CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, January 2, 2020

UPDATE: Thư gởi cơ quan ICE, và Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu điều tra Nguyễn Ngọc Ngạn

LGT:  XIN BẤM VÀO 5 LINKS TIÊU BIỂU DƯỚI ĐÂY CỦA CÁC CƠ QUAN NGÔN LUẬN HỆ THỐNG FOX NEWS MÀ ĐÊM QUA CHÍNH KHÍ VIỆT ĐÃ GỞI RA ĐỂ XIN CHỮ KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ CẤM CỬA THẰNG VIỆT GIAN NGUYỄN NGỌC NGẠN, TAY SAI CHO VGCS, CÓ CƠ HỘI VÀO HOA KỲ HOẠT ĐỘNG NHẰM LÀM LỢI CHO TẬP ĐOÀN VGCS.
 

CẦN PHẢI GHI NHỚ TỘI ÁC CỦA NGUYỄN NGỌC NGẠN QUA SUỐT THỜI GIAN NÓ CỘNG TÁC VỚI PARIS BY NIGHT KHỞI ĐI TỪ SHOW "B40" MÀ NHIỀU VỊ THỨC GIẢ ĐÃ CẢNH BÁO BẠN ĐỌC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CHO TỚI NGÀY HÔM NAY.

HƠN THẾ NỮA VIỆC LÀM NGÀY HÔM NAY CỦA TÊN VIỆT GIAN NGUYỄN NGỌC NGẠN TUNG TIN THẤT THIỆT ĐỂ TRỰC TIẾP TẤN CÔNG VÀO LUẬT TRỤC XUẤT CỦA SỞ DI TRÚ HOA KỲ ĐỐI VỚI NHỮNG THÀNH PHẦN BẤT HẢO, PHẠM PHÁP MÀ ĐƯƠNG SỰ CHƯA TỪNG LÀ  THƯỜNG TRÚ NHÂN (GREEN CARD) CŨNG NHƯ CHƯA TỪNG LÀ CÔNG DÂN CỦA HOA KỲ!!!

PHẢI CHĂNG VIỆC TUNG HỎA MÙ NÀY LÀ NHẮM VÀO MỘT MỤC ĐÍCH DUY NHẤT ĐỂ GÂY NHIỄU LOẠN THÔNG TIN VIỆC VGCS KÝ KẾT VỚI TÀU BÀNH TRƯỚNG VỚI NỘI DUNG LÀ HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ  KỲ HẠN VÀO NĂM 2020 NÀY???

XIN QUÝ BẠN ĐỌC ĐỒNG LÒNG (CHO DÙ BẠN Ở BẤT CỨ MỘT QUỐC GIA NÀO, NGAY CẢ VIỆT NAM) KÝ VÀO THỈNH NGUYỆN THƯ NÀY ĐỂ CHO ĐỦ SỐ 100,000 CHỮ KÝ TRONG VÒNG 1 THÁNG.
MONG LẮM THAY!!!

CKV
NGÀY 3 THÁNG 1, 2020.

           

Thư gởi cơ quan ICE, và Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu điều tra Nguyễn Ngọc Ngạn

 
 
 

Posted on 01/01/2020 by minhhieu90
CD header
January 1, 2020
Mr. George E. Rudd
Office of Investigation
U.S. Citizenship and Immigration Services
Administrative Appeals Office
20 Massachusetts Ave., NW, MS 2090
Washington, D.C.  20529-2090

Dear Mr. Rudd,
Happy New Year to you.
Recently, Mr. Nguyen Ngoc Ngan, a Vietnamese Canadian, appeared in front of hundreds of Vietnamese American spectators in a music show that he was a professional MC. In about 5 minutes, Mr. Nguyen lied about President Trump and his immigration policy. He said Mr. Trump is a tyrants and the U.S. is no longer a safe place to live or travel. Because of his immigration policy, fifty thousand American people had to escape and to seek refuge in Canada. He also said that the Canadian government had to spend hundreds of millions of dollars to take care of those people. Please view: https://youtu.be/ZYJsor5b3VE
Besides, to prove the cruelty of the U.S. immigration policy, Mr. Nguyen told the audience a special case of a woman who had been arrested by ICE and was about to be deported. This woman, Ly Nguyen, is a Vietnamese singer with stage name Bao Ly. She came to the U.S. thanked to a fake marriage. She has lived illegally in America for 17 years with a common law husband Doan Huy Cuong who is also a singer. They have 4 children, co-own a nail salon but have exploited our social welfares for decades. Now close to the day of deportation, Huy Cuong opened a Face book account to complain about the immigration policy and beg for money to hire a lawyer.
This March 2020, Mr. Nguyen Ngoc Ngan will arrive to Austin to be the MC in a music show at Long Center. Along with him, there is a Vietnamese singer from the Socialist Vietnam. Her name is Do Mai Khoi. Last year, when President Trump visited Vietnam, this woman appeared on Hanoi streets raising a sign read “I pissed on Trump”. Both will perform on the stage.
We respect their right of speak or expression. But in these cases, Mr. Nguyen Ngoc Ngan and Ms. Do Mai Khoi are foreigners who come back and forth to the U.S. multiple times to make money which we don’t know whether they have work visa or not. They abused their right when they lied about the American policy. It’s the act of defaming that must be prosecuted.
As a public figure, Mr. Nguyen Ngoc Ngan’s false statement would cause confusion in the upcoming 2020 presidential election and would also affect the stance and conception of our Vietnamese American in regard to the American politics.
On behalf of the Vietnamese American Community of the U.S.A., we are requesting your office to investigate and have proper measures to ban those people from entering the U.S.
Thank you very much

Michael P. Do
Chairman of the Board of Directors

Evidence: https://youtu.be/ZYJsor5b3VE
Xin vui lòng bấm vào link bên dưới để ký Thỉnh Nguyện Thư
Please, investigate a case attacking US by making false statement about the immigration policy | We the People: Your Voice in Our Government

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website