CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, March 17, 2020

CHÙM THƠ VỀ LŨ GIẶC THẦY CHÙA ẤN QUANG
GIẶC THẦY CHÙA ẤN QUANG
Phản đạo, phản dân, phản nước nhà
Ma tăng cứ khoác áo cà sa
Xưa rinh bàn Phật đau lòng mẹ
Nay lạy tượng Hồ nhục mặt cha
Quỷ đội lốt người kêu lải nhải
Người bưng bô quỷ tụng ê a
Chệt Liên, mụ Cảnh, thêm thằng Thục,
Quang Diệu Trần Truồng xúm hát ca
Nguyễn Đạt
March 4, 2020
------------------------------------------------------
HỦ TƯƠNG THÚI PHẬT GIÁO
Công an đội lốt giả làm sư
Phật giáo bây giờ thật ngất ngư!
Thuở trước "đấu tranh" đầy "dũng cảm"
Thời nay "hoạt động" rặt "hèn hư"
Ấn Quang vang bóng đâu "thầy tổ ?
Việt Cộng cầm quyền chỉ "cẩu trư"
Thế lực quốc doanh đang ngự trị
Công to lớn ấy của ai chừ ???!!!

Nguyễn Đạt
March 17, 2020


===================
 
MƯỚP ĐẮNG MÙN/MẠT CƯA
Thất sách ô danh khi dụng Phật
Lưu thông cản trở hại danh gia
Đặt điều vu khống đòn non choẹt
Mạ lỵ nào hay ngón chẳng già
Phó hội đơn côi, thôi bỏ mẹ
Tung hoành thọ địch, ấy lìa cha
Chanh kia hết nước giữ chi vỏ
Mướp đắng mùn cưa tủi phận a
*
Mướp đắng mùn cưa tủi phận a
Manh tâm phản Phật hại quê nhà
Thua cơ hối hận van ông vậy
Kém trí thôi đành phải lậy bà
Bồ Tát tim kia thần thánh hóa !
Người trần mắt thịt dám nào la !
Một phường bịp bợm ai nào lạ
Hám lợi tham danh chai mặt ra
 
Doãn Thường,16-3-2020
 
------------------------------------------------

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website