía Đồng Minh.  Chủ nhân những loại hàng như vậy là toàn do các con vợ của LŨ CẨU TƯỚNG!!!  Đặc biệt chúng còn nhố nhăng đến mức sử dụng xe Quân Cảnh hụ còi dẫn đường cho các xe chở các món ăn bổ và hiếm (dành cho đại tiệc) đến  tư gia thằng Cẩu Tướng Đỗ Cao Trí. Tiệc do các nhà hàng  của Chệt ở Cholon mang ra cho con vợ nhỏ thằng cẩu tướng Đỗ Cao Trí, con mụ vợ nhỏ này là con của thằng Đảng viên Đại Việt, từng giữ chức Thủ Hiến Bắc Việt là Nguyễn Hữu Trí!!!Còn thằng việt gian cẩu tướng Nguyễn Cao Kỳ thì cho đáp máy bay ngay giữa đường Lê Lợi, Saigon để tán tỉnh mụ Đặng Tuyết Mai, mẹ của con Nguyễn Cao Kỳ Duyên!  Cặp vợ chồng việt gian này cho đến tận  nay (2018) vẫn còn có thằng việt gian thờ như thần tượng.  Đó là tên Bằng Phong Đặng Văn Âu mà Chính Khí Việt đã lôi đầu nó ra để thiên hạ biết đến bộ mặt vừa ngu vừa háo danh của nó, cộng thêm cái óc việt gian vào hàng ngoan cố… nhất!Lũ cẩu tướng còn công khai cho lựa chọn những thằng trai trẻ làm nghề đấm bóp, uốn tóc mặc quần áo ... “ lính kiểng” (để trốn quân dịch –CKV). Lũ lính kiểng này chỉ chuyên có một việc là hầu hạ mấy con đĩ già hồi xuân vợ của lũ cẩu tướng.  Nó tởm lợm đến mức, nhiều tên mang lon cấp tá được đưa về Bộ Tổng Tham Mưu cho oai.  Nhưng chúng hầu như không đến nhiệm sở, mà ngày đêm hầu hạ cờ bạc cho những con vợ có máu đỏ đen của lũ việt gian cẩu tướng.  Chính Khí Việt xin đưa một thí dụ cụ thể: Tên Thiếu tá Bùi Văn Phú, tốt nghiệp Khoá 4 Trường Võ Bị  Đà Lạt,  cả hai vợ chống nó chỉ ngày đêm hầu cờ bạc cho những con vợ của lũ cẩu nô tài phản tướng, và còn thêm nhiệm vụ giới thiệu đám trai trẻ rành nghệ thuật thoả mãn nhục dục cho mấy con mụ nạ dòng, để chồng chúng, lũ cẩu tướng tha hồ đi lang chạ!!!  Một thí dụ cụ thể khác như thằng cẩu tướng nô tài Nguyễn Văn Thiệu được thoải mái hành lạc với mụ lai tây, con của  mụ Tuần Chi Đào Thị Xuân Yến, vợ của thằng việt gian đầu trọc Thích Đôn Hậu, tăng thống thứ 3 của cái gọi là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (hậu thân Ấn Quang); nên một tên cù lần như Trần Văn Trung đã được Thiệu ký đại cho cái lon Trung Tướng và cho nắm chức Tổng Cục Trường Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị.   Nhưng cục thịt béo bở nhất là trong  Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị có một bộ phận hái ra tiền, đó là việc quản lý hệ thống Quân Tiếp Vụ!!!Bọn cẩu tướng nô tài là sự kế tục của Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà hay chúng là việt gian phản quốc, bán xương máu những chiến sĩ yêu nước trong Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà, cũng như giết dân VNCH và tự nguyện thực thi “CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM” để thi đua với tập đoàn VGCS bán nước, giết dân, CẢ HAI đều phục vụ rất hữu hiệu, rất trọn vẹn, rất toàn diện nhằm tiêu diệt những tinh hoa của Dân Tộc Việt Nam!!!???Chính Khí Việt rất mong quý bạn đọc trong và ngoài nước hãy tìm đọc cuốn “ĐỨA CON CỦA PHẬT” mà tác giả là thằng cẩu tướng nô tài Nguyễn Cao Kỳ.  Thằng Nguyễn Cao Kỳ đã kể lại trong sách của nó rằng, toàn bộ những thằng cẩu tướng nô tài tự sướng trong cái gọi là “HỘI ĐỒNG QUÂN NHÂN CÁCH MẠNG” của chúng đã được Bunker cho gọi đến Sứ Quán Mỹ ở Saigon và chửi chúng còn hơn lũ anh chị chửi đàn em ở cầu Ông Lãnh, vậy mà cả lũ cúi mặt câm miệng như lũ chó NGẬM CỨT.  