CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, February 2, 2020

NÊN HAY KHÔNG NÊN ĐÓNG LẠI CÁI...."CỬA MÌNH" (!?)


NÊN HAY KHÔNG NÊN ĐÓNG LẠI CÁI...."CỬA MÌNH" (!?)
"Cửa mình" là cái cửa trinh
Giữ sao cho vẹn "duyên tình" Tàu-Ta
Mọi người xin chớ gào la
Phòng the là chuyện Đảng ta thì thầm 🤧
Mặc cho dịch bệnh ầm ầm

"Cửa mình" cứ nguyện một lòng...banh ra😤
Mai này có chết thành ma
Cũng là trọn nghĩa Tàu-Ta chung tình.
Mặc cho Thế Giới hãi kinh
Cửa ai đóng kệ! "Cửa mình" thì KHÔNG 😗
Nguyễn Daisy.


 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website