CHÍNH KHÍ VIỆT

Friday, May 22, 2020

MINH THƯ: (BÀI 4) TÊN PHẢN QUỐC THÍCH QUẢNG ĐỘ VỪA VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC

 (BÀI 4) TÊN PHẢN QUỐC THÍCH QUẢNG ĐỘ VỪA VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC

Để tiếp tục giáo huấn tên Tinh Tri Vo và con mụ Võ Tuyền về cái gọi là “đạo đức” của thằng phản quốc, rậm râu thưa tóc Thích Quảng Độ, Minh Thư xin chứng minh thêm qua cái gọi là “Di Chúc Của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gởi Chư Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni GHPGVNTN”.
 
 
 
 

Cho đến lúc thằng Quảng Độ, đã 90 tuổi, sắp về chầu Diêm Vương theo chân thằng Hồ Chí Minh để gặp Lenin, Kark Marx, Mao Trạnh Đông dưới 18 tầng địa ngục, nó vẫn còn cứng đầu cứng cổ, cố bám vào cái Danh mà nó tin tưởng rằng “Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế  của thằng phản chiến, phản quốc Võ Văn Ái sẽ đem nó lên đài vinh quang trong cuộc vận động Quốc Tế để trao cho nó cái giải Nobel Hoà Binh trong cái gọi là “Đấu tranh bất bạo động” của nó và tập đoàn GHPGVNTN đối với đảng VGCS!!!

Trước 1975, thằng Quảng Độ cũng như những thằng đàn anh, đàn em của nó là Thích Đôn hậu, Thích Huyền Quang, Thích Trí Quang, Thích Thiện Siêu, Thích Minh Châu, Thích Hộ Giác, Thích Chánh Lạc, Thích Giác Đức… trong Khối Phật Giáo Ấn Quang, tiền thân của tổ chức ma tăng GHPGVNTN hiện nay đã đấu tranh như thế nào trong cái gọi là “bất bạo động” của nó?!

Trong di chúc thằng mất dạy Thích Quảng Độ viết:

Trích nguyên văn:

“Tôi cũng xin gửi lời căn dặn và cầu chúc đến toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước Bồ đề tâm bất thối, đạo quả viên thành trong sự đóng góp, vun xới nền văn hiến hoà bình, từ bi, trí tuệ, khoan dung của Phật giáo Việt Nam trước hoàn cảnh, chiến tranh, khủng bố, bạo động mà nhân loại đang hứng chịu.  Phật giáo phải là gương sang quốc tế của lòng từ bi và bất bạo động trong mọi giải quyết vấn đề đất nước và nhân sinh” (sic) (ngưng trích).

Căn cứ vào những lời lẽ của thằng này viết trên giấy trắng mực ở bên trên Minh Thư  xin hỏi  thằng phản quốc, rậm râu thưa tóc này có láo khoét và “vọng ngữ” với chính nó, với những thằng đàn em của nó trong cái gọi là “ Chư Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni” của nó, cũng như Phật tử còn đang nằm trong vòng kiềm tỏa và khống chế của nó không?

Nó khẳng định là phải “bất bạo động trong mọi giải quyết vấn đề đất nước”, trong khi đó đất nước đang trong vòng thống trị bạo lực sắt máu của tập đoàn Vô Tôn Giáo là Đảng Cộng Sản Việt Nam.  Có nghĩa là nó muốn kéo dài cái thành quả mà lũ đàn anh của nó như Trí Quang, Đôn Hậu, Huyền Quang…cũng như lũ đàn em là Hộ Giác, Chánh Lạc, Giác Đức đã bỏ biết bao công sức để giật sập cho được chính thể Việt Nam Cộng Hoà mà nó hỗn lào gọi các chính thể đó là “Ngoại Bang” như lời phát biểu của nó năm 2013 tại Chùa Điều Ngự Nam Califonia!!!

Trong cuộc đấu tranh của lũ ma tăng Phật Giáo Khối Ấn Quang tiền thân của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ngày nay mà nó đang là thủ lãnh với chức vụ tự phong, tự sướng “Tăng Thống” có như lời nó nói là “Bất Bạo Động” trong di chúc của nó hay không thì xin quý bạn đọc cũng như lũ Tam Bảo Nô Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đặc biệt là hai thằng Thục Vũ, Tinh Tri Võ và con mụ Võ Tuyền hãy nhìn cho kỹ những hình ảnh dưới đây để  thấy chúng nó có “Từ Bi, Trí Tuệ, Bất Bạo Động” như lời trối trăng của nó đối với lũ đàn em của nó hay không?

Xin đưa một thí dụ, năm 1963,  Phật Giáo Khối Ấn Quang đã cho lũ đàn em trốn quân dịch cạo trọc đầu, xưng là thượng toạ, đại đức tăng ni nằm dưới bánh xe cứu hoả của Chính Phủ Đệ Nhất VNCH nhằm ngăn cản Lính Cứu Hoả và Xe Cứu Hoả trong lúc họ đang thi hành nhiệm vụ cứu người (hình số 1)
(con dao và đĩa máu, khủng bố cướp Việt Nam Quốc Tự của Thích Minh Châu)
 
 
 
 Nhìn Những tấm hình này để thấy “đạo đức” và cuộc đấu tranh "bất bạo động" của thằng phản quốc, rậm râu thưa tóc Ngưu Ma Vương Quảng Độ.

Còn lời nào để biện minh hỡi lũ Tam Bảo Nô cuồng tín PGVNTN Thục Vũ, Tinh Tri Vo, Võ Tuyền!!!

Chúng bay còn tiếp tục sủa thì Minh Thư ta cũng sẵn sàng cung cấp thêm những tội ác của lũ chúng bay đối với Tổ Quốc và Dân Tộc cho thế giới ta bà này được một lần nữa diện kiến cái dung nhan vừa thối tha vừa nhơ bẩn, vừa đểu cáng vừa gian ngoa của lũ chúng bay!!!

(còn tiếp)

Minh Thư Nguyễn
Ngày 1 Tháng 3, 2020
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website