Thế nhưng -có lẽ để chữa thẹn- việt gian nô tài Nguyễn Cao Kỳ vội cười nịnh và nói với Bunker rằng: “BỐ chửi thì chửi, nhưng RƯỢU VÀ BEEFSTEAK của BỐ  cho ăn NGON QUÁ”!!!???Xin hỏi quý bạn đọc không chỉ lịch sử Việt Nam từ ngàn xưa cho đến ngày Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà bị phản bội, mà ngay cả trên toàn thế giới, có bè lũ cầm quyền nào lại BỈ ỔI, ĐỐN MẠT VÀ HÈN HẠ còn hơn cả lũ THÚ VẬT như lũ gọi là “HỘI ĐỒNG QUÂN NHÂN CÁCH MẠNG” với cái áo khoác che mặt là ĐỆ NHỊ CỘNG HOÀ hay không!!!???3/ Chính Khí Việt xin nêu lên một vấn đề khác của cái thời lũ cẩu tướng nô tài được cho lên sân khấu chính trị ở Miền Nam Việt Nam để thấy thêm tội ác của chúng đối với việc TIÊU DIỆT  một cách toàn diện những thành quả mà Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà do lãnh tụ Anh Minh Ngô Đình Diệm lãnh đạo đã xây dựng và định hình, không chỉ bằng trí tuệ, không chỉ bằng mồ hôi mà còn bằng rất nhiều MÁU VÀ NƯỚC MẮT của Quân Dân Việt Nam Cộng Hoà Đệ Nhất.Lũ cẩu tướng nô tài đã phá nát hệ thống Giáo Dục, Y Tế và đặc biệt là Văn Học Nghệ Thuật đặc thù của Việt Nam. Chúng đã sử dụng và khuyến khích những con mụ được gọi là Nhà Văn “cuồng dâm” tung ra thị trường để đầu độc mọi giới nhất là tuổi trẻ, bằng những tiểu thuyết dung tục.  Chúng đĩ điếm hoá chữ nghĩa nhằm mô tả mọi cảnh, mọi kiểu làm tình còn hơn sự thật, nghĩa là “Thậm Xưng”.  Nội dung toàn là cha ruột ngủ với con gái; anh em ruột lấy nhau; thầy và trò làm tình mùi mẫm; mẹ đẻ và con ruột ngủ với nhau như loài heo…Chưa kể đến việc xuất hiện những ngòi bút, những tuần báo hoặc nhật báo công khai tuyên truyền cho tập đoàn VGCS như kiểu tờ Thần Chung, Điện Tín, rồi lại còn cả những thằng ra báo để làm tiền kiểu như “Con Ong” với Duyên Anh và Minh Vồ, thằng Duyên Anh thì toàn viết các sách đầu độc giới trẻ, nó mô tả những thằng giang hồ cộm cán như MỘT LOẠI ANH HÙNG; NHỮNG THẰNG NHÃI RANH thích làm ĐẠI CA như kiểu Dũng Dakao, mà chính thằng an-ten Chu Tất Tiến đã từng coi là THẦN TƯỢNG và bắt chước theo! Nhưng điều mà nó mô tả mới là tài liệu để cho tập đoàn VGCS lấy làm bằng chứng về sự  thoái hoá của Xã Hội Miền Nam Việt Nam.  Như cảnh nhiều trẻ em mới 5, 7 tuổi đã bị cha mẹ vất ra các bến xe, sống lây lất.  Nếu là con gái thì chưa tới tuổi thành niên đã đi làm điếm hoặc làm bồ cho một đại ca nào đó để có cuộc sống thoát ly gia đình làm “anh chị” chốn bụi đời!  Nếu là con trai thì lại theo làm kẻ bán máu, bán sự sống của mình cho các đại ca.  Phần lớn sống lay lắt,  kiếm ăn dưới gầm bàn các nhà hàng ăn uống của lũ Chệt ở Cholon, tranh dành với lũ chó hoang!!! Không có LÝ TƯỞNG mà cũng chẳng có TƯƠNG LAI!!!Riêng đối với các loại truyện dịch từ nước ngoài thì được ca ngợi hết lời với Quỳnh Giao của Tàu Đài Loan, toàn những nhân vật sống “SIÊU THỰC” do một đầu óc bệnh hoạn tưởng tượng ra! Tiếp theo là nạn dịch hạch của con chuột cống Ba Tàu KIM DUNG qua các truyện chưởng của nó!!! Ổ vi trùng ôn dịch đó vẫn còn dấu ấn đặm đặc của những ngòi bút “CHỐNG CỌNG” trong bang Hội Cờ Đỏ, mà thí dụ điển hính nhất là những cây bút trên tinparis.net của thằng Chệt Đại Việt Hứa Vạng Thọ!!!Số còn lại là nạn nhân nằm trong khối sinh viên thì có bàn tay của VGCS chỉ đạo, đẻ ra đủ trò bát nháo. Để tỏ ra ta là “Trí Thức Tương Lai”,  mở mồm ra là Sartre, ngậm mỏ lại thì chỉ nghĩ đến nào là Platon, Diderot, Hegels, Rousseau… hoàn toàn mù mắt, mù óc, không thấy thực tế diễn ra hằng ngày trong xã hội mà mình đang sống và cần phải có trách nhiệm như thế nào???TÓM GỌN LẠI LÀ SÁU TIẾNG TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM đã bị xoá bỏ trong đầu óc của từng người trong cái xã hội bị lèo lái bởi LŨ CẨU TƯỚNG NÔ TÀI VÀ QUAN THÀY có sự cố vấn hữu hiệu của những tên VGCS được phép nằm vùng!!!Xin hỏi quý quý bạn đọc, những điều Chính Khí Việt nêu trên, chắc gì người Việt Nam nào cũng đều biết và suy nghĩ nghiêm chỉnh. Vậy xin hỏi có chi tiết nào nhỏ nhoi nhất của cái gọi là Đệ Nhị Cộng Hoà giống -dù nhiều dù ít- với THỜI ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HÒA do LÃNH TỤ ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM LÃNH ĐẠO  hay KHÔNG???Thằng Việt Gian Trần Văn Hương

