CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, April 11, 2020

(Bài 1) Những cái THỐI KHÔNG THỂ NGỬI!!!

(Bài 1) Những cái THỐI KHÔNG THỂ NGỬI!!!

 
Theo thiển ý, như đã viết trên các diễn đàn yahoogroups rằng Chính Khí Việt không phải cư dân thuộc thành phố Westminster nên không có ý kiến trong việc Bãi Nhiệm hay Không Bãi Nhiệm 3 người dân cử gốc Việt trong chức vụ Thị trưởng cũng  như Nghị Viên thành phố Westminster.  Chính Khí Việt chỉ có một ý kiến nhỏ đó là việc của thành phố Westminster hãy để cư dân thành phố Westminster quyết định trong lá phiếu của mình.  Chính Khí Việt còn đưa ra nhận định trong hai cái xấu hãy chọn cái ít xấu nhất và cư dân Thành phố Westminster đã chọn lựa cái ít xấu hơn để tiếp tục duy trì tên họ Tạ trong chức vụ Thị Trưởng và 2 Nghị viên gốc Việt là Kimberly Ho cũng như Charlie Nguyễn!!!

Vấn đề của tên Hoàng Kiều “tổng chỉ huy” hay “tổng tư lệnh” của cái gọi RECALL, tức ủng hộ việc bãi nhiệm, cũng như dùng tiền bạc (trên 1 Triệu USA), để khuynh loát lá phiếu của cư dân thành phố Westminster.
 
Chưa dừng ở đấy, chỉ cách vài ngày trước khi cư dân thành phố đi bầu, hắn còn dùng thủ đoạn phát mì gói và khăn che  chống vi khuẩn Coronavirus Tàu Cộng (tức khẩu trang) để trực tiếp mua lá phiếu truất phế gã họ Tạ và 2 nghị viên khác của thành phố, thực thi cho bằng được trò RECALL… thì mọi người Việt Nam Tỵ Nạn VGCS khắp nơi trên đất Mỹ, ai ai cũng đều biết rằng tên hề Sơn Đông Mãi Võ này là ai và nó đang phục vụ cho “lý tưởng” nào của nó trong các shows “Tạ Tình”.  Bằng chứng của nó trong cái gọi “bưng bô cho VGCS” đã quá rõ ràng, không ai có thể chối bỏ, cho nên vấn đề Hoàng Kiều không cần bàn đến ở đây.

Việc cần phải bàn trong bài viết “Những cái thối không thể chịu nối”, là những kẻ bưng bô gã họ Tạ trong chiến dịch Chống Bãi Nhiệm.
Nếu người Việt Tỵ Nạn VGCS cư ngụ ở Thành phố Westminster vẫn còn trong tâm khảm tôn chỉ 6 chữ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì chắc chắn gã họ Tạ kia không thể tại vị hằng mấy nhiệm kỳ,vì bọn 3 người này (Tạ Đức Trí, Kimberly Ho và Charlie Nguyễn) “đã làm nhục cuộc đấu tranh của người Việt cả trong nước và hải ngoại khi làm tôi mọi cho Ngô Thanh Vân” qua hai câu nói mà con Vẹm Cái Ngô Thanh Vân đã công khai ca ngợi lũ chó ngao công an nguỵ quyền Việt Gian Cộng Sản. (câu trong ngoặc kép là nguyên văn lá thư của nhà văn Kiêm Ái gởi cho Tôn Thất Sơn -Âu Châu)!!!

Những hành vi đi đêm làm phim “Con Đường Tơ Lụa” của nhóm Tạ Đức Trí mà chúng tôi đã cảnh giác đồng bào Nam California bấy lâu nay cũng cho  mọi người thấy rõ nhóm người này, xưng là hậu duệ Việt Nam Cộng Hoà nhưng thực chất chúng đã bán linh hồn cho quỷ đỏ từ đó chỉ vì đồng tiền!!! Ấy thế mà lũ ủng hộ phe chống bãi nhiệm lại có thể ca tụng thằng họ Tạ này với những danh xưng THỐI KHÔNG THỂ NGỬI điển hình như  “Vị dân cử gốc Việt Thị trưởng Thành phố Westminster”… thiếu điều chúng không quỳ mọp xưng tụng LÀ NGÀI.
 
Như thế vẫn lấy làm chưa đủ chúng còn tung lên net lá thư cảm ơn của gã họ Tạ  cám ơn cư dân thành phố Westminster đã VOTE NO để không bãi nhiệm thằng này!!!  Đành rành trong hai cái xấu phải lựa chọn cái ít xấu hơn nhưng không vì thế mà nó dám xem lời cảm ơn của nó NHƯ MỘT THÔNG ĐIỆP!!!

Xin lưu tâm quý bạn đọc rằng thành phố Westminster nếu đem so sánh thì nó chưa bằng một xã của Việt Nam Cộng Hoà thời  Tổng Thống Ngô Đình Diệm, đó là chưa kể về mật độ dân số của xã đó!!! Tức là  Thị trưởng của Thành phố Westminster chưa bằng một xã ở vùng quê Cái Sắn, điển hình là Xã Thạnh An nơi có các kênh như Kênh D, Kênh E, Kênh F, Kênh G, Kênh H, cho nên thị trưởng thành phố Westminster chỉ tương đương một viên xã trưởng không hơn không kém.  Vì thế những kẻ bưng bô chống bãi nhiệm gã họ Tạ dùng những danh từ dao to búa lớn để bưng bô gã họ Tạ thì rõ ràng LÀ  THỐI KHÔNG THỂ NGỬI ĐƯỢC!!!  Đó là chưa kể những cộng đồng, những hội đoàn ở tận những phương trời  xa xăm hằng 5 tới 10 tiếng bay trong cùng một nước,  cho đến các Hội Đoàn đoàn thể với danh xưng Cộng Đồng Người Việt Tự Do ở Âu Châu, Úc Châu.... không ăn nhập gì đến nội bộ của cư dân Thành phố mà vẫn chỏ mỏ vào ca tụng gã họ Tạ, bất chấp những khuyến cáo, chúng từng đi đêm với cộng sản trong cái gọi “Con Đường Tơ Lụa” và ca ngợi, nhân danh thành phố để phát bằng khen cho con vẹm mái Ngô Thanh Vân thì cái mùi thối kia lại càng bay xa lan toả khắp chốn, nơi có Người Việt Tỵ Nạn VGCS cư ngụ !!!
 
(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 11 Tháng 4, 2020

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website