CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, May 20, 2020

MINH THƯ: (Bài 2) TÊN PHẢN QUỐC THÍCH QUẢNG ĐỘ VỪA VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC

 TÊN PHẢN QUỐC THÍCH QUẢNG ĐỘ VỪA VỀ CHẦU DIÊM VƯƠNG 18 TẦNG ĐỊA NGỤC

 (Bài 2)
 
Sau khi bài thứ 1 về tên rậm râu Tăng Thống 5 của tập đoàn Ma Đạo GHPGVNTN được Minh Thư đăng trên facebook diễn đàn “Sức Mạnh Sự Thật”, được rất nhiều người phổ biến nhân cái ngày nó phải về chầu diêm vương theo chân thằng Hồ Chí Minh để gặp Lê Nin, Stalin, Mao Trạnh Đông thì Minh Thư có nhận được một phản hồi từ một Tam Bảo Nô PGVNTN, có tên Tinh-Tri Vo viết cho Minh Thư như sau:

Nó viết:

Trích nguyên văn:

“Hải ngoại có đứa con gái mất dạy Nguyễn Minh Thư, có đi học nhưng ăn nói như đồ vô học, hỗn láo còn thua một con điếm đứng đường. Con nhỏ hổn láo. Mày đếch biết gì về Hoà Thượng Quảng Độ cả mà dám hỏi người ta đã đọc tiểu sử chưa?  Cá nhân Hoà Thượng Thích Quảng Độ là một người rất đạo đức, chống cộng sản.  Thầy bổn sư của hoà thượng bị cộng sản bắn ngay đầu.  Phật Giáo có nhiều nhà sư cộng sản nhưng không phải ai  cũng thế. Một con nhỏ miệng còn hôi sữa, hỗn láo, một “tín đồ” cực đoan mất dạy. SHUT UP” (SIC).
 
 
Nhân đây để trả lời cho Tam Bảo Nô Tinh – Tri Vo, cũng như để trả lời chung cho những ai vẫn còn mù điếc về tên vô loại, phản quốc Thích Quảng Độ, Minh Thư xin đưa thêm những bằng chứng phản quốc của thằng rậm râu Thích Quảng Độ dựa trên những tài liệu mà Bác Việt Thường, anh Chính Khí Việt cũng như Thiếu Tá Liên Thành đã đưa ra hằng bao năm nay về tên Ngưu Ma Vương Quảng Độ để cho những thằng/con đang công kích Minh Thư được sáng mắt, sáng lòng để không còn coi một tên sát nhân dâm dật là một nhà “đạo đức chống cộng sản”!!!???

a/ Về mặt đạo đức:

Qua trao đổi với anh Chính Khí Việt và các tài liệu Minh Thư đang có trong tay thì thằng Quảng Độ là một kẻ vô đạo đức nhất trong đám tăng lữ Phật Giáo Khối Ấn Quang.  Chỉ cần trích một câu của “đại huynh trưởng Gia Đình Phật Tử” Lê Công Cầu là chúng ta đủ thấy thằng Quảng Độ nó đạo đức cao cả là nhường bao? 

Số là khi Quảng Độ nghe báo cáo của tên phản chiến, phản quốc Võ Văn Ái, phát ngôn nhân của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất về “các đánh phá” của ông Bảo Quốc Kiếm trong các bài viết của ông chứng minh Võ Văn Ái là một thằng Thờ Tàu bành trướng và là một kẻ nội trùng nguy hiểm của Phật Giáo với loạt bài "Ông Phát Ngôn Nhân Phòng Thông Tin Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất"  và bài "Con Tóc Đỏ" (ám chỉ con người Anh vợ thằng Võ Văn Ái với tên Việt là Ỷ Lan) thì thằng Quảng Độ đã nói với Lê Công Cầu rằng:
“Nói với chó làm gì”, nghĩa là Quảng Độ hằng bao nhiêu năm ngửa tay đón nhận “tịnh tài” của ông Bảo Quốc Kiếm (Trương Khôi)  quyên góp gởi về cho Quảng Độ để Quảng Độ có nguồn kinh phí để “chống cộng” bằng mồm, ru ngủ phật tử bằng những lời tuyên bố, phát biểu tây chẳng tây, ta chẳng ra ta nhằm chạy tội cho đảng VGCS và kêu gọi người Việt Hải Ngoại hãy về Việt Nam để cùng với Đảng Cộng Sản xây dựng và đổi mới đất nước qua lời kêu gọi “Tháng 5 bất Tuân Dân Sự Biểu Tình Tại Gia”(!?). 