LƯU Ý 5: Chính Khí Việt đã chứng minh để hầu quý bạn đọc trong và ngoài nước với những chứng cớ cụ thể, nhất là đối với người Dân Miền Nam Việt Nam, dù ở thành thị hay nông thôn, dù là quân nhân hay dân sự…. ở tuổi thành niên 1975 trở về trước CHẮC CHẮN PHẢI BIẾT!  Đó là guồng máy nhà nước của cái gọi là Đệ Nhị Cộng Hoà, thực chất 100/100 là nguỵ quyền Việt Gian!!!

Những phần bên trên, Chính Khí Việt đã lôi cổ lũ nô tài phản tướng Việt Gian.
Chính Khí Việt lại xin lôi cổ lũ dân sự, trong đó có một thằng việt gian cộng sản nằm vùng rất quan trọng, nhưng có thể nói rằng, cho đến nay cả tập đoàn VGCS lẫn tên tay sai nằm vùng đó của chúng vẫn tưởng rằng tên này được hạ cánh an toàn.  Nhưng chúng đã lầm to, bởi vì Chính Khí Việt sẽ lôi đầu thằng này ra trong cuộc chiến dùng bút để  đập tan truyền thông việt gian cộng sản cùng với Hội Cờ Đỏ của chúng ở cả trong và ngoài Việt Nam

Thằng VGCS nằm vùng này chính là THẰNG TRẦN VĂN HƯƠNG!!!

Thằng này là Phó Tổng Thống của thằng PHẢN QUỐC CẨU  TƯỚNG NÔ TÀI  NGUYỄN VĂN THIỆU. Nó đã đóng góp phần rất quan trọng nhưng ít người chú ý đến, trong việc bàn giao quyền lực từ nguỵ quyền việt gian Nguyễn Văn Thiệu sang cho thằng cẩu nô tài Dương Văn Minh, để thằng này BÀN GIAO TOÀN BỘ NHÂN DÂN VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ cho tập đoàn VGCS, công cụ của thực dân đỏ Leninnist Nga – Tàu. 

Vậy thằng Trần Văn Hương này là ai???

Thằng này đã từng là một cán bộ lãnh đạo cao cấp của cái gọi là Việt Minh (đã bị tập đoàn Hồ đại việt gian CƯỚP cái danh xưng đó)!

