CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, January 13, 2020

ĐÓN XUÂN CANH TÝ 2020 - KHẮC CỐT GHI TÂM TỘI ÁC LŨ MA TĂNG GHPGVNTN ẤN QUANG, CÔNG CỤ CỦA TẬP ĐOÀN VGCS

ĐÓN XUÂN CANH TÝ 2020
ĐỂ GHI NHỚ TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ẤN QUANG, VỪA LÀ CÔNG CỤ.  VỪA LÀ ĐẠO QUÂN THỨ 5 CỦA TẬP ĐOÀN VGCS, TAY SAI CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN ĐỎ NGA - TÀU TRONG NHIỆM VỤ THÔN TÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA NÓI RIÊNG VÀ 3 NƯỚC VIỆT - MIÊN - LÀO NÓI CHUNG TRONG DANH XƯNG "ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG" DO BỐ CHÚNG NÓ  LÀ NGA XÔ VIẾT BẮT CHÚNG PHẢI SỬ DỤNG VÀ THI HÀNH TỪ NĂM 1930!

TỘI ÁC TRỜI KHÔNG DUNG ĐẤT KHÔNG THA CỦA LŨ MA TĂNG GHPGVNTN ẤN QUANG, CÔNG CỤ CỦA VGCS  ĐƯỢC CHÚNG CHO ĂN MỪNG CHÍNH VÀO DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN HẰNG NĂM LÀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ  MÀ CHÚNG GỌI LÀ "TRẬN TỔNG CÔNG KÍCH VÀ NỔI DẬY" CỦA CHÚNG VÀO CÁC TỈNH THÀNH CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA TẾT MẬU THÂN 1968, GIẾT CHẾT HÀNG VẠN SINH LINH VÔ TỘI CỦA QUÂN - DÂN - CÁN - CHÍNH  VIỆT NAM CỘNG HÒA BẤT CHẤP LỆNH NGƯNG BẮN MÀ CHÍNH BỌN CHÚNG TỰ TAY KÝ!!!

DƯỚI ĐÂY LÀ MỤC LỤC CÁC BÀI VIẾT VỀ THẢM SÁT MẬU THÂN 1968 CỦA RẤT NHIỀU TÁC GIẢ, BAO GỒM NHIỀU HÌNH ẢNH VÀ NHỮNG NHÂN CHỨNG SỐNG... SẼ ĐƯỢC CHÍNH KHÍ VIỆT ĐĂNG TỪNG NGÀY TÍNH TỪ HÔM NAY THỨ HAI 1/13/2020 CHO ĐẾN NGÀY MÙNG 5 TẾT CANH TÝ.  MỖI NGÀY CHÚNG TÔI ĐĂNG  3 BÀI. KÍNH MONG QUÝ ĐỘC GIẢ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CÙNG THEO DÕI VÀ PHỔ BIẾN RỘNG RÃI.


NGÀY THỨ NHẤT 13 THÁNG 1, 2020

--- 03001 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2014/12/02000-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

--- 03002 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 68

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03002-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

--- 03003 TỘI ÁCTẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03003-toi-actap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

NGÀY THỨ HAI 14 THÁNG 1, 2020

--- 03004 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 68

http://www.chinhkhiviet.net/2014/04/03004-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

--- 03005 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03005-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

--- 03006 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03006-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html


NGÀY THỨ BA 15 THÁNG 1, 2020

--- 03007 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03007-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

--- 03008 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03008-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

--- 03009 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03009-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html


NGÀY THỨ BỐN  16  THÁNG 1, 2020

---  03010 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03010-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

---- 03011 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 68

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03011-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

----03012 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ /HUẾ MẬU THÂN 68

 http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03012-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html


--- NGÀY THỨ NĂM 17 THÁNG 1, 2020

---- 03013 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 68

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03013-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

---- 03014 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2019/12/00004-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

---- 03015 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

---- http://www.chinhkhiviet.net/2015/11/00038-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

NGÀY THỨ SÁU 18  THÁNG 1, 2020

--- 03016 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03016-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

---- 03017 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ /HUẾ MẬU THÂN 1968

 http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03017-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

--- 03018 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUE MAU THAN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2013/03/03018-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

NGÀY THỨ BẢY 19  THÁNG 1, 2020

--- 03019 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2013/03/03019-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

--- 03020 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2013/03/03020-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

---03021 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2013/03/03021-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html


NGÀY THỨ  TÁM 20  THÁNG 1, 2020

--- 03022 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2013/03/03022-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

--- 03023 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2013/03/03023-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

--- 03024 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2013/03/03024-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

NGÀY THỨ  CHÍN  21 THÁNG 1, 2020

--- 03025 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2020/01/03025-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

--- 03026 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03026-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

--- 03027 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03027-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html


NGÀY THỨ  MƯỜI  22  THÁNG 1, 2020

--- 03028 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03028-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

--- 03029 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03029-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html

---  03030 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / HUẾ MẬU THÂN 1968

http://www.chinhkhiviet.net/2014/03/03030-toi-ac-tap-oan-ma-ao-ghpgvntn-on.html-------------------

Lời giới thiệu trên facebook của cô Nguyễn Minh Thư


LGT: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI  TRẬN TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"!  Đó là lời thú nhận chân thành  của ông  Lord Tony Hall, Tổng giám đốc Đài BBC Luân Đôn, cơ quan truyền thông lâu đời nhất  thế giới đã phải cay đắng thừa nhận!!! 


 

Một trong những sự thật kinh hoàng  trong giai đoạn lịch sử cận đại của nước Việt Nam chúng ta đã bị bè lũ "mượn đạo tạo đời" Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Khối Ấn Quang bóp méo, tuyên truyền và ngày đêm tung lên mạng xã hội những nhân chứng dổm, những chứng cớ ngụy tạo để bôi nhọ Chính Thể Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo anh minh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm nhằm CHẠY TỘI cho tội ác trời không tha, đất không dung của chúng đối với Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam.

Vì thế TRẢ LẠI SỰ THẬT cho lịch sử là một thúc bách lớn đối với website Chính Khí Việt Net!  Cho nên tất cả những gì được trưng bày ở đây bằng hình ảnh, bằng những bài viết của rất nhiều nhân chứng sống thời kỳ 1954 -1963, dựa trên những sự thật không thể chối cãi của lịch sử sẽ là những tài liệu đúng đắn nhất nhằm đánh tan những luận điệu tuyên truyền của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản nói chung và của băng đảng tập đoàn Ma Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hậu thân Phật Giáo Ấn Quang nói riêng đã, đang tìm đủ mọi cách bôi nhọ và xuyên tạc rằng chúng "đấu tranh" cho cái chúng gọi là Phật Giáo của chúng bị bách hại!!!???

Tài liệu dưới đây là quá trình tìm hiểu, thu thập, tổng hợp và nhận định của Chính Khí Việt, bút danh của anh Joseph L. Phạm trong hai thập niên qua đã được đăng trên các diễn đàn yahoogroups, facebook, các website của người Quốc Gia Tỵ Nạn VGCS....
 


 
Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến độc giả trong và ngoài nước với mong ước Sự Thật Của Lịch Sử không bị mai một, không bị bóp méo, không bị tuyên truyền và xuyên tạc trong âm mưu bôi bẩn những vị lãnh đạo và Quân - Cán - Chính Việt Nam Cộng Hòa giai đoạn Lịch Sử 1954 - 1963!!! Minh Thư NguyễnNgày 01 Tháng 01, 2020   

 
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website