Thái độ và lời nói chó má này của “đức đương kim Tăng Thống GHPGVNTN” đối với một kẻ hết lòng ủng hộ Tăng Thống 5 Quảng Độ như Trương Khối Bảo Quốc Kiếm đã cho chúng ta thấy một cách trung thực “đạo đức” chó má nhất của một thằng việt gian rậm râu thưa tóc Thích Quảng Độ.  Chẳng thế mà trong suốt thời gian được tự do hành đạo dưới hai thể chế chính trị Việt Nam Cộng Hoà, Quảng Độ đã ra sức bôi nhọ cả hai nền Cộng Hoà bằng những xuyên tạc láo khoét dựa trên những luận điệu của lũ VGCS.  Trong Đại Hội 9 Phật Giáo VNTN, tại chùa Từ Đàm 3, tức Chùa Điều Ngự nam California, thằng Quảng Độ đã hết sức mất dạy tuyên bố rằng: “Cuộc đấu tranh của Phật Giáo thập niên 60 là một cuộc đấu tranh vô tiền khoáng hậu đã giật xập chế độ ngoại bang” (!?). 
 
Và đây là một số hoạt động phản quốc vô đạo đức của thằng Tăng Thống 5 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà anh Chính Khí Việt cũng như Thiếu Tá Liên Thành đã đưa lên các hệ thống diễn đàn yahoogroup hàng bao năm nay.  Minh Thư xin được trích nguyên văn tài liệu dưới đây của Thiếu Tá Liên Thành:
Trích:

“Ngày 9 tháng 4 năm 1967 trên tờ New York Times, Thích Quảng Độ cùng Thích Trí Quang, Cao Ngọc Phượng đăng bài báo phản chiến một chiều chống lại cuộc chiến chống Cộng của chính phủ Đệ II Việt Nam Cộng Hòa và sỉ nhục quân lực VNCH. Nhóm Thích Quảng Độ và Thích Trí Quang đã đánh lừa thế giới khi viết rằng “nhân dân miền Nam muốn chiến tranh chấm dứt. Hầu hết không phải Việt cộng nhưng nếu không chấm dứt thì họ sẽ tham gia vào Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Chính quyền miền Nam Việt Nam hiện nay không phải là chính quyền của họ và không đại diện cho nhân dân. Chính quyền này do Mỹ áp đặt lên họ và được điều khiển bởi những tên lính đánh thuê cho Pháp chống lại nhân dân Việt Nam trước 1954. Nếu họ được bầu cử tự do, chính quyền này không tồn tại một ngày. Họ muốn tự họ giải quyết vấn đề Việt Nam bằng cách điều đình với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Bắc Việt cũng như sự rút quân của Mỹ.[1]
 
 
 Ảnh phóng to đoạn cuối bài báo ngày 9/4/1967 trên tờ New York Times có chữ ký của sư tăng chỉ huy của GHPGVNTN là Thích Trí Quang và Thích Quảng Độ.


Bài báo ngày 9/4/1967 trên tờ New York Times, đồng tác giả là Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ, Cao Ngọc Phượng,...
 

Bằng chứng rõ ràng và cụ thể đến như vậy, thế mà cũng có đứa giả mù, giả điếc để bênh vực một thằng phản quốc vô đạo đức như thằng rậm râu Quảng Độ và còn ngu xuẩn xem nó như là một nhà sư “chống cộng và đạo đức” (!?)  thì kể cũng lạ thật cho đám ngu trung này, đặc biệt là thằng Tinh Tri Vo.  Cơm không ăn lại cứ chúi mỏ vào thùng phân để thoả mãn cho khẩu vị của mình thì việc sủa ra những lời phản bác rất mất dạy đối với Minh Thư thì làm gì không bay mùi xú khí!!!
 
(CÒN TIẾP)
 
MINH THƯ NGUYỄN 
NGÀY 26 THÁNG 2, 2020
 
 


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website