Nó cùng hoạt động chung với một người bạn chí thân của nó là thằng Đặng Quang Minh, cha đẻ của Yung Krall (Đặng Mỹ Dung).  Nó đã từng được gặp gỡ và  được sự tin tưởng của hai thằng đại việt gian Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Sau năm 1954 nó đã từ bưng vào thành hoạt động với tư  cách là một nhà giáo kỳ cựu, theo đúng chỉ thị của Hội Nghị Bộ Chính Trị mở rộng do đích thân thằng Hồ Đại Việt Gian triệu tập và trụ trì, trong cái gọi là Hội Nghị VI, Khoá 2 ngay trước khi Hiệp Định Geneve về Việt Nam được ký kết. Nội dung của cái Hội Nghị 6, Khoá 2 đó là, như Chính Khí Việt đã rất nhiều lần đề cập tới khi vạch mặt bè lũ cuội trên tinparis.net do Chệt Hứa Vạng Thọ điều hành.

Trong phần nói về “Cách Mạng Miền Nam”, chúng chỉ thị ra lệnh cho cái gọi là Trung Ương Cục Miền Nam tiếp tục phải DUY TRÌ LỰC LƯỢNG tối đa ở Miền Nam Việt Nam cũng như phải thu thập và cất giấu vũ khí các loại.  Những cán bộ việt gian cộng sản trước đây đã ra công khai thì phải thay đổi chỗ ở, thay đổi phương pháp đấu tranh, nghĩa là “hoạt động công khai kết hợp với bán công khai, xây dựng và mở rộng tổ chức, tiếp tục làm cách mạng ở Miền Nam Việt Nam”. 

Nếu như thằng Đặng Quang Minh đã được thằng Lê Đức Thọ lệnh đưa con trai  của nó tên là Đặng Quang Khôi theo đoàn tập kết ra Bắc và được đặc biệt cho đi học tại Nga Xô cho đến khi được lựa chọn để học về ngành “tên lửa”, thì thằng con trai của thằng Trần Văn Hương cũng được cho theo đoàn tập kết ra Bắc và nó cũng được cho qua Nga Xô để học về lái máy bay phản lực (các loại máy bay MIC của Nga). Ngày Quốc Nạn xảy đến với Miền Nam Việt Nam, trong lúc  lũ Phản Tướng,  lũ dân sự làm việt gian nằm vùng, rung đùi nhâm nhi rượu vang ở nước ngoài thì tại Saigon thằng Trần Văn Hương cùng gia đình cũng hớn hở ăn tiệc đoàn tụ với thằng con trai “tập kết” ra Bắc năm xưa, nay nó đã trở về với cấp bậc Đại uý Không quân của VGCS, nó cũng hãnh diện với một xấp giấy khen từ khi còn là sinh viên sĩ quan cho đến khi là phi công lái máy bay MIC, đã tham gia bắn rơi máy bay “của giặc lái Đế Quốc Mỹ”, và đã được ghi tên trong danh sách "Chiến Sĩ Thi Đua" của binh chủng Không  Quân VGCS!!!

Do thành tích nằm vùng đó nên thằng Trần Văn Hương trong vai trò Phó Tổng thống của thằng đại việt gian Thiệu, cả ngày chỉ làm thơ “gãi háng lăn tăn” và phụ trách về chống tham nhũng cùng với con quạ Trần Hữu Thanh, Nguyễn Văn Kim (Đại Việt)… để làm rối loạn cả ngoài xã hội lẫn trong quân ngũ.  Nhưng kết quả ít ai chú ý là một vị tướng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, yêu nước, có tài, liêm khiết…đột nhiên bị bắn chết.  Kẻ bắn chết chính là thằng cẩu tướng nô tài Nguyễn Văn Toàn mà nó khai là do lúc rút súng ra sơ ý bị cướp cò nên gây ra án mạng.  Tại sao hai viên tướng ngồi với nhau lại tự nhiên rút súng lục để lau chùi nhỉ? Làm tới tướng mà không biết những quy định khi rút súng ra khỏi bao??? Và tại sao cái án sát nhân  đó lại bị cho chìm vào lãng quên???  Sau đó tướng Nguyễn Văn Hiếu được biệt phái giúp thằng Trần Văn Hương trong vấn đề chống tham nhũng, nhưng tại sao thằng Trần Văn Hương lại ngậm miệng như chó ngậm cứt?

Mọi người cũng không chịu chú ý tới chi tiết việc thằng Trần Văn Hương được công nhận ngay lập tức là “công dân Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”? Và từ đó nó lặng lẽ hưởng thụ điền viên không bị ai sách nhiễu?  Nhất là  cái lũ cuội dân chủ cũng như lũ bút nô đóng vai “đấu tranh cuội” đang giữ vai trò "Khung" của Hội Cờ Đỏ cả trong và ngoài Việt Nam.

Nhân danh một người Việt Nam đi theo tôn chỉ Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm,  hôm nay Chính Khí Việt xin phép được lôi cổ thằng đại việt gian nằm vùng Trần Văn Hương này ra ánh sáng  của sự thật, để các thế hệ sau hãy nhớ đến những tội ác của nó đối với nhân dân và tổ quốc Việt Nam để trừng trị nó đời đời kiếp kiếp trong lịch sử Việt Nam!!!

LƯU Ý 6:  Khi nói đến vụ thằng việt gian Trần Văn Hương, Chính Khí Việt thấy cũng cần thiết phải đề cập đến một vấn đề liên quan trực tiếp đến đề tài mà Chính Khí Việt đã nêu ra nhưng chưa giải thích:

Đó là trong báo chó ngao VGCS ngày 1 tháng 5 năm 2018, có bài viết với tựa đề “Nguyễn Hữu Hạnh - Người phổ biến lệnh buông súng của Tổng Thống Dương Văn Minh” (sic) với cái link khá độc đáo là www.cand.com.vn/thoi-su/Nguyen-Huu-Hanh-Nguoi-pho-bien-lenh-buong-sung-cua-Tong-thong-duong-van-Minh-390703/

Sau khi đưa ra vấn đề này, Chính Khí Việt đã đặt ra mấy câu hỏi:

1/ Tại sao bài viết của VGCS lại hơi khác thường khi chúng sử dụng hai chữ “Tổng Thống” mà không kèm theo các tiếng “NGUỴ QUYỀN SAIGON” như thói quen của chúng?

Xin thưa với quý bạn đọc rằng sở dĩ nó không sử dụng chữ Nguỵ Quyền Saigon với thằng Dương Văn Minh trong vai trò Tổng Thống, bởi vì nếu thằng Dương Văn Minh là tổng thống của một nguỵ quyền thì việc bàn giao quyền lực của thằng Nô Tài  Dương Văn Minh cho tập đoàn VGCS sẽ KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ NỮA.

2/  Câu hỏi thứ hai: Tại sao VGCS lại  sử dụng cụm chữ “Lệnh Buông Súng” không gọi là “Lệnh Đầu Hàng”?

Chính Khí Việt xin phép được giải mã cách chơi chữ của VGCS như sau:

Khi chúng dung cụm chữ “Lệnh Buông Súng” mà không có phần tiếp vĩ ngữ thì phải hiểu thằng cẩu nô Dương Văn Minh chỉ cho “lệnh buông súng” mà thôi, chứ nó không là bảo BUÔNG SÚNG để đầu hàng.  Cho nên việc Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tiếp tục chiến đấu hay buông súng đầu hàng là do quyến định của chính họ!!!

Do không hiểu cách dùng chữ của VGCS cho nên những người buông súng rồi lại đăng ký “học tập cải tạo” là kẻ bị mang tội là đầu hàng giặc chứ không phải thằng Dương Văn Minh ra lệnh cho họ đầu hàng. Vì khi Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đầu hàng địch rồi thì đương nhiên những người cầm đầu nguỵ quyền Việt Gian Đệ Nhị Cộng Hoà, tức lũ cẩu tướng và lũ việt gian nằm vùng trong vai dân sự phải trốn khỏi Miền Nam Việt Nam là việc làm  đúng đắn và cần thiết… “để hy vọng còn phục quốc???”.

Thế là cái cách chơi chữ này của VGCS đã khiến cho nạn nhân trở thành tội phạm (vì tự nguyện đầu hàng VGCS).  Còn lũ phản quốc, cẩu tướng nô tài từ là “Tội Đồ của Dân Tộc” thì nay biến thành “Nạn Nhân Ngoài Ý Muốn”!!!

3/ Chính từ những ý kiến giải thích về “Nghệ Thuật Tung Hứng Chữ Nghĩa” là một công cụ cực kỳ nguy hiểm của VGCS mà những người vẫn coi mình là “Chống Cộng” cũng như lũ “CHỐNG CỌNG”, chỉ kể từ 1975 tới này 2018 là 43 năm mà vẫn không biết đến thì thật là ĐÁNG BUỒN.

Cho nên VGCS mới không dùng cụm chữ “RA LỆNH” mà chúng lại dùng cụm chữ “PHỔ BIẾN” để những ai được nghe thì tự hiểu, tự biết là do họ lựa chọn và quyết định!!!

(hết)

Chính Khí Việt
Ngày 13 Tháng 5, 2018 


 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website